Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 8 februari 2020

Adamu spreekt over de Event - 8 februari 2020

Adamu spreekt over de Event -
 8 februari 2020

(Zingdad, 4-12-2019)

Gegroet, mijn vrienden. Ik ben Adamu van de monadische entiteit van de Plejaden-beschaving. Vandaag wil ik een nogal brandende kwestie over De Event met jullie bespreken. Dit is hoe het al in jullie collectieve bewustzijn bekend staat en om die reden zal ik er als zodanig over spreken.

Dus, wat is de Event? Wanneer zal het zich voltrekken? Wat zal er gebeuren? Wat gebeurt er daarna? En hoe kun je je het best voorbereiden op de Event? Dit zijn vragen die ik in het gesprek van vandaag wil behandelen.

Er valt zoveel over te zeggen en er bestaat al zoveel misverstand omtrent de Event, zoveel desinformatie en zoveel ... zoveel! Zodat ik ga proberen me kort en bondig uit te drukken zonder bij jullie angst op te roepen want, werkelijk, er valt weinig te vrezen.

Wat is de Event? Kort samengevat is de Event het moment waarop jullie collectieve consensus-realiteit, de tijdlijn die bijna 8 miljard van jullie momenteel gezamenlijk creëren, zich opsplitst. Je kunt je dit voorstellen als een dik touw bestaande uit vele strengen, in feite 8 miljard strengen! Dit samengevlochten dikke touw verdeelt zich in meerdere dunne touwen. Zo zou je dit het beste kunnen omschrijven. Het moment van het ontvlechten is de Event. Dat is wat er gebeurt waardoor jullie vervolgens verder kunnen gaan op een dunner touw.

Rebellie tijdens de volle maan cyclus met de leeuw energie./ Gratis Healing Sessie voor iedereen.Op zondag 9 februari om 20.00 uur tot 20.50 uur

Rebellie tijdens de volle maan cyclus met de leeuw energie.Er volgt een planetaire Driehoeks verbinding tussen
 Zon, Maan en Venus.
Geometrisch gezien staat de driehoek voor: kracht energie en balans.
Deze volle maan brengt emotionele onrust met zich mee en conflicten.
Jij wil jouw eigen weg bewandelen met volharding in wie jij bent!

De tijd van keuzes is aangebroken en laat al het oude los.
Jouw ziel zal gaan openstaan voor de gestuurde ingevingen.
Creativiteiten zullen zich openbaren en de lotsbestemming word duidelijker.
Zielenpijn word verwerkt en word omgezet naar vrijheid en je leert weer te leven.

Op zondag 9 februari om 20.00 uur tot 20.50 uur geef ik weer een:

Christina von Dreien / NATUURWEZENS / 3 februari 2020

Christina von Dreien

NATUURWEZENS
3 februari 2020


Lieve mensen,

Hebben jullie ooit de verhalen van de reuzen groenten gehoord? Wisten jullie dat er tuinen zijn waar reusachtige bloemkolen, pompoenen en komkommers groeien? En weten jullie dat dit gebeurt omdat er een samenwerking tussen bepaalde niveaus is die op veel plaatsen in de wereld niet meer gebruikelijk is? Tenminste niet in onze breedtegraden.

Ons hele leven doen we dingen op het fysieke vlak waarvan we niet weten dat er fijnstoffelijke niveaus bij betrokken zijn. Onze tuinen behoren daartoe. Het bos maakt er deel van uit. De weide ook.

De hele natuur heeft een fijnstoffelijke vlak waarin Wezens leven. We noemen deze Wezens Elementaire wezens. Het zijn de Dwergen, de Elven, de Feeën, de Gnomen. De dryaden.

Volle maan 9 februari 2020 om 8:34 uur 7 februari 2020 / Door Petra Stam

Volle maan 9 februari 2020 om 8:34 uur
7 februari 2020 / Door Petra Stam

Hoewel dit normaal gesproken de koudste tijd van het jaar is op het noordelijk halfrond, doet de IJsmaan haar naam geen eer aan dit keer. We zitten nog in het winterseizoen, maar de dagen worden merkbaar langer en de aarde warmt langzaam op. Natuur en mens richten hun aandacht langzaamaan weer meer op de buitenwereld, op de lichte helft van het zonnejaar. Zoals de aarde eerst moet worden omgeploegd voordat zij het zaad kan ontvangen, is het goed om je voornemens door te nemen voordat je besluit wat je daadwerkelijk wilt zaaien. Het is niet de tijd om plannen meteen ten uitvoer te brengen, maar wel om ideeën en wensen uit te diepen en een goede basis te geven. 

De volle maan staat in het sterrenbeeld Leeuw, wat een vurig gevoelsleven, energie, moed en een leeuwenhart geeft! Alles waarvoor je maar een beetje passie voelt, wordt groter ervaren en zonder blikken of blozen geuit. Het geeft creatieve expressie een boost en maakt gul en betrokken. Pas op dat je niet overal een drama van maakt, want onder deze maan kan het voelen of je iedere emotie die je ervaart bent (terwijl je emoties hebt). De Zon schijnt licht op de Maan vanuit het sterrenbeeld Waterman, waardoor er drang is naar verandering en vrijheid. Deze verlangens kunnen je motiveren in het uiten van je emoties.

GRATIS BESTAAT NIET / 6 februari 2020 / eliaslimusemmanuel

GRATIS BESTAAT NIET
6 februari 2020   eliaslimusemmanuel

WAARSCHUWING
Lieve mensen: Dit artikel is bedoeld als een humoristische benadering van de absurdheid van sommige projecten van de overheid.

Zouden wij regelmatig een ascentievoorvechter van de week kiezen, iemand, die op een bijzondere manier licht in de duisternis brengt, dan zou mijn uitverkorene voor deze week zeker Raymond Knops zijn.

Deze helder-ziende en  de volkswil helder-aanvoelende minister is er immers in geslaagd om met zijn geniale voorstel, om te laten betalen bij het inloggen bij de belasting, een compleet nieuwe denkrichting in te slaan


Family Bulletin Februari 2020 / Lee Carroll / 8 februari 2020

Family Bulletin Februari 2020
Lee Carroll
8 februari 2020

Groetjes, Henk,

Als ik Kryon channel zijn er vele dingen die mij esoterisch worden gebracht en die niet woordelijk worden uitgesproken en soms maakt dit de boodschap incompleet.

Dit gebeurt met name als er details zijn die eerder gevoeld worden dan uitgesproken worden. Dit is vaak gebeurd als Kryon spreekt over de details van dingen “in het veld” en ook bij details over de komende uitvindingen.

De Kryon-channeling die onlangs in Phoenix werd gegeven: “De Opwaardering 2020, deel 2” sprak met name over het bereiken van bescherming van de gebieden in Australië waar de enorme branden jaar na jaar steeds weer blijven terugkomen. Vooral voor degenen die hun inkomen moeten  halen uit veeteelt en schapenteelt (Kryon noemt hen “ranches” voor een beter begrip van de Amerikanen) en ook voor degenen die land- en tuinbouw bedrijven of pluimvee houden.

Kryon’s woorden waren voor degenen die terug zullen gaan en weer gaan opbouwen ondanks dat de branden een jaarlijks terugkerende gebeurtenis kunnen zijn. Het is zeer Australisch om tegen alle moeilijke situaties in te gaan en een puzzel uit te werken die zwaar is. 

Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Donderdag 6 Februari 2020

Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Donderdag 6 Februari 2020
  

Wij nodigen jullie uit om te voelen in de energie van verandering en jullie reactie daarop.
Velen van jullie hebben het gevoel dat verandering eng, te veel, onvoorspelbaar of
overweldigend is. Als jullie die reacties hebben, voel dan in plaats daarvan in de energie
van ontvouwing. Voor de meesten van jullie zal het kalmer aanvoelen, zachter, meer
ondersteund, en iets wat voor jullie veel comfortabeler zou zijn om te omarmen.

Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Op deze dag van je leven / Vrijdag 7 Februari 2020 / Neale Donald Walsch


Vrijdag 7 Februari 2020 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


...dat de reden dat je op de planeet bent, weinig te maken heeft met
waar je het meeste van je tijd aan besteedt.

Misschien kan je jouw prioriteiten een beetje herschikken, met meer
aandacht te besteden aan je ziel...denk je ook niet?
Wanneer was de laatste keer dat je voor een half uurtje mediteerde?
Of ging zitten voor het voor langere tijd lezen van iets spiritueels
en inspirerends?

Praat je elke dag met God?
Zou je de gesprekken net iets langer kunnen maken?


Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Een Schrijven van de Schepper / Vrijdag 7 Februari 2020 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
Vrijdag 7 Februari 2020 / door Jennifer Farley,

Het is gewoon jij...


Jouw reis is jouw reis. 
Langzaam of snel, jij bepaalt het tempo en het ritme.
Sommigen zullen er trots op zijn dat ze het als een race behandelen,
 waarbij ze elke mijlpaal aanwijzen  en commentaar geven
op hoeveel verder ze lijken te zijn. 
Als je eerlijk en integer jouw pad bewandelt,
weet je dat er geen sprake is van een voorsprong of een achterstand. 
Het is gewoon jij, die alles wat je kunt in je opneemt,
leert, groeit en geniet van de bezienswaardigheden.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

vrijdag 7 februari 2020

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 7 Februari 2020.

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf -
7 Februari 2020.

De geheime technologische vooruitgang is al meer dan 50 jaar gaande, en de snelheid waarmee de vooruitgang is toegenomen betekent dat jullie dermate ver achterlopen dat het eeuwen zou duren om jullie bij te brengen. Nu bestaat de technologie om jullie huidige problemen snel aan te pakken, problemen die jullie evolutie enorm vertragen, waarbij het duister jullie verhindert om er volledig van te kunnen profiteren. De Lichtkrachten hebben echter hun best gedaan om een nieuw scenario te creëren zodat de snelheid van verandering kan worden vergroot. Een volledige verandering kan zich niet voltrekken totdat het duister is ontdaan van haar vermogen om de zaken op Aarde te blijven controleren. Sinds enige tijd zijn veel van de handlangers van het duister verwijderd en gevangengezet, maar het is een bijzonder omvangrijke taak om met de duizenden onverlaten af te rekenen.

Afhankelijk van hoe snel de Event zal plaatsvinden, is het mogelijk dat dit gebeurt voordat de duistere garde volledig schaakmat is komen te staan of gevangen gezet, zodat het momenteel moeilijk is om iets anders te geven dan een geschatte tijd van 2029/2030. De oude manieren van de afgelopen cyclus zijn niet langer van toepassing en voor de mensheid is het uiterst belangrijk dat er zo snel mogelijk positieve veranderingen worden doorgevoerd en dat alles in het werk wordt gesteld om dit te bereiken. Vrije energie hebben we al vele malen genoemd en het is mogelijk dat deze wordt vrijgegeven door een onafhankelijke bron. Dit alleen al zou enorme veranderingen tot stand brengen en de planeet enorm helpen bij het verminderen of verwijderen van de vervuiling die de zeeën verstikt en het leven in de wateren vernietigt, wateren waarvan jullie afhankelijk zijn voor een evenwichtig ecosysteem.

Channeling met Jeshua: Kosmische geboortepijn / 6 Februari 2020 / Via Pamela Kribbe

Channeling met Jeshua
Kosmische geboortepijn
6 Februari 2020 / Via Pamela Kribbe

Lieve mensen,
Ik ben zeer verheugd over jullie komst hiernaar toe. En sommigen van zo ver! Ik heb jullie allemaal gezien en weet wie jullie zijn. Jullie zijn mij zo dierbaar. Mijn reis is die van jullie en jullie reis is de mijne. Daarom wil ik iets delen van mijn inzichten in de lange reis, die jullie als ziel hebben ondernomen.

Deze reis leidt naar een licht dat jullie allemaal voor je zien liggen, maar dat in wezen een licht is dat nu al in jullie brandt. Maar jullie kijken er onvoldoende naar en geloven er niet werkelijk in.

Ik wil jullie meenemen naar het begin van jullie reis. Helemaal naar het begin toen jullie als zielen werden geboren in een werkelijkheid, die jullie tevoren niet kenden.

Ik wil teruggaan naar het moment in de tijd waarop jullie met jullie reis begonnen. Jullie reis door de tijd, door de ruimte, door de materie. Heel ver terug ligt de oorsprong. Maar de gebeurtenis zelf, van het afgescheiden raken van thuis, de oerbron, de oorsprong waaruit jullie allen voortkomen, díe gebeurtenis en de pijn die daarmee samenhangt, is nog steeds heel sterk aanwezig in jullie. Deze geboortepijn ligt achter heel veel alledaagse gevoelens en gedragingen die jullie vertonen.

Vele downloads zoeken nu een plekje / 6 Februari 2020 / Door Martha Krul

Vele downloads zoeken nu een plekje
6 Februari 2020 / Door Martha Krul

De afgelopen periode is er veel gebeurd.
In ons lichaam voelen wij ons nog steeds niet volledig de “oude”.
Natuurlijk zullen wij dat ook niet worden in een vernieuwingsproces.
Maar ons lichaam voelt niet helemaal vertrouwd.

Ook reageren wij niet zoals wij gewend waren.
Komen er confrontaties met mensen waar wij in het verleden een goede band mee hadden.
Het is verwarrend.

Veel downloads zijn nu hun weg aan het vinden.
Maar in tussentijd is het niet echt gemakkelijk.

Je bent jezelf niet meer en tegelijkertijd zit je in een omschakeling.
Hoe verwarrend wil je het hebben?

Wanneer je veel downloads hebt ontvangen dan wordt dat gevolgd door een periode van rust.
Je ziet het regelmatig op je computer staan……
Ogenblik geduld a.u.b.

Zo werkt het bij ons precies eender.

Neem je tijd om het oude programma los te laten.
Gun jezelf de vrijheid om te gaan spelen met het nieuwe programma.

Oude dingen werken niet meer, maar daar is heel veel voor in de plaats gekomen.
Er zijn je vele handreikingen gedaan.

Live Kryon Channeling: Kryon in Newport, Californië. 2. / Lee Carroll / 8 december 2019 / Geplaatst: 7 februari 2020


Live Kryon Channeling:
Lee Carroll
8 december 2019 / Geplaatst: 7 februari  2020         
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Het is een lange dag geweest….vol met leringen, ontdekkingen en onthullingen, instructies, compassie, welwillendheid, schoonheid, en ik wil dit afsluiten met informatie. Traditioneel vertel ik jullie in de Kryon-thuiszaal tijdens de laatste channeling van het jaar wat er in het Veld zit. Ik heb dit altijd gedaan.
Lieve mensen, dit zijn geen voorspellingen. Dit is wat er op de planeet gebeurt. Het Veld vertegenwoordigt alle potentiëlen samen. Het vertegenwoordigt ook een samenhang van uitlijning en van alle potentiëlen die er bestaan hebben sommige ook samenhang. Dit zijn degenen met de meeste kans om te gebeuren.

Het lezen van het Veld is altijd gebeurd door mensen die hier toegang toe hadden. Lezen van het Veld, maar pas onlangs realiseerden jullie je dat degenen die dit doen in het verleden naar potentiëlen keken maar nu kijken naar samenhangende potentiëlen. Er zijn daar heel veel potentiëlen die eenvoudigweg niet zullen gebeuren. In plaats van het meenemen van de angstaanjagende potentiëlen kijken jullie nu naar de samenhangende potentiëlen. Ik zal jullie er vanavond een paar geven. Eerst wil ik jullie een paar dingen vertellen over het komende jaar. Als je bovennatuurlijk, esoterisch, kijkt naar data, tijden, jaren, zijn er geen toevalligheden met betrekking tot hun cijfers en getallen. Zij zijn opeenvolgend genummerd omdat jullie dit nu eenmaal doen, maar de cijfers betekenen altijd iets….altijd! Dit is moeilijk voor degenen die hier niet in geloven en zeggen dat het allemaal maar toeval is….dat is het niet. De Oude Tibetanen, de Oude inheemsen van deze wereld hebben duizenden jaren lang naar de getallen gekeken waardoor zij konden zien wat er gebeurde of wat er zou gaan gebeuren. De beroemde wiskundige, Pythagoras, was geïntrigeerd door zijn wiskundige mogelijkheid en talent en de energie van cijfers.

Meer lezen >>>


Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Woensdag 5 Februari 2020


Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Woensdag 5 Februari 2020


Dierbaren, zelfzorg is niet een ding. Het is een stroom. Een paar dagen rust is misschien wel het beste wat jullie voor jezelf kunnen doen. Andere dagen kan jullie lichaam verlangen naar beweging. Dit zijn allebei vereisten voor de integratie van bepaalde soorten energieën!

Jullie beste zelfzorg wordt bereikt door eenvoudigweg jullie bewustzijn te oefenen en jullie behoeften te eren die net zo belangrijk zijn als die van alle anderen. Ze kunnen van dag tot dag veranderen en dat is prima. In feite is dat een indicator dat jullie met de stroom werken.

Wij begrijpen dat velen van jullie zich veel meer op hun gemak voelen bij het geven dan bij het ontvangen. Als dat het geval is, vraag jezelf dan gewoon af: "Wat voor zelfzorg heb ik nodig zodat ik alles kan zijn wat ik voor mezelf en anderen wil zijn?" Het opnieuw inkaderen op zo'n manier kan alles zijn wat je nodig hebt om jezelf eindelijk in jouw liefdevolle zorg op te nemen.

Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Op deze dag van je leven / Donderdag 6 Februari 2020 / Neale Donald Walsch


Donderdag 6 Februari 2020 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


...dat als je bereid bent, God er klaar voor is.

Hier is hoe bereidwilligheid "eruit ziet": ten eerste moet je open zijn.
Dan moet je er klaar voor zijn.
Als laatste moet je vastbesloten
 en toegewijd zijn om actie te ondernemen.

Iemand anders die dit nu leest, kan zich afvragen wat het is
 en wat er wordt besproken.
Maar jij vraagt je dat niet af.
Jij weet precies wat de situatie is waar hier over wordt gesproken.


Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl
Een Schrijven van de Schepper / Donderdag 6 Februari 2020 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
Donderdag 6 Februari 2020 / door Jennifer Farley,

Voorwaarts Bewegen

 

Als je het pad bewandelt richting het creëren van jouw perfecte wereld,
 zullen er mensen zijn die proberen je werk op een zijspoor te zetten. 
Meestal is het een onbewuste reactie van hun eigen veiligheidsprotocol...
een manier om zichzelf en de mensen om hen heen veilig te houden
op dezelfde plaats die ze hebben gekozen om te zijn. 
 In plaats van negatief of strijdvaardig te reageren,
 is dit je kans om alles wat je tot nu toe geleerd hebt te oefenen;
Onvoorwaardelijke Liefde, mededogen, vriendelijkheid en vreugde. 
 Laat dit jouw leidende lichten zijn terwijl je jouw reis voortzet.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

donderdag 6 februari 2020

Benjamin Fulford: Enorme anti-China campagne werd ingezet nadat geheime gesprekken mislukten- 3 februari 2020

Enorme anti-China campagne werd ingezet nadat geheime gesprekken mislukten
Benjamin Fulford -  3 februari 2020

Een omvangrijke hybride oorlogsaanval (oorlogsvoering die verschillende vormen van oorlogsvoering combineert) op China is begonnen nadat de onderhandelingen tussen oosterse en westerse geheime genootschappen mislukten. Dat zeggen bronnen die dicht bij de onderhandelingen staan. Volgens meerdere bronnen bestaat de aanval op China uit een combinatie van bio-wapens, propaganda en economische oorlogsvoering. Deze campagne gaat samen met een poging om massale hongersnood te creëren in India en Afrika. Dit is het antwoord van de U.S. Corporate regering nadat het ze niet is gelukt om financiering te vinden voor haar internationale betalingen met de deadline van 31 januari. Dit volgens bronnen uit de Europese koninklijke families.

De aanval op China vertoont veel tekenen van vooruit gepland zijn. In de eerste plaats is het coronavirus dat China aanvalt definitief een bio-wapen. Onderzoekers in India hebben HIV-inserties geïdentificeerd in het coronavirus die daar alleen maar doelbewust ingebracht kunnen zijn.

Artsen die een verbinding hebben met de CIA zeggen dat de inserties zijn gedaan zodat een vliegende honden-virus overdraagbaar zou zijn op mensen.

Meer lezen >>>


De 7 grootste energievreters / 5 Februari 2020 / Door Nicole

De 7 grootste energievreters
5 Februari 2020 / Door Nicole

Als ik in mijn coachpraktijk aan cliënten vraag wat in hun werk de grootste energievreters zijn, dan noemen ze: hoge werkdruk, veel opeenvolgende veranderingen, negativiteit van collega’s, angstcultuur en slecht management. Als ze zelf teamleider zijn: gebrek aan visie van de directie. In veel gevallen zijn deze medewerkers als ze bij mij komen gestrest, overspannen, overbelast en in een aantal gevallen volledig opgebrand (burn-out). Soms zijn ze verveeld en missen ze uitdaging in hun werk (bore-out).

Vitaliteitsprogramma

In organisaties worden regelmatig vitaliteitsprogramma’s ingezet als het gaat om preventie van burn-out en voorkomen van onnodige uitval. Deze programma’s richten zich vooral op voeding, bewegen en ‘omgaan met stress’. Een HR adviseur zei vorig jaar tegen me: ”ik moet ergens beginnen en voor meer is geen draagvlak bij het Management Team”. Een dagje aandacht voor vitaliteit voor je medewerkers is uiteraard makkelijker dan een cultuur veranderen, protocollen en regels aanpassen en (blijvend) aandacht geven aan (coachend/mensgericht) leiderschap.

Waar zitten energievreters nu écht?


Zodra ik met medewerkers van organisaties aan de slag ga en ze steeds een beetje beter leer kennen en zij zich open stellen, kom ik toch tot een ander overzicht van de belangrijkste energievreters. Deze hebben maar deels met bovenstaande twee alinea’s te maken heeft. Het leek mij dan ook goed in dit blog eens aandacht daaraan te besteden, mythes te doorbreken en te laten zien wat nu écht hetgeen is waardoor mensen chronisch vermoeid raken en hun energie verliezen (dit leidt overigens niet altijd tot een burn-out…). 

Aartsengel Ezekiël – Door de poort heen – 5 Februari 2020 / via Martha Krul

Aartsengel Ezekiël
 Door de poort heen –
5 Februari 2020 / via Martha Krul

Het oude ligt achter de nieuwe mens,

het nieuwe wordt iedere dag meer zichtbaar.

De mens is door een heel belangrijk deel van de transformatie heen.
Het voelt als door een poort gestapt te zijn.
De deur valt langzaam dicht.
Hermetisch dicht en zal nooit meer op die manier geopend worden.

Nu gaat de nieuwe mens door het portaal op zoek naar het nieuwe in zichzelf.
Veel is er veranderd.
De mens is veranderd.
De energie is veranderd.
Het werken met vaardigheden is veranderd.
Niets is meer zoals het was.

Er zijn ook verschuivingen in de energie vanuit het universum.
De engelen mogen meer ondersteunend werk verrichten.

De extreme eis van vrije wil op de planeet aarde is verzacht.

De engelen hoeven minder lijdzaam toe te kijken.

Er is als het ware een sterke toenadering gekomen tussen de energetische mens op aarde en de lichtwezens van het universum.
De sluier is weg.
De communicatie is open.
Dit ondersteunt het werk van de engelen.