woensdag 30 september 2020

DE EVENT - ONGELOFELIJKE ENERGIEËN HEBBEN EEN IMPACT OP DE AARDE! PLEIADISCHE LICHTKRACHTEN TRANSMISSIE - 9282020 - Gechanneld via Michael Love - 29.09.2020

 DE EVENT - ONGELOFELIJKE ENERGIEËN HEBBEN EEN IMPACT OP DE AARDE! PLEIADISCHE LICHTKRACHTEN TRANSMISSIE - 9282020 -

Gechanneld via Michael Love - 29.09.2020 

 


BEGINNEN MET DE TRANSMISSIE...

GEWELDIGE MENSEN,'

5 UUR GELEDEN DRONG EEN KRACHTIGE HOOGFREQUENTE, PLASMAGOLF, AFKOMSTIG UIT DE GALACTISCHE KERN, DOOR IN DE BINNENSTE ATMOSFEER VAN DE PLANEET AARDE!

DE SCHOKGOLF VAN DEZE PRACHTIGE KOSMISCHE LICHTBUNDEL WEERKLINKT NOG STEEDS ROND DE PLANEET!

ALS EEN STERRENZAAD WETEN WE DAT JE KUNT GETUIGEN OVER DE IMPACT VAN DEZE ONGELOOFLIJKE LICHTEXPLOSIE EN HET EFFECT DAT HET HAD OP DE VORMING VAN JE LICHTLICHAAM!

DE ALLIANTIE VAN DE AARDE MELDDE EEN PAAR DAGEN GELEDEN DAT DE ZON VAN DE AARDE KRACHTIG REAGEERT OP DEZE INKOMENDE KOSMISCHE GOLVEN EN DAT ER OP DIT UUR EEN GROTE ZONNESTORM AAN DE GANG IS BOVEN OP DE 40-HERTZ GAMMA LICHTGOLF DIE DE PLANEET VANDAAG HEEFT GEBOMBARDEERD!

Bestuurs Orgaan in 5D Geupdate naar Amethist Orde / The Galactic Federation

Bestuurs Orgaan in 5D Geupdate naar Amethist Orde

De oorspronkelijk benoemde Guardian-groepen die verbonden zijn met de 5 dimensionale raden die in het tweede harmonische Universum zijn gestationeerd, zijn al lange tijd problematisch en verdeeld door de NAA-infiltratie van verschillende van de genetische lijnen, die niet in staat zijn om een eenduidige samenwerking te bereiken met de lopende territoriale geschillen en rehabilitatiemissies. Sommige van de Annunaki-takken van de Robijnenorde, die verbonden zijn met de Atlantische tijdlijnen en leden die titels hebben aangenomen van het Ashtar Commando en de Galactische Federatie, zijn historisch gezien misdadig geworden. Zo hebben ze verschillende Guardian-overeenkomsten geschonden terwijl ze strategische allianties sloten met andere facties om hun belangen veilig te stellen terwijl er territoriale conflicten zijn. Veel van deze gecombineerde groepen zijn verantwoordelijk voor de manipulatie en genetische modificatie van het engelachtige menselijke DNA sinds de Luciferiaanse Rebellie, en daarmee voor de uitweiding van het diamanten zon DNA sjabloon en de invoeging van gevallen engelachtige mutaties die bijdroegen aan het opwinden van buitensporig geweld en oorlogen in de oppervlakte bevolking.

THE PYRAMID CODE / Vervolg hoofdstuk 3

THE PYRAMID CODE

Vervolg hoofdstuk 3

5.3. MYSTIEK VAN DE PIRAMIDE

 

De piramides en al hun geheimen – inclusief de vele instrumenten en basis gereedschappen – werken, bewegen en opereren gebaseerd op de zwaartekracht trek van de ster of planeet waarin zij zich bevinden. Het zelfbewustzijn van de Aarde, wat in feite ons zelfbewustzijn is, is de kracht/ energie die alle materialen in de Aarde naar de Aarde trekt. Het doet dit met de wens om te verenigen middels zwaartekracht wat deel uitmaakt van de Goddelijke kracht. Dit symboliseert ook de liefde tussen schepping en natuur en drukt het uit. We moeten altijd werken met zwaartekracht en niet ertegen. Het maakt niet uit of je een piramide of een tempel bouwt. Als wij tegen zwaartekracht werken zal alles uit elkaar vallen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat de piramide en zijn constructie in de vorm van een piramide de beste en meest geschikte structuur is om gedurende lange tijd in stand te blijven. De piramidestructuur heeft ook de beste weerstand tegen schade door de natuur. De piramides waren geconstrueerd door, en in overeenstemming met de wetten van natuur, en overeenkomstig verschillende mathematische, fysieke, astronomische en astrologische wetten.

De Arcturaanse Groep: Energieën die nodig zijn voor een nieuw Wereldbewustzijn / 20 september 2020 / Via Marilyn Raffaele

De Arcturaanse Groep: 
Energieën die nodig zijn voor een nieuw Wereldbewustzijn 
20 september 2020 / Via Marilyn Raffaele

Welkom lieve lezers. Weet dat je door jouw afstemming met deze berichten in overeenstemming bent met de energie van de Arcturian Groep.

Alles verloopt volgens plan, ook al lijkt het er steeds negatiever uit te zien, vooral voor degenen die zich niet bewust zijn van het ascensieproces dat plaatsvindt. 

Je denkt misschien dat je niets doet, maar jullie hebben er allemaal voor gekozen om deel uit te maken van deze energetisch krachtige tijden om je energie, ervaring en kennis van honderden vorige levens aan het collectieve bewustzijn te geven.

De energie die uit iemands bewustzijn komt, wordt automatisch in verschillende mate door anderen gevoeld omdat er maar Eén is. Energie probeert altijd op één lijn te komen met Zichzelf en trekt haar eigen trillingsniveau. Dit is waarom er het gezegde is;  "Vogels van één veer komen samen" en dat is ook de reden waarom aantrekking of afstoting vaak voorkomt tussen mensen die elkaar niet eens kennen.

Live Kryon Channeling Kryon in Phoenix, Arizona. 3 / Lee Carroll / 11 januari 2020 / Geplaatst: 30 september 2020

 

Live Kryon Channeling 
Kryon in Phoenix, Arizona. 3 
Lee Carroll / 11 januari 2020 
Geplaatst: 30 september 2020 
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur 

Werken met Spirit. Liefde.

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Ik ben mij er zeer van bewust dat dit het begin van 2020 is. Sommigen zouden zeggen dat dit een minicyclus is waarbij jullie ervoor hebben gekozen om hier in Phoenix te zijn met als redenen de seizoenen en ook de astronomie….dit is een begin en het is dus een goede tijd om te spreken over de dingen waar ik graag over spreek. Ik wil dit de Liefdes-channeling noemen. Ik wil dat jullie een paar dingen horen die ik op een andere manier misschien al eerder heb gezegd. 

Er is een vraag die in verband met spirituele dingen altijd wordt gevraagd en dat is: Hoe werkt God met de mens in zijn leven? Wat zijn de regels? “Wat is het mechanisme” zoals mijn partner zegt, “van de dingen die wel of niet werken….van de mens en de Creatieve Bron?” Oh, deze Creatieve Bron heeft zoveel namen. In sommige systemen – sommige groot en groots – is er geen naam omdat jullie niet geacht worden deze te gebruiken. Er wordt herkend dat deze Creatieve Bron niet alleen de Bron van alles is maar ook door de ziel de verbinding met mensen is. Elk groot geloofssysteem op de planeet heeft een of andere verklaring voor een ziel of zoiets, dat wat het geheiligde deel van jullie is, omdat het intuïtief is, en zij hebben gelijk. 

Meer lezen >>>De bijzondere rol van het zwarte schaap / 29 september 2020 / Door Martha Krul

De bijzondere rol van het zwarte schaap 
29 september 2020 / Door Martha Krul

Ben jij het zwarte schaap van de familie?
Gefeliciteerd!

Dan ben jij de sterkste van het stel.

Dan ben JIJ degene die met een speciale boodschap naar de aarde kwam.

Jij bent niet het buitenbeentje.
Je bent de echte lichtwerker die de familie kwam helpen op hun weg naar heling.
De krachtigste lichtwerker.

Wilde jij al maar bij die groep horen?
De groep gaf je weinig opening.
Nee, jij hoefde niet bij de groep te horen, 
de groep zou gaan voelen dat zij bij JOU wilden oren.

Zij waren de grijze muizen.
Allemaal onopvallend bij elkaar.
Dat gaf een soort veiligheid.

Op deze dag van je leven / Dinsdag 29 september 2020 / Neale Donald Walsch


Dinsdag 29 september 2020 / Neale Donald Walsch 

Op deze dag van je leven, geloof ik 
dat God wil dat je weet… 


...dat wat belangrijk is in je leven, is wat jij beslist dat belangrijk is... 
en deze beslissing zal onuitwisbaar maken wie je bent. 

Toen je vanmorgen wakker werd, wat was het eerste 
wat er in je gedachten opkwam? 
Wat is nummer 1 op je lijst van dingen die je Moet Doen? 
Als je nadenkt over je huidige prioriteiten, staat er dan een persoon bovenaan, 
of is het een soort van bezigheid...? 

Een Schrijven van de Schepper / Dinsdag 29 september 2020 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper 
Dinsdag 29 september 2020 / door Jennifer Farley,

” Samentrekking of uitbreiding” 


Als mens bevinden jullie je in een staat van samentrekking of uitbreiding; 
denk aan zwart gat versus nova. 
Een zwart gat trekt samen, trekt alles in de buurt naar het centrum 
en laat niets dan duisternis achter. 
Een nova, zelfs als bijproduct van de vernietiging, 
creëert licht dat niet te meten is. 
Deze samentrekking of uitbreiding van de spirit binnenin is jullie doen, 
jullie creatie, jullie keuze. 

~ De Schepper ~ 

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl 


Een Schrijven van de Schepper / Maandag 28 september 2020 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper 
Maandag 28 september 2020 / door Jennifer Farley,

” De Beslissing Is Aan Jullie.” 


Jullie wereld staat op het punt een enorme verandering te ondergaan. 
De afgelopen weken is de mensheid steeds dichter bij 
de spreekwoordelijke lijn in het zand gekomen, 
de plaats waar gedachte en actie elkaar ontmoeten. 
Sommigen bekijken dit misschien met vrees, anderen met anticipatie. 
Ongeacht hoe jullie je voelen, het Universum zorgt voor jullie en ondersteunt jullie. 
De beslissing is nu aan jullie en jullie alleen... 
blijf op één plaats staan of neem de volgende stap en vlieg. 

~ De Schepper ~ 

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


dinsdag 29 september 2020

Blossom Goodchild - Federatie van het Licht - 27 september 2020

Blossom Goodchild 
- Federatie van het Licht - 
27 september 2020 

Blossom: Een goede morgen, mijn Vrienden. Een tijdje geleden toen ik u vroeg hoelang het zou duren voordat de Aankondiging zou plaatsvinden, welke ons naar een tweede lockdown zou brengen … toen zei u dat het een kwestie zou zijn van een theemuts te breien, en geen trui! Wel, ik heb al 50 theemutsen, 10 truien en 25 miljoen maskers gebreid! Veel mensen zitten nog steeds in lockdown … Uw gedachten, alstublieft.

Federatie van het Licht: Welkom aan allen die aansluiting zoeken met onze woorden en met datgene wat wij willen uitsturen, teneinde te verheffen en te helpen. Zoals u weet, Blossom, kan er veel verschuiven en veranderen afhankelijk van de daden en reacties … van hen/bij hen … die de enorm complexe reiniging afronden van wat er op dit moment gaande is op uw Planeet. Daarom kunnen en zullen wij geen specifieke datum geven, omdat u gewoon moet ‘meegaan’ met elke nieuwe dag en wat die met zich brengt.
Er is niets veranderd ten aanzien van onze uitspraak dat er een Grootste Aankondiging zal komen en dat er een ‘nog strengere sluiting’ zal zijn van uw gebruikelijke gang van zaken, ten opzichte van wat u ‘normaal’ noemde.

De Familie van Licht is een collectie van entiteiten...... / The Galactic Federation

 
WEBSITE

 


De Familie van Licht is een collectie van 
entiteiten die gecodeerd zijn om informatie 
naar deze planeet te brengen

Energieën die jullie goden hebben genoemd hebben alles op deze planeet gecreëerd, en ze hebben grote intelligentie in al hun creaties gestopt. Er is bewustzijn in alles wat er op Aarde bestaat, tot aan de moleculen in je vingertoppen, en het is allemaal bedoeld om samen te werken. Het bewustzijn communiceert voortdurend door trillingen van elektromagnetische frequenties. Deze frequenties verbinden zich met elkaar en hebben een coöperatieve investering in het samenwerken, zodat elk van hen ten goede komt aan het geheel. De moeilijkheid met de Aarde op dit moment is dat de mensen geloven dat ze afgescheiden zijn van alle energie die er is om samen te werken. Jullie huidige geloof in afzonderlijke delen verhindert jullie om de heelheid van het bestaan te zien en er toegang toe te krijgen

BUITEN DE ULTIEME TIRANNIE / Door de Pleiadiërs via Barbara Marciniak

BUITEN DE ULTIEME TIRANNIE
Door de Pleiadiërs via Barbara Marciniak 

De ultieme tirannie in een samenleving wordt niet beheerst door de staat van beleg. Het is controle door de psychologische manipulatie van het bewustzijn, waardoor de werkelijkheid zo wordt gedefinieerd dat degenen die erin bestaan zich niet eens realiseren dat ze in de gevangenis zitten. Ze beseffen niet eens dat er iets is buiten de plaats waar ze bestaan. Wij vertegenwoordigen het bestaan van wat er buiten het geleerde bestaat. Het is waar jullie je soms wagen en waar we willen dat jullie verblijven; het is buiten waar de maatschappij jullie heeft verteld dat je kunt leven.

Jullie zijn als een schapen in een hok gecontroleerd door degenen die denken dat ze jullie bezitten - van de overheid tot het World Management Team tot de mensen in de ruimte. Jullie zijn beroofd van kennis door frequentie controle. Denk aan frequentie als individuele uitzending en ontvangst waardoor jullie op het station van je keuze afstemmen. Het is het uitzenden van draaggolven van intelligentie. Het bereik van de frequentie is onbeperkt, en het bereik van de intelligente materie die wordt uitgezonden is onbeperkt.

Pamela Kribbe channelt Jeshua Kijk met ogen van Liefde september 2020 / Via Pamela Kribbe

Pamela Kribbe channelt Jeshua

Kijk met ogen van Liefde

september 2020 / Via Pamela Kribbe


Lieve mensen,

 

Ik ben Jeshua, ik ben jullie broer en vriend.

 

Ik sta heel dicht bij jullie. Voel mijn liefde en nabijheid.

 

Ik zoek een weg via het menselijk hart. Dat wat mensen verbindt is hun hart. Niet hun overtuigingen, hun ideeën of dat wat ze vinden of waar ze over oordelen: dat drijft mensen juist uiteen. Maar wel hun hart: dat is het verbindingspunt tussen mensen.

 

Voel je eigen hart op dit moment. Het centrum midden in je borst is een opening. Een poort naar de liefde. Als je kijkt vanuit de ogen van liefde laat je oordelen los. En allerlei tegenstellingen die er lijken te zijn tussen mensen, tussen jou en een ander, bezie je met mildheid en vanuit begrip. En soms kun je voelen dat een ander jou zo benadert. Dat die werkelijk open staat voor jouw verhaal, voor jouw ervaring, en je voelt je dan heel erg gezien en ontvangen door die ander. Dat is een heel bijzondere ervaring. Je komt dan even los van alle oordelen: niet alleen die je van buiten over je heen krijgt, maar ook die je van binnenuit op jezelf afvuurt.

 

Marshmallow Boodschap Uit Kryon Boek 9 – Het Nieuwe Begin / geplaatst: 29 September 2020 / Verandering beïnvloeden


Marshmallow Boodschap 
Uit Kryon Boek 9 – Het Nieuwe Begin 
geplaatst: 29 September 2020 
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Verandering beïnvloeden

Degenen die lijden onder het onrecht dat andere mensen hen aandoen hebben diepgaande contracten om hier te zijn – op plaatsen te zijn waar zij verandering kunnen beïnvloeden. Het is hun levensles.

Vrij zijn? Dit kan niet gebeuren voordat zij vrij zijn van de mentale angst en het gevoel om slachtoffer te zijn. 

Als zij hun bewustzijn van al deze dingen bevrijden zodat zij zich goed voelen met de gedachte dat dit hun taak op Aarde is kunnen de andere 4D-dingen rondom hun situatie opgelost worden, als dit hun intentie is.

~ KRYON

Door Lee Carroll, het originele Kryon-kanaal


Het universum is er klaar voor / 28 september 2020 / door Martha Krul

Het universum is er klaar voor 
28 september 2020 / door Martha Krul

Sta jij nog voor het hek en kijk je erover heen?
Je ziet het licht iedere keer sterker worden.
Het trekt aan je.
Je bent niet voor niets een lichtwerker.

Het licht is al heel lang met jou verbonden.
Je had die verbinding al toen je naar de aarde kwam.
Die verbinding geeft je veel kracht.
Het licht ondersteunt je in ieder moment.

Nu wij in de hogere gevoeligheid komen, ervaren wij dat licht vaker.
Het licht begint je die verbinding sterker te laten voelen.
Het licht wil je laten vliegen en stromen.
Het universum laat je weten dat ze blij zijn dat jij dat
steeds sterker ervaart.

De energie laat ons trillen.
Alles wat nog maar enigszins vast zit, wordt los getrild.

Je kan het zien alsof je bij een groot weiland staat.
Die wijdheid trekt je aan.
Je voelt dat je geniet van de vrijheid.
Je zou er heen willen rennen……
Maar je was vergeten dat er een hekje voor je staat.
Jij keek er overheen en werd aangetrokken door die vrijheid.


Maandag 28 september 2020 / Neale Donald Walsch 
Op deze dag van je leven, geloof ik 
dat God wil dat je weet… 


...dat je meer gewaardeerd wordt dan je weet, 
door meer mensen dan je denkt. 

Het zou goed zijn om vandaag in contact te komen met je echte waarde. 
Het is veel hoger dan dat je het vaak eer geeft voor het zijn - 
en nu is een perfecte tijd om het te weten, 
en om dat feit vriendelijk te bevestigen. 

Een Schrijven van de Schepper Zondag 27 september 2020 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper 
Zondag 27 september 2020 / door Jennifer Farley, 

” Geesten” 
Hoe lang blijf je 'met je geesten lopen' die dingen die je toelaat om je te kwellen? 
Als je er de tijd voor neemt en er echt over nadenkt, 
dienen ze het voorbije verleden van jouw 
en hebben ze nu geen enkele relevantie meer. 
Wens ze geluk en stuur ze weg. 

~ De Schepper ~ 

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl maandag 28 september 2020

THE PYRAMID CODE / Hoofdstuk 3 De Piramide

 THE PYRAMID CODE

Hoofdstuk 3 

3.  De Piramide

 

Op verzoek van Rabbi AA zal ik proberen de essentie van de Pyramid Code uit te leggen en te beschrijven, zonder de code zelf vrij te geven. Alles wat ik schrijf komt alleen uit mijn geheugen en de kennis die ik in recente jaren heb verkregen, en een beetje van wat ik mij herinner van mijn eerste incarnatie. Ik kan mij niet alles herinneren en terwijl de tijd voortglijdt wordt mijn geheugen minder betrouwbaar (waziger). Mijn geheugen bedriegt mij soms en in mijn huidige reïncarnatie doet mijn lichaam dat ook, door mijn missies, of wellicht is het meer accuraat te zeggen dat ik mijn lichaam bedrieg ongeacht mijn missies en kennis. Ik weet zeker dat de kennis die ik heb niet perfect en heel is. Mijn geheugen wordt scherper en duidelijker terwijl ik schrijf.

 

Toen ik door het Baraka proces ging, wat een lang proces is dat jaren duurt, leerde ik eerst over huidige wereldgeschiedenis. Pas daarna begon ik te leren over de spirituele kracht als tegenstelling tot de fysieke kracht, en hoe de twee met elkaar kunnen worden verbonden. Dit was een lang, saai, en moeilijk proces om te verwerken. Ik zal beginnen met wat achtergrond over de farao’s (Fatasol) die deel uitmaakten van de evolutie van de ontwikkeling van de Aarde in het verre verleden.

 

De Gele Straal van Waarheid door de Pleiadiërs / Gechanneld door Natalie Glasson -

 De Gele Straal van Waarheid door de Pleiadiërs

Gechanneld door Natalie Glasson -

Originele bron: Sacred School of OmNa 

Gegroet geliefde wezens van licht, wij zijn de Pleiadische wezens. We komen als een collectieve energie. We verankeren ons bewustzijn, licht, liefde en goddelijke inspiratie in jullie wezen en in de energiestroom van de Aarde; de meridianen, de vibraties van het licht die over de Aarde stromen. Wij zijn aanwezig om jullie van dienst te zijn en wij willen jullie vandaag van dienst zijn. Wij, de Pleiadiërs, geloven dat het belangrijk is om ons te concentreren op jullie geest en jullie mentale helderheid in deze tijd van ascensie wanneer er talloze ascensie verschuivingen plaatsvinden en er meerdere veranderingen plaatsvinden op vele dimensies van jullie wezen, en natuurlijk binnen situaties en ervaringen op de Aarde.

Commandant Ashian: Hou Jullie Hoeden Vast! / door Jennifer Crokaert - Maandag 7 September 2020

Commandant Ashian: 
Hou Jullie Hoeden Vast! 
door Jennifer Crokaert - Maandag 7 September 2020

Jennifer: Hallo, mijn lieve Ashian. Nou, dit is een verrassing! Je geeft me normaal gesproken geen titel! Er lijkt geen intuïtief persoon op de planeet te zijn die niet denkt dat de komende vier maanden een uitzonderlijke achtbaanrit zullen zijn, maar je lijkt het toch licht op te vatten!

Ashian: Lieve Jennifer, je hebt het niet verkeerd.

Denk hier eens over na: heb je ooit hoofdpijn gehad die niet weg wilde gaan? Hoe meer je er op gefixeerd bent, hoe groter en krachtiger het werd. Als je op deze weg verder zou gaan, zou je merken dat de pijn zou groeien, je lichaam zou verstoort worden om het aan te passen, dan zou het verkalkt raken in je botten: het zou jou worden.

J: Hoewel niet op zo'n extreme manier, weet ik waar je het over hebt.

A: Nou, de komende vier maanden zullen intens zijn. Er zijn al miljoenen lichtharten over de hele wereld die onbewust verstijfd zijn en zich schrap zetten voor de aanval. Die daad van verstijving, van gespannenheid, is het opnemen van de spanning: in-corpo-rating: het inbrengen in het lichaam.

Live Kryon Channeling Kryon in Phoenix, Arizona. 2 / Lee Carroll / 11 januari 2020 / Geplaatst: 28 september 2020

Live Kryon Channeling
Kryon in Phoenix, Arizona. 2

Lee Carroll / 11 januari 2020
Geplaatst: 28 september 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur


De Opwaardering 2020. Deel 2.

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst 

Dit is deel twee van een channeling die uit twee delen bestaat. Vanmorgen sprak ik over klimaatverandering die uiteindelijk klimaatcyclus genoemd zal gaan worden….de klimaatcyclus! Wij hebben jullie verteld dat wij dit al tien jaar lang voorspellen…dat de klimaatverandering verschillende andere dingen met zich meebrengt, inclusief verscheidene micro-klimaatveranderingen. Over het algemeen gaat de planeet naar een koudere tijd toe. Niet gevaarlijk koud als je weet dat het eraan komt. Jullie hebben heel veel vervuild, lieve mensen, maar jullie hebben de verandering niet veroorzaakt…. vervuiling voor lange tijd door een laag bewustzijn van de mensheid en dit zal gaan veranderen nu het bewustzijn omhoog gaat. Het idee dat jullie hebben over het vervuilen van de planeet zal veranderen en daardoor stoppen. Daarom heb ik mij nooit zo geconcentreerd op de vervuilingsonderwerpen omdat een hoger bewustzijn de voorkeur zal hebben. Er zal worden gezorgd voor de oceaan die vol plastic is. De mensheid is in staat om zoveel dingen op te ruimen om zovele jaren van vervuiling weer in orde te maken.

 Meer lezen >>>Wees blij en zie wat er gebeurt / 27 september 2020 / Door Martha Krul

Wees blij en zie wat er gebeurt 
27 september 2020 / Door Martha Krul

Wij kunnen als mens zo sterk met alles verbinden.
Wij doen dat niet bewust.
Het zit in ons.

Wij zien en horen dingen en onze gedachten vliegen er heen.
Het is zo gemakkelijk om daar dan een beeld en oordeel bij
te vormen.

Nu leven wij vooral vanuit onze energievorm.
Het licht in ons is verbonden met het licht van de Bron.

Wanneer wij op de oude manier blijven leven,
gaat onze trilling voortdurend omlaag.

Wij zien niet alleen de beelden die onze aandacht trekken,
nee, wij zitten er nu meteen middenin.
In je transparante energie komt alles veel sterker binnen lijkt het.
Dat is in feite niet zo.

Jij bent meteen verbonden met het onderwerp dat je aandacht vraagt.

We worden allemaal geroepen / 25 september 2020 / Door Mieke Vulink

We worden allemaal geroepen
25 september 2020 / Door Mieke Vulink

Iedereen zal momenteel in haar of zijn persoonlijke leven de botsingen met zichzelf en met de stof gewaar worden. Waar jouw aardse leven niet meer synchroon loopt met het herontdekken van jouw goddelijke essentie, zul je vastlopen en in een bezinningsperiode terecht komen.

Iedereen die nu tot stilstand komt zal gaan ervaren wat er door ziekte, crisis of misschien zelfs door een bewuste keuze getriggerd wordt.

Daar waar nog vanuit de maatschappelijk getolereerde vormen geleefd wordt om maar te kunnen overleven (bv. door afleiding te zoeken in de materie) blijken steeds meer mensen te voelen dat dit een doodlopende weg is.

Een Schrijven van de Schepper / Zaterdag 26 september 2020 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper 
Zaterdag 26 september 2020 / door Jennifer Farley, 

” Goddelijk Vleeswording” 


Het begint als een zachte sensatie... een gevoel van liefde binnen je wezen. 
Het groeit en pulseert naar buiten naar alles en iedereen om je heen. 
Het wordt uitgezonden naar het Universum 
en wordt in golven naar je teruggestuurd. 
Je begint van iedereen te houden, 
zelfs van degenen die het niet lijken te verdienen. 
Dit is wanneer je weet, echt weet, 
dat je deel uitmaakt van de Goddelijke Vleeswording. 

~ De Schepper ~ 

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

zondag 27 september 2020

Jezus: Het ontwaken van de mensheid gebeurt - NU! / 26 september 2020 / via John Smallman

Jezus: 
Het ontwaken van de mensheid gebeurt - NU! 
26 september 2020 / via John Smallman

Hier in de spirituele of niet-fysieke sferen kijken we met vreugde en verwondering toe terwijl de mensheid zeer snel vooruitgaat in de richting van het collectieve ontwaken.  Jullie hebben de afgelopen maanden enorme vooruitgang geboekt, ook al veroorzaakt de stress van de huidige wereldpolitiek jullie zoveel onzekerheid en ongerustheid.  Wat er in het bewuste gewaarzijn van de mensen moet ontstaan om vrijgelaten te worden, ontstaat en wordt vrijgelaten.  De liefde stroomt overvloedig om elk individu in het collectief te helpen om zich het krachtigst te bewegen op hun pad naar Huis in de werkelijkheid

Voor velen van jullie lijkt het erop dat de spirituele evolutie die jullie allemaal meemaken is vertraagd.  Dat is niet zo, het lijkt alleen maar te zijn omdat de mainstream media jullie verder afleidt door jullie aan te moedigen om jullie aandacht vaak en regelmatig te richten op wereldgebeurtenissen, wanneer jullie je in jezelf moeten concentreren terwijl jullie de intentie hebben om alleen maar liefdevol te zijn, wat er ook maar ontstaat.  Jullie hebben die intentie al vele malen vastgelegd, maar als mensen in vorm moeten jullie die tenminste één keer per dag opnieuw bevestigen.

The Pyramid Code, vervolg 1e incarnatie / 25 september 2020

The Pyramid Code, vervolg 1e incarnatie,
25 september 2020

 

Hieronder het volgende vertaalde deel; de rest van de 1e incarnatie

3.2  AMRAM

 

Mijn vader, mijn gids, en mijn rabbi, Rabbi AA (Aliezer Alfrandi, in mijn huidige reïncarnatie) kwam in deze wereld in zijn eerste incarnatie als de derde zoon van Adam en Eva. Zijn naam was Shet. Hij was geboren op de 10e van Tishrei in het jaar 130 (3630 BC volgens de Gregoriaanse kalender) en leefde 912 jaar. Hij leefde tegelijkertijd ook verschillende parallelle levens. Alles bij elkaar leefde hij 1010 reïncarnaties tot 28 januari 2014 (de 27e van Shvat in het jaar 5774 volgens de Hebreeuwse kalender). Op die dag reïncarneerde hij niet. Daarvoor in de plaats ging hij naar zijn uiteindelijke bestemming en hij is nu de Piramide Ster. Mijn vader, mijn leraar, en mijn Rabbi, was geboren en herboren, maar ging nooit dood. Hij leefde simpelweg parallelle levens en bewoog tussen verschillende reïncarnaties, bijvoorbeeld:

  • De reïncarnatie als Shet van 912 jaar
  • De reïncarnatie als Amram van 180 jaar
  • De reïncarnatie als Rabbi AA van 424 jaar

Heart Of Lemuria / The Galactic federation


Heart Of Lemuria 


Deze prachtige code kwam terug om mij voor de tweede keer te bezoeken in het vroege uur van deze ochtend - rond 6.40 uur. Ik was uit bed gestapt, nadat ik helemaal wakker was geworden van het gezoem en getril - uiteindelijk alleen nog maar liggend en de toestand accepterend.

Het voelt als wijd open zijn als een bloem die zo zacht de liefde bedrijft met het Universum - dieper dan elke fysieke ervaring die ik heb gehad met een ander mens of enig 'ander' - het is heel - compleet - niets bijzonders en tegelijkertijd ook zo veel achterlatend.

Het komt in golven - kleine snapshots - zoals een rollerdex alsof er iets uit mijn lichaam of energieveld wordt getrild - alsof het ineens in een onzichtbare koker wordt gegooid die net voor dat kleine addertje onder het gras is gemaakt om recht te worden getrokken en terug in het veld te worden geweven, zodat het niet individueel wordt gedragen. Naarmate dit zich verdiept en verdiept, groeit het gevoel dat we weliswaar onze lasten, onze patronen en onze ervaringen op een enkele geïndividualiseerde manier waarnemen, maar dat is niet zo.

Live Kryon Channeling Kryon in Phoenix, Arizona. 1 / Lee Carroll / 11 januari 2020 / Geplaatst: 27 september 2020

 

Live Kryon Channeling 
Kryon in Phoenix, Arizona. 1 
Lee Carroll / 11 januari 2020 
Geplaatst: 27 september 2020 
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur 

De Opwaardering 2020. Deel 1.

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst 

Voor degenen die deze boodschap later vinden is het nu de maand januari in 2020 en ik wil met jullie even terugkijken naar dingen die ik eerder heb verteld over de planeet als het op de Opwaardering aankomt. Deze Opwaardering is geologie, is het weer. Ik ga jullie dus vertellen wat er gebeurt en wij gaan dit vergelijken met wat ik hier eerder over heb gezegd….toen ik jullie vijftien jaar geleden informatie begon te geven die jullie vandaag ervaren. Deze boodschap is er een van twee, de tweede komt later vandaag. Er zijn mensen die zeggen dat zij niet weten hoe zij de eerste of de tweede moeten vinden en als zij hiernaar luisteren zeg ik het weer: er zijn makkelijke manieren om hen te vinden op een plaats waar alle channelings bij elkaar staan. Ik kan deze boodschap niet openen zonder verbazingwekkende dank uit te spreken. Het is een woord dat jullie gebruiken om dankbaarheid te betonen. Het bestaat niet aan de andere kant van de sluier….daar bestaat alleen perfecte liefde. Dankbaarheid is een woord dat jullie begrijpen…. dankbaarheid voor waar jullie doorheen zijn gegaan om op deze plaats te komen, lieve mensen. In de komende tientallen jaren zullen er op de planeet zoveel dingen veranderen en jullie zijn hier. Er zijn altijd mensen die dit horen en die zeggen: “Dat heb je mis, Kryon, wij leven geen dertig jaar meer!” Het eerste wat ik wil zeggen is: Waarom niet? Een het tweede: zelfs als dit niet zo is moeten jullie hier zijn. Denk daar eens over na.

Meer lezen >>>


Zo licht als een veertje / 26 september 2020 / Door Martha Krul

Zo licht als een veertje 
26 september 2020 / Door Martha Krul

Wij vervolgen ons pad in de heftige energie
van de transformatie.
Er was aangekondigd dat het vooral heftig zou gaan worden vanaf de maanden augustus t/m december.
Dit alleen maar voor het bijzondere jaar 2020.

Wij zijn als mens enorm gegroeid.
Hebben de 3e dimensie verlaten en zijn nu
volop in het begin van de 5e dimensie bezig.

Wij worden als het ware gebombardeerd met hele hoge energie.
Wij hebben nog lang niet al onze lagere deeltjes los gelaten.
Het loslaten van die zwaardere, nog aanwezige energie,
wordt nu onder sterke druk getransformeerd.

Je hoog sensitieve kind / Channeling Lichtwereld

 

Zorg dat je haar in haar kracht zet en leer haar op zichzelf te vertrouwen. (Lichtwereld)

Channeling Lichtwereld

Je hoog sensitieve kind

Inge: We zijn met een aantal moeders aan het channelen als opeens het woord gericht wordt tot een van de aanwezigen:

Lichtwereld: “Lieve schat wat een ontzettend leuke dochter heb je toch, we genieten van haar creativiteit. Ze is soms zo kwetsbaar omdat de wereld haar overvalt en ze weet eigenlijk alles al. Het enige wat jij moet doen is aansluiten bij haar gevoel en haar veiligheid geven en dat doe jij fantastisch. Dus wees trots op die kleine meid want het is een heel mooi licht. En natuurlijk zal ze moeten leren het gedrag van anderen te begrijpen. Maar dat kan ze alleen als ze zelf sterk is en jij kunt haar daarbij helpen. Dus wees sterk voor haar en geef van jouw energie. We hebben jullie al zo vaak samengebracht tot een bundeling van kracht en dat blijven we doen.”

Het blijft even stil.

Een Schrijven van de Schepper / Vrijdag 25 september 2020 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper 
Vrijdag 25 september 2020 / door Jennifer Farley,

” Genezing ” 


In de rustigste momenten zullen je meest uitdagende gedachten naar de oppervlakte borrelen. 
Leid jezelf niet af van hen. 
Omhels ze, onderzoek ze en stuur ze naar het Universum om te worden getransformeerd. 
Dat, mijn liefste, wordt genezing genoemd! 

~ De Schepper ~ 

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl zaterdag 26 september 2020

THE PYRAMID CODE / door Jason Shurka

THE PYRAMID CODE 
door Jason Shurka

Voorwoord door Jason Shurka.


In 2011 begon een reeks pijnlijke verwondingen die mijn leven voor altijd zouden veranderen. Tussen 2011 en 2015 had ik een reeks pijnlijke verwondingen. Ik ontwrichtte drieëntwintig keer mijn schouder, moest drie schouderoperaties ondergaan en verloor bijna mijn been, en mogelijk mijn leven, aan een stafylokok infectie in mijn linkerbeen. Ik deel dit verhaal niet om medelijden met mij te hebben, want er is meer ontbering in de wereld. Het is mijn bedoeling om je te laten zien hoe er binnen elke ontbering een kans is. Een kans om te leren. Een kans om te verbeteren. Een kans om te groeien! Dit principe is van toepassing op elke ontbering, hoe extreem of ernstig ook. Ik ben dankbaar voor de ontberingen die ik heb meegemaakt, omdat ze me tot een staat van zelfreflectie hebben gedwongen. Ze lieten me nadenken over mijn leven. Ze lieten me mezelf afvragen: ‘waarom ik?’  Ze waren de katalysator van mijn groei en hebben een grote rol gespeeld bij het maken van mij tot de persoon die ik nu ben.

 

Waarom we geboren zijn om meer te doen dan alleen maar in het systeem te passen, naar school te gaan, te werken, rekeningen te betalen en te sterven? door Arjun Walia

Waarom we geboren zijn om meer te doen dan alleen maar in het systeem te passen, naar school te gaan, te werken, rekeningen te betalen en te sterven?

door  Arjun Walia

 

 

Toen ik deze discussie, die werd uitgelokt door Josh Jones, een schrijver en muzikant uit Durham, NC, van filmsforaction.org, tegenkwam, kon ik het niet laten om na te denken over hoeveel mensen daarbuiten hetzelfde gevoel hebben over "werk" en wat we doen in ruil voor onder andere eten op de tafel en een dak boven ons hoofd.

 

OVERBELAST ZIJN MET VAN DAARUIT ONTSTANE FYSIEKE OF MENTALE KLACHTEN. / Door © Marcelius

OVERBELAST ZIJN MET VAN DAARUIT ONTSTANE 
FYSIEKE OF MENTALE KLACHTEN. 
Door © Marcelius


Iedereen heeft een energetische opslagruimte en deze is bestemd voor; ik noem het maar 
de onprettige of zware ervaringen. Als deze overvol raakt dan heeft het altijd een uitwerking 
op het fysieke en psychologische vlak waardoor er lichamelijke en/of geestelijke klachten uit 
ontstaan. Deze hebben hier vaak een enorme impact op voor uiting op het lichamelijke functioneren. 
Kryon Cirkel van Twaalf / 14 augustus 2020


Kryon Cirkel van Twaalf

14 augustus 2020
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen,

Eerdaags zal er iets komen dat de Cirkel van Twaalf wordt genoemd. Ik wil graag zo goed mogelijk uitleggen wat dit zal zijn. Het is het begin van een nieuwe energie.

Mijn doel hier (samen met mijn partner) was jullie te vertellen over het “nieuwe normaal” en de nieuwe mens……altijd in liefde en compassie zodat jullie in de ogen van de Schepper kunnen kijken en jezelf zien!  
Dit zal niet veranderen; het zal alleen groter worden!
Geef jezelf de vrijheid / 25 september 2020 / Door Martha Krul

Geef jezelf de vrijheid 
25 september 2020 / Door Martha Krul

Wij kunnen ons behoorlijk druk maken over onze vrijheid.
Heb je wel eens heel bewust de tijd genomen om naar je
eigen vrijheid te kijken?
Hoeveel vrijheid geef jij jezelf?

Het klinkt misschien vreemd, maar kan jij jezelf volledig
de vrijheid geven, of……?

Wanneer je jezelf de volledige vrijheid geeft,
loop je op je eigen verlichte pad.
Maak je je eigen keuzes.
Leef je in het NU.

Neem je geen aanstoot wat anderen van je denken.
Heb je geen last van wat die anderen vinden,
van jouw manier van leven.

Kan jij volmondig zeggen dat jij jezelf de volledige vrijheid
van leven hebt gegeven?