Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 9 februari 2020

Lord Melchizedek: De Transformatie in jezelf / Gekanaliseerd via Natalie Glasson -


Lord Melchizedek:
De Transformatie in jezelf
Gekanaliseerd via Natalie Glasson - 
Oorspronkelijke bron: Sacred School of OmNa
 
Welkom, ik ben Lord Melchizedek, ik BEN de opzichter van het universele niveau van het Universum van de Schepper. Ik identificeer mezelf als één wezen en toch ben ik een geheel dat bestaat uit velen. Ik ben het Melchizedeks bewustzijn en de bron. Hoe je me ook verkiest, IK BEN aanwezig om je te verlichten en je te herinneren aan je diepste verbinding; je relatie met de Schepper ervaren door je huidige manifestatie. 
Sta je jezelf toe de waarheid van de Schepper in mij te zien?
Sta je jezelf toe om in je wezen de waarheid van de Schepper te zien?

De Schepper is gereed en beschikbaar om volledig te worden gezien, gevoeld en ervaren.
Het is eenvoudig gezegd noodzakelijk om je intentie te maken, je geest te verplaatsen om je aan te passen aan je intentie en jezelf volledig open te stellen om te ontvangen. Door jezelf volledig te openen, laat je alles los wat jou beperkt en blokkeert om alles te ontvangen, dat altijd aanwezig is geweest.

Deze eenvoudige oefening kan worden toegepast op alle gebieden van je realiteit, op situaties, problemen, creaties en genezing:

* Maak een intentie.
* Vraag dat je hele geest en mentale lichaam wordt afgestemd op je gemaakte intentie. Vraag ook dat je geest, mentale lichaam en de intentie aangewakkerd worden met licht om de vibratie van je wezen te verhogen, waardoor jouw intentie zich als de puurste en grootste mogelijkheid voor jou manifesteert.
* Focus op het ontvangen van het licht, de liefde en de waarheid van de Schepper in alle aspecten van je wezen. Terwijl je dit doet, stel jij je voor, voel of neem je waar, dat je jezelf opent, uitbreidt en ontspant, waardoor de goddelijke stroom van de Schepper door je heen kan stromen.

Met deze eenvoudige en toch krachtige oefening kun je transformatie creëren in je wezen en in de realiteit. Nadat je deze oefening een paar keer hebt ervaren, zal je de krachtige verschuivingen in je wezen gaan herkennen en begrijpen, hoe alles in en om je heen gesynchroniseerd is. Beseft wordt, dat blokkades, stagnatie en het gevoel hebben dat dingen onmogelijk zijn of zich niet kunnen manifesteren, gewoon iets is, waarmee jij je in het verleden hebt verbonden. Het realiseren van de kracht van afstemming op dat wat je wilt ervaren en/of belichamen, bevrijdt je, terwijl het een krachtige transformatie ondersteunt in jezelf en de realiteit, die je voor jezelf schept.


De verschuivingen vinden plaats in je zelf
Dit is een tijd van volledige transformatie. Hiermee bedoel ik, Lord Melchizedek, dat je transformeert om de volledigheid van je wezen te herkennen. Het is het feit, dat je al heel bent, verbonden met de Schepper en alles belichaamt wat je nodig hebt. Er zijn talloze niveaus van het herkennen van de volledigheid van je wezen. Elk brengt je dichter bij de aanwezigheid van de Schepper in jou. Dit is het moment om je verbondenheid met de Schepper te herkennen en het is te danken aan de 2020 Uitstraling van Licht, die alles versterkt wat de Schepper in en om je heen is. Het is belangrijk om het meeste uit deze versterking te halen die nu plaatsvindt. Dit is door je aandacht op jezelf te richten en jezelf af te vragen:

Welke transformaties vinden er nu in mij plaats?
Zo'n vraag stellen is jezelf afstemmen op elke en alle transformaties die in je wezen plaatsvinden. Terwijl het ook een moment en wat ruimte vergt om te herkennen, vinden er transformaties plaats, die ingrijpend en verbijsterend zijn als je jezelf slechts toestaat ze te herkennen. Het is mogelijk dat je onlangs hebt ontdekt, dat je aandacht naar buiten wordt getrokken naar de fysieke wereld. Dit gebeurt vaak wanneer er veel in je gebeurt. Het is bijna als een “hoe ga je er mee om” mechanisme. Het is echter nodig dat je een getuige bent van de verschuivingen en transformaties die in je plaatsvinden, zelfs als je ze niet volledig begrijpt. Elk moment waarop je je innerlijk concentreert, met als doel de transformaties te herkennen die plaatsvinden, open je jezelf om geïnspireerd te worden en je innerlijke pracht te herkennen. Daardoor sta je je hele wezen en daarbuiten toe om te transformeren in een belichaming van en herinnering aan de Schepper. Zo’n ervaring zal jouw kracht geven en aanmoedigen om door te gaan met het zoeken binnenin, terwijl jij, zowel de onrust als de straling die plaatsvinden, gadeslaat.

De verschuivingen die binnen elke persoon plaatsvinden zullen verschillend en divers zijn, ongeacht het doel, zich de vereniging met de Schepper te herinneren, hetzelfde is. Elke keer dat je je aandacht naar binnen op jouw wezen richt, kan je verschillende, gevarieerde en nieuwe inzichten ontvangen. Het vooraf bepalen van de transformaties die in je plaatsvinden of het creëren van verwachtingen van wat er zou moeten gebeuren, zal je alleen maar afleiden van het herkennen van de waarheid, die klaar en beschikbaar is om tot bloei te komen. In veel opzichten is er een behoefte om je perspectief te openen voorbij alles wat je momenteel bereid bent te erkennen en te accepteren. Dus, uitstijgen boven je huidige staat van zijn om de volledigheid van de Schepper te belichamen, vereist grote moed en toewijding. Het is veel te gemakkelijk om je huidige perspectief en vooruitzichten te behouden, terwijl je in jezelf de waarheid van de Schepper probeert te vinden. Alleen wat je weet, zal aan je worden geopenbaard. Dus je innerlijke transformatie zal dan onbeduidend zijn in vergelijking met de doorbraak die op elk moment voor je beschikbaar is.

Welke transformaties vinden er nu in mij plaats?
Alleen jij hebt de macht om deze vraag te beantwoorden met de waarheid en integriteit die het vereist. Alleen jij kunt communiceren met en de Schepper ontvangen voor jezelf en je realiteit in dit leven. Het is tijd om te vertrouwen op het proces dat zich in je ontvouwt. Zelfs als je het niet begrijpt. Het is tijd om te vertrouwen op je vermogen om de heelheid en volledigheid van de Schepper nu en op elk moment van je realiteit te herkennen, weten en belichamen. Door dit te doen, zal je jezelf herinneren aan je onbreekbare band en inspirerende communicatievaardigheden met de Schepper, die altijd aanwezig zijn geweest en nu volledig door jou kunnen worden belichaamd. Het is nu tijd om volledig op je pad van waarheid te stappen en zich er volledig mee bezig te houden. Je pad van waarheid is hoogstwaarschijnlijk niet wat je voor jezelf en het leven had verwacht, maar het zal zeer boeiend en opwindend zijn. Hou de transformaties die in je gebeuren vast en belichaam ze, al was het maar voor een moment, want de stroom van de Schepper is enorm krachtig.


De transformaties op de innerlijke vlakken
Het is gepast om te zeggen, dat dezelfde transformaties en verschuivingen in je wezen ook plaatsvinden in de 352 dimensies van het Universum van de Schepper. Jij bent het voertuig dat het Universum van de Schepper herbergt. Alles wat je in jezelf ontdekt, vindt plaats voor iedereen op aarde en daarbuiten. Er is geen scheiding, er is alleen eenheid en verenigd zijn. De verschuivingen die je in jezelf ervaart, gebeuren binnen de Schepper. Daarom ben je de getuige van de transformaties die plaatsvinden in het Universum van de Schepper en in de kern van de Schepper. Je krijgt ook de gelegenheid om deze transformaties te belichamen, ze te ervaren als die van jezelf. Kun je inzien hoe gesynchroniseerd je bent met alles wat de Schepper is op aarde en de innerlijke gebieden? Dit is op vele manieren je zoektocht naar ontdekking en belichaming.

Als je het gevoel hebt dat je wat extra inspiratie wilt, kun je een beroep doen op mijn energieën, Lord Melchizedek. Vraag me om je gewaarzijn te verbinden met een verschuiving en transformatie die plaatsvindt in het Universum van de Schepper. Je wilt misschien aangeven dat ik, Heer Melchizedek, waar ook ik mij geleid voel om je aandacht op te richten, dit zal dienen om verlichting te brengen in je huidige realiteit. Wanneer je met mediteren begint met mijn energie om je heen, zal ik je aandacht naar de innerlijke gebieden leiden, je bewust maken van een transformatie die plaatsvindt. Sta jezelf gewoon toe om ​​getuige te zijn van deze transformatie. Daardoor zal je hetzelfde merken in je wezen en de impact ervan op je hele wezen.

Als slotvraag nodig ik je uit om in de aanwezigheid van de Schepper in jezelf te vragen: wat is een transformatie eigenlijk?

Met toegewijde liefde,
Lord Melchizedek

Vertaald door Winfried