Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 25 april 2020

CHRISTUS - MERLIJN: VERTROUWEN is een PILAAR / 24 April 2020 – via Anja Tjelpa

VERTROUWEN is een PILAAR


24 April 2020 – via Anja Tjelpa - channeling

CHRISTUS   -  MERLIJN

Geliefden,
In een meer geopend circuit van de Evolutionaire gebeurtenis, is het mijn wens om jullie visie en inzicht te brengen ook via channeling berichten omdat het zo nodig is, maak ik gebruik van diverse en vaak.

Op Aarde is er de sfeer van de “Paas” gebeurtenis. Men kan zich wellicht voorstellen dat de totale ontwikkeling van Aarde en al de betrokken Rijken en de ontwikkeling van de mensheid, dat dit een enorm aantal jaren in beslag heeft genomen om tot dit centrale punt te komen, dat ik, Christus, afdaalde in een fysiek lichaam, doodging als een mens en na drie dagen de dood heb overwonnen. Het betekent dat het een nieuwe inhoud heeft gegeven, een kracht, een mogelijkheid, het is de vorm van een kern (zaad) en dat is het nog steeds. En het is van 0 – 2020 in jaren op Aarde, kosmische telling die loopt uiteen, het bevat ook de mogelijkheid om ermee te verbinden, dit is in het hart van iedereen. Om meer specifiek te zijn, vanaf hier begon het met de uitwerking. Op een manier is het tuinieren voor de Nieuwe Tuin van de Aarde.

Pamela channelt Jeshua: Licht in de duisternis / 23 april 2020 / Door Pamela Kribbe

Pamela channelt Jeshua
Licht in de duisternis
23 april 2020 / Door Pamela Kribbe

Lieve mensen,
Ik ben Jeshua, jullie broer en vriend. Ik groet jullie allen. Het vervult mij met vreugde deze avond met jullie te delen.

Het is donker in de wereld. In de sfeer rondom de aarde, kijkend naar alle gedachten, stemmingen en gevoelens die daar heersen, zie je veel angst en zelfs vertwijfeling. Er is angst voor de veranderingen die elkaar nu zo snel opvolgen, er is onzekerheid over het kunnen overleven, over ziekte, pijn en lijden. Er heerst veel verwarring in mensen, en veel mensen ervaren duisternis in hun leven, iets wat hun vreugde teneerdrukt. Ik ben hier om je te herinneren aan wie je bent! Je bent van levend licht gemaakt. Uit licht kom je voort en tot licht keer je terug.

Wat is de betekenis van de lange reis die jullie zijn aangegaan? Vanuit het licht ben je oorspronkelijk gekomen, ben je uiteindelijk neergedaald op aarde, ben je mens geworden, en in dat mens zijn ervaar je ook het tegendeel van licht.


Maar wat is licht?

Hoe was het om in een hemelse sfeer van licht te verkeren, waar eenheid en harmonie heersten?

Wat stel jij je voor bij de hemel, je thuis, je oorsprong?

Aartsengel Gabriel: Er mag nog veel meer licht op uw pad schijnen / 24 April 2020 / via Martha Krul

Aartsengel Gabriel:
Er mag nog veel meer licht op uw pad schijnen
24 April 2020 / via Martha Krul

Wat is er veel gebeurd op aarde.
Wat is er veel ten goede gekeerd.
De mens gaat steeds meer zien.
De mens voelt en ziet de veranderingen.
Nooit meer terug naar het “oude”.

Dit horen wij de mens op aarde zeggen.
Vertrouwen in het grote plan.

Toch mag er nog heel veel losgelaten worden.
U weet dat wij intens van u houden.
Meestal meer dan dat u van u zelf houdt.
Wanneer wij dit tegen u zeggen, zegt u onmiddellijk
“Ja” dat weten wij.

Wij willen u vragen daar eens goed naar te kijken.

Wilt u zich volledig overgeven aan het grote plan dat zich
aan het ontvouwen is?

Wilt u alles achter u laten om naar het licht van de nieuwe tijd te gaan?

WIJ kennen u en uw omstandigheden.
Wij brengen u nooit naar mogelijkheden die niet bij u passen.

Maar toch…….?
Bent u bereid met ons mee te gaan?

Wij willen u vragen eens met die vraag en dat onderwerp in uw meditatie aan de gang te gaan. 

Bende van Nijvel. Hoe, wie en waarom? / Auteur: Peter Verellen


Bende van Nijvel. Hoe, wie en waarom?
Auteur: Peter Verellen

De gesproken tekst staat cursief.

Hoe krijgt men van oorsprong rechtvaardige, goed bedoelende ordehandhavers zo ver om in groep gruwelijke, mensonterende daden te stellen? Hoe kan men onschuldige slachtoffers maken zonder blikken of blozen? Hoe kan men iemand, ongeacht zijn of haar functie zo ver krijgen om het leven van anderen te nemen, of er onrechtstreeks aan bij te dragen? Door hen te brainwashen en in te spelen op hun gemoed. Ik geef een voorbeeld. Stel dat je getraind bent in het “beschermen” van de mensen. Een bedreven en gedreven ordehandhaver dus. Dan kom je in aanmerking. Je moet achter je harde training staan. De indoctrinatie kan nu beginnen. Het komt er dan op aan om overeenkomsten te zoeken in je eigen denken en opvattingen. In de meeste ben je reeds “getraind” geworden. Nu is het tijd om met een verhaal af te komen:

Het is nog niet gebeurd, maar “uit betrouwbare bron” hebben we vernomen dat,  …  en als het zover zou komen, dan kunnen we ons niet verdedigen, omdat we geen degelijk materieel hebben. Onze voertuigen zijn te klein en onze wapens zullen, als het zover komt, niet geschikt blijken te zijn. We zullen op het moment van grote terreur of eventuele overvallen, niet in staat zijn om onze bevolking te “beschermen”. Onze aanvragen, om zwaardere wapens en snellere wagens te verkrijgen, worden niet beantwoord, we zullen het heft dus in eigen handen moeten nemen. Hier bent u uiteindelijk voor getraind. Om de bevolking te beschermen, en als het er “op aankomt” zullen we jammerlijk te kort schieten.

Op deze dag van je leven / Vrijdag 24 April 2020 / Neale Donald Walsch


Vrijdag 24 April 2020 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


...dat grote en onverwachte goed komt nu naar jullie toe.

Jullie hebt gewacht op een verandering in energie,
en die verandering heeft plaatsgevonden.
 Het enige wat jullie nu nog hoeven te doen is klaarstaan
om het te ontvangen jullie nieuw gevonden goed.
Sta op de uitkijk.
Het kan komen op een moment en op een manier
 die jullie niet konden hebben verwacht of voorgesteld.


Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl
Een Schrijven van de Schepper / Vrijdag 24 April 2020 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
Vrijdag 24 April 2020 / door Jennifer Farley,

Nog een Golf...


Het is weer tijd om jullie voor te bereiden
op een nieuwe intense golf van energie die jullie Aarde nadert.
  Het Universum weet dat sommige van de veranderingen
die op dit moment plaatsvinden overweldigend kunnen zijn,
maar jullie zullen in staat zijn om dit goed te doorstaan.
 (Glimlach)

 Een van de belangrijkste vaardigheden die jullie kunnen gebruiken is jullie vermogen
om de informatie die gegeven wordt te integreren en te gebruiken in jullie dagelijks leven. 
Als je merkt dat je een uitdagende tijd hebt, vraag dan om hulp. 
Er is nog nooit enige schaamte in geweest  en het weten dat anderen
dezelfde dingen ervaren zal je helpen om het sneller te assimileren. 
 En, zoals altijd, het universum is aan jouw
zijde bij elke stap van de weg.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl
 vrijdag 24 april 2020

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 24 April 2020.


Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf -
24 April 2020.

Met veel vrije tijd om handen hebben jullie allemaal een unieke kans om na te denken over je mate van ontwikkeling en of je stevig op weg bent naar Ascentie. Dit is in deze tijd erg belangrijk omdat jullie in reële termen niet veel tijd meer hebben om je op je ontwikkeling te focussen en de gouden kans te grijpen om te ascenderen. Als dit je doel is en je hebt er alles aan gedaan om je goed voor te bereiden, dan ben je je ongetwijfeld bewust van de noodzaak om door te zetten en je doel niet uit het oog te verliezen. Wanneer er zoveel om je heen gaande is, zou je gemakkelijk afgeleid kunnen raken, dus de behoefte om stevig gefocust te blijven op wat je doet, is bijzonder belangrijk.

Het bevrijd worden van de voortdurende uitdagingen waarmee jullie te maken hebben gekregen, zal zich met Ascentie aandienen, en hoe dichter jullie erbij komen, hoe gemakkelijker het zal worden. Zelfs op dit specifieke moment zullen jullie subtiele veranderingen kunnen opmerken terwijl je begint je voortgang opnieuw te evalueren. Het belangrijkste doel is om je ego in een positie te brengen waarin het niet langer kan bepalen hoe je op toekomstige uitdagingen reageert, omdat je ondertussen controle zou moeten hebben over je emoties. Je zou niet meer automatisch moeten willen reageren op situaties die anders het verlies van zelfbeheersing zouden kunnen betekenen. Jij bent meester over je gevoelens, en door een vreedzame en liefdevolle houding aan te nemen, ongeacht wat er om je heen gebeurt, geef je blijk van je vermogen om rustig te blijven. Op deze manier verhoog je voortdurend je trilling en blijf je op je pad naar voltooiing.

Nieuwe maan, het lichtfeest is begonnen / 23 april 2020 / Door Martha Krul


Nieuwe maan, het lichtfeest is begonnen
23 april 2020 / Door Martha Krul

Het is echt een heel bijzondere tijd.
Een tijd met heel veel tegenstellingen.
Veel emoties, verdriet en angsten.
Maar ook voelt het als een feest van het licht.

De dieren zijn ons voorgegaan.
Zij hebben de diverse transformaties al doorstaan.
Zij hadden geen keuze.
Er werd gehandeld………

Zij laten ons zien wat het hun heeft gebracht.
Zij laten hun blijheid zien.

De natuur heeft hetzelfde.
De natuur laat zien wat veerkracht is.
De kopjes komen weer boven de grond.
Staan ons glanzend en glimmend aan te kijken.

Zij stralen.
Zij weten dat wij ook gaan stralen.
Het feest van het licht is aan de gang.

De grote omwenteling is ingezet.

De oude mens van de lagere dimensies is in grote getale getransformeerd.

Die mens is nu verbonden met Moeder Aarde en het universum.
Die mens is verbonden met het huidige leven en met de levens die geleefd zijn.
Alle cirkels worden gesloten.

Wij gaan terug naar de oerkennis die in ons hart ligt.
Eens waren wij allemaal zielen die rond het vuur de heiligheid van Moeder Aarde vierden.
Wij leefden met maanstanden.
Wij leefden met de seizoenen.
Wij leefden van zaaien en oogsten.
Wij voelen dat tot in het diepste van onze ziel.

Kinderen: van de oude tijd naar de nieuwe tijd / 22 April 2020 / Door Gerrit Gielen

Kinderen: van de oude tijd naar de nieuwe tijd
22 April 2020 / Door Gerrit Gielen

In de Bijbel zegt Christus: "Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij." (Marcus 10: 13-31). Wat betekent deze uitspraak eigenlijk? Voor mijn gevoel maakt Jeshua daarmee twee dingen duidelijk. In de eerste plaats dat kinderen van nature een hele mooie spirituele energie met zich mee dragen. In de tweede plaats dat de mens zelf in wezen goed is.

Na zijn dood veranderde deze visie op de mens snel. De leer van Christus werd een leer over Christus. Toen wij Jeshua eens vroegen of zijn dood een bepaalde betekenis had zei hij: “Nee, het zegt alleen iets over hoe mensen reageren op nieuwe ideeën.” Met agressie dus. Zijn volgelingen begonnen echter aan zijn dood een bijzondere betekenis te geven: die van een daad van opoffering. De kerk werkte dat in latere tijden verder uit: Christus was gestorven voor onze zonden, de mens was immers slecht en van nature zondig.

Ik kan me herinneren dat toen ik als kind op school zat, er een leraar voor het bord stond die zei: "Stel je eens voor dat op dit bord al jullie zonden staan. En nu komt Christus. Hij doopt zijn kwast in een emmer van zijn eigen bloed en wist daarmee jullie zonden uit. Maar er komen steeds meer zonden bij! Zijn bloed raakt een keer op!" De man hield van drama. En dat was nog in mijn jeugd. Daarvoor was het nog veel erger.

Onlangs las ik een boek over het kloosterleven van vroeger. Versterving, het op alle mogelijke manieren pijnigen van jezelf, was toen normaal.

Op deze dag van je leven / Donderdag 23 April 2020 / Neale Donald Walsch


Donderdag 23 April 2020 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


...dat God elke minuut met je praat
van elk uur van elke dag.

Je bent nooit alleen, of zonder hulp of begeleiding, raad of advies.
 Je hoeft alleen maar puur en oprechte vraag te stellen
en God zal je, rechtstreeks, antwoorden.
En wel onmiddellijk.

Het antwoord kan in een onverwachte vorm komen,
maar het zal komen.
Jouw enige taak zal dan zijn om het niet te negeren;
om het te zien voor wat het is.
Want alles wat je weet, deze woorden
kunnen een antwoord zijn op jouw vraag
of God nu naar je luistert of je begeleiding biedt.


Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nlAartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Woensdag 22 April 2020


Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Woensdag 22 April 2020


We hebben gesproken over hoe jullie focus jullie zegen is voor continuïteit. Affirmaties zijn een prachtige manier om van koers te veranderen door het creëren van nieuwe intenties die je verbinden met nieuwe tijdlijnen. Een prachtige, eenvoudige bevestiging die je kunt gebruiken om te beginnen met elk gebied van jouw leven te transformeren is simpelweg te verklaren: "Ik heb een vreugdevolle relatie met...".

Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor "Ik heb een vreugdevolle relatie met geld." Je hoeft niet alle stappen te kennen om er te komen, je hoeft alleen maar de deur te openen naar dat potentieel en de ontvouwing toe te laten die kan plaatsvinden nu je die nieuwe weg van
de mogelijkheid hebt gekozen.

Een Schrijven van de Schepper / Donderdag 23 April 2020 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
Donderdag 23 April 2020 / door Jennifer Farley,

Ga door...


Neem vandaag een paar momenten de tijd om na te denken
over wat je hebt geleerd, hoe je bent veranderd
 en wat je voor jezelf en anderen hebt gemanifesteerd. 
 Aangezien elke gedachte en elke handeling een vibratie heeft,
wat heb je gekozen om toe te voegen aan jouw wereld?
Je hebt een geweldige kans gekregen om het bewustzijn
van de Aarde te beïnvloeden! 
De rimpelingen ervan zullen blijven bewegen
 en uiteindelijk naar je terugkomen.
  Met dat in gedachten vraagt Het Universum je
om zo positief en liefdevol mogelijk te blijven gedurende
deze uitdagende tijd en te weten dat alles goed zal komen.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

donderdag 23 april 2020

Benjamin Fulford :Chinese en Westerse geheime diensten maken jacht op executives van 5G Telecom bedrijven - 20 april 2020

Chinese en Westerse geheime diensten maken jacht op executives van 5G Telecom bedrijven
Benjamin Fulford - 20 april 2020

De zogenoemde coronavirus pandemie is nu definitief getraceerd tot 5G elektromagnetische aanvallen; veel bronnen zijn het daarover eens. Om de hardliners te stoppen en volledige oorlog te voorkomen, is een actieve jacht gestart op alle industriële executives en oligarchen die betrokken zijn bij het uitrollen van 5G; Westerse en Aziatische geheime dienst-bronnen zijn het daarover eens. De doelwitten omvatten de nu uitgerangeerde Bush familie en de Chinese Soong familie, zeggen de bronnen.

De jacht is nodig om een totale thermonucleaire oorlog tegen te houden gezien het feit dat “onze analyse van de studies echt een provocatie tot oorlog aantoont… dat is te zeggen we zien een totale grootscheepse oorlog als hoogstwaarschijnlijk”, zeggen MI6-bronnen. Chinese hardliners van hun kant, oefenen druk uit voor de ondergang van New York als vergelding voor de aanval op Wuhan, iets dat ook een wereld-vernietigende oorlog zou kunnen bespoedigen; zeggen bronnen van Aziatische geheime genootschappen.

Er is ook nieuw bewijs dat de huidige pandemie-aanval op de mensheid lang van te voren is gepland. Herinner je je de U.S. dollar die is uitgegeven ter herdenking van 9/11?  


Meer lezen >>>


Een boodschap van Sananda: Midden in de chaos van het corona-virus, bevindt zich een kern van liefde /19 April 220 / Door Arthura Hector

Een boodschap van Sananda:
Midden in de chaos van het corona-virus, bevindt zich een kern van liefde
19 April 220 / Door Arthura Hector

Welkom lieve mensen, hier spreekt Sananda:
Om de liefdevolle kern te bereiken in deze chaos, mag jij nu lief mens eerst eens goed gaan kijken waar de basis van jouw balans zich bevind. De balans ligt vaak in het middelste punt van jouw bestaan, daar waar je hart sneller gaat kloppen. Daar waar de liefde aanwezig is.

Vaak zijn dit gelijkgestemde mensen waarmee je een band hebt opgebouwd. Of je naaste familieleden, vriend(inn)en, je buren, je collega's, dieren, het werk of je hobby's. Datgene waarmee je passie wordt vergroot.

Ontwrichting

Is jouw leven vandaag ontwricht door wat er zich afspeelt in de wereld of ben je zo uit balans dat je niet meer kan functioneren en ben je bang dat jouw wereld gaat instorten? Weet dan dat al deze gedachten en gevoelens diep vanbinnen een alarm belletje laten rinkelen. Er gaat iets groots gebeuren, maar is dit enkel negatief?

In jouw systeem speelt zich een grote verandering af. Deze update ontwikkeld zich razendsnel voorwaarts, zodat je direct een hoop kan loslaten. De grote verandering zal plaats vinden en geheel onverwachts zal de mensheid dit gaan aanschouwen. Wanneer dit alles de mensheid treft, zal zij totaal onthuts zijn. Zij zal proberen om dit alles te registreren via de ratio, maar de ratio kan dit niet volgen. Het gaat erom dat je nu het hart gebruikt en deze opent. Voel hoe de situatie nu is en wat je ermee wilt gaan doen. De keuze is aan jou.

Meer lezen >>

Live Kryon Channeling: Kryon in Dallas, Texas. 4. / 30 november 2019 / Geplaatst: 23 April 2020


Live Kryon Channeling:
Kryon in Dallas, Texas. 4.  
30 november 2019 / Geplaatst: 23 April 2020          
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Ontwikkelende Realiteit

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Dit is de laatste channeling van deze serie in deze plaats, Dallas. Wij hebben het eerder gehad over onzichtbare dingen….de dingen die Adironnda bracht, de fysieke dingen, al die dingen, concepten….mooi….en onzichtbaar! Het onderwerp Boeddha werd naar voren gebracht dus laat mij verder gaan met een van de meest ongebruikelijke boodschappen van Boeddha die door de eeuwen heen is herinnerd en opgeschreven, besproken en geanalyseerd. In zijn tijd waren er vele mensen om hem heen die steeds weer op een diepgaande boodschap hoopten en als zij dit vertelden kwam hij met een bloem en begon daarnaar te kijken en tijdens deze hele boodschap werd er geen woord gesproken….geen woord. Toch was er een boodschap, zie je, hij staarde naar de bloem.

Sommigen zeggen: “Dit was Boeddha die ons vertelde over Gaia en de verbinding met alle dingen….één zijn met alle dingen.” Het was meer dan dat. Het was een studie over het bestaan….zeker zeer esoterisch, maar op de eenvoudigste manier bestudeerde hij het bestaan van de bloem en paste dit toe op het bestaan van de mens zoals die deze planeet bewandelt en wat zij hier doen, net zoals de bloem. Wat was zijn doel, wat zat er verder voor de bloem in het vat…maar hij bestond!

Meer lezen >>>


22-04-2020 Surfen of de grote golven…… / 22 april 2020 / Door Martha Krul


22-04-2020 Surfen of de grote golven……
22 april 2020 / Door Martha Krul

De golven van licht spoelen over ons heen.
Spoelen door ons heen en transformeren ons.

Het is een boeiend spel.
Het hart is volledig geopend.
Het is verbonden met de Bron.

Het hart dat ons doet voelen wie wij werkelijk zijn.
Het hart brengt ons in extase.

Als een tiener surfen op de golven.
De vrijheid en blijheid 24 uur per dag voelen.

Maar de mens is niet alleen “hart”.
Terwijl het hart ons van golf naar golf laat glijden,
begint ons denkhoofd, met is dat allemaal nodig?

Onze zonnevlecht vraagt, kan ik dat wel?
Onze buik roept, maar dat voelt niet veilig……
Onze benen vragen zich af of ze dat allemaal wel kunnen dragen.
Ons hoofd vraagt waarom al die veranderingen?

Het hart roept uitbundig.
Je bent licht.
Je bent verbonden met de Bron.
Er zijn geen grenzen.
Vliegen en stromen van moment naar moment.

En dan weer die andere delen van het lichaam die dit op hun eigen manier bekijken.

Op deze dag van je leven / Woensdag 22 April 2020 / Neale Donald Walsch


Woensdag 22 April 2020 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


...dat je een zuiver kind van God bent, 
schitterend in jouw onschuld...
En dat dit waar is, wat je ook gedaan hebt.

Er is geen overtreding die je ooit zou kunnen begaan die jou kan beroven
van je grootsheid, of van het wonder van wie je bent.
 Maar wie onder ons is niet van het pad gevallen, een ander verraden,
onverstandig gehandeld, ten prooi gevallen aan verleiding,
toegegeven aan een verlangen of een verslaving?

We zijn allemaal menselijk.
En in Gods ogen maakt dat ons perfect.
Echt waar. Precies zoals we zijn.
 Zoals driejarigen, die er angstig opkijken naar een oudere,
en die zich met trillende lippen afvraagt of ze een pak slaag krijgt
voor het overtreden van de regels.