Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 27 maart 2020

Jezus: Er is geen goddelijk oordeel / 21 Maart 2020 door John Smallman

Jezus:
Er is geen goddelijk oordeel
21 Maart 2020 door John Smallman

Jullie bevinden je aan de vooravond van grote onthullingen, die de mensheid zullen verbazen en opschrikken, want de mate van corruptie en bedrog in menselijke aangelegenheden, aangewend door degenen die jullie al hele tijdperken lang overheersen en controleren, wordt door enkele zeer moedige onderzoekers van uiterste integriteit aan het licht gebracht. Onderdeel van het spel van afscheiding is de motivatie geweest van hen met een hoge intelligentie om zich op te werpen als leiders en bestuurders omdat zij zichzelf als superieur aan anderen beschouwen en derhalve de macht en privilege volledig verdienen. Zij zien “de Massa” als een hulpmiddel om hen hun doelen helpen te bereiken. Zij zijn verschenen als keizers, als koningen, als dictators, als stamhoofden, als belangrijke mensen die hun posities “rechtmatig” hebben geërfd op basis van hun Koninklijke bloedlijnen en ze zijn tot het uiterste gegaan om te voorkomen dat deze bloedlijnen worden “vervuild”. Ze zijn altijd zeer gesloten geweest en hebben altijd, zonder enige gewetenswroeging, iedereen verwijderd die zich niet aan hun autoritaire manier van handelen onderwierp, inclusief de leden van hun eigen families. Hun honger naar macht is altijd onverzadigbaar geweest. Nu staan hun geheimen en hun criminele activiteiten op het punt om te worden onthuld, worden in feite al onthuld. 
     
Velen hebben degenen in hoge posities verdacht van schandelijke activiteiten, die al een heel lange tijd gaande zijn, maar, tot nu toe is er geen manier geweest om deze activiteiten of de eerzucht van deze diep egoïstische mensen  te ontmaskeren en hen ter verantwoording te roepen. Er hangt een enorme verandering in de lucht en het zal er heel wat verbazen wanneer, wie de “goede mensen” zijn bekend wordt. In de bedrieglijke wereld is niets wat het lijkt.

De werkelijkheid is Liefde en er is niets anders dan Liefde. In de onechte wereld, de wereld van vorm, waar bewust leven zichzelf ervaart als een fysiek wezen, lijken materiële vormen afgescheiden, persoonlijk, los van elkaar. Deze onwerkelijke wereld, de wereld van illusie, werd met de uitdrukkelijke bedoeling opgezet om afscheiding, individualiteit en eenzaamheid te ervaren en heeft die dit uiterst goed gedaan.

Ofschoon de hedendaagse wetenschap nu heel helder heeft aangetoond dat er slechts één uitgestrekt en oneindig energieveld bestaat waarbinnen alles verbonden is en dat daarom fysieke afscheiding onmogelijk is, blijft desalniettemin de manier waarop de mensheid zichzelf en alle leven in vorm ervaart een ervaring van afscheiding – ik, lichamelijk totaal afgescheiden van ieder ander. Dit is de ervaring van de mensheid geweest vanaf dat de illusie is opgezet, zuiver voor dit doel en omdat deze overtuiging zo diep zit ingeworteld in het menselijke collectief, is het heel moeilijk om op te lossen. Omdat het, nog voor een korte tijd, een schijnbaar volledig geldige overtuiging is, zullen degenen met intens egoïstische persoonlijkheden doorgaan zich te gedragen zoals ze dat al hele tijdperken lang gedaan hebben, door namelijk voor zichzelf te zorgen en intussen de rechten en behoeften van anderen negeren.

MAAR, de mensheid is aan het ontwaken! Derhalve heeft de overgrote meerderheid van de mensen de waanzin van het leven van afgescheiden levens waarin iedereen alleen maar voor zichzelf zorgt, ingezien, of beginnen dat nu te zien. Jullie geschiedenis van eindeloze conflicten en de daaruit voortvloeiende pijn en lijden van zo velen, laten heel duidelijk de resultaten van deze overtuiging zien en van het gedrag dat hieruit voorkomt. De mensheid is klaar voor verandering, voor ontwaken en het collectieve besluit om te ontwaken is genomen en jullie ontwaken gebeurt precies nu. Met als resultaat dat veel wat er verborgen is nu aan het licht gebracht wordt en omdat de mensen het systeem, dat hen eindeloos heeft gebruikt en misbruikt, tot voor kort nog geloofden, zal wat wordt onthuld voor velen immens schokkerend en verontrustend zijn. Er is zelfs een sterk gevoel van ongeloof dat deze waanzinnige criminele activiteiten en bedrog zo lang hebben kunnen doorgaan en de mensen vragen zichzelf – en hen met wie ze regelmatig contact hebben – af: “Kan dit echt waar zijn? Dan hadden wij daar zeker iets van geweten. Zijn onze regeringen en hun bondgenoten echt zo volslagen en crimineel corrupt?” En het antwoord wordt heel duidelijk en is uiterst ondubbelzinnig: JA.         

Ontwaken is het bewust worden van Eénheid, weten dat Allen Eén zijn en in dat weten zullen vrede en vreugde ontstaan. Ontwaken is jullie harten volledig openen voor Liefde. Dat betekent dat alles wat niet perfect in lijn ligt met Liefde, alles wat onwerkelijk is – oordeel, verbittering, haat, wrok enz. – terug moet worden opgelost naar het niets van waaruit het schijnbaar is ontstaan. Niets kan vanuit het niets ontstaan, dus is het alleen maar een zaak van het erkennen van bepaalde liefdeloze gedachten en overtuigingen en ze laten gaan om zodoende jullie harten volledig te vullen met Liefde. Jullie doen dit gewoon door jullie kracht, jullie punt van aandacht er aan te onttrekken en dan zijn ze verdwenen. Want het is door jullie keuze om de aandacht er op te richten dat jullie deze schijnbaar werkelijk maken – en enkel en alleen maar in jullie gedachten! De moeilijkheid is dat jullie dit heel duidelijk in anderen zien, maar jullie ego’s doen uitstekend werk door dit voor jezelf verborgen te houden. Jullie zouden het leuk kunnen vinden om door je huis te lopen dat jullie heel lang bewoond hebben en de enorme opeenstapeling van “spullen” en “rommel” die jullie niet langer meer nodig hebben op te ruimen en verrukt zijn van de grote vrije ruimte die dan beschikbaar is en waarin jullie kunnen groeien en volledig jezelf zijn.   

Er is geen enkele noodzaak om op onderzoek uit te gaan en degenen die zich hebben misdragen voor het gerecht te brengen. Want door dit te doen laat je jezelf in met oordeel en verkleint daarmee de beschikbare ruimte in je harten voor vrede, vreugde en Liefde. Zij die zich hebben misdragen ontwaken ook en de meerderheid zal bewust worden, zullen gechoqueerd en ontsteld zijn over wat ze binnenin zichzelf ontdekken – de “troep” die in hun bewustzijn omhoog komt, “troep” die heel lang ontkend of genegeerd is – en ze zullen hulp zoeken om deze los te laten. Velen van jullie kozen om op dit punt in de menselijke spirituele evolutie te incarneren om dit soort uitzonderlijk liefdevolle hulp te bieden aan hen die bewust worden en ontsteld zijn van het persoonlijke wangedrag waarmee ze zich hebben ingelaten.

Onthoud, ALLEN, zonder uitzondering, zijn geliefde kinderen van God en ALLEN zijn de verloren zonen die terugkeren naar Huis, naar de meest prachtige vieringen. Er is geen goddelijk oordeel, er is alleen maar een zelf-oordeel en het is de goddelijke Wil dat jullie hiermee ophouden en van afzien. Vergeef jezelf, vergeef alle anderen en ontwaak waarlijk naar het volle besef van jullie eigen Goddelijkheid. God schept alleen als Zichzelf en Zij doet dat altijd met oneindige perfectie!

Terwijl jullie laatste onontwaakte momenten voorbij stromen, geniet alstublieft in de wetenschap dat alles goed is, dat alles zich perfect ontvouwt zoals Vader/Moeder/God het altijd bedoeld hebben.

Jullie liefdevolle broeder, Jezus.