Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 21 mei 2020

Jezus: De meesten gaan een nieuw gevoel van vrijheid, van soevereiniteit ervaren. / via John Smallman / 14 Mei 2020

Jezus:
De meesten gaan een nieuw gevoel van vrijheid, van soevereiniteit ervaren.
via John Smallman / 14 Mei 2020


Ondanks de zogenaamde pandemie en de wereldwijde lock-down, is alles goed! De mensheid is aan het ontwaken, precies zoals goddelijk gepland. Het leven in de illusie bewijst uiteindelijk voor de overgrote meerderheid van de mensen compleet onacceptabel te zijn en dat is terecht. Als gevolg van de veranderingen die zich wereldwijd voordoen, zullen er veel meer delen in de billijke verspreiding van de overvloed van de Aarde, terwijl tegelijkertijd actie wordt ondernomen om de huidige roofbouw, die boren, mijnbouw en het opblazen hebben veroorzaakt, aanzienlijk te reduceren. Voor de mensheid is de tijd gekomen om op te staan en ware zorgdragers voor de planeet  - Gaia - te worden en voor iedereen die op en in binnenin haar woont, in wederzijdse afhankelijkheid van elkaar haar met eer en respect behandelen voor het jullie allemaal al zo lang zo liefdevol en heilzaam ondersteunen. Het is tijd om Gaia, waarvan alle bewuste leven afhankelijk is, te bedanken, want dat is lang verwaarloosd en dat doen is al lang over tijd.   

De van overheidswege aan de mensheid opgelegde geestelijke opsluiting of lock-down, heeft mensen de tijd gegeven om regelmatig diep na te denken over hoe zij hun levens wensen te leven, welke veranderingen ze willen aanbrengen in hun dagelijkse routines en hoe ze willen omgaan met alle relationele problemen die zich hebben voorgedaan wanneer de opsluiting ten einde komt. Velen zullen tot de ontdekking komen dat ze nu een volledig andere voorstelling hebben van hoe ze met hun levens verder wensen te gaan, nu ze in werkelijkheid lange tijd in retraite hebben doorgebracht en onafgehandelde of ontkende kwesties in hun bewuste besef hebben laten bovenkomen om te worden erkend en afgehandeld. En dan wordt, met de wijsheid die een aanhoudende periode van rust oplevert, wat niet langer meer dient en hen zeer verontrust heeft, met liefde en dankbaarheid losgelaten.  

Het leven als mens confronteert mensen met vele lessen die ze – voorafgaand aan hun incarnatie - uitgekozen hebben om te ervaren om zo hun spirituele evolutie te bevorderen. Echter, velen van hen bleven vanwege de druk en de stress van het menselijke dagelijkse leven oningeburgerd, maar de pijn of lijden die zich ontwikkelde omdat ze oningeburgerd bleven en derhalve, ondanks dat ze ongezien of genegeerd werden, er toch mee moesten omgaan. Dit gebrek aan besef leidt vaak tot angst, oordeel en verbittering en mondt uit in ongelukkige en onbevredigende levens. Nu, met de inzichten die velen als gevolg van het opgesloten zitten verworven hebben, zonder gemakkelijke toegang tot hun vermaak waar zo velen zich – om het omgaan met hun problemen te vermijden - op zijn gaan verlaten, zullen velen de soort levensverbeterende veranderingen, die noodzakelijk zijn om hun proces van ontwaken te voltooien, doorvoeren. De meesten gaan een nieuw gevoel van vrijheid, van soevereiniteit ervaren, terwijl ze de controle over hun levens oppakken in plaats van anderen toestemming te geven om hen te sturen en te manipuleren.  
  
Jullie werden vrij geschapen en omdat Liefde de vrijheid van alle geschapen wezens eert en respecteert, weten jullie diep van binnen, dat vrijheid jullie natuurlijke door God gegeven staat is. Echter, binnen het spel dat jullie gespeeld hebben, is het besef van jullie goddelijke soevereiniteit voor je verborgen gebleven en zodoende is het individuele pad dat ieder van jullie voorafgaand aan je incarnatie plande en dat werd ontworpen om jullie te helpen om jullie ware aard bloot te leggen en te herontdekken, tot nu toe verborgen gebleven. De tijd die jullie de laatste paar maanden onverwacht ter beschikking is gesteld, tijd die jullie niet gezocht of om gevraagd hebben, heeft jullie een prachtige gelegenheid gegeven om enorme persoonlijke vooruitgang te boeken in het herinneren wie jullie werkelijk zijn. Terwijl jullie uit de opsluiting komen zullen jullie ontdekken dat velen deze tijd zeer creatief en met succes gebruikt hebben om liefdevolle acceptatie te beoefenen van wat er ook in hun levens gebeurde en hen in staat stelde om het gevoel van het eigen wezen te versterken en tegelijkertijd de relatie met hun partners, families en vrienden te versterken en te bekrachtigen, als een groeiend besef van wederzijdse onderlinge afhankelijkheid van de mensheid van elkaar – van jullie Eénheid met elkaar en met Bron.

Om echt te weten – en met grote zekerheid – dat jullie Eén zijn, dat er maar Eén is, ofschoon die Ene als velen verschijnt, is uiterst krachtgevend. Het lost jullie angsten op en vestigt binnenin jullie een prachtige staat van vrede en zelfacceptatie die jullie naar een toestand van acceptatie  en liefde voert voor alles wat er in jullie leven verschijnt, of jullie nu alleen op jezelf wonen of in gezelschap met anderen. Jullie stemmen in met het leven zoals het zich ieder moment voordoet. Jullie zouden niet leuk kunnen vinden wat het jullie biedt, maar – omdat jullie het liefdevol accepteren – ontdekken jullie dat je er mee om kunt gaan. Wanneer jullie dit op een regelmatige basis beginnen te beleven, neemt jullie zelfvertrouwen, jullie vertrouwen dat jij – het Ik of Mij waarmee jullie je identificeren – in orde is, oké, toe. Met als resultaat dat jullie je steeds regelmatiger in een toestand van vrede zullen vinden, voor langere periodes en in staat om op een rationele en praktische manier om te gaan met alles wat zich voordoet, in plaats van overweldigd te worden door ongecontroleerde emoties die jullie kunnen sturen, of klaarblijkelijk kunnen dwingen om iets te zeggen of te doen wat ongepast is en wat, wanneer jullie er later in kalmte op terugkijken, heel intens zou kunnen spijten.

Ondanks de angst en de bezorgdheid die velen gevoeld hebben toen het COVID-19 virus zich over de wereld verspreid heeft en een groot deel van de mensheid negatief beïnvloed heeft, heeft het mensen naar een intense en noodzakelijke reis van zelfontdekking geleid. Velen zijn in staat geweest om lang vastgehouden gevoelens van ontoereikendheid en onwaardigheid los te laten - iets wat de overgrote meerderheid voor een groot deel van hun leven ervaren / iets wat het afgehouden heeft om het wonder van zichzelf te delen met anderen. Jawel, het “wonder van jullie zelf!” Jullie zijn allemaal prachtige goddelijke wezens en wanneer jullie jezelf de vrijheid kunnen toestaan om jezelf en je persoonlijke creatieve vermogens te tonen aan iedereen waarmee jullie in contact komen, in plaats van alleen maar dat aspect van jezelf te tonen dat jullie opvoeding jullie heeft doen geloven dat acceptabel is, jullie jezelf ontdekken als plezier hebben om jezelf te zijn, in plaats van jezelf zorgen te maken en bang te zijn dat anderen jullie, je gedrag en je levensstijl negatief zullen oordelen.     
Wanneer jullie jezelf accepteren en die wezens aan anderen tonen zonder bezorgd te zijn over hun meningen over jullie, zullen jullie ontdekken dat de overgrote meerderheid van degenen waarmee jullie in contact komen je ook zal accepteren. In feite zullen ze jullie bewonderen en eren voor wie jullie zijn, want ze zullen nu de werkelijke jij zien, het goddelijke wezen, het eeuwig geliefde kind van God dat vanuit je vandaan straalt wanneer je de intentie plaatst en leeft om alleen maar liefdevol te zijn, wat er ook gebeurt.

Wat de belangrijke media ook zullen vertellen over het Corona virus en de effecten dat dit wereldwijd heeft, accepteer en weet – zoals jullie in het diepste van je wezen echt doen – dat jullie in dit huidige moment precies zijn waar jullie bedoeld zijn om te zijn, precies ervaren wat jullie behoren te ervaren, terwijl jullie snel en uiterst effectief voorwaarts gaan op je pad van ontwaken. En accepteer ook dat jullie alle anderen met wie jullie in contact komen op die manier prachtig attent maken, hoe dan ook, op de Werkelijkheid van het proces van ontwaken en hen daarbij enorm helpen terwijl ook zij voorwaarts gaan naar het ontwaken.

Op dit moment zijn jullie precies waar je moet zijn, waar je bedoeld was om te zijn toen jullie je levenspad planden voorafgaand aan je incarnatie om op een prachtige manier te helpen bij het ontwakingsproces van de mensheid. Jullie zouden op dit moment nergens anders kunnen zijn om in dit proces beter te helpen. Dus, zelfs wanneer het lijkt alsof jullie op een pad zitten van weinig betekenis, een pad waarop jullie praktisch weinig bemoedigende feedback krijgen, of zelfs helemaal geen, weet – zoals jullie dat echt doen – dat ieder van jullie prachtig werk doet om dit ontwakingsproces naar zijn meest verbazingwekkende en goddelijk bedoelde voltooiing te brengen – VOLLEDIG BEWUSTE BESEF van jullie eeuwige Eénheid met Moeder/Vader/God. VERHEUG je, want jullie zijn, net als ik, Eén met God.  

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Vertaald door Sjra