Zodra je je vasthoudt aan de gecreëerde ziekten en beperkingen die momenteel in de wereld spelen, en al jouw aandacht daaraan geeft, doe je precies wat het duister wil dat je doet. Het leid je af van hetgeen waarvoor je hier op Aarde bent gekomen, het verzwakt jouw Licht en jouw Liefde. Heb je er al eens bij stilgestaan hoeveel je oordeelt wanneer je je hier mee bezighoud? Het brengt jou in een lage 3D trilling, woede, frustratie en boosheid, dat is waar het duister van leeft, het is het denksysteem wat jouw zover gekregen heeft. Laat het los, het is niet jij. Wij alleen bepalen wanneer deze krankzinnige situatie stopt, als wij stoppen mee te gaan in deze spelletjes van het duister. Hou je bezig met het enige wat echt de wereld en de mensen kan helpen, Licht en Liefde. Straal je Licht en Liefde uit als nooit tevoren, naar iedereen, ja zelfs naar het duister. Vergeef jezelf en neem de volledige verantwoordelijkheid voor alles wat je zegt, doet en denkt.

Wanneer wij dit allemaal doen, laten we onze enorme KRACHT van EENHEID zien en is er morgen WERELDVREDE.

zaterdag 18 april 2020

FM 144: Blijf doorgaan het Licht naar binnen te brengen, 17 april 2020


FM 144: Blijf doorgaan het Licht naar binnen te brengen,

17 april 2020

Door eventnl

Historische tijden die we momenteel doormaken. De wereld is absoluut in een fundamentele verandering - mensen worden wakker.

De wereldwijde meditaties van twee weken geleden droegen hieraan bij, hoewel ze massaal werden aangevallen ... voor, tijdens en erna.

Helaas zijn veel Lightworker-groepen (bijv. Op Facebook) nog steeds geïnfiltreerd, wat natuurlijk niet 100% kan worden gestopt, maar beheerders kunnen infiltranten spotten en als ze die vinden dienovereenkomstig handelen.

In aanloop naar de meditaties zijn video's gemaakt om massameditaties (MM’s) als gevaarlijk te presenteren. Geprobeerd werd om vele daarvan in Lightworker-groepen te plaatsen om mensen onzeker te maken om te voorkomen dat ze zouden deelnemen.

Er waren ook discussies dat mensen niet deelnemen aan MM's omdat ze geacht worden 'tegen' COVID-19 te zijn, en alles wat 'tegen' iets is, staat niet in 'Licht en Liefde' en kan niet in het 'Hoogste Doel' zijn Enzovoort, enzovoort ... Lichtwerkers kennen deze discussies waarschijnlijk.

Tijd om je donkere kanten in het licht te zetten / 15 april 2020 / Door Luc van Ewijk

Tijd om je donkere kanten in het licht te zetten
15 april 2020  / Door Luc van Ewijk

Niet meer weg rennen voor je donkere wolken. Voor je donkere gedachtes en gevoelens vanuit een ver verleden.

Kom ze maar onder de ogen en bijt maar door de zure appel heen.

Schijn je licht erop en zie hoe het als vanzelf oplost.

Het is tijd om jezelf schoon te maken en om steeds dieper in jezelf te komen.

Je ego roept dat je weer aan de slag moet, maar je moet even helemaal niks. Alleen jezelf steeds meer voelen en zo de verbinding met jezelf weer herstellen. Je zult zien dat je je dan steeds beter gaat voelen.

Je zult weer balans krijgen. Niet elke keer op de gespannen boog leven. Je leven mag de tijd hebben. Het leven is niet alleen presteren, maar bestaat ook uit genieten en ontspanning. We hoeven onszelf niet steeds af te leiden, we mogen het aangaan in onszelf.

Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Donderdag 16 April 2020

Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Donderdag 16 April 2020


Jullie bevinden je in een tijd waarin er veel voor jullie is opgeklopt om te onderzoeken en duidelijkheid te krijgen. In veel opzichten bevinden jullie je in een fase van voorbereiding. Dus vragen we jullie dit. Wat willen jullie echt dat jullie geen prioriteit geven of saboteren?

We willen dat je alle redenen die je niet in de richting van je ware wensen en doelen beweegt, opnieuw onderzoekt. Komen die oude excuses echt overeen met wie je nu bent? Als je jezelf omarmt als een krachtige schepper, zijn die geloofsovertuigingen dan nog steeds waar? Welke actiestappen kunnen je dichter bij je droom brengen? Of komt die droom helemaal niet meer overeen met die van jou? Als dat het geval is, welke nieuwe droom is dan in lijn met wie je bent, waar je naartoe wilt en wat je wilt ervaren?

Er is grote kracht in het nemen van elke vorm van actie stap in de richting van je dromen, want zoals de uitdrukking gaat, waar je over praat is wie je wilt zijn, wat je doet is wie je bent. Elke actie die je neemt in de richting van hoe je jezelf echt wilt uitdrukken is het verankeren van die energie in jouw levensuitdrukking. Jouw zijnheid is wat jouw realiteit creëert.


Een Schrijven van de Schepper / Vrijdag 17 April 2020 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
Vrijdag 17 April 2020 / door Jennifer Farley,

Voel In Het 


In de komende weken zal het Universum beginnen
 jullie de oneindige waarheid van de dingen te tonen. 
Wat jullie ontvangen kan in tegenspraak zijn met het verhaal
dat jullie in dit leven hebben geadopteerd. 
In plaats van het te verwerpen, voel er met je hart in. 
 De waarheid komt niet altijd in perfecte pakketten met nette labels.
  Sommige zijn rauw, wild en een beetje gek.
(Lach)
Wees open in jullie hart en geest.
 Het Universum zal altijd de weg wijzen.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Op deze dag van je leven / Vrijdag 17 April 2020 / Neale Donald Walsch


Vrijdag 17 April 2020 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


...dat je meer moet lezen. Nee, echt. Je moet meer lezen.
Er ligt nu een boek te wachten om door jou gelezen te worden.

Denk je dat dit boek toevallig in jouw bewustzijn is gekomen?
Het is voor jou geplaatst door jouw bewustzijn.
Ga het halen. Lees het.
Maak aantekeningen in de marge.
Doe het nu.

Soms springt het leven op je af met zijn boodschap,
vrij schreeuwend naar je: pak dit. 
Dit is een van die keren.
Ik zeg je, er is een boek dat je nu moet lezen.
Negeer het schema niet.

Het is Goddelijke Interventie.


Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


vrijdag 17 april 2020

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 17 April 2020.

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf -
17 April 2020.

Deze tijd van beproevingen waarin jullie je bevinden, zal een grote indruk achterlaten, zo erg zelfs dat dingen, veel dingen, die jullie als vanzelfsprekend beschouwen zullen veranderen. Het ligt in de verwachting dat jullie de gelegenheid zullen aangrijpen om voor jezelf een pad naar Ascentie uit te stippelen dat de behoeften weerspiegelt die door deze uitdagingen zullen ontstaan. Je focus zou volledig moeten liggen op je pad naar Ascentie, want er dient ter voorbereiding hierop veel werk te worden verzet. Wij denken dat jullie huidige ervaringen zullen resulteren in een meer coöperatieve houding tussen naties onderling, naties die het Eén-zijn van de mensheid erkennen, ongeacht kleur of overtuiging, en die beseffen dat er een grotere behoefte is aan eenwording, als jullie voor eens en altijd wereldvrede tot stand willen brengen.

Momenteel kunnen jullie de uitwerking zien van de laatste keer dat de gebeurtenissen oorlog tussen naties hebben veroorzaakt. Dergelijke oorlogshandelingen zijn niet langer acceptabel en wanneer alle betrokken partijen hun zinnen erop zetten kunnen deze conflicten op een vriendschappelijke manier worden opgelost. Er zouden veel sneller vorderingen kunnen worden gemaakt wanneer jullie een vreedzame houding aannemen en een eind maken aan bekrompen geruzie. De bewoners van de Aarde zijn Eén en het ego dient opzij te worden gezet om gezond verstand te laten zegevieren, zodat jullie op een verenigde manier vooruit kunnen gaan. Kijk vooruit en bepaal een manier waarop alle landen samen kunnen komen. Met de komst van het Nieuwe Tijdperk zijn de dagen van onophoudelijke strijd ten einde gekomen. Dit tijdperk is nog maar net begonnen, maar er is bij de mensen nu al een nieuw besef ontstaan dat de weg vooruit de weg van vrede en welwillendheid is.

Wat is NESARA? / 15 april 2020 / door Steve Beckow


Wat is NESARA?
15 april 2020 / door Steve Beckow

Coronavirus kan regeringen ertoe dwingen bepaalde elementen van de NESARA (National Economic Security and Reformation Act) in te voeren.

Om te begrijpen wat NESARA is, posten we een artikel uit 2010. De contouren van het artikel zijn nog steeds ... nou ja, relevant.

De afkorting NESARA staat voor "National Economic Security and Reformation Act". De wet is in 2000 door het Amerikaanse congres aangenomen en nooit afgekondigd, om redenen die we binnenkort zullen bespreken.

Als programma kan NESARA vanuit verschillende perspectieven worden bekeken.

Als een spiritueel gestuurd financieel programma leidt het naar het werk van St.Germain en drie andere geascendeerde meesters. Dat werk begon in de vijftiende eeuw en was bedoeld om de wereld een nieuw economisch systeem te bieden in de huidige overgangstijd.

De Spirituele Hiërarchie en Galactische Federatie van Sheldan Nidle beschrijven het werk van de meesters en de ontwikkeling ervan door de eeuwen heen. Ik citeer die passage uitvoerig:

“Deze keer zal… worden ingeluid door een infusie van grote overvloed. Deze welvaart zal grotendeels te danken zijn aan het uithoudingsvermogen van onze aardse bondgenoten en de briljante strategieën die vele eeuwen geleden in gang zijn gezet door de Verheven Meesters Graaf St Germain, Meester Hilarion, Seraphis Bey en Paul the Venetian.”

Live Kryon Channeling: Kryon in Dallas, Texas. 2. / 30 november 2019 / Geplaatst: 17 April 2020


Live Kryon Channeling:
Kryon in Dallas, Texas. 2.  
30 november 2019 / Geplaatst: 17 April 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Het Schip van de Mensheid

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

In een gigantische denkbeeldige oceaan, misschien multidimensionaal, is er een schip. In deze parabel is het enorm en jullie zien het in de nacht en merken dat het niet enorm is maar immens groot terwijl het zich door de oceaan ploegt en dit al eonenlang heeft gedaan. Jullie kunnen zien dat het een passagiersschip is en het torent hoog boven de golven uit. Jullie kunnen niet eens bevatten hoe groot het zou kunnen zijn. In een flits zien jullie de naam die erop geschilderd staat. Hij begint met een M en de naam van het schip is: Mensheid! Het schip is aan het zinken….ik weet dat dit zo is, zegt iemand, een man van minstens vijftig culturen op het promenadedek, een dek waar maar weinig mensen naartoe gaan en dat kan je ook horen want hij sprak met een van de matrozen die zojuist zijn werk erop had zitten…..het dek dweilen noemde hij dit! Een vrouw vroeg: “Is er ook water?” “Oh, straks is er genoeg water, wij kunnen het horen. Het sijpelt op een vreemde manier binnen, er zijn geluiden die er nooit eerder waren. Dit schip valt uiteen. Wij kunnen het hier beneden heel goed horen. De vrouw vroeg: “Hebben jullie al gesproken met degenen die nog dieper in het schip zijn?” “Daar gaan wij niet naartoe” zei hij. “Het is lelijk daar beneden, maar wat wij van hieraf kunnen horen is voldoende om te weten dat dit schip niet lang meer zal blijven drijven. Maar er is iets aan het veranderen, vroeger in de tijd van mijn opa, mijn ouders kon je de planken horen kraken, maar nu is dit erger, het kraakt veel meer….dit schip gaat zinken!”Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Woensdag 15 April 2020

Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Woensdag 15 April 2020


Geboorte geven is een versnelde stroom. Zelfs tijdens de weeën voel je momenten van intense drukte, gevolgd door een rustpauze om op adem te komen. Alle grote bewegingen worden ervaren als een combinatie van tastbare activiteit in combinatie met periodes van rust.

Jullie bevinden je nu in die fase. Jullie kunnen golven van intensiteit of ongemak voelen, gevolgd door momenten van stilte. Tijdens de golven van ongemak kun je je afvragen of je je ooit weer op je gemak zult voelen, en tijdens de rustpauzes vraag je je af of er überhaupt iets aan de hand is, maar wees gerust, het is allemaal gecombineerd als een ongelooflijk efficiënt proces om jullie vooruit te helpen bij de geboorte van het nieuwe.

Je herinneren om te ademen en gefocust te blijven met aanwezigheid en vertrouwen al jullie helpen om met het grootst mogelijke gemak te stromen met de energieën van de verandering.

Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Op deze dag van je leven / Donderdag 16 April 2020 / Neale Donald Walsch

Donderdag 16 April 2020 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


...dat als een persoon niet had gezondigd,
wat zou er voor jou dan zijn om te vergeven?

Ovidius zei dat, en hij had gelijk.

Iedereen die in ons leven opduikt, vertoont zich zoals ze zijn
zodat jij je kunt laten zien zoals je van plan was je te laten zien.
Kom jij op die manier opdagen? 
Of ben je vergeten waarom die persoon
die het "jou aandoet", het jou aandoet...?

Maak niet de fout te denken dat dit allemaal echt is. 

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


donderdag 16 april 2020

Sananda: De Grote Omschakeling / 12 april 2020 / Door James McConnell

Sananda:
De Grote Omschakeling
12 april 2020 / Door James McConnell

Ik ben Sananda. Het zou een van mijn aspecten zijn, diegene bekend als Yeshua, die vandaag bij je zou zijn, omwille van deze tijd, deze momenten waarin je nu bent, deze speciale dag die je 'Pasen' noemt. Maar het werd door velen bepaald dat ik in zijn plaats zou komen, ik moest diegene zijn die jullie dit belangrijke nieuws brengt.

En dat is, zoals je weet, veel dingen zijn nu in beweging. Er zijn veel dingen in het veranderingsproces. En je hebt vele, vele malen eerder gehoord dat "de waarheid je vrij zal maken". Dat de waarheid zal worden onthuld. En je begint het aspect daarvan steeds meer te zien uitkomen. Voor degenen onder jullie die kijken. Voor degenen onder jullie die de ogen hebben om te zien en de oren om te horen. Voor degenen onder jullie die zijn ontwaakt, of in dat proces van ontwaken zijn.

Maar ik zeg je nu, dat er in de dagen en weken die komen gaan, zoveel verandering is die de mensheid zal overkomen. Niet alleen hier in dit land, jouw Amerika, maar op de hele planeet zelf. Want er zijn dingen in gang gezet die vele duizenden en duizenden jaren zijn voorspeld, en die dingen waarover door veel van de wijzen, veel van de profeten van weleer is gesproken, zullen nu geschieden.

PORTAL 2012 Overwinnings Rapport / Geplaatst: 14 april 2020

PORTAL 2012
Overwinnings Rapport
Geplaatst: 14 april 2020

Onze massameditatie was een groot, enorm succes. Ongeveer 8 miljoen mensen werden geïnformeerd en meer dan 1,1 miljoen mensen namen deel.

De collectieve vertoning van eenheid was verbazingwekkendJack Dorsey, de mede-oprichter en CEO van Twitter, heeft een seintje gegeven voor onze meditatie op het exacte moment dat de meditatie begon:


We hebben het planetaire kwantumveld letterlijk verzadigd met onze gefocuste, eenduidige intentie, waardoor we het geomagnetische veld hebben beïnvloed:


Bang voor de liefde / 14 april 2020 / Door Diana Douma

Bang voor de liefde
14 april 2020 / Door Diana Douma

Ergens in mij zitten een paar grote saboteurs die mij ook weer weg willen houden van de liefde, maar ook willen beschermen dat ik niet weer gekwetst wordt. Ik praat misschien wel met wijze woorden, maar als het draait om liefde en houden van, heb ik ook heel veel moeite om mijn hart volledig te openen. Het zijn momenten dat het stroomt bij mij en ik in overvloed liefde voel voor mezelf en alles om me heen. Maar zodra iemand ook maar iets te dichtbij komt, merk ik dat ik door allerlei processen heen ga. En deze processen zijn echt niet allemaal leuk, want ik kom terecht bij oude pijnen. Pijn van verdriet, pijn van gekwetst heden, pijn van alles wat mij aangedaan is en wat ik mezelf heb laten aandoen. En nog belangrijker is de pijn die ik mezelf aan doe, door mezelf te pijnigen en saboteren en in angst te blijven.

Ik voel intens veel en soms kan ook ik mijn gevoelens niet plaatsen. Iedereen denkt altijd dat ik alles zo goed weet te verwoorden en dus ook alles goed weet te voelen, maar dat is echt niet altijd zo. Ik heb ook moeten leren schrijven, omschrijven wat ik ervaar en voel. En nog steeds struggle ik met mijn gevoelens, net als iedereen. Ik ben niet verder als de ander, ik heb alleen een talent voor schrijven en ik heb veel meegemaakt waardoor ik er ook over kan schrijven. Maar ik ga ook nog steeds door processen heen, waar ik zelf ook nog van moet leren. De laatste tijd merk ik bij mij een hart opening en ergens vind ik het heel spannend en ben ik er ook wel bang voor. Want wat nou als mijn hart helemaal open gaat en ik gekwetst wordt? Ja ook ik struggle met deze lessen en pijnen, maar we zijn allemaal mens en doorlopen dezelfde wegen als het over het gebied van liefde gaat. Hoe het ooit begon ... Deel 1 / Door Peter Verellen

Hoe het ooit begon ...
Deel 1
Door Peter Verellen

Ooit, ergens in een ver verleden werd er door ons de volgende vraag gesteld aan onze Schepper.

Kunnen wij als bestaansvorm ooit leven zonder de supervisie, de bescherming of de inmenging van  iets of iemand buiten ons, vrij zijn van welke controle, door wie of wat dan ook ? Is dit mogelijk ?

Deze vraag werd door onze Schepper ernstig genomen en er werd een soort van experiment opgesteld, volgens een welbepaald plan, door beide partijen bestudeerd en goedgekeurd.

Enkele regels moesten in acht worden genomen om het experiment eerlijk te laten verlopen. Onze ware kennis zou gewist worden. We hadden dus de mogelijkheid en de verplichting om onze eigen waarheden te leren kennen, te onderhouden en er naar te leven. Een volledige “vrijheid” zoals we dus gevraagd hadden. Onze onsterfelijkheid bleef behouden, er zou dus niemand echt “verloren” gaan, in het scheppen van een nieuwe bevolking als het ware. We kregen een tijdelijke verpakking als voertuig, in de vorm van een menselijk lichaam en dat zou steeds hernieuwd worden, in vele vormen en opeenvolgende cyclussen van geboorte en dood. Omdat we ook in deze ontwikkeling onszelf zouden mogen voortplanten, werden er vrouwen en mannen geschapen. De Schepper zou zich afzijdig houden en niet ingrijpen om dit nieuwe volk zijn “plan te laten trekken”. Vermits we toch onsterfelijk bleven, waren er geen grenzen en hadden we alle mogelijkheden om onszelf, of wat we er van zouden maken, te leren kennen en te handhaven. De toestand van onze Schepper was dus te beschrijven in een gekende uitspraak. Horen, zien en zwijgen. Niet ingrijpen, tenzij deze bestaansvorm, welke we nu “mensen” noemen, letterlijk in gevaar zou zijn in hun verdere bestaan,  of de thuis, die ze gekregen hadden, om op te leven – Moeder Aarde –  zou blootgesteld geraken aan onherstelbare schade. De Schepper had met ons afgesproken dat we niet blijvend zouden 'gemanipuleerd' of gecontroleerd worden van buitenaf. Dit buitenaf kan je letterlijk nemen, want we kregen een fantastisch mooie planeet om op te wonen en om ons op te “ontwikkelen”.

Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Dinsdag 14 April 2020

Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Dinsdag 14 April 2020


Velen van jullie hebben contrast nodig voor zelfdefinitie en hebben daardoor de ervaring gecreëerd van het hebben van een slechterik in jullie leven om jullie eigen goedheid te kunnen voelen en herbevestigen. Maar dit contrast heeft in veel gevallen het slachtofferbewustzijn bestendigd. Wat we willen dat jullie weten is dat jullie je behoefte om het contrast van een slechterik te hebben kunnen loslaten. Jullie bevinden je in de fase van jullie evolutie waarin jullie er eenvoudigweg voor kunnen kiezen om de aangeboren goedheid die jullie zijn te omarmen. Het is vanuit dat besef dat het slachtofferbewustzijn zich uiteindelijk zal losmaken en dat er een diepe genezing zal plaatsvinden.

Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Een Schrijven van de Schepper / Woensdag 15 April 2020 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
Woensdag 15 April 2020 / door Jennifer Farley,

De meest verbazingwekkende manieren


Met het spervuur aan informatie uit jullie fysieke wereld,
maar ook uit de energetische wereld,
voelen jullie je misschien een beetje overweldigd. 
 Meningen, gedachten, feiten en cijfers
beginnen zich op te stapelen en strijden om je aandacht,
waardoor het dagelijks leven een beetje uitdagender wordt. 
Het Universum wil je eraan herinneren om te ademen! 
Ook al voelt het nu misschien niet zo, je leert, groeit
en past je aan op de meest verbazingwekkende manieren. 
Ga door met het goede werk!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

woensdag 15 april 2020

OPSTAAN VOOR EIGEN WAARHEID /12 April 2020 / Door Trienke Minkema

OPSTAAN VOOR EIGEN WAARHEID
12 April 2020 / Door Trienke Minkema
  
Wat zijn de door ons aangereikte woorden waard als u er zelf niet naar durft te leven?

We staan op de drempel van een nieuwe tijd. Het is de drempel waar tijdelijkheid en eeuwigheid elkaar raken. Om deze drempel over te kunnen gaan, wordt gevraagd of u daartoe wel bereid bent. Bent u bereid om naar binnen te keren en daar bij uzelf te rade te gaan? Als u deze stap heeft gezet, dan zult u daar zeer zeker een jasje van hebben uitgedaan. Een jas die was geweven uit alle, vaak oude, overtuigingen die u zich heeft laten aanpraten door andersdenkenden. Pas na het loslaten van alles wat u van buitenaf als DE waarheid heeft aangenomen, kunt u ontdekken waar u zich regelmatig door heeft laten leiden. Is het door uw ego geweest of door uw hart? Als koning ego aan het woord was, dan speelden de angsten om verlies en de onmacht om de controle te kunnen verliezen, nog steeds een te grote rol. 

Angsten ontstaan als eerste in het denken van de mens. Dit denken geeft u, zoals wij u al eerder hebben aangereikt, een vals gevoel van veiligheid. Ook de overtuigingen van anderen die u als DE waarheid heeft aangenomen, of nog steeds aanneemt, vallen hieronder. Als eerste is het ieders persoonlijke opdracht zijn of haar eigen angsten in de ogen te zien. Ontkennen dat ook u angsten bij u draagt, brengt u geen stap verder op het pad naar de bevrijding van uw ware zelf. Angsten vragen namelijk in de eerste plaats om erkenning. Pas na erkenning ervan en het doorhebben door welke angsten u zich laat leiden, of welke angsten er bij uzelf nog steeds een hoofdrol spelen, kunt u beginnen met loslaten. U kunt het zien als het gaan door het kruis van tegenstellingen op aarde. Slechts diegenen die de tegenstellingen tot op hun bot hebben leren kennen, kunnen tot overgave en in eenheid komen. Velen zijn nu toe aan een volgende verdiepingsslag in hun leven.

Live Kryon Channeling: Kryon in Dallas, Texas. 1. / 30 november 2019 / Geplaatst: 14 April 2020


Live Kryon Channeling:
Kryon in Dallas, Texas. 1.  
30 november 2019 / Geplaatst: 14 April 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Jezelf Dimensies voorstellen

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Mensen houden ervan om zich dingen voor te stellen. Ik ga jullie allen nu iets vragen dat ik normaal gesproken nooit vraag. Ik vraag jullie je nu even voor te stellen dat jullie naar een andere dimensie kunnen gaan. Voor ieder van jullie is dit weer een andere beschrijving over wat dit is want dimensionaliteit wordt in de basis niet goed begrepen. Voor degenen die zeggen dat zij naar de een of andere dimensie gaan betekent dit dat jullie zeggen dat jullie naar een andere soort van vibratie gaan.

Maar wat als….ik tegen jullie zeg dat jullie kunnen gaan slapen en wakker worden in een andere dimensie? Hoe zou dat zijn? Hoe zouden jullie daarmee omgaan en ook de manier waarop jullie er tegenaan kijken? Ik zal jullie vertellen hoe dit eruit ziet….en het is niet wat jullie denken. Denken jullie dat het mogelijk is dat er op deze planeet onzichtbare soorten energieën zijn die om jullie heen werken en die jullie dus niet kunnen zien? De meeste mensen zouden Ja zeggen. De meeste mensen die naar de channelings luisteren en hen lezen zouden zeggen: “Ja, er zijn engelen en gidsen!” Laten wij zeggen dat het geen engelen en gidsen zijn. Laten wij zeggen dat dit basisnatuurkunde is. (Kryon lacht) Natuurkunde die jullie nog niet hebben herkend. Wat als dit natuurkunde met een bepaald gedrag is? Wat als dit het Veld is? Wat als het bepaalde dingen samenbrengt in plaats van hen te verdelen….voor samenhang? Ik heb nu dingen verteld die jullie misschien niet begrijpen. Wat als er overal om jullie heen energieën zijn die nu nog bijna geen effect op jullie hebben omdat zij buiten jullie menselijk gezichtsveld liggen? Wat als zij daar wel allemaal zijn? Wat als er een plan zou zijn – om het zo te noemen – om samenhang van de mensheid te hebben en waarbij de mensheid zich bewust is van de mensheid? In plaats van jezelf te isoleren en er het beste van te hopen begrijpen jullie dat er een soort van fysieke regel is die zegt dat leven en bewustzijn energieën zijn en dat jullie die op de hele wereld kunnen voelen en dat zij bij elkaar horen en dat zij elkaar kunnen voelen.

Meer lezen >>>


Succes, geld en intrinsieke waarde! / Door MarlonWong-Sioe

Succes, geld en intrinsieke waarde!

Wat is succes hebben? Als je het mij vraagt zijn we in ons diepste wezen altijd succesvol. Op zielsniveau – of hoe je het noemen wilt zijn we altijd (zonder ook maar een uitzondering) mooi, liefdevol, krachtig, vredig, vreugdevol en stralend. Dit is wat succesvol zijn inhoudt.

Helaas wordt vaak het succes dat we op een dieper niveau altijd hebben –altijd zijn- echter niet ervaren. Dit komt omdat we als mensheid vaak niet gericht zijn op deze diepere zielsdimensie. We zijn vaak enkel gericht op het niveau van de persoonlijkheid en op het fysieke lichaam. Hier heerst een fixatie op in de huidige samenleving wat het lastig kan maken je als individu op wat diepers te richten. Vaak is er dus enkel aandacht voor de persoonlijkheid en het fysieke lichaam. Waaraan meten we het succes van een persoon af?

De mate waarin we een persoon als succesvol zien hangt af van hoe goed iemand het volgens ons –naar onze maatstaven- doet. Hoe goed iemand iets volgens ons doet heeft van doen met wat wij denken te willen. En wat we denken te willen kan zo ongezond zijn als de pest!

We zeggen niet vaak: ieder is op een dieper niveau succesvol want iedereen straalt diep van binnen als een prachtige diamant. Nee, intrinsieke waarde wordt helaas vaak ontkent. Zelfs in zo een mate dat de waardebepaling van de mensheid vaak volledig verstoord is.

Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Maandag 13 April 2020

Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Maandag 13 April 2020


Dierbaren, er werd ons onlangs gevraagd wat te doen als je je opgesloten voelt. Ons antwoord daarop is om te mediteren of een andere activiteit te ondernemen die je in staat stelt om jezelf te ervaren als de uitgestrektheid die jouw ziel is.

Veel verlichte mensen hebben een diepe behoefte aan vrijheid en zelfexpressie. Die behoefte zal sterker worden naarmate jullie verder gaan op jullie reis. Wat achter die behoefte zit is simpelweg het verlangen van jullie ziel om zich uit te drukken in haar waarheid, uitgestrektheid en wezen.

Op deze dag van je leven / Dinsdag 14 April 2020 / Neale Donald Walsch

Dinsdag 14 April 2020 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


...dat het niet uitmaakt of je geen gsm-signaal krijgt...
of Wi-Fi waar je bent. Je bent altijd verbonden met Bron.

Ik maak geen grapje. Ik meen het.
Waar je ook bent, waar je ook gaat,
je bent altijd verbonden met de Goddelijke Wijsheid,
Goddelijke Intelligentie, en Goddelijke Liefde.

Sluit gewoon je ogen.
Adem.
 Stop wat je ook aan het doen bent
voor tien seconden en vind De Stilte.
Bezoek de Rust, gewoon voor tien seconden.
Doe het zes keer vandaag.
Eén minuut per dag. Dat is alles wat nodig is.
Eén minuut, verdeeld in zes delen.
Ga je gang. Doe het nu.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl