zondag 10 januari 2021

REVOLUTIE MARCHEERT OVER DE PLANEET / Ashtar Sheran, Galactische Federatie van Licht / 10 Januari 2021

 

10 Januari 2021

REVOLUTIE MARCHEERT OVER DE PLANEET

Ashtar Sheran, Galactische Federatie van Licht 

Gegroet, dierbare Aarde bewoners! 

Mijn boodschap van vandaag is gericht aan diegenen onder jullie die op de drempel van Ascensie staan en slechts één stap moeten zetten om de wereld van de derde dimensie te scheiden van de nieuwe hoge trillingsruimte van de vierde en vervolgens de vijfde dimensie.

Op het eerste gezicht lijkt het erop dat ik de mensen ten onrechte onderverdeel in herboren en de slapende mensen.

Het gebeurt eigenlijk omdat ik me perfect bewust ben van het potentieel van ieder van jullie, vooral nu het verschil in trillingen duidelijker wordt.

Op 21 december vond er een eminente gebeurtenis in het leven van jullie planeet plaats die voor sommige mensen totaal onopgemerkt voorbijging, terwijl het voor anderen een grote impact had.

Het is mogelijk om te zeggen dat de energie van de Zon de "ontkiemde zaden" van het menselijk geweten heeft helpen wortelen, terwijl de "zaden" die niet konden ontkiemen nog steeds in de "grond" zitten - in de energieën van de derde dimensie wereld.

En nu is het vooral opvallend.

Het gehele jaar dat we achter ons laten was inderdaad een bestendigheidtest, spirituele duurzaamheid, in de eerste plaats.

En niet iedereen is er in geslaagd om het te laten passeren.

De bewoners van jullie planeet met een gedistingeerd derde dimensie geweten hebben zich nog dieper in deze derde dimensie wereld gestort.

Zij waren het die de drakenreptielen hebben ingezet om hun onmenselijke plannen voor de digitalisering van de hele wereldbevolking uit te voeren.

En alleen mensen die een lange weg van spirituele ontwikkeling hebben afgelegd, zijn erin geslaagd het verzet tegen de Duistere Krachten te weerstaan en andere mensen de weg te wijzen - degenen die nog steeds aarzelen en besluiteloos zijn.

Het zijn deze licht zielen die permanent werken aan de verlichting van de mensen en de onthulling van de waarheid over de huidige gebeurtenissen op aarde.

En we zijn blij dat het leger van licht, zielen als deze met de dag groter wordt.

We zien dat elk van hen "in dienst" is, precies daar waar ze nodig zijn.

Terwijl iemand werkt legt hij de nadruk op esoterie en spirituele kennis, anderen op politieke en sociale problemen, weer anderen op economische en financiële kwesties of vertellen mensen de waarheid over het gevaar van inenting en de pandemie die hen kunstmatig wordt opgedrongen.

Toch is het essentieel dat al dit veelzijdige werk gebaseerd is op het belangrijkste principe van deze tijd, namelijk de confrontatie tussen het Goede en het Kwade op aarde, waarvan de toekomst van jullie planeet afhangt.

Het zal niet overdreven zijn om te zeggen dat er vandaag de dag een revolutie van een wereldwijde omvang aan de gang is.

En, in tegenstelling tot alle vorige revoluties in verschillende landen van de wereld, wordt er deze keer een onzichtbare vijand bestreden, die gemeenschappelijk is voor alle landen en de continenten.

Het is voor een doorsnee mens moeilijk te beseffen hoe gevaarlijk en verraderlijk deze onzichtbare vijand is.

Dus, alleen een spiritueel herboren mens kan duidelijk en onmiskenbaar alle uiterlijke verschijningsvormen van dit Kwaad zien, waarvan de "voelsprieten" alle hoeken van jullie planeet en alle sferen van jullie leven zijn binnengedrongen.

Nu is het van groot belang, dierbaren, dat andere mensen het ook zien - dat ze zich ten volle realiseren dat er geen afscheiding meer is op aarde, noch nationaal, internationaal, noch sociaal, noch religieus, maar dat er één en enkel een scheiding is tussen het Goede en het Kwaad.

Het is dus de hoogste tijd voor elke bewoner van de Aarde om te beslissen aan welke kant ze staan - van de Licht of de Duistere Krachten, want jullie hebben geen tijd meer om na te denken.

De aarde is al in het nieuwe tijdperk gekomen waar alleen mensen die klaar zijn om de nieuwe "spelregels" te accepteren zullen kunnen bestaan, die gebaseerd zijn op de Wetten van het Universum, niet de duale wereldwetten die schadelijk zijn voor mensen die hen alleen maar pijn en verdriet brengen.

We zien dat in de menselijke ziel de kansen ten gunste van de Krachten van Licht zijn toegenomen en daarom gaat ons werk over naar een actieve fase.

Wat houdt dit werk in?

Nu zullen wij de leiders van de landen die de kant van de Lichtkrachten hebben gekozen, uitgebreid ondersteunen en deze steun zal hen in staat stellen om uiteindelijk de oppositie te onderdrukken van de deep state die nog steeds hoopt om mensen te veranderen in hun plichtsgetrouwe slaven, hun wil overweldigen en angst in hen doen oplaaien.

Geloof ons, onze dierbaren, wij zullen jullie niet in de steek laten en op jullie planeet zal het Goede een volledige en definitieve overwinning op het Kwaad behalen.

Ik hou oprecht van jullie,

Ashtar Sheran sprak tot jullie namens de Galactische Federatie van Licht

Gechanneld door Marta

Bron

Vertaling: Martien