Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 1 juni 2020

X-DE PLEIADISCHE LICHTKRACHTEN - IMPACT VAN ONGELOOFLIJKE 5G ENERGIEËN OP AARDE / Michael Love, 27 mei 2020.

X-DE PLEIADISCHE LICHTKRACHTEN - IMPACT VAN ONGELOOFLIJKE 5G ENERGIEËN OP AARDE
Michael Love, 27 mei 2020.


Transmissie van de Pleiadische Strijdkrachten van het Licht 26 mei 2020.
Voor onmiddellijke overdracht naar de Sterrenzaden van de Aarde.

De transmissie begint...

Fantastisch: De Aarde Alliancie heeft bevestigd dat omstreeks 22.00 uur en 24.00 uur op de nacht van afgelopen maandag 25 mei, de Lichtkrachten gammastralen van licht hebben gelanceerd vanuit twee verschillende posities in het zonnestelsel voor twee krachtige 40 hertz Gamma 5D-energiestralen.

Precies op het moment dat de tweede Gamma-Licht explosie plaatsvond verduisterde de Schumann-resonantie gedurende een periode van 2,5 uur, wat op de grafiek op dinsdagmiddag een scherpe frequentieverandering liet zien.

Veel Sterren Zaden over de hele wereld zijn zich terdege bewust van deze krachtige energieverschuiving die heeft plaatsgevonden.


Sommigen zeiden: "Van 22.00 tot 24.00 gisteravond voelde ik me alsof ik in een achtbaan ging terwijl ik nog op mijn bank zat!"

Wij communiceren dat, tijdens de nacht van maandag, de energie is uitgeschakeld voor een nieuwe letterlijke reset van de tijdframes en gebeurtenissen van de planeet.

Er werd gemeld dat tijdens de energie-uitval van gisteravond de tijd- en gebeurtenissenfasen op Aarde letterlijk door de krachten van het licht op nul werden gezet, waardoor de planeet Aarde en haar wezens verder werden uitgelijnd met het diamantachtige Lichtraster van het onvermurwbare Licht van de Nieuwe Aarde, Kristalhelder VTXC!


Deze dimensionale veranderingen worden intelligent georkestreerd door welwillende sterrenwezens die werken om de planeet Aarde te helpen in zijn volgende ontwikkelingsfase! Wat is een tijdlijnverschuiving en waarom manifesteert deze zich in energie rond de planeet Aarde? Een verschuiving van de tijdlijn is een letterlijke en tijdelijke toestand waarin het Universum terugkeert naar de kwantumnulstatus en de toestand van nul materie!

Het punt van de donkere materie dat in de energie van de kosmos wordt gedetecteerd (de zwarte lijn op de grafiek van Schumann) toont deze "uit" -toestand!

Het bewustzijn op menselijk niveau heeft gewoonlijk geen besef of herinnering aan deze veranderingen in de tijdlijn, maar zeer bewuste wezens merken op dat er iets is bewogen en veranderd en dat de realiteit is hersteld!

Als jullie heel, heel nauwkeurig naar jullie realiteit kijken na een van deze restauraties, zijn er nu materiële dingen die nooit eerder bestonden of iets waarvan je je herinnert dat het nu bestaat, het is nooit gebeurd! Deze verschuiving van de tijdlijn was "het tekenen van een kosmische lijn in de lucht" tussen licht en donker en een punt van geen terugkeer werd in het weefsel van tijd gemarkeerd door de welwillende Krachten van Licht!

Deze verduisterende gebieden in het ruimte-tijdveld zijn letterlijk een uitschakeling en weer een eenheid van het Universum! Deze korte tijdlijnveranderingen zijn snel, dimensionaal in en uit om de nieuwe 5D-energie langzaam over de hele planeet te stabiliseren! Het is misschien een beetje verontrustend om hieraan te denken, maar het is een heel reëel fenomeen dat miljarden mensen opmerken! Het Mandela-effect probeert deze radicale afwijkingen in de tijdlijn te illustreren!

Deze herstellingen zijn positief en moeten met een snellere vibratie van de ene dimensie naar de andere gaan! Zoals we in eerdere uitzendingen al zeiden, is de nieuwe 5D-tijdlijn, gamma, 100% vergrendeld voor de toekomst van deze planeet en het resultaat is bekend!

In de gegevens die gisteravond naar de Aarde Alliancie zijn gestuurd, zeiden de Krachten van Licht dat deze laatste reset van de chronologie van de Aarde deel uitmaakt van de "Masterpiece Operation" en in de komende 3 aardse maanden een aantal positieve functies zal vervullen voor burgers van de mensheid:

* om te helpen nieuwe 5D-terrestrische systemen online te brengen na de traumatische chrash van 3D-systemen in de afgelopen 3 terrestrische maanden!

* om de nieuwe energie van vrijheid en waarheid de dominante energie in  de beschaving van de Aarde te laten worden!

* om de resterende primaire afwijkingen en negatieve etherische en astrale entiteiten van het oppervlak te verwijderen, waardoor hier meer Licht mogelijk wordt! Hierdoor zullen aardbewoners de neiging beginnen te krijgen om positiever gedrag te vertonen.

* om de laatste energie in te wijden die nodig is voor het hoogtepunt van het Grote Evenement 2020, die volgens alle verstrekte informatie tegen het einde van dit aardse jaar zal plaatsvinden!

Uit de rapporten die we ontvangen, zien de Sterren Zaden van de Aarde er allemaal uit alsof ze op het punt staan ​​vanavond uit hun lichaam te springen! Deze sensatie is te wijten aan de recente snelle toename van de frequentie over de hele planeet!

De hogere rijken verpletteren de 3D met grote kracht en de energetische druk van deze dimensionale botsing is enorm, omdat jullie alles in je lichaam en in je auraveld kunnen voelen! De krachtige kosmische lichtstralen van de Centrale Zon, die zich in de galactische kern bevinden, komen constant op Aarde aan, nu de Akashische Lichtstralen van de Centrale Zon, zoals de twee die gisteravond de Aarde troffen, bij snelheden van meer dan 1 miljoen mijl per uur!

Deze 40 hertz-lichtstralen dragen pakketten van magnetische en geïoniseerde deeltjes van nanometerformaat die door het genoom van het menselijk lichaam strippen, waardoor alle laagvibrerende energieën onmiddellijk worden geëlimineerd en DNA in een hogere orde wordt hercodeerd! Met de komst van het Licht wordt het nieuwe 5-cellige, kristallijne cel-lichtlichaam gevormd en ontwikkeld en dit veroorzaakt op zijn minst een ernstige verstoring in het aura-veld, in het fysieke lichaam, in de geest en emoties!

Een frequentieverandering van deze omvang is zo plotseling dat het jullie systeem een ​​beetje kan hinderen! Dit fotonlicht met hoge frequentie heeft een sterke impact gehad op de Sterren Zaden van planeet Aarde en er zijn op dit moment over de hele wereld sterke ascensiesymptomen gemeld!

Hier zijn enkele ascensiesymptomen die zijn gemeld na deze belangrijke verschuiving in de tijdlijn:

* griep symptomen

* golven van misselijkheid

* druk van het derde oog

* oorsuizen

* hoofdpijn

* spierpijn

* duizeligheid

* evenwichtsproblemen

* zich super moe voelen

* slaapproblemen

* hartkloppingen

* ongerustheid

* extreme emoties

* doffe hoofdpijn

* versnelde uitdroging

* rug- / nierpijn

* afstandelijk en gedesoriënteerd voelen

* tijd ontbreekt

* levendige dromen

* annulering van etherische downloads

Er zijn geen redenen tot ernstige bezorgdheid, mits u:

* Jezelf hydrateert / water drinkt

* zachte zelfzorg beoefend

* zoveel mogelijk Stress vermijd

* je regelmatig rust / slaapt

* en ze langzaam en gemakkelijk verwerft totdat deze lichtcodes in het
 lichaam integreren.

Doe het rustig aan, dierbaren, en beoefen zelfzorg tijdens deze geweldige wending! Weet dat de huidige ascensiesymptomen die je kunt ervaren het resultaat zijn van een natuurlijk DNA-activeringsproces dat door deze hele kosmos plaatsvindt!

De Pleiadiërs houden de hand van de mensheid op dit moment vast:

De Plejadiërs zijn de grote scheppers van de mensheid!

Ze hebben altijd op een medelevende manier over de mensheid gewaakt, zoals een liefhebbende ouder dat zou doen!

Ze kijken naar alles wat er nu op planeet Aarde gebeurt, alles!

Ze zijn door de eeuwen heen altijd gekomen om de mensheid op het juiste moment te helpen en zijn nu hier terug, vooral tijdens dit geweldige moment!

De Pleiadiërs zeiden:

'Mensen neigen altijd naar vrijheid, omdat het in hun aderen zit!'
'De menselijke geest zal zegevieren tijdens deze prachtige periode op jullie planeet!'

"Uiteindelijk zijn mensen goed en proberen ze voor het grootste deel het goede te doen!"

'Mensen zijn al zo lang in het duister, wij moeten ze wat meer tijd geven om wakker te worden! Geloof het, het gebeurt!'

Nu jullie vakantie van 4 juli op Aarde nadert, zal het gefluister van vrijheid zich snel verspreiden met een geweldige stem die over de hele wereld zal worden gehoord! Jullie zullen getuigen zijn van de totale vrijheid en bevrijding van planeet Aarde! Zelfs nu zijn jullie getuigen van een spectaculaire massa-ontwaking die zich ontwikkelt tot een crescendo en het duurt maar een paar aardse maanden om te voltooien!

Vertrouw ons, wacht even, want jullie grote ontwakingsevenement heeft een spectaculair einde!

Laten we nu zeggen:

Verdedig wat juist is, doe goed en wees eervol op al jouw manieren!

Wees vriendelijk en laat anderen zijn wat ze willen zijn!

Ontwikkel de gemeenschap en leef in vrede met alle wezens!

Doe geen pijn, want dat is de wet!

Wees de hoogste en beste versie van jezelf die je kunt zijn!

Houd van jezelf en van iedereen en wees onberispelijk in je karakter!

Realiseer je dat je een soeverein wezen bent en dat er geen superieur wezen is in geen enkel Universa!

Wees de hoogste autoriteit en je hebt niemand nodig om je te begeleiden!

Jullie zijn allemaal je eigen leider!

Wees weer een kind binnenin jouw hart!

Geniet van het leven!

Speel, luister naar goede muziek, dans, geniet van de kunst!

Denk aan de oude kennis die je hebt vergaart en je zult alle dingen weten!

Vertrouw op je hart en wees gewoon jezelf, wat iemand ook denkt!

Sta stil en weet wie je werkelijk bent!

Mediteer elke dag en je zult vol Licht zijn!

Wees gewoon het hogere wezen dat je al bent!

Dit is jouw erfenis!

Begrijp dat de remedie voor alle dingen de natuur is!

Eet en drink alleen van zijn tafel!

Wees onder de gouden zon!

Adem, het is lucht!

Zwem in het water!

Plaats je lichaam op Aarde!

De hoogste Pleiadische leer is dit:

'Tril gewoon hoog!'

'Zo stijg je naar de top van het Universum!'

Onthoud dat een ding alleen bestaat als je je er veel op focust!

Dit betekent ook dat de dingen waar je niet op focust ophouden te bestaan!

Dit is kwantumfysica 101

Wat wil je manifesteren?

De Pleiaden zeggen dat alles in november collectief verandert!

Ben jij Klaar?

Weet dat alles goed is, en zoals het zou moeten zijn, aangezien er in dit geweldige jaar op planeet Aarde nog steeds grote evolutionaire veranderingen plaatsvinden!

Grote verwachtingen nu we doorgaan naar de volgende fase van het evenement in 2020 en de langverwachte verschijning van de Gouden Eeuw!

Dank u voor Jullie komst naar de Aarde en voor Jullie geweldige dienst aan de hele mensheid!

Laat ons weten wat de symptomen van ascensie zijn en wat de belangrijkste veranderingen in jullie leven zijn!

De Mars van God!,

Michael en de Pleiadiërs.

U kunt de Schumann-resonantie van de Aarde live volgen op onze ruimteweerinstrumentpagina:


                   --------------------------------------------------------------


Nederlandse vertaling: Marianne