zondag 25 oktober 2020

Het Wonder - hoofdstuk 3 De vierde dimentie of astrale wereld / Door Chris van Benthem

Het Wonder - hoofdstuk 3 
Door Chris van Benthem

3. DE VIERDE DIMENSIE OF ASTRALE WERELD 

De mens leeft op Aarde in de derde dimensie. Dat is een dimensie of bestaansniveau dat wij met onze zintuigen kunnen waarnemen. (3 D = lengte, breedte en hoogte). Deze dimensie is verbonden met de materiële werkelijkheid en bestaat uit de 4 aarderijken te weten: mensenrijk, dierenrijk, plantenrijk en mineralenrijk.

De vierde dimensie ook wel hemel genoemd, voegt het element tijd toe en is niet meer verbonden met de materiële werkelijkheid en is dus met onze zintuigen niet waarneembaar. Alleen met het derde oog, helderziendheid, is 4 D waarneembaar. In deze tijd neemt het contact met de vierde dimensie of hemel toe.

De sluier tussen 3D en 4D is langzaam aan het verdwijnen. We ontvangen steeds meer informatie van de vierde dimensie of astrale wereld d.m.v. bijna-dood-ervaringen en paranormale waarnemingen (heldervoelendheid, helderhorendheid en helderziendheid).

In onze slaap zijn we allemaal in staat om uit ons lichaam te treden en met ons geestlichaam op reis te gaan. We blijven dan met het zilveren koord verbonden met ons fysieke en etherische lichaam. We reizen dan in feite door de astrale gebieden (4D). Meestal zijn we ons niet bewust van een verblijf in de astrale gebieden omdat er een sluier van vergetelheid bestaat tussen de derde en vierde dimensie. Soms blijven er flarden informatie uit de vierde dimensie als een droom bij ons hangen. Deze dromen bevatten vaak informatie over ons leerproces op Aarde. Het komt voor dat een ziel uit het lichaam treedt met het astrale lichaam om op ‘reis’ te gaan, maar door een plotseling geluid schikt en terugvalt in het lichaam. Dat wordt vaak als een val ervaren.

De 3D en 4 D vormen samen de cyclus van leven en dood, de reïncarnatiecyclus. Deze cyclus biedt de mens de mogelijkheid om geestelijk te groeien door in te dalen in de materie van de Aarde om daar lessen te leren. Hierbij blijft er altijd ondersteuning van de beschermengel bestaan hoewel de ziel zich daar niet altijd van bewust is. Tijdens elk leven op Aarde zijn weer nieuwe lessen te leren die ons doen groeien in bewustzijn en liefdeskracht.

De wet van Karma (wat je zaait zul je oogsten) is van toepassing op de reïncarnatiecyclus. De mate van Karma die we hebben ontwikkeld in een leven bepaalt de uitdaging die we in een volgend leven zullen tegenkomen. De Aarde is dus de leerschool en de vooruitgang in bewustzijn wordt in de sferen samen met jou beschermengel en andere lichtwezens geëvalueerd. Daarbij bestaat er geen oordeel over jou doen en laten maar vindt er een bespiegeling plaats vanuit liefde. Na verloop van tijd wordt er met jou goedkeuring een nieuwe incarnatie voorbereid, waarin negatief Karma kan worden ingelost.

De wet van Karma zorgt voortdurend voor een uitbalancering in het leerproces. Wie in het ene leven dader is geweest zal in het volgende leven slachtoffer zijn. Vaak worden de karmische processen uitgespeeld binnen familieverbanden.
Hierdoor ervaren we deze processen de ene keer als vader, dan weer als broer of echtgenote.

Elke ziel maakt in de reïncarnatiecyclus meerdere levens mee. De ziel daalt dan af in een nieuwe persoonlijkheid door middel van de foetus in de baarmoeder. Die persoonlijkheid is uniek in dat specifieke leven en kiest daarin zijn eigen leefomstandigheden zoals ouders, broers, zussen, woonplaats, religie en ras. Deze omstandigheden zijn zorgvuldig gepland in samenspraak met de beschermengel en andere lichtwezens. Na de dood keert de ziel terug bij de zielsfamilie en zal van daaruit weer worden voorbereid op een nieuwe incarnatie. Sommige zielen ontmoeten op aarde een soulmate, waarschijnlijk een lid van de zielsfamilie, vandaar de perfecte onderlinge afstemming.

De astrale werelden worden ook wel de hemelse sferen genoemd. Na onze fysieke dood kunnen wij deze sferen bereiken. In de christelijke kerken werd gesproken over de Hemel en de hel. Dat zijn de beide uitersten in de astrale wereld. De RK kerk heeft ,door het creëren van een angstcultuur gericht op boete, schuld en zonde, veel gelovigen na hun dood de lagere astrale gebieden in geloosd.

Zodra wij sterven wordt het zilveren koord tussen fysiek lichaam en geestlichaam verbroken. Dan treedt de ziel en een deel van het geestlichaam (emotioneel en mentaal lichaam) uit via het hoofd Afhankelijk van onze bewustzijnontwikkeling op Aarde stemmen wij ons af op de sfeer die qua frequentie bij ons past.

Aardegebonden zielen met een beperkt bewustzijnsontwikkeling, die sterk gebonden zijn aan de materie (geld, bezit, voedsel) hebben vaak moeite om de aarde te verlaten. Zij beseffen dikwijls niet dat ze dood zijn en geen lichaam meer hebben. Ze blijven letterlijk rondspoken op Aarde zonder een fysiek lichaam. Ze proberen contact te krijgen met levende mensen en kunnen zich aan het aura van een levende vastklampen. Hierdoor kunnen de dolende zielen een levende persoon energetisch leegzuigen, waardoor deze uitermate vermoeid en verward kan raken.

De lage sferen waarin dolende zielen zich bevinden wordt ook wel hel genoemd. Een sfeer met weinig liefdeskracht en beperkt bewustzijn. Zo zal elk mens zich afstemmen op die sfeer die qua frequentie en bewustzijn bij de ziel past. Vanuit de hogere sferen wordt voortdurend geprobeerd om inzicht en wijsheid te brengen bij diegenen in de lagere sferen vertoeven zodat ook zij in bewustzijn kunnen groeien naar het Licht. Het is een kosmische wetmatigheid dat een ziel uit een hogere sfeer een ziel uit een lagere sfeer wel kan beïnvloeden maar niet andersom.

Iedereen komt automatisch bij die sfeer uit waar de ziel thuishoort. Overledenen die zijn gestorven met een hoge liefdeskracht stemmen zich af op een hogere sfeer in het zogenaamde Zomerland. Daaronder bevinden zich de sferen van het Schemerland en de laagste sferen worden dus Duister of de Hel genoemd. In tegenstelling tot dat wat de kerken ons altijd hebben voorgehouden zijn wij zelf diegenen die zich door afstemming aansluiten bij een bepaalde sfeer. Niemand anders kan ons daartoe veroordelen.

Het ‘landschap’ in de sferen is afgestemd op de mate van liefde en bewustzijn die men had op Aarde. Wie op Aarde geen respect heeft getoond voor medemensen en heeft geroofd en gemoord zal in een gelijke omgeving in de astrale wereld komen, mits de persoon tijdens het stervensproces berouw heeft getoond. Wie Aarde en mens als een ware rentmeester heeft behandeld zal in de astrale wereld een omgeving binnentreden van grote schoonheid en harmonie. Het gezegde ‘zo beneden, zo boven’ is hierbij volledig van toepassing. In elke sfeer creëren de bewoners hun eigen werkelijkheid in kleur, vorm, klank en geur.

De hoogste sfeer wordt ook wel de zevende hemel genoemd. Vandaar het spreekwoord: ‘je in de zevende hemel voelen’. Deze sfeer biedt de mogelijkheid om uit de reïncarnatiecyclus te stappen. Meesters zoals Boeddha, Jezus en Krishna noemen dat verlichting. Zij hebben ons ingewijd in de universele wijsheden om onthechting van materie te bewerkstelligen. In vroegere tijden konden slechts enkele mensen worden ingewijd in de mysteriescholen. Op dit moment staan wij als mensheid aan de vooravond van een groot transformatieproces van bewustzijn. De gehele mensheid ontvangt een groots geschenk namelijk collectieve inwijding in de universele wijsheden. Daardoor wordt de weg vrijgemaakt om zowel op Aarde als in de sferen door te groeien naar de Vijfde Dimensie. Het bestaansniveau van de engelen.

Wordt vervolgd


Lees hier het voorwoord

Lees hier hoofdstuk 1

Lees hier hoofdstuk 2