Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 23 mei 2020

Wat is jouw waarheid? /Auteur: Trudy Hekkert / 13 mei 2020

Wat is jouw waarheid?
Auteur: Trudy Hekkert / 13 mei 2020 

Alles wordt door mensen verteld vanuit ieders eigen ego.
Wat past bij jou?
Jouw waarheid kun je niet opdringen bij de ander en ik kan mijn waarheid niet opdringen bij jou.

Voel wat er met jou resoneert!
Veel onrust zie ik op social media, de één schreeuwt nog harder dan de ander.
Bedreigingen zijn de normaalste zaak tegenwoordig.

Mensen die een andere mening hebben, worden regelmatig afgebrand tot aan de grond.
Ik heb hier geen woorden voor!

Iedereen mag een eigen mening hebben, in Godsnaam respecteer elkaar daar in!

Waar zijn we mee bezig?
Leren we dan helemaal niks?

Dit is ook een tijd om naar binnen te keren, eerst je eigen shit opruimen.
Voel, waarom ben ik opstandig?
Voel, waarom ben ik zo agressief en wil ik mijn waarheid opdringen bij de ander? Ben je nog boos op je verleden? Vind je het moeilijk om eerlijk naar jezelf te kijken?Live Kryon Channeling Kryon in IJsland / Lee Carroll /Maart 2020 / Geplaatst: 23 Mei 2020 / Dag 4

Live Kryon Channeling
Kryon in IJsland  
Lee Carroll /Maart 2020

Geplaatst: 23 Mei 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Dag 4: De letter: E 

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Dit is boodschap nummer vier vanaf het prachtige IJsland. Ik spreek tegen de groep. Jullie zijn op deze reis gegaan en wisten misschien niet wat jullie konden verwachten. Misschien kwamen sommigen van jullie niet eens voor de channeling maar hebben jullie gemerkt dat jullie steeds werden gechanneld? Dit land is vol van mythologie e n vandaag horen jullie de verhalen van de IJslanders die zij jullie willen vertellen over dingen die misschien moeilijk te geloven zijn. Zij hebben de gletsjers namen gegeven en zij hebben hier allemaal namen, de gletsjers, de bergen, de stranden….zij zijn allemaal persoonlijkheden. Ah, maar dat is niet alles. Er zijn verhalen over van alles.

Wat is jullie geloofssysteem over iets dat met Elfen of Trollen te maken heeft of met wat van dit soort dingen dan ook?  Ik zeg jullie, lieve mensen dat dit niets te maken heeft met jullie geloofssysteem en alles te maken met het bovennatuurlijke. Deze verhalen werden ooit door de Inheemsen over de hele planeet verteld…..overal! Niet alleen hier! Zij zijn doorgegeven en doorgegeven…waar de rotsen voor staan en de verhalen over de manier waarop zij er zijn gekomen en dit heeft niets met geologie te maken en ik wil dat jullie even nadenken over wat dit zou kunnen betekenen. Ik zeg jullie dat de mythologie bijna kosmologie is. Het geloof dat de planeet leeft en dat zij niet alleen leeft maar ook iets te vertellen heeft. Het is het verhaal dat wij jullie al meer dan dertig jaar vertelden en het verhaal is dit: Deze planeet weet wie jullie zijn. De planeet bestaat samen met jullie. De planeet is niet iets dat apart van jullie bestaat en de Inheemsen wisten dit. Analyseer dus de verhalen eens die jullie hier horen voor deze groep en van jullie gidsen. Er is een verhaal over de interactie tussen de mens en de elementen en de verhalen zijn vaak heel, heel goed. Zij spreken vaak over de elementalen en vaak ook op een positieve manier op een manier waaruit blijkt dat zij de mensen kennen en weten dat zij hier zijn. Soms gaan de verhalen over reddingen en soms niet. Soms zijn er verhalen over elementalen die zich terugtrekken van de mensen en zeggen: “Niet nu! Nog niet!” Maar het gaat altijd over een interactie, nietwaar, tussen de elementalen en de mensen….stukjes van deze planeet. Op geen enkele reis van Kryon is dit zoveel gezien als hier en dit zal gewoon toenemen en beter worden. Ik wil dus graag dat deze groep deze verhalen hoort en in jullie eigen voorstellingen nadenkt over wat dit werkelijk zou kunnen betekenen. Betekent dit echt dat een Elementaal een persoonlijkheid heeft en bijvoorbeeld stenen kan omdraaien? Of betekent het dat de planeet iets heeft te vertellen? Dit was de beste manier om te vertellen dat de Aarde leefde en dat de Elfen en de Trollen hier zijn. Dit is echt zo en het is altijd zo geweest.

Meer lezen >>>


Leven tussen illusie en waarheid / 22 mei 2020 / Door Martha Krul

Leven tussen illusie en waarheid
22 mei 2020 / Door Martha Krul

Wij hebben jaren onze twijfels gehad bij wat het universum
ons via channels liet weten.
Jullie gaan het goddelijke in jezelf herkennen.
Niet alleen herkennen, maar er ook scheppend mee werken.

Ja hoor, dachten wij.
Dat is een illusie.
Dat wij leefden in een illusie, die wij voor de waarheid hielden,
daar dachten wij niet aan.

Nu in de ondersteuning vanuit het universum,
voelen wij dat dit “best wel eens de waarheid” zou kunnen zijn.

Velen voorbeelden hebben wij zelf al gezien en ervaren.

Het begrip “toeval” heeft voor velen echt een andere invulling gekregen.

Jaren geleden lazen wij boeken over manifestaties.
Dat was toen alleen voor “zwevers”.

Nu zijn wij in de tijdlijnen van de energie verschoven.
Wij leven in hogere dimensies.
Wat blijkt?

De onderwerpen die ons aangereikt werden via die channels,
blijken wel binnen ons bereik te liggen.

Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap /Donderdag 21 Mei 2020


Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap /Donderdag 21 Mei 2020


Dierbaren, jullie hebben geen goedkeuring van buitenaf nodig om te weten wat jullie waard zijn. Jullie kennen jullie hart, jullie kennen jullie intenties, jullie kennen jullie waarheid, jullie kennen jullie aangeboren goedheid. Accepteer wie je bent als een individueel aspect van de Bron met je eigen goddelijke missie van wat je wenst te ervaren en bij te dragen.

Het is door het omarmen van jullie unieke krachten en doel dat jullie zowel jezelf als het geheel het meest efficiënt dienen op de meest versterkende en bevredigende manier. Trouw zijn aan de roeping en de wijsheid van jullie eigen ziel is precies de afstemming die jullie al die tijd al zochten, en alle grote dingen zullen van daaruit worden gecreëerd.

Op deze dag van je leven / Vrijdag 22 Mei 2020 / Neale Donald Walsch


Vrijdag 22 Mei 2020 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat om schoonheid te vinden in iedereen je die schoonheid moet zien in iedereen, maak vervolgens bekend dat je het ziet, omdat je door het bekend te maken het in hun realiteit plaatst.

Mis geen enkele kans - geen enkele kans -
om iemand te vertellen hoe geweldig ze zijn, hoe speciaal ze zijn,
 hoe belangrijk ze voor je zijn, hoe ongelooflijk ze zijn als persoon,
 hoe mooi ze van binnen en van buiten zijn.
Mis geen enkele opening om een dergelijke opmerking in te voegen,
oprecht gevoeld en oprecht bedoeld.

Maak het vandaag nog jouw levensmissie om een ander onder de
aandacht te brengen, gewoon door te zeggen hoe buitengewoon ze zijn.
Zeg het maar. Zeg het. Zeg het.
Hun hart wacht om te weten dat hun eigen beste gedachte
 over zichzelf kan worden geloofd.


Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Een Schrijven van de Schepper / Vrijdag 22 Mei 2020 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
Vrijdag 22 Mei 2020 / door Jennifer Farley,

Jullie Werkelijkheid


Elke actie, elke gedachte, elke ademhaling
voegt toe aan of vermindert wat je bent.
Positief of negatief, deze dingen hebben een cumulatief effect
op jullie werkelijkheid.
Wat kies je om jouw werkelijkheid te zijn?

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


vrijdag 22 mei 2020

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 22 Mei 2020.


Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf -
22 Mei 2020.

Jullie ervaringen sinds 2012, wat het einde was van het vorige Tijdperk, hebben duidelijk aangetoond dat jullie door een verandering heengaan, zodat het oude kan worden losgelaten dat geen doel meer dient. Jullie bevinden je in een veranderingsproces dat jullie naar de volgende fase van evolutie zal leiden. Het is duidelijk dat waar één cyclus eindigt, een andere begint, dus het is noodzakelijk om wat van het oude op te ruimen om jezelf voor te bereiden op de volgende fase in je ontwikkeling. Meer nog: het zal “het koren van het kaf” scheiden, zodat eenieder een pad kan blijven volgen dat is voorbestemd om verdere ontwikkeling mogelijk te maken, op een niveau dat gelegenheid biedt om de volgende fase te ervaren die nodig is om je bewustzijn nog verder te verhogen.

De toekomst ligt vast om ervoor te zorgen dat jullie je ontwikkeling voortzetten, een ontwikkeling waarin je vele levens hebt ervaren in de diepten van de lagere trillingen die voor jou een hel op Aarde weerspiegelden. Sommige zielen waren hierin dermate verstrikt geraakt dat ze zich er niet uit konden losmaken, terwijl anderen bij herhaling de uitdagingen die hen werden voorgeschoteld konden overwinnen en overleven. In een Universum van vrije wil heb je de ruimte gekregen om je eigen ervaringen te kiezen, hoewel je onder begeleiding wel degelijk nota hebt genomen van het advies van degenen die al een hoog bewustzijnsniveau hebben bereikt.

Saul: Het is absoluut noodzakelijk dat je jezelf liefhebt en eert. / via John Smallman / 18 mei 2020

Saul:
Het is absoluut noodzakelijk dat je jezelf liefhebt en eert.
via John Smallman / 18 mei 2020

We naderen de voltooiing of het eindpunt van het ontwakingsproces van de mensheid! Dat lijkt waarschijnlijk niet het geval te zijn vanuit jullie perspectief, aangezien de nieuwsmedia de ether en het internet overspoelen met meer verkeerde informatie over de wereldwijde pandemie, samen met nieuws over de daaruit voortvloeiende drama's. De mensheid is echter op weg naar een nieuwe manier van leven die de manier, waarop jullie je tot elkaar verhouden, totaal zal veranderen, aangezien jullie perceptie van de zin van het leven als mens evolueert naar een spiritueel bewustzijn van het werkelijke doel van jullie leven als mens in vorm. De herinnering aan jullie ware aard keert terug en daarom zien jullie je mensenlevens in een compleet nieuw LICHT!

Het Licht van Liefde ontstaat in jullie bewuste gewaarwording en brengt het werkelijke doel van een menselijk leven in beeld, namelijk om jullie Ware Natuur te allen tijde te herkennen, te eren en uit te drukken. En, zoals jullie allemaal weten, is jullie Ware Natuur Liefde.  Wanneer je dit begint te doen, ook al voel je je in het begin misschien terughoudend om dit te doen, zal je jezelf vinden in de ontmoeting en interactie met anderen die dit ook doen. Dit bevestigt voor jou dat dit de enige zinvolle manier van leven is. Het wekt in jou zowel het vertrouwen, - dat wel is waar altijd aanwezig is maar niet wordt vertrouwd wegens het gevoel dat het zelfvertrouwen onveilig en onverstandig is -, alsook de moed om de intentie alleen liefdevol te zijn in elk moment in praktijk te brengen evenals de Liefde toe te staan je gedachten, woorden en daden te allen tijde te sturen.

Het is de eenheid die geneest / 20 mei 220 / Door Lilian Ferru / Op maandag, 25 mei, om 19:00 uur is er een healing op afstand

Het is de eenheid die geneest
20 mei 220 / Door Lilian Ferru

Lieve Jij,

Genezing is vrij zijn, schreef ik in mijn vorige nieuwsbrief. Dat betekent dat je van niets afhankelijk bent, ook niet van je mobieltje. Ja, zul je misschien denken, maar in deze tijd kun je bijna niet anders.  Dat is helemaal waar, als je het tenminste niet probeert. Het goede nieuws is dat ik vele mails heb ontvangen, van mensen die hier ook klaar mee zijn. Sterker nog: sommigen zijn er nooit aan begonnen. Moeten we altijd bereikbaar zijn, als we hoe dan ook telepathisch verbonden zijn?

Toch voelen velen zich afscheiden. Quarantaine, maakt ziek. Wie in isolatie gelooft is ziek, en dat is juist wat we nu overal zien. Mensen verschansen zich in huizen, bezien de ander als vijand, menen zich te moeten beschermen met mondkapjes, handgels, en het boodschappenkarretje. Wie in isolatie gelooft, meent zichzelf te moeten verdedigen tegen boze indringers, en wat al niet meer. Wat verdedig je nou werkelijk? Juist ja, het lichaam. Alles draait om het kwetsbare lichaam, dat mogelijk bevattelijk is voor een virus. Het gevaar omringt ons overal. Leven in doodsangst is geen leven. Als je daar niet ziek van wordt, dan weet ik het ook niet meer.
 

Live Kryon Channeling Kryon in IJsland / Lee Carroll / Maart 2020 / Geplaatst: 22 Mei 2020 / Dag 3


Live Kryon Channeling
Kryon in IJsland  
Lee Carroll / Maart 2020

Geplaatst: 22 Mei 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Dag 3: De letter: C 

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Dit is de derde boodschap vanaf het prachtige IJsland. Ik weet niet hoeveel van jullie het hebben gevoeld maar het land groet jullie. Jullie zitten hier op een klif en kijken uit op het zwarte zandstrand en de triade van rotsen waarvan sommigen zeggen dat dit mythologische trollen zijn. Dit is een prachtig land waar Spirit een stem heeft en waar vele dingen op vele manieren tegen jullie spreken….als jullie dit toestaan. Ja, het is koud, maar dat maakt niet uit want de energie van deze plek stroomt in jullie.
Dit is pas de derde dag en over een tijdje komen jullie erachter wat hier werkelijk is als het tegen jullie gaat spreken en “Welkom” zegt. Wij gaan het hebben over de letter C van Iceland en wij hebben het al over de letter I gehad en de C staat, zoals jullie bijna allemaal weten, voor consiousness, bewustzijn, en ik heb hier al vaak over gesproken en ik zal dit weer doen. Bewustzijn is niet goed gedefinieerd en er is geen enkel woord dat werkelijk weergeeft wat het echt betekent. Hoe zouden jullie het willen definiëren? Sommigen zeggen dat het een bewust zijn is, maar dat is een letter die later gaat komen, lieve mensen. De C van bewustzijn is zoveel groter dat het kennen van jezelf….zoveel groter! Bijvoorbeeld: als jullie het bewustzijn van de planeet zouden hebben, hoe zou dit er dan uitzien? Sommigen zouden zeggen: “Kryon, er kan geen bewustzijn zijn in een ding….daarvoor moet het levend zijn.” Het land leeft en er is energie in bewustzijn zoals ik dit straks zal beschrijven. Als je een groep mensen hebt met laag bewustzijn kan het zijn dat zij denken op een manier die niet welwillend is. Dit is een niveau van laag bewustzijn maar in een groep mensen met hoog bewustzijn zien wij welwillendheid en compassie. Hierdoor kun je zien dat bewustzijn meer is dan je van jezelf bewust te zijn. Het heeft niveaus, het heeft verschillende betekenissen, maar dit is allemaal nog niet ontdekt, lieve mensen. Alle mensen die hier zijn bewegen zich al langere tijd in de esoterische wereld en jullie weten dat er vaak is geschreven over wat bewustzijn zou kunnen doen.
Het universum heeft de leiding….. / 21 Mei 2020 / Door Martha Krul

Het universum heeft de leiding…..
21 Mei 2020 / Door Martha Krul

Plotseling stond de wereld stil.
Het was alsof het universum aan de rem had getrokken.

Alles kwam tot stilstand.
Het hoger, sneller, verder, nog beter, etc. was tot stilstand.

Niet massaal hier of daar naar toe.
Het verkeer verstomde.

Alles is veranderd.
Hoe ver gaat dit door?

Heel ver en dat is precies de bedoeling.

Wij zien de natuur en alles wat mee samenhangt tot rust komen.

Die rem op de samenleving is niet alleen geboren uit angst.
Waarom gaat de hele wereld in het slot?
Die stilstand leert ons dat er andere dingen veel belangrijker zijn.
Wij kunnen welvaart en welzijn op een heel andere manier verwerven.

Vliegvelden hoeven niet uitgebreid te worden wanneer er bijna lege toestellen vliegen.
Autowegen hoeven niet verbreed te worden, want er is nauwelijks aanbod, etc.

Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap /Woensdag 20 Mei 2020

Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap /Woensdag 20 Mei 2020
 

In deze tijd van herwaardering en bevrijding kan het zeer nuttig zijn om te onderzoeken welke overtuigingen jullie over jezelf hebben die gewoonweg niet in lijn zijn met de waarheid van wie jullie vandaag de dag zijn.

Zijn jullie ongelooflijk hard voor jezelf? Zien jullie jezelf als waardig? Houden jullie je vast aan oude verhalen die niet meer van toepassing zijn? Hoe zijn jullie in verzet tegen jezelf of
ontkennen jullie je eigen schoonheid in je zijndheid? Acceptatie is een essentieel element voor de creatie van alles wat jullie wensen te zijn, te ervaren en bij te dragen aan het geheel.

Er is een alomtegenwoordige overtuiging dat als jullie jezelf accepteren zoals jullie zijn, jullie op de een of andere manier je groei zullen belemmeren. Dit is gewoonweg niet waar. Net zoals jullie van een kind kunnen houden zoals het is en hun groei en expansie kunnen blijven ondersteunen, zullen jullie liefde en acceptatie de perfecte voorwaarden scheppen om jullie volledige expressie van jezelf te worden.

Op deze dag van je leven / Donderdag 21 Mei 2020 / Neale Donald Walsch


Donderdag 21 Mei 2020 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
 
...dat als we het beste doen wat we kunnen,
we nooit weten welk wonder wordt gemaakt in ons leven,
of in het leven van een ander.

Helen Keller zei dat, en ze had gelijk.
Er is een situatie in je leven op dit moment waar je gevraagd wordt
 om jouw best te doen, jouw uiterste best.
Misschien is het in het vinden van vergeving voor een ander.
Of is het het begrijpen van iets dat je gewoon niet hebt kunnen begrijpen.
Of in het accepteren van wat tot nu toe onacceptabel is geweest.

Wat die situatie ook is (en je weet precies wat het nu is)...
doe je het beste wat je kunt?
 Als dat zo is,  het zij zo, en goed.
Maar toch, als je denkt dat je het misschien nog beter kunt doen,
laat dit kleine duwtje vandaag jouw geschenk van de ziel zijn.
Er wacht een wonder als je terugkomt nu en je uiterste best hiervoor doet.


Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Een Schrijven van de Schepper / Donderdag 21 Mei 2020 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
Donderdag 21 Mei 2020 / door Jennifer Farley,

Wat is jouw motivatie?


Soms kunnen mensen een kleinigheid creëren/inbeelden om zichzelf
 uit een uitdagende of ongewenste situatie te verwijderen. 
Het kan veel gemakkelijker zijn om boos te worden dan aan jezelf
(en anderen) toe te geven dat het ego de controle heeft overgenomen. 
Voor een beetje verbruikte energie kun je vrij worden ...maar tegen welke prijs? 
 Als dit op regelmatige basis gebeurt, kan er een gewoonte worden gevormd
en zal de geest naar de dissonantie gaan verlangen.

Het Universum vraagt je om dieper te kijken in jouw motivaties
 en redenen om deze 'exit-strategie' te gebruiken. 
Je wordt ook uitgenodigd om eerlijk tegen jezelf te zijn. 
Jullie Aarde beweegt zich naar een meer transparante
en vreedzame tijd zonder ruimte of tijd voor dissonantie. 
 Trouw zijn aan iedereen zal een van de belangrijkste dingen zijn
die je ooit zult doen met jouw tijd hier.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

donderdag 21 mei 2020

Benjamin Fulford: Area 51 vernietigd terwijl de geheime oorlog in hevigheid toeneemt - 18 mei 2010

 Area 51 vernietigd terwijl de geheime oorlog in hevigheid toeneemt
Benjamin Fulford  - 18 mei 2010

De strijd om de Aarde gaat een gevaarlijke fase in nu minstens drie facties wanhopig vechten om de dominantie. Deze uitbarsting vertoont niet alleen Bijbelse maar zelfs bovennatuurlijke aspecten. Het Bijbelse aspect omvat de bezetting van de belangrijkste heilige sites van de Islam door onbekende krachten. Het bovennatuurlijke aspect omvat een aanval op area 51 en een neergehaalde UFO in Brazilië. Dit alles gebeurt terwijl over de Covid-19 neppandemie wordt gevochten door facties die de mensheid alleen maar willen beheersen tegen facties die de meesten van ons uit de weg willen ruimen.

Laten we beginnen met het bovennatuurlijke deel van deze strijd. Hier begon de Amerikaanse overheid openlijk mensen te werven voor buitenaards werk. De advertentie is hier te zien:


Het vrijgeven van deze wervingsadvertentie werd gevolgd door de moord op Luchtmacht Col. Thomas Falzarano, die het bevel voerde over de 21e ruimtegevechtseenheid van de dienst.


Meer lezen >>>

Cobra: Dragon Eindstrijd, / 19 mei 2020


19 mei 2020

In januari 2019 besefte de Chimera-groep dat ze verslagen zullen worden, dus hebben ze een noodoproep voor hulp in de hele Galaxy gedaan, en ze kregen geen antwoord. Zich dat realiserend, en zich bewust zijnde van de krachtige planetaire configuraties van Age of Aquarius van 2020, hebben ze de families van de zwarte adel en de jezuïeten geïnstrueerd om de eindspelplannen voor de Nieuwe Wereldorde in januari 2020 te activeren.

Veel van de negatieve scenario’s werden door de Lichtkrachten voorkomen, maar één glipte erdoor en dat was het coronavirus-scenario. De duistere machten waren vastbesloten om vóór hun definitieve nederlaag zoveel mogelijk chaos en lijden te veroorzaken. Precies 24 jaar later is dit de herhaling van het Grote Vergeten van 1996, dat toen net voor de geplande doorbraak plaatsvond:


Jezus: De meesten gaan een nieuw gevoel van vrijheid, van soevereiniteit ervaren. / via John Smallman / 14 Mei 2020

Jezus:
De meesten gaan een nieuw gevoel van vrijheid, van soevereiniteit ervaren.
via John Smallman / 14 Mei 2020


Ondanks de zogenaamde pandemie en de wereldwijde lock-down, is alles goed! De mensheid is aan het ontwaken, precies zoals goddelijk gepland. Het leven in de illusie bewijst uiteindelijk voor de overgrote meerderheid van de mensen compleet onacceptabel te zijn en dat is terecht. Als gevolg van de veranderingen die zich wereldwijd voordoen, zullen er veel meer delen in de billijke verspreiding van de overvloed van de Aarde, terwijl tegelijkertijd actie wordt ondernomen om de huidige roofbouw, die boren, mijnbouw en het opblazen hebben veroorzaakt, aanzienlijk te reduceren. Voor de mensheid is de tijd gekomen om op te staan en ware zorgdragers voor de planeet  - Gaia - te worden en voor iedereen die op en in binnenin haar woont, in wederzijdse afhankelijkheid van elkaar haar met eer en respect behandelen voor het jullie allemaal al zo lang zo liefdevol en heilzaam ondersteunen. Het is tijd om Gaia, waarvan alle bewuste leven afhankelijk is, te bedanken, want dat is lang verwaarloosd en dat doen is al lang over tijd.   

De van overheidswege aan de mensheid opgelegde geestelijke opsluiting of lock-down, heeft mensen de tijd gegeven om regelmatig diep na te denken over hoe zij hun levens wensen te leven, welke veranderingen ze willen aanbrengen in hun dagelijkse routines en hoe ze willen omgaan met alle relationele problemen die zich hebben voorgedaan wanneer de opsluiting ten einde komt. Velen zullen tot de ontdekking komen dat ze nu een volledig andere voorstelling hebben van hoe ze met hun levens verder wensen te gaan, nu ze in werkelijkheid lange tijd in retraite hebben doorgebracht en onafgehandelde of ontkende kwesties in hun bewuste besef hebben laten bovenkomen om te worden erkend en afgehandeld. En dan wordt, met de wijsheid die een aanhoudende periode van rust oplevert, wat niet langer meer dient en hen zeer verontrust heeft, met liefde en dankbaarheid losgelaten.