Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 22 maart 2020

De Grote Angstaanjaging door Aartsengel Metatron / Gekanaliseerd door Natalie Glasson -

De Grote Angstaanjaging
door Aartsengel Metatron
Gekanaliseerd door Natalie Glasson -
Original Source: Sacred School of OmNa

Groeten en liefde aan alle wezens die zich nu met mijn energie verbinden. Ik ben Aartsengel Metatron.
Het is een eer om in jullie aanwezigheid te zijn. Ik kom in antwoord op jullie oproep tot hulp, persoonlijk en voor de wereld. Er vindt een grote verschuiving plaats binnen het bewustzijn van de mensheid, veel van de inner-sferen ondersteunen de Aarde, delen hun waarheid om de mensheid te bekrachtigen en te inspireren. Weet alstublieft dat veel lichtwezens vanuit de inner-sferen naar voren komen om hulp te bieden en in antwoord op jullie verzoek is het gewoon nodig dat jullie en alle wezens de intentie hebben om open te staan om deze hulp te ontvangen.

"Ik ontvang dankbaar alle hulp en steun die ik nodig heb en verlang van de inner-sferen en de Schepper."

De Vlammenuitstraling van het Licht en de Vergroting van Angst
Ik, Aartsengel Metatron, wil eenvoudig en duidelijk spreken. Duidelijkheid is nu voor velen nodig om vrede, vertrouwen en waarheid te brengen. In 2020 zond de Schepper een lichtstraal uit in het hele Universum van de Schepper, inclusief de Aarde. Dit stond bekend als de" 2020 Blaze of Light". Het doel ervan was om het licht in alle wezens, creaties en situaties te vergroten om een grotere verbinding met de Schepper en diepere ervaringen van vervulling te brengen. De 2020 Lichtuitstraling blijft met kracht en consistentie in de Aarde en alle wezens stromen en vergroot het licht. Dit zal in de nabije toekomst zo blijven. De 2020 Lichtuitstraling is beschikbaar voor elk wezen om er zich mee te verbinden en te ontvangen. Je zult de genezing, inspiratie en wijsheid ontdekken die je zoekt binnen de 2020 Lichtuitstraling, omdat het voor de mensheid alles zal blijven bevatten wat het nodig heeft om in deze fase van ascensie op de Aarde te navigeren.

Wanneer het Licht aanwezig is, is het een uitdaging voor negativiteit om ook aanwezig te blijven. Daarom komt er veel naar de oppervlakte om te worden genezen en vrijgelaten, om ruimte te maken voor het licht, om zich uit te breiden. Angst is een van de grootste beheersers van de mensheid. Angst verlaagt de trillingen en creëert de schijn van afscheiding met de Schepper. Angst is zo krachtig en uitvergroot dat het kan voelen alsof het een natuurlijk onderdeel is van je bestaan en de realiteit op Aarde. Angst was echter niet bedoeld om je te controleren of te verlammen; om wijsheid en begeleiding te bieden over hoe je je leven moet leven. De aanwezigheid van angst was bedoeld om je te waarschuwen voor gevaar en ervoor te zorgen dat je voor jezelf zorgt, terwijl je in een ruimte blijft verkeren, waarin je focus en vertrouwen centraal staan.

Op dit moment vindt er op aarde een uitvergroting van de angst plaats, waardoor veel mensen meer angst ervaren dan ze eerder hebben ervaren. De vergroting van de angst wordt veroorzaakt door angst die geboren is uit vorige en huidige generaties en die naar de oppervlakte stijgt om vrijgelaten te worden. De energie van angst als bron wordt door anderen op Aarde gebruikt om controle, afscheiding en wantrouwen in zichzelf en iedereen om zich heen te creëren. De Vergroting van de Angst is een activering en bekrachtiging van de angst die plaatsvindt op de Aarde om afscheiding met de Schepper aan te moedigen. Deze activering is al gecreëerd door sommige mensen binnen de mensheid. Vergeet niet dat het opwekken en verankeren van angst kan helpen bij het ontstaan van alles op aarde, inclusief ziekte, chaos, paniek en nog veel meer.  Het gaat erom hoe je reageert op de activering, die de sleutel is. Kies je ervoor om de “Vergroting van de Angst“ van deze tijd te gebruiken om meer angst en onderdrukking voor jezelf en anderen te creëren? Of kies je ervoor om bevrijding te creëren, een herverbinding met je waarheid en een balans tussen angst en licht?

De Uitvergroting van Angst kan gezien worden als een bevrijding of een naar de oppervlakte brengen van angst; een activering van angst om afscheiding met de Schepper te manifesteren. Het kan ook juist een kans  voor de mensheid bieden om te ontwaken in een nieuw bewustzijn en een nieuwe dimensie van de waarheid. Het is belangrijk om te beseffen dat, naarmate de energie van de angst wordt vergroot, het mensen de mogelijkheid geeft om de angst in hun wezens, creaties, de mensen om hen heen en de wereld te begrijpen, te verkennen en te onderzoeken. Angsten, zorgen, ongerustheid, vrees, paniek, doodsangst en nog zoveel meer, verliezen hun kracht en grip op je, wanneer je ziet, voelt en de Waarheid erkent die altijd al voor je beschikbaar is geweest. Vergroting van de Angst biedt een kans om de energie van de angst onder de knie te krijgen en verhoogt je vibratie om de waarheid van de Schepper te belichamen.

Opnieuw evalueren wat je waard bent
Als je angst begint te herkennen in je situaties, creaties en zelfs in je wezen, dan begin je opnieuw met vast te stellen, wat de grootste waarde heeft in je realiteit en bestaan op de Aarde. Het schouwen in je wezen, het overwegen van je overtuigingen, dromen en aspiraties stelt je in staat om weg te gaan van de verwarring, die door angst is ontstaan, naar een ruimte van helderheid en zelfbegrip. Je wordt uitgenodigd om de manier waarop je je leven leeft, je creaties, de manier waarop je jezelf en anderen behandelt en wat voor jou de meeste waarde heeft, opnieuw te evalueren. Vanuit deze ruimte van helderheid en nieuw begrip, zal je in staat zijn om een realiteit voor jezelf en met anderen te creëren, die in lijn is met je ziel en de waarheid en die een grotere ervaring van vervulling biedt. Het is pas als je kijkt naar de aanwezigheid van angst, het herkennen van de controle en de impact die angst creëert, dat je door het rookgordijn naar een ruimte van diepere verbinding met de Schepper gaat.

Heroriëntatie op een nieuwe dimensie
Het loslaten en activeren van de angst is voor velen een aanmoediging om hun vibratie te verhogen, meer licht te accepteren en zo vrede en tevredenheid te creëren. Naarmate de beheersing van de angst zijn greep op de mensheid verliest, ontstaat er een nieuwe dimensie van Licht / het Universum van de Schepper en is het toegankelijk in het bewustzijn van elke persoon. Deze nieuwe dimensie is van een hogere frequentie met een grotere Schepper-uitstraling. Het biedt een ervaring van bevrijding, vervulling en helderheid. Het is de dimensie van verlichting, de dimensie waar de “2020 Blaze of Light“zich bevindt. De mensheid wordt uitgenodigd om hun focus en vibratie te heroriënteren van een dimensie waar angst wordt uitvergroot, naar een dimensie waar licht wordt uitvergroot. Dit is een vibratie- en bewustzijnsverschuiving die de manier waarop je geest, lichaam en emoties functioneren zal beïnvloeden en veranderen. Je zult weten wanneer je de controle over angst loslaat en je op één lijn brengt met de nieuwe dimensie van vergroting van Licht die voor iedereen beschikbaar wordt gesteld, opdat je een voortdurende stortzee van licht zult ervaren die je wezen overspoelt. Je kunt het gevoel hebben dat je de zwaarte van de wereld hebt afgeworpen en in staat bent om de aanwezigheid van de Schepper in alles om je heen en in jezelf te herkennen.

Oproep om naar huis terug te keren
Sommige zielen kiezen deze periode van de evolutie van de Aarde uit als een geschikt moment om hun fysieke lichaam te verlaten en over te gaan naar de inner- sferen binnen het Universum van de Schepper. Dit is geen keuze van de persoonlijkheid, maar een contract gemaakt door de ziel. Vele zielen verlaten de Aarde om naar huis terug te keren, omdat hun spirituele vaardigheden op de inner-sferen nodig zijn om dienstbaar te zijn aan het Goddelijke Plan dat zich voor de Aarde en het Universum van de Schepper ontvouwt. Het is belangrijk om de zielen te eren die ervoor kiezen om terug te keren naar de inner-sferen, omdat ze een rol in dienstbaarheid aan de hemelvaart van allen accepteren. De oproep om naar huis terug te keren wordt ook aan de mensheid voorgesteld als een verzoek om naar binnen te gaan en zich opnieuw te verbinden met de aanwezigheid van de Schepper in zichzelf, waardoor de vibraties en de wijsheid van de Schepper in de wereld worden uitgestraald.

Overgang van Heroriëntatie
Als je het licht van de Schepper ontvangt dat door je wezen stroomt, richt je dan op de Nieuwe Dimensie van Lichtvergroting, zodat je een overgangsproces in jezelf ontdekt. Voor een paar momenten of zelfs dagen kun je het gevoel hebben dat je jezelf niet kent zoals je dat deed. Er vindt een heroriëntatie plaats. Je belichaamt en drukt alles uit wat de Schepper is. Dit betekent dat er een rijkdom aan energie, wijsheid, licht en vaardigheden voor je beschikbaar is om in je bewustzijn te komen en aan te brengen. Je kunt je aandacht opnieuw richten op nieuwe en andere aspecten van je wezen, waardoor je jezelf opnieuw ontdekt. Je kunt ontdekken dat er nieuwe interesses, vaardigheden, talenten, capaciteiten, inzichten of aspiraties ontstaan. Jouw aandacht is de overgang naar het opnieuw in lijn brengen met je waarheid, je licht en je ziel.

Wat ga je kiezen om te scheppen en waarvoor ga je kiezen om erop te focussen?

Genezing
In tijden van enorme verschuivingen, transformaties en overgangen wil ik, Aartsengel Metatron, je een lijst van wezens aanbieden die je kunt oproepen om te helpen bij elke vorm van genezing die je voor jezelf of voor de wereld wenst.

. Het Healing Team - Licht en Sterwezens die door het Universum van de Schepper reizen en genezing aanbieden.
. Het Universele Medisch Helend Team - Wezens van het Universele Niveau van het Universum van de Schepper, speciaal gericht op het ondersteunen van een stralende gezondheid in het fysieke en energetische lichaam.
. De Multi - Dimensionale Violette Vlam van Transmutatie - Een Violette Vlam van Licht die negativiteit oplost op alle niveaus van je wezen.
. Het Zonneveld Ziels Gronding en Heerlijkheids Team, opererend door Helios en Vesta, het Zonne en Woordveld; dit team ondersteunt een verdieping in verbinding met je ziel, waardoor de perfectie van je ziel in je wezen kan worden gedownload.
. Het Angstverwijderingsprogramma - Onder toezicht van de Tweede Lichtstraal maakt dit programma gebruik van licht om stagnerende angst in alle lichamen van je wezen te verwijderen.
. De Lichtstaven van Verlichting en Helderheid - aangeboden door de Elohims van de Waarheid.

Totdat we weer elkaar spreken,
Mijn liefde is voor eeuwig de jouwe,

Aartsengel Metatron

Vertaald met www.DeepL.com/Translator door Winfried