Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 20 juni 2020

Update Dag voor de VRIJHEID! Op 21 juni 2020 / 20 juniUpdate Dag voor de VRIJHEID! Op 21 juni 2020
20 juni

Het is inmiddels wel bekend dat de voorzieningenrechter in het kort geding dat de organisatoren van de Dag voor de Vrijheid hadden aangespannen de gemeente Den Haag in het gelijk heeft gesteld. Bekijk hier de video waarin volledig wordt uiteengezet hoe de organisatoren alles hebben voorbereid en hoe alles is verlopen.

De gemeente Den Haag stelt dat er vergunning was aangevraagd voor 100 personen en dat de hoeveelheid mensen die nu werd verwacht dat ver zou overstijgen. Uit de kennisgeving demonstratie blijkt echter duidelijk dat de organisatoren uitgingen van een maximum van 50.000. 
Conclusie, de gemeente Den Haag liegt!

De gemeente Den Haag heeft na ontvangst van de kennisgeving demonstratie de organisatoren verwezen naar een contactpersoon bij de politie; de organisatoren hebben nooit de mogelijkheid gehad om bij een contactpersoon van de gemeente Den Haag een en ander toe te lichten. Er was van de gemeente uit helemaal niets met ze gecommuniceerd. En dan… 2 dagen voor de geplande demonstratie, waarvoor – in goed overleg met de politie – dan al veel geld is uitgegeven om alles goed te organiseren, komt de gemeente Den Haag met het verbod van de demonstratie. 
Conclusie, de gemeente Den Haag maakt zich schuldig aan verregaand onethisch gedrag en manipulatie.

Is demonstreren een privilege geworden? / Door Ella Ster / 20 juni 2020


De geplande demonstratie op zondag 21 juni 2020 tegen de coronamaatregelen en de noodwet is door de burgemeester van Den Haag verboden. Een kort geding om dit verbod op te heffen veranderde niets aan dit besluit. De teleurstelling bij de organisator VirusWaanzin en deelnemers is groot. Het verbod illustreert de absurditeit van de maatregelen en het ondemocratische karakter van het beleid.

Het is een grondrecht om te mogen demonstreren. Er moet wel een vergunning aangevraagd worden bij de gemeente. Bij grote demonstraties is er uitgebreid overleg met de politie, om alles in goede banen te leiden. 

De Stichting VirusWaanzin zegt dat het overleg met de politie constructief was. De politie zag tot twee dagen voor de geplande demonstratie geen enkele reden waarom de demonstratie geen doorgang zou kunnen vinden. Het verbod lijkt vooral politiek gemotiveerd. Dit vermoeden wordt versterkt doordat een Black Lives Matter-demonstratie op zaterdag 20 juni 2020 wel doorgang kan vinden.
 

De organisatoren zijn teleurgesteld maar zien in de afwijzing ook als een vorm van erkenning. Jeroen Pols: “Het sterkt ons in de overtuiging dat het echt noodzakelijk is om de bizarre maatregelen zo spoedig mogelijk te beëindigen en deze gekkigheid zeker niet in een wet te verankeren zoals het kabinet wil. De demonstratie werd breed gedragen in de samenleving, het thema roept bij veel mensen terecht verontwaardiging op. Zozeer zelfs dat zij bereid zijn naar Den Haag te komen om te demonstreren. Mensen die normaal nooit demonstreren komen nu massaal in verzet.”Tweede belangrijke Age of Aquarius Activatie van 2020. op 21 juni en op 30 juni mediteren wij


Hieronder vind je de berichten van Cobra over de tweede belangrijke Age of Aquarius Activatie van 2020. Op 5 juni heeft hij de oproep geplaatst voor de activatie op 30 juni, en op 15 juni vraagt hij ons mee te doen met een zogenaamde ‘booster’ meditatie op 21 juni. Dus:

op 21 juni mediteren wij om 08.40 uur om een ‘boost’ te geven voor de activatie op 30 juni

en op 30 juni mediteren wij om 07.48 uur voor de Age of Aquarius Activatie

(beide Nederlandse tijd)

Om het overzichtelijk te houden heb ik hier eerst de instructies opgenomen. Daaronder vind je beide berichten met alle achtergrondinformatie.

Er is ook een interview met Cobra gehouden door de Sisterhood of the Rose; zodra het transcript beschikbaar is zal ik het vertalen en op eventnl plaatsen.

Instructies voor de Booster-meditatie op 21 juni 2020 om 08.40 uur:

1. Gebruik jouw eigen techniek om je in een ontspannen staat van bewustzijn te brengen.

2. Geef aan dat je deze meditatie wilt gebruiken als hulpmiddel om de kritische massa te bereiken van 144.000 mensen die mediteren voor onze Age of Aquarius Activatie deel 2.

3. Roep de Violette Vlam op vanuit zijn primaire bron om tijdens en na de meditatie een cirkel van bescherming om je heen te plaatsen. Vraag het om alles te transmuteren dat het Licht niet dient

4. Visualiseer een pilaar van schitterend wit Licht die van de Kosmische Centrale Zon komt en vervolgens wordt verspreid naar de Centrale Zonnen van alle sterrenstelsels in dit universum. Visualiseer dan dat dit licht binnenkomt door de Galactische Centrale Zon, dan door ons Melkwegstelsel gaat, ons Zonnestelsel binnengaat en door alle wezens van Licht in ons Zonnestelsel gaat, en dan door alle wezens op planeet Aarde en ook door jouw lichaam naar het centrum van De aarde.

5. Visualiseer dat dit Licht de Ziel-sterchakra's van miljoenen en miljoenen mensen activeert, en hen de mogelijkheid biedt om zich aan te sluiten bij de activatie van Age of Aquarius. Visualiseer dat degenen die zich zo geleid voelen daadwerkelijk deelnemen, waarbij hun aantal de kritische massa overschrijdt, en dat de activatie zelf een enorm positief genezend effect heeft op alle bewuste wezens op aarde en de positieve tijdlijn van het tijdperk van Waterman stabiliseert. 


De coronaspoedwet zal niet per 1 juli in werking treden / 19 juni 2020 / Door NU.nl


De coronaspoedwet zal niet per 1 juli in werking treden, schrijft het kabinet in een vrijdag verzonden brief aan de Kamer.
19 juni 2020

De wetsbehandeling van de noodwet, die alle tijdelijke noodverordeningen als gevolg van de coronamaatregelen in een wet moet verankeren, heeft meer tijd nodig.

"Een zorgvuldige behandeling in de Tweede en Eerste Kamer vergt tijd en aandacht", aldus minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

De coronamaatregelen, zoals het afstand houden, worden op dit moment met een beroep op noodverordeningen gehandhaafd door het lokaal gezag.

Maar noodverordeningen zijn niet bedoeld voor een lange periode. Critici menen dat het parlement een dergelijke inbreuk op grondrechten moet behandelen.

Ook is er kritiek op de verregaande bevoegdheden die de politie krijgt om te handhaven. Zo wil het kabinet dat de politie ook in woningen mag controleren of er te veel mensen zijn die onderling onvoldoende afstand houden.

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen voorziet "verstrekkende gevolgen". 
Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is kritisch en vreest lokaal weinig bewegingsvrijheid te krijgen.
Ook de Raad voor de rechtspraak en het College voor de Rechten van de Mens verwachten problemen.

Meerdere partijen in de Tweede Kamer lieten onlangs al weten dat de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 niet door het parlement heen mag worden gejaagd. De Jonge schrijft dat hij de wet na de kritiek op punten heeft aangescherpt. Hij biedt de Kamer de ruimte om zelf te bepalen wanneer de wet behandeld wordt.


Een Innerlijk Ontwaken door Lord Melchizedek / Gechanneld door Natalie Glasson -

Een Innerlijk Ontwaken door Lord Melchizedek
Gechanneld door Natalie Glasson -
Orginele Bron: Sacred School of OmNa


Groet geliefde vrienden, groeten aan jullie lichtwerkers, en aan hen die toegewijd zijn aan de Aarde en de Schepper. Ik ben Lord Melchizedek en het is een eer om in jullie aanwezigheid te zijn. Terwijl ik mezelf vertegenwoordig of geef als één wezen, ben ik een bewustzijn van velen. Het is mijn doel om toezicht te houden op het Universele Niveau van het Universum van de Schepper om de spirituele opvoeding en de Ascensie opvoeding van iedereen te ondersteunen en om de Universele Niveau-energieën uit te stralen, evenals het doorgeven van het goddelijke plan zoals dat door de Schepper aan mij is gegeven.

Ik kom vandaag naar voren met een inzicht. Er vindt zoveel plaats op de Aarde, dat er op dit moment meerdere ascensie verschuivingen plaatsvinden. De Aarde barst bijna uit met de energie van angst als de oude energie van negativiteit, angst, boosheid, frustratie, enzovoort, wordt losgelaten voor vele wezens om te belichamen en vervolgens te transformeren in positief liefdevol licht. Daardoor wordt de Aarde, haar menselijkheid en alle wezens bevrijd.

Nieuwe maan en zonsverduistering 21 juni 2020 om 08:43 uur / 17 juni 2020 / Door Petra Stam

Nieuwe maan en zonsverduistering 21 juni 2020 om 08:43 uur
17 juni 2020 / Door Petra Stam

Veel gewassen hebben inmiddels het hoogtepunt van hun groei bereikt en de komende maanden staan in het teken van rijpen. Volgroeien, volwassen worden, zich ontwikkelen, tot wasdom komen, het zijn processen die zich in eerste instantie van binnen afspelen. Daarna, als je plannen zijn gerijpt, komt het moment om actie te ondernemen. Een nieuwe maan vraagt om inkeer. Neem de tijd om ideeën en plannen verder te ontplooien en vorm te geven. Wat je (symbolisch) hebt gezaaid, is nu sterk(er) gegroeid en vraagt tijd om verder te rijpen, om de vorm aan te nemen die jij wenst.

 Wat kun of wil je meer tot ontwikkeling laten komen in deze periode?

Op de langste dag van het jaar is het nieuwe maan én is er een zonsverduistering. Midzomer is de tijd om je warmte, kracht en licht te laten schijnen. Wat wil jij meer in het licht zetten? Waarover wil jij helderheid geven? Een eclips vindt plaats als de maanknopen in de buurt staan. Dit betekent dat deze tijd gaat over levensdoelen en missies, over beseffen wat jouw ziel wil leren in dit leven. Je moet je ergens bewust van worden, maar in eerste instantie wordt het licht verduisterd en ervaar je onrust.

Jezelf opnieuw leren kennen is lang niet altijd gemakkelijk / 19 juni 2020 / Door Martha krul

Jezelf opnieuw leren kennen is lang niet altijd gemakkelijk
19 juni 2020 / Door Martha krul

Wij gaan een drempel over…
Wij voelen het.
Wij voelen al dat de energie verandert.
Wij zitten in de versnelling.
Wij zwepen elkaar op….

Alles draait op volle toeren.
Maar laat je niet na deze zonnewende in een “gat” vallen,
omdat je er zoveel verwachtingen over had.

De verwachtingen van een jonge vogel die uit het ei komt
en meteen kan vliegen en mee kan naar het zuiden.

Het is niet zo en het werkt niet zo.

Wij gaan veranderen.
Ja dat zal duidelijk zijn.
Wij gaan weer een stap verder in onze eigen evolutie.

Wij krijgen nieuwe vaardigheden aangereikt
en daarmee gaan wij weer leren werken.

Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Donderdag 18 Juni 2020

Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Donderdag 18 Juni 2020


We hebben uitvoerig gesproken over het feit dat jullie zich in de diepe verschuiving van doen naar zijn bevindt. Dit kan erg moeilijk voor jullie zijn om aan te wennen, omdat jullie
geconditioneerd zijn om erg actie gericht te zijn. Misschien zou het makkelijker voor jullie zijn om te wennen wanneer jullie begrijpen dat er nog steeds sprake is van doen, het is gewoon wat jullie doen en hoe jullie je energie gebruiken die is veranderd.

Als jullie je vooral richten op het zijn, verschuift je doen naar het interne in plaats van naar het externe. Jouw doen kan overgave zijn aan de stroom, of het beoefenen van aanwezigheid, acceptatie, verbinding en dankbaarheid.


Op deze dag van je leven / Vrijdag 19 Juni 2020 / Neale Donald Walsch

Vrijdag 19 Juni 2020 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


...dat geldproblemen in een oogwenk kunnen verdampen,
en dat je voor eeuwig in overvloed bent.

Ik weet het, ik weet het... het lijkt soms niet zo, maar de waarheid is,
dat je altijd alles hebt wat je nodig hebt, precies hier en nu.
Weet je hoe ik dat weet? 
Je bent nog steeds hier. 
Als jou niet altijd alles gegeven was
wat je ooit nodig had, zou je niet hier zijn.

Een Schrijven van de Schepper / Donderdag 18 juni 2020 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
Donderdag 18 juni 2020 / door Jennifer Farley,

Jouw Prachtige Licht


Als je gelooft dat er een oorlog gaande is of dat er een afscheiding bestaat
tussen jezelf en andere mensen, dan is dat wat er speciaal voor jou wordt
gecreëerd. Echter, als je vreugde, vrede en Onvoorwaardelijke Liefde ziet
groeien en jullie hele wereld omvat, dan zal het jouw realiteit worden.
Vergeet niet, dierbare, de duisternis gedijt en leeft op verdeeldheid,
boosheid en angst. Blijf je mooie licht schijnen en erken de Goddelijke
Vonk in de mensen om je heen. Je hebt de capaciteiten, kennis en
wijsheid, gebruik het!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nlvrijdag 19 juni 2020

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 19 Juni 2020.


Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf -
19 Juni 2020.

De zaken ontwikkelen zich vrij snel, maar nieuws erover komt jullie zelden ter ore omdat degenen die alles voor de mensheid bepalen, bijzonder geheimzinnig zijn over hun acties. Soms is dit nodig voor de bescherming van het volk, maar naarmate de Illuminati langzaam maar zeker door de Alliantie worden teruggedrongen, neemt de invloed van het duister aanzienlijk af. Tegelijkertijd worden veel van haar leden, die zich bezig houden met negatieve activiteiten, vanwege misdaden tegen de menselijkheid gearresteerd. Dientengevolge zijn ze niet in staat om te voorkomen dat de plannen van de positieve krachten ten uitvoer worden gebracht om op die manier de mensheid uit de tentakels van de duistere wezens te bevrijden. Binnenkort zal een punt worden bereikt waar het mogelijk is om in alle openheid te werk te gaan en het duister permanent te verbannen, waarna de vrijheid op Aarde zich kan herstellen.

De daden van het duister tegen de zielen van het Licht zijn onbegrensd, zielen die al zoveel jaren lang zijn onderdrukt zodat de vooruitgang minstens 50 jaar of meer werd vertraagd. Echter, recente maatregelen van het Licht hebben voor een keerpunt gezorgd, waardoor in alle redelijkheid kan worden aangenomen dat veranderingen ten goede, evenals de verheffing van de mensheid mogelijk zijn. Met de komst van het Nieuwe Tijdperk, dat in 2012 is begonnen, waren jullie van succes verzekerd en inderdaad zijn de zaden van verandering al gezaaid. We weten dat jullie erg veel geduld hebben gehad, maar voordat de veranderingen zich kunnen voltrekken, moet absoluut zeker zijn dat deze vrij zijn van negatieve inmenging. Het is geen gemakkelijke taak geweest om voorbereidingen te treffen voor een probleemloze tijd waarin enorme vooruitgang kan worden geboekt. Kleine problemen konden beter worden gelokaliseerd en hebben geen invloed op de veranderingen die op stapel staan.

Is er leven na de dood? / AUTHOR: TRUDY HEKKERT / 15 JUNI 2020

Is er leven na de dood?
 AUTHOR:   TRUDY Hekkert  / 15 JUNI 2020  


Voor mij is het antwoord, ja.

We leven verder na dit leven.

Wij zijn ziel en de ziel leeft altijd verder.
Ik mag veel overleden dierbaren channelen en ontvang prachtige boodschappen.
Wij zijn energie en zijn verbonden met elkaar, ook als iemand het stoffelijke lichaam achter zich heeft gelaten.

We mogen verder groeien in het licht om uiteindelijk weer in een ander jasje ervaringen op te doen.

Net zo lang totdat onze ziel zegt “Het is goed geweest en ik heb alle ervaringen gehad die ik wilde”.

Vele verschillende jasjes heeft onze ziel al gedragen.
Wij zijn een ziel, we zijn niet ons jasje.
Ik heb vele voorbeelden, maar wil hierin toch een mooi voorbeeld geven vanuit mijn eigen leven.

De zonnewende, een bijzondere wending in onszelf /18 juni 2020 / Door Martha Krul

De zonnewende, een bijzondere wending in onszelf
18 juni 2020 / Door Martha Krul

De verandering van de wereld zit in onszelf.

Het lijkt een dooddoener.
Helemaal mee eens.

Wij staan opnieuw voor een intensieve doorgang in de energie.
Vele processen lopen door elkaar.

Wanneer problemen echt op de spits worden gedreven,
komt er helderheid en verandering.
Dat is het proces van de voortdurende slingerbeweging.
Van groot naar klein en dan weer terug.
Scholen, ziekenhuizen, verzorgingshuizen, winkels, etc.
allemaal van centralisatie naar decentralisatie.
De geschiedenis kan ons daar veel over vertellen.

Het is de mens die dient te veranderen, roepen wij dan.
Dat was in onze lagere dimensie wereld niet gemakkelijk.
Er werden dingen gezegd, maar niet gevoeld.
Dat is nu veranderd.

Seizoenswissel & Mercurius Retrograde / 17 juni 2020 / Door Fran Tielemans

Seizoenswissel & Mercurius Retrograde
17 juni 2020 / Door Fran Tielemans

Wanneer je met de fiets een bocht nadert, ga je automatisch wat remmen, je bent aandachtiger, en je overziet de verkeers-situatie. En dat is precies wat je doet wanneer je een sterk energetisch keerpunt nadert. Je lichaam weet dat al voor jij het in je denken beseft. Je zenuwstelsel vangt al prikkels op van de energetische shift die zich al aan het vormen is, en alles in je lichaam reageert daarop.

Vandaar dat je kan merken dat je de dagen voor en na een seizoenswissel (Zonnewende of Equinox) wat vermoeider bent, je vertering gaat trager, je bent wat meer prikkelbaar, je slaappatroon verandert enzovoort.

Het is alsof je lichaam je erop wijst dat het een goed moment is voor je om wat te vertragen, om wat aandachtiger te zijn, om jouw koers te bekijken, te herzien, te her-evalueren en eventueel te veranderen.

En dat is wat we nu aan het doen zijn.

Op deze dag van je leven / Donderdag 18 Juni 2020 / Neale Donald Walsch


Donderdag 18 Juni 2020 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


...dat het leven aan jouw kant staat, je leeft in een vriendelijk
Universum en alles zal uiteindelijk goed komen.

Je staat misschien voor een uitdaging op dit moment,
of misschien een belangrijke vraag waarover je hebt nagedacht,
maar je staat hier niet alleen voor.
Je kunt God om hulp vragen.
Jij kunt ook een gesprek met God hebben.
 Ik beloof het.

Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Woensdag 17 Juni 2020


Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Woensdag 17 Juni 2020


Jezelf accepteren met onvoorwaardelijke liefde zal je niet in het ego laten vervallen of in oude patronen doen blijven. In feite, wanneer je niet in verzet bent tegen jezelf, creëer je de veilige omstandigheden die nodig zijn voor je eigen genezing, groei en expansie. Is het niet tijd voor jou om de ruimte vast te houden die jouw eigen bewustzijnsontwikkeling ondersteunt?

Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Een Schrijven van de Schepper / Dinsdag 16 juni 2020 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
Dinsdag 16 juni 2020 / door Jennifer Farley,

Verbindingen


Je vergeet vaak hoe je voorbij het oppervlakkige en minder belangrijke kunt kijken.
Het Universum zal je altijd begeleiden in wat je moet loslaten en wat je moet doen.
Verbindingen zijn verbindingen: ze dienen een doel in het dagelijks leven,
maar geven je nooit wat je echt nodig hebt.
 De voldoening van je ziel komt voort uit relaties met degenen die je liefhebt,
waardeert en respecteert - ze gaan levenslang mee.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

donderdag 18 juni 2020

Benjamin Fulford: Failliet en Zonder Leider Kampt Amerika met Chaos en Revolutie - 15 juni 2020

Failliet en Zonder Leider Kampt Amerika met Chaos en Revolutie
Benjamin Fulford - 15 juni 2020

De ineenstorting van de United States of America Corporation escaleerde vorige week in, wat de Chinese propagandisten vergeleken met de culturele revolutie waar China in de zestiger en zeventiger jaren mee geconfronteerd werd. Het is te verwachten dat de chaos tijdens de zomermaanden verder escaleert totdat er een echte revolutie is en geen door de elite geënsceneerde culturele revolutie. De enige V.S. instelling die in deze dreigende omstandigheden zijn integriteit behoudt is het leger dat klaar staat om ervoor te zorgen dat geen massaal bloedbad of lijden uit deze politieke chaos voortkomt.

Intussen eindigden vorige week de onderhandelingen op hoog niveau tussen Oosterse en Westerse geheime genootschappen in een patstelling nadat Aziatische leiders westerse ondergeschiktheid eisten, iets dat nooit zal gebeuren volgens de bronnen die bij de onderhandelingen waren betrokken.

Dit betekent dat de wereld door een heel gevaarlijke en hete zomer zal gaan met geen duidelijke prognose anders dan toenemende chaos, vooral binnen de Verenigde Staten. Er zal ook een toenemend gevaar voor oorlog zijn met gebruik van elektromagnetische en nucleaire wapens.

Voordat we teruggaan naar de Oost/West onderhandelingen, laten we eens kijken naar wat er werkelijk schuil gaat achter deze culturele revolutie binnen de Verenigde Staten. Dit is wat de Chinese communistische propagandakrant de Global Times te zeggen had:

Snel terug naar het gezonde normaal? Laat je stem horen! 17 juni 2020 / Door Ella Ster


Nederland bevindt zich in een crisis. Ouderen vereenzamen, mensen durven elkaar niet meer aan te raken, werknemers raken hun baan kwijt, ondernemers gaan failliet, mensen zien geen uitzicht meer. De 1,5 meter samenleving is onmenselijk, ongezond, in strijd met onze fundamentele vrijheden en economisch onverantwoord! Er is geen sprake meer van een epidemie. De coronamaatregelen moeten direct worden afgeschaft, zodat we snel terug kunnen naar het gezonde normaal.

De coronacrisis heeft ons allemaal diep geraakt. Daar waar de meesten maanden geleden nog gemotiveerd waren om de maatregelen op te volgen, omdat we dachten dat dit bescherming zou bieden, weten we nu dat de maatregelen ineffectief en zelfs een vernietigend effect hebben. De gezondheid van de kwetsbare mensen heeft juist te lijden, door het verlies aan sociale contacten en uitstapjes naar buiten.

Velen voelen het inmiddels ook in hun portemonnee door het verlies van werk of bedrijf. We leven onder een juk van belachelijke maatregelen, die steeds meer op een parodie beginnen te lijken. We zien tegelijkertijd dat anderen nog in een angstgreep vastzitten, als gevolg van eenzijdige of onjuiste informatie en staatspropaganda. Dat heeft ook een enorm negatief effect op de psyche van veel mensen.

Voor mij betekent dit alles een duidelijke grens die niet overschreden mag worden.
Tot hier en niet verder! Waar ligt jouw grens?

Het nieuwe normaal = NIET normaal
Hoe serieus het virus ook genomen dient te worden; aan onze grondrechten mag en kan niet getornd worden. Deze mogen NIET structureel worden aangetast. Bovendien is er niets normaals aan ‘het nieuwe normaal’ en ‘de 1,5 meter samenleving’. Het druist volledig in tegen de menselijke natuur.