Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 7 december 2019

Ik Ben Goddelijk / 6 December 2019 / Door Winfried Meier

Ik Ben Goddelijk
6 December 2019 / Door Winfried Meier

In de boodschappen die Saul via John Smallman doorgeeft, weet hij als geen ander onder woorden te brengen wie we zijn en wat ons te doen staat in deze overgangstijd naar ascentie. Je leeft nu op aarde om je ware staat te herontdekken en te activeren. En die is je eenheid met God, met de Bron, die onvoorwaardelijke Liefde is. Zo ook ben jij: Goddelijk, een lichtwezen van pure Liefdesenergie. Hoe kunnen we nu in onze levenswandel waar maken, dat wij Goddelijke wezens zijn en Zijn/Onze Liefde uitstralen?

Allereerst durf al je eigen opvattingen en redeneringen overboord te gooien die jouw ego gebruikt om het tegendeel te beweren. Die hebben ten doel om aan te tonen dat jij een individu bent, afgescheiden van God en de medemensen, gehuisvest in een lichaam dat vergankelijk is. Het lichaam is echter een vehikel dat je gekozen hebt om in de vleselijke vorm op aarde te kunnen leven. Echter, identificeer je niet met je lichaam, want je bent niet je lichaam. Je essentie daarentegen is je eeuwige bestaan als een perfect goddelijke en liefdevol lichtwezen, één met de Bron.

Stel je open voor de liefde en levenskracht die vanuit de Bron eeuwig naar je toestroomt. God beschouwt en omarmt jou als Zijn perfecte manifestatie in Zijn scheppingsplan die wonderlijke menselijke vaardigheden in ongekende verten in het vooruitzicht stelt. Het is de liefde voor God, jezelf en de ander, die inspiratie biedt om als deelgenoot in Zijn creativiteit, jezelf te ontplooien.


Pamela channelt Jeshua: De weg naar innerlijke vrijheid / 6 December 2019 / Door Pamela Kribbe

Pamela channelt Jeshua:
De weg naar innerlijke vrijheid
6 December 2019 / Door Pamela Kribbe

Lieve mensen,

Ik ben Jeshua. Ik groet jullie allen vanuit het hart van de liefde.

Op aarde zoekt de liefde een weg naar buiten. Ze wil de harten van mensen aanraken en openen, maar stuit daarbij vaak op een muur, op een muur van weerstand, van verdedigingsmechanismen.

De liefde is niet opdringerig. Ze wacht tot de muren van binnenuit worden afgebroken. Daarom moet het donker dat zich achter de muur bevindt in de vorm van angst, eenzaamheid, verdriet en boosheid, soms eerst groeien en aanzwellen totdat de situatie onhoudbaar wordt voor de mens die zich binnen die muren bevindt. Als zijn of haar nood zo groot wordt dat de pijn niet meer te harden is, zal de muur openbreken vanuit een innerlijke schreeuw, een innerlijke nood.

Dan zullen de stenen loskomen en zullen er gaten in die muur verschijnen, waardoor de liefde dan naar binnen kan komen.

Liefde maakt allereerst kwetsbaar. Wanneer je in het licht van de liefde verschijnt, worden al je pijnlijke en donkere emoties duidelijk zichtbaar. Je angst vlamt op. Je verdriet gaat stromen. Woede en onbegrip laaien als vlammen omhoog. Wanneer een mens zich opent en overlevingsmechanismen afwerpt, ontstaan er eerst chaos, diepe verwarring en stuurloosheid. Zelfs al word je ingesnoerd door regels, overlevingstactieken, of gevangen gehouden binnen muren van weerstand, toch geven deze lange tijd een zeker houvast, houden je leven in zekere zin overzichtelijk… totdat het leven het overneemt en je vaak via een crisis, een breuk in je leven, wijst op de onmogelijkheid van leven  binnen muren.

Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Vrijdag 6 December 2019

Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Vrijdag 6 December 2019


Beste mensen, velen van jullie zullen zich aangetrokken voelen om naar verschillende gebieden te reizen. Wij raden jullie ten zeerste aan om die duwtjes te volgen. Reizen verschuift jullie automatisch in de aanwezigheid, waarbij het plezier centraal staat en de stroom wordt omarmd. Er zal altijd een aspect van dienstbaarheid zijn, ook als jullie een gebied helpen met je eigen unieke energie, bijgestaan worden door specifieke energieën die een gebied vasthoudt, het activeren van kristallen, het doen van rasterwerk, genezing door het herinneren van ervaringen uit het verleden en/of het terughalen van zielsfragmenten, en soms ook al het bovenstaande!

Het mooie is dat je de complexiteit van wat er gebeurt niet hoeft te weten, alleen maar
verschijnen is alles wat nodig is. Dus als je het gevoel hebt dat je ziel verlangt om naar
een bepaalde plaats te gaan, of als je plotseling de stroom vindt die je ergens onverwachts
aantreft, grijp dan de kans aan, want het heeft veel meer doel dan je je realiseert. Als jullie
er op deze manier naar kijken, beseffen jullie dat reizen helemaal niet frivool is, maar
veeleer het eren van jullie ziel en de planeet door jullie aanwezigheid.

Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


   

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & MartienFlowen…niet forceren! / 6 december2019 / Door Diana Douma

Flowen…niet forceren!
6 december2019  /  Door Diana Douma

In een tijd waarin mensen graag bergen verzetten, is het juist belangrijk om goed te kijken en voelen welke kant je op wilt gaan. Nog te vaak proberen we vanuit onze mind te bepalen wat we ‘moeten’ doen, terwijl ons gevoel de leidraad is die ons naar de juiste situaties brengt. Ons gevoel/intuïtie geeft lichte signalen waar je naartoe mag, en welke stappen je mag nemen. Nu is dat vaak vertroebeld door de duizenden gedachtes die een mens heeft, en hebben we het ook niet aangeleerd. En als jij in een situatie zit, waarin je gedachten de overhand hebben genomen, is het moeilijk om dingen helder te voelen. Dan is het eerst noodzaak dat je weer rust in jezelf vind! Maar hoe doe je dat met een overvol hoofd, die allerlei scenario’s en plannen maakt en vooruit wilt zien. Maar dat is het nou juist, niemand kan vooruit zien. We kunnen alleen in het hier en nu leven, want de toekomst is nog niet bepaald en dat kan jij ook niet bepalen. Uiteindelijk kan je alleen een beetje richting geven aan hoe je het wilt, maar dat wil nog niet zeggen dat het zo gebeurt. Want de toekomst staat niet vast en het leven is onderhevig aan veranderingen…elke dag en elke seconde. Het is een illusie om te denken dat je altijd kan bepalen hoe alles gaat, maar je kan wel een kant op sturen. Dit gebeurt vaak het beste als je in de flow bent, want dan merk je langzaamaan welke kant je op mag gaan. Het is niet gezegd dat het gebeurt, maar de flow duwt je wel een richting op. 

De grote overstap channel via St. Germain / 6 December 2019 / via Martha krul

De grote overstap
channel via St. Germain
6 December 2019 / via Martha krul

De 3e dimensie ligt voor het grootste gedeelte achter ons.

Het is nu vooral het loslaten van oude gewoonten.
Gewoonten die levens lang ons hebben gediend.

Deze gewoonten hebben een lage trilling en alles heeft nu een hoge trilling.
Door onbewust aan je oude gewoonten te blijven vasthouden, maak je het moeilijk voor jezelf.

Je bent een volledig nieuwe mens.
Je hebt een hoge trilling.
Die hoge trilling houdt onder andere verband met de snelheid waarin dingen gebeuren.

De oude werkwijzen hebben een lage trilling en dat werkt elkaar tegen.
Dat is ook goed voelbaar.

Je kan het vergelijken met een oude auto die versleten was.
Je had jezelf een bepaalde rijstijl aangeleerd.
Je moest voorzichtig zijn met bepaalde dingen.
Je kon lang niet meer alles uit die auto halen.

Nu rijd je in de meest geavanceerde auto die je kunt bedenken.
Je hoeft maar naar de apparatuur te kijken en de auto doet het voor je.
Je hoeft niet te schakelen, hij voelt dat jij wil schakelen en doet het voor je.
Je kijkt naar de radio en de muziek waar jij je fijn bij voelt, speelt voor je.
Er zitten geen grenzen aan de bediening van deze ultrasone wagen……

Op deze dag van je leven / Vrijdag 6 December 2019 / Neale Donald Walsch


Vrijdag 6 December 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

 
...dat, als je het licht aan het einde van de tunnel ziet,
 het niet zinvol is om naar buiten te gaan
en meer tunnels te bouwen.

Het was John Quinton die constateerde dat politici dat doen.
 Misschien heb je jezelf ook betrapt op het doen van dit soort dingen.
  Juist als het lijkt alsof de dingen beter worden,
begin je meer dingen te zien die "niet goed zijn",
 of "mis zouden kunnen gaan".

Het Universum is wezenlijk een vriendelijke plek.
Zo vriendelijk, in feite, dat het je precies zal geven wat je ervan verwacht.

 Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Een Schrijven van de Schepper / Vrijdag 6 December 2019 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
Vrijdag 6 December 2019 / door Jennifer Farley,

Wees jezelf!


Er zal altijd een persoon in je leven zijn die om advies zal vragen,
precies het tegenovergestelde zal doen,
terug zal komen en zal vragen waarom het zo vreselijk fout ging.
(Glimlach)
Het menselijk leerproces kan voor sommigen zeer uitdagend zijn en,
als ze 'vastzitten' in een bepaald patroon,
 zullen ze misschien nooit veranderen.

  Dit is niet iets waar je je zorgen over hoeft te maken, dierbaar kind! 
Je brengt bepaalde mensen in jouw sfeer om van te leren,
te onderwijzen, te observeren, te ondersteunen of te begeleiden.
  De truc is onderscheidingsvermogen. 
Het enige wat je echt moet doen is doorgaan jezelf te zijn. 
Zij zullen het begrijpen of niet....
ze zullen het niet begrijpen. 
Laat de rest over aan het Universum.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

 ♥  ♥  ♥


Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien

vrijdag 6 december 2019

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 6 December 2019.

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf -
6 December 2019.

Lieve Mensen, ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om je op de door jou gewenste toekomst te focussen en de daarbij behorende wensbeelden volledig van energie te voorzien, aangezien het zinloos is om nog naar het verleden te blijven kijken. Jullie zijn nu allemaal ruimschoots het Nieuwe Tijdperk binnengegaan en laten het oude achter je, waarbij het zo is dat het verleden jullie goed van dienst is geweest. Al degenen die ontwaakt zijn, zullen dit blijven doen en het uiteindelijke doel is Ascentie te ervaren. In de huidige tijd verheffen jullie je geleidelijk aan, en sommigen van jullie zullen al hebben opgemerkt dat jullie bewustzijn zich vergroot. Jullie krijgen hulp om de veranderingen die plaatsvinden te kunnen begrijpen, veranderingen die jullie in staat zullen stellen om uiteindelijk Galactische Wezens te worden. Het is voornamelijk jouw interpretatie van de gebeurtenissen die zo belangrijk is om je in een opwaartse beweging te houden en inzicht te krijgen in waarom het vasthouden aan het oude je ontwikkeling zal vertragen. We hebben jullie al eerder aangespoord om groots te denken, omdat het de Mensheid zelf is die zal helpen de uitkomst te beïnvloeden en jullie werkelijkheid dienovereenkomstig vorm te geven.

Woorden schieten tekort om de wonderbaarlijke periode die voor jullie ligt op een juiste manier te omschrijven; een periode van vrede en geluk zonder de inmenging en invloed van het duister, dat zich uiteindelijk in een andere richting dan die van de Mensheid zal bewegen. De komende veranderingen zijn waar jullie al millennia lang naartoe hebben gewerkt waarbij jullie je moed hebben bewezen door het kantelpunt te passeren. Door deze prestatie zullen we op geen enkele manier meer toelaten dat duistere Wezens jullie voortgang verstoren. Ze mogen van tijd tot tijd dan hinderlijk zijn, maar zullen uiteindelijk, terwijl jullie de hogere trillingen binnengaan, niet in staat zijn jullie succes serieus te vertragen. Wij zullen jullie altijd blijven ondersteunen en zoals altijd beschikbaar zijn om met eventuele infiltranten af te rekenen. Ze worden afgeweerd om inmenging in jullie gekozen pad te voorkomen.


Blossom Goodchild – Federatie van het Licht – 2 December 2019

Blossom Goodchild
– Federatie van het Licht –
2 December 2019

BG: Wat is het toch fijn om verbinding met jullie te kunnen maken, niet enkel vandaag maar in het algemeen. U heeft zoveel advies gegeven over hoe wij ‘het kunnen redden’ in deze turbulente tijden, en voor die dienstbaarheid zijn wij u zo dankbaar.

FVL: Welkom aan ALLEN en IEDEREEN. Wij danken u voor het eerbetoon, lieve Blossom, maar toch staan wij heel sterk op de achtergrond bij deze opdracht. Want u … U, PRACHTIGE WEZENS VAN LICHT op de Aarde, bent juist de WEZENS VAN GROTE DIENSTBAARHEID.

Voordat u ‘aankwam’ wist u hoe het hier zou zijn. U wist ook, dat uw herinnering aan al die KENNIS zou worden gewist bij aankomst.

Maar diep in de kern van uw WEZEN, BENT U ZICH BEWUST VAN DIE KENNIS … en dat is de reden waarom u de roep van uw hart volgt en standvastig en volhardend blijft. Want hoewel de ‘tijd’ voor u allen nog steeds ‘treuzelt’, wéét u ook dat hetgeen er te gebeuren staat zulk een GROTE VERANDERING zal brengen … in de zin van LICHT en LIEFDE DIE NEERSTRALEN OP EN IN UW PLANEET … EN IN DE DIEPSTE KERN VAN UW HELE BESTAAN.

De kracht die zich voor u zal aandienen, op manieren die nu nog niet te bevatten zijn, zal u nieuw ontdekte standpunten bieden met betrekking tot de reden waarom u hier bent.

Datgene wat voorheen normaal leek, zal dat niet meer zijn. Want er nadert een ‘nieuw normaal’ en dat zal ‘ALLES’ tot de nok toe vullen met een NIEUW BEGIN.

Aartsengel Gabriel: - De mens onderschat zichzelf in hoge mate - 4 December 2019 / Via Martha Krul

Aartsengel Gabriel:
- De mens onderschat zichzelf in hoge mate -
4 December 2019 / Via Martha Krul

Er is veel gebeurd de afgelopen maanden.
De transformatie in de energie verloopt snel.
De transformatie van de mens zelf verloopt snel.

De mens heeft letterlijk zijn handen vol aan deze bijzondere periode.
De mens opent zich in hogere niveaus.

Door die snelle verandering naar andere dimensies,
heeft de mens nog te weinig zicht op zijn eigen mogelijkheden.

De mens is geschapen naar het beeld en gelijkenis van God.
Alle goddelijke elementen zitten in de mens.

De kerkelijke dogma’s hebben de mens in het duister geplaatst.
Die dogma’s zitten diep in de mens geworteld.

Het is de mens zelf die naar de ontkenning van zichzelf is gegaan.

Door de transformatie komt alles weer in het licht.
Ook de mens zelf.
De mens met zijn goddelijke aspecten.
De mens is grenzeloos.

Alles blijft bewegen tot de allerlaatste dag van dit jaar / 5 December 2019 / Door Fran Tielemans


Alles blijft bewegen tot de allerlaatste dag van dit jaar
5 December 2019 / Door Fran Tielemans

Veel energetische onrust weer. Misschien heb je afgelopen dagen ook moeite gehad met inslapen, werd je vaak wakker, ben je overdag moe, voel je je ongeduldig of emotioneel, hoor je regelmatig gefluit in je oren, heb je een trage spijsvertering, heb je vaak een gevoel van hitte of koude rillingen, voelt het alsof alles en jij ook op losse schroeven staat. Dat laatste is heel normaal.

Alles is het afgelopen jaar zodanig dooreengeschud en herschikt in jezelf, dat je alles aan het her-evalueren bent, dat je veel vragen hebt maar nog niet alle antwoorden, dat je misschien tot een nieuwe definitie van jezelf, je doelen en je weg komt.

Dit is het jaar van verandering, weet je wel, en alles blijft bewegen tot de allerlaatste dag van dit jaar. Dit was ook het jaar om de grote les van geduld en overgave te oefenen (12).

Te aanvaarden wat er Nu is, en je niet voortdurend in een toekomst te willen verplaatsen die er nog niet is. De kleine zegeningen in een dag te zien, blij te zijn dat je leeft en dat je toch enigszins goed functioneert. Dat er toch zovele dingen zijn om tevreden over te zijn. 
En te wéten dat het helemaal goed komt met je, dat het Nu helemaal goed Is. Dat besef en weten brengt rust en aanvaarding, en healt je onrustige ontevreden en ongeduldige kleine zelf.

Fran Tielemans
www.maitreya.be
Op deze dag van je leven / Donderdag 5 December 2019 / Neale Donald Walsch


Donderdag 5 December 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


...dat de toekomst helderder is dan ooit.
Niet alleen de toekomst van de mensheid,
maar ook die van jouw eigen, persoonlijk.

De dingen zijn veranderd.
De energie is veranderd.
Je kunt het voelen als je er dieper op ingaat.
 Deze verschuiving is niet jouw verbeelding,
noch is het louter op een nationaal of wereldwijd niveau.
Er is een verschuiving in jou.

Voel het vandaag, en gebruik het om je naar een prachtige toekomst te bewegen.
In feite, doe het beter dan de energie te voelen.
WEES de energie.
Wees de bron.
 Bekijk dan de voorwaarden van jouw eigen levensverandering.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Donderdag 5 December 2019


Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Donderdag 5 December 2019


Velen van jullie missen de energieën van de andere kant zolang jullie in het lichaam zijn. Jullie missen de onvoorwaardelijke liefde, de zijnheid, de volledige acceptatie van wie jullie werkelijk zijn. Wat wij willen dat jullie begrijpen is dat jullie ervoor kunnen kiezen om die energetische staat voor jezelf te creëren, op dit moment, door meer te doen en jezelf te geven wat je hebt gemist. Zie je? Jouw zelfliefde en zelfacceptatie zijn precies hoe je thuiskomt tot jezelf.

Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Een Schrijven van de Schepper / Donderdag 5 December 2019 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
Donderdag 5 December 2019 / door Jennifer Farley,

Sta op!


Een kleine herinnering; het is tijd om op te staan en rond te kijken.
 Er zijn situaties gaande in jouw wereld
waarvoor je de kracht hebt om die te veranderen.
De vraag is.... ben je bereid om de nodige actie te ondernemen om ze te veranderen?
Het is niet nodig om het grootste probleem aan te pakken dat zich aandient....
iets wat naar jouw mening beheersbaar is.
(Glimlach)

Ongeacht of het persoonlijk is of iets binnen jouw gemeenschap/wereld,
je bent in staat om grote dingen te bereiken!
Dus, sta op en ga aan de slag, dierbare!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


donderdag 5 december 2019

Benjamin Fulford:Trump haalt uit in alle richtingen als de spanning in de wereld escaleert naar gevaarlijke niveaus - 2 december 2019

Trump haalt uit in alle richtingen als de spanning in de wereld escaleert naar gevaarlijke niveaus

Benjamin Fulford -  2 december 2019

De spanningen in de wereld bereiken een gevaarlijk kookpunt, nu een steeds meer geïsoleerde Amerikaanse president Donald Trump uithaalt in alle richtingen.  Het lijkt erop dat Trump probeert om de militaire steun van de V.S. voor de oorlog tegen Denemarken en Mexico te verzamelen in een poging om middelen te bemachtigen om de Amerikaanse corporate government te financieren, daar zijn meerdere bronnen het over eens.  Een grote financiële sabotagecampagne is ook onderweg tegen China, gemarkeerd door het gebrek aan Amerikaanse dollarobligaties van een bedrijf met inkomsten van het satanische aantal van 66,6 miljard dollar.

Ondertussen zijn er trump sponsors die zich tegen de Britse Koninklijke familie keren.  Vergeet niet dat Trump de EU al heeft bestempeld als "een tegenstander".

Al deze activiteiten hebben te maken met het feit dat, ondanks het stelen van het Japanse pensioengeld, de Amerikaanse corporatie nog steeds geen duidelijk pad heeft om de betalingsdeadline van 31 januari 2020 te halen.  Het is interessant om in dit verband op te merken dat Brexit nu gepland is voor 31 januari 2020.

Laten we beginnen met te kijken naar de situatie met Mexico.  De V.S. hebben nu drie vliegdekschip- groepen rond dat land opgesteld aangezien de ,,militaire V.S. militairen voorbereidingen treft om Mexicaanse drugkartels aan te vallen, die mogelijkerwijs door Mossad worden bewapend en worden opgeleid," Zeggen Pentagon bronnen.