zondag 14 juni 2020

DE BARSTJES IN ONZE BESCHAVING / Chris van Benthem - 13 Juni 2020

DE BARSTJES IN ONZE BESCHAVING
Chris van Benthem - 13 Juni 2020


Steeds meer wordt duidelijk dat, behalve ondernemers uit het MKB, vooral de ouderen in verpleeghuizen het kind van de rekening worden van de Corona-crisis. Deze hulpbehoevende ouderen zijn als onmondige kleuters berooft van hun bewegingsvrijheid en hebben al weken geen direct contact meer met hun familie en vrienden. Dit alles onder het motto van bescherming van deze doelgroep tegen het corona-virus. Veel ouderen spreken uit dat ze in de gevangenis zijn beland en trekken parallellen met de Tweede Wereldoorlog 
(Corona-politie, Covid paspoort, verplichte registratie etc.). Als de noodwet door de Tweede Kamer komt, dan worden deze zaken de dagelijkse werkelijkheid.  

Ook is het op zijn zachtst gezegd vreemd dat tijdens de griepgolf van 2017-2018, waarbij 9.500 mensen zijn overleden, dus ook veel ouderen, geen enkele beschermende maatregelen zijn genomen. Aan Covid-19 zijn nu 6000 mensen overleden. 

De gevolgen van deze inhumane opsluiting in verpleeghuizen worden nu in heel Nederland en daarbuiten zichtbaar. Zelfs ouderen die terminaal zijn mogen slechts mondjesmaat bezoek ontvangen en sterven vaak in eenzaamheid en depressie.

Er is dus totaal geen sprake van maatwerk om de schreeuwende hulpvraag van ouderen in de knel tegemoet te komen. Bij dat maatwerk zouden de hygiëne maatregelen voor de bezoekende familie uiteraard volledig kunnen worden nageleefd om de ouderen te beschermen. 
Een beschaafde samenleving die zichzelf respecteert, zou de zwakken in de maatschappij met compassie en gepaste zorg dienen te behandelen.

Het feit dat dat anno 2020 in Nederland niet gebeurt, betekent dat er barstjes ontstaan in onze beschaving. Deze angstepidemie heeft de fundamenten van onze beschaving en rechtstaat ernstig aangetast. Om de bevrijding van ouderen te bespoedigen zouden jullie als lezers de petitie ‘Stop de Lockdown’ kunnen tekenen en de link zo vaak mogelijk kunnen delen:  https://stopdelockdown.petities.nl/  

Hier een voorbeeld van de situatie op dit moment:

Mijn moeder is stervende en kan niet naar het verpleeghuis vanuit het ziekenhuis, om daar te sterven, omdat er maar 2 uur bezoek per week is toegestaan.

Dat zou beteken dat ze in eenzaamheid en ellende zou sterven zonder de zorg en liefde van de familie. Daarom nemen wij als familie de zorg zelf op ons.

Vandaar de oproep om a.u.b. de petitie Stop de Lockdown te tekenen.

De Corona-maatregelen worden van bovenaf verplicht opgelegd en zijn niet zoals Minister Grappenhaus ons wil doen geloven in een actualiteiten programma, een vrijwillige keuze van de bevolking. Naast de vernietiging van de economie, wordt door deze rigide maatregelen van de regering, de menselijke waardigheid en vrijheid op onaanvaardbare wijze aangetast. Van directies en crisisteams van verpleeghuizen wordt in eerste instantie verwacht dat ze gaan staan voor een humane en gepaste zorg voor hun cliënten. Nu voeren ze als slaafse overheidsmedewerkers bevelen uit omdat dat nou eenmaal zo moet. Waar hebben we dat toch eerder gehoord. 

Een waardige beschaving beschermt de zwakken in de samenleving en heeft het welzijn van hen hoog in het vaandel staan. Deze beschaving is gebouwd op burgerrechten en democratie. Dat is op dit moment in Nederland en andere landen ver te zoeken. Iedere weldenkende burger zou zijn/haar gezonde verstand dienen te activeren en de vrijlating van ouderen dienen te eisen en de terugkeer naar rechtvaardigheid, respect en vrijheid.

Tekst uit petitie Stop de Noodwet (inschrijving niet meer mogelijk) 

    ‘Het kabinet is bezig met een noodwet die de vrijheden van burgers door Covid-19 kan inperken. Handhavers mogen uw huis binnendringen, zij mogen straffen, zij mogen u opsluiten enz als u zich niet aan de regels     ( bijv. 1,5 afstand) houdt, die gelden voor deze ‘enorme dreiging’ van dit dodelijke virus voor de volksgezondheid!’

Ook hier zijn de parallellen met de geschiedenis voor het oprapen. Mensen word wakker en claim uw rechten als vrij en onafhankelijk persoon.

Wij leven in een land waar men straffen gebruikt om burgers te dwingen hun agenda te volgen, dit zijn de mensen waar u op hebt gestemd, een reden temeer om vooraleer een volgende keer te stemmen even goed aan deze tijd terug te denken.

Chris van Benthem