Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


DE KUNST VAN OORLOG


Israël-Vernietigd Oost-Beiroet met een Nieuw Wapen
door Thierry Meyssan

De Israëlische Premier heeft de vernietiging van een wapenmagazijn van de Hezbollah in Beiroet met een nieuw wapen bevolen. Het nieuwe wapen, dat niet bekend was, veroorzaakte grote schade in de stad, waarbij meer dan 100 mensen omkwamen, 5.000 mensen gewond raakten en talrijke gebouwen werden vernietigd. Deze keer zal het moeilijk zijn voor Benjamin Netanyahu om het te ontkennen.

Voltaire Network |Damascus (Syrië) | 6 augustus 2020


De eerste Israëlische premier, Benjamin Netanyahu, heeft toestemming gegeven voor een aanval op een wapenopslagplaats van de Hezbollah met een nieuw wapen, dat zeven maanden lang in Syrië is getest. Het is onduidelijk of de tweede minister-president, Benny Gantz, zijn goedkeuring hiervoor heeft gegeven.

De aanval werd uitgevoerd op 4 augustus 2020, op de exacte locatie die Benjamin Netanyahu in zijn toespraak voor de Verenigde Naties op 27 september 2018 had aangewezen [1].

Het is niet bekend welk wapen is gebruikt. Het is echter al sinds januari 2020 in Syrië getest. Het is een raket met een nucleair-tactische component in zijn kernkop die een rookschimmel produceert die kenmerkend is voor kernwapens. Het is duidelijk geen atoombom in strategische zin.

Dit wapen werd in Syrië getest op een vlakte op het platteland, daarna in de Golf van Mexico tegen Iraanse militaire schepen. Dit is de eerste keer dat het wordt gebruikt in een stedelijke omgeving, in een bepaalde omgeving die de adem en de trillingen liet weerkaatsen in het water en in de bergen. In plaats van alleen de haven van Beiroet te vernielen, kwamen zo'n 100 mensen om het leven, raakten ten minste 5.000 anderen gewond en werd het oostelijke deel van de stad grotendeels verwoest (het westelijke deel werd grotendeels beschermd door de graansilo).


Israël heeft zijn netwerken in de internationale media onmiddellijk geactiveerd om zijn misdaad te verdoezelen en om het idee van de toevallige explosie van een kunstmestvoorraad geloofwaardig te maken. Vaak worden er valse daders genoemd, en de internationale mediamachine herhaalt deze leugen telkens weer als er geen onderzoek wordt gedaan. Toch was iedereen in staat geweest om de rookzwam te observeren die onverenigbaar was met de theorie van een meststofexplosie.

Ook als Syrië niet had gecommuniceerd over dit wapen toen ze werden geraakt, stemden de politieke partijen er onmiddellijk mee in om niets te zeggen om hun bevolking niet te demoraliseren. Er is een onderzoek ingesteld, niet naar de oorzaak van de explosie, maar naar de verantwoordelijkheid van het havenpersoneel voor de opslag van het vermeende explosieve voeder. Deze langdurige kwestie keerde zich echter al snel tegen de politieke partijen die het zich hadden voorgesteld.


Het Tribunaal van de Verenigde Naties voor Libanon, dat zijn uitspraak in de zaak van de moord op voormalig premier Rafik Hariri in 2005 openbaar zou maken, heeft besloten zijn uitspraak met enkele dagen uit te stellen. In dat geval had de explosie van een vrachtwagen het afvuren van een raket met een nieuw wapen gemaskeerd, net zoals de explosie van nitraat het afvuren van een raket met een ander nieuw wapen had gemaskeerd.


Vijf jaar later, vijf jaar te laat, had ik in een Russisch tijdschrift onthuld hoe Rafik Hariri was vermoord [2], terwijl Hezbollah een video publiceerde waarin hij getuigde van de betrokkenheid van Israël.

Het is belangrijk op te merken dat de moord van 2005 gericht was op een voormalige Litouwse premier en dat de aanval van 2020 niet gericht was tegen de sjiitische Hezbollah, maar tegen het Libanese verzet in zijn geheel.

Dit keer hebben verschillende ambassades onderzoeken uitgevoerd, waaronder het nemen van graanmonsters en het verzamelen van luchtfilters voor ambulances die onmiddellijk ter plaatse werden genomen. Ze worden al onderzocht in hun respectievelijke landen.


Bijgevoegde documenten

(MPEG4 - 3.5 Mo)

[1] “Remarks by Benjamin Netanyahu to the 73rd Session of the United Nations General Assembly”, by Benjamin Netanyahu, Voltaire Network, 27 September 2018.

[2] « Révélationssurl’assassinat de Rafiq Hariri », par Thierry Meyssan, Оdnako (Russie) ,Réseau Voltaire, 29 novembre 2010.

Nederlandse vertaling: Martien
De Kunst Van Oorlog

Tweepartijdige torpedo tegen terugtrekking uit Afghanistan

door ManlioDinucci

De oorlog in Afghanistan werd officieel gestart om de aanslagen van 11 september 2001 te wreken. De oorlog was echter al van tevoren voorbereid. Al twee decennia lang leggen we in deze columns uit dat het de eerste is in een lange reeks oorlogen die gericht zijn op het vernietigen van alle staatsstructuren in het bredere Midden-Oosten (Rumsfeld/Cebrowski strategie) om de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen te beheersen. De oorlog, die twee weken zou duren, duurt nu al 19 jaar. Het is de bedoeling dat de oorlog zo lang mogelijk duurt. Vandaag de dag saboteren persoonlijkheden die verbonden zijn met het Pentagon de gedeeltelijke terugtrekking van president Trump.

VOLTAIRE NETWORK | ROME (ITALY) | 13 JULY 2020

Honderdduizenden burgerslachtoffers, meer dan 2.400 gesneuvelde Amerikaanse soldaten (plus een onbepaald aantal gewonden), ongeveer 1.000 miljard dollar uitgegeven: dit is de som van 19 jaar Amerikaanse oorlog in Afghanistan, plus de kosten voor de NAVO-bondgenoten en anderen die de VS in de oorlog hebben bijgestaan. De faillissementsbalans van de VS, ook onder het politiek-militaire profiel: het grootste deel van het grondgebied wordt vandaag de dag gecontroleerd door de Taliban of betwist tussen hen en de door de NAVO gesteunde regeringstroepen.

Tegen deze achtergrond heeft de Trump-administratie in februari jongstleden na lange onderhandelingen een overeenkomst met de Taliban gesloten die, in ruil voor een reeks garanties, voorzag in een vermindering van het aantal Amerikaanse troepen in Afghanistan van 8.600 tot 4.500. Dit betekent niet het einde van de Amerikaanse militaire interventie in Afghanistan, die wordt voortgezet met speciale strijdkrachten, drones en bommenwerpers. De overeenkomst zou echter de weg vrijmaken voor een deëscalatie van het gewapende conflict.

Maar enkele maanden na de ondertekening werd de overeenkomst gebroken: niet door de Afghaanse Taliban, maar door de Amerikaanse Democraten. De Democraten keurden in het Congres een amendement op de Authorization Act goed dat in het boekjaar 2021 $740,5 miljard toekent aan de begroting van het Pentagon.

Het wijzigingsvoorstel, dat op 2 juli door het Comité van de strijdkrachten met grote meerderheid van democratische stemmen is goedgekeurd, bepaalt dat "het gebruik van middelen om het aantal in Afghanistan ingezette strijdkrachten te verminderen, moet worden beperkt". Het verbiedt het Pentagon de middelen waarover het beschikt te besteden aan activiteiten die het aantal Amerikaanse soldaten in Afghanistan tot minder dan 8.000 beperken: de overeenkomst, die een vermindering van het aantal Amerikaanse soldaten in Afghanistan inhoudt, wordt dus in feite geblokkeerd. Het is veelzeggend dat het wijzigingsvoorstel niet alleen is ingediend door de Democraat Jason Crow, maar ook door de Republikein Liz Cheney, die het in perfecte tweeledige stijl goedkeurt [1] Liz is de dochter van Dick Cheney, vice-president van de Verenigde Staten van 2001 tot 2009 in de regering van George W. Bush, degene die heeft besloten tot de invasie en bezetting van Afghanistan (officieel om Osama Bin Laden op te jagen [2]).

Het wijzigingsvoorstel veroordeelt de overeenkomst uitdrukkelijk met het argument dat deze "de nationale veiligheidsbelangen van de VS" ondermijnt, "geen realistische diplomatieke oplossing vormt" en "geen bescherming biedt aan kwetsbare bevolkingsgroepen". Om zijn eigen troepen in Afghanistan te mogen inkrimpen, zal het Pentagon moeten verklaren dat dit "de Amerikaanse antiterreurmissie niet in gevaar zal brengen". Het is geen toeval dat de New York Times een artikel [3] publiceerde dat, op basis van informatie (zonder enig bewijs) verstrekt door Amerikaanse inlichtingendiensten, "een Russische militaire inlichtingendienst beschuldigt van het aanbieden van een beloning aan Taliban-militanten voor het doden van Coalitie-soldaten in Afghanistan, voornamelijk gericht op Amerikanen". Het nieuws werd door de belangrijkste Amerikaanse media uitgezonden zonder dat de waarheidsgetrouwheid ervan in twijfel werd getrokken.

Een week later keurde het Congres dit wetsvoorstel goed dat de inkrimping van de Amerikaanse troepen in Afghanistan verhindert. Dit bevestigt wat het werkelijke doel van de militaire interventie van de VS/NAVO in Afghanistan is: de controle over dit strategisch belangrijke gebied. Afghanistan ligt op het kruispunt van het Midden-Oosten, Centraal-, Zuid- en Oost-Azië. In dit gebied (in de Golf en de Kaspische Zee) bevinden zich grote oliereserves.

Er zijn ook Rusland en China, waarvan de kracht toeneemt en die de wereldwijde basis beïnvloeden. Zoals het Pentagon waarschuwde in een rapport van 30 september 2001 [4], een week voor de Amerikaanse invasie van Afghanistan, "bestaat de mogelijkheid dat er een rivaal met een formidabele grondstoffenbasis opduikt in Azië".

Een mogelijkheid die zich nu voordoet. Amerikaanse "nationale veiligheidsbelangen" dicteren dat we in Afghanistan moeten blijven, wat de kosten ook mogen zijn.

Nederlandse vertaling: Martien


Hoe de Twee Grote Mogendheden Vrede kunnen Stichten in het Grote Midden Oosten.
door Thierry Meyssan

Om vrede te sluiten, is makkelijk genoeg: je moet gewoon stoppen met het voeren van oorlog met elkaar. Maar in het grotere Midden-Oosten is het veel ingewikkelder, omdat er een veelheid aan factoren zijn voor wie een oplossing, wat die ook moge zijn, aan tegenstrijdige eisen moet voldoen. Onder deze omstandigheden kan geen enkele vrede volledig rechtvaardig zijn, maar het kan en moet in ieder geval de veiligheid van iedereen garanderen.

Voltaire Netwerk | 26 juni 2020

Dit artikel is een vervolg op : "Hoe Washington wil triomferen, door Thierry Meyssan, Voltaire Network, 23 juni 2020".

In Helsinki, Finland, zijn de presidenten Trump en Poetin op 16 juli 2018 begonnen met rechtstreekse onderhandelingen over mondiale co-regulering. De westerse pers ontwikkelde onmiddellijk een controverse over de succesvolle betrokkenheid bij de Amerikaanse verkiezingen om de voortgang van deze topontmoetingen te verdoezelen.
Gedurende 2011 en de eerste helft van 2012 hebben de Verenigde Staten en Rusland in het geheim hun plannen voor het Bredere Midden-Oosten besproken. Het Pentagon volgde de Rumsfeld/Cebrowski strategie, d.w.z. het plan om alle staatsstructuren te vernietigen (Afghanistan, Irak, Libië, Syrië, enz.), maar president Barack Obama zocht naar een manier om zich militair terug te trekken uit de regio, zodat hij troepen kon overbrengen naar de Stille Oceaan, rond China ("Pivot to Asia"). Rusland van zijn kant hoopte zijn invloed in de regio terug te winnen door te vertrouwen op de Russischtalige bevolking van Israël en Syrië.

Een controverse over de twee machten in de maand juni, waarbij elk van hen de ander beschuldigde van "de verkeerde kant van de geschiedenis" [1]. In ieder geval hebben Washington en Moskou op 30 juni 2012 gezamenlijk een internationale conferentie over Syrië bijeengeroepen in Genève, maar zonder enige Syrische vertegenwoordiger. Beiden waren zich ervan bewust dat de oorlog in Syrië een burgeroorlog was en sloten een vredesverdrag tussen hen voor hun respectieve bondgenoten, althans voor een topontmoeting. Ze wisten allemaal dat ondanks de militaire ongelijkheid tussen de twee hoofdrolspelers een nieuw Jalta, een nieuw verdelen van de wereld, plaatsvond en dat dit Verdrag de eerste manifestatie daarvan was [2]..

Een week later organiseerde de Franse president François Hollande in Parijs een bijeenkomst van de "Vrienden van Syrië" om het conflict weer op gang te brengen [3]. De NAVO-bondgenoten hebben in aanwezigheid en met medeplichtigheid van staatssecretaris Hillary Clinton [4] geprobeerd de onderhandelingen tussen Obama en Poetin af te breken. De ceremoniemeester van de conferentie van Genève en voormalig secretaris-generaal van de VN Kofi Annan hekelden het dubbelspel van een van de hoofdrolspelers en nam op 2 augustus met grote voortvarendheid ontslag uit zijn functie als speciale gezant van de VN voor Syrië. Bezorgd over een deel van de Niet-Gebonden [5], vervolgens stelde China [6], voor om de stukken weer in elkaar te zetten zonder te slagen.

Negen jaar oorlog volgde.

In 2020, terwijl het Pentagon standvastig de Rumsfeld/Cebrowski strategie voortzette, onderhandelde president Donald Trump in het geheim niet alleen met zijn tegenhangers Vladimir Poetin, Bashar al-Assad, Benjamin Netanyahu & Benny Gantz, maar waarschijnlijk ook met twee anderen.

Op 20 februari 2019 onthulde president Poetin de prestaties van zijn nieuwe wapens voor de Russische Federale Vergadering. Rusland had zijn status als grote mogendheid herwonnen.
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn de tegenstrijdigheden aan Amerikaanse zijde niet nieuw omdat ze al 9 jaar geleden onder Barack Obama bestonden. Ze zijn dus niet te wijten aan Donald Trump, maar aan een diepe en oude crisis in de Verenigde Staten die de westerlingen weigeren in overweging te nemen. In tegenstelling tot zijn voorganger probeert hij zijn spionnen niet van het ene naar het andere schaakbord te verplaatsen, maar zijn troepen naar huis te brengen. Moscou heeft zwaar geïnvesteerd in Syrië en heeft daar de kracht van zijn nieuwe militaire industrie en leger laten zien. Rusland, dat ooit in puin lag na de ineenstorting van de USSR en de interne plundering van Boris Jeltsin [7], is een Grote Macht geworden, die zichzelf het vermogen geeft om zichzelf niet alleen te verdedigen, maar ook om zijn Amerikaanse rivaal te vernietigen, die de enige staat ter wereld is die zich dat kan voorstellen. We hebben het over wereldbestuur, het is een kwestie van machtsverhoudingen.

We weten niet meer dan in 2011 over hoe de onderhandelingen tussen het Witte Huis en het Kremlin zullen verlopen, maar we kunnen uit de huidige gebeurtenissen afleiden wat er op het spel staat. Ofwel gaat de oorlog die alle staten in de regio  één voor één verscheurt door, ofwel verdelen de twee grote mogendheden de regio in afzonderlijke zones, ofwel beheren ze het samen. Het is natuurlijk mogelijk om deze opties te mixen: gebruik een van deze drie formules in de hele regio of meer dan een, afhankelijk van het land.

Elke overeenkomst moet gebaseerd zijn op een realistische analyse van het grote Midden-Oosten en niet op krantenkoppen. De media doen geen verslag van de werkelijke machtsverhoudingen in de regio, omdat ze de conflicten afschilderen alsof ze los van elkaar staan, wat helemaal niet het geval is. Elke overeenkomst hier heeft gevolgen voor anderen, zodat Vrede voor sommigen een ramp voor anderen kan betekenen.
  
In juni 2919 kwam een nieuwe top over wereldbestuur bijeen in Jeruzalem op het niveau van de nationale veiligheidsadviseurs (hier Nikolai Patrouchev en John Bolton).
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, staan noch de Palestijnen, noch de Koerden vandaag de dag centraal. Ze hebben hun legitieme zaak verloren door te beweren dat ze nationale staten buiten hun historisch grondgebied willen opbouwen. Noch de Turken, noch de Iraniërs zijn een gevaar, ze zijn altijd bereid om aan tafel te onderhandelen. Het probleem dat al deze onderhandelingen de afgelopen veertig jaar heeft doen mislukken, is de bereidheid van sommige Angelsaksen om de kolonisatie van de regio via Israël voort te zetten en het verzet van sommige Arabieren via de Libanese Hezbollah. De koloniale factie van Israël onder leiding van Benjamin Netayanhu verliest vandaag de dag echter terrein aan de nationalistische factie onder leiding van Benny Gantz. Aan de andere kant kan Hezbollah niet langer rekenen op twee sponsors: Syrië, dat zeer zwak is, en Iran, dat zojuist een pact heeft gesloten met de Britten in Jemen, een overeenkomst heeft gesloten met de Verenigde Staten in Irak en een militaire alliantie is aangegaan met de Moslimbroederschap in Libië.

Daarom vereist elke duurzame oplossing beide :

- een gezamenlijk beheer van Israël door de Verenigde Staten en Rusland en door
- Het Russische management van Libanon en Syrië, onder toezicht van de VS.
Deze ontwikkeling zal eerder vroeg dan laat plaatsvinden, ondanks de tegenstand van een deel van de Israëli's, Libanezen en Syriërs, omdat het het enige is dat de veiligheid van iedereen kan garanderen.

De Russische ambassadeur voor de Levant, Alexander Zaspikin, concentreert zich nu al op Libanon, waar hij op post is, terwijl de nieuwe Russische ambassadeur in Damascus, Alexander Efimov, de mogelijkheid heeft gekregen om rechtstreeks naar president Poetin te verwijzen zonder via zijn ministerie te gaan, waar zijn voorganger in Syrië, Alexander Kinshchak, toezicht zal houden op de regio.

Wat zich vandaag afspeelt is al vele malen mislukt sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar de regio is geëvolueerd en dat geldt ook voor de grote mogendheden. Donald Trump is zeer realistisch, terwijl Vladimir Poetin een gevoel voor internationaal recht heeft. Als ze er allebei in slagen hun visie op het grote Midden-Oosten dichter bij elkaar te brengen, zal dat in het Verre Oosten onmiddellijk positieve gevolgen hebben.


[1] « Du bon côté de l’Histoire », par SergueïLavrov, Réseau Voltaire, 17 juin 2012.

[2] « Communiqué final du Grouped’action pour la Syrie », Réseau Voltaire, 30 juin 2012.

[3] « Discours de François Hollande à la 3ème réunion du Groupe des amis du peuplesyrien », par François Hollande, Réseau Voltaire, 6 juillet 2012.

[4] “Clinton at Friends of Syrian People Ministerial Meeting”, by Hillary Clinton, Voltaire Network, 6 July 2012.

[5] “Final Statement from Tehran Consultative Meeting on Syria”, Voltaire Network, 9 August 2012.

[6] « La solution chinoise », par Thierry Meyssan, Tichreen (Syrie) ,Réseau Voltaire, 5 novembre 2012.

[7]  Alle grote bedrijven in de USSR waren openbaar. President Boris Elstiner verzamelde vrienden rond een tafel en gaf hen de industriële juwelen.Terwijl de vrienden van de president direct miljardair werden, daalde de levensverwachting van het Russische volk plotseling met 15 jaar.  President Vladimir Poetin had tien jaar nodig om de levensstandaard van zijn burgers en de status van zijn land te herstellen.


Nederlandse vertaling: Martien
De kunst van oorlog
De NAVO aan het Roer van de Italiaanse Buitenlandse Politiek
Manlio Dinucci

De ministers van Defensie van de NAVO (Lorenzo Guerini, Pd die Italië vertegenwoordigt) zijn op 17 en 18 juni bijeengekomen in een videoconferentie en hebben een reeks "besluiten genomen om het afschrikkingseffect van het bondgenootschap te versterken". Maar niemand in Italië praat erover, noch de media (inclusief de sociale media), noch de politieke wereld, waar een absoluut multi-partijdig stilzwijgen heerst over dit alles. Maar deze besluiten, die in feite door Washington zijn gedicteerd en door minister Guerini voor Italië zijn ondertekend, sporen niet alleen met de beleidsrichtlijnen van ons militair beleid, maar ook met ons buitenlands beleid.

Allereerst - kondigt secretaris-generaal Jens Stoltenberg aan - "De NAVO bereidt zich voor op een mogelijke tweede golf van Covid-19," waartegen de NAVO al meer dan een half miljoen soldaten in Europa heeft gemobiliseerd. Stoltenberg maakt niet duidelijk hoe de NAVO een mogelijke tweede viruspandemie met een nieuwe lockdown kan voorspellen.

Op één punt is hij echter duidelijk: dit "betekent niet dat er andere uitdagingen wegvallen". Het grote probleem - de ministers van Defensie onderstreepten - komt door het "destabiliserende en gevaarlijke gedrag van Rusland", in het bijzonder door zijn "onverantwoordelijke nucleaire retoriek, gericht op het intimideren en bedreigen van NAVO-bondgenoten."

Op deze manier doen ze de realiteit teniet en wissen ze het feit dat het de NAVO was die haar nucleaire strijdkrachten en bases in de buurt van Rusland heeft uitgebreid, met name de Verenigde Staten na het einde van de Koude Oorlog. Een strategie die gericht is op het creëren van groeiende spanningen met Rusland in Europa is methodisch uitgevoerd in de richting van Washington.

De ministers van Defensie zijn in de Groep voor Nucleaire Planning, voorgezeten door de Verenigde Staten, bijeengekomen om te beslissen over nieuwe militaire maatregelen tegen Rusland.

Het is niet bekend welke besluiten over nucleaire zaken minister Guerini namens Italië heeft ondertekend. Het is echter duidelijk dat Italië, door deel te nemen aan de groep en als gastheer op te treden voor Amerikaanse kernwapens (die ook door onze luchtmacht kunnen worden gebruikt), het non-proliferatieverdrag schendt en het VN-verdrag inzake het verbod op kernwapens verwerpt.

Stoltenberg zei alleen maar: "Vandaag hebben we besloten tot verdere stappen om de nucleaire afschrikking van de NAVO in Europa veilig en efficiënt te houden". Onder deze stappen is er zeker ook komst van de nieuwe Amerikaanse B61-12 kernbommen ook in Italië.

De ministers van Defensie spraken over een andere groeiende "uitdaging", namelijk die van China, die voor het eerst "boven aan de NAVO-agenda" staat.

Ø  China is een handelspartner van vele bondgenoten, maar investeert tegelijkertijd "zwaar in nieuwe raketsystemen die alle NAVO-landen kunnen bereiken", aldus Stoltenberg.
Ø  Aldus begint de NAVO China als een militaire dreiging te presenteren.

Tegelijkertijd presenteren zij Chinese investeringen in de landen van de Alliantie als gevaarlijk. Op basis van deze premisse hebben de ministers van Defensie de richtlijnen voor "nationale veerkracht" geactualiseerd, om te voorkomen dat energie, vervoer en telecommunicatie, 5G in het bijzonder, onder "buitenlands eigendom en controle" (lees "Chinese eigendom en controle") komen te vallen.

Dit zijn de besluiten die Italië tijdens de NAVO-vergadering van de ministers van Defensie heeft ondertekend. Zij binden ons land aan een strategie van groeiende vijandigheid, met name ten opzichte van Rusland en China, waardoor wij aan steeds grotere risico's worden blootgesteld en onze regelingen waarop dezelfde economische overeenkomsten berusten, onstabiel worden.

Het is een langetermijnstrategie, zoals bewezen door het (Born) NATO 2030″ project dat secretaris-generaal Stoltenberg op 8 juni heeft gelanceerd om "het bondgenootschap militair en politiek te versterken" door landen als Australië (reeds uitgenodigd voor de vergadering van de ministers van Defensie), Nieuw-Zeeland, Japan en andere Aziaten, in duidelijke anti-Chinese functie op te nemen.

Een groep van 10 adviseurs werd gevormd voor het Great Global (Born) NATO 2030 project, waaronder Prof. Marta Dassù, voormalig adviseur voor het buitenlands beleid in de regering van D'Alema voor en tijdens de NAVO-oorlog tegen Joegoslavië, waaraan Italië in 1999 deelnam met zijn bases en bommenwerpers, onder Amerikaans bevel.

Il manifesto, 23 juni 2020

Nederlandse vertaling: Martien 
Een Nieuwe Vorm Geven aan het Grote Midden-Oosten
Hoe Washington van Plan is te Triomferen
door: Thierry Meyssan

Tijdens het trimester van de Westerse lockdown werd de kaart van het Midden-Oosten diepgaand getransformeerd. Jemen is verdeeld in twee afzonderlijke landen, Israël is verlamd door twee premiers die elkaar haten, Iran steunt openlijk de NAVO in Irak en Libië, Turkije bezet het noorden van Syrië, Saudi-Arabië staat op het punt om failliet te gaan. Alle allianties worden in twijfel getrokken en er ontstaan nieuwe scheidslijnen, of beter gezegd, er komen weer nieuwe.

Réseau Voltaire | Damas (Syrie) | 18 juni 2020


In 2001 definieerden Donald Rumsfeld en admiraal Arthur Cebrowski de doelstellingen van het Pentagon in het tijdperk van het financiële kapitalisme. De staf heeft vervolgens deze kaart van de verdeling van het Grote Midden-Oosten opgesteld. In 2017 verzette Donald Trump zich echter tegen (1) grenswijzigingen (2) de oprichting van door jihadisten bestuurde staten (3) de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in de regio. Vanaf dat moment heeft het Pentagon nagedacht over hoe de vernietiging van de staatsstructuren kan worden voortgezet zonder de landen in twijfel te trekken en tot tevredenheid van het Witte Huis.

Al twee decennia lang probeert Washington het "Grote Midden-Oosten", een willekeurig bepaalde regio die zich uitstrekt van Afghanistan tot Marokko, te "hervormen". De afgelopen drie jaar zijn echter twee strategieën met elkaar in botsing gekomen: enerzijds het Pentagon, dat de staatsstructuren van alle landen in de regio wil vernietigen, of het nu vrienden of vijanden zijn, en anderzijds President Trump, die van plan is de regio commercieel te domineren zonder militaire bezetting.

Toen de lockdown werd uitgeroepen om de uitbraak van Covid-19 te voorkomen, waarschuwden we dat er ingrijpende veranderingen plaatsvonden in de regio en dat deze niet meer zou lijken op wat we eerder hadden meegemaakt. We zijn begonnen met de constatering dat Washington had afgezien van de vernietiging van de staat in Syrië, die nu een Russisch gereserveerd gebied is. De belangrijkste vraag was dus enerzijds wat het volgende doelwit van het Pentagon in de regio zou zijn.

 Er waren twee mogelijke antwoorden: Turkije of Saoedi-Arabië, die beide bondgenoten zijn van de Verenigde Staten. En, ten tweede, welke markten het Witte Huis zou proberen te openen.

Deze analyse werd gedeeld door al diegenen die de afgelopen twintig jaar interpreteren als de uitvoering van de Rumsfeld/Cebrowski strategie voor de vernietiging van de staatsstructuren in het grote Midden-Oosten. Het werd daarentegen verworpen door degenen die, door te weigeren rekening te houden met internationale factoren, de gebeurtenissen naïef interpreteren als een opeenvolging van burgeroorlogen (Tunesië, Egypte, Libië, Syrië, Jemen en misschien binnenkort Libanon) zonder dat er een verband met elkaar bestaat.

Nu, drie maanden later, wordt Turkije in Libië militair gesteund door Iran, terwijl Saoedi-Arabië van de radar is verdwenen, met name Jemen, en de Emiraten de pool van de regionale stabiliteit worden. De regionale verschuiving is begonnen ten gunste van Ankara en Abu Dhabi en ten nadele van Riyad. De meest radicale veranderingen zijn de ommekeer van Iran aan de kant van de NAVO, de versoepeling van de betrekkingen tussen de VS en Turkije en de opkomst van de Verenigde Arabische Emiraten. Dus we hadden gelijk, en degenen die het verhaal van de burgeroorlogen eer aandoen, zijn zelfingenomen geworden. Natuurlijk zullen ze het niet erkennen en zullen ze enkele maanden nodig hebben om hun foutieve discours aan te passen aan de realiteit ter plaatse.

Het spreekt voor zich dat elke acteur zijn of haar positie zal moeten aanpassen, dus onze waarnemingen zijn alleen geldig voor vandaag. Maar de regio verandert zeer snel en degenen die te lang nadenken om te reageren, zullen er automatisch op achteruitgaan; een punt dat vooral voor de Europeanen geldt. Tot slot is deze nieuwe situatie zeer onstabiel en zal ze in twijfel worden getrokken door Washington als President Trump zelf niet slaagt, of door Moskou als president Poetin er niet in slaagt de macht te behouden aan het einde van zijn presidentiële termijn, of door Peking als president Xi doorgaat met het bouwen van delen van de zijderoutes in het Westen.

In de grootste mediastilte hebben de Verenigde Arabische Emiraten zich op het Jemenitische slagveld losgemaakt van Saoedi-Arabië. Ze steunden stammen die de Saoedische troepen uit hun land hebben geweerd. Samen met de Britten bezetten zij het eiland Socotra en namen zij de controle over de Straat van Bab el-Mandeb aan de uitgang van de Rode Zee over. Zij hebben een de facto verdeling van Jemen uitgevoerd, waarbij zij de grenzen van de Koude Oorlog tussen Noord- en Zuid-Jemen hebben overgenomen [1].

Iran was, ondanks zijn andere grens met de Emiraten en de oorlog die zij zojuist via Jemenitische tussenpersonen hebben gevoerd, tevreden met dit resultaat, dat de sjiitische Houthi's in staat stelt om een schijn van vrede te krijgen, maar nog niet om de hongersnood te overwinnen. Uiteindelijk heeft Teheran, toen het accepteerde dat Donald Trump tot President van de Verenigde Staten was gekozen, drie jaar te laat het contact met Washington hervat. Spectaculair gezien kondigde de regering van Hassan Rohani militaire steun aan voor de regering van el-Sarraj in Libië [2]. In de praktijk betekent dit dat het de Moslimbroederschap (zoals in de jaren negentig van de vorige eeuw in Bosnië-Herzegovina), Turkije en de NAVO (zoals tijdens het regime van Sjah Reza Pahlevi) steunt. Onder deze omstandigheden zien we niet meer wat Iran doet in Syrië, waar het geacht wordt te vechten tegen zijn nieuwe bondgenoten, de jihadisten, Turkije en de NAVO.

Natuurlijk moet men in gedachten houden dat Iran, net als het nieuwe Israël, tweekoppig is. De verklaringen van de Rohani-regering mogen de Gids van de Revolutie, Ayatollah Ali Khamenei, niet binden.

Hoe dan ook, de omkering van dit middelpunt brengt de Libanese Hezbollah in een slechte positie. Het lijkt er nu op dat het inderdaad de Verenigde Staten waren die met behulp van de gouverneur van de Centrale Bank, Riad Salamé, bewust de ineenstorting van het Libanese pond hebben uitgelokt. Washington probeert nu Beiroet een Amerikaanse wet op te leggen (Caesar Syria Civil Protection Act) die het land dwingt de Libanees-Syrische grens te sluiten. Om te overleven zou Libanon gedwongen worden een bondgenootschap te sluiten met de enige andere macht waarmee het een landsgrens deelt: zijn voormalige kolonisator, Israël [3]. Zeker, de komst van een tweekoppige coalitie in Tel Aviv, die de aanhangers van het voormalige Britse koloniale project en die van het nationalisme van de derde generatie Israëli's samenvoegt, maakt een invasie van Libanon niet langer mogelijk. Maar deze coalitie is uiterst kwetsbaar en een terugkeer naar het verleden blijft mogelijk, zo niet waarschijnlijk. De enige oplossing voor Libanon is dus niet de Amerikaanse wet toe te passen en zich niet tot het Westen te wenden, maar tot Rusland en China. Dit is wat Hezbollah Secretaris-Generaal Hassan Nasrallah in het openbaar durfde te zeggen. Hij is van mening dat Iran - ondanks zijn toenadering tot Turkije (aanwezig in het noorden van Libanon met de Moslimbroederschap [4]) en tot de NAVO (aanwezig achter Israël) - cultureel gezien de tussenpersoon blijft tussen China en het Westen.

Gedurende de oudheid en de Middeleeuwen werden de verschillende lokale talen langs de Zijderoute niet gesproken, maar Perzisch.

Historisch gezien is Hezbollah ontstaan naar het model van de Bassij van de Iraanse Revolutie, waarvan het de vlag deelt. Tot de Syrische terugtrekking uit Libanon in 2005 kwam de bewapening echter uit Damascus en niet uit Teheran. Zij zal dus een keuze moeten maken tussen haar twee sponsors, hetzij om ideologische redenen, hetzij om materiële redenen. Sayyed Hassan Nasrallah is een aanhanger van het Syrische seculiere model, terwijl zijn plaatsvervanger, sjeik Naïm Qassem, een onvoorwaardelijke aanhanger is van het Iraanse theocratische model. Maar het geld is in Teheran, niet in Damascus.

De belangen van de westerse mogendheden gaan ook nu weer eeuwenlang consequent in de richting van het secularisme, maar hun strategie om de regio te domineren brengt hen er onverbiddelijk toe om de religieuzen tegen de nationalisten in te zetten (met als enige en korte uitzondering de Verenigde Staten in 1953).

Syrië, omringd door Amerikaanse bondgenoten, heeft geen andere keuze dan zich te bevoorraden in Rusland, iets wat de heersende klasse de afgelopen zes jaar met tegenzin heeft gedaan. Dat wordt pas mogelijk met de oplossing van het conflict tussen President Bashar al-Assad en zijn verre neef, de miljardair Rami Makluf, en verder met alle Syrische oligarchen. Deze ruzie heeft niets te maken met de door de westerse media beschreven familiezaak. Het moet worden vergeleken met de overname van de Russische oligarchen door President Vladimir Poetin in de jaren 2000, die hem in staat stelde de fouten van de Jeltsin-periode uit te wissen. Zeventien jaar embargo's tegen Damascus hebben deze onvermijdelijke krachtmeting alleen maar vertraagd. Pas als dit conflict is opgelost, zal Damascus kunnen overwegen om zijn verloren gebieden, de door Israël bezette Golanhoogte en het door Turkije bezette Idleb, terug te winnen [5].

Irak was het tweede land - na de Emiraten - dat de Iraanse verandering begreep. Zij heeft onmiddellijk een akkoord bereikt met Washington en het nieuwe Teheran om het hoofd van haar geheime dienst, Mustafa al-Kadhimi, te benoemen tot premier, hoewel hij de afgelopen zes maanden door het voormalige Teheran met geweld is beschuldigd van actieve deelname aan de moord op de sjiitische held Qassem Soleimani in Bagdad [6]. Irak moet daarom niet langer vechten tegen de heropleving van zijn jihadistische groeperingen (huurlingenorganisaties van de Angelsaksen en nu gesteund door Iran), maar onderhandelen met zijn leiders.

Israël, de enige staat ter wereld die nu door twee premiers wordt geregeerd, zal niet langer de rol kunnen spelen van een verlengstuk van de Angelsaksische machten, noch zal het een natie kunnen worden zoals de andere. Het hele buitenlandse beleid is verlamd op het moment dat Libanon verzwakt is en voor het land een uitgelezen prooi is. Voor de aanhangers van het koloniale project, die zich verenigd hebben achter premier Benjamin Netanyahu en nu het momentum verliezen, is de verandering van Iran al zichtbaar in Irak en Libië. Er moet dringend een nieuwe iconische vijand worden uitgevonden om zichzelf in stand te houden. Integendeel, voor de Israëlische nationalisten, verenigd achter Tweede Minister-president Benny Bantz, is het raadzaam om naar niemand te gooien en voorzichtig te onderhandelen met Hamas (d.w.z. met de Moslimbroederschap) [7].

Egypte blijft zich richten op zijn voedselprobleem. Zij kan haar bevolking alleen voeden met Saoedische hulp en plant haar ontwikkeling met Chinese hulp. Voorlopig is het verlamd door de Saudische retraite en het anti-Chinese Amerikaanse offensief.

Libië bestaat eindelijk niet meer als staat. Het is in tweeën gedeeld zoals Jemen. Door de overwinning van de NAVO in 2011 en de afwezigheid van Amerikaanse troepen ter plaatse is het de enige plek in de regio waar het Pentagon de Rumsfeld/Cebrowski strategie zonder belemmeringen kan voortzetten [8]. De recente militaire successen van de regering van el-Sarraj (d.w.z. de Moslimbroederschap) - gesteund door Turkije en nu ook door Iran - mogen geen illusie zijn. De regering van Maarschalk Haftar - gesteund door de Emiraten en Egypte - verzet zich. Het Pentagon is van plan het conflict zo lang mogelijk te laten voortduren, ten koste van de gehele bevolking. Het ondersteunt beide partijen op hetzelfde moment als tijdens de Irak-Iraanse oorlog (1980-88) en zal altijd de verliezer te hulp schieten, die het de volgende dag in de steek zal laten.

De twee grote verliezers van de nieuwe situatie blijven: China en Saoedi-Arabië.

De Chinese invloed stopt in Iran. Het is net gestopt door Staatssecretaris Mike Pompeo in Israël. Beijing zal niet de grootste ontziltingsinstallatie ter wereld bouwen en de projecten in de havens van Haifa en Ashdod zijn gedoemd te mislukken, ondanks de enorme investeringen die al zijn gedaan. Niemand zal de 18.000 Chinese jihadisten aan de Syrisch-Turkse grens durven elimineren [9] zodat het altijd onstabiel blijft en de mogelijkheid van de noordelijke doorgang van de Zijderoute wordt afgesloten. Er blijft dus alleen de hypothese van de zuidelijke doorgang, door het Egyptische Suezkanaal, maar deze blijft onder de controle van de westerlingen.

Niemand weet waar Saoedi-Arabië is. In drie jaar tijd is Prins Mohamed Ben Salmane (MBS) erin geslaagd om in het Westen wilde hoop te wekken en alle machten in de regio te vervreemden door zijn tegenstanders op te hangen en in stukken te hakken en vervolgens hun lichamen met zuur op te lossen. Zijn land moest zich terugtrekken in Jemen, waar het zich roekeloos had gewaagd, en zijn grote werken opgeven, met name de bouw van de vrije zone die de miljardairs van de wereld, Neom, zou huisvesten [10]. Zijn gigantische oliereserves zijn niet langer voorwerp van speculatie en hebben het grootste deel van hun waarde verloren. De grootste militaire macht van de regio is slechts een kolos met voeten van klei die op het punt staat te sterven in het woestijnzand waar hij is geboren.

Uiteindelijk bereikt President Donald Trump zijn doel: hij heeft het plan van het Pentagon om een staat te geven aan een terroristische organisatie, Daesh, verworpen en is er vervolgens in geslaagd om alle staten in de regio terug te krijgen in de Amerikaanse economische zone, behalve Syrië, dat al sinds 2014 verloren is gegaan. Tegelijkertijd heeft het Pentagon echter ook gedeeltelijk gezegevierd: het is erin geslaagd de staatsstructuren van Afghanistan, Irak, Libië en Jemen te vernietigen. De enige mislukking was in Syrië, zeker vanwege de Russische militaire interventie, maar vooral omdat de Syriërs het staatsconcept sinds het begin der tijden hebben belichaamd.

De vernietiging van de Afghaanse staatsstructuren, volgens het plan van het Pentagon, en de terugtrekking van de Amerikaanse troepen, die volgens de wil van President Trump op de dag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen effectief zal zijn, hadden het bondgenootschap tussen deze twee strijdkrachten kunnen markeren. Dit is echter niet het geval. Het Pentagon probeerde tevergeefs de staat van beleg in de Verenigde Staten op te leggen in het licht van de Covid-19-epidemie [11], waarna het heimelijke hulp verleende aan de "Antifa's" die het al hadden begeleid in Syrië [12] om zogenaamd "raciale" rellen te coördineren.

Rusland, dat nooit heeft geaarzeld in zijn positie, wacht wijselijk op het oogsten van de lauweren van zijn betrokkenheid in Syrië.


NOTES

[1] « La première guerre de l’Otan-MO renverse l’ordre régional », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 24 mars 2020.

[2] « L’Iran affiche son soutien à l’Otan en Libye », Réseau Voltaire, 17 juin 2020.


[4] « La Turquie et les manifestations au Liban », Réseau Voltaire, 13 février 2020.

[5] « La Turquie annexe de facto le nord de la Syrie », Réseau Voltaire, 17 juin 2020.


[7] « La décolonisation d’Israël a commencé », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 26 mai 2020.

[8] « Préparation d’une nouvelle guerre », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 7 janvier 2020.

[9] « Les 18 000 Ouïghours d’Al-Qaïda en Syrie », Réseau Voltaire, 19 août 2018.

[10] « L’Égypte cède une partie de son territoire pour Neom », Réseau Voltaire, 6 mars 2018.

[11] « Des putschistes à l’ombre du coronavirus », par Thierry Meyssan ; « Le Pentagone contre le président Trump », Réseau Voltaire, 31 mars et 11 juin 2020.

[12] « Les Brigades anarchistes de l’Otan », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 12 septembre 2017


Nederlandse vertaling: Martien
Facebook omcirkeld Afrika
Manlio Dinucci / 16 juni 2020

Veel industrieën en dienstverlenende bedrijven gaan failliet of krimpen als gevolg van de lockdown en de daaropvolgende crisis. In plaats daarvan zijn er mensen die van dit alles hebben geprofiteerd. Facebook, Google (YouTube eigenaar), Microsoft, Apple en Amazon - schrijft The New York Times - "plaatsen agressief nieuwe weddenschappen, omdat de coronavirus pandemie hen tot bijna essentiële diensten heeft gemaakt". Al deze "Tech Giganten" komen uit de Verenigde Staten.

Facebook - niet langer sociaal netwerk genoemd maar "ecosysteem", dat ook WhatsApp, Instagram en Messenger omvat - heeft meer dan 3 miljard maandelijkse gebruikers. Het is dan ook geen wonder dat Facebook midden in de coronaviruscrisis het project van een van de grootste onderzeese kabelnetwerken, 2Afrika, lanceert: 37.000 km lang (bijna de maximale omtrek van de aarde), het zal het hele Afrikaanse continent omsluiten en het noorden met Europa en het oosten met het Midden-Oosten verbinden.

Er zullen in eerste instantie 23 onderling verbonden landen zijn. Vanuit Groot-Brittannië zal het netwerk Portugal met elkaar verbinden voordat het zijn cirkel rond Afrika begint via Senegal, Ivoorkust, Ghana, Nigeria, Gabon, de Republiek Congo, de Democratische Republiek Congo, Zuid-Afrika, Mozambique, Madagaskar, Tanzania, Kenia, Somalië, Djibouti, Soedan en Egypte. In het laatste gedeelte zal het netwerk worden aangesloten op Oman en Saudi-Arabië. Dan, over de Middellandse Zee, zal het aankomen in Italië en van hier naar Frankrijk en Spanje.

Dit netwerk met een grote capaciteit - legt Facebook uit - zal "de pijler zijn van een enorme uitbreiding van het internet in Afrika: economies bloeien op wanneer er een internet is dat breed toegankelijk is voor bedrijven. Het netwerk zal honderden miljoenen mensen toegang geven van breedband tot 5G. "Dit, in het kort, de officiële motivatie van het project. Eén feit is genoeg om twijfel te zaaien: in Afrika ten zuiden van de Sahara hebben ongeveer 600 miljoen mensen, dat wil zeggen meer dan de helft van de bevolking, geen toegang tot elektriciteit.

Waarvoor wordt het breedbandnetwerk gebruikt? De Afrikaanse elites, die de belangen van de multinationals op het continent vertegenwoordigen, zullen nauwer verbonden zijn met hun moedermaatschappijen.

Het netwerk zal ook andere doeleinden dienen. Twee jaar geleden, in mei 2018, is Facebook een partnerschap aangegaan met de Atlantic Council, een invloedrijke, in Washington gevestigde "onpartijdige organisatie" die "samen met bondgenoten het leiderschap en de betrokkenheid van de VS in de wereld stimuleert". Het specifieke doel van het partnerschap is het garanderen van "het correcte gebruik van Facebook bij verkiezingen over de hele wereld, het monitoren van desinformatie en buitenlandse inmenging, het helpen opleiden van burgers en de burgermaatschappij".

Wat de betrouwbaarheid is van de Atlantische Raad, die vooral in Afrika actief is, kan worden afgeleid uit de officiële lijst van donoren die de Raad financieren: het Pentagon en de NAVO, Lockheed Martin en andere oorlogsindustrieën (waaronder de Italiaanse Leonardo), ExxonMobil en andere multinationals, de Bank of America en andere financiële groepen, de Rockefeller- en Soros-stichtingen.

Het netwerk, dat 16 Afrikaanse landen zal verbinden met 5 Europese NAVO-bondgenoten onder Amerikaans bevel en met 2 Amerikaanse bondgenoten in het Midden-Oosten, kan niet alleen in economisch opzicht een rol spelen, maar ook in politiek en strategisch opzicht. Het "Digital Forensic Research Lab" van de Atlantische Raad zal elke dag aan de Afrikaanse media en politici kunnen meedelen welk nieuws "nep" is en welk "waar". De persoonlijke informatie en trackingsystemen van Facebook kunnen worden gebruikt om oppositiebewegingen te controleren en aan te pakken. Breedband, zelfs in 5G, kan door de VS en andere speciale krachten worden gebruikt bij hun operaties in Afrika.

Bij de aankondiging van het project benadrukt Facebook dat Afrika "het minst verbonden continent" is en dat het probleem zal worden opgelost door de 37.000 km aan kabels. Ze kunnen echter wel gebruikt worden als een moderne versie van de oude koloniale ketens.

(il manifest, 16 juni 2020)

  
Nederlandse Vertaling: Martien


Racisme en anti-racistische leugens
door Thierry Meyssan

De ideologieën van antiracisme en racisme zijn gebaseerd op dezelfde veronderstelling: dat er afzonderlijke menselijke rassen zijn die geen gezonde gemeenschappelijke nakomelingen kunnen hebben; een domme veronderstelling waarvan iedereen kan zien dat die niet klopt. De voorstanders van deze twee ideologieën kunnen, wanneer ze over deze zaken worden ondervraagd, niet anders dan verzekeren dat ze figuurlijk spreken, maar kort daarna hun raciale interpretatie van de mensheid en haar geschiedenis hervatten. Zoals Thierry Meyssan laat zien, kan dit gepassioneerde koppel alleen de belangen van de dominante machten dienen.

Réseau Voltaire |Damas (Syrie) | 13 juni 2020


Blanke relschoppers steken een politiebureau in Minneapolis in brand ten tijde
van de lynchpartij van de zwarte George Flyod door een blanke politieagent.

Menselijke gemeenschappen hebben de neiging om hun manier van leven te overschatten en de manier van leven van anderen te wantrouwen. Om de samenhang van hun groep te behouden hebben sommige leden een reflex om nieuwkomers af te wijzen. Maar zodra ze elkaar leren kennen, zodra ze begrijpen dat ze mannen zoals zij zijn, nemen de spanningen af.

Naast dit etnologisch functioneren werden in de negentiende en twintigste eeuw ideologieën toegevoegd: racisme en antiracisme. In de context van het Britse imperialisme en de ontwikkeling van de biologie en de genetica werden deze theorieën gebruikt om de hiërarchie of de gelijke rechten van de bevolking te rechtvaardigen.

Voor de Nobelprijs voor de Geneeskunde (1912) Alexis Carrel (onderzoeker
bij de Rockefeller Foundation en aanhanger van Philippe Pétain en Adolf Hitler) zou het raadzaam zijn om de minderheden, de vervreemden, de criminelen uit te schakelen als ze gevaarlijk blijken te zijn.

In navolging van de theorieën van Charles Darwin (1809-1882) over de evolutie van diersoorten, stelde Herbert Spencer (1820-93) dat er verschillende menselijke rassen waren en dat natuurlijke selectie had geleid tot de superioriteit van de blanken. Dit was het begin van het "sociale Darwinisme". Een neef van Darwin, Sir Francis Galton (1822-1911), kalibreerde de etrelia's van het vruchtbaarheidscijfer van vrouwen tot de degeneratie van individuen. Hij kon dus de superioriteit van blanke mensen ten opzichte van gekleurde mensen bewijzen, maar ook van de rijken ten opzichte van de armen.

Een "wetenschappelijke consensus" stelde vast dat interraciale paring de oorzaak was van vele handicaps, dus het was essentieel om incest te verbieden om elk ras te behouden. Dit was "eugenetica". De toepassing van dit principe werd bemoeilijkt door het feit dat, ongeacht de definitie van elk ras, geen enkel individu ras raszuiver was/is, en dat elke situatie dus onderwerp van discussie is. In de Verenigde Staten ontmoedigde deze logica niet alleen de vorming van paren tussen Europeanen aan de ene kant en indianen, zwarten of Chinezen aan de andere kant, maar bevoordeelde ook Angelsaksische blanken boven niet-Angelsaksische blanken (Italianen, Polen, Serviërs, Grieken enz.) (Immigratiewet van kracht van 1924 tot 1965).

Het Instituut van keizer Wilhelm (het Duitse equivalent van het Franse CNRS) heeft aangetoond dat het behoud van het ras niet alleen vereist dat er niet wordt voortgeplant met personen van een ander ras, maar ook dat er in het geheel niet wordt geparticipeerd. Inderdaad, in het geval van Penetanale vermengden de genen van de ene en de andere zich, ook al hadden ze geen nakomelingen. Vandaar het verbod op homoseksualiteit door de nazi's.

Pas na de val van het nazisme en de dekolonisatie werd de "wetenschappelijke consensus" omgedraaid en werd het besef van de ongelooflijke diversiteit binnen elk verondersteld ras gerealiseerd. Wat we zijn in sommige individuen van andere vermeende rassen is veel belangrijker dan wat ons onderscheidt van individuen van ons vermeende ras.

In juli 1950 werd door de Unesco gewezen op de onbenulligheid van het "sociale darwinisme" en de "eugenetica". Heel eenvoudig, de mensheid is zeker het product van verschillende afzonderlijke en prehistorische rassen van Homo sapiens, maar het is slechts één ras waarvan de individuen zonder risico kunnen paren. Natuurlijk hoefde men geen wetenschapper te zijn om dit op te merken, maar de imperialistische en koloniale ideologieën hadden de geesten van de 'wetenschappers' tijdelijk vertroebeld.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, werd de slavernij in de VS niet afgeschaft vanwege de afschaffingsbewegingen, maar omdat beide zijden van de Burgeroorlog nieuwe soldaten in dienst moesten nemen. Ook de rassenscheiding werd niet door Martin Luther King afgeschaft, maar omdat het Pentagon soldaten nodig had om Vietnam te bestrijden. Hij werd vermoord door de FBI, niet voor zijn inzet voor de burgerrechten, maar omdat hij tegen de oorlog was.

Wettelijk racisme

Terwijl de wetenschappers hun eensgezindheid vonden, werden de juristen verdeeld in twee verschillende richtingen om de kwestie te benaderen. Deze keer zijn het niet de imperialistische en koloniale ideologieën die hen scheiden, maar hun opvattingen over de Natie. Voor de Angelsaksen is de natie een etnische (in de zin van culturele) bijeenkomst, terwijl het voor de Fransen een politieke keuze is. Het belangrijkste juridische woordenboek van de VS stelt: "Natie: Een grote groep mensen met een gemeenschappelijke afkomst, taal, en traditie en vruchtgebruik. die een politieke entiteit vormen", Black's Law Dictionary, 2014. Integendeel, Frankrijk heeft sinds de Revolutie de volgende definitie: Natie: "Rechtspersoon gevormd door alle personen waaruit de staat bestaat ”(Besluit van koning Lodewijk XVI van 23 juli 1789).

De Franse visie is tegenwoordig bijna universeel; die van de Britten wordt alleen door hen en door hun koloniale creatie verdedigd: de Moslimbroederschap en de Indische SSR.

Zo leven de Britten, ondanks de vooruitgang van de wetenschap, vandaag de dag onder de Wet op de rassenverhoudingen van 1976 en worden ze door de Commissie voor Rassengelijkheid beoordeeld, terwijl in de officiële teksten sprake is van "vermeend ras".

In de praktijk blijken de twee samenlevingen geen "raciale" verschillen na te streven, maar sociale klasse voor het Britse en sociale niveau voor de Fransen.

 

In de VS leggen de media een verband tussen de antiracistische rellen en de nasleep van de slavernij. De eerste slaven waren echter geen Afrikanen, maar Europeanen (contractarbeiders) en de Verenigde Staten waren een immigratieland: de overgrote meerderheid van de huidige bevolking was geen voorouder ten tijde van de slavernij.

Anti-racisme
In het Westen is het antiracisme nu samengevoegd met het antifascisme. Ook al is er geen sprake meer van racisme bij gebrek aan ras, noch van fascisme bij gebrek aan de economische situaties die deze gedachte verondersteld werd te zijn. De groepen die deze ideeën claimen, hebben vandaag de dag de eigenaardigheid om te beweren dat ze van anti-kapitalistisch extreem links komen, maar dat ze gesubsidieerd worden door de speculant George Soros en voor de NAVO, de kampioen van het kapitalisme, werken. Ze hebben daarom een ​​militaire opleiding.

 
President-Erdoğan doet verslag van zijn gesprek met president Trump op de televisie. In navolging van onze onthullingen die door MIT zijn gevalideerd, betrekt hij het Pentagon en de NAVO bij de organisatie van antiracistische demonstraties in de Verenigde Staten en Europa.

Het is niet zonder verrukking dat President Recep Tayyip Erdoğan er tijdens een telefonisch interview met zijn Amerikaanse tegenhanger op 8 juni 2020 niet op wees dat de NAVO de internationale antifascistische brigades tegen zowel Syrië als Turkije had ingezet [2]; dezelfde "Antifas" die de huidige antiracistische rellen in de Verenigde Staten coördineert.

 
De waarschijnlijke kandidaat van de Democratische Partij, Joe Biden - wiens nabijheid van het Pentagon hem al de verkiezing van vice-president van Barack Obama heeft opgeleverd - spreekt op video tijdens de begrafenis van George Floyd. De media melden dat er een antiracistische ceremonie is, maar dat de ordedienst van de christelijke viering is toevertrouwd aan Nation of Islam, uit solidariteit met de zwarte gemeenschap. Deze organisatie opereert in een gesloten circuit en verbiedt interraciale huwelijken met haar leden.

De realiteit is dat racisme en antiracisme twee kanten van dezelfde medaille zijn. Beide zijn gebaseerd op de fantasie van rassen waarvan we weten dat ze niet bestaan. In beide gevallen zijn ze een conformistische kijk op de tijd. De racisten kwamen overeen met imperialistische en koloniale ideologieën, de antiracisten met de financiële globalisering. Hun enige gemeenschappelijk-politieke gebruik is het bezetten van grond om de authentieke sociale strijd te maskeren.


[1] « Histoire mondiale des Frères musulmans » (6 parties), Thierry Meyssan, 21 juin 2019. « Déjà 10 mois de confinement du Jammu-et-Cachemire », par MoinulHaque, Dawn (Pakistan) ,Réseau Voltaire, 10 juin 2020.

[2] « Les Brigades anarchistes de l’Otan », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 12 septembre 2017

Nederlandse vertaling: Martien


"DE KUNST VAN DE OORLOG"
5G, het Nieuwe Traject van de Wapenwedloop
door Manlio Dinucci
Terwijl Canada zojuist toestemming heeft gegeven voor de uitlevering van MengWanzhou, de dochter van een van de leiders van Huawei, aan de Verenigde Staten, onthult de Amerikaanse Congressional Research Service het militaire onderdeel van de G5.

VOLTAIRE NETWORK | ROME (ITALY) | 3 JUNE 2020


Op de Luchtmachtbasis Nellis in Nevada - kondigt het Pentagon aan - zal in juli worden begonnen met de bouw van een 5G experimenteel netwerk. Het zal in januari 2021 operationeel worden.

De Red Flag, de belangrijkste vliegmanoeuvre in de Verenigde Staten, vond afgelopen maart plaats op deze basis, met deelname van de Duitse, Spaanse en Italiaanse strijdkrachten. Deze laatste waren ook samengesteld uit F-35 gevechtsvliegtuigen die - zo zegt de luchtmacht - "geïntegreerd waren met het beste van de Amerikaanse militaire luchtvaart" om "het volledige potentieel van de vliegtuigen en wapensystemen aan boord te benutten", met inbegrip van zeker de nucleaire. Bij de Red Flag in 2021 zullen 5G mobiele netwerken bestaande uit torens, die in minder dan een uur kunnen worden geassembleerd en gedemonteerd voor een snelle overdracht, afhankelijk van de operatie die aan de gang is, waarschijnlijk al in gebruik zijn voor het testen in een echte omgeving.

De Nellis-basis is de vijfde die door het Pentagon is geselecteerd om het militaire gebruik van 5G te testen: de andere zijn in Utah, Georgia, Californië en de staat Washington.

In een document van de Congressional Research Service (zie hieronder) wordt uitgelegd dat deze mobiele datatechnologie van de vijfde generatie "veel militaire toepassingen" kan hebben. Een van die toepassingen is voor "autonome militaire voertuigen", d.w.z. robotachtige lucht-, land- en marine-voertuigen die autonoom aanvalsmissies kunnen uitvoeren zonder ook maar enige vorm van afstandsbediening. Dit vereist de opslag en verwerking van een enorme hoeveelheid gegevens die niet alleen aan boord van het autonome voertuig kunnen worden uitgevoerd. Met 5G kan dit type voertuig gebruik maken van een extern gegevensopslag- en verwerkingssysteem, vergelijkbaar met de huidige Cloud voor de opslag van persoonlijke bestanden. Dit systeem kan "nieuwe militaire operationele concepten" mogelijk maken, zoals "zwermen", waarbij elk voertuig automatisch verbinding maakt met de andere voertuigen om de missie uit te voeren (bijvoorbeeld een luchtaanval op een stad of een marine-aanval op een haven).

5G zal het hele commando- en controlesysteem van de Amerikaanse strijdkrachten op wereldschaal krachtiger maken: momenteel - legt het document uit - maakt het gebruik van satellietcommunicatie, maar vanwege de afstand duurt het enige tijd voordat het signaal aankomt, waardoor de uitvoering van militaire operaties vertraging oploopt. Deze vertragingen zullen vrijwel geheel worden weggewerkt door 5G. Het zal een beslissende rol spelen in het gebruik van hypersonische wapens, die, ook uitgerust met kernkoppen, meer dan 10 keer de snelheid van het geluid halen.

5G zal ook uiterst belangrijk zijn voor de geheime diensten, waardoor veel effectievere controle- en spionagesystemen mogelijk worden dan de huidige. "5G is van vitaal belang voor het behoud van de militaire en economische voordelen van Amerika", aldus het Pentagon.

Bijzonder gunstig is het feit dat "de opkomende 5G-technologie, die commercieel beschikbaar is, het ministerie van Defensie de mogelijkheid biedt om tegen lagere kosten te profiteren van dit systeem voor zijn eigen operationele behoeften. Met andere woorden, het 5G-commerciële netwerk, dat door particuliere bedrijven wordt gemaakt, wordt door de Amerikaanse strijdkrachten gebruikt tegen veel lagere kosten dan wanneer het netwerk uitsluitend voor militaire doeleinden zou worden gemaakt. Dit gebeurt ook in andere landen.

Het is dan ook begrijpelijk dat het 5G-geschil, met name tussen de Verenigde Staten en China, geen deel uitmaakt van de handelsoorlog alleen. 5G creëert een nieuw circuit voor de wapenwedloop, die minder in kwantitatief dan in kwalitatief opzicht plaatsvindt. Dit wordt niet opgepakt door de media en wordt grotendeels genegeerd, zelfs door critici van de technologie, die hun aandacht richten op de mogelijke schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Dit engagement is zeker van groot belang, maar het moet samengaan met de tegenstanders van het militaire gebruik van deze technologie, die onbewust wordt gefinancierd door de gewone gebruikers van de mobiele telefoons van de vijfde generatie.

Vertaling: Martien

Bron

Bijgevoegde documentenCongressional Research Service. May 22, 2020

Genoeg van de consensus!
door Thierry Meyssan

In theorie zijn politici en artsen die lange studies hebben gevolgd, wetenschappers. Maar in de praktijk hebben maar weinig mensen een wetenschappelijke benadering. Niemand wil vandaag de dag de verantwoordelijkheid nemen voor de vermeende gezondheidsmaatregelen die zijn genomen (opsluiting, sociale afstandelijkheid, het dragen van maskers en handschoenen). Ze verschuilen zich allemaal achter collegiale beslissingen, het aanroepen van wetenschap en consensus.

Réseau Voltaire | Damas (Syrie) | 30 mei 2020


Van links naar rechts: de minister van Binnenlandse Zaken, de premier
en de minister van Volksgezondheid kondigen ongrondwettelijke
maatregelen aan. Zij geven het woord aan de voorzitter van het Wetenschappelijk Comité Covid-19 en het Nationaal Ethisch
Adviescomité om zijn "wetenschappelijke" zegen te ontvangen.

Façade Collegialiteit

De uitbraak van Covid-19 verraste politici die hun primaire functie uit het oog verloren hadden: het beschermen van hun medeburgers.

In paniek, wendden ze zich tot een paar goeroes. In dit geval de wiskundige Neil Ferguson van het Imperial College [1] en de arts Richard Hatchett van CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), voormalig medewerker van de Amerikaanse minister van Defensie Donald Rumsfeld [2]. 2] Om de beslissingen die ze hadden genomen te communiceren, riepen ze zowel wetenschappers op om ze te rechtvaardigen als morele figuren om ze te onderschrijven.

Zo heeft president Emmanuel Macron in het wereldse Frankrijk een wetenschappelijk comité Covid-19 opgericht, dat hoofdzakelijk bestaat uit wiskundigen en artsen, onder het gezag van de voorzitter van het Nationaal Raadgevend Ethisch Comité.

Iedereen kon zien dat de wetenschappers het in het algemeen niet eens waren met de epidemie. De keuze van de leden van deze Raad maakte het dus mogelijk om degenen die niet wilden worden gehoord bij voorbaat uit te sluiten en alleen het woord te geven aan degenen die wel wilden worden gehoord. Bovendien was de benoeming van een rechtspersoonlijkheid aan het hoofd van dit mechanisme bedoeld om beslissingen te rechtvaardigen die mensen van hun vrijheid beroven en waarvan wordt beweerd dat ze noodzakelijk zijn, maar waarvan bekend is dat ze in strijd zijn met de Grondwet.

Met andere woorden, het comité was slechts een scherm om de verantwoordelijkheid van de president van de Republiek en zijn regering te doen vergeten. Bovendien is er al een volksgezondheid administratie en een hoge raad voor de volksgezondheid, terwijl dit nieuwe comité geen rechtsgrondslag heeft.

Discussies over het voorkomen van de epidemie en de uit te voeren behandelingen veranderden snel in een vechtpartij. President Macron heeft vervolgens een tweede orgaan benoemd, het Comité voor Onderzoek en Expertise analyse, om orde op zaken te stellen. Het is geen wetenschappelijk forum, maar verdedigt de standpunten van het CEPI tegen de ervaring van de klinische artsen.

De rol van politici is om hun medeburgers te dienen, niet om van officiële auto's te genieten en vervolgens om hulp te vragen als ze bang zijn. De rol van artsen is om voor hun patiënten te zorgen, niet om naar seminars te gaan op de stranden van de Seychellen.

Het geval van de wiskundigen is anders. Hun rol is het kwantificeren van waarnemingen. Sommige van hen hebben paniek veroorzaakt met als doel de macht te grijpen.

Politiek en Geneeskunde als Wetenschap

Of politici en artsen het nu leuk vinden of niet, politiek en geneeskunde zijn twee wetenschappen. In de afgelopen decennia zijn beide vormen van expertise echter ten prooi gevallen aan de verleiding om winst te maken en zijn ze de meest corrupte beroepen in het Westen geworden - op de voet gevolgd door de journalistiek. Weinig mensen twijfelen aan hun zekerheden, maar toch aan de basiskwaliteit van de wetenschappers. Nu maken ze er een carrière van.

We verdedigen ons zeer slecht tegen deze verloedering van onze samenlevingen. Ten eerste geven we onszelf het recht om politici te bekritiseren, maar vreemd genoeg niet de artsen. Ten tweede klagen we artsen aan wanneer een van hun patiënten overlijdt in plaats van hen te feliciteren wanneer ze erin slagen hem of haar te redden, maar we sluiten de ogen voor hun corruptie door de farmaceutische industrie. Het is geen geheim dat de farmaceutische industrie het grootste lobbybudget heeft en zelfs een enorm netwerk van lobbyisten tot aan de individuele artsen in de ontwikkelde landen, de zogenaamde "medische verkopers". Na tientallen jaren van deze draaimolen hebben de medische beroepen hun zintuigen verloren.

Sommige politici beschermen hun land, andere niet.

Sommige artsen zorgen voor hun patiënten, andere niet.

Patiënten die ervan verdacht worden dat ze Covid-19 hebben en naar het ziekenhuis zijn overgebracht, hadden vijf keer meer kans om te sterven als ze in sommige ziekenhuizen werden opgenomen dan in andere. De artsen die hen behandelden hadden echter allemaal dezelfde studies gevolgd en beschikten over dezelfde apparatuur.

We moeten eisen dat we de resultaten van elke ziekenhuisdienst kennen.
Professor Didier Raoult behandelt met succes besmettelijke patiënten. Daarom heeft hij in Marseille zijn hypermoderne instituut kunnen bouwen. Professor Karine Lacombe werkt voor de industrieel Gilead Science, waardoor ze benoemd werd tot hoofd van de afdeling besmettelijke ziekten in het Hôpital Saint-Antoine in Parijs. Gilead Science is het bedrijf dat vroeger werd geleid door Donald Rumsfeld - opnieuw is hij degene die de duurste en vaak minst effectieve medicijnen ter wereld produceert.

Begrijpt u alstublieft, ik zeg niet dat de verzorgers corrupt zijn, maar dat ze worden geleid door "mandarijnen" en een administratie die grotendeels corrupt is. Dit is het hele probleem met Franse ziekenhuizen, die een veel groter budget hebben dan de meeste andere ontwikkelde landen, maar slechte resultaten hebben. Het is geen kwestie van geld, maar van waar het naartoe gaat.

De medische pers is niet langer wetenschappelijk

De medische pers is helemaal niet meer wetenschappelijk. Ik heb het niet over de ideologische vooroordelen die de natuurkundige Alan Sokal in 1996 aan de kaak stelde [3], maar over het feit dat driekwart van de vandaag gepubliceerde artikelen niet verifieerbaar zijn.

Bijna unaniem zijn de mainstream media betrokken geweest bij een verdovingscampagne ten gunste van een in de Lancet gepubliceerde studie waarin het Raoult-protocol wordt veroordeeld en de weg wordt vrijgemaakt voor de drug Remdesivir van Gilead Science [4]. Het maakt niet uit dat het niet gerandomiseerd is, dat het niet controleerbaar is, en dat de hoofdauteur, Dr. Mandeep Mehra, in het Brigham Hospital in Boston werkt om Remdesivir te promoten, kortom, dat het een onwaardig werk is. De enige valse opmerking is dat The Guardian wat heeft gegraven en heeft opgemerkt dat de basisgegevens van deze studie duidelijk vervalst zijn [5].

Lees deze "studie" en u zult uw ogen niet geloven: hoe kan zo'n bedrog worden gepubliceerd door een "prestigieus wetenschappelijk tijdschrift" (sic) als The Lancet? The Lancet wordt uitgegeven door 's werelds grootste medische uitgeverij, de Elsevier Group, die winst maakt door zowel te dure losse artikelen te verkopen als door het creëren van valse wetenschappelijke tijdschriften die volledig door de farmaceutische industrie zijn geschreven om haar producten te verkopen [6].

Onlangs heb ik u gealarmeerd over de NAVO-operatie om bepaalde "betrouwbare" (sic) informatiebronnen te promoten met zoekmachines ten nadele van andere [7]. De naam van een uitgever of een medium is echter geen definitieve garantie voor competentie en oprechtheid. Elk boek, elk artikel, moet worden beoordeeld voor zichzelf en door jezelf alleen op basis van uw kritische geest.

De "wetenschappelijke consensus" versus de wetenschap

Sinds enkele jaren zijn afgestudeerde wetenschappers niet meer geïnteresseerd in de wetenschap, maar in de consensus van hun beroep. Dit was al het geval in de 17e eeuw, toen de toenmalige astronomen hun krachten bundelden tegen Galileo. Opdat ze hem niet het zwijgen konden opleggen, wendden ze zich tot de Kerk, die hem tot levenslange gevangenisstraf veroordeelde. Maar daarbij richtte Rome zich slechts op de "wetenschappelijke consensus".

Op dezelfde manier heeft het Hof van Beroep van Parijs zestien jaar geleden mijn klachten tegen grote kranten die mij belasterd hadden, afgedaan met als enige reden dat wat ik schreef alleen maar vals kon zijn, gezien de "journalistieke consensus" tegen mij. Het maakte niet uit welk bewijs ik leverde.

Of, het is in naam van de "wetenschappelijke consensus" dat we sterk geloven in de "global warming" die door de voormalige Britse premier Margaret Thatcher wordt gepromoot [8]. Het maakt niet uit hoeveel wetenschappelijk debat er wordt gevoerd.
De waarheid is geen mening, maar een proces. Er kan niet over worden gestemd, maar er moeten altijd vraagtekens bij worden gezet.

Description: witterDescription: hatsAppDescription: iber
[1] « Covid-19 : Neil Ferguson, le Lyssenko libéral », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 18 avril 2020.

[2] « Le Covid-19 et l’Aube rouge », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 28 avril 2020.

[3] Impostures intellectuelles, Alan Sokal et Jean Bricmont, Odile Jacob éd. (1997).

[4] “Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19 : a multinational registry analysis”, Mandeep R. Mehra, Sapan S. Desai, Frank Ruschitzka, Amit N. Patel, The Lancet Online, May 22, 2020.


[6] “Elsevier published 6 fake journals”, Bob Grant, The Scientist, May 7, 2009.

[7] « L’UE, l’Otan, NewsGuard et le Réseau Voltaire », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 5 mai 2020.

[8] « 1997-2010 : L’écologie financière », par Thierry Meyssan, Оdnako (Russie) , Réseau Voltaire, 26 avril 2010


Nederlandse vertaling: Martien

De Kunst van Oorlogvoeren
Amerikaans plan: Gemilitariseerde Controle van de Bevolking
19 Mei 2020 / Manlio Dinucci

De Rockefeller Foundation heeft het "National Covid-19 Testing Action Plan" gepresenteerd, waarin de "pragmatische stappen om onze werkplekken en onze gemeenschappen te heropenen" worden aangegeven. Hoewel het niet simpelweg een kwestie van gezondheidsmaatregelen is, zoals uit de titel blijkt.

Het plan - waaraan enkele van de meest prestigieuze universiteiten hebben bijgedragen (Harvard, Yale, Johns Hopkins en anderen) - geeft de voorkeur aan een echt hiërarchisch en gemilitariseerd sociaal model.

Aan de top staat de "Pandemic Testing Board (PTB), vergelijkbaar met de War Production Board die de Verenigde Staten in de Tweede Wereldoorlog hebben opgericht". De Pandemic Testing Board zou "bestaan uit leiders uit het bedrijfsleven, de overheid en de academische wereld" (vertegenwoordigers van de overheid zouden niet op de eerste rij staan, maar de financiële en economische vertegenwoordigers zouden worden opgesomd in volgorde van belangrijkheid).

Deze Hoge Raad zou de bevoegdheid hebben om te beslissen over producties en diensten met een autoriteit die vergelijkbaar is met de autoriteit die in oorlogstijd aan de president van de Verenigde Staten is toegekend door de Defense Production Act.

In het plan wordt geëist dat 3 miljoen Amerikaanse burgers wekelijks op Covid-19 worden getest en dat dit aantal binnen zes maanden wordt opgetrokken tot 30 miljoen per week. Het doel is om de mogelijkheid te bereiken om 30 miljoen mensen per dag op Covid-19 te testen, wat binnen een jaar moet worden gerealiseerd.

Voor elke test wordt "een eerlijke marktvergoeding (bv. $100) voor alle Covid-19 assays" verwacht. Er zullen dus miljarden dollars per maand aan overheidsgeld nodig zijn.

De Rockefeller Foundation en haar financiële partners zullen helpen bij het opzetten van een netwerk voor het verstrekken van kredietgaranties en het ondertekenen van contracten met leveranciers, dat wil zeggen grote bedrijven die geneesmiddelen en medische apparatuur produceren.

Volgens het plan is de "Pandemic Control Council" ook bevoegd om een "Pandemic Response Corps" op te richten: een speciaal korps (niet verrassend "korps" zoals het Korps Mariniers) met een staf van 100 tot 300 duizend onderdelen.

Ze zouden worden gerekruteerd onder de vrijwilligers van het Vredeskorps en de Amerikanen (officieel door de Amerikaanse regering opgericht om "ontwikkelingslanden te helpen") en onder het militaire personeel van de Nationale Garde. De leden van het "Pandemic Response Corps" zouden een gemiddeld brutoloon van 40.000 dollar per jaar ontvangen, waarvoor een staatsuitgave van 4-12 miljard dollar per jaar wordt verwacht.

Het "pandemiebestrijdingsorgaan" zou vooral de taak hebben om de bevolking te controleren met militaire technieken, door middel van digitale volg- en identificatiesystemen, op werk- en studieplaatsen, in woonwijken, op openbare plaatsen en bij het reizen. Dit soort systemen - zo herinnert de Rockefeller Foundation zich - worden gemaakt door Apple, Google en Facebook.

Volgens het plan zou informatie over personen met betrekking tot hun gezondheidstoestand en hun activiteiten "waar mogelijk" vertrouwelijk blijven. Ze zouden echter allemaal worden gecentraliseerd in een digitaal platform dat mede wordt beheerd door de federale staat en particuliere bedrijven. Volgens de gegevens van de "Pandemic Control Council" zou van tijd tot tijd beslist worden welk gebied aan lockdown onderworpen zou worden en voor hoe lang.

Dit is, samengevat, het plan dat de Rockefeller Foundation in de Verenigde Staten en daarbuiten wil uitvoeren. Als het plan zelfs maar gedeeltelijk zou worden uitgevoerd, zou er sprake zijn van een verdere concentratie van de economische en politieke macht in de handen van een nog kleinere elite-sector, ten nadele van een groeiende meerderheid die verstoken zou blijven van democratische grondrechten.

De operatie wordt uitgevoerd in naam van "Covid-19 control", waarvan het sterftecijfer volgens de officiële gegevens tot nu toe minder dan 0,03% van de Amerikaanse bevolking bedroeg. In het Rockefeller Foundation Plan wordt het virus gebruikt als een echt wapen, gevaarlijker dan Covid-19 zelf.

 (Il manifest, 19 mei 2020)

Nederlandse Vertaling: Martien 

De Kunst Van Oorlog

Giulietto Chiesa Tot Het Einde Aan De Frontlinie

Manlio Dinucci

De Italiaanse journalist en politicus, Giulietto Chiesa, is overleden. Hij was lid van het World Political Forum en de Valdai International Discussion Club. Sinds 2002 nam hij actief deel aan het Voltaire Netwerk en de Axis for Peace conferentie.

VOLTAIRE NETWORK | ROME (ITALY) | APRIL 28, 2020

Giulietto Chiesa stierf enkele uren na het afsluiten van de 25ste Internationale Conferentie "Let's Get Rid of War Virus" op de 75ste verjaardag van de Italiaanse bevrijding en het einde van de Tweede Wereldoorlog. De streaming conferentie werd georganiseerd door het No War No Nato Comité - Giulietto was een van de oprichters - en GlobalResearch (Canada), het Centrum voor Onderzoek naar Globalisering onder leiding van professor Michel Chossudovsky.

Verschillende sprekers - van Italië tot andere Europese landen, van de Verenigde Staten tot Rusland, van Canada tot Australië - gingen in op de fundamentele redenen waarom de oorlog sinds 1945 nooit is beëindigd: het Tweede Wereldconflict werd gevolgd door de Koude Oorlog, vervolgens door een ononderbroken reeks oorlogen en de terugkeer naar een situatie die vergelijkbaar is met die van de Koude Oorlog, met een verhoogd risico op een nucleair conflict.

De economen Michel Chossudovsky (Canada), Peter Koenig (Zwitserland) en Guido Grossi legden uit hoe machtige economische en financiële krachten de coronaviruscrisis uitbuiten om de nationale economieën over te nemen, en wat te doen om dit plan te dwarsbomen.

David Swanson (directeur van World Beyond War, USA), econoom Tim Anderson (Australië), fotojournalist Giorgio Bianchi en historicus Franco Cardini spraken over vroegere en huidige oorlogen, functioneel voor de belangen van dezelfde machtige krachten.

Politiek-militair expert Vladimir Kozin (Rusland), essayist Diana Johnstone (VS), secretaris van de Campagne voor Nucleaire Ontwapening Kate Hudson (UK) onderzocht de mechanismen die de kans op een catastrofaal nucleair conflict vergroten.

John Shipton (Australië), - vader van Julian Assange, en Ann Wright (VS) - voormalig kolonel van het Amerikaanse leger, illustreerden de dramatische situatie van de journalist Julian Assange, de stichter van WikiLeaks die in Londen wordt vastgehouden met het risico te worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hem een levenslange - of doodstraf te wachten staat.

De deelname van Giulietto Chiesa richtte zich op deze kwestie. Samengevat zijn dit enkele passages van wat hij zei:

"Iemand wil Julian Assange vernietigen: dit feit betekent dat ook wij allemaal voor de gek worden gehouden, verduisterd, bedreigd, niet in staat zijn te begrijpen wat er thuis en in de wereld aan de hand is. Dit is niet onze toekomst, maar ons heden. In Italië organiseert de regering een team van censoren die officieel belast zijn met het opruimen van al het nieuws dat afwijkt van het officiële nieuws. Het is staatscensuur, hoe kan het anders genoemd worden? Rai, de openbare televisie, zet ook een taskforce op tegen "nepnieuws" om de sporen van hun dagelijkse leugens uit te wissen, waarmee al hun televisieschermen overspoeld worden.

En dan zijn er nog veel ergere, mysterieuze "rechters" die veel krachtiger zijn dan deze nepnieuwsjagers: het zijn Google, Facebook, die met hun algoritmes en geheime trucs nieuws en censuur zonder enige beweegredenen manipuleren. We zijn al omringd door nieuwe rechtbanken die onze rechten intrekken.

Herinnert u zich artikel 21 van de Italiaanse grondwet?

Het zegt "iedereen heeft het recht om vrijelijk zijn mening te uiten."

Maar 60 miljoen Italianen worden gedwongen te luisteren naar een enkele megafoon die schreeuwt vanuit alle 7 televisiekanalen van de Macht.

Daarom is Julian Assange een symbool, een vlag, een uitnodiging om te redden, om wakker te worden voordat het te laat is.

Het is essentieel om alle krachten te bundelen die we hebben, die niet zo klein zijn, maar die een fundamenteel gebrek hebben: die van verdeeld zijn, niet in staat zijn om met één stem te spreken. We hebben een instrument nodig om te spreken tot de miljoenen burgers die het willen weten."

Dit was Giulietto Chiesa's laatste oproep. Zijn woorden werden bevestigd door het feit dat, direct na de streaming, de online conferentie werd verdoezeld omdat "de volgende inhoud is geïdentificeerd door de YouTube-gemeenschap als ongepast of beledigend voor sommige doelgroepen".

Manlio Dinucci

il manifesto, 28 April 2020


Nederlandse Vertaling: MartienDe Kunst van Oorlog
NAVO ten wapen om het "coronavirus te bestrijden"
8 April 2020 / Manlio Dinucci

De 30 ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO (Luigi Di Maio voor Italië) kwamen op 2 april bijeen door middel van een videoconferentie (1) en gaven de Amerikaanse generaal Tod Wolters, opperbevelhebber van de geallieerden in Europa, opdracht om "de noodzakelijke militaire steun voor de bestrijding van de coronaviruscrisis te coördineren".

Hij is dezelfde generaal die op 25 februari in de Amerikaanse Senaat verklaarde dat "de nucleaire strijdkrachten elke Amerikaanse militaire operatie in Europa steunen" en "ik ben een fan van een flexibel beleid voor eerste gebruik" van kernwapens, dat wil zeggen een nucleaire aanval bij verrassing(2) ("Dr. Strangelove zorgt voor onze gezondheid", Il manifesto, 24 maart).(3)

Generaal Wolters is de opperbevelhebber van de NAVO als hoofd van het Europees Commando van de Verenigde Staten. Hij maakt dus deel uit van de commandostructuur van het Pentagon, die absolute prioriteit heeft. Zijn strenge regels worden bevestigd door een recente episode: de commandant van het vliegdekschip Roosevelt, Brett Crozier, werd van het commando ontheven omdat hij het militaire geheim schond door aan te dringen op het sturen van hulp, geconfronteerd met de verspreiding van het coronavirus aan boord. (4)

Om "de coronaviruscrisis te bestrijden" heeft Generaal Wolters "fast-track paden door het Europese luchtruim voor militaire vluchten", terwijl civiele vluchten bijna verdwenen zijn. Fast-track paden worden ook gebruikt door de Amerikaanse strategische bommenwerpers B2-Spirit voor nucleaire aanvallen: op 20 maart zijn ze opgestegen vanuit Fairford in Engeland, samen met Noorse F-16 jagers vlogen ze naar het Noordpoolgebied richting Russisch grondgebied. (5) Op deze manier - Generaal Basham, plaatsvervangend commandant van de Amerikaanse luchtmacht in Europa - legt uit "wij kunnen snel en effectief  reageren op dreigingen in de regio, waarmee we laten zien dat we vastbesloten zijn om onze gevechtsmacht overal ter wereld te brengen"(6).

Terwijl de NAVO zich inzet voor de "bestrijding van het coronavirus" in Europa, hebben twee van de belangrijkste Europese geallieerden, Frankrijk en Groot-Brittannië, hun oorlogsschepen naar het Caribisch gebied gestuurd. Het amfibische aanvalsschip Dixmund is op 3 april van Toulon naar Frans Guyana gevaren voor wat president Macron "een ongekende militaire operatie" genaamd “Resilience”, in het kader van de "oorlog tegen het coronavirus".(7)Dixmund kan de nevenfunctie van het hospitaalschip met 69 bedden en 7 voor de intensieve verzorging vervullen. De primaire rol van dit grote schip, 200 m lang en met een vliegdek van 5000 m2, is die van een amfibische aanval: het nadert de vijandelijke kust, het valt aan met tientallen helikopters en landingsvaartuigen die troepen en gepantserde voertuigen vervoeren.gelijkaardige kenmerken, zij het op kleinere schaal, heeft het Britse schip RFA Argus, dat op 2 april naar Brits Guyana voer.(8)

De twee Europese schepen zullen hun positie innemen in dezelfde Caribische wateren bij Venezuela, waar de oorlogsvloot aankomt - met de modernste kustgevechtschepen (ook gebouwd door de Italiaanse Leonardo Company voor de Amerikaanse marine) en duizenden mariniers - die door president Trump officieel worden gestuurd om de drugshandel te stoppen. (9)

Hij beschuldigt de Venezolaanse president Maduro ervan "de coronaviruscrisis aan te grijpen om de drugshandel te vergroten, waarmee hij zijn narco-staat financiert". Het doel van de operatie, gesteund door de NAVO, is het versterken van het embargo om Venezuela (een land met de grootste oliereserves ter wereld) economisch te wurgen, waarvan de situatie wordt verergerd door het coronavirus dat zich begint te verspreiden.

Het doel is om de rechtmatig gekozen president Maduro af te zetten  (op wiens hoofd de VS een premie van 15 miljoen dollar heeft gezet)(10) en een regering op te richten die het land in de sfeer van de Amerikaanse overheersing zal brengen. Het kan niet worden uitgesloten dat een incident wordt veroorzaakt als voorwendsel voor de invasie van Venezuela.

De coronaviruscrisis schept gunstige internationale omstandigheden voor een dergelijke operatie, die wellicht als "humanitair" wordt voorgesteld.

 (the manifesto, 7 april 2020)

 Vertaling: MartienDe Kunst Van Oorlogvoeren
Dokter Strangelove zorgt voor onze gezondheid

Manlio Dinucci
24 Maart 2020

Geconfronteerd met het Coronavirus "is onze eerste zorg de gezondheid van onze strijdkrachten en onze bondgenoten te beschermen" - zo verklaarde het Amerikaanse Europese Commando. Het kondigde daarom aan dat het de Defender Europe 20 oefening in aantal soldaten had verminderd. Maar het zal hoe dan ook doorgaan."Sinds januari heeft het Amerikaanse leger 6000 soldaten uit de Verenigde Staten naar Europa gestuurd", met 12.000 stuks materieel (van persoonlijke bewapening tot tanks), en "de verplaatsing van soldaten en materieel van verschillende havens naar trainingsgebieden in Duitsland en Polen is voltooid", aldus het Commando op 16 maart. Daarnaast zullen ook 9.000 in Europa gevestigde Amerikaanse dienstverleners aan de oefening deelnemen. Sinds januari heeft het leger ongeveer 6.000 soldaten van de Verenigde Staten naar Europa gestuurd. Het verplaatste ongeveer 9.000 voertuigen en uitrustingsstukken uit Legervoorraad en ongeveer 3.000 uitrustingsstukken via de zee vanuit de Verenigde Staten. Het heeft ook de verplaatsing van soldaten en materieel van meerdere havens naar trainingsgebieden in Duitsland en Polen voltooid.Het doel dat de VS nastreven is "het inzetten van een geloofwaardige strijdmacht in Europa ter ondersteuning van de NAVO", klaarblijkelijk tegen "Russische agressie" Het werkelijke doel - we schreven twee en een halve maand geleden in il manifesto (het enige dagblad dat toen nieuws gaf over Defender Europe 20) - is het zaaien van spanning en het voeden van het idee van de vijand.


Het beoogde scenario van de oefening zou nooit kunnen plaatsvinden, omdat een gewapende botsing tussen de NAVO en Rusland onvermijdelijk ook nucleair zou zijn. Dit is het echte scenario waarvoor de Amerikaanse strijdkrachten in Europa trainen. Het werd bevestigd door generaal Tod D. Wolters, hoofd van het Amerikaanse Europese Commando en als zodanig is hij commandant van het Amerikaanse Europese Commando en opperbevelhebber van de geallieerden in Europa.

Op 25 februari 2020, tijdens een hoorzitting in de Senaatscommissie van de Verenigde Staten over gewapende diensten, verklaarde de Amerikaanse luchtmachtcommandant - US European Command, generaal Tod D. Wolters:"Nucleaire troepen zijn de hoogste garantie voor de veiligheid van de geallieerden, en staan garant voor elke militaire operatie van de VS in Europa." Dit betekent dat Defender Europe 20 niet alleen een oefening is van conventionele (niet-nucleaire) krachten, maar ook van nucleaire krachten.
Op 18 maart werd gemeld dat twee Amerikaanse kernbommenwerpers B-2 Spirit, onderdeel van de task force die op 9 maart vanuit de VS arriveerde, deze week over IJsland en de Noord-Atlantische Oceaan vlogen. Ze werden geëscorteerd door drie Noorse F-35 gevechtsvliegtuigen.

Deze twee typen vliegtuigen zijn ontworpen voor het gebruik van de nieuwe B61-12 kernbommen, die de VS binnenkort zullen inzetten in Italië en andere Europese landen ter vervanging van de huidige B-61s.

In de senaatshoorzitting heeft generaal Wolters duidelijk gemaakt welke rol de Amerikaanse nucleaire strijdkrachten spelen in Europa. Toen Senator Fischer hem vroeg wat hij dacht van het niet-eerste gebruik van kernwapens, antwoordde de Generaal: "Senator, ik ben een fan van flexibel beleid voor eerste gebruik." Hij, die verantwoordelijk is voor de VS/NAVO kernwapens in Europa, verklaarde officieel dat hij voorstander is van het eerste gebruik ervan voor de eerste aanval, de nucleaire verrassingsaanval op een "flexibele" basis.

Geconfronteerd met een verklaring van een dergelijke ernst, die de Russische generaals ertoe aanzet de vinger op de nucleaire trekker te leggen, wordt er door de regeringen, de parlementen en de belangrijkste Europese media volledig stilzwijgend toegegeven.

In dezelfde hoorzitting zei generaal Wolters: "Sinds 2015 heeft de Alliantie meer nadruk gelegd op de rol van de nucleaire capaciteit" en "het Europese Commando van de Verenigde Staten staat volledig achter de aanbevelingen in de Nuclear Posture Review 2018 om de W76-2 ballistische raket met een laag vermogen in te zetten”.

De kernkop W76-2 met een laag vermogen, die al is geïnstalleerd op onderzeese raketten (aangekondigd door het Pentagon op 4 februari), kan ook worden geïnstalleerd op ballistische raketten op de grond in de buurt van het grondgebied van de vijand. De Amerikaanse marine heeft de W76-2 laagrenderende kernkop, die gebruikt wordt op de onderzeese Trident II ballistische raket, in het veld gebracht.

Het is bijzonder gevaarlijk. "Minder krachtige kernwapens” - zelfs gezaghebbende Amerikaanse deskundigen waarschuwen - verhogen de verleiding om ze eerst te gebruiken, ze kunnen commandanten ertoe aanzetten om te duwen omdat bij een aanval de kernbom wordt gebruikt in de wetenschap dat de radioactieve fall-out beperkt zou zijn."In plaats daarvan lijkt het alsof je een verlichte lucifer in een kruitvat gooit".

(il manifesto, 24 Maart 2020)


Nederlandse vertaling: Martien

«DE KUNST VAN OORLOG»

In een Europa Dat door het Coronavirus is Afgesloten, Opent de EU haar Deuren voor het Amerikaanse Leger

by Manlio Dinucci

30.000 Amerikaanse soldaten ontschepen momenteel in de Europese Unie zonder de sanitaire maatregelen te respecteren die door Brussel en de lidstaten zijn bevolen. Ofwel is het bevel van het Amerikaanse leger Europa incompetent en brengt het zijn soldaten onnodig in gevaar, ofwel zijn ze al gevaccineerd.


VOLTAIRE NETWORK | ROME (ITALY) | 10 MARCH 2020De Beierse minister van Binnenlandse Zaken, Joachim Herrmann, begroet de eerste Amerikaanse soldaten die in Europa aankomen
(Neurenberg, 3 maart 2020).

De ministers van Defensie van de 27 landen van de EU, waarvan er 22 ook lid zijn van de NAVO, zijn op 4 en 5 maart in Zagreb, Kroatië, bijeengekomen. Het centrale thema van de vergadering (waarin Lorenzo Guerini, van de Democratische Partij, Italië vertegenwoordigde) was niet het zoeken naar een antwoord op de Coronaviruscrisis die de civiele mobiliteit belemmert, maar de vraag hoe de "militaire mobiliteit" het best kan worden ontwikkeld. De beslissende test is de oefening "Defender Europe 20", die gepland is voor april en mei. De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, die deelnam aan de EU-vergadering, definieert deze oefening als "de grootste inzet van Amerikaanse troepen in Europa sinds het einde van de Koude Oorlog".

De 20.000 soldaten die, met 10.000 anderen die al ter plaatse zijn, en 7.000 NAVO-bondgenoten, komen momenteel vanuit de VS in Europa aan, informeert het Amerikaanse leger Europa. Zij zullen zich inzetten "in de hele Europese regio". De Amerikaanse strijdkrachten brengen 33.000 stuks militair materieel mee, van persoonlijke wapens tot Abrams aanvalstanks. Het is duidelijk dat ze dus een adequate infrastructuur nodig hebben voor hun transport. Maar er is een probleem, zoals blijkt uit een verslag van het Europees Parlement (februari 2020): "Sinds de jaren negentig is de Europese infrastructuur alleen nog maar ontwikkeld voor civiel gebruik. De militaire mobiliteit is echter een kernvraagstuk geworden voor de NAVO. Aangezien het bondgenootschap niet over de instrumenten beschikt om de militaire mobiliteit in Europa te verbeteren, speelt de Europese Unie, die wel over de wetgevende en financiële instrumenten beschikt om dit te doen, een onmisbare rol".

Het actieplan inzake militaire mobiliteit, dat in 2018 door de Europese Commissie werd voorgesteld, wil "de infrastructuren die niet aangepast zijn aan het gewicht en de afmetingen van de militaire voertuigen" wijzigen. Als een brug bijvoorbeeld niet in staat is om het gewicht van een tankkolom te dragen, moet deze worden versterkt of opnieuw worden gebouwd. Op basis van dit criterium zal de test voor de sterkte van de nieuwe brug, die in Gênes de ingestorte Morandi-brug zal vervangen, moeten worden uitgevoerd met Abrams-tanks die elk 70 ton wegen. Deze wijzigingen, die nutteloos zijn voor civiele doeleinden, zullen enorme uitgaven vergen die door de lidstaten moeten worden gedragen, met een "mogelijke financiële bijdrage van de EU".


De Europese Commissie heeft een primaire toewijzing van 30 miljard euro voorzien - dit is overheidsgeld dat uit onze zakken wordt gehaald. Het plan is ook bedoeld om "de douaneformaliteiten voor militaire operaties en voor het vervoer van gevaarlijke militaire goederen te vereenvoudigen".

Het Amerikaanse leger Europa heeft de instelling van een "militaire Schengen-zone" geëist, met het verschil dat het niet de mensen zullen zijn die ongehinderd kunnen reizen, maar de tanks.

De oefening "Defender Europe 20" - zoals werd uitgelegd tijdens de bijeenkomst in Zagreb - "zal het mogelijk maken om alle obstakels voor de militaire mobiliteit te identificeren, die de EU zal moeten wegnemen".

Het transportnetwerk van de EU zal daarom worden getest door 30.000 Amerikaanse soldaten, die "in de hele Europese regio zullen worden ingezet", vrijgesteld van de Coronavirus-normen. Dit wordt bevestigd door een video die de eerste 200 soldaten van het Amerikaanse leger Europa laat zien die op 6 maart in Beieren aankomen. Terwijl in Lombardije, op slechts een paar honderd kilometer afstand, strengere normen gelden, zijn in Beieren, waar de eerste Europese uitbraak van het Coronavirus werd opgemerkt, Amerikaanse soldaten net uit het vliegtuig handen geschud met de Duitse autoriteiten en hebben de kameraden zonder masker gekust.

Spontane vraag - konden ze al gevaccineerd worden tegen het Coronavirus?
Bovendien kunnen we ons afvragen wat het doel zou kunnen zijn van "de grootste inzet van Amerikaanse troepen in Europa sinds het einde van de Koude Oorlog", officieel om "Europa te beschermen tegen eventuele dreigingen" (met een duidelijke verwijzing naar de "Russische dreiging"), op het moment dat Europa in crisis is vanwege de dreiging van het Coronavirus (er is zelfs één geval op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel). En aangezien het Amerikaanse leger Europa ons meedeelt dat "bewegingen van troepen en uitrusting in Europa zullen duren tot juli", kunnen we ons alleen maar afvragen of alle 20.000 Amerikaanse soldaten terug zullen gaan naar hun thuisland, of dat sommige van hen achter zullen blijven met hun wapens. Zou de verdediger de invaller van Europa kunnen worden?


Nederlandse vertaling: Martien

« DE KUNST VAN OORLOG "

De toekomst van "Amerika", meer en meer bewapend

door Manlio Dinucci

VOLTAIRE NETWORK| ROME (ITALY)| FEBRUARY2020

De Begroting voor de Toekomst van Amerika, gepresenteerd door de Amerikaanse regering, toont de prioriteiten van de Trump Administratie in de federale balans voor het boekjaar 2021 (dat op 1 Oktober van dit jaar begint).Het is vooral de bedoeling om de sociale uitgaven te verminderen - zo wordt in de begroting de door het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken vereiste toewijzing met 10 % verlaagd. Terwijl dezelfde autoriteiten ons vertellen dat in de VS van oktober tot februari ongeveer 10.000 sterfgevallen op een bevolking van 330 miljoen mensen zijn veroorzaakt door verkoudheden. Een informatie die zorgvuldig is uitgemeten door de grote media, die een wereldalarm hebben doen ontstaan voor de 770 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus in China, een land met 1,4 miljard inwoners dat in staat bleek uitzonderlijke maatregelen te treffen om de schade die de epidemie heeft aangericht, te beperken.We kunnen niet om de verdenking heen dat de invasieve mediacampagne, die terreur zaait over alles wat met China te maken heeft, werkelijk tot doel heeft, wanneer we in de motivatie van de Amerikaanse begroting lezen dat "Amerika geconfronteerd wordt met een uitdaging van rivaliserende nationale staten, in het bijzonder China en Rusland".China wordt ervan beschuldigd "een economische oorlog te voeren tegen de Verenigde Staten en hun bondgenoten met cyberwapens" en "de Indo-Pacific-regio, die van cruciaal belang is voor de veiligheid en de economische belangen van de VS, naar eigen beeld te willen modelleren". Om "de regio te bevrijden van de kwade Chinese invloed" geeft de Amerikaanse regering 30 miljoen dollar aan het "Global Engagement Centre" om de propaganda en desinformatie uit China te blokkeren. In de context van de "groeiende strategische concurrentie" verklaart de Amerikaanse regering dat "de prioriteit van de begroting ligt bij de financiering van programma's die ons militair voordeel ten opzichte van China, Rusland en alle andere tegenstanders vergroten".


Met het oog hierop heeft President Trump aangekondigd dat "om de interne veiligheid te garanderen en de belangen van de VS aan de buitenkant te behartigen, mijn begroting 740,5 miljard dollar nodig heeft voor de nationale defensie" (terwijl ze slechts 94,5 miljard dollar nodig heeft voor het Ministerie van Volksgezondheid en Dienstverleningen aan Mensen).

De militaire toewijzing omvat 69 miljard dollar voor oorlogsoperaties in het buitenland, meer dan 19 miljard voor 10 oorlogsschepen en 15 miljard voor 115 F-35 gevechtsvliegtuigen en andere vliegtuigen, plus 11 miljard om wapens op de grond te kunnen gebruiken.

De wetenschappelijke en technologische programma's van het Pentagon hebben 14 miljard dollar nodig voor de ontwikkeling van hypersonische en gerichte energiewapens, ruimtelijke systemen en het 5G-netwerk.

Dit zijn slechts enkele van de posten op een lange lijst van uitgaven (uit overheidsgeld), waaronder de meest geavanceerde wapensystemen, die enorme winsten opleveren voor Lockheed Martin en de andere oorlogsindustrieën.

Aan het budget van het Pentagon moeten diverse uitgaven van een militaire aard worden toegevoegd die in de begrotingen van andere departementen zijn opgenomen. Voor het boekjaar 2021 zal het Departement van Energie 27 miljard dollar ontvangen voor het onderhoud en de modernisering van zijn nucleair arsenaal. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid krijgt 52 miljard dollar voor zijn eigen geheime dienst. Het Amerikaanse ministerie van Veteranenzaken (VA) krijgt 243 miljard dollar (10 % meer dan de begroting voor 2020) voor gepensioneerd militair personeel.

Rekening houdend met deze posten en verschillende andere, zullen de militaire uitgaven voor de Verenigde Staten in 2021 meer dan 1 000 miljard dollar bedragen. De militaire uitgaven van de VS hebben een stimulerend effect op die van andere landen, die echter op een veel lager niveau blijven. Zelfs als we alleen rekening houden met de begroting van het Pentagon, zijn de militaire uitgaven van de VS drie of vier keer zo hoog als die van China en tien keer zo hoog als die van Rusland. De begroting garandeert dus "de Amerikaanse militaire overheersing in alle sectoren van de oorlog - in de lucht, op de grond, op zee, in de ruimte en in cyberspace", verklaart het Witte Huis, en kondigt aan dat de Verenigde Staten binnenkort 80 nieuwe kernkoppen per jaar zullen kunnen produceren op twee locaties.

«De toekomst van Amerika" zou wel eens het einde van de wereld kunnen betekenen.

Nederlandse vertaling: Martien

« DE KUNST VAN OORLOG "

Griekenland - opruimingsverkoop van militaire bases aan de Verenigde Staten

door Manlio Dinucci

De Verenigde Staten hebben slim geprofiteerd van de financiële problemen van Griekenland om hen te dwingen een contract te ondertekenen dat de VS in staat zou stellen de doorgang van de Zwarte Zee naar Rusland te blokkeren. Alleen de Griekse Communisten en hun bondgenoten hebben zich daartegen verzet.

VOLTAIRE NETWORK | ROME (ITALY) | 11 FEBRUARY 2020

00

Op 5 oktober 2019 hebben de Griekse minister van Defensie Nikólaos Panayotópoulos en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in Athene een " Wederzijdse Verdedigings Samenwerking Overeenkomst" ondertekend.
Het Griekse Parlement heeft de Overeenkomst, die de Verenigde Staten het gebruik van alle Griekse militaire bases toestaat, geratificeerd. Ze zullen door de Amerikaanse strijdkrachten niet alleen worden gebruikt voor de opslag van wapens, voorraden en trainingslocaties, maar ook voor "emergency response"-operaties, wat in werkelijkheid neerkomt op aanvalsmissies.

De basis in Larissa is bijzonder belangrijk, waar de Amerikaanse luchtmacht al MQ-9 Reaper-drones heeft opgeslagen, en ook de basis in Stefanovikio, waar het Amerikaanse leger al Apache- en Black Hawk-helikopters heeft ingezet.

De overeenkomst is door de Griekse minister van Defensie Nikólaos Panayotópoulos gedefinieerd als "gunstig voor onze nationale belangen, omdat het het belang van Griekenland in de context van de Amerikaanse planning vergroot". Een belang dat Griekenland lange tijd heeft gehad - we hoeven alleen maar te denken aan de bloedige staatsgreep door de kolonels, georganiseerd in 1967 in het kader van de Stay-Behind operatie onder leiding van de CIA [1], en gevolgd, hier in Italië, door de periode van bloedbaden die begon met de aanval op de Piazza Fontana in 1969 [2].

In datzelfde jaar werd een detachement van de Amerikaanse marine overgeplaatst van de basis in Sigonella, Sicilië, en vestigde zich in Griekenland, in de baai van Souda op het eiland Kreta. Vandaag de dag is Souda Bay een van de belangrijkste USA/NAVO-vliegbases in het Middellandse Zeegebied, gebruikt voor de oorlogen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Het Pentagon zal in Souda Bay het extra bedrag van 6 miljoen euro investeren, dat wordt toegevoegd aan de 12 miljoen die het zal investeren in Larissa, kondigde Panagiotopoulos aan en presenteert het als een grote kans voor Griekenland.

Premier Kyriakos Mitsotakis wees er echter op dat Athene al een overeenkomst met het Pentagon heeft gesloten voor de modernisering van de F-16 vloot, die Griekenland 1,5 miljard dollar zal kosten, en dat Griekenland ook geïnteresseerd is in de mogelijkheid om drones en F-35 gevechtsvliegtuigen uit de VS te kopen.

Griekenland is ook opvallend omdat het, na Bulgarije, de Europese bondgenoot is die sinds vele jaren het hoogste percentage van zijn BBP (2,3 %) aan militaire uitgaven besteedt.

De overeenkomst garandeert ook dat de VS "onbeperkt gebruik zullen maken van de haven van Alexandroupolis" [3], die aan de Egeïsche Zee ligt, dicht bij de zeestraten van de Dardanellen, die de Middellandse Zee met de Zwarte Zee verbinden over het Turkse grondgebied, en dus een essentiële doorgang vormen voor de doorvaart over zee, vooral voor Rusland. Bovendien is het aangrenzende grondgebied van Oost-Tracië (het kleine Europese deel van Turkije) het punt waar de gaspijpleiding Turk-Stream vanuit Rusland via de Zwarte Zee aankomt.

De "strategische investering" die Washington al doet in de haveninfrastructuur heeft tot doel Alexandroupolis tot een van de belangrijkste Amerikaanse militaire bases in de regio te maken, die de toegang van Russische schepen tot de Middellandse Zee kan blokkeren en tegelijkertijd China belemmert, dat van Piraeus een belangrijke aanloophaven op de nieuwe zijderoute hoopt te maken.

« We werken samen met andere democratische partners in de regio om kwaadaardige actoren zoals Rusland en China [4] af te weren, met name Rusland, dat energie gebruikt als een instrument van zijn negatieve invloed ", verklaarde de Amerikaanse ambassadeur in Athene, Geoffrey Pyatt, en benadrukte dat " Alexandroupolis een cruciale rol te spelen heeft in de energetische veiligheid en de stabiliteit van Europa ".

De " Wederzijdse Defensie Samenwerkingsovereenkomst " met de VS wordt in deze context gepresenteerd en werd door het Griekse parlement met 175 stemmen voor, van centrumrechts van de regering (Nieuwe Democratie en andere) en 33 tegen (Communistische Partij en andere) geratificeerd, terwijl 80 verklaarden dat ze "aanwezig" waren volgens de formule van het Amerikaanse Congres, het equivalent van onthouding, in gebruik door het Griekse parlement. Syriza onthield zich van stemming, de Coalitie van Radicaal Links onder leiding van Aléxis Tsípras. Die om te beginnen ontslag nam uit de regering, en nu in de oppositie zit, in een land dat, na verplicht te zijn geweest zijn eigen economie te verkopen, nu niet alleen zijn militaire bases verkoopt, maar ook wat er nog over is van zijn soevereiniteit.

Manlio Dinucci

Nederlandse vertaling: Martien


[1] «La guerre secrète en Grèce», par Daniele Ganser, Voltaire Network, 24 August2013.
[2] «Quand le juge Felice Casson a dévoilé le Gladio…», by Daniele Ganser, Voltaire Network, 17 October 2009.
[3] «Alexandroupolis, nouvelle base US contre la Russie», by Manlio Dinucci, Traduction Marie-Ange Patrizio,Il Manifest(Italy), Voltaire Network, 24 September 2019.

[4] «Greece, the NATO factor», by Manlio Dinucci, Traduction Marie-Ange Patrizio,Il Manifesto(Italy), Voltaire Network, 7 April 2015.
China, niet alleen Iran, is in het vizier van de VS.
door Manlio Dinucci

Naast de Iraanse kwesties maken de Verenigde Staten zich zorgen over de betrekkingen van Iran met China. Geleidelijk aan vertrouwt Peking op Teheran om zijn gigantische project New Silk Roads in Azië uit te voeren.

RÉSEAU VOLTAIRE | ROME (ITALIE) | 11 JANVIER 2020


De moord op de Iraanse generaal Qassem Soleimani, waarvoor president Donald Trump toestemming heeft gegeven, heeft een kettingreactie op gang gebracht die zich tot buiten het Midden-Oosten uitbreidt. Dit was de bedoeling van de persoon die tot deze daad heeft besloten. Soleimani was al lang in het vizier van de VS, maar de presidenten Bush en Obama hadden geen toestemming gegeven voor zijn moord. Waarom heeft president Trump het gedaan? Om verschillende redenen, waaronder het persoonlijke belang van de president om zijn verwijdering uit het ambt te vermijden door zich te presenteren als een trouwe verdediger van "Amerika" in het gezicht van een bedreigende vijand. Het fundamentele motief voor het besluit om Soleimani te vermoorden, dat door de diep staat is genomen voordat het Witte Huis het nam, moet echter worden gezocht in een factor die pas de laatste jaren kritisch is geworden voor de belangen van de VS: de groeiende Chinese economische aanwezigheid in Iran.

Iran speelt een sleutelrol in de nieuwe zijderoute die Peking in 2013 heeft gelanceerd en die zich in een vergevorderd stadium van voltooiing bevindt: het bestaat uit een wegen- en spoorwegnet tussen China en Europa door Centraal-Azië, het Midden-Oosten en Rusland, in combinatie met een zeeroute over de Indische Oceaan, de Rode Zee en de Middellandse Zee. Voor weg-, spoor- en haveninfrastructuur in meer dan 60 landen zijn investeringen van meer dan 1 biljoen dollar gepland. In dit kader is China bezig met investeringen van ongeveer 400 miljard dollar in Iran: 280 in de olie-, gas- en petrochemische industrie; 120 in de transportinfrastructuur, inclusief olie- en gaspijpleidingen. De verwachting is dat deze investeringen, die over een periode van vijf jaar worden gedaan, dan worden verlengd.

In de energiesector heeft het staatsbedrijf China National Petroleum Corporation van de Iraanse regering een contract gekregen voor de ontwikkeling van het offshoreveld South Pars in de Perzische Golf, de grootste aardgasreserve ter wereld. Daarnaast zet zij zich samen met een ander Chinees bedrijf, Sinopec (driekwart staatsbedrijf), in voor de ontwikkeling van de productie van de olievelden in West-Karoun. In weerwil van het Amerikaanse embargo verhoogt China de Iraanse olie-invoer. Nog ernstiger voor de Verenigde Staten is het feit dat in deze - en andere - handelsovereenkomsten tussen China en Iran het toenemende gebruik van de Chinese renminbi en andere valuta, in toenemende mate met uitsluiting van de dollar, wordt voorzien.

In de vervoerssector heeft China een contract ondertekend voor de elektriciteitsvoorziening van 900 km Iraanse spoorlijnen, als onderdeel van een project om het hele netwerk tegen 2025 van elektriciteit te voorzien, en zal het waarschijnlijk een contract ondertekenen voor de hogesnelheidslijn van meer dan 400 km. De Iraanse lijnen zijn verbonden met de 2.300 km lange lijn die al in gebruik is tussen China en Iran en die de transporttijd voor vracht verkort tot 15 dagen in plaats van 45 dagen over zee. Via Tabriz, een grote industriestad in het noordwesten van Iran - vanwaar een 2.500 km lange gaspijpleiding naar Ankara in Turkije loopt - zal de transportinfrastructuur van de nieuwe zijderoute Europa kunnen bereiken.

De overeenkomsten tussen China en Iran voorzien niet in militaire componenten, maar volgens een Iraanse bron zullen voor het toezicht op de locaties ongeveer 5.000 Chinese bewakers nodig zijn, die in dienst zijn van de constructiebedrijven in opdracht van de veiligheidsdiensten. Veelzeggend is ook het feit dat eind december de eerste marine-oefening tussen Iran, China en Rusland plaatsvond in de Golf van Oman en de Indische Oceaan.

Tegen deze achtergrond is het duidelijk waarom in Washington is besloten Soleimani te vermoorden: de militaire reactie van Teheran was om een militaire reactie uit te lokken om de greep op Iran aan te scherpen en het land te kunnen treffen, waarmee het Chinese project van de nieuwe zijderoute, waartegen de Verenigde Staten zich op economisch vlak niet kunnen verzetten, wordt getroffen. De kettingreactie die door de moord op Soleimani op gang is gebracht, heeft dus ook betrekking op China en Rusland, waardoor een situatie ontstaat die steeds gevaarlijker wordt.


Nederlandse Vertaling: Martien


Amerikaanse strategie en wat de gaspijplijn oorlog ons kost

door Manlio Dinucci

VOLTAIRE NETWORK | ROME (ITALY) | 23 DECEMBER 2019


Duitse kanselierAngela Merkel en haar minister van Economische Zaken, Olaf Scholz, hebben onmiddellijk de Amerikaanse
inmenging veroordeeld.


Hoewel ze vastzaten in een ingewikkelde strijd over de beschuldiging van president Trump, hebben de Republikeinen en Democraten in de Senaat de wapens neergelegd om, in quasi-unanimiteit, te stemmen voor het opleggen van zware sancties aan de bedrijven die deelnemen aan de bouw van North Stream 2, de verdubbeling van de gaspijpleiding die Russisch gas levert aan Duitsland over de Oostzee. De belangrijkste slachtoffers waren de Europese bedrijven die met het Russische bedrijf Gazprom hebben bijgedragen aan de financiering van het project van 11 miljard dollar. Het project is nu voor 80 % voltooid. Ook het Oostenrijkse bedrijf Omy, de Brits/Nederlandse Royal Dutch Shell, Frans Engie, de Duitse bedrijven Uniper en Wintershall, het Italiaanse Saipem en Swiss Allseas nemen deel aan de aanleg van de pijpleiding.

De verdubbeling van North Stream vergroot de afhankelijkheid van Europa van Russisch gas, waarschuwen de Verenigde Staten. Zij maken zich vooral zorgen over het feit dat de gaspijpleiding - door de Oostzee over te steken in wateren van Rusland, Finland, Zweden en Duitsland - zo de Visegradlanden (Tsjechië, Slowakije, Polen en Hongarije), de Baltische staten en de Oekraïne vermijdt. Met andere woorden, de Europese landen die via de NAVO de nauwste banden hebben met Washington (waaraan we Italië moeten toevoegen).

Het doel voor de VS is niet zozeer economisch, maar strategisch. Dit wordt bevestigd door het feit dat de sancties op North Stream 2 zijn opgenomen in de National Defense Authorization Act, de wet die het Pentagon voor het fiscale jaar 2020 de kolossale som van 738 miljard dollar geeft voor nieuwe oorlogen en nieuwe wapens (inclusief ruimtewapens), waaraan nog andere posten moeten worden toegevoegd die de militaire uitgaven van de VS op ongeveer 1.000 miljard dollar brengen. De economische sancties op North Stream 2 maken deel uit van een politiek-militaire escalatie tegen Rusland.

Een bijbedoeling is dat het Amerikaanse Congres niet alleen sancties heeft ingesteld tegen North Stream 2, maar ook tegen de Turk-Stream, die in de laatste fase van de realisatie Russisch gas over de Zwarte Zee naar Oost-Tracië, het kleine Europese gebied van Turkije, zal brengen. Van daaruit zou via een andere pijpleiding Russisch gas moeten worden geleverd aan Bulgarije, Servië en andere Europese landen. Dit is de Russische riposte naar de Amerikaanse actie die de South Stream-pijpleiding in 2014 heeft weten te blokkeren. South Stream was bedoeld om Rusland met Italië te verbinden via de Zwarte Zee en over land naar Tarvisio (Udine). Italië zou dus een schakelplatform voor gas in de EU zijn geworden, met opmerkelijke economische voordelen. De regering-Obama heeft het project met medewerking van de Europese Unie kunnen omzeilen.

Het bedrijf Saipem (Italiaanse Eni Group), opnieuw getroffen door de Amerikaanse sancties tegen North Stream 2, werd zwaar getroffen door de blokkade van Zuid Stream - in 2014 verloor het bedrijf contracten ter waarde van 2,4 miljard euro, waaraan nog andere contracten zouden zijn toegevoegd als het project was voortgezet. Maar op dat moment protesteerde niemand in Italië of in de EU tegen het begraven van het project dat door de VS werd georganiseerd. Nu zijn er Duitse belangen in het spel, en in Duitsland en in de EU wordt er kritiek geuit op de sancties van de VS tegen North Stream 2.

Er wordt niets gezegd over het feit dat de Europese Unie heeft ingestemd met de invoer van vloeibaar aardgas (LNG) uit de VS, een extract van bitumineuze leisteen door de destructieve techniek van hydraulische breuk (fracking). Om Rusland te schaden, probeert Washington zijn gasexport naar de EU te verminderen, waardoor de Europese consumenten de rekening moeten betalen. Sinds president Donald Trump en de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, in juli 2018 in Washington de gezamenlijke verklaring van 25 juli hebben ondertekend: De EU heeft de invoer van Amerikaans vloeibaar aardgas (LNG) uit de VS verdubbeld en de infrastructuur medegefinancierd via een eerste uitgave van 656 miljoen euro. Dit heeft de Europese bedrijven echter niet gered van de Amerikaanse sancties.


Nederlandse Vertaling: Martien


« DE KUNST VAN OORLOG »

3.000 Miljard Dollar in de Bodemloze Put van Afghanistan

door: Manlio Dinucci

Uit de documenten die de Washington Post openbaar heeft weten te maken over de oorlog tegen Afghanistan blijkt niet dat de Verenigde Staten erin geslaagd zijn het land te stabiliseren. Integendeel, ze tonen aan dat het Pentagon nog steeds trouw de strategie van de "eindeloze oorlog" volgt die door Donald Rumsfeld en admiraal Arthur Cebrowski is uitgewerkt. De militaire operatie die niet meer dan enkele weken zou duren, is bewust met 18 jaar verlengd.

VOLTAIRE NETWORK | ROME (ITALY) | 17 DECEMBER 2019

Picture

De Rumsfeld/Cebrowski strategie is een plan om de missie van het Pentagon aan te passen aan de globalisering van het kapitalisme. Zo moeten de staatsstructuren in verschillende regio's van de wereld worden vernietigd, te beginnen met het Grote Midden-Oosten, ten voordele van een "constructieve chaos". Dit is de "eindeloze oorlog" aangekondigd door George Bush, gevolgd door Barack Obama en veroordeeld door Donald Trump.

In de Verklaring van Londen [1] hebben de 29 lidstaten van de NAVO opnieuw "het engagement voor de veiligheid en de lange termijn stabiliteit van Afghanistan" bevestigd. Een week later, op basis van de Freedom of Information Act (wet op de vrijheid van informatie), [gebruikt om een aantal verouderde skeletten uit de kasten te verwijderen], slaagde de Washington Post erin om de derubricering van 2000 pagina's documenten af te dwingen, waaruit blijkt dat "Amerikaanse ambtenaren het publiek voor de gek hielden over de oorlog in Afghanistan" [2]. In feite verbergen ze de desastreuze gevolgen, waaronder de economische gevolgen, van een oorlog die zich al 18 jaar voortsleept.


De meest interessante gegevens die naar voren komen zijn die over de economische kosten. Er is 1.500 miljard dollar uitgegeven voor militaire operaties, een cijfer dat "ondoorzichtig blijft" - of met andere woorden, onderschat - niemand weet hoeveel de geheime diensten aan de oorlog hebben uitgegeven, of de werkelijke kosten van de contractanten, de huurlingen die voor de oorlog zijn gerekruteerd (op dit moment zijn dat er ongeveer 6.000).

Sinds "de oorlog werd gefinancierd met geleend geld" is de opgelopen rente gestegen tot 500 miljard, wat de totale uitgaven op 2.000 miljard dollar brengt. Hieraan moeten nog andere posten worden toegevoegd - 87 miljard voor de opleiding van de Afghaanse strijdkrachten, 54 miljard voor de "wederopbouw", waarvan een groot deel "verloren is gegaan aan corruptie en mislukte projecten". Minstens 10 miljard meer werd uitgegeven voor de "strijd tegen de drugshandel", met het triomfantelijke resultaat van een sterke toename van de productie van opium - vandaag de dag levert Afghanistan 80% van de heroïne op de wereldmarkt.

Met de belangen die zich blijven opstapelen (in 2023 zullen deze oplopen tot 600 miljard) en de kosten van de huidige operaties, overschrijden de uitgaven gemakkelijk de 2.000 miljard. Er moet ook rekening worden gehouden met de kosten van medische hulp voor de veteranen die met ernstige of invaliderende wonden terugkeren uit de oorlog. Tot nu toe is er al 350 miljard dollar uitgegeven voor degenen die in Afghanistan of Irak hebben gevochten, en dit bedrag zal in de komende 40 jaar stijgen tot 1.400 miljard dollar. Aangezien de helft van dit bedrag wordt uitgegeven aan de veteranen van Afghanistan, bedragen de kosten van de oorlog voor de VS meer dan 3.000 miljard dollar.

Na 18 jaar oorlog en een onkwantificeerbaar aantal burgerslachtoffers zijn de resultaten op militair niveau als volgt - "de Talibanen beheersen een groot deel van het land en Afghanistan blijft een van de grootste bronnen van vluchtelingen en migranten". De Washington Post concludeert dan ook dat de vrijgegeven documenten "de brutale realiteit van de fouten en mislukkingen van de Amerikaanse inspanningen om Afghanistan te stabiliseren en weer op te bouwen" aan het licht brengen.

Op deze manier houdt de prestigieuze nieuwszender, die de manier verklaart waarop de Amerikaanse ambtenaren "het publiek voor de gek" hebben gehouden, het publiek nu weer voor de gek door de oorlog voor te stellen als "de Amerikaanse inspanning om Afghanistan te stabiliseren en weer op te bouwen". Het echte doel van de oorlog in Afghanistan die de VS voeren en waaraan de NAVO sinds 2003 deelneemt, is de controle over deze regio, die van groot strategisch belang is - op het kruispunt tussen het Midden-Oosten, Centraal-, Zuid- en Oost-Azië, met name rekening houdend met de nabijheid van Rusland en China.

Italië neemt ook deel aan deze oorlog, onder Amerikaans bevel, aangezien het Parlement in oktober 2002 toestemming heeft gegeven voor de levering van een eerste militair contingent vanaf maart 2003. De kosten voor Italië, betaald uit de staatskas, zoals ook het geval is in de VS, worden geschat op ongeveer 8 miljard euro, waarbij nog diverse andere kosten moeten worden opgeteld. Om de bevolking, die zwaar wordt getroffen door de bezuinigingen op de sociale uitgaven, ervan te overtuigen dat er meer geld nodig is voor Afghanistan, wordt hen verteld dat het geld wordt gebruikt om betere levensomstandigheden voor het Afghaanse volk te garanderen. En de Broeders van het Sacro Convento van Assisi overhandigen president Mattarella "San Francesco's Lamp van de Vrede", waarmee ze erkennen dat "Italië, met zijn missies en zijn soldaten, actief meewerkt aan de bevordering van de vrede overal ter wereld".


Nederlandse Vertaling: Martien[1] «  The London Declaration », Voltaire Network, 4 December 2019.

[2] “The Afghanistan Papers. A secret history of the war. At war with the truth”, Craig Whitlock, The Washington Post, December 9, 2019.


Het Verborgen Militair Gebruik van 5G-Technologie
door Manlio Dinucci

De operatie georganiseerd door de "Five Eyes" tegen Huawei heeft uitsluitend tot doel ervoor te zorgen dat 5G-technologie in het Westen niet door een Chinese onderneming wordt gecontroleerd. Zoals blijkt uit een rapport van het Pentagon, wordt deze civiele technologie voornamelijk voor militaire doeleinden gebruikt.


VOLTAIRE NETWORK | ROME (ITALY) | 13 DECEMBER 2019 


Op de Top van Londen hebben de 29 landen van de NAVO beloofd "de veiligheid van onze communicaties te garanderen, met inbegrip van 5G". Waarom is deze vijfde generatie mobiele datatransmissietechnologie zo belangrijk voor het Atlantisch Bondgenootschap?

Terwijl eerdere technologieën werden voltooid om steeds geavanceerdere smartphones te produceren, is 5G niet alleen ontworpen om hun prestaties te verbeteren, maar vooral om digitale systemen aan te sluiten die grote hoeveelheden gegevens nodig hebben om automatisch te werken. De belangrijkste toepassingen van 5G zullen niet gerealiseerd worden in de civiele sector, maar in de militaire sector.

De mogelijkheden van deze nieuwe technologie worden uitgelegd in het rapport Defense Applications of 5G Network Technology, gepubliceerd door de Defense Science Board, een federaal comité dat wetenschappelijk advies geeft aan het Pentagon: "De opkomende 5G-technologie, commercieel beschikbaar, biedt het Ministerie van Defensie de mogelijkheid om tegen geringe kosten te profiteren van de voordelen van dit systeem voor zijn eigen operationele behoeften".

Met andere woorden, het commerciële 5G-netwerk, dat door particuliere ondernemingen wordt uitgevoerd, zal door de Amerikaanse strijdkrachten worden gebruikt tegen veel lagere kosten dan nodig zou zijn indien het netwerk uitsluitend voor militaire doeleinden zou worden uitgevoerd. Militaire experts voorspellen dat 5G een sleutelrol zal spelen in het gebruik van hypersonische wapens: raketten, waaronder die met kernkoppen, die zich met een hogere snelheid dan Mach 5 (5 keer de geluidssnelheid) verplaatsen. Om hen op variabele trajecten te begeleiden, door in een fractie van een seconde van koers te veranderen om onderscheppingsraketten te vermijden, is het noodzakelijk om grote hoeveelheden gegevens te verzamelen, te ontwikkelen en door te geven in zeer snelle tijden. Hetzelfde is noodzakelijk om de verdediging te activeren in geval van een aanval met dergelijke wapens: aangezien er geen tijd is om een beslissing te nemen, is de enige mogelijkheid om zich op automatische 5G systemen te baseren.

De nieuwe technologie zal ook een sleutelrol spelen in het gevechtsnetwerk. Door de mogelijkheid om miljoenen zender-ontvanger-zender-apparaten op een beperkt gebied tegelijkertijd aan te sluiten, kunnen de militairen - afdelingen en individuen - kaarten, foto's en andere informatie over de huidige operatie in bijna real time naar elkaar doorsturen.

Zeer belangrijk zal ook de G5 zijn voor de geheime diensten en speciale eenheden. Het zal veel effectievere controle- en spionagesystemen mogelijk maken dan nu het geval is. Het zal de moorddadigheid van dodelijke drones en oorlogsrobots verhogen, waardoor ze de mogelijkheid krijgen om mensen te identificeren, op te sporen en te treffen op basis van gezichtsherkenning en andere kenmerken. Het 5G-netwerk, een hightech oorlogsinstrument, zal automatisch ook het doelwit worden van cyberaanvallen en oorlogsacties die worden uitgevoerd met de nieuwe generatie wapens.

Behalve door de Verenigde Staten wordt deze technologie ook ontwikkeld door China en andere landen. Internationale 5G-geschillen zijn dus niet alleen commercieel. De militaire implicaties van 5G worden bijna volledig genegeerd omdat zelfs critici van deze technologie, waaronder diverse wetenschappers, hun aandacht richten op de schadelijke effecten op gezondheid en milieu als gevolg van blootstelling aan laagfrequente elektromagnetische velden. Deze betrokkenheid is van het grootste belang, maar moet worden verenigd met die tegen het militaire gebruik van deze technologie, die indirect door gewone gebruikers wordt gefinancierd. Een van de grootste trekpleisters, die de verspreiding van 5G smartphones zal bevorderen, zal zijn om, door het betalen van een abonnement, deel te kunnen nemen aan oorlogsspellen van indrukwekkend live realisme met spelers van over de hele wereld. Op deze manier, zonder het te beseffen, zullen de spelers de voorbereiding op de oorlog, de zeer reële, financieren.


Nederlandse Vertaling: Martien


 Bijgevoegde documenten

Defense Applications of 5G Network Technology (summary)
Defense Science Board, August 2019
(PDF - 1.1 Mb) 


NAVO-top - de Oorlogspartij wordt steeds sterker
door Manlio Dinucci

De NAVO heeft niet langer de dynamiek die zij tijdens de Koude Oorlog genoot. Maar het blijft een nucleair militair bondgenootschap, allereerst tegen Rusland, maar nu ook tegen China. Het werkt perfect, zoals we zagen bij de oorlog tegen Syrië tot de terugtrekking van de VS en de steun die momenteel aan de Sahel regeringen wordt gegeven.
VOLTAIRE NETWORK | ROME (ITALY) | 7 DECEMBER 2019Emmanuel Macron sprak over de NAVO als "hersendood", anderen kwalificeren het als "stervende". Dus hebben we nu te maken met een alliantie die, zonder na te denken, uiteenvalt onder de druk van haar interne breuken? De meningsverschillen op de Top van Londen lijken dit scenario te bevestigen. Maar we moeten dieper kijken, naar de werkelijke belangen die de basis vormen van de relaties tussen de bondgenoten.

Terwijl in Londen, Trump en Macron in het volle zicht van de camera's argumenteren, heeft het leger van het Amerikaanse Commando voor Afrika (AfriCom) in Niger, met minimale publiciteit, een vloot vrachtvliegtuigen ingezet om duizenden Franse soldaten en hun bewapening te vervoeren naar verschillende voorposten in West- en Centraal-Afrika voor Operatie Barkhane, waarbij Parijs 4.500 soldaten, in het bijzonder de Special Forces, in dienst heeft genomen in de gevechtsmissies van de Amerikaanse Special Forces. Tegelijkertijd opereren vanaf vliegbasis 101 in Niamey (Niger) gewapende Reaper-drones, die door de VS aan Frankrijk worden geleverd, vanaf vliegbasis 101 in Niamey (Niger). Reapers van de Amerikaanse Africom Air Force stijgen ook op vanaf deze zelfde basis, die nu is gehergroepeerd naar de nieuwe basis 201 Agadez in het noorden van het land, en blijven opereren met Franse troepen.

Deze zaak is symbolisch. De Verenigde Staten, Frankrijk en andere Europese mogendheden, waarvan de multinationale groepen concurreren om de aankoop van markten en ruwe grondstoffen, roepen een wapenstilstand af zodra hun gemeenschappelijke belangen in het geding zijn. Bijvoorbeeld in de Sahel, rijk aan grondstoffen - olie, goud, coltan, diamanten, en uranium. Maar nu worden hun belangen in deze regio, waar de armoede tot de hoogste ter wereld behoort, bedreigd door de volksopstanden en de economische aanwezigheid van China. Dit is de reden voor Operatie Barkhane, die, gepresenteerd als een antiterroristische operatie, de geallieerden in een langdurige oorlog met drones en speciale eenheden betrekt.

Het sterkste element dat de NAVO bij elkaar houdt, bestaat uit de gemeenschappelijke belangen van het militair-industriële complex aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. Deze worden versterkt door de Top van Londen. De slotverklaring vormt de belangrijkste drijfveer voor een verdere verhoging van de militaire uitgaven - "De agressieve acties van Rusland vormen een bedreiging voor de Euro-Atlantische veiligheid". De Geallieerden zijn overeengekomen om niet alleen hun militaire uitgaven te verhogen tot ten minste 2% van hun BBP, maar ook om ten minste 20% van dat bedrag te gebruiken voor de aankoop van wapens. Deze doelstelling is reeds bereikt door 16 van de 29 landen, waaronder Italië. De VS hebben in 2019 meer dan 200 miljard dollar aan dit doel besteed. De resultaten zijn duidelijk. Op dezelfde dag dat de NAVO-top werd geopend, tekende General Dynamics een contract met de Amerikaanse marine voor 22,2 miljard dollar, dat kan oplopen tot 24 miljard dollar, voor de levering van 8 Virginia-klasse onderzeeërs voor speciale operaties en aanvalsmissies met Tomahawk-raketten, waaronder die met kernkoppen (40 op onderzeeërs).

De Top heeft Rusland ervan beschuldigd (zonder bewijs) dat het kernwapens van de middellange afstand heeft ingezet en dus het INF-verdrag heeft geschonden. De Top heeft daarom besloten "onze capaciteit voor zelfverdediging te versterken met een reeks nucleaire, conventionele en anti-raketten, die wij zullen blijven aanpassen - zolang er kernwapens bestaan, de NAVO zal een nucleaire alliantie blijven". In dit kader is ook de erkenning van de ruimte als vijfde actieterrein opgenomen, dat wil zeggen de aankondiging van een zeer kostbaar militair ruimte programma van de Alliantie. Het is een blanco cheque die door de Geallieerden unaniem wordt aangeboden aan het militair-industriële complex.

Voor de eerste keer, met de Declaration du Sommet, spreekt de NAVO over de "uitdaging" vanwege de groeiende invloed en de internationale politiek van China, door de nadruk te leggen op "de noodzaak om samen de strijd aan te binden als een Alliantie" [1]. De boodschap is duidelijk - de NAVO is nog noodzakelijker voor een Westen waarvan de suprematie nu wordt betwist door China en Rusland. Een onmiddellijk resultaat - de Japanse regering heeft aangekondigd dat zij het onbewoonde eiland Mageshima voor 146 miljoen dollar heeft gekocht. Het eiland ligt 30 kilometer uit de kust en zal worden gebruikt om een oefenterrein te creëren voor Amerikaanse jachtbommenwerpers met als doel bescherming te bieden tegen China.


Nederlandse Vertaling: Martien


[1] « Déclaration de Londres », Voltaire Network, 4 December 2019.


De Top Conferentie stuurt de NAVO de ruimte in - tegen exorbitante kosten
door: Manlio Dinucci

Net als het Atlantisch Bondgenootschap zal de NAVO-top van 4 december een geënsceneerde gebeurtenis zijn waarbij de vazallen zich zullen inschrijven voor nog hogere uitgaven die door hun overheerser zullen worden opgelegd. Niemand weet wat het Pentagon heeft voorbereid, maar ze zullen het allemaal moeten goedkeuren.

VOLTAIRE NETWORK | ROME (ITALY) | 5 DECEMBER 2019Op 4 december kwam de Noord-Atlantische Raad van staatshoofden en regeringsleiders in Londen bijeen om de 70ste verjaardag van de NAVO te vieren, die door secretaris-generaal Jens Stoltenberg werd omschreven als "de meest succesvolle alliantie in de geschiedenis".

Een onmiskenbaar "succes". Sinds het de Joegoslavische Federatie in 1999 verwoeste door oorlogshandelingen, is het NAVO-lidmaatschap gestegen van 16 naar 29 landen (30 als het nu ook Macedonië omvat), en is het naar het oosten uitgebreid tot de grenzen van Rusland. "Voor het eerst in de geschiedenis - beweert Stoltenberg- hebben we nu gevechtsklare troepen in de oostelijke vleugel van onze alliantie". Maar de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie is verder gegaan dan dat, door haar oorlogsvoering uit te breiden tot in de Afghaanse bergen en doorheen de woestijnen van Afrika en het Midden-Oosten.

Momenteel legt de Grote Alliantie de lat zelfs nog hoger. Op de Top van Londen - voor aangekondigd door Stoltenberg - zullen de leiders van de 29 lidstaten "erkennen dat de ruimtevaart ons vijfde operatiegebied is", dat zal worden toegevoegd aan het land, de zee-, lucht- en cyber ruimtelijke velden. "De ruimte is essentieel voor het welslagen van onze operaties", benadrukte de secretaris-generaal, waarbij hij aangaf dat de NAVO van plan is een militair ruimtevaartprogramma te ontwikkelen. Hij gaf uiteraard geen details, maar zei dat de NAVO een eerste contract van een miljard dollar heeft ondertekend om haar 14 AWAC-vliegtuigen te moderniseren. Dit zijn geen eenvoudige radarvliegtuigen, maar vliegende commandocentra, gebouwd door het Amerikaanse bedrijf Boeing voor het managen van gevechten via ruimtelijke systemen.

Zonder enige twijfel weet bijna geen van de Europese leiders (voor Italië, premier Conte), die op 4 december "zal erkennen dat de ruimtevaart ons vijfde operatiegebied is", niets van het ruimte militaire programma van de NAVO, dat is opgesteld door het Pentagon en de Europese militaire topontmoetingen die verbonden zijn aan de grootste luchtvaartindustrie. En nog minder van deze programma's is bekend bij de Europese parlementen, die, net als in Italië, alle besluiten van de NAVO - onder Amerikaans bevel - aanvaarden zonder rekening te houden met de politiek-militaire en economische gevolgen ervan.

Dus de NAVO gaat van start in de ruimte in het kielzog van het nieuwe ruimtevaartcommando dat afgelopen augustus door het Pentagon is opgericht met als doel, zoals president Trump heeft verklaard, "ervoor te zorgen dat de Amerikaanse dominantie van de ruimte nooit in gevaar zal komen". Trump kondigde vervolgens de opeenvolgende oprichting van de Amerikaanse ruimtemacht aan, met als missie "het verdedigen van vitale Amerikaanse belangen in de ruimte, het volgende gebied van oorlogsvoering". Rusland en China beschuldigden de VS ervan dat zij de weg vrijmaken voor de militarisering van de ruimte en waarschuwden dat zij in staat zijn te reageren. Dit alles maximaliseert de dreiging van een nucleaire oorlog.

Ook al kennen we het ruimtelijk militair programma van de NAVO nog niet, één ding is zeker - het zal erg duur zijn. Op de Top zal Trump druk uitoefenen op de Europese bondgenoten om hen te dwingen hun militaire uitgaven te verhogen tot 2 procent of meer van hun BBP. Tot nu toe hebben acht landen dat gedaan: Bulgarije (dat zijn bijdrage heeft verhoogd tot 3,25 procent, net onder de 3,42 procent van de VS), Griekenland, het Verenigd Koninkrijk, Estland, Roemenië, Litouwen, Letland en Polen. De andere landen, die onder de 2% blijven, hebben ingestemd met de verhoging. De enorme uitgaven van de VS - 730 miljard dollar in 2019, meer dan tien keer zoveel als die van Rusland - hebben de jaarlijkse militaire begroting van de NAVO volgens officiële gegevens doen stijgen tot meer dan 1.000 miljard dollar. In werkelijkheid is het hoger dan door de NAVO is aangegeven, omdat er geen rekening is gehouden met verschillende posten met een militair karakter - bijvoorbeeld die van de Amerikaanse militaire wapens, die niet op de lijst van het Pentagon, maar van het ministerie van Energie staan.

De militaire uitgaven van Italië, die van de 13e naar de 11e plaats in de wereld zijn gestegen, bedragen nu in reële termen ongeveer 25 miljard euro per jaar. Afgelopen juni voegde de regering van de Conte 7,2 miljard euro toe, geleverd door het Ministerie van Economische Ontwikkeling, voor de aankoop van wapensystemen. In oktober heeft de Conte II-regering tijdens een bijeenkomst met de secretaris-generaal van de NAVO afgesproken dit bedrag vanaf 2020 duurzaam te verhogen met ongeveer 7 miljard euro. (La Stampa, 11 oktober 2019).

Op de Top van Londen zullen meer miljarden euro's aan overheidsfinanciën van Italië nodig zijn om de NAVO-operaties in de ruimte te sponsoren, terwijl we het geld voor onze eigen veiligheid en de wederopbouw van ingestorte viaducten niet kunnen vinden.

Dinsdag 3 December 2019 editie van il manifesto
Nederlandse Vertaling: Martien

« De kunst van oorlog »
Italië in de "Antiterroristische Coalitie"
door Manlio Dinucci

De Antiterroristische Coalitie kwam op 14 november 2019 in Washington bijeen, op specifiek verzoek van Frankrijk, dat in de war was door de veranderingen in het Amerikaanse beleid in Syrië. Deze bijeenkomst veranderde niets aan de strategie van de VS en haar bondgenoten, maar stelde minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in staat om de Fransen te herinneren aan hun rol als eenvoudige 'werkbijen'. Het is ook een gelegenheid voor Manlio Dinucci om een update te publiceren over de uitbuiting van deze coalitie.

VOLTAIRE NETWORK | ROME (ITALY) | 19 NOVEMBER 2019 


Toen hij de vijf in Irak gewonde soldaten  in Rome verwelkomde, verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio dat "de Italiaanse staat zich niet zal terugtrekken in het licht van de terroristische dreiging en met alle kracht zal reageren tegen degenen die terreur verspreiden". Hij vloog vervolgens naar Washington om deel te nemen aan een beperkte groep van de "Global Coalition against Daesh", die onder Amerikaans bevel Turkije, Saoedi-Arabië, Qatar, Jordanië en andere landen omvat die vroeger Daesh/Isis en andere soortgelijke terroristische formaties steunden door hen te voorzien van wapens en opleiding (zoals we hier hebben gedocumenteerd).

De Coalitie - waaronder de NAVO, de Europese Unie, de Arabische Liga, de Gemeenschap van Sahel-Saharaanse Staten (CEN-SAD) en Interpol, plus 76 afzonderlijke staten - beweert in haar communiqué van 14 november "Irak en Noord-Oriëntaal Syrië te hebben bevrijd van de controle over Daesh/Isis", hoewel het duidelijk is dat de strijdkrachten van de Coalitie Daesh/Isis met opzet de vrije hand hadden gelaten [1].

Deze terroristische formatie en enkele andere werden pas verslagen toen Rusland militair tussenbeide kwam om de Syrische regeringstroepen te steunen. De coalitie beweert ook dat ze "20 miljard dollar aan humanitaire hulp heeft verstrekt voor de stabilisatie van de Iraakse en Syrische bevolking, en meer dan 220.000 leden van de veiligheidstroepen heeft opgeleid en uitgerust om de lokale gemeenschappen te stabiliseren". Het doel van deze "hulp" is in werkelijkheid niet de stabilisatie, maar de voortdurende destabilisatie van Irak en Syrië, door gebruik te maken van de materiële steun die vooral door de verschillende componenten van het Koerdische onafhankelijkheidsstreven werd geboden en die tot doel zou hebben de nationale staten te vernietigen en hun grondgebied en hun energiebronnen te controleren.

In het kader van deze strategie is Italië, gedefinieerd als "een van de grootste bijdragers van de Coalitie", in Irak voornamelijk betrokken bij de opleiding van de "Koerdische Veiligheidstroepen" (Peshmerga), met name bij het gebruik van antitankwapens, mortieren en geschut, en het gebruik van precisiegeweren in speciale opleidingscursussen voor scherpschutters. Momenteel zijn er ongeveer 1.100 Italiaanse soldaten actief in Irak, verdeeld over verschillende detachementen in verschillende gebieden, voorzien van meer dan 300 landvoertuigen en 12 vliegtuigen, voor een bedrag van 166 miljoen euro in 2019. Naast de eenheid in Irak is er in Koeweït een Italiaanse luchtdivisie gevestigd, met 4 Typhoon gevechtsbommenwerpers, 3 drones en een tankervliegtuig om tijdens de vlucht te tanken.

Naar alle waarschijnlijkheid nemen de Italiaanse special forces, tot wie de vijf gewonde soldaten behoorden, deel aan gevechtsmissies, ook al is hun officiële missie alleen maar training. Het gebruik van speciale eenheden is natuurlijk geheim. Dit wordt momenteel nog meer het geval omdat hun commandocentrum, de Comfose, is overgebracht naar de Folgore-kazerne in Pisa, vlak naast het Camp Darby gebied, het grootste Amerikaanse arsenaal buiten het moederland van de Verenigde Staten, waar ook trainingsactiviteiten plaatsvinden.

In de Coalitie neemt Italië ook de taak op zich om samen met Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten leiding te geven aan de "Finacial Group of Opposition to Daesh". Met andere woorden, degenen die de bewapening van de troepen van Isis en andere terroristische formaties hebben gefinancierd en georganiseerd [2]. Aangemoedigd door deze verdiensten heeft de minister van Buitenlandse Zaken Di Maio een voorstel gedaan, dat onmiddellijk werd aanvaard, dat Italië de zetel van de plenaire vergadering van de Coalitie in 2020 zou kunnen zijn. Op die manier zou Italië ook de eer hebben om bepaalde onvermoeibare tegenstanders van het terrorisme zoals Saoedi-Arabië te mogen verwelkomen, dat, na Daesh gefinancierd te hebben, nu zijn oliedollars uitgeeft om zijn terroristische oorlog in Jemen te financieren.


Vertaling: Martien[1] « Réunion ministérielle de la Coalition internationale contre Daech »,  Voltaire Network, 14 November 2019.

[2] « Arms Airlift to Syria Rebels Expands, With Aid From C.I.A. », par C. J. Chivers and Eric Schmitt, The New York Times, March 14, 2013. « Des milliards de dollars d’armes contre la Syrie », by Thierry Meyssan, Voltaire Network, 18 July 2017.

« De kunst van oorlog »
4 november -
zie Napels en zie het Sterven
door Manlio Dinucci

De economie van Napels verandert langzaam maar zeker en wordt steeds meer gecentreerd op basis van de aanwezigheid van de NAVO. De betrokken jonge troepen komen niet hoofdzakelijk uit de regio Napels, maar uit heel Zuid-Italië, waar de werkloosheid onder jongeren drieëneenhalf keer zo hoog is als het Europese gemiddelde. Het geld dat in de ontwikkeling van deze militaire installaties wordt geïnvesteerd, is niet alleen verre van noodzakelijk, maar ontbreekt nu ook in de economie van Zuid-Italië.

VOLTAIRE NETWORK| ROME (ITALY) | 10 NOVEMBER 2019 Het was Napels, niet Rome, dat het centrum was van Nationale Eenheid en de Dag van de Strijdkrachten op 4 november [1], toen vijf bataljons langs de Zeekust van Caracciolo paraderen [1].

Maar het belangrijkste punt van het evenement was de ruimte die gereserveerd was voor de Internationale strijdkrachten tentoonstelling, die vijf dagen lang vooral jongeren en kinderen ontving op de Piazza del Plebiscito. Bezoekers konden aan boord van een jachtbommenwerper klimmen, een helikopter met een vluchtsimulator vliegen, een Predator-drone bewonderen, in een tank klimmen, een opleiding volgen met militaire instructeurs en vervolgens naar de haven gaan om een amfibisch aanvalsschip en twee fregatten (FREMM) te bezoeken. Het was een grote "Oorlogsbeurs", samengesteld om één specifieke reden: de rekrutering.

70 % van de jongeren die zich willen inschrijven, woont in de Mezzogiorno, vooral in Campanië en Sicilië, waar de jeugdwerkloosheid 53,6 % bedraagt, tegenover een EU-gemiddelde van 15,2 %. De enige organisatie die hun een "stabiele" baan biedt, is het leger.

Na selectie blijkt het aantal aanwervingen echter lager te zijn dan wat nodig wordt geacht. De strijdkrachten hebben meer personeel nodig, omdat zij momenteel 35 operaties uitvoeren in 22 landen, van Oost-Europa tot de Balkan, van Afrika tot het Midden-Oosten en Azië. Dit zijn "vredesmissies" die vooral worden uitgevoerd in gebieden waar de NAVO, onder Amerikaans bevel en met de actieve deelname van Italië, oorlogen heeft ontketend die hele staten hebben verwoest en hele regio's hebben gedestabiliseerd.

Het onderhoud van de strijdkrachten en de nodige munitie - zoals de Italiaanse F-35's die door de NAVO in IJsland werden ingezet en op 4 november door de RAI werden gedemonstreerd - kost jaarlijks ongeveer 25 miljard euro aan overheidsgeld. In 2018 stegen de Italiaanse militaire uitgaven van de 13e naar de 11e positie in de wereld, maar de VS en de NAVO oefenen druk uit om de uitgaven verder te verhogen, vooral afhankelijk van de escalatie tegen Rusland.

Afgelopen juni heeft de Conte-regering "7,2 miljard euro vrijgemaakt" om toe te voegen aan de militaire uitgaven. In de maand oktober, tijdens een bijeenkomst tussen de eerste minister en de secretaris-generaal van de NAVO, bevestigde de Conte II-regering haar engagement om de militaire uitgaven vanaf 2020 met ongeveer 7 miljard euro te verhogen (La Stampa, 11 oktober 2019). Zo gaat Italië van een militaire uitgave van ongeveer 70 miljoen euro per dag over naar die van ongeveer 87 miljoen euro per dag. Dit is overheidsgeld dat wordt afgetrokken van de fundamentele productieve investeringen, vooral in regio's zoals Campanië, gericht op het terugdringen van de werkloosheid, te beginnen met de jeugdwerkloosheid.

De "investeringen" in Napels zijn heel anders. De stad heeft een steeds grotere rol gekregen als hoofdkwartier van enkele van de belangrijkste commandocentra van de VS en de NAVO.

Het hoofdkwartier van het Amerikaanse Commando van de Zeemacht in Europa is gevestigd in Napels Capodichino, onder het bevel van een Amerikaanse admiraal die ook het bevel voert over de Amerikaanse zeemacht voor Afrika en de geallieerde gemeenschappelijke strijdkrachten (GFC Napels) met een hoofdkwartier in Lago Patria (Napels). Om de twee jaar neemt JFC Napels het commando over van de NATO Response Force, een gezamenlijke strijdmacht voor militaire operaties in het "verantwoordelijkheidsgebied" van de Geallieerde Opperbevelhebber in Europa, dat altijd een Amerikaanse Generaal is, en "buiten deze zone".

Sinds 2017 is in het hoofdkwartier in Lago Patria het NAVO-hoofdkwartier van de Strategische Koers voor het Zuiden gehuisvest, het centrum van de Inlichtingendienst van de NAVO, met andere woorden, spionage, dat zich concentreert op het Midden-Oosten en Afrika.

De zesde vloot staat onder bevel van Napels, met een basis in Gaeta, die - volgens de Amerikaanse vice-admiraal Lisa Franchetti - "van de Noordpool naar de Zuidpool" opereert.

Dit is dus de rol van Napels in het kader van de NAVO, die door president Mattarella in zijn boodschap van 4 november is gedefinieerd als een "bondgenootschap waaraan wij vrijwillig hebben besloten bij te dragen tot de bescherming van de vrede in de internationale context, de bescherming van de zwakken en de onderdrukten en om de mensenrechten te steunen".


NL Vertaling: Martien


1] 4 november is de Dag van de Nationale Eenheid en de Strijdkrachten, een herdenking die in 1919 werd gecreëerd tijdens de Italiaanse wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog (1915-1918 in Italië). Aantekening van de auteur« De kunst van oorlog »
"De Kalief", een CIA kaskraker tussen fictie en realiteit
door: Manlio Dinucci

Het is een duidelijk omschreven product. Aan het einde van een grote speciale operatie waarbij een onvermijdbaar wapen werd gebruikt, is het noodzakelijk om de dood van de persoon die het gebruikte in scène te zetten. Dit is de beste manier om de sporen in de publieke opinie uit te wissen. Na de dood van Bin Laden is dit de dood van al-Baghdadi.

VOLTAIRE NETWORK | ROME (ITALY) | 1 NOVEMBER 2019
Dezelfde enscenering: de Amerikaanse geheime diensten hadden de vijand al lang geleden gelokaliseerd; hij werd niet gevangen genomen maar geëlimineerd: Bin Laden werd gedood, al-Baghdadi pleegde zelfmoord of was "suicided"; het lichaam verdween: dat van Bin Laden, begraven in de zee, de overblijfselen van al-Baghdadi die door zijn explosieve gordel uiteengevallen waren, werden ook op zee verspreid.

Hetzelfde bedrijf dat de film: The Intelligence Community produceerde, bestaande uit 17 federale organisaties. Als aanvulling op de CIA (Central Intelligence Agency) is er de DIA (Defence Intelligence Agency), maar elke sector van de Bewapende Strijdkrachten, evenals het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, heeft zijn eigen geheime dienst.

Voor militaire acties maakt de Inlichtingen Gemeenschap gebruik van het Commando van Speciale Troepen, dat in ten minste 75 landen wordt ingezet en wiens officiële missie ook omvat, naast de "directe actie om vijanden te elimineren of gevangen te nemen", de "onconventionele oorlog gevoerd door externe strijdkrachten en door het Commando wordt getraind en georganiseerd".

Dit is precies wat er in 2011 in Syrië gebeurde, in hetzelfde jaar dat de VS en de NAVO-oorlogen Libië hebben verwoest. Dit wordt aangetoond door gedocumenteerde bewijzen, die al zijn gepubliceerd. Bijvoorbeeld:

  In maart 2013 publiceerde de New York Times een gedetailleerd onderzoek naar het CIA-netwerk waardoor stromen wapens voor islamitische militanten getraind door het Amerikaanse Special Forces Commando binnenkomen in Turkije en Jordanië , met financiële steun van Saoedi-Arabië en andere Golfmonarchieën [1].

  In mei 2013, een maand na de oprichting van Daesh, ontmoette al-Baghdadi een delegatie van de Amerikaanse Senaat in Syrië onder leiding van John McCain, zoals blijkt uit fotografische documentatie [2].

  In mei 2015 onthulde Judicial Watch een document van generaal Michael Flynn, gedateerd 12 augustus 2012, waarin stond dat er "de mogelijkheid bestond om een Salafistisch vorstendom op te richten in Oost-Syrië, en dat dit precies is wat de westerse landen, de Golfstaten en Turkije die de oppositie steunen, willen" [3].

 In juli 2016 onthulde Wikileaks een e-mail uit 2012 van minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton waarin zij schreef dat, gezien de Iran-Syrië relatie, "de omverwerping van Assad een enorm voordeel voor Israël zou zijn, waardoor het minder bang hoefde te zijn dat Israël zijn nucleaire monopolie zou verliezen" [4].

Dit verklaart waarom, hoewel de VS en haar bondgenoten in 2014 de militaire campagne tegen Daesh lanceerden, Daesh's troepen ongestoord door konden gaan in de open gebieden met lange colonnes van gewapende voertuigen.

De Russische militaire interventie in 2015, ter ondersteuning van de Damascus-strijdkrachten, heeft het lot van het conflict omgekeerd. Het strategische doel van Moskou is om te voorkomen dat de Syrische staat wordt afgebroken, wat net als in Libië tot chaos zou leiden, die door de VS en de NAVO kan worden misbruikt om Iran aan te vallen en Rusland te omsingelen.

De Verenigde Staten, kortgesloten, blijven de kaart van de Syrische versnippering spelen door de Koerdische onafhankelijkheidsstrijders te steunen en ze vervolgens in de steek te laten om Turkije, de buitenpost van de NAVO in de regio, niet te verliezen.

Tegen een dergelijke achtergrond is het begrijpelijk dat al-Baghdadi, zoals Bin Laden (voorheen een Amerikaanse bondgenoot tegen Rusland in de Afghaanse oorlog, en vervolgens in Bosnië-Herzegovina), niet voor een openbaar proces kon worden gevangen genomen, maar fysiek moest verdwijnen om zijn werkelijke rol in de Amerikaanse strategie te verijdelen. Daarom was Trump zo gek op de film en het liep goed af.


Vertaling: Martien


 [1] « Arms Airlift to Syria Rebels Expands, With Aid From C.I.A. », par C. J. Chivers and Eric Schmitt, The New York Times, March 14, 2013. “Billions of dollars’ worth of arms against Syria”, by Thierry Meyssan, Translation Pete Kimberley, Voltaire Network, 18 July 2017.

[2] “John McCain, Conductor of the "Arab Spring" and the Caliph”, by Thierry Meyssan, Voltaire Network, 18 August 2014. “John McCain admitted he is regular contact with Islamic State”, Voltaire Network, 20 November 2014.


[4] « New Iran and Syria », Hillary Clinton, December 31, 2012, Wikileaks.
« De kunst van oorlog »
NAVO achter de Turkse aanval in Syrië
door: Manlio Dinucci

Verschillende leden van de NAVO huilen momenteel krokodillentranen over het verschrikkelijke lot van de Koerden, en verhullen zo het feit dat ze van tevoren al een groen licht hadden gekregen voor de "Operatie Peace Spring". Om elke twijfel weg te nemen, is de secretaris-generaal van de Alliantie, Jens Stoltenberg, drie dagen na het begin van de strijd persoonlijk naar Ankara gereisd om de steun van de NAVO aan Turkije te verklaren.

Voltaire Network | Rome (Italy) | 15 October 2019
 

Jens Stoltenberg, Recep Tayyip Erdoğan en Mevlüt Çavuşoğlu, op 11 oktober 2019, in het Witte Paleis in Ankara.

Duitsland, Frankrijk, Italië en bepaalde andere landen, die als leden van de EU Turkije veroordelen voor zijn aanval in Syrië, zijn medeleden van de NAVO, die, hoewel de aanval al was begonnen, hun steun aan Ankara verklaarden. De secretaris-generaal van de alliantie, Jens Stoltenberg, heeft deze steun officieel bekrachtigd tijdens een vergadering op 11 oktober in Turkije met president Erdogan en de minister van Buitenlandse Zaken, Çavuşoğlu [1].

« Turkije is aan de frontlinie in deze uiterst instabiele regio - geen enkele andere bondgenoot heeft meer geleden onder terroristische aanslagen dan Turkije, geen enkel ander land is meer blootgesteld aan het geweld en de turbulentie uit het Midden-Oosten", zei Stoltenberg, erkennend dat Turkije "legitieme zorgen voor zijn eigen veiligheid" heeft. Na - diplomatiek - "gematigde actie" te hebben voorgesteld, beweerde Stoltenberg dat Turkije een "machtige NAVO-bondgenoot is, belangrijk voor onze collectieve verdediging", en dat het bondgenootschap "sterk betrokken is bij de verdediging van zijn veiligheid". Daartoe heeft de NAVO haar lucht- en zeevaartaanwezigheid in Turkije vergroot en meer dan 5 miljard dollar geïnvesteerd in bases en militaire infrastructuren. Daarnaast heeft zij een belangrijk commandocentrum (niet genoemd door Stoltenberg) - LandCom - ingezet, dat verantwoordelijk is voor de coördinatie van de geallieerde grondstrijdkrachten.

Stoltenberg benadrukte het belang van "raketafweersystemen" die door de NAVO worden ingezet om "de zuidelijke grens van Turkije te beschermen", die bij toerbeurt door de geallieerden worden bevoorraad. De minister van Buitenlandse Zaken Çavuşoğlu bedankt Italië in het bijzonder hiervoor. Sinds 2016 heeft Italië in de zuidoostelijke provincie van Turkije, Kahramanmaras, het "luchtverdedigingssysteem" Samp-T ingezet, dat in samenwerking met Frankrijk is geproduceerd..

Een Samp-T eenheid bestaat uit een commando- en controlevoertuig en zes voertuigen voor de levering van wapens, elk gewapend met acht raketten. Gestationeerd in het grensgebied bij Syrië, zijn ze in staat om alle vliegtuigen in het Syrische luchtruim neer te schieten. Hun functie is dus allesbehalve defensief. In juli jongstleden hebben de Italiaanse Kamer en de Senaat, op basis van besluiten van de gezamenlijke commissies van Buitenlandse Zaken, gesproken over de verlenging van de aanwezigheid van Italiaanse raketten in Turkije tot 31 december. Daarnaast heeft Stoltenberg onthuld dat er momenteel ontmoetingen plaatsvinden tussen Italië en Frankrijk, coproducenten van het Samp-T-raketsysteem, dat Turkije hoopt te kopen. Naar aanleiding van een decreet van de minister van Buitenlandse Zaken Di Maio om de uitvoer van wapens naar Turkije te blokkeren, moet Italië het Samp-T-raketsysteem onmiddellijk van het Turkse grondgebied verwijderen en het niet aan Turkije verkopen.

Dit tragische stukje politiek theater gaat dus door en het Syrische bloed blijft stromen. Dezelfde mensen die vandaag beweren geschokt te zijn door de nieuwe slachtpartijen en oproepen tot een blokkade van de wapenexport naar Turkije, zijn dezelfde mensen die de andere kant op keken toen de New York Times zelf een gedetailleerd onderzoek publiceerde naar de CIA-netwerken [2] die de komst van de wapenstromen voor de geheime oorlog in Syrië in Turkije en Kroatië vergemakkelijken [3]. Na de vernietiging van de Joegoslavische Federatie en Libië, probeerde de NAVO dezelfde tactiek in Syrië. De aanvalsmacht bestond uit een gewapende horde islamitische groeperingen (nog maar kort geleden door Washington gedefinieerd als 'terroristen') uit Afghanistan, Bosnië, Tsjetsjenië, Libië en andere landen. Zij verzamelden zich in de Turkse provincies Adana en Hatay, grensregio's met Syrië, waar de CIA centra voor militaire training heeft geopend. Het commandocentrum voor deze operaties bevond zich aan boord van NAVO-schepen in de haven van Iskenderun (Alexandretta).

Al deze informatie is gewist en Turkije wordt door de secretaris-generaal van de NAVO voorgesteld als de bondgenoot "die het meest blootgesteld is aan het geweld en de turbulentie uit het Midden-Oosten".


Vertaling: Martien[1] « Declaration de Jens Stoltenberg sur l’operation « Source de paix » », by Jens Stoltenberg, Voltaire Network, 11 October 2019.

[2] « Arms Airlift to Syria Rebels Expands, With Aid From C.I.A. », by C. J. Chivers and Eric Schmitt, The New York Times, March 14, 2013.

[3] « Pont aerien de la CIA For armer les "rebelles syriens" », by Manlio Dinucci, Translation Marie-Ange Patrizio, Il Manifesto (Italy), Voltaire Network, 29 March 2013.

« De kunst van oorlog »
De F-35's maakten deel uit van Pompeo's
geheime agenda in Rome.

door: Manlio Dinucci

De verkoop van F-35's stond op het menu van Mike Pompeo's reis naar Italië, hoewel het onderwerp officieel niet zo van groot belang was. Hoewel zijn reis naar het Vaticaan officieel alleen betrekking had op theologische kwesties, ging het in werkelijkheid om de mobilisatie van de Heilige Stoel tegen China, Cuba, Iran en Syrië. 

Voltaire Network| Rome (Italy) | 8 October 2019 


Mike Pompeo, op het symposium van het Vaticaan op 1 oktober 2019, brengt een mededeling uit over «Menselijke waardigheid en geloof in vrije samenlevingen ».

De F-35 is in staat om zich niet alleen te verbergen voor radar, maar ook voor politiek - er is geen enkel spoor van dit alles terug te vinden in verslagen van de vergaderingen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in Rome. De Corriere della Sera onthult echter dat Pompeo Italië gevraagd heeft om de achterstallige betalingen te betalen voor de reeds verkregen gevechtsvliegtuigen en om de orders voor toekomstige verkopen te deblokkeren, en dat hij van premier Giuseppe Conte de verzekering heeft gekregen dat «we trouw zullen blijven aan onze afspraken ».

Tot op heden heeft Italië veertien F-35 gevechtsvliegtuigen gekocht van het Amerikaanse bedrijf Lockheed Martin, waarvan er dertien, reeds geleverde, "volledig gefinancierd" zijn. Dit werd op 3 juni door de toenmalige minister van Defensie, Elisabetta Trenta (M5S), aan de Senaat meegedeeld, die verdere verkopen aankondigde die het totale aantal vliegtuigen tegen het jaar 2022 op achtentwintig zouden brengen. Italië heeft ermee ingestemd negentig F-35's te kopen voor een geschat bedrag van ongeveer 14 miljard euro. Bij deze kosten komen nog de kosten van het voortdurend updaten van de gevechtssoftware (alle operationele programma's) waarvoor Lockheed Martin de exclusiviteit heeft. Als alleen de programma's voor de tot nu toe aangekochte gevechtsvliegtuigen worden meegerekend, moet Italië nu al ongeveer een half miljard euro uitgeven. Italië is niet alleen de koper, maar ook de bouwer van de F-35, als tweede niveau partner. Het bedrijf Leonardo (ex-Finmeccanica) - de belangrijkste grote Italiaanse militaire industrie, waarvan het ministerie van Economie en Financiën de enige aandeelhouder is, met een percentage van ongeveer 30% - beheert de assemblagelijn en test de F-35's op de site in Faco di Cameri (Piemonte), de bron van de gevechtsvliegtuigen bestemd voor Italië en Nederland.

Leonardo produceert ook complete vleugelstructuren voor de vliegtuigen die in de Verenigde Staten zijn geassembleerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van materialen die in vestigingen in Foggia (Puglia), Nola (Campanië) en Venegono (Lombardije) zijn geproduceerd. De Amerikaanse regering heeft de vestiging in Cameri gekozen als Europees regionaal centrum voor het onderhoud en de modernisering van de romp.

De fabriek van Faco telt ongeveer duizend banen, waarvan er vele onzeker zijn, een totaal van ongeveer een zesde van de geplande banen. De kosten voor de bouw van de vestigingen en de aankoop van de gevechtsvliegtuigen zijn veel hoger dan het bedrag dat in de contracten van de Italiaanse bedrijven voor de productie van de F-35's wordt genoemd - en we mogen niet vergeten dat de winsten bijna uitsluitend naar de schatkist van de particuliere bedrijven gaan, maar dat het geld uit publieke middelen wordt gehaald (overheidsbegroting) , wat de Italiaanse militaire uitgaven opdrijft tot het huidige bedrag van 70 miljoen euro per dag.

Staatssecretaris Mike Pompeo benadrukte in zijn ontmoetingen met president Mattarella en Premier Conte de noodzaak voor Italië en andere Europese landen om "hun investeringen in het collectieve defensieprogramma van de NAVO te verhogen". Het lijdt geen twijfel dat dit verzoek van Pompeo in privé-vergaderingen niet op een diplomatieke wijze, maar op een ordelijke manier werd gedaan. Terwijl het ministerie van Buitenlandse Zaken Italië zonder twijfel complimenteert met het feit dat het "meer dan 30.000 militairen en werknemers van het Pentagon in vijf grote bases en meer dan vijftig kleine installaties heeft verwelkomd", zou Mike Pompeo tijdens privé-bijeenkomsten de installatie van andere militaire bases in Italië hebben geëist (misschien in ruil voor een V.S. belastingverlaging voor het Italiaanse Parmezaanse leger).

Ongetwijfeld was er in Pompeo's geheime agenda ook de voorbereiding voor de op handen zijnde komst van de nieuwe Amerikaanse B61-12 kernbommen in Italië, die de huidige B-61's zullen vervangen.

Nieuwe kernwapens, met name gepland voor de F-35A jachtbommenwerpers, waaronder zes van de Italiaanse Aeronaval, werden in oktober door de NAVO goedgekeurd als zijnde volledig operationeel.

Mike Pompeo zorgde niet alleen voor materiële zaken in Rome, zoals de F-35 en Parmesan. Op een symposium van het Vaticaan op 1 oktober houdt hij een preek over de menselijke waardigheid en het geloof in vrije samenlevingen [1] : hij verklaart dat "de Verenigde Staten iets later zijn aangekomen dan de heilige Petrus, maar dat wij sinds wij hier zijn, de vrijheid van godsdienst altijd hebben beschermd" en daarmee ook de "menselijke waardigheid". Hij beschuldigt China, Cuba, Iran en Syrië ervan deze vrijheid te verstikken. Deze woorden worden uitgesproken voor een groot kruis, door een heilige man die, toen hij hoofd van de CIA werd, aan het Congres verklaarde dat hij "de herintroductie van waterboarding (een bijna-dood door verdrinkingstechniek) en andere maatregelen van extreme ondervraging", met andere woorden, marteling, in overweging wilde nemen.
Vertaling: Martien
Bron:


« De kunst van oorlog »
70ste Verjaardag van de Volks Republiek China: het Wissen van de Geschiedenis


door: Manlio Dinucci

De Volksrepubliek China is geenszins een militaire bedreiging voor de rest van de wereld: zij ziet zichzelf niet als een overwinnende, maar als een veerkrachtige macht. Het is in die zin dat de plechtigheden van zijn zeventigste verjaardag moeten worden begrepen. Het is politiek en economisch hersteld van de agressie die het in de negentiende eeuw onderging, maar zijn cultuur heeft vandaag de dag geen aantrekkingskracht meer op anderen.

VOLTAIRE NETWORK | ROME (ITALY) | 6 October 2019


Zeventig jaar geleden, op 1 oktober 1949, kondigde Mao Zedong de geboorte van de Volksrepubliek China aan vanuit de Tien An Men-gate. Deze verjaardag wordt vandaag gevierd met een militaire parade voor de historische poort in Peking. Van Europa tot Japan en de Verenigde Staten wordt het in de reguliere media gepresenteerd als een verbeelding van krachten door een dreigende macht. Vrijwel niemand herinnert zich de dramatische historische episodes die hebben geleid tot de geboorte van Nieuw China.
Zo verdween China, gereduceerd tot een koloniale en halfkoloniale staat, onderworpen, uitgebuit en uiteengereten sinds het midden van de 19e eeuw door de Europese mogendheden (Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, België, Oostenrijk en Italië), door het tsaristische Rusland, door Japan en door de Verenigde Staten. Zo werd de bloedige coup d'état die Chiang Kai-shek - later gesteund door de Anglo-Verenigde Staten - in 1927 pleegde, uitgewist, waardoor een groot deel van de (in 1921 geboren) Communistische Partij werd uitgeroeid en honderdduizenden arbeiders en boeren werden gedood. Er is geen sprake van de "Lange Mars" van het Rode Leger, die in 1934 begon als een rampzalige terugtrekking en door Mao Zedong werd omgevormd tot een van de grootste politieke en militaire prestaties in de geschiedenis. We vergeten de aanvalsoorlog tegen China die Japan in 1937 tegen China ontketende: Japanse troepen bezetten Peking, Sjanghai en Nanjing, waarbij meer dan 300.000 burgers om het leven zijn gekomen, terwijl meer dan tien steden werden aangevallen met biologische wapens. De geschiedenis van het anti-Japanse Verenigd Front, dat de Communistische Partij vormt met de Kuomintang: de troepen van Kuomintang, bewapend door de Verenigde Staten, streden enerzijds tegen de Japanse indringers, anderzijds werd een embargo opgelegd aan de gebieden die bevrijd werden door het Rode Leger en concentreerden zich op de Japanse offensieve acties tegen deze gebieden, en de communistische partij, die van 40.000 naar 1,2 miljoen leden ging, leidde de volksstrijdkrachten in de periode 1937-1945 in een oorlog die het Japanse leger steeds meer uitputte.
Het wordt niet erkend dat China met zijn verzet, dat meer dan 35 miljoen mensenlevens heeft gekost, een beslissende bijdrage heeft geleverd aan de nederlaag van Japan, dat zich in 1945 na de atoombom bombardementen op Hiroshima en Nagasaki heeft overgegeven aan de Verenigde Staten, die in de Stille Oceaan door de VS en in Mantsjoerije door de Sovjet-Unie is verslagen. Wat er onmiddellijk na de nederlaag van Japan gebeurde, is verborgen: volgens een in Washington besloten plan probeert Chiang Kai-skek te herhalen wat hij in 1927 deed, maar zijn strijdkrachten, gewapend en gesteund door de Verenigde Staten, vinden voor hen het Volksbevrijdingsleger van ongeveer een miljoen man en een militie van 2,5 miljoen mensen, gesteund door een brede steun van de bevolking. Ongeveer 8 miljoen Kuomintang soldaten worden gedood of gevangen genomen en Chiang Kai-shek vlucht naar Taiwan onder Amerikaanse bescherming.
Dat is, in een extreme synthese, de weg die 70 jaar geleden leidde tot de geboorte van de Volksrepubliek China. Een verhaal dat niet of nauwelijks aan bod komt in onze schoolboeken, die gekenmerkt worden door een beperkte eurocentrische visie op de wereld, die steeds anachronistischer wordt. Een geschiedenis die bewust wordt uitgewist door politici en opiniemakers omdat ze de misdaden van het imperialisme blootlegt en de Europese mogendheden, Japan en de Verenigde Staten in het beklaagdenbankje zet: de "grote democratieën" van het Westen die zichzelf tot opperrechter met het recht afkondigen om op basis van hun geloofsbrieven te bepalen welke landen wel en welke landen niet democratisch zijn.
Maar we bevinden ons niet meer in de tijd van de "concessies" (stedelijke gebieden onder buitenlands bestuur) die deze machten aan China hadden opgelegd, toen de toegang tot het Huangpu-park in Sjanghai "verboden was voor honden en Chinese mensen".
Vertaling: Martien

« De kunst van oorlog »
Washington, de Logica van Macht


door: Manlio Dinucci

Tijdens de aanslagen op 11 september 2001 definieerden minister van Defensie Donald Rumsfeld en zijn adviseur, Arthur Cebrowski, de behoefte van het Pentagon om het hele planetaire strijdveld te domineren (Full-Spectrum Dominantie) om de unipolariteit van de wereld te behouden. Dit is precies wat de Verenigde Staten vandaag proberen.

VOLTAIRE NETWORK | ROMA (ITALY) | 5 FEBRUARY 2019


Twee weken geleden kroonde Washington Juan Guaidó als president van Venezuela, hoewel hij niet eens aan de presidentsverkiezingen had deelgenomen, en president Maduro onwettig had verklaard, hoewel hij volgens de wet was gekozen, en zijn deportatie naar Guantánamo van tevoren aankondigde.

Vorige week kondigde Washington de opschorting van het INF-verdrag aan, waarbij Rusland de schuld kreeg van deze beslissing, waarmee een nog gevaarlijkere fase in de nucleaire wapenwedloop werd geopend.

Deze week ging Washington nog een stap verder. Op 6 februari, onder Amerikaans bevel, breidde de NAVO opnieuw uit met de ondertekening van het protocol van toetreding door Noord-Macedonië als zijn 30e lid.

We weten niet welke stap Washington volgende week wil zetten, maar we weten wel welke kant het op zal gaan - een steeds snellere opeenvolging van gewelddaden waarmee de VS en de andere Westerse mogendheden proberen unipolaire overheersing te behouden in een wereld die snel multipolair wordt.

Deze strategie - niet een uitdrukking van kracht maar van zwakte, hoewel niet minder gevaarlijk - vertrapt de meest elementaire regels van het internationaal recht. Het symbolische voorbeeld is de goedkeuring van nieuwe sancties tegen Venezuela, met de «bevriezing» van 7 miljard dollar van de staatsoliemaatschappij, met het verklaarde doel om Venezuela te beletten, het land dat de grootste oliereserves ter wereld heeft, van het exporteren van olie.

Venezuela is niet alleen een van de zeven landen in de wereld met reserves aan coltan, het is ook rijk aan goud, met reserves die worden geschat op meer dan 15.000 ton, gebruikt door de staat om sterke valuta aan te schaffen om medicijnen, voedselproducten te kopen en andere goederen voor eerste levensbehoefte.Om dit te voorkomen heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën, samen met de ministers van Financiën en de gouverneurs van de centrale banken van de Europese Unie en Japan, een geheime operatie van «internationale onteigening» uitgevoerd (gedocumenteerd door de krant Il Sole 24 Ore). Het zonderde 31 ton goudstaven van de Venezolaanse staat af - 14 ton werd opgeslagen bij de Bank of England en nog 17 ton werd overgedragen aan die bank door de Deutsche Bank, die ze had ontvangen als garantie voor een lening, volledig terugbetaald door Venezuela in sterke valuta. Dit was een diefstal met koude gezichten, in de stijl van wat in 2011 leidde tot de «bevriezing» van 150 miljard dollar van de soevereine fondsen van Libië (waarvan het grootste deel nu is verdwenen), met dit verschil dat de diefstal van Venezolaans goud in het geheim was geïmplementeerd.

Het doel is hetzelfde: de economische wurging van de doel staat om de ineenstorting te versnellen, door inwendige oppositie aan te moedigen, en, als dat niet genoeg is, een militaire aanval van buitenaf.

Met dezelfde minachting voor de meest elementaire gedragsregels in internationale overeenkomsten beschuldigen de Verenigde Staten en hun bondgenoten Rusland ervan het INF-verdrag te schenden, zonder enig bewijs te leveren, terwijl ze de door Moskou uitgezonden satellietfoto's negeren die bewijzen dat de Verenigde Staten begonnen met de voorbereiding van de productie van nucleaire raketten die verboden zijn door het Verdrag, op een site die toebehoort aan Raytheon, twee jaar voordat ze Rusland beschuldigden van het overtreden van het Verdrag.

Tot slot, wat betreft de komende uitbreiding van de NAVO, die morgen zal worden ondertekend, mogen we ons herinneren dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken James Baker in 1990, de dag vóór de ontbinding van het Warschau Pact, de president van de USSR, Michail Gorbatsjov, verzekerde dat « De NAVO zal zelfs geen centimeter naar het oosten uitbreiden ». In twintig jaar tijd, nadat de Joegoslavische Federatie door oorlogshandelingen is gesloopt, is de NAVO gegroeid van 16 naar 30 staten, die zich steeds verder naar het oosten uitstrekken richting Rusland.


Nederlandse vertaling: Martien
« De kunst van oorlog »
De EU stemt voor de installatie van nieuwe Amerikaanse raketten in Europa


door: Manlio Dinucci

De lidstaten van de Europese Unie hebben zich unaniem aangesloten bij de militaire strategie van hun Amerikaanse grote broer. Ze hebben geaccepteerd dat hun eigen territorium zich kan transformeren in een nucleair slagveld in het geval van een conflict tussen de Verenigde Staten en Rusland.

VOLTAIRE NETWORK | ROMA (ITALY) | 8 JANUARY 2019 


In de buurt van het Glazen Paleis van de Verenigde Naties in New York staat een metalen sculptuur met de titel "Het Kwade Verslagen door het Goede (Evil Defeated by Good) ", waarin Saint George een draak met zijn lans doorboord. Het werd in 1990 door de USSR geschonken ter ere van het INF-verdrag dat in 1987 met de VS werd gesloten, waarbij kern- en kernraketten op land werden verboden (met een bereik van 500 tot 5000 km). Symbolisch, is het lichaam van de draak in feite gemaakt met stukken US Pershing-2 ballistische raketten (oorspronkelijk gestationeerd in West-Duitsland) en Sovjet SS-20 raketten (oorspronkelijk gestationeerd in de USSR).

Maar de nucleaire draak, die in het beeldhouwwerk als stervende wordt getoond, wordt nu herboren. Dank aan Italië en andere landen van de Europese Unie, die op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties tegen de resolutie van Rusland over het "behoud en de uitvoering van het INF-Verdrag" hebben gestemd, verworpen door 46 tegen 43 stemmen met 78 onthoudingen.

De Europese Unie - waarvan 21 van de 27 leden deel uitmaken van de NAVO (inclusief het Verenigd Koninkrijk, dat momenteel de EU verlaat) - heeft aldus een uniform standpunt ingenomen met de positie van de NAVO, die op haar beurt een uniforme houding heeft ingenomen met die van de Verenigde Staten.

De regering-Obama als eerste, gevolgd door de Trump-regering, hebben Rusland beschuldigd, zonder enig bewijs, van het experimenteren met een raket uit de verboden categorie, en hebben hun voornemen aangekondigd zich terug te trekken uit het INF-verdrag. Tegelijkertijd hebben ze een programma gelanceerd gericht op het vernieuwen van de installatie van nucleaire raketten in Europa om zich tegen Rusland te beschermen, terwijl anderen ook in de regio Azië-Stille Oceaan tegen China zullen worden gestationeerd.

 De Russische vertegenwoordiger bij de VN heeft gewaarschuwd dat "dit het begin vormt van een volledige wapenwedloop". Met andere woorden, hij waarschuwde dat als de Verenigde Staten opnieuw in Europa kernraketten op Rusland zouden richten (zoals de kruisraketten in Comiso in de jaren 1980), Rusland opnieuw op zijn eigen grondgebied soortgelijke wapens zal installeren en richten op doelen in Europa (maar die de VS niet zouden kunnen bereiken).

Dat alles negerend, beschuldigde de EU-vertegenwoordiger bij de UNO Rusland ervan het INF-verdrag te saboteren en kondigde de oppositiestemming aan door alle landen van de Unie, omdat "de door Rusland gepresenteerde resolutie de kwestie die wordt besproken, vermijdt". Kortom, de Europese Unie heeft groen licht gegeven voor de mogelijke installatie van nieuwe Amerikaanse raketten in Europa, waaronder Italië.

Op een vraag over dit belang heeft de Conte-regering, evenals haar voorgangers, afgezien van de uitoefening van de nationale soevereiniteit en zich aangesloten bij de EU, die op haar beurt het standpunt van de NAVO heeft overgenomen, onder Amerikaans bevel. En over de hele politieke boog is niet één stem verheven om te verzoeken dat het het Parlement is dat beslist hoe te stemmen bij de UNO. En op dezelfde manier, is er geen stem gerezen in het Parlement om te verzoeken dat Italië het Non-proliferatieverdrag, in acht neemt dat vereist dat de VS haar B61 nucleaire bommen van ons nationaal grondgebied moet terugtrekken, en zich ook moet onthouden van het hier installeren, zoals vanaf de eerste helft van 2020, de nieuwe en nog gevaarlijkere B61-12's.

Dit is dus een nieuwe schending van het fundamentele constitutionele principe dat "soevereiniteit toebehoort aan het volk". En aangezien het politiek-media-apparaat Italianen omzwachtelen door de onwetendheid over deze kwesties van zo vitaal belang, is het ook een schending van ons recht op informatie, niet alleen in de zin van de vrijheid om te informeren, maar ook het recht op informatie.

 We moeten dit nu doen, of anders zal er morgen geen tijd zijn om te beslissen - een middel lange afstand ballistische raket kan zijn doel bereiken en vernietigen met zijn kernkop in 6 tot 11 minuten.  


Vertaling: Martien


« De kunst van oorlog »
De Italiaanse Minister van Defensie over Militaire Bemoeienis voor «vrede» in Afghanistan

door: Manlio Dinucci 
Dinsdag 18 December 2018


Minister van Defensie Elisabetta Trenta (5-sterren beweging), aan de microfoon van een muzikaal radiostation, zong «C'era un ragazzo che come me amava, i Beatles e i  Rolling Stones» (1), en verklaarde «Dit liedje doet me denken aan de waarde van vrede, een onschatbare waarde die we altijd moeten behouden».

Tien dagen later, in Afghanistan, prees de Militair geklede Minister «onze gewapende aanwezigheid buiten de grenzen van Italië, geleid door de waarden van onze Grondwet, op een fundamentele missie voor vrede».

De missie is Resolutie Ondersteuning, geïnitieerd door de NAVO in Afghanistan in 2015, na de International Security Assistance Force (ISAF), een missie van de Verenigde Naties waarvan de NAVO in 2003 het commando van de strijdkrachten had overgenomen.

Dus de VS/NATO oorlog gaat door in Afghanistan, voor het achttiende jaar op rij. Het werd gelanceerd door de VS op 7 oktober 2001 het officiële motief was om Osama Bin Laden te achtervolgen, beschuldigd van de aanslagen van 11 september, die zich zogenaamd schuilhield in een Afghaanse grot onder de bescherming van de Taliban.

De ware redenen werden onthuld door het Pentagon in een rapport dat een week voor het begin van de oorlog werd gepubliceerd - «Er bestaat een mogelijkheid dat een militaire rivaal in Azië opduikt met een formidabele bron van middelen. Onze strijdkrachten moeten het vermogen behouden om de wil van de Verenigde Staten op te leggen aan een tegenstander, om het regime van een vijandelijke Staat te veranderen of een buitenlands gebied te bezetten totdat de Amerikaanse strategische doelstellingen zijn verwezenlijkt».

In de periode vóór 11 september 2001 waren er sterke signalen van een toenadering tussen China en Rusland, die werd geactualiseerd toen de twee landen het «Verdrag van Nabuurschap en vriendschappelijke samenwerking» op 17 juli 2001 ondertekenden. Washington was van mening dat deze toenadering tussen China en Rusland een uitdaging vormden voor Amerikaanse belangen, precies op het kritieke moment dat de VS probeerden de leegte in Centraal-Azië te vullen door de desintegratie van de USSR - een regio van kapitaalbelang zowel voor zijn geostrategische positie in termen van Rusland als China en voor zijn grensreserves van olie en aardgas in de Kaspische Zee. De sleutelpositie voor de beheersing van deze regio is Afghanistan.

Dit verklaart de halsstarrige betrokkenheid bij een oorlog die de Verenigde Staten al meer dan 1.000 miljard dollar heeft gekost. De missie die momenteel aan de gang is, wordt door de NAVO gepresenteerd als een «niet-gevechtsmissie». Maar op basis van officiële gegevens liet de Amerikaanse luchtmacht in de eerste tien maanden van 2018 ongeveer 6 duizend bommen en raketten vallen op doelen in Afghanistan. Behalve jagers en gewapende drones, gebruikten ze B-52 zware bommenwerpers uitgerust met roterende lanceerinrichtingen, die met twee derde de reeds enorme destructieve capaciteiten van het vliegtuig vergroten door het mogelijk te maken om maar liefst 30 krachtige nauwkeurig geleide bommen in één missie te droppen.

Afgezien van deze zichtbare oorlog is er nog een andere, verborgen, gevoerd door Amerikaanse en geallieerde Special Forces, met de missie om Taliban-stamhoofden te vermoorden, of degenen die worden verondersteld om stamhoofden te zijn, en andere mensen die als gevaarlijk worden beschouwd. Het resultaat is rampzalig voor de NAVO - naarmate het aantal burgerslachtoffers toeneemt, winnen de Taliban terrein.

Italië heeft meer dan 15 jaar deelgenomen aan de oorlog in Afghanistan, onder Amerikaans bevel en in strijd met artikel 11 van de Grondwet. Het contingent staat op de derde plaats van de 39 deelnemers, na de Verenigde Staten en Duitsland. Italiaanse officieren worden ingezet in Tampa, Florida met het VS-commando, en in Bahrein als verbindingspersoneel met de Amerikaanse troepen daar.

En terwijl de oorlog haar slachtoffers blijft verpletteren, verklaart onze minister van Defensie - in het Herat weeshuis - dat Italiaanse soldaten ongeveer tweehonderd winteruitrustingen gaven aan «jonge en minder gelukkige kinderen».

Dinsdag 18 December 2018 editie van Il Manifesto

vertaling: Martien

(1)  A song performed by Gianni Morandi in 1967 against the war in Vietnam, later performed by Joan Baez


« De kunst van oorlog »
De VS bereiden zich voor op een confrontatie met Rusland en China


door: Manlio Dinucci


De Amerikaanse Commissie voor de nationale defensiestrategie is in 2017 opgericht om het Congres wat expertise over dit onderwerp te bieden. De belangrijkste bron van informatie is echter het Amerikaanse Instituut voor de Vrede, het equivalent van de NED voor de Secretaris van Defensie. Als gevolg daarvan is zijn tweeledige houding in werkelijkheid het standpunt dat het Pentagon via de Democratische en Republikeinse Partijen wil verdedigen.

VOLTAIRE NETWORK | ROMA (ITALY) | 11 DECEMBER 2018

De co - voorzitters van de Commissie - ambassadeur Eric Edelman en
admiraal Gary Roughead.

Op het eerste gezicht leest het als het script voor een Hollywood-catastrofefilm. En toch is het een van de scenario's die feitelijk in overweging wordt genomen in het officiële 2018-rapport van de Commissie, opgedragen door het Congres van de Verenigde Staten met het bestuderen van de nationale defensiestrategie - « In 2019, op basis van nepnieuws waarin wordt verklaard dat wreedheden tegen Russische burgers worden gepleegd in Letland, Litouwen en Estland, Rusland valt deze landen binnen. Terwijl de Amerikaanse en NAVO-troepen zich voorbereiden om te reageren, verklaart Rusland dat een aanval tegen zijn troepen in deze landen zou worden gezien als een aanval op Rusland zelf, en overweegt een nucleaire riposte. Russische onderzeeërs vallen transatlantische glasvezelkabels aan en Russische hackers snijden de elektrische netwerken af in de VS, terwijl Russische militaire troepen Amerikaanse militaire en commerciële satellieten vernietigen. De belangrijkste inwoners van de Verenigde Staten zijn verlamd, omdat internet en mobiele telefoons buiten werking worden gesteld ».

Het tweepartijen comité, bestaande uit zes Republikeinen en zes Democraten, kijken naar een soortgelijk scenario in Azië - in 2024 voert China een verrassingsaanval uit en bezet Taiwan, en de Verenigde Staten kunnen niet op een kosteneffectieve manier ingrijpen, omdat de Chinese militaire capaciteiten zijn blijven groeien, terwijl die van de VS stagneerden vanwege onvoldoende militaire uitgaven.

«Deze scenario's - verklaart de Commissie - illustreren het feit dat de veiligheid en het welzijn van de Verenigde Staten in groter gevaar zijn dan ze de afgelopen decennia zijn geweest». Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben de Verenigde Staten de bouw begeleid van een wereld van ongewone welvaart, vrijheid en veiligheid. Deze ontwikkeling, waarvan het enorm heeft geprofiteerd, is mogelijk gemaakt door de ongeëvenaarde militaire macht van de Verenigde Staten ».

Op dit moment, echter, is hun militaire macht - « de ruggengraat van de invloed op de wereld en de nationale veiligheid van de VS» - echter tot een gevaarlijk niveau geërodeerd. Dit komt door het feit dat «gelijktijdig autoritaire machten - met name China en Rusland - bezig zijn met het zoeken naar regionale hegemonie en de middelen om hun macht op internationale schaal te projecteren». Dit zou een tragedie van onvoorstelbare dimensies zijn, maar misschien verschrikkelijk - waarschuwt de Commissie - als de Verenigde Staten zouden toestaan dat hun eigen nationale belangen in gevaar worden gebracht door een gebrek aan de wil om «harde keuzes en de nodige investeringen» te maken. Ze stellen daarom voor om de militaire uitgaven van de VS (die vandaag al gelijk zijn aan een kwart van de federale begroting) te verhogen met 3 tot 5% per jaar - vooral om de inzet van Amerikaanse troepen (onderzeeërs, strategische bommenwerpers, langeafstandsraketten) te vergroten) in de Indo-Pacifische regio, waar «vier of vijf van onze tegenstanders actief zijn - China, Noord-Korea, Rusland en terroristische groeperingen (waarvan de vijfde Iran is)».

De strategische visie die naar voren komt uit het rapport van het Congres - is zelfs nog zorgwekkender wanneer we vaststellen dat de Commissie uit evenveel Republikeinen als Democraten bestaat - laat er geen twijfel over bestaan. De Verenigde Staten - die sinds 1945 oorlogen uitlokten die tussen de 20 en 30 miljoen doden veroorzaakten (plus de honderden miljoenen veroorzaakt door de indirecte effecten van deze oorlogen) om «de constructie te begeleiden van een wereld van ongewone welvaart, vrijheid en veiligheid, waar het enorm van heeft geprofiteerd »bereidt zich nu voor om alles te doen wat nodig is om zijn« ongeëvenaarde militaire macht »te handhaven waarop hun rijk is gegrondvest, maar dat nu begint af te brokkelen met de opkomst van een multipolaire wereld.

Met dit doel onderzoekt de Congrescommissie scenario's van agressie tegen de Verenigde Staten, die niet meer zijn dan het spiegelbeeld van hun eigen agressieve strategie, die het risico met zich meebrengt om de wereld in een catastrofe te slepen.

il manifesto, December 11, 2018

Vertaling: Martien
« De kunst van oorlog »
Achter de Amerikaanse aanval op Chinese smartphones


door: Manlio Dinucci

Donald Trump's poging om de commerciële stroom tussen China en de VS opnieuw in balans te brengen, komt niet alleen overeen met zijn doel om gedelokaliseerde banen terug te brengen naar de Verenigde Staten. Inderdaad, de inzet van nieuwe transport- en communicatie-infrastructuren wordt al snel een bedreiging voor de Amerikaanse positie als leider van de wereld. De strijd die gecentreerd is rond Huawei illustreert de manier waarop economische en militaire vooroordelen onderling verbonden zijn. Veel staten hebben al opgemerkt dat Washington tot nu toe niet in staat is geweest om deze technologie te decoderen. Zo hebben ze, net als in Syrië, hun inlichtingendiensten volledig opnieuw uitgerust met Huawei-materiaal en hun ambtenaren verboden om anderen te gebruiken.

VOLTAIRE NETWORK | ROMA (ITALY) | 4 DECEMBER 2018Nadat hij zware belastingen had opgelegd op Chinese koopwaar - 250 miljard dollar - aanvaardde president Trump op de G20 een 'bestand' door verdere maatregelen uit te stellen, vooral omdat de Amerikaanse economie getroffen werd door de Chinese vergelding.
Maar afgezien van deze commerciële overwegingen zijn er ook enkele strategische redenen. Onder druk van het Pentagon en de inlichtingendiensten verbood de VS het gebruik van Smartphones en telecommunicatie-infrastructuren van het Chinese bedrijf Huawei, waarbij ze waarschuwden dat ze mogelijk zouden worden gebruikt voor spionage, en zetten hun bondgenoten onder druk om hetzelfde te doen.

De waarschuwing betreffende het gevaar van Chinese spionage, met name speciaal gericht aan Italië, Duitsland en Japan, landen die de belangrijkste Amerikaanse militaire bases huisvesten, kwam van dezelfde Amerikaanse inlichtingendiensten die jarenlang de telefooncommunicatie van hun bondgenoten bespioneerden, met name in Duitsland en Japan. Het Amerikaanse bedrijf Apple, ooit de onbetwiste leider in de sector, zag zijn verkoop verdubbeld worden door Huawei (een bedrijf dat eigendom is van zijn werknemers als aandeelhouders), dat opschoof naar de tweede wereldranglijst achter het Zuid-Koreaanse bedrijf Samsung. Dit is kenmerkend voor een algemene tendens.

De Verenigde Staten - waarvan de economische suprematie kunstmatig gebaseerd is op de dollar, tot nu toe de belangrijkste munteenheid voor monetaire reserves en de wereldhandel - worden steeds meer overgenomen door China, zowel qua capaciteit als qua productiekwaliteit. The New York Times schreef dat «Het Westen er zeker van was dat de Chinese aanpak niet zou werken. Het enige dat het hoefde te doen, was wachten. Het wacht nog steeds. China is een uitgebreid wereldwijd netwerk van handel aan het plannen, investeringen en infrastructuren, die de financiële en geopolitieke relaties zullen veranderen ».

Dit gebeurt vooral, hoewel niet helemaal, langs de Nieuwe Zijderoute die China momenteel aan het bouwen is in 70 Aziatische, Europese en Afrikaanse landen.

De New York Times onderzocht 600 projecten die door China in 112 landen zijn geïmplementeerd, waaronder 41 olie- en gaspijpleidingen, 199 energiecentrales, waarvan de meeste hydro-elektrisch zijn (inclusief zeven dammen in Cambodja die de helft van de elektriciteitsbehoeften van het land leveren) ), 203 bruggen, wegen en spoorwegen, plus verschillende grote havens in Pakistan, Sri Lanka, Maleisië en andere landen.

Dit alles wordt door Washington beschouwd als «een agressie tegen onze vitale belangen», zoals verklaard door het Pentagon in de Nationale Defensie Strategie voor de Verenigde Staten van Amerika 2018. Het Pentagon definieert China als een «strategische concurrent die een roofzuchtige economie gebruikt om zijn buren te intimideren », en willens en wetens de reeks oorlogen negeren die tot 1949 door de Verenigde Staten, inclusief tegen China, werden gevoerd om deze landen van hun hulpbronnen te beroven.

Terwijl China dammen, spoorwegen en bruggen aan het bouwen is, nuttig niet alleen voor haar commerciële netwerk, maar ook voor de ontwikkeling van de betrokken landen, zijn in de VS oorlogen, dammen, spoorwegen en bruggen de eerste doelen die vernietigd moeten worden. China wordt beschuldigd door het Pentagon van «het van plan zijn om op korte termijn zijn hegemonie op te leggen in de Indo-Pacifische regio, en de Verenigde Staten te overrompelen om toekomstige wereldwijde superioriteit te bereiken», samen met Rusland, beschuldigd van het «willen vernietigen van de NAVO» en «het saboteren van het democratisch proces op de Krim en Oost-Oekraïne».

Dit is de bron van het «voorval» in de Straat van Kerch, uitgelokt door Kiev onder bevel van het Pentagon, bedoeld om de ontmoeting tussen presidenten Trump en Poetin op de G-20 te saboteren (wat is wat ook gebeurde) en Oekraïne in de NAVO te dwingen welke al een al een de facto lid is.

«Lange termijn strategische rivaliteit met China en Rusland» wordt door het Pentagon beschouwd als een «hoofdprioriteit». Voor dit doel «zullen we onze kernwapens moderniseren en de Transatlantische Alliantie van de NAVO versterken».

Achter de handelsoorlog ligt een nucleaire oorlog op de loer.


Nederlandse vertaling: Martien