Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 27 juni 2020

JEZUS: Al het voelende bewustzijn is eeuwig levendig geschapen! / Via John Smallman - 25 Juni 2020


JEZUS:
Al het voelende bewustzijn is eeuwig levendig geschapen!

Via John Smallman - 25 Juni 2020


Het woord 'ontwaken' is de laatste maanden een beetje een 'hype-woord' geworden, zoals velen het voor het eerst horen in de context van de ontvouwing van het menselijk spirituele collectief.  Dit groeiende bewustzijn, dat nu bij zovelen ontstaat, dat het menselijk zijn op dit moment een ervaring is in vorm, in lichamelijkheid, die iedereen in staat stelt en aanmoedigt om zich te herinneren dat ze eeuwig spirituele wezens zijn en altijd zijn geweest.  De levenskracht die door alle voelende fysieke levensvormen stroomt, en waarvan die vormen volledig afhankelijk zijn voor hun bestaan in vorm, is LIEFDE.

Liefde, Bron, God, de Ene - welk woord je ook kiest om het idee van een opperste al-wetende, al-liefhebbende en wijze Schepper en eeuwig Wezen in wie de hele schepping zijn eeuwige bestaan heeft - is inderdaad ALLES.  Elk voelend wezen is eeuwig vervat in en liefdevol omarmd in elk moment door de Ene, de Ik Ben Aanwezigheid, zoals het zich uitdrukt in oneindige manifestaties van zichzelf en met volledige creatieve Vreugde in elk van hen.

Herbeleving van aller oude tijden! / 26 juni 2020 / Door Marcelius

Herbeleving van aller oude tijden!
The way for freedom has started!
26 juni 2020 / Door Marcelius 


Op dit moment een herbeleving van aller oude tijden en transformaties. De mensheid staat voor een groot dilemma, en wat gaan we doen. De wereld is in rep en roer, er gebeurd van alles zowel goed als slecht. Dit is de tijd voor nieuwe kansen en alles wat men heeft geleerd in het heden maar zeker ook vanuit het verleden bestaat nu de kans voor de omslag. U allen heeft mogelijkheden en vooral nieuwe vaardigheden ter beschikking gekregen om uw inzichten te verwezenlijken en de NIEUWE AARDE in harmonie te plaatsen. Het vraagt nog even wat geduld maar hulp is onderweg. U allen bent sterker geworden qua waarneming over alles wat gaande is (uitzonderingen daargelaten) en hebben inzichten gekregen in alles wat gaande is en dat is een ferm pakket. U voelt zich sterker maar vooral gesterkt door vele medestanders die allen hebben belicht in wat er werkelijk gaande is en was. Dit noem ik motivatie om zaken op een liefdevolle manier weer te geven, in moed, kracht en inzicht. En op dit moment gebeuren er vreemde dingen die ik wil benoemen als Multidimensionale ingrepen met als doelstelling hulp te verkrijgen van onze tijdreizigers uit een andere dimensie die men als "menselijk" kan betitelen, maar toch in een geëvolueerde vorm van het mens zijn. Het is vooral noodzaak om eenheid en vereniging te realiseren om de toekomst te zekeren. En geloof mij, U kunt meer als U denkt, dus wonderen bestaan echt als je maar gelooft in jezelf. De kracht van de geest moet men namelijk niet onderschatten omdat er zoveel meer mogelijk is als men denkt. Automatisch rijst dan de vraag, hoe wat waar en wanneer zal dit dan plaatsvinden en wat moet ik hiervoor doen? 
Antwoord: Rond 08-08-2020 of iets eerder of iets later wordt alles duidelijk. Een andere uitleg kan ik hier niet aan verbinden en mij wordt ook niet alles verteld. Maar geloof één ding en dat alles zoals het is een enorm leerproces is geweest ten behoeve van een evolutie. 5 D, 7 D of hoger komt in zicht en daar gaan wij allen naar toe conform the Prophecy.

Asthar: Het nieuwe (ab)normaal / Via Arthura Hector / 19 juni 2020

Het nieuwe (ab)normaal
Via Arthura Hector / 19 juni 2020

Ashtar: "Lieve mensen wees waakzaam in de kalmte"
Langzaam verdwijnt de wereld van het natuurlijke bewustzijn naar een realiteit van kunstmatig bewustzijn. Zachtjes sluipt het bij iedereen naar binnen. De virtuele wereld breidt zich uit van de aarde naar de kosmos. Tijdens een crisis als deze wordt er heel duidelijk beeld gevormd in de geest van de mens. Er wordt jou iets nieuws aangeleerd om een virtuele structuur te realiseren, achter je rug om. Het internet wordt gepromoot en als zeer belangrijk neergezet tijdens deze crisis.

Virtuele structuren
De mens wordt duidelijk gemaakt, dat er een afhankelijk positief kan zijn. De voordelen worden gepromoot, tijdens een onveilige (wereld) situatie. Alles op afstand bied het nieuwe (ab)normaal de gelegenheid om alles in digitale kaarten te brengen. Het impulsieve gevoel en de intuïtie verstoren deze digitale structuur. Je zou kunnen zeggen: De superintelligente intuïtie is hen te slim af. Hun systeem is te onderontwikkeld om de intuïtie de baas te blijven. Anderhalve meter afstand heeft niks te maken met besmetting van een virus. Het heeft te maken met de afstand die nodig is om de lock-down vanuit de ruimte te lezen. Elk individu willen zij in kaart brengen en hun pad volgen, het gedrag. Jouw persoonlijke invloeden mogen dit alles niet gaan verstoren. Vooral de menselijke impulsen die onverwacht kunnen opstaan. Zo werkt het hart en de aarde.

De vergroting van een virtueel netwerk via satellieten is tijdens de corona-virus neergezet. Ongevraagd en zonder mededelingen naar de mensen toe. Kan dit zomaar in jullie democratie plaats vinden? Wordt de kosmos een illegaal speelveld, een vogelvrij terrein waar biljardairs in kunnen doen en laten wat zij willen, omdat zij de middelen bezitten om dit te doen? Zij denken die macht te kunnen stelen.Behoud je vrijheid! NEE tegen de spoedwet

De kracht van de vlinder / 26 juni 2020 / Door Martha Krul

De kracht van de vlinder
26 juni 2020 / Door Martha Krul

De “nieuwe” mens kijkt voorzichtig om zich heen.
Wij zijn uit onze oude cocon gestapt.
Ons keurslijf is geopend.

Dat keurslijf heeft gekneld.
Bekneld.
Toch heeft het ons ook een bepaalde bescherming geboden.
Weliswaar geen “echte” bescherming, maar het voelde wel zo.
Je zat verpakt in een pantser en dat voelde veilig.

Nu bent je eruit.
Dat is een bevrijding.
Het voelt naakt.
Je bent heel fragiel.
Je vlindervleugels zijn nog nauwelijks droog.

Het echte vliegen moet nog beginnen.

Je bent een drempel overgegaan, maar zit eigenlijk nog
op die drempel.
Net als de pasgeborene die vanuit de veilige baarmoeder
het licht aanschouwt dat volkomen nieuw is.
Nieuwe geluiden hoort die nog niet vertrouwd zijn.


Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Donderdag 25 Juni 2020


Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Donderdag 25 Juni 2020


Soms is jouw hoogste keuze actie. Soms is het stilte. En soms is het beslissen om helemaal
niets te kiezen totdat je meer informatie hebt, jouw hoogste keuze. Al deze keuzes kunnen
met duidelijkheid gemaakt worden als je je verbindt met je eigen hart en innerlijke wijsheid. Als je dat doet zul je altijd weten welke van de drie de juiste keuze voor je is op dat specifieke punt van je reis.

Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Op deze dag van je leven / Vrijdag 26 Juni 2020 / Neale Donald Walsch


Vrijdag 26 Juni 2020 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat je het einde van deze werkweek voor
altijd het einde van 'werk' kunt maken.

Wat wij "werk" noemen kan en dient een vreugde te zijn.
Het kan dat voor jou zijn, die nu begint, wat je ook doet.

Zie gewoon het dagelijkse werk wat uit je handen komt
als de weg naar waar je wilt zijn.
Wees dan dankbaar dat het leven je dit pad heeft gegeven.


Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl
Een Schrijven van de Schepper / Vrijdag 26 juni 2020 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
Vrijdag 26 juni 2020 / door Jennifer Farley,

Jullie Goddelijke Vonk


Neem even de tijd en denk aan alle keren
 dat je hebt gezegd: "Ik ben niets bijzonders."
Nu, vraag het Universum om je te laten zien wie/wat/hoe je echt bent.

Voor ieder niets bijzonders' moment dat je ooit hebt gehad,
 zijn er honderd momenten dat je iets heel bijzonders
bent geweest voor iemand of iets.
 Of het nu dichtbij of veraf is, er zijn mensen
die je Goddelijke Vonk hebben herkend
en je hebben gevierd dat je gewoon de mens bent die je bent.
Zelfs als je het niet voelt, ben je altijd al
 iets bijzonders geweest en zult dat altijd zo blijven!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

vrijdag 26 juni 2020

VIRUSWAANZIN PROCES: België sluit concensus van 50 miljard euro!


VIRUSWAANZIN PROCES:

België sluit concensus van 50 miljard euro!

  

© Viruswaanzin.be: Advocaat Verstraeten en Jeff Hoeyberghs

Gisteren gingen de pleidooien door voor de voorzitter van de rechtbank in Brussel.  De rechter heeft 2,5 uur lang geïnteresseerd geluisterd naar de argumenten en vragen gesteld die blijk gaven van een groot inzicht in de materie en terdege onderzoek.  Er werd een belangrijk deel van het pleidooi besteed aan het weergeven van de cijfergegevens die aanduiden dat de bewering dat Covid 19 een killervirus is dat tot 130.000 doden zou maken zonder maatregelen, science fiction is. U weet wel: R0 die al was gedaald tot 1,2 nog voor de maatregelen, de onmogelijkheid om meer dan ongeveer 15 % besmettingen te krijgen, een normaal aantal doden van de griep in de wereld van 650.000, het aantal overlijden in Nederland tot 9.400 2 jaar geleden op één jaar …  De Belgische Staat is hierop niet ingegaan en wees naar het standpunt van de virologen wat volgens haar een wetenschappelijke consensus vertegenwoordigde. De Belgische Staat heeft vooral naar voor gebracht dat volgens haar de burgerlijke rechter zich niet in te laten heeft met een dergelijke beslissing maar het de staat vrij staat om in deze materie te beslissen wat zij wil. In ruil voor wat foute statistieken, heel wat naïeve informatie over het virus en profileringsdrang van de virologen sloot de minderheidsregering van Wilmès dan maar een deal van 50 miljard euro en 108 000 verloren jobs...

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 26 Juni 2020.


Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf -
26 Juni 2020.

Vergeet niet dat niets toevallig gebeurt en dat terwijl jouw ervaringen zo lijken te zijn, er vaak veel andere zielen bij betrokken zijn, sommigen vanwege karma en anderen die zich gewoon bij hen aansluiten. De Pandemie heeft veel mensen ruimschoots de tijd gegeven om na te denken over hun leven tot nu toe en te beslissen waar ze vanaf dit moment naartoe gaan. Het is een kans om na te denken over jouw leven tot nu toe en of het voldoet aan jouw ambities, want in veel opzichten raakt de tijd op en zal er een nieuw tijdperk aanbreken. De oude manieren hebben hun doel zeer goed gediend, maar een nieuwe weg vooruit is wenkend voor degenen die hun zinnen op Ascensie hebben gezet.

Alles wat op dit moment gebeurt is berekend om ervoor te zorgen dat de vooruitgang wordt gehandhaafd die elke inmenging van de duisteren die een onnodige vertraging van jullie vooruitgang zou kunnen veroorzaken, zal voorkomen. Wanhoop niet, ongeacht wat er in de huidige omstandigheden gebeurt, want het is een tijd van opheldering van alles wat in de toekomst geen plaats heeft. Tegelijkertijd moedigen wij de zielen die hun ogen op de Ascensie hebben gericht aan om zoveel mogelijk te proberen de chaos die om hen heen kan ontstaan te negeren. Dit wordt deels veroorzaakt door de negatieve groepen die nog steeds geloven dat ze macht kunnen verkrijgen door hun rivalen te doden. Ze begrijpen niet dat de toekomst al geschreven is en geen enkele sterveling de macht zal hebben om de uitkomst te veranderen.

De maand juni loopt stilaan ten einde... / 24 juni 2020 / Door Fran Tielemans

De maand juni loopt stilaan ten einde..
24 juni 2020 / Door Fran Tielemans

De maand juni loopt stilaan ten einde, en misschien is het goed even terug te blikken en te kijken in welke mate jij vernieuwing hebt kunnen (of willen?) toelaten in je innerlijke of uiterlijke leven.

De 10/1-trilling brengt je aandacht telkens opnieuw bij jouw koers, bij jouw visie, bij die aspecten waar er wat opgeschud mag worden, zodat frisse lucht en nieuwe energie binnen kan stromen.

Heb je voldoende tijd vrijgemaakt voor stilte en Zelf-reflectie, dan weet je zeer goed wat er nu echt anders mag en zal in je leven, in je dagindeling, in je bewegings- of voedingspatroon, in je overtuigingen, in je prioriteiten.

De vlinder is uitgevlogen / 25 juni 2020 / Door Martha Krul


De vlinder is uitgevlogen
25 juni 2020 / Door Martha Krul

Deze nieuwe periode is heel anders dan het stuk dat achter ons ligt.
Het is een echte wending geweest.

In de lagere dimensies waren wij gericht op onze levenslessen.
Op het spiegelen van mens tot mens.
De opdrachten die wij via onze pijnen binnen kregen.
Het was een boeiende, maar lang niet altijd gemakkelijke tijd.

Nu is dat stuk klaar.
Het ligt achter ons.

Wij zijn door een grote poort heen gestapt.

Nu mogen wij volledig van onszelf houden.
Trots zijn op onszelf.
Onze waardering over onszelf uitspreken.

Het is klaar, het is goed zo.
De lessen zijn geleerd.
De vlinder is uit de cocon.

Dat beeld is belangrijk voor ons om vast te houden.
De vlinder die de vrijheid ziet en ervaart.
De vlinder die zo hard gewerkt heeft en nu van al het moois mag genieten.

De lessen waren voor de rups.
De vrijheid en de bronverbinding behoren tot de vlinder.

Wij zijn dat pad overgegaan.
De geboorte heeft plaatsgevonden.
Je hoeft niet meer terug naar je lessen.
Je hoeft niet meer diep naar je eigen processen te kijken.
Dat waren opgaven van de rups.

Live Kryon Channeling: Kryon Kauai Avontuur. 4 / Boodschap in de Hindoetempel. / 22 augustus 2019 / Lee Carroll / Geplaatst: 26 juni 2020

 Live Kryon Channeling:
Kryon Kauai Avontuur. 4
Boodschap in de Hindoetempel.
  22 augustus 2019 / Lee Carroll
Geplaatst: 26 juni 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur
  
Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst
Er zijn veel mensen die vragen waarom wij naar een Hindoetempel op Kauai komen en de duizenden die hier zijn om deze speciale boodschap te horen en die staan achter deze groep die hier voor mij staat in Kauai.  Het antwoord is: Door de kernwaarheid van Lemurie die hier is! De grondlegger van deze tempel, een reus in het Hindoeïsme, werd aanbeden door miljoenen mensen, noemde het correct en het was niet alleen de waarheid van wat hij geloofde maar ook meer. Hij zag iets voor zich, een verbinding, die deze tempel hier bracht om de Pleiadiers te eren. Energie….Lemurische energie van waar wij vandaan kwamen. Er zijn maar heel weinig plaatsen op Aarde die deze dingen samen zullen binden, zoals deze hier.

Ik wil jullie iets vertellen: zolang wij hier zijn en over hetgeen wij zojuist hebben gezien was dat de Hindoemeester. Als je kijkt in de ogen van deze man en tegen hem zegt dat je een Christen bent zal hij glimlachen en je feliciteren met je keuze en je vertellen dat je op de juiste tijd op de juiste plaats bent. Hij zal je de hand schudden en hij meent het ook. Hij zal je niet willen evangeliseren en je ook niet vertellen dat jij het mis hebt.

Meer lezen >>>


Op deze dag van je leven / Donderdag 25 Juni 2020 / Neale Donald Walsch


Donderdag 25 Juni 2020 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


...dat je prachtig bent.

Ja, jij. Kijk naar jezelf in de spiegel.
 Als God ooit iets in het Universum heeft geschapen
dat mooier is dan jij, is het een geheim.
Omdat het nergens kan worden gevonden.

Jij bent een wezen van schoonheid.
Deel de schoonheid van jou vandaag, en je zult het ervaren!


Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Woensdag 3 Juni 2020/ geplaatst 26 juni 2020

Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Woensdag 3 Juni 2020/ geplaatst 26 juni 2020


Je bevindt je in een fase van volledige herwaardering. Terwijl je teruggaat naar jouw vroege kindertijd, beoordeel je de verschillende invloeden die je hebt gehad. Ondersteunen die invloeden je in het zijn van jouw waarheid, jouw authentieke zelf?

Houdt je echt van wat je uit gewoonte vasthoudt? Of ontken je dingen waar je vroeger van hield en waar je in jouw leven al heel lang geen ruimte voor hebt gemaakt? Waarachtig zijn met jezelf is absoluut de sleutel tot het creëren van een leven dat jou en jouw hoogste expressie van jezelf dient, wat alleen maar, op zijn beurt, anderen kan dienen.

Een Schrijven van de Schepper / Donderdag 25 juni 2020 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
Donderdag 25 juni 2020 / door Jennifer Farley,

Laat Het Rollen


Het is oké om moe te zijn en moe te zijn van het moe zijn.
(Glimlach)
 Het Universum weet dat er nu veel op jullie bord ligt  en wil dat jullie weten
hoe wonderbaarlijk jullie met je eigen persoonlijke paradigma omspringen. 
 Veranderingen en emoties zullen plaatsvinden. 
 Integreer wat met je resoneert en laat die emoties rollen. 
Dit zijn zeer menselijke kwaliteiten en jullie zijn uniek in deze ruimte en tijd.
  Als de dingen overweldigend worden,
haal dan gewoon diep adem en vraag om hulp. 
 Het zal er altijd zijn als jullie het nodig hebben.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nlEen Schrijven van de Schepper / Woensdag 24 juni 2020 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
Woensdag 24 juni 2020 / door Jennifer Farley,

Zegen Hun Reis


Het kan uitdagend zijn om te zien en anderen hun eigen weg laten gaan.
Voor jou lijkt het misschien kwetsend, pijnlijk of destructief.
Voor hen is het gewoon een andere les die ze moeten leren.
Zegen hun reis en laat jouw binding los met onvoorwaardelijke liefde.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl
donderdag 25 juni 2020

Benjamin Fulford: Oorlogstrommels Slaan Over De Hele Wereld Nu De V.S. Is Verlamd Door Onderlinge Strijd - 22 juni 2020

Oorlogstrommels Slaan Over De Hele Wereld Nu De V.S. Is Verlamd Door Onderlinge Strijd
Benjamin Fulford  -  22 juni 2020

De United States of America Corporation, nu 4 maanden in zijn faillissement, wordt in toenemende mate disfunctioneel en verscheurd door onderlinge strijd. Dit heeft door de hele wereld een machtsvacuüm achtergelaten en versterkt het schrikbeeld dat meerdere regionale oorlogen uitbreken. Intussen zit er geen schot in de Oost-West onderhandelingen om de U.S. Corporation in D.C. te vervangen door iets dat functioneler is aangezien Aziatische vertegenwoordigers “gezondheidskwesties” voorwenden om nieuwe gesprekken te vermijden. Wanneer voortzetting te lang uitblijft, zou dit kunnen resulteren in een gezamenlijke aanval van de V.S., India, Japan en Rusland tegen China, waarschuwen leden van de Black Sun militaire orde.

De toenemende internationale spanningen ontstaan doordat de Amerikaanse overheid zijn militaire aanwezigheid terugtrekt of vermindert in Irak, Afghanistan, Israël, Duitsland en elders. President Donald Trump doet dit vanwege een combinatie van mislukte campagnes, isolationisme en een gebrek aan kapitaal.

De grootste bijwerking van de Amerikaanse wanorde blijft zichtbaar in het Midden-Oosten waar een vermindering in V.S. strijdkrachten leidt tot een poging op meerdere punten om het Ottomaanse Keizerrijk weer te vestigen. Turkije voert nu feitelijke oorlogen van verovering (herovering?) in Irak, Syrië, Libië en Jemen.