vrijdag 18 december 2020

De route naar vrijheid: je hart luchten, elkaar door dik en dun steunen en zelfbestuur instellen / DOOR FRED TEUNISSE

 De route naar vrijheid: je hart luchten, elkaar door dik en dun steunen en zelfbestuur instellen

DOOR FRED TEUNISSEN · 18 DECEMBER 2020

 

Als Heer Bommel zich in de nesten heeft gewerkt, in de beroemde verhalen van Maarten Toonder, dan roept hij uit: ”Tom Poes, verzin een list!” Waarna de aangesprokene steevast met een prima oplossing komt. Op dit moment is de samenleving in Nederland Heer Bommel. En jij, degene die dit leest, bent Tom Poes. En de inzet: vrijheid.

We staan allemaal voor de vraag: ‘Wat nu?’

De regering gooit de samenleving in het slot en geeft de sleutel niet meer uit handen. We mogen straks weer meedoen, maar onder strikte voorwaarden. Dat klinkt tamelijk neutraal, maar is het niet, want het is ten diepste een fascistische samenleving waarin we ons straks weer mogen voegen.

Wie dat niet wil, staat buiten de poort.
En wat dan?

Voorzien in basisbehoeften

Je staat dan voor de vraag hoe je zonder overheidssteun en mogelijk zelfs zonder inkomen je leven toch goed kunt inrichten.
Je staat dan meteen ook voor de vraag wat essentieel is en wat niet.

Wat zijn basisbehoeften en hoe voorzien we daarin?
Basisbehoeften zijn voedsel, onderdak, elektriciteit, verwarming, schoon drinkwater, medische zorg en mogelijkheden van vervoer. De regering wil het beheer van al deze basisbenodigdheden centraliseren en zo alle macht naar zich toetrekken. Daarvoor moet het platteland ontvolkt worden, de boeren verdreven en de bevolking samengeperst in goed controleerbare hoogbouwsteden.

Wat er gebeuren moet is dan ook precies het tegenovergestelde: decentralisatie van alles wat met onze basisbehoeften te maken heeft. Je eigen voedsel verbouwen is inmiddels een politieke verzetsdaad geworden. Uitwijken naar het platteland ook.

Cirkels van zelfbestuur

Mijn overtuiging is dat alles oplosbaar is als groepen van ongeveer acht mensen de koppen bij elkaar steken en bespreken wat er gedaan moet worden om in ieders fundamentele behoeften te voorzien.

Dat vraagt een vergaand commitment, te vergelijken met dat van een huwelijk: “We gaan dit samen aan, in lief en leed en door dik en dun.”

Zo vormen zich cirkels van zelfbestuur. Zij zijn de basis van een nieuwe, decentrale staatsstructuur. Je kunt cirkels hebben op het niveau van een straat, wijk of regio.

Als in Nederland een vlechtwerk van dergelijke, met elkaar verbonden cirkels ontstaat, dan is dat een macht waar de autoritaire elite niet tegenop kan.

Met hun Great Reset breken ze de samenleving af om op de puinhopen hun totalitaire staat te bouwen.

Op deze puinhopen kan ook iets heel nieuws ontstaan. Iets dat niet uit hún koker komt, maar uit de onze: The Great We-set.

The Great We-set routekaart

Fase 1
De Cirkels starten als huiskamerbijeenkomsten om je hart te luchten en ervaringen uit te wisselen. Dat helpt om alle stress te laten varen en over te gaan tot constructieve actie.
Momenteel zijn er in een aantal steden Lucht-Je-Hart Cirkels actief, maar er vinden ook in tal van plaatsen huiskamerbijeenkomsten plaats, die anders heten.

Fase 2
Al uitwisselend wordt duidelijk welke onderliggende behoeften er bij iedereen zijn. Aan de meest klemmende noden kan nu worden gewerkt. Hier gaan we over van praten naar doen. Bijvoorbeeld: als iemand de hypotheek niet meer kan betalen, is er altijd wel een ander die woonruimte over heeft. Voor elk probleem is er een oplossing als we de intelligentie van de groep ruimte geven.

Fase 3
De Cirkels in straat, wijk of stad gaan met elkaar samenwerken. Wat de ene cirkel mist heeft de andere wel in huis. Er kan met gesloten beurzen worden uitgewisseld of met behulp van een eigen, alternatieve munt.

Fase 4
Samenwerkende cirkels nemen delen van het bestuur van een stad, regio of provincie over. Ze doen dit op basis van een nieuwe Grondwet die door de gehele cirkelsamenleving is omarmd
.

Documentatie aanvragen

Je kunt een Cirkel starten met behulp van een eenvoudige instructie. 

Die kun je opvragen  bij lucht-je-hart-cirkel@protonmail.com.