Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 2 juni 2020

Lezing door Axel Burkart: De 2de golf, vanwaar de angst en is deze terecht? / 25 mei 2020

Lezing door Axel Burkart
De 2de golf, vanwaar de angst en is deze terecht?

Axel BurkartTV
Gepubliceerd op 25 mei 2020

Ja welkom bij Axel Burkart TV

Vanavond wil ik nogmaals een korte bijdrage leveren op dat wat op dit moment actueel is, aan dit begrip van de zogenaamde tweede golf. Volgens officiële verklaringen hebben we immers een eerste coronagolf en we hebben al gehoord, we weten niet zeker of dat nu echt dit virus is, een virusgolf. En men is altijd bang dat er een tweede golf zal komen en omdat we met alle middelen verhinderen dat deze komt.

We hebben al een lezing gehad en meer, waar ik aangeduid heb dat de grote Spaanse griep van 1918 met 99 procent waarschijnlijkheid vanuit wetenschappelijk oogpunt geen griepgolf was die deze sterfgevallen veroorzaakt heeft. En nogmaals, dat moeten we ons altijd in ons bewustzijn roepen, massa vaccinaties wereldwijd, met name in de VS - dat betekent - we weten vandaag met een zeer grote waarschijnlijkheid dat de miljoenen doden zijn veroorzaakt door massa vaccinaties. 

En daar komt dit begrip van de tweede golf vandaan. De eerste golf was toen in 1918 in het voorjaar. Die was heel ongevaarlijk. Toen is niet veel gebeurd en in de herfst kwam met een geweldige kracht de zogenaamde tweede golf en dan spreekt men daar van 20 tot 100 miljoen doden. En we krijgen vandaag in de kranten al deze beelden getoond en nu horen we van experts, alles gedocumenteerd maar weinig in openbaarheid gebracht dat al deze doden - of voor het grootste deel - blijkbaar dood gevaccineerd werden.


Dat die door massa vaccinaties gestorven zijn. Dat is natuurlijk een verschrikkelijke zaak. We hebben dan ook gehoord waarom zich toen het grote vergeten heeft voorgedaan. Waarom vrijwel niemand daarover bericht heeft, omdat er natuurlijk een groot belang bestond – met zeer grote waarschijnlijkheid - laat dit alstublieft niet zien, laat dit niet in openbaarheid komen. Men heeft toen logischerwijs geprobeerd dat allemaal te verhinderen, dat men er zelfs maar over nadenkt, dat dat de slachtoffers zijn geweest van massa vaccinaties. Dus dat is iets verschrikkelijks en daar komt deze angst voor de zogenaamde tweede golf vandaan waarmee op dit moment gewerkt wordt.

En nu moeten we ons bewust worden, wanneer die angst voor deze tweede golf eigenlijk werd opgewekt door massa vaccinaties, dan is het duidelijk waar we vandaag bang voor moeten zijn. Voor massa vaccinaties dus. Dat is de heel logische consequentie die nu misschien in het bewustzijn gebracht moet worden – dringend - en dat was het beroep, ja dat was al aan de politiek en de wetenschap, dat ze zich wetenschappelijk gaan bezighouden om de Spaanse griep heel precies te onderzoeken, want het is, zoals ik het ook uiteengezet heb, met uiterst grote waarschijnlijkheid zeker dat geen virus dat veroorzaakt kan hebben maar dat het alleen met massa vaccinaties mogelijk geweest is, die gedocumenteerd zijn.

Dat betekent dat we nu op dit moment een grote angstgolf voor de tweede golf beleven, die eigenlijk door massa vaccinaties is opgewekt. Dat is heel duidelijk. Dat betekent dat waar we bang voor zouden moeten zijn, dat zijn massa vaccinaties en op dit moment zien we dat alles die kant op gaat, het doel dat er echt massa vaccinaties gaan komen en daarom is het ook onze verantwoordelijkheid om hier de waarheid te zoeken. Dat de  wetenschap internationaal, de politiek aangemaand wordt om hier klaarheid te verschaffen. Dat er weer niet iets in de wereld gebracht wordt wat helemaal verkeerd en onwaar is en dat dan waarheidsgetrouw wordt gehandeld. Dat is nu de grote verantwoordelijkheid van de politiek en de wetenschap om dit nu alstublieft, alstublieft op te helderen.

Het is ook onze plicht om de politici erop te wijzen dat ze zich daar alstublieft om bekommeren. Dit is vandaag een grote verantwoordelijkheid in de politiek maar ook in de wetenschap en het is ook duidelijk dat de wetenschap geen taboes mag worden opgelegd. De wetenschap moet de waarheid zoeken en dat is nu dringend geboden en ik wil deze bijdrage afsluiten met een citaat uit die tijd. Het is uit het Engels vertaald in het boek van Hans Tolzin: “Die Seuchen-Erfinder”, (De uitvinders van epidemieën). Daar vindt men verdere verwijzingen naar documenten. Er zijn veel documenten die nu steeds meer aan het licht komen. Dat toen klaarblijkelijk massa vaccinaties deze golf van overlijden veroorzaakt hebben. Dat onderschrijft hier Dr. Eleanor McBean in haar Engelse boek zoals gezegd hier vertaald: “Vaccination Condemned”. Daar schrijft ze een ervaringsverslag en daar wil ik kort een deel uit voorlezen.

Alle artsen en mensen die ten tijde van de Spaanse griep in 1918 leefden, zeggen dat het de meest verschrikkelijke ziekte was die de wereld ooit heeft gezien. Sterke mannen die de ene dag nog gezond en fit waren, waren de volgende dag dood. Dat kan men in alle berichten lezen. De ziekte had de kenmerken van de pest, met daarbij tyfus, difterie, longontsteking, pokken, verlammingen en al die ziekten waartegen deze mensen direct na de eerste wereldoorlog waren ingeënt. Vrijwel de hele bevolking was met een dozijn of meer ziekten, respectievelijk gifstoffen is serums toegediend. Het was een tragedie toen al deze ziekten tegelijkertijd begonnen uit te breken. De pandemie sleepte zich twee jaar voort, in leven gehouden door het toedienen van verdere giftige medicijnen waarmee de artsen de symptomen probeerden te onderdrukken. Voor zover ik kon ontdekken - aldus Dr. McBean – werden alleen gevaccineerden ziek. Zover zij kon achterhalen werden alleen gevaccineerden ziek. Mijn familie - aldus Dr. McBean – weigerde alle vaccinaties. Zo bleven we al die tijd gezond. Wij, die niet gevaccineerd waren, leken de enige familie te zijn die niet de griep kreeg. Zo gingen mijn ouders van huis tot huis om zich zo goed als mogelijk om de zieken te bekommeren, want het was toen onmogelijk om een dokter te krijgen. Ze kregen geen griep en ze brachten ook geen microben mee naar huis die ons kinderen overvielen of iets anders teweegbrachten.

Er werd beweerd dat de griepepidemie wereldwijd 20 miljoen mensen gedood zou hebben, maar in werkelijkheid werden ze door artsen, door microben en dodelijke behandelingen en medicijnen gedood. Deze aanklacht is hard, maar toch is ze juist. Zoals gezegd, is er genoeg informatie beschikbaar om dit alles te bevestigen en in de consequentie betekent dit dat we niet bang hoeven te zijn voor een tweede golf door een virusinfectie wanneer dat waar is, maar dat we bang moeten zijn voor massale vaccinaties. Wat echter niet betekent dat ik een tegenstander ben van vaccinaties of dat er geen goede effecten door vaccinaties zijn, maar dat men hier moet afwegen en hier heel precies moet kijken naar wat er toen is gebeurd.

Het lijkt op een reusachtige poging om honderden miljoenen mensen te vaccineren, zonneklaar. Dit moet worden onderzocht en dan moet men kijken waar vaccinaties zinvol zijn en waar niet. En bovenal moet men de mensen de vrijheid laten om zich te laten vaccineren of niet. Zolang men niet precies weet wat vaccinaties werkelijk veroorzaken. Dat is vandaag dus de verantwoordelijkheid voor de wetenschap en de politiek, dat men dit hier zakelijk opheldert en vooral één ding in acht neemt. Indien wij nu deze angst voor de tweede golf opwekken, betekent dat een tweede golf van angst bij de bevolking die volkomen ongegrond is. Een golf van angst die volledig ongegrond is en wanneer we dan ook nog weten dat bij het testen eventueel te veel mensen er bij worden geteld, dan is dat natuurlijk een tweede aspect waar we vandaag al kunnen zien, wanneer alle corona testen als positief worden gerekend die ook van andere corona virusstammen komen, dan zal de tweede golf met 100% zekerheid komen omdat we de geïnfecteerden ieder jaar hebben.

En dat is hetgeen waar nu precies duidelijkheid moet komen. Van alle kanten de gerechtvaardigde eis, het zoeken naar de waarheid. En dat is wat we hier op dit kanaal, op onze academie en universiteit nastreven. Echt het zoeken naar de waarheid en niet naar stemmingen en polariteiten en meningen en emoties, maar ook altijd alleen maar de waarheid, egaal hoe vooraanstaand, aangenaam of onaangenaam die ook is. Dat wilde ik vandaag bijdragen aan dit actuele onderwerp van de tweede golf en precies dit onvoorwaardelijke streven naar “waarheid".

Hartelijk dank jullie allemaal.

Uw Axel Burkart

Vertaald door Sjra met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Toelichting:

Dit is de transcriptie van het eerste deel van deze lezing.
Her origineel van deze lezing is te volgen op YouTube

Axel Burkart TV – Die 2. Welle, woher die Angst und ist sie berechtigt?

Axel Burkart

Over de oprichter van de academie

Dipl. Mathematiker en Dipl. Informatiker, afgestudeerd aan de TU München 1978.

Geboren in 1951, vader van een dochter, natuur- en geestestwetenschapper, auteur, vrije leraar voor Holisitsche en Spirituele wetenschap, coach, trainer en adviseur. Hij woont momenteel in de buurt van Bad Reichenhall.

Axel Burkart geeft sinds 1976 seminars en cursussen op het gebied van bewustzijnsontwikkeling. In meer dan duizend lezingen informeerde hij over de meest verschillende thema's van de menselijke ontwikkeling.

Sinds 30 jaar zet hij zijn kennis ook om in vele projecten, onder andere in het oprichtigsbestuur van een Waldorfschool en van het toonaangevende Ayurveda-centrum in Sri Lanka. Als auteur is hij bekend geworden door boeken als "Ein Zwiegespräch mit Gott" (1984) "Jungbrunnen Ayurveda", "Die Botschaft des Eremiten", "Das große Rudolf Steiner Buch", "Hauptsache Liebe" und "Faszination Rudolf Steiner".

In zijn werkzaamheden in de industrie (EDV, Verkoop, productmanagement), in zijn zelfstandige werkzaamheden vanaf 1991 als managing partner in zijn eigen BV, in zijn werk als Alchimedus-consultant en op het gebied van coaching en consulting kent hij de praktijk-economische kant op vele niveaus.

Door zijn kennis op het gebied van natuurwetenschap, van technologie en economie, van geesteswetenschap, logica en filosofie, pedagogie, van de oude Vedische kennis als "leraar van de Vedische wetenschap", van yoga en Ayurveda, boeddhisme en christendom, de leer van de ingewijden en zieners van het oude en recente verleden, van theosofie en antroposofie, verbindt hij de twee werelden van de natuur: de materie en de geest op een unieke manier met elkaar.

Daaruit ontstond de impuls voor de oprichting van “Akademi-Zukunft-Mensch” en de meerjarige cursus "Vrijheid - privé-studie in de geesteswetenschap" en voor de verspreiding van antroposofie, ook via video's. Axel Burkart geeft ook al jaren in verschillende steden lezingen over verschillende onderwerpen.
Axel Burkart geeft sinds 1976 seminars en cursussen.