Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 6 juni 2020

PERSBERICHT BOND OVERHEIDSZAKEN 5 JUNI 2020 Bond Overheidszaken vernietigt rechtshandelen / Door Ella Ster / 6 juni 2020


PERSBERICHT BOND OVERHEIDSZAKEN 
5 JUNI 2020
Bond Overheidszaken vernietigt rechtshandelen

Alle leden van de Eerste en Tweede Kamer zijn hun bevoegdheid om nieuwe besluiten te nemen kwijtgeraakt. Dit claimt de Nationale Bond tegen Overheidszaken, die in buitengerechtelijke verklaringen het rechtshandelen van de parlementsleden heeft vernietigd. De Bond ging hiertoe over naar aanleiding van hun gedrag inzake ‘corona’.

De Bond heeft in de maand mei ieder Kamerlid persoonlijk een aanzegging gestuurd waarin werd geëist dat de parlementariër zijn steun aan de coronamaatregelen van Mark Rutte en de zijnen zou intrekken en de ophandenzijnde inwerkingtreding van de spoedwet aangaande ‘corona’ zou uitstellen. De Bond waarschuwde de Kamerleden dat zij in de coronacrisis medeaansprakelijk en medeverantwoordelijk dreigden te worden voor het handelen van Mark Rutte (minister-president) en Hugo de Jonge (minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport), met Jaap van Dissel (directeur Centrum Infectieziektebestrijding RIVM) als adviseur.

Onbehoorljk bestuur
De parlementsleden werden erover geïnformeerd dat de Bond al vanaf 26 maart 2020 schriftelijk vragen had gesteld aan genoemde heren over onder andere de coronatests, de registratie van coronadoden, de effectiviteit en veiligheid van vaccinaties en de onderliggende validaties. De Bond kreeg op deze vragen geen antwoord. Dit niet verstrekken van correcte inhoudelijke onderbouwingen die de coronamaatregelen konden rechtvaardigen, bracht de Bond tot de conclusie dat Rutte, De Jonge en Van Dissel zich schuldig maakten aan ‘onbehoorlijk bestuur in zware nalatigheid’ .

Kleuters

De Eerste en Tweede Kamerleden zijn op basis van hun ambtsplicht eraan gehouden zorgvuldig besluiten te nemen. De Bond legde bloot dat de feitelijke grondslag onder de coronamaatregelen ontbreekt en eiste dat de parlementsleden hier consequenties aan zouden verbinden. Geen enkel parlementslid deed dit. ‘Dat is buitengewoon ernstig’, meent Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. ‘De leden van de Eerste en Tweede Kamer doen hun werk niet. Ze stellen blijkbaar geen onderzoeksvragen aan Mark Rutte en Hugo de Jonge om vast te kunnen stellen of hun coronamaatregelen gegrond zijn. Het lijkt er sterk op dat ze hun verhaal accepteren alsof ze kleuters zijn.’Jij Bent een Multi-Dimensionaal Wezen door de Hemelse Witte Wezens / Gechanneld via Natalie Glasson - 4 Juni 2020 -


Jij Bent een Multi-Dimensionaal Wezen door de Hemelse Witte Wezens
Gechanneld via Natalie Glasson - 4 Juni 2020 -
Originele Bron: Sacred School of OmNa

352 Niveaus van het Universum van de Schepper, allen ontwakende, actief en  ontwikkelen de frequenties van de Schepper. Elk niveau drukt een unieke vibratie en belichaming van de Schepper uit, terwijl het tegelijkertijd alles wat de Schepper is inkapselt. Elk niveau is heel en compleet en toch is het Universum van de Schepper alleen heel en compleet met de 352 niveaus. Elk niveau kan honderden en zelfs miljoenen lagen, niveaus en dimensies bevatten, waardoor een enorme en uitgestrekte ruimte ontstaat voor alle aspecten van de Schepper om te verkennen en te evolueren.

Jij bent een prachtig en belangrijk onderdeel van het Universum van de Schepper, zoals elke uitdrukking van de Schepper. Jij hebt de mogelijkheid om te bestaan binnen vele of alle 352 niveaus en dimensies van het universum van de Schepper, Ook belichaam jij ook alle 352 niveaus. Dit betekent dat jij een Multi-Dimensionaal wezen bent. Je hebt toegang tot het ervaren van alle dimensies en alle dimensies bevinden zich binnenin je, die doorheen jou worden uitgedrukt.

Ultiem Universeel Advies: Stap in de Nieuwe Realiteit of Vijfde Dimensie! / Anton Teuben - 4 Juni 2020


Ultiem Universeel Advies: Stap in de Nieuwe Realiteit of Vijfde Dimensie!
Anton Teuben - 4 Juni 2020

Dit bericht is voor de miljoenen

Nederlanders die nu vredig, liefdevol en met respect voor de maatregelen hun mening ventileren of de straat opgaan om zich te verenigen tegen de realiteit die ons wordt of werd geboden. Geef het goede voorbeeld en laat zien hoe het ook kan. Onze bestuurders zien nu duidelijk in dat ze iets over het hoofd hebben gezien en wij/jullie dienen compassie te kunnen opbrengen voor de situatie waarin zij nu zijn beland. Er wordt naar jullie geluisterd… benoem de hele actualiteit en met name de oplossingen en verspreid het verder en geef mensen uitzicht op een betere,  respectvolle en liefdevolle toekomst.

Waarschijnlijk zijn klokkenluiders/UFO-meldpunten en mensen die weten en getuige waren van objecten en buitenaards contact hebben ervaren de meest verguisde en bewust vergeten groep op dit moment. Sinds wij vanaf 2002 de media en politiek hebben geattendeerd op onder andere. chemtrails en geo-engineering, wat zit er in de vaccins en in ons eten, de tastbare feiten wat straling kan aanrichten. En we hebben antwoorden gevraagd waarom de Schumann resonantie en leylijnen uit het vakgebied van universiteiten is verdwenen.  We hebben media, politiek en wetenschap met feiten en bewijs ingelicht over buitenaards contact in Groningen. Dit resulteerde in totaal onbegrip van deze instituties en we werden als fantasten en leugenaars neergezet. We konden begrip opbrengen voor deze reacties omdat er veel onwetendheid en vooroordelen zijn en we wisten dat er een tijd zou komen dat de waarheid zich zou aandienen. Daar zijn we nu midden in beland en 2020 zal het jaar zijn waarin sluiers worden opgetrokken en we eindelijk een positiever tijdperk binnen stappen… wat zich momenteel wereldwijd openbaart.

Wat als we ieder mens eens in het licht zetten / 30 mei 2020 / Door Trudy Hekkert

Wat als we ieder mens eens in het licht zetten
30 mei 2020 / Door Trudy Hekkert

Wat als we ieder mens eens in het licht zetten...

Laten we licht sturen naar de wereldleiders die niet eerlijk zijn, dat ze snel de inzichten gaan ontvangen, dat het op deze manier niet langer kan.

Laten we licht sturen naar alle slachtoffers, dat ze snel inzichten en ondersteuning ontvangen, om alles te gaan verwerken en innerlijke rust gaan ervaren.

Laten we licht sturen naar de mensen die alleen maar waarde aan geld hechten, dat ze snel inzichten ontvangen, dat het niet alleen om materiële rijkdom gaat, maar om de innerlijke rijkdom.

Laten we licht sturen naar alle mensen die discrimineren, dat ze snel inzichten gaan ontvangen, dat ieder mens gelijkwaardig is.

Laten we licht sturen naar de mensen die alleen maar wijzen naar de ander, dat ze snel inzichten mogen ontvangen dat het allemaal bij onszelf begint.


Live Kryon Channeling Stream Kryon in Berkeley Springs 4 / Lee Carroll / 2 mei 2020 / Geplaatst: 6 Juni 2020


Live Kryon Channeling Stream
Kryon in Berkeley Springs 4
Lee Carroll / 2 mei 2020

Geplaatst: 6 Juni 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Meer dan jullie denken  

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Deze boodschap is aan het einde van deze twee dagen die vol zaten met leringen en informatie. Het waren eerder toevoegingen met een samenvoeging en herinneringen over dingen die wij eerder hebben verteld. Er zijn mensen die vroegen: “Wie ben jij, Kryon?” alsof ik een lineaire mens ben. Ik spreek door een lineaire mens, maar als jullie hen vragen hoe dit is nu hij channelt na dertig jaar later in zijn leven, zal hij jullie vertellen dat alleen maar een deel van de conversatie lineair is. Hij zal jullie vertellen dat er veelvuldige beelden en veelvuldige boodschappen meekomen, en dit is waar. Hij is zich bewust van de veelvoudigheid van de energieën die op deze plaats worden gepresenteerd, zoals nu, op deze manier. Hij is zich ervan bewust dat in een multidimensionale staat afstanden niets uitmaken. Er is niet zoiets als de wet van het omgekeerde kwadraat van de meetkunde die spreekt over afstand die volume beïnvloedt en al het andere dat wordt overgebracht in licht. Hij is zich ervan bewust dat degene die worden aangeraakt een wereld ver weg kan zijn. Hij is zich ervan bewust dat er multiple boodschappen worden doorgegeven en dat er mensen zijn die knikken en boodschappen ontvangen. Hij is zich van deze dingen bewust omdat hij deze dingen al lang genoeg doet en in dit bewustzijn weet hij ook van de ongelooflijke verzorging en de welwillendheid van God.

Meer lezen >>>


Juni 2020 een maand die ons veel gaat brengen / 5 Juni 2020 / Door Martha Krul

Juni 2020 een maand die ons veel gaat brengen
5 Juni 2020 / Door Martha Krul

De veranderingen zijn in volle gang.
Voor en achter de schermen draait alles op volle toeren.
Het oude wordt in hoog tempo afgebroken.
Het nieuwe wordt zichtbaar.

Op de aarde en in de mens is een soortgelijk proces aan de gang.
De oude mens wordt afgepeld, de nieuwe komt te voorschijn.

Een maatschappij die staat te “wiebelen”.
De nieuwe mens die het lastig vindt om zijn nieuwe vaardigheden te onderkennen.

Het universum heeft de leiding overgenomen.

Deze maand laat ons door sterke energie golven gaan.
Alles grijpt in elkaar.

VERTROUWEN en nog eens vertrouwen.

De kracht zit in de mens zelf.

Door onszelf met onze eigen kracht te verbinden,
staan wij in de sterkste kracht die mogelijk is.

De nieuwe mens vormt het fundament van de nieuwe samenleving.

Het oude brokkelt af en wij zien dat.
Dat geeft onrustige gevoelens.
Het hele universum is er vol van.

Door ons met onze eigen krachten te verbinden staan wij sterk.
Onze intuïtie wijst ons de weg.
De stilte in deze onrust is van groot belang.
De stilte geeft helderheid.
Die helderheid is van belang.

DE ENERGIE VAN JUNI / Door Fran Tielemans

DE ENERGIE VAN JUNI

Dit is de maand waarin jij én de maatschappij glashelder ziet dat het anders moet en anders zal, op al die aspecten waar vernieuwing nodig is. De energie van juni is dan ook vrij woelig, en zet aan tot alle noodzakelijke veranderingen die deel uitmaken van het verder uitbouwen van nieuwe funderingen, voor je eigen leven en voor de maatschappij.

De hele maand stroomt er vrij veel vuur-energie, die kan maken dat je al snel meegesleurd kan voelen door alle heftigheid rondom jou. Het is goed om deze maand dus wat extra te werken aan jouw evenwicht, aan energieschoonmaak, en het verder loslaten van oude lagen emoties die je belemmeren om helder en vrij en licht te functioneren. Meer dan anders kan veel water, frisse lucht, beweging, maar zeker ook meditatie, stilte en innerlijk werk je helpen een en ander te balanceren.

Extra stilte is ook aangewezen omdat deze maand een onderliggende 10/1-trilling draagt. Die helpt je om jouw éigen koers te zien, te voelen en te bepalen. Ze zet je aan om je te durven onderscheiden, om toch iets anders te durven kiezen of realiseren dan dat wat anderen die jij belangrijk vindt kiezen. Ze ondersteunt je om je te heroriënteren als dat nodig is voor je, om je moed en durf en doorzettingsvermogen diep in je Zelf op te halen, en in te zetten voor dat wat nodig is.

Op deze dag van je leven / Vrijdag 5 Juni 2020 / Neale Donald Walsch


Vrijdag 5 Juni 2020 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


...dat er een familiereünie op je wacht, en je zult
meer overgelukkig zijn dan je je nu kunt voorstellen.

Op de dag dat je jouw lichaam verlaat, wat ik graag
jouw voortzettingsdag noem -- zul je door iedereen begroet worden
waar je ooit om welke reden dan ook van hebt gehouden
en, tegenover de groep staat, voor elke persoon die ooit zo dierbaar voor jou was.
Het wordt een grootse en glorieuze reünie,
met vreugde en lach en pure verwondering
en elke hart en ziel vervult!

Dit is ook door iedereen ervaren die hier ooit is vertrokken --
 al degenen die je voor zijn gegaan... natuurlijk.
Dus treur niet om hen. Ze zijn zo gelukkig!
Ik weet niet zeker waarom het de bedoeling was dat je dit zou horen
op deze specifieke dag... maar ik wed dat je...


Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Een Schrijven van de Schepper / Donderdag 4 juni 2020 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
Donderdag 4 juni 2020 / door Jennifer Farley,

Blijf Groeien!


Er zal altijd iets gecreëerd worden om bang voor te zijn
of om uit de weg te gaan.
Het is aan jou, liefste kind, om te beslissen of je het jou laat intimideren. 
 Het Universum vraagt je om in je hart te kijken,
de waarheid te vinden en jouw Onvoorwaardelijke Liefde
 in staat te stellen te blijven groeien!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


vrijdag 5 juni 2020

De Nieuwe Vrijheid: Zesde kristalmaan (NWO: Can you breath) / 5 Juni 2020 / Via Arthura Hector

De Nieuwe Vrijheid: Zesde kristalmaan (NWO: Can you breath)
5 Juni 2020 / Via Arthura Hector

De mensheid staat op!


Ashtar heeft mij vele kanten van de situatie, die ontstaan zijn door het corona-virus, laten zien. In dit nieuwe bericht van hem, gaat hij er dieper op in. De zesde kristalmaan van de Thimus raakt de laag aan van de vrijheid. Een bijzonder mooi confronterend onderwerp om dit nu te gaan activeren op aarde. Moeder Aarde is er klaar voor en zij wil tijdens deze (volle) maan van 5 juni 2020, mee gaan werken om de nieuwe vrijheid aan te kondigen.

I Can't Breath

Wat helemaal synchroon loopt tijdens deze maan, hebben we gezien in de afgelopen weken. Er is een extra heftige situatie ontstaan wat discriminatie betreft. Hoe de Amerikaanse politie een zwarte man (George Floyd) in een klemmende houding, op een vreselijke manier heeft laten doodgaan. Deze man probeerde aan te geven met de woorden: "I can't breath" dat hij aan het doodgaan was. Dit is gefilmd van alle kanten, dit heeft een grote ophef teweeg gebracht, wat eigenlijk heel mooi is. Over heel de wereld werd er gereageerd, ondanks de corona, werd er geprotesteerd. Zeker vijfduizend mensen kwamen spontaan samen op de Dam.

Het is een schreeuw om VRIJHEID! We zijn er klaar mee, dit zal wereldwijd grote effecten gaan hebben op de lock-down. De anderhalve meter samenleving gaat niet gebeuren.

ASHTAR
Jullie hebben gezien dat er door het corona- (SARS)virus iets bijzonders aan het ontstaan is, wat de totale mensheid wakker maakt. Op een manier welke niet voor mogelijk wordt gehouden. Dit is nog maar net begonnen. Wij, de Lichtwereld, hebben vele benadert (bewust en onbewust) om enorm veel kennis door te geven.
Het Vinden Van Een Taal / 3 juni 2020 door Steve Beckow

Het Vinden Van Een Taal
3 juni 2020 door Steve Beckow


Ik huilde toen ik deze video (hieronder) zag, eerst knielde politieagenten uit North Carolina en, vervolgens de demonstranten die knielden. Eindelijk hadden beide partijen een gemeenschappelijke taal gevonden. Ik hoop dat het aanslaat.

Ik geloof dat het voorbeeld begon met Bellevue politiechef Steve Mylett.


Dit is een spontane uitbarsting van menselijke eenheid. Ik geloof dat we de laatste pogingen van Illuminati om de vrede van het land te ondermijnen - d.w.z. valse vlaggen - dit jaar nog niet hebben gezien.

Matthew Ward / 4 juni 2020 / Suzanne Ward


Matthew Ward
4 juni 2020 / Suzanne Ward

 Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Laat, vooral in tijden van grote beroering zoals nu, wat jou met vreugde, inspiratie of dankbaarheid, vervult alsjeblieft het begin en het einde van elke dag zijn. De hoge trillingen van die sensaties en visioenen doen wonderen voor het welzijn van lichaam, geest en ziel!

Nu dan, onze laatste boodschap over deze "pandemie" is net zo goed op vandaag van toepassing, maar we zullen explicieter zijn over waarom de reguliere media het coronavirus zogezegd "voor jullie neus" houden. Dit is het mind-control gedeelte van de duistere agenda, en ze combineren dit met de universele wet van aantrekking - ze weten dat de energie van gedachten en gevoelens terugbrengt wat hen past. De mate waarin ze deze combinatie gebruiken om de bevolking te misleiden en te manipuleren, is verbijsterend.

Hun TV-media zenden herhaaldelijk beelden uit van patiënten met ademhalingsapparatuur, zodat jullie bang zullen zijn om ook covid-19 op te lopen en boos, bang en haatdragend zullen zijn over de nadelige invloed op jullie leven en inkomstenbronnen. Het duister heeft de lage trilling van die negatieve reacties nodig om zichzelf in stand te houden en hun 'pandemie' gaande te houden.

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 5 Juni 2020.


Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf -
5 Juni 2020.

Besef dat wat jullie ook doen op Aarde, het kan de voortgang van de veranderingen die vanuit het gezichtspunt van Moeder Aarde een positief verloop hebben, niet beïnvloeden. Hoe de mensheid erop reageert, zal het gemak bepalen waarmee de veranderingen plaatsvinden en de enige manier is om er in mee te gaan en voorbereid te zijn, zodat je niet wordt verrast. Regeringen hebben de gewoonte om af te wachten tot ze tot veranderingen worden gedwongen, waarbij ze het dan vervolgens moeilijk vinden om ermee om te gaan. Het is duidelijk dat er een gevoel van urgentie is verbonden aan de veranderingen en het is gebleken dat jullie manier van leven wel moet veranderen, anders zullen jullie merken dat je gedwongen wordt om in actie te komen, omdat jullie normale manier van leven geweld wordt aangedaan.

Jullie hebben in het verleden veel aanwijzingen gekregen over wat je zou kunnen doen en het betekent dat “big business” niet zo door kan gaan zoals het in het verleden is geweest. Je kunt niet verwachten dat jullie blijven evolueren terwijl er vastgehouden wordt aan de oude manieren van doen, die langzaam maar zeker ontoereikend blijken te zijn voor de taken waarmee jullie worden geconfronteerd. Het heeft geen zin om terug te kijken, in plaats daarvan dienen jullie te anticiperen op wat nodig is om het hoofd te kunnen bieden aan wat ons te wachten staat. We kunnen jullie niet vertellen wat je moet doen, want dat is je eigen beslissing, we kunnen je echter wel proberen de goede kant op te wijzen. Maar wat je ook doet, Ascentie zal zeker plaatsvinden en dat is ook terecht voor die zielen die zich erop hebben voorbereid.

De Raad – TIJD OM TE STRALEN – 2 Juni 2020 / Ron Head

De Raad
TIJD OM TE STRALEN   
2 Juni 2020 / Ron Head

Jullie zitten op dit moment middenin een heleboel beroering. Dit is de tijd voor jullie om te stralen. Jullie hebben vaak de vragen gesteld: “Waarvoor ben ik hier? Wat zou ik moeten doen? Wat kan ik doen?” Dit is het. Het is nu de tijd.

Jullie zijn een wezen van licht. Jullie noemen jezelf lichtwerkers, strijders van het licht, wegwijzers. Nu is de tijd waarvan jullie wisten dat de behoefte aan jullie licht het sterkste zou zijn. Bij daglicht zijn er geen lantaarns nodig. Dit is waarvoor jullie kwamen. Straal je licht zo helder uit, houd je vibratie zo hoog, dat jullie de wereld waarin jullie leven voor iedereen kunnen veranderen.

Wij zijn ons er van bewust dat velen van jullie zich op dit moment niet erg voelen als lichtdragers. Het “nieuws” dat jullie getoond wordt is niet bepaald opbeurend. Afgezien van de verklaring dat jullie kwamen om op te beuren, zullen we iets delen dat slechts enkelen van jullie zich herinnerd hebben.

Heel veel van jullie zijn empathisch. In feite zijn dat er veel meer dan jullie weten. Toen jullie je frequenties zijn gaan verhogen, zijn jullie empathisch geworden, of jullie dat voorheen geweest zijn of niet. Jullie beschaving komt zichzelf tegen in wat ze gekozen heeft om te zien. Dat is de hele waarheid van wat het is geweest en is .... op z’n minst totdat ze zich begint te zuiveren en begint op te tillen boven wat ze was. Dit is onderweg. Dit hebben jullie beslist en verordend. Echter, wanneer de stenen worden weggerold en de dingen van onderop beginnen weg te snellen en wanneer de slachtoffers worden bevrijd, zal ook veel pijn aan de oppervlakte komen. Dit zijn jullie gevoelens. Buiten je eigen gevoelens voelen jullie veel van het collectief.    


Pleiadian Lichtkrachten: De Event 2020, het Grote Ontwaken begint! / via Michael Love / 3 juni 2020 / Door eventnl


Pleiadian Lichtkrachten:

De Event 2020, het Grote Ontwaken begint!

via Michael Love / 3 juni 2020 / Door eventnl


Voor onmiddellijke planetaire doorgave aan de sterrenzaden op Aarde. Een boodschap van hoop en vrijheid die rechtstreeks van de Pleiadians komt! Begin van de transmissie:


Geliefden, een goddelijk plan is zich nu aan het uitspelen en een ongelooflijke massa ontwaking vindt plaats op het oppervlak van de planeet Aarde!

Terwijl krachtig 5D gamma Licht doorgaat in de planeet te stromen, zijn de wezens van de Aarde massaal aan het ontwaken, rijzen tezamen op en beginnen zich te mobiliseren naar een werkelijk positieve verandering voor de hele mensheid.

Een primaire Pleiadian lering is deze: Licht is informatie en duister is het ontbreken daarvan. Duister betekent “Geen licht, verborgen, geen informatie of geen waarheid”.

Gedurende eonen is de waarheid van de mensheid weerhouden en de mensheid werd in het duister gehouden over alle zaken.

Loslaten is pure levenskunstIk Ben Opgevoed Door Een Racistische Vader / door Jenny Schiltz | 2 Juni 2020

Ik Ben Opgevoed Door Een Racistische Vader
door Jenny Schiltz | 2 Juni 2020

Mijn vader was een racist, net als zijn ouders en zijn grootouders voor hem. Ik heb geen idee hoe ver het teruggaat in de familie lijn. Het opgroeien van een gevoelig kind in een racistisch huishouden was niet gemakkelijk. Dat deed ik niet en tot op de dag van vandaag begrijp ik het nog steeds niet.


We woonden in de buurt een paar mijl van DC dat vrij cultureel gevarieerd was. Dit had geweldig kunnen zijn, behalve dat mijn vader uitgesproken was over zijn racisme. Als hij boos was op iets, zijn vrouw, zijn kinderen, de grasmaaier, zou hij een enorme woedeaanval vol met racistisch geladen woorden ontketenen, zo luid als hij maar kon. Ik herinner me duidelijk een Afrikaans-Amerikaans meisje dat op straat liep en de blik op haar gezicht toen ze naar mijn vader's woede luisterde is in mijn hersenen geëtst. Het hoefde niet op haar gericht te zijn, wilde het pijn doen. De hele buurt wist dat mijn vader een racist was en de rest van de familie ook.

Meer dan eens werden mijn zus en ik overvallen door kinderen die woedend waren over het gedrag van mijn vader. Er was een groep kinderen die zich een paar keer op mij richtte, totdat ik in plaats van te proberen terug te vechten, schreeuwde: "Ik ben niet mijn vader!!!". Dat moment verschoof de dingen omdat ze ook gevangen zaten in een wereld die geen zin had. Ze waren overgeleverd aan de genade van de volwassenen, net als ik.

Live Kryon Channeling Stream Kryon in Berkely Springs 3 / Lee Carroll / 2 mei 2020 / Geplaatst: 5 Juni 2020


Live Kryon Channeling Stream
Kryon in Berkely Springs 3
Lee Carroll / 2 mei 2020

Geplaatst: 5 Juni 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Oefening voor Zelfwaarde  

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Ik zeg jullie dat er geen geheimen zijn over wat er hier op deze planeet gebeurt. Dit is niet verborgen voor Spirit en degenen aan de andere kant van de sluier die dingen vieren met andere engelen over dingen die jullie niet begrijpen. De Aarde, de mensen en alles is verbonden met de andere kant en met wat de Creatie Zelf is. Jullie hebben geen idee over de levenskracht die jullie hebben met anderen in dit melkwegstelsel. Zo velen zijn zich bewust van jullie op een goede en welwillende manier….op een verzorgende manier. Ik wil het daar even over hebben en met sommigen van jullie die eraan mee willen doen, een oefening doen. Ik wil even teruggaan naar de gedachte over wie jullie werkelijk zouden kunnen zijn. Het is zo triest, als je het woord triest wilt gebruiken, misschien is teleurgesteld beter, als je zo velen van jullie ziet met een lage staat van zelfwaarde. Als jullie de oude zielen van de planeet zijn met een ontwakende wijsheid en een ontwakende Akasha en toch veel angst hebben is dit er wat gebeurt als jullie niet zeker zijn over wie jullie zijn.

Meer lezen >>>