zaterdag 21 november 2020

Afscheiding valt weg, heelheid laat zich zien / 20 november 2020 / Door Martha Krul

Afscheiding valt weg, heelheid laat zich zien 
20 november 2020 / Door Martha Krul

Misschien ben je het jezelf nog niet bewust,
maar er hebben grote verschuivingen plaats gevonden.
De aarde heeft een sterke beschermende laag van licht om zich heen gekregen.
Er waren al beschermende lagen, maar er is een extra dimensie aan toegevoegd.

De mens is verder getransformeerd.
Dat proces is ook versneld.
Wij gaan persoonlijk door een fysieke en psychische turbulentie.
Veel verandert in hoog tempo.

Je fysieke lichaam is van gewicht en dichtheid aan het veranderen.

Het voelt nauwelijks nog aanwezig.
Ook daar is een openheid in ontstaan.
Die openheid houdt verband met je hoge energie trilling.
Je gaat die transparantie voelen.

Je zal dit opmerken omdat je gevoel van aarding
is veranderd.
Je kan je niet meer op de oude manier aarden.

Wij zijn grote stappen aan het zetten van
fysieke mens naar energetisch wezen.

De communicatie met het universum is ook veranderd.
Dit bemerken wij bij de mensen die hun fysieke lichaam
hebben verlaten en teruggekeerd zijn naar het licht.
Die zielen gaan meteen aan het “werk”.
Hun eigen lichtwerk van de aarde wordt,
meteen in die andere energievorm, voortgezet.

Ook voor die zielen is er een verandering in hun proces.

De buitenaardsen die zich altijd voor ons gevoel afzijdig
hebben gehouden, zijn nu volop aanwezig.
De aarde komt in een volgend deel van het universele plan,
de hulp wordt aan alle kanten versterkt.

Buitenaardsen spreken nu ook vrijelijk via de vele channels.
Channelen is nu voor iedereen binnen bereik.
Iedereen kan nu channelen en spreken met andere zielen.

De zielen die nu op aarde zijn hebben in vorige levens
contact gehad met buitenaards leven.
De buitenaardsen worden niet meer als “vreemd” gezien.
Wij weten en voelen de connectie met hun energie.

Alles is veranderd.
Doordat er veel meer energetisch wordt geleefd,
is er voor ons ego geen plek meer.

Je geeft daarmee niet je eigenheid op.
Je bent als uniek wezen verbonden in het AL.
Je voelt de eenheid komen.
De eenheid laat zich per dag sterker voelen.

De tijd van afscheiding ligt achter ons.
Daardoor voel je de emoties van de ander zo sterk.
Je gaat leren om op een energetische manier
met jezelf om te gaan.
Energetisch verbonden en ondersteund door het
grote geheel.

Wij vormen met elkaar een groot veld van licht en liefde.
Wij doen dit vanaf de aarde.
De buitenaardsen en zielen die niet op de aarde leven,
doen het vanuit hun veld.
Zo bouwen wij verder aan de heelwording van het AL.

Wij zijn op weg.
Wij zijn verder dan je denkt.
Jij hebt al veel meer werk gedaan dan je voor mogelijk
zal houden.

Een belangrijk deel van het plan is al afgewerkt.
Alles is veranderd.
Onze beeldvorming daarover nog niet.
Dat zal snel duidelijk worden.

Het leven is allesomvattend geworden.
Jij bent een uniek onderdeel in die universele wereld.

Voel dat je liefde bent.
Dat liefdeslicht zal je overal herkennen.
Het heeft eenzelfde trilling als jij.
Daarom voel je onmiddellijk een opening en verwantschap.

Het is allemaal heel bijzonder
en het wordt nog mooier.

Het licht is er.
Het licht doet zijn werk.
Wij doen ons werk.

Namasté
Ik zie het licht

Martha Krul
https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/