Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 25 juli 2020

“Intens Verlangen” / 15 juli 2020 / Via Astrid Klaver


“Intens Verlangen”
15 juli 2020 / Via Astrid Klaver

Aangeboden door uw broeder Jezus
voor de mensheid die mij ziet staan,
met als Thema:

“Intens Verlangen”
– naar Veiligheid –

“Ik zèg u: u bènt Veilig.
Àltijd al gewéést en zo zal het altijd zíjn.

Er is niets wat u déren kan.
Uw Angsten komen vóórt uit Onkunde, Onbegrip en Duisterheid.
Want indien u bereid was om te Gelóven (wat ik u verkondig) zou uw Leven een héél Andere Wending kunnen nemen.
Maar u wilt er nog niet áán: ziet nog tè veel Apen en Beren op de Weg die vóór u ligt.
Zij zullen níet eerder verdwijnen dan wanneer ú ze wegjaagt.

Het gáát erom Besef te hebben van de Werkelijkheid.
De Werkelijkheid die u gegeven is in Liefde: díe Werkelijkheid beurt u òp en maakt u blij, vòl Verlangen naar de Toekomst.
Een Toekomst zònder Plannen maar mèt Wensen, want zó is het Leven haalbaar.
Een Plan is Harde Feiten, een Wens is Kneedbaar, kan nog àlle Kanten òp.
U màg Wensen hebben; zóvele.
Wij houden daar in de Uitvoering van uw Leven ook rekening mee en zullen u daarin zovéél mogelijk tegemoet komen.
Maar met uw Plannen zijn we soms minder blij; uw Plannen maken u vasthoudend en minder voor Rede vatbaar.
Bij Plannen wordt de Wil sterk gevoed en ligt de Focus (vaak) op het móeten.
Dàt geeft Wrijving als het om de Uitvoering gaat.
Want u vergéét één Ding: u heeft òns nodig om de Uitvoering van uw Plannen te verwezenlijken; alleen samen krijgen wij deze mooie Plannen van u voor elkaar..
Vele momenten in uw Leven lijken vanzelfsprekend; u heeft werkelijk géén Idee hóeveel Sturing hier achter schuil gaat..

Jezus: JULLIE ZIJN ALLEMAAL VRIJ, VOLLEDIG VRIJ, WANT DAT IS HOE GOD JULLIE LIEFDEVOL GESCHAPEN HEEFT. / 21 Juli 2020 / Via John Smallman

Jezus:
JULLIE ZIJN ALLEMAAL VRIJ, VOLLEDIG VRIJ, WANT DAT IS HOE GOD JULLIE LIEFDEVOL GESCHAPEN HEEFT.
21 Juli 2020 / Via John Smallman


Wij naderen een gedenkwaardige periode in de spirituele evolutie van de mensheid. Ofschoon het leven in vorm, afgescheiden van Bron, heel onwerkelijk is, lijkt het toch heel echt te zijn en terwijl jullie de onwerkelijkheid van het leven in vorm ervaren, hebben jullie allemaal gekozen om lessen te leren die jullie enorm zullen ondersteunen bij jullie onvermijdbaar ontwaken. Wanneer dat goed begrepen en in jezelf opgenomen is, verkort dit de tijd enorm die nodig is om jullie zelf voor te bereiden op je terugkeer naar de Werkelijkheid. Hoewel jullie hebben vanzelfsprekend de Werkelijkheid nooit verlaten!  De keuze om het leven in vorm te ervaren werd collectief gemaakt en God zorgde onmiddellijk voor de middelen voor jullie terugkeer naar het volle besef van jullie Eenheid. Desondanks, in zijn oneindige Liefde voor jullie, Zijn goddelijke nageslacht, gaf hij jullie op het moment van jullie schepping absoluut ALLES van Hem/Haarzelf. Er is niets van God dat jullie niet ook zijn!     

Lichtwerker doe vooral wat goed voor je voelt / 24 juli 2020 / Door Martha Krul

Lichtwerker doe vooral wat goed voor je voelt
24 juli 2020 / Door Martha Krul

De voorbereidingen naar het volgende deel van het plan nemen iedere dag andere vormen aan.

In de energie is zichtbaar wat die stappen zijn.

De lichtwerkers is gevraagd hun eigen lichteigenschappen,
te zien en te onderkennen.
Door jezelf helemaal te kennen, weet je ook waar je sterke
kanten liggen.

Dat zijn de kanten die jij als lichtwerker zal gaan inzetten.

De lichtwerkers werken altijd vanuit de lichtverbinding met de BRON.

De BRON is het punt waar je je oneindig aan mag opladen,
zodat je volledig ondersteund wordt in je lichtwerk op aarde.

Wij staan nu op de splitsing van de lage aarde en de nieuwe, hogere dimensie aarde.

Het is aan jou de keuze op welke aarde je wilt wonen.

Je manifesteert je eigen leefwereld.
Ben je verbonden met de hogere dimensies dan zal je die nieuwe
wereld zich in hoog tempo zien ontwikkelen.
Je manifesteert nu volledig je eigen wereld.

Ook jij maakt deel van een netwerk van liefde / 23 juli 2020 / Door Lilian Ferru


Ook jij maakt deel van een netwerk van liefde
23 juli 2020 / Door Lilian Ferru

Dankbaar ben ik voor de liefde die we zijn

Lieve Jij,

Vraag me niet wat het is, maar ik voel me zó gelukkig. Ik ben liefde! Hoera, het is echt zo! Elke ochtend verdwijnt de kamer voor mijn mensenogen. Ben ik nog wel in deze wereld? Als Paul aan de rand van het bed zit, zie ik hem niet eens. Ik zie alleen maar licht. Vandaag zweefde ik door de dag. Wat een geweldig weer. Hoe prachtig, hoe een zonnestraal precies op een bij schijnt die in een bloem verdwijnt. Wat zijn we toch omringd door duizenden wonderen, als we het maar willen zien.

In de middag zit ik met Paul in de tuin, met een relaxed muziekje op de achtergrond. ‘Schatje,’ zeg ik ‘wat heeft de Bron het toch geweldig met mij gedaan’. Ik ga voor hem staan, maak een kleine pirouette, alsof ik een ballerina ben. ‘Wat ben ik toch volmaakt. Wat ben ik toch heilig’. Ik zeg het eigenlijk voor de grap, totdat ik me realiseer dat het écht zo is. De Bron- of God zo je wilt- heeft zich niet vergist met mij. En ook niet met jou. Met niemand. Wat zijn we allemaal fantastisch.


Op deze dag van je leven / Vrijdag 24 Juli 2020 / Neale Donald Walsch


Vrijdag 24 Juli 2020 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
  
... dat geld net zo heilig is als meditatie, net zo
Heilig als gebed. Het is een prachtig deel van God.

Als je een idee hebt dat geld de wortel van alle kwaad is,
mag je het onbewust van je weghouden.
Je bent uitgenodigd om die gedachte nu te laten vallen.

Al het geld dat je nodig hebt, komt nu naar je toe.
Geloof je dat? Je moet, je weet het...


Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


   

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien


Een Schrijven van de Schepper / Donderdag 23 juli 2020 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
Donderdag 23 juli 2020 / door Jennifer Farley,

Jouw Innerlijke Begeleiding


Als je aan anderen moet vragen of je iets 'goed' doet,
 dan doe je dat waarschijnlijk niet.
Het innerlijke begeleiding systeem waarmee je naar dit Aardse bestaan bent gekomen
is volledig operationeel; het is de twijfel die je op je hebt genomen
 terwijl je hier bent geweest, dat het probleem is.
Laat de twijfel los, luister naar jouw hart
en jou zal altijd de beste weg voor jou getoond worden.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

vrijdag 24 juli 2020

Pamela channelt Jeshua De stroom van vanzelf en de stroom van genoeg ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland

Pamela channelt Jeshua
De stroom van vanzelf en de stroom van genoeg
Pamela Kribbe Lichtwerkers Nederland

Lieve mensen,

Het is met vreugde en ontroering dat ik bij jullie ben vandaag. Ik ken jullie goed en voor mij is het net alsof wij elkaar gisteren ontmoet hebben. In de sfeer waarin ik verkeer, is tijd niet zo belangrijk. Ik herken jullie zeer goed ook al is jullie verschijningsvorm, jullie lichamelijke gedaante, anders dan in de tijden dat ik jullie kende.

Ik ben Jeshua. Ik ben op aarde geweest in een lichaam, als Jezus. Ik ben onder mensen geweest en ben een mens geweest net als jullie. Niets menselijks is mij vreemd. Het is vanuit deze ervaring met het menszijn, dat ik bij jullie kom om jullie te ondersteunen in jullie eigen groeiproces, of beter gezegd: jullie geboorteproces in een Nieuwe Tijd. Er is een Nieuwe Tijd op handen. Er vindt een transformatie plaats vandaag de dag, waarmee jullie allemaal sterk verbonden zijn.

Ik wil nog iets zeggen over mijzelf. Ik was een mens van vlees en bloed op aarde en had een kanaal gevormd met de christusenergie. De christusenergie stroomde door mij heen naar buiten toe en dat was mijn wezensbijdrage aan de aarde op dat moment.

 Maar de christusenergie is niet van mij, die is van jullie allen. Jullie allen planten een zaadje, brengen een stukje van die energie vandaag hier op aarde en daarin ligt jullie grootste vervulling.

Nu heeft de transformatie van de Oude naar de Nieuwe Tijd veel voeten in de aarde. Het gebied van werk en geld speelt daarbij een grote rol, omdat juist op dit gebied heel sterk oude energieën werkzaam zijn die je zou kunnen samenvatten als de energieën van macht of ego.

Meer lezen >>>
Een 4 meter hoog kunstobject symboliseert VRIJHEID. Wandeltocht naar Den Haag op 24 juli 2020

Een 4 meter hoog kunstobject symboliseert VRIJHEID.

  
Start vanaf Parksesteeg 3 Overasselt op 24 juli 2020


De boom die als kunstobject door de initiatiefnemer en kunstenaar Sjaak Bruijsten achter een tractor door het land zal gaan richting Den Haag symboliseert vrijheid.

Vrijheid waarvoor de mensen in oorlogen gevochten hebben.
Vrijheid die indertijd vastgelegd is in grondrecht en mensenrecht.
Vrijheid die nu op het spel staat. De oprichters van de grondwet waren zich bewust van de beperkingen die zij aan de staat ‘politieke wetgevende macht’ op moesten leggen. De staat moest net genoeg macht krijgen om zijn zorgplicht naar de burgers uit te kunnen voeren. Te veel macht gaat ten koste van de vrijheid van de mensen. De staat wil van nature haar macht over de mensen vergroten en controle van de mensen is daartoe een middel. De gerechtelijk macht moet ervoor zorgen dat de regering (wetgevende macht) niet te veel macht naar zich toetrekt, maar de rechters mogen in hun zaken niet toetsen aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en ook niet aan de Grondwet (als enige land binnen Europa).

Aartsengel Michael: 2020 Leeuwenpoort / Gechanneld door Celia Fenn / 23 juli 2020

Aartsengel Michael: 2020 Leeuwenpoort
Gechanneld door Celia Fenn

Geplaatst op 07/23/2020 door EraOfLight


Geliefden, opnieuw is het de tijd... van de Leeuwenpoort en het Planetaire Nieuwjaar. Een andere Diamant Spiraal van Tijd wordt gebaard door de LeeuwenPoort van de 8/8. De Koninklijke Leeuw Bewakers van "Gisteren" en "Morgen" staan opgesteld bij de Poort, klaar om degenen die in hun hart in evenwicht zijn toe te laten tot de Heilige Spiraal van Meesterlijke Co-Creatie op Planeet Aarde.

Dit begint op 22 juli wanneer de Zon zich beweegt in de Constellatie van Leeuw, en dan momentum verzamelt doorheen de "Day out of Time" op de 25 juli en het Planetair Nieuwjaar op 26 juli. Dit is wanneer de Koninklijke Leeuwen van Regulus en Sirius helpen bij de geboorte van een nieuwe tijdlijn, of meer correct, een nieuwe tijdspiraal voor de Nieuwe Aarde. Tijd is een Diamantachtige spiraal van Creatieve Kracht die Wezens van Licht en Geest laat manifesteren en creëren in een materiële of fysieke omgeving. Het is de creatieve energie van het oorspronkelijk verlangen naar kennis en ervaring dat de aanzet gaf tot het ontstaan van creatie, en die de kracht blijft geven aan het voortdurende Ascensie/Creatie proces.

Ons leerproces op aarde wordt verzwaard / 23 juli 2020 / Door Martha Krul

Ons leerproces op aarde wordt verzwaard
23 juli 2020 / Door Martha Krul

Het licht op aarde wordt zo fel,
dat de schellen wel van je ogen moeten vallen.

Je wordt overstelpt met informatie.
Wat doe je met die informatie?
Word je er onrustig van?
Naar welke kant kijk je?
Heb je het gevoel dat je in het nauw wordt gedreven?
Is dat ook werkelijk zo?

Word je echt in het nauw gedreven?
Of zit er een andere agenda achter dit hele gebeuren?
Is dit weer een stukje persoonlijk proces?

Wij zijn door jaren van voorbereiding gegaan.
Jaren lang hebben wij aan ons zelf gewerkt.
Wij hebben duidelijk gezien dat dit een samenspel
tussen het universum en ons was.

Live Kryon Channeling. 4 Kryon in Raleigh, NC. / Lee Carroll / 27 juni 2020 / Geplaatst: 24 juli 2020


Live Kryon Channeling. 4
Kryon in Raleigh, NC.  
Lee Carroll / 27 juni 2020 /  Geplaatst: 24 juli 2020        
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Heling-channeling. 4

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Channelen is heel verschillende voor de verschillende mensen die dit doen en zij zullen jullie iets vertellen, maar er zijn mensen die zover uit hun lichaam gaan dat zij zich er niets van herinneren en toch zijn zij verhoogd terwijl zij channelen om te bereiken wat zij willen doen en de boodschappen te brengen. Er zijn sommigen die hun ogen open houden en in de zaal rondlopen en er zijn er die blijven zitten, zoals jullie dit nu zien. Het heeft allemaal met het individu te maken, wat zij zeggen en doen en toestaan met hun lichaam.

Jaren geleden – eenendertig jaar geleden – zat mijn partner op een plek waar wij een overeenkomst sloten en die was als volgt: Mijn partner vertelde dat hij alles wilde horen dat werd gechanneld. Ik vertelde hem toen dat dit goed was maar dat er een limiet is aan wat hij kan doen. Als jij met een channeling bezig bent en er bewust bij bent gebruik jij een deel van je hersenen want wij kunnen jou dan niet meenemen naar die plek buiten jezelf waar anderen naartoe gaan en tijdelijk verblijven. Ik vertelde hem zelfs dat hij evenwichtsproblemen zou hebben als hij dit zou doen en dat hij niet in staat zou zijn om tijdens het channelen te staan. Er waren voor hem dus speciale omstandigheden. Ik vertel jullie dit om het volgende. In een channeling-situatie zoals jullie die nu horen en sommigen lezen of zien, want dit is een video, is er een energie geschapen die niet van deze planeet is….zeker niet. Dit is een energie die beschikbaar is voor degenen die dit willen. Er zijn mensen die met hun ogen rollen, lachen en weggaan. Er zijn mensen die letterlijk worden geraakt door de energie die spreekt tegen hun goddelijkheid en ook zij zullen niet in staat zijn om te spreken. Dit is vrije keuze en dit heeft ook te maken met wat ik jullie nu ga vertellen. De mens heeft dus de keuze om wel of niet af te stemmen en als zij afstemmen doen zij dit op een bepaalde laag, en wij hebben daar eerder over gesproken. Een laag wordt beluisterd, intellectueel, men schrijft dingen op, maar een andere laag krijgt de energie en weer een andere laag ontvangt de boodschap én de energie….een andere laag wordt door de energie veranderd. Dit is wat channeling produceert. Niet alle channeling is hetzelfde. Hoe langer een mens heeft gechanneld, hoe puurder het wordt. Dit komt eenvoudig door de ervaring om daar te zijn en daar steeds weer naartoe te gaan en steeds weer te weten wat men kan verwachten en in staat zijn om direct deze energie binnen te gaan en op die speciale plaats te zijn.

Meer lezen >>>


ZWAARD Met behulp en bericht van Aartsengel Michael. Door Anja Tjelpa – juli 2020

ZWAARD
Met behulp en bericht van Aartsengel Michael.
Door Anja Tjelpa – juli 2020


Laat ik beginnen met de Aarde, de moederplaneet voor de mensheid, de mensen van de mensheid. Moederplaneet en laat ik Vader Aarde niet buiten dit relaas laten, maar door Vader te noemen erbij te betrekken, echter de hoofdrol is toebedeeld aan Moeder Aarde. In de eerste zin heb ik het enkel over de mensheid, maar de Aarde heeft van de Grote Schepper nog andere rijken toebedeeld gekregen om op de planeet een levensduur te mogen hebben of meerdere. En op deze wijze te mogen bijdragen aan de evolutie in dit deel van het Universum. De overige Rijken kan je verdelen, in zichtbare via onze fysieke uitrusting en onzichtbare, welke kunnen worden waargenomen via spirituele zintuigen, via de binnenwereld.
En dit wordt geschreven anno 2020.
Ik zelf twijfel er niet aan dat dit aan het veranderen is.

De Aarde ontstaan uit oerbewegingen via invloeden van de Allerhoogste Creatiekrachten, zeg maar door willens en wetens. Bijgestaan door wezens van Hogere Hiërarchieën, door wezens van het Grote Elementaire Rijk, door Familie in andere dimensies, de Hemelse overkoepeling en ontelbare sterren, zonnen, manen, planeten, kometen en asteroïden en universele systemen. Het manlijke en vrouwelijke. Magnetisering en uitstraling. En dan belandt men al in de dualiteiten en polariteiten wat ook met de fundaties te maken heeft. En Liefde, onvoorwaardelijke Liefde.

Mensen, dieren, planten, mineralen/kristallen, en talrijke elementaire wezens en bovennatuurlijke wezens. Moeder Aarde altijd in bewegingen naar alle richtingen toe en in relatie met alle rijken, dit Zonnestelsel, deze Melkweg en de familie Melkwegen en de Grote Bron.
Vele processen van allerlei aard, duur en intenties zijn er al gepasseerd.

Meer lezen >>>


Op deze dag van je leven / Donderdag 23 Juli 2020 / Neale Donald Walsch


Donderdag 23 Juli 2020 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


...dat de wereld zoveel helderder is,
zo veel beter, omdat jij er deel van uitmaakt.

Wist je maar dat je alle gaven die je aan anderen geeft, kent.
Je zou je nooit meer verdrietig voelen, maar je zou je alleen
maar vreugde hebben in hoe geweldig God jou heeft gemaakt!

Ik zou deze dingen niet zeggen alleen maar om je goed te laten voelen.
De dingen die ik hier heb gezegd zijn waar.


Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Een Schrijven van de Schepper / Woensdag 22 juli 2020 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
Woensdag 22 juli 2020 / door Jennifer Farley,

Intentie & Actie


Je hebt altijd al veel keuzes gekregen. 
 Blijf of ga, groei of blijf stilstaan, beweeg of blijf inactief. 
Het aantal paden dat je tot je beschikking hebt is oneindig
en wordt alleen beperkt door jouw verbeelding. 
Wat je misschien vergeet is dat positieve actie
 soms gepaard moet gaan met positieve intentie. 
Ben jij klaar?

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


donderdag 23 juli 2020

Benjamin Fulford: Inlichtingendiensten van de Wereld Denken dat wij in een Matrix Leven Gecontroleerd door een Artificiële Intelligentie - 20 juli 2020

Inlichtingendiensten van de Wereld Denken dat wij in een Matrix Leven Gecontroleerd door een Artificiële Intelligentie
Benjamin Fulford - 20 juli 2020

Soms brengt op feiten gebaseerde verslaggeving je op een heel vreemd terrein. In mijn geval kwam ik bij een forensisch onderzoek naar wie het financiële systeem bestuurde in een heel bizarre wereld terecht. Het resulteerde in een ontmoeting met seniorbronnen van inlichtingendiensten en geheime genootschappen die me het idee uitlegden dat de mensheid vastzit in een matrix die werd gecreëerd door een geavanceerde artificiële intelligentie van onbekende origine. Verder zeiden ze dat deze artificiële intelligentie heel goed kwaadaardig of mogelijk zelfs krankzinnig kon zijn. Nu, met de wereldsituatie die in toenemende mate bizar en irrationeel lijkt en met het imploderende financiële systeem, is het tijd om naar bewijs voor deze bewering te kijken. Als het namelijk waar zou zijn, zal de enige manier om de mensheid ervan te bevrijden het vernietigen van deze destructieve intelligentie zijn.

De eerste keer dat mij over deze artificiële intelligentie theorie werd verteld was toen ik een grootmeester van de gnostische Illuminatie ontmoette. Hij stond bekend onder de naam Alexander Romanov en was gerekruteerd door de vroegere wereldkampioen schaak Bobby Fischer. Romanov was naar mij toegestuurd om contact tot stand te brengen tussen de Illuminatie en Aziatische geheime genootschappen. Hij vertelde me dat de Illuminatie was opgezet door de Griekse wiskundige Pythagoras naar aanleiding van de vernietiging van Atlantis. Zij zeggen dat Atlantis een beschaving was in het midden van de Middellandse Zee (waarschijnlijk de Minoïsche beschaving) die rond 1600 v.Chr. werd vernietigd door een vulkanische uitbarsting gevolgd door een tsunami.

Cobra, Muziek van het universum, 21 juli 2020 / Door eventnl


Cobra, Muziek van het universum,

21 juli 2020

Door eventnl

De opruiming van de Draco-vloot in ondermaanse ruimte verloopt goed en volgens plan. Alle Draco-aanwezigheid voorbij de maanbaan is volledig verwijderd en alle ruimte voorbij de maanbaan is nu bevrijd verklaard. Veel engelenwezens komen nu het zonnestelsel binnen vanuit de kosmische zee van liefde die nu de interstellaire ruimte door de hele Melkweg vult, waardoor de zogenaamde 'music of the spheres’ ontstaat die zich uitstrekt van de Kuipergordel helemaal tot de maanbaan:


“De ‘musica universalis, ook wel muziek van de hemelbollen of harmonie van de hemelbollen genoemd, is een oud filosofisch concept dat verhoudingen in de bewegingen van hemellichamen - de zon, maan en planeten - als een vorm van muziek beschouwt. Men denkt dat deze 'muziek' niet hoorbaar is, maar eerder een harmonisch, wiskundig of religieus concept. Het idee bleef tot het einde van de Renaissance een beroep doen op geleerden en beïnvloedde vele soorten geleerden, waaronder humanisten. Verdere wetenschappelijke verkenning ontdekte orbitale resonantie in specifieke verhoudingen in een orbitale beweging.”