zondag 18 oktober 2020

JEZUS: VERDRIET IS EEN STERKE EMOTIE DIE ONTSTAAT WANNEER JULLIE VERLIES ERVAREN. / 14 oktober 2020 / Via John Smallman


JEZUS: 
VERDRIET IS EEN STERKE EMOTIE DIE ONTSTAAT WANNEER JULLIE VERLIES ERVAREN. 
14 oktober 2020 / Via John Smallman

Audio:

Vandaag wil ik het hebben over verdriet. Veel mensen ervaren groot verdriet omdat ze, vanwege de huidige wereldwijde beperkingen van samenkomsten en sociale interacties van iedere soort, zijn afgescheiden van vrienden en geliefden. Wanneer jullie zelf verdriet voelen, droefheid of welke vorm van ontevredenheid dan ook met de omstandigheid van jullie leven, doe dan een beroep op mij. Ik ben altijd beschikbaar en ik zal jullie oproep altijd onmiddellijk beantwoorden! Het is voor mij een genoegen om jullie allemaal te helpen bij je doorgaande proces van ontwaken, dat velen van jullie uiterst verontrustend ervaren. Terwijl jullie meer tijd alleen doorbrengen en emotionele kwesties sterk in je voelen opkomen, die uitgewerkt, bedankt, vergeven en losgelaten moeten worden, vraag mij dan om je te ontspannen in jullie heilige innerlijke tabernakels, waar Liefde op jullie wacht in de wens om je alleen maar te omhelzen en te eren, wanneer je dit toelaat om te gebeuren. Toestaan en verwelkomen is de sleutel. Laat dus alle negatieve gevoelens of zelfoordeel over onwaardigheid varen en nodig Liefde uit om Zich daar bij je te voegen.

Verdriet is een sterke emotie die ontstaat wanneer jullie verlies ervaren en die uiterst ontkrachtend kan zijn, die vaak kan uitmonden in intense depressie en gebrek aan motivatie om te leven. In deze ongebruikelijke tijden heeft iedereen iemand nodig waarmee men kan praten over persoonlijke kwesties, waarover men normaal gesproken met niemand over zou praten. En velen van jullie voelen dat er niemand is die jullie deze schijnbaar private kwesties kunnen voorleggen, vaak vanuit een gevoel van schaamte of tekortkoming, in de overtuiging dat jullie er zelf mee moeten klaarkomen, zoals anderen dat klaarblijkelijk ook doen. De waarheid is dat jullie niet de enigen zijn die dit gevoel ervaren niemand te hebben waarmee ze kunnen praten, dit gevoel – zelfs als overtuiging – is in feite endemisch. Laat het dus los, doe een beroep op mij en ik zal jullie naar iemand leiden die liefdevol en zonder oordeel naar je kan en zal luisteren, om je te helpen die diep begraven maar sterk ingesleten overtuigingen, die jullie nooit gediend hebben, te identificeren en los te laten. Laat ook jullie verwachtingen los over wie dan ook – een egoïstische op angst gebaseerde poging om jullie keuzes te beperken – om zodoende je intuïtie de kans te geven om jullie je meest gelukkige kans aan te bieden. Jullie zullen nog steeds volledig vrij zijn in je keuze om je in te laten met degene die bemiddelend verschijnt wanneer jullie werken met je problemen van vertrouwen.

Het leren hoe en wie je kunt vertrouwen veroorzaakt vaak zorg en ongerustheid, want jullie zijn allemaal wel eens of vele malen in jullie levens in je vertrouwen verraden. Maar met de doorgaande effecten van de Tsunamie van Liefde, die overvloedig stroomt om jullie in je proces van ontwaken te helpen, worden de mensen zich in toenemende mate bewust van de noodzaak om hun leven te leven in eerlijkheid en met integriteit en andermans vertrouwen in hen respecterend en maken derhalve een bewuste keuze om zichzelf en alle anderen te eren. Liefde is jullie aard en terwijl er zich steeds meer bewust worden van deze kansen voor vriendelijk en beminnelijk sociaal contact – een op een of in groepen – groeien deze snel.

Er is slechts Eén en derhalve is iedereen die Ene. Omdat steeds meer van jullie deze goddelijke waarheid herkennen, zullen jullie contacten met elkaar steeds beminnelijker worden en zo kwesties die jullie verdeeld mogen hebben – en zelfs geleid hebben tot onderlinge conflicten – openlijk besproken laten worden, zonder enige persoonlijke voorwaarden op te werpen of de behoefte om de juistheid van zijn of haar overtuigingen of meningen aan anderen te bewijzen. Wanneer vanuit deze beminnelijke staat van openheid en acceptatie besprekingen worden gestart, zijn er geen problemen die niet opgelost kunnen worden, ofschoon er tijd en geduld nodig is, want, hoewel jullie het Nieuwe Tijdperk zijn binnengegaan, werken velen nog steeds aan persoonlijke kwesties zoals het niet accepteren van zichzelf, onwaardigheid en gebrek aan vertrouwen die snel kunnen worden uitgedaagd en tot conflict kunnen leiden. Angst leidt vaak tot boosheid en soms tot intense woede, die kan worden gebruikt om zich zelf te verdedigen of om anderen aan te vallen. En wanneer dit gebeurt is er onvermijdelijk verdeeldheid.

Angst is een reactie op afscheiding van of het verlaten zijn door een geliefde en – zo onwerkelijk als het is, want jullie zijn allemaal doorlopend en eeuwig in de Aanwezigheid van God van Wie afscheiding onmogelijk is. Niettemin lijkt dit voor mensen heel echt. Zouden jullie afgescheiden zijn van Bron, dan zou jullie levenskracht, jullie bewustzijn beëindigd zijn. Jullie zouden ophouden te bestaan en door jullie keuze om te incarneren in de wereld van vorm lijken jullie afgescheiden te zijn. Dus iedereen heeft een diep innerlijk gevoel van angst. De manier om deze angst blijvend los te laten is je bewust worden van je ware aard als Eén met God en om te weten dat dit werkelijk is wat jullie zijn. Velen die een Bijna Dood Ervaring hebben meegemaakt hebben gesproken en geschreven over het wonder en vreugde van die ervaring, het volle wetende besef dat er alleen maar Liefde is, het oneindige veld van goddelijke energie waarin alles wat is geschapen zonder enige onderbreking eeuwig aanwezig is.

De onwerkelijke staat van beperking die jullie als wezens in vorm ervaren, is tijdelijk. Een toestand waar God jullie heeft beloofd waaruit jullie zullen ontwaken.

De mensheid is nu volop bezig met het proces van ontwaken want de tijd voor onwerkelijkheid is door jullie collectieve intentie voorbij en jullie zijn nu uiterst actief bezig in het ontwaken. Voor de meesten is dit een zeer verontrustend moment omdat de overtuiging dat onwerkelijkheid werkelijk is, zo diep in jullie is ingesleten. Als mens hebben jullie collectief een hekel aan verandering want die brengt onzekerheid met zich mee en voor velen is de gedachte aan ouder worden en sterven een banvloek, omdat de huidige medische wetenschap wanhopig probeert om dood te overwinnen en te voorkomen. Derhalve, het tot het besef te komen dat er geen dood bestaat, dat er alleen maar een overgang naar de Werkelijkheid is, is verbazingwekkend en intens bevrijdend.

Deze verwezenlijking kan door iedereen bereikt worden, want God zal dit aan niemand van zijn geliefde kinderen onthouden. De weg naar het besef van wie jullie werkelijk zijn is via het naar binnen gaan en alleen daar stille tijd doorbrengen terwijl je vraagt naar weten en je daarna toestaat om te luisteren en de Stem van God binnenin je te horen, waar Die altijd aanwezig is. Jullie zijn nooit alleen. Ga dus naar binnen en vraag om de bevestiging van deze goddelijke Waarheid en sta jezelf toe om deze te horen, te voelen en te kennen.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

https://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaald door Sjra