zondag 8 november 2020

Het Wonder - hoofdstuk 5 2012 / Door Chris van Benthem

 Het Wonder - hoofdstuk 5

Door Chris van Benthem


5. 2012


Atlantis

Ongeveer 9.500 jaar voor Christus werd het eilandenrijk van Atlantis, waarschijnlijk gelegen langs de kusten van de Atlantische oceaan, getroffen door een apocalyptische ramp. Deze ramp staat in de Bijbel beschreven als de zondvloed. Veel Atlantiërs zijn toen door grote watermassa’s verzwolgen. De weinige overlevenden zijn aan de vooravond van die ramp gevlucht naar o.a. Yucatan (Mexico), Egypte en Tibet.

Op tal van plaatsen zijn hun sporen, "vingerafdrukken" nog terug te vinden. Het gaat om bouwwerken (tempels en piramiden) die verrassende overeenkomsten vertonen en overstelpend bewijsmateriaal leveren van een zeer geavanceerde kennis van bouwtechnologie, geneeskunde, sterrenkunde, astronomie, cartografie, meetkunde en wiskunde. Het heeft er alle schijn van dat de overlevenden van een zeevarende natie in een ver verleden de Atlantische en Stille Oceaan overstaken, lang voor Christoffel Columbus en andere ontdekkingsreizigers dat deden.

Een film over de verloren beschavingen: Graham Hancock ‘Quest for the lost civilications’ https://www.youtube.com/watch?v=YQZJ38E64jo

Tal van bouwwerken, zowel op het vasteland als onder water, op geografisch zeer verspreide plaatsen op aarde, lijken plots uit het niets te zijn ontstaan, maar in werkelijkheid hebben ze geput uit één gezamenlijke bron, een onbekende beschaving, die wij gemakshalve Atlantis noemen. Die gebouwen en ruïnes waren als het ware middelen om allerlei gecodeerde boodschappen door te geven betreffende de ons omringende kosmos. Voorbeelden van deze overblijfselen van de Atlantische cultuur zijn de piramide van de jaguar in Tikal in Guatemala en de piramides op het plateau van Gizeh in Egypte. Deze laatste drie piramides staan in dezelfde gradenstand als het sterrenbeeld Orion. Na de ondergang van Atlantis heeft de mensheid haar eenheidsbewustzijn verloren en is afgedaald naar de Derde Dimensie. Vanaf die tijd bevindt de mensheid zich in een lange periode van verduisterd bewustzijn. Deze periode vanaf ongeveer 9.500 jaar voor Christus tot aan 1987 (Harmonische Convergentie) wordt ook wel de Galactische Nacht genoemd.

In de overgangstijd tussen 1987 en 2012 (Apocalyps) vindt de start plaats van een collectief ontwaken van de mensheid. We kunnen in vrije wil beslissen of we ons weer bewust willen worden van onze goddelijke oorsprong. Elk mens heeft een Goddelijke vonk (Ziel) in zichzelf. Velen zijn zich nog niet bewust van die goddelijke oorsprong.

Dit ontwakingsproces van het innerlijke Licht heeft door de eeuwen heen plaats gevonden bij slecht enkele mensen die waren ingewijd in de universele mysteriën. De grote massa bleef verstoken van deze inwijdingsweg.

In de huidige situatie wordt echter de totale mensheid en de Aarde benaderd door de hogere frequenties vanuit het hart van de Melkweg om te leren luisteren naar de influistering van de Ziel. Vanaf de start van de Harmonische Convergentie in 1987 begint deze impuls ons met steeds grotere kracht te beïnvloeden.

Door de jaren heen is dit grote veranderingsproces van de Aarde en haar bewoners al diverse keren voorspeld. Volgens overleveringen van oude natuurvolken zoals de Hopi- indianen en de Sioux-indianen in Noord-Amerika eindigt ons huidige tijdperk in 2012. De Sioux-indianen beschouwden de geboorte van een witte bizon in 1994 als een belangrijk signaal voor de komst van de Nieuwe Tijd. Er begint volgens hen dan een nieuw hoofdstuk in de relatie tussen de Hemel en de Aarde.

Hopi-voorspellingen Hopi Indianen geloven dat bij de komst van de ware witte man, Pahana, de vierde wereld op zijn einde zal lopen. Deze ‘’true white brother’’ heeft een deel van de stenen tabletten bij zich die werden gemaakt tijdens de separatie in het begin van de vierde wereld. De overgangstijd tussen de vierde en de vijfde wereld noemen de Hopi de Purificatietijd.

De tekens die de komst van Pahana voorspellen zijn bijna allemaal vervuld, daarna begint de vijfde wereld.


 

Grottekening van de Hopi-indianen. Gaat de mensheid ten onder of is er nog een uitweg?

Hieronder staan deze tekens vermeld:

Dit is het eerste teken: Ons is verteld over de komst van witte mannen, lijkend op Pahana, maar niet levend zoals Pahana. Mensen die land namen dat niet van hen was, en die hun vijanden doden met donder.
Dit is het tweede teken: Ons land zal draaiende wielen zien komen, gevuld met stemmen. Mijn vader zag deze profetie uitkomen toen de witte mannen hun families over de prairies brachten.
En dit is het derde teken: Een raar beest, als een Buffalo maar met grote hoornen, zal het land in grote nummers overspoelen. De komst van de witte mensen en hun vee.
En dit is het vierde teken: Het land zal worden doorkruist door een ijzeren slang (de trein)
En dit is het vijfde teken: Het land zal worden doorkruist door een gigantisch spinnenweb (de telegraaf)
En dit is het zesde teken: Het land zal worden doorkruist met rivieren van steen die weerspiegelen in de lucht (asfalt)
En dit is het zevende teken: Je zult horen dat de zeeën zwart kleuren, en het leven zal sterven in de zeeën. (olierampen)
En dit is het achtste teken: Je zult horen van jongeren die hun haar lang dragen, zoals mijn volk. En ze zullen in de stammen wonen om van hun wijsheid te horen. (flowerpower)
En dit is het negende en laatste teken: Je zult horen van een woonplaats in de hemel, die zal vallen met een grote klap. Het zal lijken op een blauwe ster (implosie van een ster in 1987 en 2007 die beiden een blauwe gloed achter de zon hebben veroorzaakt). Zeer snel na deze gebeurtenissen zullen onze rituelen verdwijnen.

Maya-kalender

De Maya’s beschouwen zich als de nazaten van de Atlantiers. De Maya-cultuur uit Midden-Amerika hadden tijdkalenders opgesteld die eindigen in 2012. Deze Maya beschaving was en is zeer geavanceerd met betrekking tot de tijdwetenschap. Hun hoofdkalender is een van de meest accurate van deze planeet. Ook in ons huidige digitale tijdperk blijken de berekeningen bijzonder precies te zijn. De Mayakalenders waren zeer nauwkeurig. Computer berekeningen hebben uitgewezen dat hun berekeningen slecht enkele duizendsten afweken van digitale berekeningen. De komst van de Spaanse veroveraar en goudzoeker Cortes in 1519 in Zuid-Mexico werd door hun voorspeld. Dat was het begin van de periode van de 9 hellen.

Ze hebben zelfs 22 kalenders in totaal die vele tijdcyclussen van het Universum en het Zonnestelsel bestrijken.

Volgens de Maya’s eindigde de vorige wereld in 1987. De volgende wereld start in 2012. Deze tijd wordt de Apocalyps of openbaring genoemd. Dit betekent dat de Waarheid zal worden geopenbaard. In deze overgangstijd naar het Watermantijdperk is het ook nodig dat we ons door onze eigen problemen werken, zowel individueel als collectief. De nieuwe wereld is volgens de Maya’s nog onbeschreven. Dat betekent dat het aan ons is, als medescheppers, om de nieuwe wereld en de nieuwe beschaving die we wensen te creëren.

De Maya sjamaan Don Cirilo Oxlan, ook wel Zwervende Wolf genaamd, voorspelt:

‘Omstreeks het jaar nul (2012) zullen stukken Aarde overstromen en zullen stukken land omhoog komen. Deze tijd is erg dichtbij, maar het is nog niet duidelijk waar wat gaat gebeuren. De Maya profetieën gelden niet alleen voor de Maya's, maar gelden voor de hele planeet. De mensen zijn nu aan het ontwaken en na het jaar nul zal er een nieuwe hoop zijn, een nieuwe manier van leven zonder wraak, uitbuiting, racisme, haat en vervuiling, maar met veel geluk en vrede. Laat het licht worden Laat de dageraad komen, zodat de mensen kunnen leven in vrede en geluk. We zullen gaan begrijpen dat de Aarde niet van ons is en zomaar kunnen vernietigen, maar dat we haar moeten beschermen en bewaren’.


De voorspellingen spreken over de terugkeer van voorouders en wijze mensen. De terugkeer van de voorouders stelt volgens Zwervende Wolf de oeroude kennis voor, die terugkeert. De wijze mensen zijn mensen die zich zorgen maken over de Aarde en de boodschap der voorspellingen willen verspreiden. Volgens Zwervende Wolf zullen veel mensen sterven omdat ze geen afweer hebben in onze vervuilde omgeving.

Hij voorziet grote regeringsconflicten tussen staten, ziektes, aardbevingen, overstromingen, meer geweld, hongersnood, droogte en nog veel meer vervuiling van water, lucht en Aarde. "En deze problemen zijn niet meer met dollars op te lossen". Zwervende Wolf houdt zich zodoende veel bezig met "de genezing van moeder Aarde die een nieuw tijdperk baart wat met hevige weeën gepaard zal gaan". Zo zal op de laatste dagen van deze (vierde)Zon, de zon niet meer te zien zijn. De Aarde komt namelijk in een soort spiraal in de kosmos terecht, vergelijkbaar met een tornado of draaikolk. Als we uit die spiraal komen is de 'bevalling' over en komen we in de nieuwe atmosfeer, de nieuwe (vijfde) Zon, aldus Zwervende Wolf.

De Maya voorspellingen zijn te bekijken op de site:

https://www.mayawijsheid.nl/

Watermantijdperk 
Astrologen wijzen ons op de overgang van het Vissen-tijdperk naar het Waterman-tijdperk rond de millenniumwisseling. Vanaf de Aarde gezien blijkt de zon zich ieder jaar een beetje te verschuiven ten opzichte van de 'achterliggende' sterrenbeelden van de dierenriem. Door de beweging van de aardas (soort tolbeweging) doorloopt het lentepunt binnen 26.000 jaar alle 12 sterrenbeelden van de dierenriem (precessiecyclus). Delen we nu 26.000 jaar, ook wel een sterrenjaar genaamd, door twaalf, dan krijgen we grofweg 2160 jaar. Zolang blijft het lentepunt binnen een bepaald sterrenteken, waardoor een dergelijk teken, volgens de astrologen, in die tijd beslissende invloed uitoefent op onze planeet Aarde. Van 100 v. Chr. tot ongeveer de huidige tijd, was het lentepunt in het teken Vissen, tevens het symbool van het Christendom. Terwijl het op het ogenblik overgaat of al overgegaan is naar het volgende teken Waterman, in het Latijn: Aquarius. Elke dierenriemperiode heeft dus zijn eigen beïnvloeding op de Aarde en haar bewoners. Waterman kenmerkt zich door broederschap, openheid en vrede.

Galactische Uitlijning
Rond de datum 21 december 2012 heeft er een zeer zeldzame uitlijning plaatsgevonden in de lange aardse precessiecyclus van 25.920 jaar. Ergens rond de eindtijd van de Maya-kalender zal de zon tijdens de winterzonnewende precies in een lijn staan met de galactische evenaar van de Melkweg.

Tijdens deze uitlijning staat de zon dicht bij het galactische centrum. De uitlijning is absoluut een unieke gebeurtenis tijdens de precessiecyclus van Moeder Aarde.
Omdat de uitlijningsperiode optreedt tijdens de zonnewende op 21 december 2012, wordt dit
verschijnsel ook wel de galactische uitlijning van de winterzonnewende genoemd.
Omdat de zon een halve graad breed is, zal het ongeveer 36 jaar duren voordat de zon volledig de galactische evenaar gepasseerd heeft als gevolg van precessie.
De zon schoof voor het eerst door de galactische evenaar op de winterzonnewende van 1980 en zal de galactische evenaar weer verlaten hebben op de winterzonnewende van 2016. De jaren tussen 1980 en 2016 worden de galactische uitlijning zone genoemd of era-2012.

Ingewijden
Duidelijk is wel dat ons grote veranderingen staan te wachten en dat we daar maar beter op kunnen zijn voorbereid. Enkelen hebben het ontwakingsproces al achter de rug en zijn ingewijd in de op handen zijnde transformatie naar de Vijfde Dimensie. Zij hebben al gehoor gegeven aan de zachte influisteringen van hun Ziel. Deze intuïtieve stem vanuit het hart is altijd in de mens aanwezig geweest maar wordt meestal overschreeuwd door de stem van het ego. Dat houdt zich bezig met overleven en reageert vaak op basis van angst.

Deze ontwaakten hebben als taak om anderen te informeren over de op handen zijnde veranderingen. In veel channelingen worden zij Lichtwerkers genoemd. Deze mensen zijn bewust geïncarneerd op Aarde met als opdracht om m.b.v. de engelen en de Hogere Hiërarchieën het Licht in ieder mens te ontsteken. Hart na hart.

De meesten van hen werken in het verborgene aan de healing van de schepping. Door meditatie en gebed creëren zij de omstandigheden die nodig zijn om het Licht te verspreiden. Hoe meer positieve gedachten worden geuit, des te meer lichtkracht de Aarde kan bereiken.

We zullen de gedachten van negativiteit (angst, schuld en zonde), die de Aarde zolang in haar greep heeft gehouden moeten vervangen door gedachten en daden van liefde, harmonie en vrede.

Het besef dat we als mensheid één geheel vormen en allen een gelijkwaardig onderdeel van de schepping zijn kan ons bevrijden van discriminatie, criminaliteit, armoede en oorlog.

De tijd dat de aardebewoners weer één broederschap kunnen vormen en een plaats hebben op de Nieuwe Aarde is geen verre toekomstmuziek, maar doordringt ons nu al in volle kracht. WEES VOORBEREID!


Dit gedicht wil ik opdragen aan een vriend en Lichtwerker van het eerste uur: 

DE BLAUWE PAREL 

Onze kleine planeet Aarde is waarachtig, 
Vanuit de ruimte betoverend, prachtig. 
Een blauwe parel in het universum, 
Aantrekkelijk, uitnodigend, adembenemend. 

Deze databank van biodivers leven, 
Heeft ons onvoorstelbare verscheidenheid gegeven. 
Miljoenen levensvormen zijn hier uitgezaaid, 
Om te kunnen groeien en bloeien. 

Een ongekende creatieve kracht, 
Heeft schoonheid in kleur en klank gebracht. 
De mens is daarbij aangesteld als rentmeester, 
Om dat gezegende paradijsje te koesteren. 

Door de eeuwen heen is de mensheid, 
Zijn taak als hoeder van de blauwe parel vergeten. 
Hij is voor macht en rijkdom gezwicht. 
Waardoor het paradijs ernstig is ontwricht. 

Er gloort Nu hoop aan de horizon, 
Doordat er nieuwe hoeders zijn geïncarneerd. 
Zij stellen hun leven in dienst van de Aarde, 
Zodat het paradijs opnieuw kan worden geïnstalleerd. 

De ommekeer naar Eden is nabij, 
Lichtwerkers staan naast engelen, zij aan zij. 
Hun gezegende levenstaak komt in zicht, 
Waardoor Aarde voor eeuwig wordt verlicht. 

Chris van Benthem, januari 2010 


Wordt vervolgd