Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 24 maart 2020

Boodschap vanuit de Akasha kronieken ontvangen door Ufuk Ugur op zondag 22 maart 2020

Boodschap vanuit de Akasha kronieken
ontvangen door Ufuk Ugur op zondag 22 maart 2020

Vraag: kunt u me vertellen wat het doel is van het coronavirus?

Het virus is een energievorm zoals alles in het universum dat is. Energie is in zijn wezen neutraal. De intentie die aan die energievorm wordt gegeven bepaald zijn richting! Het virus 'luistert' zou je kunnen zeggen.

De mensheid staat op de drempel van het leren hanteren van energieën die zij niet kunnen zien!
De mensheid heeft lange tijd dat wat zij niet kon waarnemen met haar zintuigen als 'niet-bestaand' bestempeld. Nu ondervindt zij dat wat niet te zien is met de zintuigen zijn bestaansrecht 'opeist' en vraagt gezien en onderkent te worden.

Het vraagt van ons om ons in verbinding te stellen met die zintuigen die zich met onzichtbare krachten verbinden. Dat is bij uitstek onze intuïtie ons hogere ik of ons zielsbewustzijn.

Wij zijn geen materiële wezens wij zijn lichtwezens. Wij dienen nu die realiteit in ons wezen te accepteren en de keuze te maken om vanuit ons licht ons leven vorm te geven. Kijk hoe dit virus ons in no time in deze mindsetting dwingt.

Logica kan hier niet veel uitrichten in de zin van hoe we de verbinding gaan leggen tussen ons ziels-wezen en het ziels-wezen van deze planeet en al wat daar leeft en al wat daar buiten bestaat! Alleen vanuit de keuze en aanvaarding dat we lichtwezens zijn kan het virus zijn negatieve invloed van destructie wijzigen.

Vanwege zuurstoftekort zal het lichaam in crisis zich onder leiding van de ziel en de Gidsen en Goddelijke wereld zich met zuurstof verbinden van een hogere dimensie, zeg maar, zuurstof dat met het oog niet te 'zien' is (bij wijze van spreken)! Maar de patiënt is niet meer benauwd ondanks dat de longen niet direct hersteld zijn. U bent dan gearriveerd in de hogere dimensie waarop de planeet besloten heeft verder te gaan.

Diegene die de keuze van deze planeet om in haar evolutie te evolueren naar een vierde dan wel vijfde dimensie niet willen/ kunnen aanvaarden wordt 'gevraagd' haar te verlaten. Hier zit geen oordeel in. Het is als vrienden die uit elkaar zijn gegroeid, ze laten elkaar in liefde los zodat ze elk hun eigen weg voor hun hoogste goed kunnen bewandelen.

Ziet u dat hier een diepe transformatie plaatsvindt. Het virus is niet omkoopbaar in die zin dat alleen mensen met geld het zullen redden of die die het geluk hebben aan de beademing gelegd te worden.

Maak de keuze "Ik ben een lichtwezen Ik wil vanuit mijn licht gaan leven". Dit betekent dat onze drijfveren voortaan niet uit zaken buiten ons worden geïnitieerd maar enkel nog van binnenuit kunnen worden geïnitieerd.

Dus we gaan geen grote auto kopen omdat we niet onder willen doen aan de buren. Onze rijkdom is niet gebaseerd op onze bankrekening maar op ons gevoel van welbevinden dat onbetaalbaar is en van binnenuit komt.

Vraag: kunnen we het zuurstofniveau van onze organen/ lichaam verhogen enkel door dit hogere zuurstof toe te laten?

Ja, vanuit het hart in Liefde en Onvoorwaardelijkheid: "ik ontvang nu het licht dat ook zuurstof is voor mijn lichtlichaam".

Uw DNA zal dit 'bevel' onmiddellijk omzetten en gaan vibreren op een hoger niveau.
Het virus is alleen heel snel in te dammen als allen die de symptomen nog niet hebben zich ook bereid verklaren om vanuit hun licht te gaan leven. Het is als het ware een verklaring of een déclaration of Human Rights - Wij mensen hebben recht op het leven in licht en alle krachten die dat op deze planeet verhinderen dienen de planeet nu te verlaten. Zo is dat!

Dank van onze zijde om deze boodschap te willen ontvangen.

Beantwoording door De Akasha Kronieken
doorgegeven aan Ufuk Ugur op 22 maart 2020.