Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 28 maart 2020

Boodschap van de Heren/beheerders vanuit de Akasha kronieken / Ontvangen door Ufuk Ugur op 24 maart 2020

Boodschap van de Heren/beheerders vanuit de Akasha kronieken
Ontvangen door Ufuk Ugur op 24 maart 2020


Op 24 maart 2020 ontvangen door Ufuk Ugur van de Heren/beheerders van de Akasha Kronieken op de navolgende vragen:

1. De regeringen van veel landen hanteren lock downs om het virus in te dammen echter in het kielzog ervan vernietigen ze de economie/bedrijven. Is dit wel de juiste wijze om met deze virus uitbraak om te gaan? Is er een slimmere aanpak? Zo ja welke;

2. Hoe kan de wereld zich herpakken na zoveel schade waarvan waarschijnlijk de rekening wordt neergelegd bij de belastingbetaler?

De Heren van de Kronieken antwoordden als volgt:

Als men verdwaald is dan gebruikt een wijs mens een kompas. De vraag dient zich nu aan op welk of wiens kompas men verder wil gaan, zo u wilt zijn leven vorm wil geven. Dit geplaatst in het huidig perspectief van wat sommigen van u als 'afbraak' van de samenleving zien.

Laten we eerst bezien wiens kompas u zou willen gebruiken, die van u zelf? of die van een willekeurig ander, daarin begrepen uw regering? de WHO? (Inter)nationale instituten? Uw wetenschappers?

U heeft zich al vele tijden verlaten op anderen. Wat heeft het u gebracht? Haat / oorlog / armoede/ honger etc. Vertel ons, welk kompas heeft u ooit gediend? Die van keizers, koningen en admiraals? 

U bent vergeten dat deze planeet een planeet van vrije wil is. Vrije wil betekent bij uitstek het varen op eigen kompas! Als u op uw eigen kompas vertrouwt dan brengt het u/uw ziel daar waar het zijn wil en leidt het daar naar toe waar het voor zijn hoogste goed maar ook voor het hoogste goed van een ander wil zijn. Feilloos!

U zult inmiddels hebben begrepen dat dit niet het kompas is die wereldleiders hanteren. Hoe kan het ook als u als mensheid allen uw innerlijk kompas hebt verlaten en in de handen van anderen hebt gelegd. U hebt u overgegeven aan machten en krachten waar u geen verbinding mee heeft. U heeft bijgevolg en hoe kan het ook anders, ook geen verbinding met uw instituten en uw maatschappelijke organisaties/structuren. Hoe kan het ook anders dat deze nu in hoog tempo worden afgebroken? Nu de Aarde haar doel en plaats in het Universum als zeer bijzondere Vrije Wil Planeet eindelijk wil innemen wenst zij niet mee te werken aan alles wat die Vrije Wil in de weg staat. 

De energie van de Nieuwe Aarde verlangt van u dat u op uw eigen kompas gaat varen en van daaruit uw maatschappij opbouwt. Ieder van u! Uw kompas is oneindig creatief en bevat zoals u ook begrepen zult hebben een diepe wijsheid en compassie en is in staat de mens op de juiste wijze tot zijn medemens te plaatsen - niet boven of onder- en bijgevolg dat wat de mens vanuit zichzelf wenst vorm te geven als zijn bestaan per definitie in harmonie is met het bestaan van de medemens en onze medeschepselen ons dierbare dieren- en planten- en mineralenrijk. Vanuit dit perspectief gezien waren uw instituties en maatschappelijke structuren al dood waarom treurt u? Laat los en begraaf deze met de doden, zij die de planeet nu ook verlaten. 

Verwelkom uzelf in de wetenschap van uw hoogste goed op de Nieuwe Aarde. Vertrouw op uw kompas dat het u de weg zal wijzen en voor u zal zorgen. Want dacht u nu echt dat u alleen was? U hebt de Aarde geëxploiteerd!! Heeft u er nooit aan gedacht dat dat helemaal niet hoefde. De Aarde was en is bereid te geven! U hoeft haar niet te plunderen. De Aarde heeft enkel uw samenwerking nodig in liefde en compassie voor haar Wezen. De indianen wisten dit. Jezus en de profeten die de Aarde heeft gekend wisten dit. De Aarde geeft maar enkel in liefde en respect.

Als u nu denkt -dat u weer in een tentje moet wonen en dat er te weinig grond is etc. etc. om een wereld bevolking van 7 miljard te voeden dan onderschat u ook de oneindige intelligentie (creativiteit) van uw planeet en dat van uzelf. Uw denken en uw logica behoeven ook dringend herbezinning. Ga in vertrouwen, de zaken zullen zich aandienen en herpakken. U dient echter uw creativiteit en niet uw intellect voorrang te geven. Creativiteit is oneindig intelligent! Kijk maar naar Nikola Tesla, Einstein (de laatste werd zelfs van de universiteit gestuurd). Zijn creativiteit paste niet in de (toenmalige) wetenschappelijke wereld.

Ziet u hoe diep dit proces van transformatie is?
Welk instituut had u willen behouden? Uw belastingdienst? Uw banken /geldsysteem. Wellicht dat u nu veel dieper gaat bezien op wiens kompas deze instituten in de eerste plaats zijn gekomen. Uw klokkenluiders (wereldwijd) zullen u de weg wijzen. 

Uw 2e vraag is hiermee menen wij ook beantwoord met deze toevoeging: men oogst wat men zaait! De rekening wordt neergelegd bij diegene die hebben gezaaid met bewuste intentie al of niet voor u tot heden zichtbaar. 
Dus vreest u niets u oogst enkel wat u hebt gezaaid en zult zaaien. 

Ga op uw eigen kompas verder in Liefde en Vertrouwen, U ALLEN en zie dan hoe uw maatschappij verwordt tot dat wat WIJ ALLEN wilden en willen!  ALLEN niet slechts een kleine MINDERHEID!

Dank dat wij, de Heren van de Akasha Kronieken dit aan jullie - Geliefde Mensen- die aan deze zijde door vele lichtwezens worden toegejuicht mochten mededelen. Dank, Dank en nogmaals dank!

facebook pagina Ufuk Ugur/Life coaching and Healing