Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 23 maart 2020

Einde van het corornavirus-meditatie op 5 april 2020 / 23 maart / door Ella Ster


Nu er een wereldwijde crisis is en veel landen in lock-down zijn of gaan, worden steeds meer mensen ervan doordrongen dat het belangrijk is om dingen weer naar onze hand te zetten. Een massameditatie is een van de dingen die we kunnen doen. Vandaar de oproep om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen aan de wereldwijde massameditatie op 5 april.

Het is tijd om eerdere meningsverschillen te laten voor wat ze zijn en ons te verenigen. Om te focussen op wat nu écht belangrijk is en wat we allemaal heel graag willen: bevrijd zijn van een tiranniek systeem. We willen een wereld gebaseerd op harmonie, vrede, respect en overvloed voor iedereen. Een wereld waarin gezondheid normaal is en het coronavirus is geneutraliseerd.

Het is tijd om het lot van onze wereld in eigen handen te nemen! We zijn het er allemaal over eens dat het planetaire bevrijdingsproces te lang duurt. De huidige tijdlijn gaat nu niet in de meest optimale richting. Met de geplande massameditatie hebben we de kans om collectief de tijdlijn te verschuiven naar een optimale tijdlijn voor planetaire bevrijding. Daarom maken we gebruik van de grootse astrologische configuratie van de Jupiter-Plutoconjunctie op 5 april. Om hiermee een portaal te creëren waarmee we ons bewustzijn zullen verenigen en het proces zal activeren dat de optimale ascentietijdlijn voor de planeet zal consolideren.