maandag 1 januari 2018

Financiële Bijdrage website


Lieve mensen, lezers van onze blogs

Dagelijks werken wij met heel veel passie en liefde aan onze 
Blogs om u van de allernieuwste channelingen en andere 
belangrijke berichten te voorzien. 

Als u ons werk waardeert en ons wilt ondersteunen is het 
mogelijk om een energie uitwisseling te doen in de vorm van 
een financiële bijdrage. 

Vanzelfsprekend laten wij het aan u over hoe u dit invult, 
want elk bedrag, met de juiste intentie gegeven, is voor 
ons een zegen. 

Wij danken u voor uw waardering 

Martien & Ine van den Hurk 

U kunt uw bijdrage per bank overmaken naar de 
volgende rekening: 

IBAN NL50 RABO 0106234137
BIC RABONL2U 

t.n.v. C.M.C. van den Hurk - van Antwerpen 
te Geldrop 
o.v.v. bijdrage website 


For our foreign readers

Dear readers, every day we work with great love on our Blogs to 
provide you with the latest and other important messages.
If you appreciate our work and want to support us, we ask you to support 
us with an energy exchange in the form of a financial donation. Of course 
we leave it up to you how you fill it in, because every given amount with 
the right intention is a blessing for us.
We thank you for your appreciation 

Alvast bedankt

Thank You