Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 3 juni 2020

AARTSENGEL MICHAEL: Jullie, de Wegbereiders, Zijn de Hoop voor de Toekomst / Ronna Herman – LM Juni 2020

AARTSENGEL MICHAEL:
Jullie, de Wegbereiders, Zijn de Hoop voor de Toekomst
Ronna Herman – LM Juni 2020

Geliefde meesters, het is absoluut noodzakelijk dat jullie de cruciale aard begrijpen van de indrukwekkende, versnelde en snel veranderende tijden die jullie nu doormaken.
Jullie bevinden je in de laatste fase van een specifieke tijdseenheid en jullie zijn allemaal onderworpen geweest aan een uniek systeem van regels. Totale vrije wil werd als een geweldig geschenk geacht; het werd echter een grote last toen de mensheid in het brede spectrum van dualiteit zonk, wat tot grote pijn en lijden heeft geleid.

Er was een niet-inmengingsclausule in de regels geschreven en de gespecificeerde tijd voor deze specifieke fase van de schepping moest worden uitgespeeld voordat onze Vader/ Moeder God kon verklaren:

"Het is genoeg! Het is tijd om bemiddeling te doen!
Er zal een Goddelijke dispensatie zijn voor degenen die ernaar streven om Zelfmeesterschap te bereiken en de Spirituele Hiërarchie en het Engelenrijk zijn bevoegd om assistentie te verlenen op elke manier die passend is binnen het kader van de Kosmische Wet. ”

De Wet van Gratie bestaat als de hogere frequenties van de Karmische Wet, en zal voortaan van toepassing zijn op de tevoorschijn komende groep van Werelddienaren, evenals op de aspiranten en discipelen op het pad van ascensie.

Zoals dit specifieke tijdperk ten einde loopt, zal er een nieuw systeem van regels en wetten zijn dat van toepassing zal zijn op alle tevoorschijn komende spiritueel-menselijke wezens.
Er is een nieuwe, meer uitgebreide cyclus van de Schepping gaande en jullie die ernaar streven een verenigde bewustzijnsstaat te bereiken, zullen worden aangewezen als medescheppers van de toekomst.
Als een Lichtstraal van God is jullie Goddelijke Missie het verruimen van de grenzen van het Godsbewustzijn.
Jullie doel is om een meester van manifestatie te worden, de Essentie van Creatie naar voren te halen, deze te activeren in jullie Heilige Hart, en via specifieke gedachten vanuit jullie Heilige Geest, vormend de God-substantie in een eindeloze verscheidenheid aan vormen.
Zo worden jullie een echte uitstrekking van onze Vader/ Moeder God.

Jullie, de wegbereiders, zijn de hoop voor de toekomst.
Jullie zijn de basis aan het leggen voor een nieuwe sociale orde.
Het is van cruciaal belang dat jullie het midden van het pad bewandelen.
Een zelfmeester kiest geen partij, noch voor, noch tegen de conflicten die momenteel over de hele wereld woeden.
Jullie persoonlijke kracht is het meest effectief wanneer jullie gecentreerd blijven in jullie Heilige Hart en jullie worden geleid door de wijsheid van jullie Heilige Geest.
Jullie houding moet altijd die van goede wil zijn en jullie platform moet zijn voor het hoogste goed voor al.

Terwijl jullie actief op zoek zijn naar verlichting en ernaar streven om terug te keren naar balans en harmonie binnenin, het is belangrijk dat jullie je bewust worden van bepaalde karmische beperkingen die jullie Ziel heeft geaccepteerd als leerervaring in dit leven.
Er zijn specifieke beperkingen en voorwaarden die niet kunnen worden gewijzigd, en de les is om ze gracieus te accepteren en te streven naar uitmuntendheid binnen het kader van de grenzen die jullie zijn opgelegd - niet als straf, maar als kans om tegenstrijdige energie en denkpatronen in evenwicht te brengen.
Wij willen echter benadrukken dat dit leven uniek is voor elke ziel op Aarde, en in welke omstandigheden dan ook waarin jullie geboren zijn, er is een kans voor grootsheid en een reservoir aan kennis en talenten die nodig zijn om Zelfmeesterschap te bereiken. Jullie zijn ontworpen om een meester in manifestatie te zijn, een medeschepper met door God gegeven vermogens.

De eerste stap is beseffen dat jullie geprogrammeerd zijn binnen het DNA Genius Potentiaal en een breedspectrum aan talenten en capaciteiten. Jullie kozen, voordat jullie incarneerden, een reeks omstandigheden met specifieke mogelijkheden die meer direct beschikbaar zijn dan andere. Hoewel het volledige scala van jullie gaven en talenten in reserve wordt gehouden, hebben jullie de mogelijkheid om ze naar voren te brengen, zodat jullie ze kunnen gaan actualiseren, integreren en gebruiken.

Jullie moeten toegang hebben tot de hogere Dimensionale niveaus van de hersenen om contact te maken met jullie Zielzelf en de Wezens van de hogere rijken. Jullie brein is samengesteld uit meerdere bewustzijnsniveaus. Het lagere brein en de drie lagere chakra's zijn het rijk van het bewustzijn dier-mens van de mensheid.
Het is meestal instinctief en haalt veel van zijn informatie uit het collectieve bewustzijn van het astrale vlak en uit het bewustzijn van de Aarde. Overleven en het ego-wensenlichaam beheersen de gedachten en verlangens van de massa en vormen zo het overheersende beeld van de werkelijkheid. De focus ligt op de externe, materiële wereld en op dienstverlening aan het Zelf.

Terwijl jullie bewustzijn naar de breinactiviteit van het middenniveau gaat, beginnen jullie het proces om een spiritueel-menselijk wezen te worden en jullie aanvoelende natuur zal geleidelijk aan naar omhoog bewegen om het hart en de keelchakra op te nemen, tot één lichaam te verenigen. Een geleidelijk ontwakingsproces begint wanneer jullie Ziel jullie met duwtjes op het pad van bewustzijn brengt en de reis van Ascensie begint. Een aspirant op het pad moet het astrale vlak doorkruisen en controle krijgen over het emotionele en astrale lichaam - de lagere natuur (de drie lagere chakra-centra) - wat de weg zal openen naar de verfijnde frequenties van de kosmische waarheid via jullie Hogere Zelf, gidsen, leraren en helpende Engelen.
Onschadelijkheid in denken, woord en daad met gerichte observatievaardigheden zijn belangrijke eigenschappen van een zelfmeester. Jullie moeten de geest zuiveren van vervormde, negatieve, verijdelende gedachten voordat jullie een uitstraler van Licht kunnen worden in de duisternis en vervorming van de lagere Dimensies.

Het is belangrijk dat jullie begrijpen: naarmate jullie frequentiepatronen of Ziellied verfijnder worden, jullie houding en bevattingsvermogen zich zullen afstemmen op steeds hogere bewustzijnsniveaus. Jullie Etherische Lichaam zal ook geleidelijk aan veranderen, en het zal beginnen te reageren op de hogere frequentie-energieën. Dienstverlening aan Zelf evolueert geleidelijk in een verlangen om de Goddelijke Missie te vervullen en om dienstverlening als groep te ondernemen.

Als een verlicht wezen, beginnen jullie een brug van bewustzijn terug te bouwen naar de hogere rijken van dit Sub-universum.
Dit pad werd in oude, esoterische leringen de Antakarana genoemd en wordt momenteel ook wel de Regenboogbrug genoemd.
Om terug te keren naar Zelfmeesterschap, moeten jullie leren de drie aspecten van jullie mentale aard te gebruiken: het brein, de geest en de Ziel. Jullie moeten ook de negatieve vervormingen van het onderbewustzijn opruimen en het bewuste denken afstemmen op jullie Zielzelf, zodat de wijsheid van jullie Ziel en Hoger Zelf door jullie vier lagere lichaamssystemen kan gaan stromen.
Onthoud dat elk atoom en alles van jullie fysieke Wezen bewustzijn heeft; het moet verlicht worden en afgestemd op de hogere frequentiepatronen van Ascensie. Jullie zijn gemaakt van Goddelijke Essentie. Jullie zijn een vonk – een fragment- van de Opperste Schepper. Jullie hebben latente bevoegdheden die erkend en ontwikkeld moeten worden. De mensheid heeft grote behoefte om haar spirituele geheugen op te frissen en de krachten van een Meester van Licht te ontwikkelen.

De Antakarana is samengesteld uit vele zijrivieren of lichtstromen, die uiteindelijk de verbindingen tussen de vele facetten van het Zelf en jullie Overziel Hogere Zelf zullen versterken en vergroten en uiteindelijk jullie Heilige Triade die op jullie wacht in het laagste subniveau van de Vijfde Dimensie. Deze lichtstromen hebben bewustzijn en ze bevatten de intelligentie van jullie meerdere niveaus van Zelf die in de hogere Rijken verblijven. Zoals wij jullie hebben verteld, wordt het onderbewustzijn bewust, en de bewuste geest opent zich voor de wijsheid van het bovenbewuste, welke de mysteries van dit sub-universum bevat. Jullie, de aspiranten op het Pad, worden bekwaam in het bouwen en gebruiken van meerdere Piramiden van Licht en Kracht in de Vijfde Dimensie terwijl jullie langzaam maar zeker gewend raken aan een lagere Vijfde-Dimensionale omgeving.
Velen van jullie hebben de paden naar de Lichtsteden geopend, zodat jullie geleidelijk aan hogere en meer verfijnde lichtfrequenties kunnen opnemen. Jullie bereiden jezelf ook voor op regelmatige interactie met de vele Facetten van jullie Hogere Zelf en de grote Lichtwezens.

Het is tijd dat de volgende stap in het Ascentieproces begint, en veel van de gevorderde aspiranten op het Pad raken al bedreven en verdiepen zich in de procedures. Op dit moment lijdt het geen twijfel dat degenen die op een of andere manier gevorderd zijn in spiritueel bewustzijn, hun ontwakings- en evolutieproces versnellen als nooit tevoren in de geschiedenis van de Aarde.
Deze stap is absoluut noodzakelijk, zodat meer en meer van jullie kunnen optreden als zenders en vertolkers van de Universele Wet en de Kosmische Waarheid. De roep om hereniging is voor velen van jullie aan het beginnen, waarbij jullie verfijnde Ziellied verschillende leden van je Overziel-Hogere Zelf bereikt. Terwijl jullie je trillingspatronen verfijnen en jullie Energetische Handtekening een bepaald niveau van harmonie bereikt, zal jullie Ziellied beginnen te weerklinken in en door de Vierde, naar de Vijfde, en voor sommigen van jullie, mogelijk zelfs tot in de Zesde Dimensie. Dientengevolge, zullen jullie via Stromen van Licht beginnen verbinding te maken met de auravelden van enkele van de Zielsfragmenten van jullie Hogere Zelf.

Langzaam worden deze gezegende Facetten van jullie Zelf zich bewust van jullie, en geleidelijk aan zullen zij beginnen met het proces van het uitwisselen van Geheugen Zaadatomen met hoger bewustzijn met jullie. Degenen van wie de resonantie lager is dan die van jullie, zullen in de rij gaan binnen het juiste Dimensionale niveau lager dan jullie, terwijl degenen die op het Pad vooruit jullie zijn, langzaam dichterbij zullen komen binnen de kolom van Licht boven jullie.
Jullie zullen ook lateraal, maar ook hoger, naar de verfijnde rijken gaan terwijl alle fragmenten van jullie Hogere Overziel Zelf geleidelijk het proces beginnen om dichter en dichter naar jullie centrale kolom van Goddelijk Licht te gaan. Voor sommigen van jullie zal deze informatie verwarrend zijn; Velen van jullie ervaren dit proces echter in verschillende gradaties tijdens jullie nachtelijke (slaap) verblijf of tijdens meditatie. Daarom wensen wij jullie een basisbegrip te geven van wat er plaatsvindt op de verschillende niveaus van het Ascentieproces. Wij zullen dit de komende tijd verder en dieper bespreken. Terwijl jullie de mysteries van Kosmische Waarheid bestuderen en erin duiken, zullen jullie een reservoir van kennis beginnen op te bouwen waaruit kan worden geput wanneer nodig.
En wanneer jullie verder toegang verkrijgen tot jullie Heilige Geest, zal het lijken alsof jullie gebruik hebben gemaakt van een Kosmische informatiebron. In het begin zal het echter jullie eigen oude, uitgebreide verleden zijn dat jullie ter beschikking wordt gesteld.
Jullie worden steeds gevoeliger voor ideeën, concepten en complexe informatie en jullie krijgen de mogelijkheid om naar believen gebruik te maken van deze rijke voorraad aan informatie.

Naarmate jullie evolueren en bekwaam worden in het delen van jullie wijsheid met anderen, zullen jullie steeds gevoeliger worden voor de subtiele boodschappen, concepten en ideeën van jullie gidsen, leraren, helpende Engelen en de ver-Licht-e Wezens uit de hogere rijken.
Wanneer jullie de informatie die jullie hebben verzameld in wijsheid hebben veranderd, en jullie een levend voorbeeld zijn geworden van elk nieuw, geavanceerd bewustzijnsniveau, dan zullen jullie gekwalificeerd zijn om de concepten aan anderen te leren.
Jullie moeten ervaren wat jullie onderwijzen en een lichtend voorbeeld worden, wat de meest effectieve manier is om de aandacht van anderen te trekken. Onthoud, mijn dapperen, in elk tijdperk en elke grote cyclus worden Kosmische Wijsheid en Goddelijke Waarheid beschikbaar gesteld aan mensen met een open geest en liefdevolle harten. Onderwerping aan de Wil van onze Vader/ Moeder God betekent naleving van de Universele Wetten zoals ze aan jullie worden geopenbaard. Een zelfmeester streeft er altijd naar de hoogste keuzes te maken, heeft een brandend verlangen om anderen te dienen en is altijd verantwoordelijk voor eigen acties. We zien het Licht op veel plaatsen over de hele wereld uitbreiden en aan kracht winnen.

We zien ook jullie uitstraling en invloed groeien, en jullie maken een positieve impact op meer levens dan ooit tevoren.
Jullie moeten gecentreerd blijven in het hart en Zielsgericht blijven terwijl chaos en angst groeien en zich over de hele planeet verspreiden. Wij hebben nu onze krachten gebundeld en wij zijn en zullen altijd onoverwinnelijk zijn, want wij vervullen een Goddelijk mandaat van onze Vader/ Moeder God.

Eeuwige liefde, bescherming en zegeningen zijn voor en van jullie, nu en voor altijd meer.

IK BEN Aartsengel Michaël.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*

*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:  RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​ ã 2000/2020.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^


Ronna Herman is internationaal bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.
De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht, Laat het Licht zijn).


Vertaald door Anja.