dinsdag 29 september 2020

De Familie van Licht is een collectie van entiteiten...... / The Galactic Federation

 
WEBSITE

 


De Familie van Licht is een collectie van 
entiteiten die gecodeerd zijn om informatie 
naar deze planeet te brengen

Energieën die jullie goden hebben genoemd hebben alles op deze planeet gecreëerd, en ze hebben grote intelligentie in al hun creaties gestopt. Er is bewustzijn in alles wat er op Aarde bestaat, tot aan de moleculen in je vingertoppen, en het is allemaal bedoeld om samen te werken. Het bewustzijn communiceert voortdurend door trillingen van elektromagnetische frequenties. Deze frequenties verbinden zich met elkaar en hebben een coöperatieve investering in het samenwerken, zodat elk van hen ten goede komt aan het geheel. De moeilijkheid met de Aarde op dit moment is dat de mensen geloven dat ze afgescheiden zijn van alle energie die er is om samen te werken. Jullie huidige geloof in afzonderlijke delen verhindert jullie om de heelheid van het bestaan te zien en er toegang toe te krijgen

Het is onze bedoeling om jullie te helpen om meer inzicht te krijgen in de Pleiadische experimenten die de Aarde hebben beïnvloed. In tijden van chaos en verwarring, tijden waarin de menselijke soort werd onderdrukt, kwamen verschillende facties uit ons thuissysteem naar verschillende locaties op jullie planeet en maakten zeer subtiele openingen. Ze werkten met kleine clusters van bewustzijn om een sprankje energie op jullie planeet achter te laten, want velen in de kosmos wisten dat jullie planeet op weg was naar een enorme rampspoed en grote onderdrukking .

De aarde is op dit moment in zwaar weer, daar is geen twijfel over mogelijk. Toch ligt er een grote kans in deze staat van verwarring. Jullie zijn elk op de schouder getikt om een oproep te beantwoorden. Velen zijn geraakt, maar weinigen zijn bereid om in het onbekende te gaan en voelen zich op hun gemak als rebellen, die opstaan voor iets dat misschien niet door de menigte wordt gesteund. We juichen jullie intenties toe en eren ieder van jullie voor het kiezen van jezelf om het onbekende in te gaan. We eren jullie omdat jullie bereid zijn om te kijken naar de delen van jezelf, vrouwelijk en mannelijk, die jullie voor alle praktische doeleinden helemaal niet hebben begrepen. We zijn heel blij dat jullie bereid zijn om een andere mogelijkheid te onderzoeken, maar ook om wat jullie al hebben te verfraaien en te verrijken. Het is tijd voor ieder van jullie om opgemerkt te worden op jullie eigen manier, om energieën te vergroten als ze door jullie heen gaan, en om deze energieën beschikbaar te stellen aan een veelheid van anderen als jullie terloops lichtstralen in jullie lichamen en op Aarde trekken. We houden er altijd van om te lachen en een goede tijd te hebben, en door deze speelse aanpak ontdekken we wat misschien verhindert dat ieder van jullie verder gaat.

Er zijn bewustzijnsfamilies die zich bundelen op basis van evolutie, intentie en een bepaald plan. De Lichtfamilie, waartoe jullie behoren, komt uit zo'n bewustzijnslijn. Wie zijn licht? Wie bezit het licht? Wat is er voorbij het licht? Voel dit even en realiseer je dat je in je menselijke geest altijd een mythe, een verhaaltje of een sprookje maakt over wat je denkt dat er in de kosmos aan de hand is. Jullie versie is minuscuul in het licht van wat er bestaat, dus we vragen jullie om kolossale veranderingen in jullie verhalen te overwegen en je grotere versies van het bestaan in te beelden.

De Familie van Licht is een collectie van entiteiten die gecodeerd zijn om informatie naar deze planeet te brengen. De codering zit in elk individu. Als je eenmaal in staat bent om vragen te stellen en verder te kijken dan de huidige interpretatie van de werkelijkheid, wordt je geleid om gedachtevormen te creëren om de coderingen in anderen af te vuren. We zijn een groep van energieën die op een bepaald punt van de planetaire ontwikkeling menselijke bewustzijnscodes ontsteken. Dit proces zal evolueren terwijl jullie evolueren, en er zal een enorme hoeveelheid instructie zijn waarbij ongekend veel leraren betrokken zijn die jullie zullen bijstaan.

De Familie van Licht is enorm groot. De leden ervan verzamelen zich overal waar informatie moet worden verspreid; ze zijn als renegadeuze speciale krachten, die worden opgeroepen in een noodgeval. De leden van de Lichtfamilie zijn in staat om te integreren en de verschuivingen in de werkelijkheid te overleven zonder de lichamen of de levenskrachten die ze gebruiken te vernietigen. Als lid van de Lichtfamilie bestaat het vermogen om de werkelijkheid van binnenuit te veranderen. Je moet het geloofssysteem creëren waarmee je dit kunt doen, omdat je geest is gestructureerd om te evolueren en je ervaring te vormen op basis van wat je beveelt, ongeacht vanuit welk paradigma-platform je ontspringt.

De Lichtfamilie fungeert als een stabiliserende factor voor dimensionale verschuivingen, en haar leden dienen als dragers van een frequentie die wordt gebruikt om velen te doen ontwaken. Sommigen van jullie zullen bang zijn voor de mogelijkheden en dat is OK. Ieder van jullie zal de nieuwe kennis en veranderingen voor zover mogelijk meenemen. Jullie zijn gecodeerd met deze mogelijkheid, en beslissen om wel of niet voor verandering te gaan is jullie vrije keuze. Of je denkt dat je het kunt of niet is gebaseerd op je eigen vrije wil. Het inwijdingsproces dat de afgelopen duizend jaar op aarde heeft plaatsgevonden in veel van de mysteriescholen is een voorbeeld van ons punt.De leden van de Lichtfamilie hebben zichzelf voorbij de wetten van de derde-dimensionale werkelijkheid geduwd - naar een andere dimensie, als het ware - door de codering in zichzelf bloot te leggen

De Pleiadiërs gechanneld door de mooie Barbara Marciniak

Auteur: Louis Dyer

NL - vertaling: Martien - wakkeremensen.blogspot.nl