zaterdag 21 november 2020

Adama van Telos: "Word Onbevreesd" / Vrijdag 20 November 2020 / door EraOfLight

Adama van Telos: "Word Onbevreesd" 
Vrijdag 20 November 2020 / door EraOfLight

Sharon: Hallo Adama, kun je ons dit alsjeblieft uitleggen?

Adama: Hallo Sharon. Dat kan ik wel. Het is de waarheid. De reden dat je bang bent voor je realiteit, of aspecten van je leven is omdat je ze niet onder controle hebt. De reden dat je ze niet onder controle hebt is omdat je niet in je kracht bent gaan staan. Je voelt je nog steeds een slachtoffer. 

Wezens op de oppervlakte van de aarde zijn bang voor hun toekomst. Ze zijn bang voor wat er met hen zal gebeuren, niet begrijpend dat ze het creëren. Je sprak over verschillende angsten die je hebt, die de duistere krachten gebruiken om je mee lastig te vallen, waaronder narcistische, gewelddadige mannen. Je zit in een lus. Je herhaalt deze lus steeds opnieuw en blijft mannen aantrekken waarvan je bang bent dat ze je slaan of je deur intrappen. De reden hiervoor is dat je ze met je denken nog steeds toelaat in je leven.

Sharon: Het licht gaat aan

Adama: Dus je begrijpt het. Creëer een visie zoals je wilt dat je leven eruit ziet. Je ziet gewichtsverlies en een betere gezondheid, je ziet een toename van welvaart, zie nu een afname van toxische mensen om je heen. Je bent zo zeker van zoveel dingen, dat je absoluut "weet" dat ze zullen gebeuren. Nu moet je zeker weten dat bepaalde dingen niet zullen gebeuren, dus stel je een leven zonder deze zaken voor. Er is geen karma meer voor iemand; wat er met je gebeurt op de oppervlakte van de planeet is dat je angsten de duistere krachten in leven houden. Als je jouw angsten verliest, verlies je het duister. Je spreekt over de Matrix en hoe die Smith(sen) stuurt om je te kwellen. Wees nu een Neo en vecht tegen de Smith(sen) ( Kwellende agenten/klonen in The Matrix).

Sharon: LOL

Adama: Neo vocht met Smith(sen) en elimineerde ieder van hen die werd gestuurd om hem te kwellen toen hij terugging naar de Matrix. Naarmate je dieper in de plot van het verhaal kwam, zag je dat Neo sterker werd en zelfbewuster. Orpheus probeerde hem te vertellen wie hij was, maar hij moest, net als jullie allemaal, leren dit voor zichzelf te realiseren. Wees een Neo en creëer je eigen tijdlijnen. Vergeet de Matrix. Het kan je geen kwaad doen, tenzij je het toelaat. Laten we zeggen dat elke keer als Neo zich aan de Matrix vastklampte, dit kwam omdat hij weer een andere negatieve gedachte had die hij in de realiteit creëerde. Dan moest hij gaan vechten tegen Smith en zijn klonen, die de negatieve realiteit vertegenwoordigden die hij zelf creëerde.

Sharon: Wat bedoel je met er is geen karma meer voor iemand?

Adama: Jullie collectieve negativiteit is getransformeerd naar neutraliteit. Ja, de mensen op aarde zijn klaar om te ascenderen.

Sharon: Ik zie dat veel mensen zich nog steeds gedragen op manieren die niet geschikt zijn om te ascenderen.

Adama: Ik zei dat de mensen op aarde er klaar voor zijn. Ik heb niet gezegd dat ze het zullen doen. Mensen zullen ascenderen als ze leren om niet meer negatief te zijn. Wanneer ze ophouden met het creëren van onwerkelijkheden. Jullie collectieve onderbewustzijn is getransmuteerd naar een neutrale staat. Aardbewoners dragen niet langer de bagage die ze eonen lang hebben getorst.

Sharon: Dat is vrij goed. Dus dit gaat nu echt over het trainen van onze geest.

Adama: Ja, Sharon. Het viel je laatst op dat manifestatie nu veel sneller gaat dan ooit tevoren.

Sharon: Ja.

Adama: Je dacht aan een buurman die iets doet wat je ergert en hij kwam de volgende avond opdagen. Je had een gesprek met hem en vertelde hem hoe je je voelde en hij lijkt nu anders, dus Neo vocht met deze Smith. Je bent niet zo bang voor hem. Maar het punt is, dat je aan hem dacht en hij kwam de volgende dag langs. Als je niet in angst aan hem had gedacht, was hij niet komen opdagen. Dat is mijn punt. Je hebt zoveel controle over wat je aantrekt en je beseft het niet. Dat is wat de mensen nu leren. Niet zozeer het opruimen van oud karma. Ze leren hoe ze hun goddelijke gaven kunnen gebruiken. En de eerste regel is dat je je realiteit creëert, denk dus aan leuke dingen die je in je leven wilt hebben. Ik hoor je wel. Je wilt Ivo. Ja, hij is een aardig ding, nietwaar? LOL

Sharon: Ja.

Adama: Hou je focus positief. Altijd. Denk er niet aan hoe de matrix je lastigvalt of het zal gebeuren. Denk niet aan familieleden waar je niet meer mee om wilt gaan of ze zullen komen opdagen. Vrees niet dat er dingen gebeuren waar je niet mee om wilt gaan, anders zullen ze gebeuren en zul je er mee te maken krijgen. Houd je absoluut, totaal en volledig gericht op wat je wilt, niet op wat je niet wilt. En ik kan dat punt niet genoeg benadrukken. Vermaak je niet met gedachten over wat je niet wilt, want daar zul je mee te maken krijgen. Heb je dat begrepen? Denk niet aan dingen waar je bang voor bent of die je niet wilt, want je zult ze creëren. Denk alleen aan wat je wilt. Zelfs als je de hele dag aan Ivo moet denken, dan is dat wat je doet.

Sharon: Oké.

Adama: Als je een keer uitglijdt, weet je dat er dingen gaan gebeuren die je niet leuk vindt. Je weet dat je iets dacht wat je niet wilt, omdat het er zal zijn, om je te kwellen. Je ziet nu dat je langere periodes van plezier hebt waarin je je werk kunt doen en voor jezelf kunt zorgen, en dat komt omdat je geest positiever is. Concentreer je niet op wat je niet wilt. Doe het gewoon niet. Als je dit nog niet eerder hebt kunnen doen, doe het dan nu: word een positieve denker. Wil alleen het beste voor jezelf en anderen. Neem de volledige verantwoordelijkheid voor elke gedachte die je denkt.

Neem verantwoording voor iedere gedachte, want ze tellen allemaal mee. Ieder van hen. Je geest is je beste vriend of je ergste vijand, het hangt ervan af hoe je het gebruikt. Focus is alles, dus focus alleen op het goede en wat je wilt voor jezelf en anderen.

Sharon: Dank je Adama.

Adama: Graag gedaan, Sharon. Ik wens je het beste.

**Bron. **Channel: Sharon Stewart

Vertaling: Marieke