Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 18 januari 2020

Thomas William: "De paniek heeft toegeslagen" / 17 Januari 2020 / Door Ella Ster


De top van de machtsstructuur wordt steeds verder in het nauw gedreven. Nu ze beseffen dat ze verloren hebben, begint de paniek toe te slaan. Ondanks een optimistische toekomst breekt er eerst een periode van chaos aan. Hieronder een beknopte samenvatting van de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 9 januari 2020 door Thomas Williams.

Sommige tekstonderdelen zijn een samenvatting in mijn eigen woorden, andere delen zijn een (zo goed als) letterlijke weergave of citaten (tussen aanhalingstekens), op basis van de radio-uitzending. Luister voor de exacte formulering naar de audio. Tijdsaanduiding van de audiolink:

– MP3: 0:00:00 uren:minuten:seconden
– Spreaker app: (00:00) minuten:seconden

Cabal moet quadriljoenen aan schulden terugbetalen

42:00 Kim heeft de rollen omgedraaid. Al het geld dat ten behoeve van de legers, agentschappen, VN, IMF, Wereldbank, Federal Reserve en alle centrale banken wereldwijd door de Orde van de Zwarte Zon en de Rothschilds de afgelopen 500 jaar is geleend van de Trust, is allemaal teruggevorderd.
De gehele schuld is op oudejaarsavond gevorderd. Ofwel de organisaties moeten de schuld zelf betalen, ofwel de Orde van de Zwarte Zon en de Rothschilds moeten het namens hen betalen. Wanneer dit bedrag niet tijdig betaald wordt, zullen de legers, organisaties en centrale banken uit andere land-fondsen betaald gaan worden. Op dat moment behoren de organisaties en banken weer toe aan de desbetreffende overheden. Ze zullen dan genationaliseerd worden en niet langer private entiteiten zijn.

Dat geldt ook voor de Deutsche Bank. Banken zullen over het algemeen co-operatieve banken worden, waarbij meerdere mensen aandelen hebben. Dat maakt ook een einde aan hebberige CEO’s.

De totale schuld die wereldwijd is teruggevorderd is 16,8 quadriljoen dollars. Dat zijn 15 nullen. Kim feliciteerde de Rothschilds en het Zwarte Zon imperium met hun omgekeerde RV (revaluation): “De enige manier om het spel te winnen, is door het niet te spelen en wij spelen ons eigen schaakspel. Jullie zijn aan zet.” Dat vonden ze niet zo leuk …


Vrij als een vogel, dansend op de wind / 17 Januari 2020 / Door Martha Krul


Vrij als een vogel, dansend op de wind
17 Januari 2020 / Door Martha Krul

Vrij als een vogel, dansend op de wind.

Voel het licht, voel de liefde.

Wij kijken met een vorm van “jaloezie” naar de vogels die zich vrij door de lucht bewegen.
Wow, die vrijheid willen wij ook.
Geen zorgen, gewoon in vrijheid zeilen op de wind.

Dat is precies wat er nu voor ons is weggelegd.
Het is ons denken dat ons die vrijheid ontneemt.
Ons denken blokkeert de doorstroming van moment naar moment.

In ons transformatie proces hebben wij nu ook de volledige vrijheid.
In vertrouwen stromen wij van moment naar moment.

Dan komt ons denken.
Zoveel vrijheid, dat kan toch niet.
Zoveel blijheid, dat is toch niet mogelijk.
Die vogel kan vliegen in vrijheid.

Wij zitten in het aardse leven en daar hebben wij dingen te doen.
Druk,druk, druk……..

Het is je denken dat je dat laat zien.
Het zijn de overblijfselen van de lagere dimensies.

Aangeboden door Jezus, mijn Verlosser “Ik ben” 7 januari 2020 / Via Astrid

Aangeboden door Jezus, mijn Verlosser

“Ik ben”

7 januari 2020 / Via Astrid


“Lieve vrienden,
Er is nu zóveel wat ik jullie vertellen wil.
Maar alle Goede Dingen komen langzaam èn met een Reden.

Onze Herkomst verloochent zich nu níet meer.
Steeds Duidelijker zal worden hoe wij als mens dienen te leven.
Leven in een Sfeer van Samen Delen in plaats van Terechtwijzing.
Er is niets wat zónder Reden gebeurt; wàt het ook ís het vormt het Leven.
Ons Leven is bedoeld voor Verrijking en Verrijking is niet altijd zonder Tranen!
Verrijking zorgt voor Loutering.
Een gelouterd Mens kent Berusting en Doorzicht waardoor de Weg te gáán Zichtbaar wordt.


Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Donderdag 16 Januari 2020


Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Donderdag 16 Januari 2020


Waar jouw ziel ook om vraagt is wat precies goed voor je is. Je kunt nooit, nooit een fout maken als je luistert naar de duwtjes en de verlangens van je ziel.

Het stappen in jouw authentieke kracht is jezelf genoeg vertrouwen geven om boven alles naar je ziel te luisteren, wetende dat het zelfs voor niemand anders zin heeft is het jouw hoogste pad omdat je de enige gekwalificeerde expert bent van jouw eigen levensuitdrukking.

Naarmate je verder gaat in de energieën van 2020, kunnen jouw behoeften veranderen. Jouw wensen kunnen veranderen. Jouw dienstbaarheid kan veranderen. Wat jou vreugde brengt kan veranderen. Dit is prachtig, want het is een indicator van jouw evolutie.

Op deze dag van je leven / Vrijdag 17 Januari 2020 / Neale Donald Walsch


Vrijdag 17 Januari 2020 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


...dat geld niet het probleem is. De moed hebben om
jouw hoogste geschenk te geven is het probleem.

Er is geen zekerheid in het doen van iets voor levensonderhoud
als je van binnen sterft terwijl je het doet.
 Dat is het lichaam verzorgen ten koste van de ziel.
En een verwelkte ziel kan het niet helpen
 om een verwelkt lichaam te produceren.
Dus denk niet dat je "voor jezelf zorgt" door het doden van je geest
 om je lichaam in leven te houden.

Hoe lang ga je uitstellen wat je wilt doen?


Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl
Een Schrijven van de Schepper / Vrijdag 17 Januari 2020 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
Vrijdag 17 Januari 2020 / door Jennifer Farley,

Alles is Goed.


Nog een vriendelijke herinnering;
jullie zijn in voorbereiding op wat intense inkomende energie
 en het zal het beste zijn om zo geaard mogelijk te blijven. 
Het Universum vraagt jullie respectvol om geduld te hebben,
 rol met de veranderingen mee,
handhaaf gezonde grenzen en vertrouw erop dat alles goed is.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


vrijdag 17 januari 2020

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 17 Januari 2020.

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf -
17 Januari 2020.

Het een halt toeroepen aan leden van de Illuminati gaat door en het is niet te vermijden dat dit tijd kost omdat er duizenden mensen bij betrokken zijn. Er is geen snelle oplossing, want zaken moeten worden afgehandeld in overeenstemming met de landswetten. Jullie kunnen er gerust op zijn dat het geheel goed op weg is om tot voltooiing te komen, maar ondanks dat spelen er andere zaken waar eveneens aandacht aan dient te worden besteed. Aanvankelijk was het de bedoeling om beetje bij beetje informatie vrij te geven, maar met het oog op de opgelopen vertragingen wordt nu volledige openbaarmaking overwogen. Het betekent dat er zoveel is achtergehouden dat de komende veranderingen overweldigend kunnen zijn. Jullie hele manier van leven zal uiteindelijk ten goede veranderen, omdat zaken als vrije energie een compleet nieuwe manier van leven tot stand zullen brengen. Het Bondgenootschap is prominent vertegenwoordigd bij degenen die aandringen op het doorvoeren van veranderingen en die zich nu in een machtiger positie bevinden dan de Illuminati, dus er wordt wel degelijk vooruitgang geboekt.

De periode van verschuivingen om de veranderingen te introduceren is ver gevorderd, maar houd er rekening mee dat dit ook gebeurtenissen omvat die van invloed zijn op de manier waarop grote bedrijven worden geleid en het zal nog enige tijd duren voordat dergelijke zaken zijn opgelost. In wezen is het de omvang van de veranderingen die zoveel tijd kost om te bewerkstelligen. Uiteindelijk zullen jullie echter meer dan tevreden zijn en na zo lang hebben moeten wachten zal alles bijzonder naar wens zijn. De voorbije dagen van tekorten en ongelijke verdeling zullen verdwijnen en kleinere units zullen ervoor zorgen dat eenieder evenveel profijt zal hebben van de veranderingen. Begrijp dat jullie lange tijd hebben kunnen profiteren van nieuwe technologie waarvan een groot deel is terug-ontwikkeld uit buitenaardse technologie. Het heeft jullie de basis gegeven voor nog betere en meer geavanceerde kennis die jullie diep de ruimte in heeft gebracht. Jullie hebben eveneens geweldige vooruitgang geboekt op het gebied van computerkennis. Dit alles heeft de kwaliteit van leven verhoogd en het heeft jullie deels een nieuwe manier van kijken gebracht.

Blossom Goodchild - Channelt De Federatie van het Licht - 9 januari 2020

Blossom Goodchild
- Channelt De Federatie van het Licht -
9 januari 2020

Blossom: Welkom in 2020, mijn vrienden. Welke mooie boodschap van aanmoediging zult u ons geven aan het begin van dit nieuwe decennium?

Federatie van Licht: Welkom aan een Ieder en Iedereen. een Ieder en Iedereen die in verwondering opkijkt naar jullie sterren tijdens de avondstilte. Een Ieder en Iedereen wiens hart de Liefde uitzingt naar die sterren, in verwondering en grote verwachting. Een Ieder en Iedereen die ernaar verlangt om hun hart te voelen kloppen op hetzelfde ritme van de trommel als de GROTE IK BEN, terwijl jullie Moeder Aarde jullie gegrond en beschermd houdt.

Jullie zijn KINDEREN VAN HET LICHT. Jullie werd deze positie aangeboden en met Gratie accepteerde jullie dat.

Nu in deze NIEUWE TIJD ... DIT NIEUWE TIJDPERK zullen jullie de enorme veranderingen ervaren waarover gesproken is, waarover geschreven is en die zich in jullie hart hebben gevestigd.

Verhef jullie harten. Verhef jullie stemmen. Maak keuzes die je dienen en dus het geheel dienen.

Negatief Denken Kan Een Verslaving Zijn - Hier Is Hoe Je De Cyclus Kunt Doorbreken / door: Alanna Ketler, / 10 December 2019

Negatief Denken Kan Een Verslaving Zijn - Hier Is Hoe Je De Cyclus Kunt Doorbreken
door: Alanna Ketler, 10 December 2019

(Alanna Ketler) Wij hebben allemaal op regelmatige basis last van negatieve gedachten, aangezien onze gedachten daartoe bedraad zijn. Dit is een gewoonte waar we controle over kunnen krijgen, de eerste stap is bewustwording. Negatieve gedachten hebben de neiging zich steeds weer te herhalen. De eerste stap om dit verslavende gedrag te overwinnen is om ons bewust te worden van deze denkpatronen.
Is het jullie ooit opgevallen hoeveel tijd je besteed aan het denken van negatieve gedachten? Of je nu stilstaat bij gebeurtenissen uit het verleden of nadenkt over de toekomst, deze gedachten lijken onze geest te infiltreren en zich te voeden en kunnen zelfs verslavend worden.

De meesten van ons zouden beweren dat we wel degelijk geluk willen, maar toch kiezen we keer op keer voor lijden; en dit wil niet zeggen dat we deze negatieve gedachten alleen maar moeten stoppen en vervangen door positieve. Alleen het denken van positieve gedachten kan worden beschouwd als een spirituele omzeiling en zal ons ook niet tot het door ons gewenste geluk brengen. We keren voortdurend terug naar ons lijden omdat we in onze gedachten proberen om de negatieve ervaringen op een andere manier uit te laten komen, ook al is dit niet mogelijk.
In een poging om erachter te komen hoe we onze pijn kunnen loslaten, gaan we het uiteindelijk snappen.

Ook jouw deur is geopend /16 Januari 2020 / Door Martha Krul


Ook jouw deur is geopend
16 Januari 2020 / Door Martha Krul

Grote golven licht overspoelen ons……


Je voelt het.
Je hebt een gevoel van wat gebeurt er?
Grote golven licht overspoelen ons.

Wij wilden wel dat deze transformatie sneller zou gaan.
Wij hebben aan het universum gevraagd waarom het niet sneller kon gaan.
En zie…
Wij zitten in een periode van grote versnelling.

Dit houdt in dat de energie trilling, waarin wij leven, sterk is versneld.
Maar onze eigen trilling?
Die houdt geen gelijke tred met de verhoging vanuit het universum.

Onze eigen energie trilling gaat niet als vanzelf omhoog.
Wij beïnvloeden die trilling constant.

Wanneer je gebukt gaat onder de “last” van dit prachtige proces,
is je trilling laag.
Wanneer je je opricht naar het universum en je je letterlijk opent,
dan voel je meteen je energie trilling verhogen.

Dit onderdeel van het proces is heel belangrijk.

Je trilling is iets waar je heel bewust mee kan spelen.

Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Woensdag 15 Januari 2020


Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Woensdag 15 Januari 2020


Velen van jullie nemen bewust de beslissing om je niet in de richting van je dromen te bewegen, omdat je niet alle stappen kent die het voor hen mogelijk maken om naar je toe te komen.

Dit zou neerkomen op het niet online bestellen van iets wat u wenst, omdat je niet weet wat de naam is van de werknemer die de bestelling zou uitvoeren, welke verzendfaciliteiten jouw pakket zou doorlopen als het naar je op weg was, of de naam van de chauffeur die het aan je deur zou afleveren.

Zie je? Het is jouw taak om te beslissen wat je wilt ervaren en klaar te staan om het te ontvangen. Het Universum zal de rest orkestreren door de coördinatie van de mensen en elementen die er zijn om je te dienen in de vervulling van dat verlangen.

Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Op deze dag van je leven / Donderdag 16 Januari 2020 / Neale Donald Walsch


Donderdag 16 Januari 2020 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat het oké is om veel plannen te willen maken, maar het is
ook oké om veel ruimte te maken voor datgene wat planning
nooit kan produceren.

Het is soms leuk om alles beslist te krijgen, gesetteld, en geregeld.
Maar je wilt misschien ruimte laten in jouw leven voor spontaniteit.
 Enkele van de beste keuzes worden gemaakt "Tijdens het werk".
Sommige van de beste resultaten worden gecreëerd
door niets specifieks te hoeven doen.

Wie en hoe en waarom en wanneer en waar lief te hebben
valt vaak in deze categorie.

Je hoeft niet meer dan een seconde na te denken, om precies te weten...
waarom je dit bericht vandaag hebt ontvangen.


Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Een Schrijven van de Schepper / Donderdag 16 Januari 2020 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
Donderdag 16 Januari 2020 / door Jennifer Farley,

Jouw Grootste Hulpmiddelen


Verandering kan soms het 'niet zo goede' in mensen naar boven halen.
 (Glimlach)
Ongewone gevoelens in het lichaam en emoties, het vinden van een stabiele basis
en een algemeen onbehagen over wat er vervolgens gebeurt,
kunnen genoeg zijn om de rustigste persoon tijdelijk onredelijk te maken. 
Neem voordat je reageert even de tijd om naar binnen te kijken en te zien wat je voelt. 
Als je je realiseert dat anderen hetzelfde ervaren,
 kan dat jouw kijk op de zaak dramatisch veranderen. 
Mededogen en vriendelijkheid zijn je grootste hulpmiddelen
in een steeds veranderend landschap.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


donderdag 16 januari 2020

Benjamin Fulford: Messiaanse idiote Iran-truc heeft averechtse uitwerking, vergelding begint - 13 januari 2020

Messiaanse idiote Iran-truc heeft averechtse uitwerking, vergelding begint
Benjamin Fulford - 13 januari 2020

De recente gebeurtenissen in Iran gearrangeerd door de V.S.-overheid is op een ernstige manier misgelopen en de onaangename gevolgen zijn nog maar net begonnen; daar zijn veel bronnen het over eens. Het ergste gevolg was dat de Britten en de rest van de Angelsaksische wereld gedwongen werden afstand te nemen van hun bondgenootschap met de V.S. onder de huidige regering, zeggen MI6-bronnen. “Wat er is gebeurd, had nooit mogen gebeuren, en de Westerse mogendheden moeten de Islamitische wereld verlaten en Israël in toom houden,” zeggen de bronnen.

Zelfs de Israëli worden zich bewust van de gevaren van de Evangelisch Christelijke idiote toestanden die ze hebben gecreëerd; zijn Mossad-bronnen het over eens.


Natuurlijk ziet de rest van de wereld de V.S. al als een pariastaat; dus nu is V.S. President Donald Trump helemaal geïsoleerd op het wereldtoneel.

Voordat we verder gaan met de bijwerkingen, laten we even precies samenvatten wat er is gebeurd. In principe was het alweer een poging om W.O. III te beginnen van de Messiaanse Joodse gekken, die we om het gemakkelijk te houden de Zionisten zullen noemen. Deze keer arrangeerden ze een escalerende reeks gebeurtenissen in een vruchteloze poging om het langverwachte Armageddon te krijgen, door:

Meer lezen >>>


The order of the Rose / 15 Januari 2020 / Door Mieke Vulink / Yeshua en Maria Magdalena

The order of the Rose
15 Januari 2020 / Door Mieke Vulink

Yeshua en Maria Magdalena
Het Goddelijke Mannelijke en Vrouwelijke

Veel mensen reageren vanuit een diepe, misschien deels nog onbewuste laag op rozen. Dat is ook geen wonder als je je verdiept in waar de roos voor staat. Afkomstig van Venus is zij als prachtige liefdesbloem niet voor niets het symbool van eeuwenoude Ordes geworden die geleid werd door hoog Ingewijde Priesteressen. De vrouwelijke Ordes werden lang beschermd door mannelijke Ordes zoals de Tempeliers.

De kennis die men binnen de Ordes deelde moest steeds meer in het geheim doorgegeven worden, omdat het steeds gevaarlijker werd om vanuit een innerlijke wijsheid in het openbaar te spreken. Rome was op de hoogte van de nabestaanden van Yeshua en zijn familie, beseften dat velen geraakt waren door zijn leringen en gingen letterlijk over lijken om hun eigen macht niet te verliezen.

Velen die dit lezen herinneren zich dit ook nog. Indien je verbonden bent geweest met welke zuivere geestelijke orde dan ook, ben je gedurende meerdere levens bedreigd, verjaagd, gemarteld en/of vermoord.

De stilte leidt ons naar de weg / 15 Januari 2020 / Door Martha Krul

De stilte leidt ons naar de weg
15 Januari 2020 / Door Martha Krul

Het is rumoerig in de wereld.
Het is rumoerig in onszelf.
De energie stijgt met hoge snelheid.
Dat geeft onrust in ons lichaam.

Wij hebben in de lagere dimensie geleerd op onderzoek te gaan.
Waar kwamen die emoties vandaan?
Wat moest er nog opgeruimd worden?
Het is bijna een automatisme geworden.

Een van de dingen die specifiek veranderd zijn, is het aandacht geven aan……

Juist nu is de weg, het gaan naar de stilte.
De stilte in jezelf.
Zitten in meditatie.
Luisteren naar je ademhaling.
Wandelen in de natuur.
Zingen van je eigen toon.
Het uitspreken van een mantra.

Nu is dat oude proces, echt een verouderd proces.

Gaven wij vroeger juist veel aandacht aan dingen die onze rust verstoorden,
dan is het nu geen aandacht geven aan……

Family Bulletin Januari 2020 / Lee Carroll / 16 januari 2020

Family Bulletin Januari 2020
Lee Carroll / 16 januari 2020
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Het activeren van je innerlijk aangeboren gaven is de sleutel

Groetjes allemaal,

Als jullie al langere tijd luisteren naar Kryon of bij onze workshops of retraites zijn geweest, is de kans groot dat jullie de naam Marilyn Harper herkennen, de stem
van Adironnda, het wezen dat door haar spreekt vanuit de 17e dimensie en die elk weekend vlak naast mij zit.
Marilyn en haar zakenpartner Joeaux Robey, hebben sinds 2015 de Aarde bereisd met het Kryon-team. Een paar jaar geleden stelde ik Marilyn voor dat zij zou gaan beginnen met het onderwijzen over intuïtie en het doen ontwaken van wat Kryon de innerlijk aangeboren gaven noemt. Al meer dan een jaar hebben zij dit elk weekend gedaan. Zij noemen dit een “Plurkshop, een samentrekking van Play & Workshop.

Zij brengen de leringen van Kryon naar een hoger niveau en geven jullie specifieke manieren om de innerlijke wijsheid die jullie hebben, te activeren. Door de tijd heen zijn hun leringen uitgebreid en vertellen zij ook over de manier waarop jullie je doel kunnen vinden en te leven in de kwantumruimte en het leven van je dromen te manifesteren. Voor het jaar 2020 heeft hun Plurkshop een nieuwe naam: “Alles is mogelijk!”