zondag 18 oktober 2020

Het Wonder - hoofdstuk 2 Het Christusbewustzijn / Door Chris van Benthem

 Het Wonder - hoofdstuk 2

Door Chris van Benthem

2. CHRISTUSBEWUSTZIJN

Sinds de dood van Jezus de Christus wacht de mensheid al op zijn wederkomst. Deze terugkeer is al voorspeld in de Bijbel en heeft velen door de eeuwen heen hoop gegeven op een betere toekomst.

Deze terugkeer zal echter niet in fysieke vorm plaatsvinden. In plaats daarvan vindt er in deze tijden een beïnvloeding plaats van het Christusbewustzijn. Het Christusbewustzijn is niet alleen gekoppeld aan Jezus. Ook andere grote Meesters, zoals Boeddha, Krishna en Lao-Tse, hebben op gelijkwaardige wijze bijgedragen aan de ontwikkeling van dit universeel bewustzijn van liefde. Deze lichtenergie doorstraalt alle levende wezens. Ook onze planeet Aarde is onderhevig aan deze kracht.

De Christuskracht activeert de Ziel in het hart van het menselijk lichaam. Deze lichtvonk zou je de spirituele kern van het menselijk wezen kunnen noemen. In feite bestaat het menselijk lichaam, naast de Ziel, uit een fysiek, tastbaar lichaam en een geestelijk, onzichtbaar lichaam ook wel aura genaamd. Die aura kent meerdere energielagen en heeft zeven energetische verbindingpunten tussen het menselijke lichaam en de buitenwereld. Deze verbindingspunten worden ook wel chakra’s genaamd.

De Ziel is het laatste overblijfsel dat herinnert aan onze goddelijke herkomst. Als Jezus zegt dat het Koninkrijk der Hemelen de mensen nader is dan handen en voeten dan doelt Hij op onze Ziel. Elk heilighartbeeld toont een Jezus die wijst naar een vurig brandend hart.

De Ziel in ons hart is als een beker, je zou kunnen zeggen een graal, die vol mag stromen met Christusbewustzijn, om zo over te vloeien van vrede en liefde. 

De zoektocht naar de graal, de beker waaruit Jezus en de apostelen tijdens het laatste avondmaal hebben gedronken, is in die zin meer een metafoor voor het hervinden van onze innerlijke Christuskracht.

Lichtkrachten

De beïnvloeding van dit Christusbewuszijn op Aarde wordt ondersteund door de engelenwereld aangevoerd door de aartsengel Michaël. Zijn naam betekent: “Wie is als God’. Michaël is een strijder wiens licht de duisternis van negativiteit bevrijdt. Hij staat meestal afgebeeld met een zwaard om Satan en de machten der duisternis te onderwerpen. Hij is de opperbevelhebber van de hemelse legers en kan ons helpen sterk te staan tegenover tegenslag, persoonlijke negativiteit op te lossen, kracht te vinden als we eenzaam zijn of als we ons buitenstaanders voelen. In de Joodse, Christelijke en Islamitische godsdiensten wordt Michaël beschouwd als de grootste der engelen. Hij wordt geassocieerd met het element vuur, dat het wegbranden van het vluchtige symboliseert, zodat alleen het zuivere en essentiële Licht zal blijven schijnen. Michaël staat voor ons klaar om ons te leiden en ons te beschermen tegen onrechtvaardigheid, en hij helpt ons open te staan voor het eeuwigdurende.

Engelen zijn verbonden met een ander bestaansniveau, een andere dimensie. De mens leeft in de Derde Dimensie en de engelen in de Vijfde Dimensie. Deze dimensie is onzichtbaar voor onze zintuigen. Onzichtbaar, maar wel werkelijkheid, dus geen droom of fictie. Het zijn geen wezens van vlees en bloed, maar wezens met een energetisch lichaam. In de Bijbel staan meer dan 250 verwijzingen naar engelen. Engelen zijn de beschermers van de mensheid door de eeuwen geweest. Zij zijn noch mannelijk, noch vrouwelijk maar androgyn.

Hun taak is het om de mensheid boodschappen te brengen die het menselijk bewustzijn verhogen en het Christusbewustzijn in ieder mens kunnen ontwikkelen.
Ieder mens beschikt over een of meer persoonlijk beschermengelen die hem/haar in alle incarnaties terzijde hebben gestaan. Het verhogen van ons bewustzijn heeft te maken met onze energieresonantie of ons trillingsgetal. Ieder levend wezen beschikt over een bepaalde elektromagnetische trilling. Mensen hebben een ander trillingsgetal dan dieren en in het plantenrijk verschilt de resonantie weer ten opzichte van het mineralenrijk. Hoe hoger het bewustzijn van een wezen is des te sneller beweegt zich de energie. Mensen kunnen dus ook onderling verschillen van trillingsgetal omdat elk individu een eigen bewustzijnsgraad heeft. Er wordt wel eens gezegd dat sommige mensen goed met elkaar overweg kunnen omdat ze op dezelfde golflengte zitten. In feite hebben ze hetzelfde trillingsgetal.

Boodschappen van aartsengel Michael:

http://wakkeremensen.blogspot.com/2018/08/aartsengel-michael-het-verhogen-van.html

Ook de Aarde wordt beïnvloed door de Christuskracht en is bezig om haar trillingsgetal (Schumannresonatie) te verhogen. Het energetisch netwerk om de Aarde is zich aan het vernieuwen. Dit netwerk bestaat uit leylijnen. Dat zijn energiebanen om de Aarde van ongeveer 1,5 m breed en 1,5 m hoog, die een positief effect hebben op de omgeving. Op knooppunten van leylijnen ontstaan leycentra. Dat zijn vortexen waarin de energie als een wervelwind gaat ronddraaien. Eén beweging van het vortex gaat rechtsom de Aarde in, de andere beweging is linksom richting Hemel. Hierdoor ontstaat een Hemel-Aarde verbinding, een zogenaamde sterrenpoort. 

Op deze krachtplaatsen is een verhoogde energie (Boviswaarde) meetbaar met wichelroede of pendel. Hier situeerde men vroeger kerken, klooster, landkruizen, hunebedden en grafheuvels i.v.m. de positieve uitstraling. Stonehenge in Engeland en de drie piramiden van Gizeh in Egypte zijn eveneens gebouwd op leycentra en worden ook wel de chakra’s van de Aarde genoemd samen met nog 11 andere hoofdleycentra.
Het oude netwerk van leylijnen, dat in de Atlantische tijd tot stand is gebracht m.b.v. kristallen in de Aarde, wordt in de huidige tijd opnieuw geactiveerd. Het leyraster vangt de hogere frequenties (Christusbewustzijn) vanuit het hart van de Melkweg op en verspreidt deze over de Aarde. Sommige mensen ervaren dit vernieuwde leyraster of Christgrid als een deken van vrede om de Aarde.

Derde Dimensie

Tot 1987 was ons trillingsgetal nog vrij stabiel en bevond het overgrote deel van de mensheid zich nog in een energieresonantie die ook wel de Derde Dimensie wordt genoemd. De sfeer en energie van de Derde Dimensie kenmerkt zich door erg veel Ego-gedrag. 

In de Derde Dimensie is het Ego de baas. Veel mensen willen alleen maar meer hebben en zijn voor hun eigenwaarde afhankelijk van hun omgeving. Hoe meer ze bezitten, des te beter anderen over hen denken. Heb je een betere opleiding, dan voel je je wellicht beter dan diegene zonder opleiding. En kun je beter klussen dan iemand anders in jou omgeving, dan is dat wellicht een aanknopingspunt voor je Ego om jou groter te doen voelen. Dit geldt ook voor onze opvattingen over ons uiterlijk. Hoe goed of slecht ziet iemand eruit? Hoe aantrekkelijk is iemand? Ziet die persoon er jong en fris uit? We baseren onze waarden en normen vaak op uiterlijkheden. In de Derde Dimensie wil ons Ego ook altijd gelijk hebben of geeft ons het gevoel dat we onze talenten toch niet kunnen ontwikkelen. Hierdoor maken we ons zelf klein en afhankelijk. Het gaat hierbij dus vaak om slimmigheden en patronen om anderen kleiner of groter te maken dan onszelf. We zijn niet allemaal exact gelijk, maar we zijn wel uniek. Ons Ego, dat sterk verankerd is in de Derde Dimensie-frequentie kan en wil dit niet bevatten. Deze Dimensie laat ons leven in tegenstellingen en bindt ons aan polariteit of dualiteit.

Wij ervaren daarin alles in contrasten: goed en slecht, man en vrouw, licht of donker. Gevoelens van angst, schuld, boete en zonde horen bij het bewustzijn van de Derde Dimensie. Maar nu de Aarde en haar bewoners worden beïnvloed door het Christusbewustzijn wordt het trillingsgetal van ieder levend wezen langzaam verhoogd. Ook Moeder Aarde is een levend wezen dat bezig is om naar een hoger niveau te evolueren.

De volgende anekdote maakt duidelijk dat Moeder Aarde een levend wezen is, hoewel veel mensen haar niet zo ervaren.

“Eens kroop een prachtige vlinders uit haar cocon, die vast was gesponnen aan een hele oude sequoiaboom. Haar leven was kort, slechts drie weken, daarna zou zij eitjes leggen en sterven. Tijdens haar laatste levensdag schrok zij van de oude boom omdat er geluid uit kwam. De boom sprak tot de vlinder en groette haar. Maar de vlinder antwoordde dat zij niet met een dood ding wenste te praten en dat zij in haar hele vlinderleven nog nooit een teken van leven van de boom had ontvangen. De stam, de takken en de bladeren van de boom waren volgens de mooie vlinders nog nooit van vorm of kleur veranderd.” 

De vlinder symboliseert eigenlijk een mensenleven, dat slechts een fractie van de geschiedenis van onze planeet op Aarde aanwezig is. Velen zien de Aarde daarom als een dood ding.
In feite is onze ‘living planet’ op weg om weer een stralend hemellichaam te worden.
De bewustzijnsverhoging van de mensheid kan alleen plaatsvinden als we ons ontdoen van negatieve gevoelens over onszelf en anderen.


Duistere krachten 

In de Derde Dimensie, waarin wij leven, is de gevestigde orde van de mondiale wereldsamenleving bijna zonder uitzondering gefocust op geld, status en macht. Zij worden daarin gedomineerd door een Anglo-Amerikaans geheim genootschap genaamd de Illuminatie of Deep State of Cabal. De leden van de Orde der Iluminatie bestaan uit bankiers, industriëlen, mediamagnaten, religieuze orden en geheime diensten die bijna alle landen van de wereld beïnvloeden. Vooral de superrijken zijn aangesloten bij deze organisatie. Zij beheersen de Federal Reserve (Amerikaanse Bank) en de Council of Foreign Relations (gesloten groep hoogbegaafden en extreem rijken die wereldpolitiek bedrijven).

De Illuminatie streven naar een Nieuwe Wereld Orde waarin macht en geld in handen komt van enkele families en geheime orden zoals Skulls en Bones. Dat is in feite de ware reden van de oprukkende globalisering.

Er zijn echter teveel mensen en te weinig Illuminati om de mensen fysiek onder controle te houden. Daarom maken de Illuminati gebruik van manipulatie van de mensheid via mindcontrol. Denk maar aan de aanhoudende negatieve berichten die via de mainstream media worden verspreid of herhalende reclame boodschappen.
Ze willen het denken en voelen van de massa manipuleren, opdat wij ons leven gaan inrichten naar hun wensen. In feite willen ze de mensheid als slaven kunnen behandelen. 

Gevoelens van schuld, boete en zonde worden door deze groep en door de huidige godsdiensten in stand gehouden en belemmeren de weg naar zelfbevrijding uit het moeras van lijden en pijn. De huidige, door de illuminatie gecreëerde, controlemaatschappij met zijn vele regels, wetten en protocollen houdt de mens bewust klein en afhankelijk.
We zijn door de gevestigde orde (Bilderberggroep en Illuminatie) planmatig afhankelijk gemaakt van medicijnen, olie, hypotheken, verzekeringen, tv., mobieltjes etc. Bovendien informeren de mainstream media ons heel eenzijdig, omdat ook zij worden gecontroleerd door de gevestigde orde.
Zie± ‘Fall of the Cabal’ deel 1 t/m 10 van Janet Ossebaard: https://www.youtube.com/watch?v=KCtkYZeQ7Oo&list=PLTbglRablNOjMIUjbw0uu1WQ4vFidawQz&index=2 

We blijven verstoken van juiste informatie over de betekenis van: graancirkels, UFO’s, buitenaards leven, zelfgenezend vermogen van het lichaam, alternatieve energieën etc. 

Via de mainstream media worden we voortdurend geconfronteerd met angsten. De negatieve stroom van berichten maakt ons angstig voor: economische malaise, huizenmarkt, klimaatverandering, IS, terrorisme, dodelijke ziekten e.d.
Hierdoor ontstaat een negatieve spiraal die onzekerheid en chaos creëert. Onder dergelijke omstandigheden is de kudde gemakkelijk te manipuleren door de gevestigde orde. Werken tot 67 jaar, minder ontwikkelingshulp, geen natuurbehoud, verlaging van pensioen etc. Terwijl de zelfverrijking en bonuscultuur binnen de gevestigde orde gewoon doorgaat. We worden net als in de Romeinse tijd zoet gehouden met brood en spelen (voetbal en mobieltjes).


Ook ons klimaat wordt gemanipuleerd door geo-engeneering. Daarbij valt te denken aan:

1. HAARP: een installatie op Alaska die hoge frequenties via de ionosfeer weerkaatst naar de Aarde en daar natuurrampen kan veroorzaken.

2. Chemtrails: daarbij worden zware metalen(barium, strontium, aluminium) met vliegtuigen over ons uitgesproeid om onze gezondheid negatief te beïnvloeden en onze bewustwording te beperken. 
Marcel Messing: http://www.wijwordenwakker.org/nl/technologie/chemtrails

Om uit deze spiraal omlaag te komen, zullen we ons dienen te bevrijden van de cultuur van de angst en in onafhankelijkheid en vrijheid onze eigen weg moeten zoeken. Daarbij dienen we de gevestigde orde te negeren in hun streven naar meer medicijngebruik, verplichte inentingen, inhoudsloze t.v. programma’s, digitale spelletjes zonder meerwaarde, ongewenst verzekeringen, genetisch gemanipuleerd voedsel etc.
Zie David Icke ‘Human race get of your knees. The lion sleeps no more’
https://www.youtube.com/watch?v=5X5RWZHu_5I
Zie: ‘Thrive the movie: Gedijen, wat ter wereld zal er voor nodig zijn?’
https://www.youtube.com/watch?v=U25AtWcERko

Ascensie

De persoonlijke weg naar vrijheid en onafhankelijkheid is ons in de geschiedenis meerdere keren voorgeleefd door de verrezen Meesters (Boeddha, Krishna, Jezus, Lao Tse….). Hun boodschap voor de aardebewoners is duidelijk: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’. Alleen door liefde kunnen wij ons bewustzijnsniveau verhogen (ascensie) en ons verlossen van negativiteit. Een verlossing uit negativiteit houdt ook in dat wij ons oordeel over anderen mogen laten varen en het leven onbevangen en open tegemoet dienen te treden. Jezus zei daarover: “Voorwaar ik zeg u; wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan”.

Wij worden in deze tijd gevraagd om een keuze te maken. Kiezen we voor liefde (Licht) of voor angst (duisternis). Liefde zal ons bevrijden uit de ecologische, sociale en spirituele crisis, angst houdt ons vast in de huidige patronen.

Het onderstaande liedje gaat over de keuze tussen angst of liefde.

Shawn Gallaway ‘ I choose Love’: https://www.youtube.com/watch?v=YHpy_k_kMTU

Niet alleen de mens dient zich in deze tijd te zuiveren van negativiteit om te evolueren.
Ook de Aarde is in een proces van zuivering en healing verwikkeld. De vele aardbevingen en vulkaanuitbarstingen in diverse continenten zijn een bewijs dat de Aarde zich schoonmaakt en spanning laat verdwijnen.
Een ander voorbeeld hiervan zijn de verwoestende krachten van water en wind die over delen van de Aarde razen en daar overstromingen, tsunami’s en orkanen veroorzaken. Deze extreme natuurverschijnselen zijn allemaal tekenen dat de Aarde een transformatieproces ondergaat.

Een gechannelde boodschap van Aartsengel Michaël via Ronna Herman :

‘Nog nooit in deze tijd van deze kosmische dag en hiermee bedoelen wij de evolutie van de mensheid vanaf haar huidige begin, is er een dergelijk gouden kans voor de geestelijke bewustwording, geestelijke groei en transformatie geweest. De tijd van wachten en voorbereiden is voorbij.

U komt nu, als soort en als planeet in een kritieke fase van de evolutie op uw weg terug naar de eenheid met de rest van Gods schepping. U gaat zonder twijfel vooruit naar de volgende ring van de spiraal, net als de rest van het zonnestelsel, melkwegstelsel en universum.

Uw tijdschema en de gebeurtenissen veranderen zo snel dat het bijna onmogelijk is bij te houden. Daardoor voelt u zich onzeker en uit het lood geslagen.

Wij willen u ervan doordringen dat de Aarde zich nu in een wervelwind van veranderingen bevindt, de spiraal van de evolutie beweegt zich met verbazingwekkende snelheid en vooral ten goede, maar voor velen lijkt het alsof u de donkere nacht van de ziel doormaakt…

Het is een verlossing van negatieve krachten, alles wat niet van het Licht is of niet vibreert op een hogere frequentie van de elektromagnetische energie die uw Aarde en het zonnestelsel doordringen, zal dit schoonmaakproces moeten ondergaan.’

Wordt vervolgd