Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 16 november 2019

Matthew Ward - 15 November 2019 / Suzanne Ward

Matthew Ward
- 15 November 2019 / Suzanne Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, is dit Matthew. Laten we beginnen met een, eveneens voor een aantal andere lezers, interessante kwestie:

“Als er inderdaad een gouden tijdperk komt, hoe is dat dan mogelijk in combinatie met het misbruik van rijkdom en macht wat nog steeds miljoenen in haar greep en slavernij houdt, iets wat zo ingewikkeld lijkt? Wat dienen wij als ontwaakten, zeg - de komende 20 jaar, te doen ten behoeve van elke vorm van vrijheid in ons leven?? "

Lieve mensen, jullie hebben bij elke stap op je pad geholpen om vooruitgang te manifesteren. Het enige wat je hoeft te doen is te blijven ZIJN wie je bent - de personificatie van liefde en licht - en je essentie uit te stralen!

We beseffen dat het voor jullie moeilijk is om de buitengewone stappen te kunnen zien die de mens op Aarde met jullie hulp heeft kunnen maken, omdat brandhaarden overal ter wereld altijd in het middelpunt van de aandacht van de media staan. De combinatie van wat aan het publiek bekend wordt gemaakt - ontreddering, ontberingen en lijden - met wat onbekend is - de mate van misbruik van rijkdom en macht en het beëindigen daarvan - is niet ingewikkeld omdat het doel duidelijk is. Het is zo dat hier een aantal belangrijke overwegingen van belang zijn.

Oud en nieuw vindt elkaar – cirkels worden rond. 15 november 2019 / Door Martha Krul

Oud en nieuw vindt elkaar – cirkels worden rond.
15 november 2019 / Door Martha Krul

Oud en nieuw vindt elkaar – cirkels worden rond.

Oude einden gaan over in nieuwe beginnetjes
Het oude verdwijnt en er komen nieuwe dingen voor in de plaats.
Dat lijkt een geleidelijke overgang, maar zo ervaren wij dat meestal niet.

Wij zijn zo gewend geweest om bepaalde dingen op onze eigen manier te doen.
Niet bij nadenken, onze handen deden.
En nu is dat zo maar ineens weg.

Het werkt niet meer op de manier dat wij het als een automaatje deden.
Het vraagt aandacht en bewustzijn hoe er nu mee om te gaan….

Dat is niet altijd even gemakkelijk.
Je deed dingen met je handen, intussen overdacht je de andere zaken die gedaan moesten worden.

Nu is dat aan het veranderen.
Je oude jas die je zo gewend was te dragen, is ingewisseld.

Ja je bent het er over eens, het is een prachtige jas.
Maar toch, mis je wat.
Die jas is mooi, maar vertrouwd nog zeker niet.

Aardgebonden entiteiten / 6 November 2019 / Door Ans Hoornweg

Aardgebonden entiteiten
6 November 2019 / Door Ans Hoornweg

Tijdens een uittreding bevond ik mij opeens in een eeuwenoude grote kerk. In die kerk hing een onaangename sfeer, en ook een nare, bedompte lucht (ik denk van de lichamen die daar onder de kerkvloer begraven lagen).

Ik liep door het middenpad naar voren, en opeens verschenen er, overal vandaan, overleden entiteiten. Zij vormden een kring rondom mij, hetgeen ik als zeer onaangenaam ervoer.

Ik probeerde een gesprek aan te gaan met deze, nog niet bewuste entiteiten, en vertelde hen dat ze allemaal overleden waren, en dus op zoek moesten gaan naar Het Licht. Sommige van de entiteiten reageerden daar zeer verontwaardigd op.

Ik ving wat flarden op van hun gesprek, en hoorde ze zeggen dat ze zeker niet dood waren maar leefden, want ‘…. we zijn hier toch met z’n allen bijeen?!’

Ik vroeg de entiteiten of ze, in plaats van nog jaren en jaren in deze sombere kerk te verblijven, toch niet liever naar het Hemelrijk – naar daar waar het mooi, licht en aangenaam is – wilden gaan? Er ging een gemompel door de groep, waarna ik een paar van de entiteiten zag verdwijnen; ze losten als het ware op.

De achtergebleven entiteiten twijfelden maar bleven uiteindelijk toch liever in deze, voor hen zo vertrouwde, oude kerk.

Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Donderdag 14 November 2019


Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Donderdag 14 November 2019


Ontplooiing is een pad van rijkdom gevuld met ontdekking en energetische ondersteuning, allemaal ontworpen om jullie in staat te stellen aanwezigheid en magie te ervaren, niet alleen bij een of ander eindresultaat, maar doorheen elke stap van jullie reis.

Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Op deze dag van je leven / Vrijdag 15 November 2019 / Neale Donald Walsch

Vrijdag 15 November 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
 
...dat niets zo somber is als het er uitziet.
Alles is in feite een zegen.

Ik weet het, ik weet het... dat is soms heel moeilijk om te geloven.
Hoe kan een plotselinge, rampzalige gebeurtenis
in iemands leven een zegen zijn?
Het duurt langer om het te bekijken, ik weet het,
om deze prachtige waarheid te zien.
 Zelfs een diagnose van een terminale ziekte
kan worden gezien als zijnde
een ander geschenk van het leven
als je het vanuit een bepaald perspectief ervaart.

Het is een kans voor ons om opnieuw uit te drukken,
op het volgende hoogste niveau, Wie We Werkelijk Zijn.
En, als blijkt dat, op Ziels-niveau, we inderdaad besloten hebben
onze huidige lichamelijkheid te verlaten op deze specifieke manier en tijd,
zou dat ook, een uitdrukking zijn van ons Hoogste Zelf.

En zo zijn alle "calamiteiten" zegeningen,
nog niet begrepen door de Geest.
God wist dat dit een goede dag was voor jou om dit te horen....


Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Een Schrijven van de Schepper / Vrijdag 15 November 2019 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
Vrijdag 15 November 2019 / door Jennifer Farley,

Waar moet ik beginnen?


De vraag "waar moet ik beginnen" zal altijd beantwoord
 worden met " bij het begin, mijn liefde"
en dat begin zal altijd verschijnen op het moment
 dat je het het meest nodig hebt".

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


vrijdag 15 november 2019

COBRA | Financiële Reset / DOOR JUSTIN DESCHAMPS / 14 November 2019


COBRA | Financiële Reset
DOOR JUSTIN DESCHAMPS / 14 November 2019

(Cobra) Onze Silver Trigger activatie heeft ongeveer 80% van de kritische massa bereikt. Hoewel we ons doel nog niet bereikt hebben, was onze prestatie significant, want het zal nog steeds het planetaire pad naar de financiële Reset vergemakkelijken.


door  Cobra, 14 November  2019

Tienduizenden Lichtwerkers kochten zilver en dit zal het zaad worden voor de manifestatie van hun toekomstige overvloed, zoals ik in een van de komende blog posts in detail zal beschrijven.

In de vroege ochtenduren in Europa, kort na middernacht op 11 november, heeft een bepaalde "familie" meer dan 100 ton zilver gekocht voor onmiddellijke levering, op Sydney Exchange. Dit heeft de zilverprijs de hoogte in geschoten, zoals te zien is op de volgende screenshot van Kitco website, een van de belangrijkste verwijzingswebsites voor de prijs van zilver:


De zilverprijs steeg in enkele minuten tijd met bijna 40%, voordat hij ongeveer een uur later kunstmatig werd tegengehouden.

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 15 November 2019.

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf -
15 November 2019.

Het lange wachten op aanwijzingen voor bewegingen in de richting van positieve veranderingen is binnenkort voorbij en zal zich aandienen na grote politieke veranderingen in de VS. Deze grote veranderingen zullen onvermijdelijk zijn en in het volle zicht plaatsvinden waarbij het de eerste stappen zullen zijn naar politieke vrijheid. De Illuminati hebben al te lang verkiezingsresultaten kunnen "arrangeren", afgezien van misrekeningen, bijvoorbeeld in het geval van Hilary Clinton, toen het leek dat zij de uitgeroepen winnaar zou worden, maar dit liep mis. De Illuminati zijn af en toe onzorgvuldig waardoor anderen van de situatie hebben kunnen profiteren, Trump verkozen, en President werd. Zijn ambtstermijn dient misschien te worden beëindigd, zodat voor het eerst afspraken kunnen worden gemaakt met iemand die zich zal inzetten ten behoeve van de vooruitgang van de hele Mensheid. Jullie hebben nauwelijks een idee van wat er achter de schermen gaande is, maar dat is logisch, waarbij jullie de sterkste en meest populaire partij zijn  die de neiging heeft om als verkiezingswinnaar uit de bus te komen.

Een standvastige en eerlijke politiek is buitengewoon noodzakelijk, om ervoor te zorgen dat jullie de beschikking krijgen over juiste mensen met het juiste talent, de juiste ervaring en het vermogen om hun taken tot een goed einde te brengen. Er is een gezegde dat je “krijgt wat je verdient”, maar het is meer een kwestie van wat je naar jezelf toetrekt. Dit is op alles van toepassing en het zijn in werkelijkheid je gedachten die als magneet dienen. Daarom hebben we jullie vaak opgeroepen om over je gedachten te waken bij het uiten van wensen voor een bepaalde uitkomst in je leven, dus we vragen je opnieuw om onophoudelijk positief te blijven denken. In het begin vind je dat misschien moeilijk, maar met oefening wordt het na verloop van tijd gemakkelijker. Het is waarschijnlijk simpelweg een kwestie van de andere wang toekeren, maar wees voorbereid en bereid om je van moeilijke situaties af te wenden. In dat geval gaat het er niet om dat je laf bent, maar je wilt gewoon niet betrokken raken in discussies waardoor je eigen trilling daalt.


Boodschap van Vader/Moeder God, via Eillie Deus' - 14 november 2019 - "Weer is één van onze geliefde kinderen naar ons teruggekeerd"

Boodschap van Vader/Moeder God,
via Eillie Deus' - 14 november 2019 -
"Weer is één van onze geliefde kinderen naar ons teruggekeerd"

Bij de boodschap van vandaag hoort een verhaal: de dochter van een vriendin stapte uit het leven.  Een beetje onverwacht draaide de hele boodschap rond dit gebeuren, een boodschap die we mogen delen.

Lieve Kinderen van het Licht,

Weer is één van onze geliefde kinderen naar ons teruggekeerd. Wég van de zwaarte die heerst op Moeder Aarde, wég van de zware weg die ze voor zichzelf had gekozen. Het is geen toeval. De energieën én hààr energie waren er klaar voor. Alles gebeurde volgens haar goddelijk plan. Het is dan ook passend en rechtvaardig haar te loven.

Voor diegenen die achterblijven met vragen, onbeantwoorde vragen: alles is goed, ze was niet alleen toen ze overging naar het Licht, ze voelde zich gedragen, veilig, rustig, vol vertrouwen.

Ze heeft reeds een kleine rustperiode achter zich en blikt nu terug op wat was. Daarbij denkt ze ook aan jullie die haar zo na waren. Een grote dankbaarheid, waardering en ronduit warme liefde gaat uit van haar naar jullie toe. Een grote, brede glimlach siert haar gelaat wanneer ze aan jullie terugdenkt of contact neemt met jullie energie. 

“Dank u om mijn ouders geweest te zijn, om mijn zus geweest te zijn, dank u aan iedereen die in mijn leven een rol speelde. Ik heb het gefikst, het is voorbij, afgelopen, volbracht. Wees blij om mij, zo kan ik ook voluit blij zijn. Veel liefs, L”

Verenigd in liefdevol medeleven, vertolken jullie – de aanwezigen van vanavond – de mooiste kant van het mens-zijn: leven vanuit je hart. Zolang een mens leeft vanuit zijn hart, kan niets mislopen. Het kan moeilijk zijn, maar het kan niet mislopen, want Liefde toont/volgt altijd de juiste weg.

Dit zijn onze kinderen op hun best, gelijkend op Ons, hun afkomst waardig be-levend.

In liefde, in dankbare fierheid, in warme verwelkoming,

Vader/Moeder God


Een nieuwe samenleving in liefde en zorg voor elkaar /14 November 2019 / Door Martha Krul

Een nieuwe samenleving in liefde en zorg voor elkaar
14 November 2019 / Door Martha Krul

In een periode van rust gebeurt er van alles.

Beelden komen en gaan.
Hoe was het allemaal ook weer?
Wat is er allemaal niet veranderd.
Hoe is het NU?
Hoe gaan wij verder?
Waar is het einde van dit transformatie proces?

Dit alles gebeurt in een periode van stilte.
Je kijkt terug, je kijkt vooruit en je beziet het nu.

Hoe zit mijn leven in elkaar?
Hoe zit onze maatschappij in elkaar?
Kunnen wij op deze voet verder?

Je zal er waarschijnlijk snel je antwoorden op kunnen geven.

Nee, wij kunnen zo niet verder.
Wij zullen terug moeten keren naar wie wij werkelijk zijn.
Die terugkeer wordt ondersteund in dit unieke proces.

De 9e Dimensionale Arcturiaanse Raad. "Lichtbrengers uit de 5e Dimensie" Gechanneld via Daniel Scranton / 13 November 2019

De 9e Dimensionale Arcturiaanse Raad.
"Lichtbrengers uit de 5e Dimensie"
Gechanneld via Daniel Scranton / 13 November 2019

 "Gegroet. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn blij om ons met jullie allemaal te verbinden.

We hebben zeer nauwlettend toegezien op de manier waarop de mensheid reageert op het licht en de liefde die in de atmosfeer van jullie planeet en jullie energievelden is binnengekomen. Dit licht en deze liefde is door een collectief van wezens naar jullie allen gericht. Zij zijn een vijfdimensionaal collectief, en zij vertegenwoordigen alle belangrijke sterrenstelsels in de hele Galaxie. Zij zijn samengekomen om de mensheid te helpen bij jullie bewustzijnsverandering. Zij weten dat jullie in het middelpunt staan van de verschuiving in deze Galaxie. Ze zijn grotendeels samengekomen omdat al deze wezens begrijpen hoe belangrijk het is om de mensheid te ondersteunen.

Zij zijn een nieuw collectief, in de zin dat zij zich net beginnen te verzamelen op een enorm moederschip dat zich nu in jullie luchten verbergt. Ze kunnen zich onzichtbaar verhullen, omdat ze vijf dimensionaal zijn, en dat is hun schip ook. We willen ze nu een naam geven, zodat jullie allemaal naar hen kunnen verwijzen en zodat we begrijpen wanneer we naar hen verwijzen. Zij zijn de Vijfde Dimensie Lichtbrengers, en ze hebben zich gericht op gebieden waar ze veel meer kans hebben om ontvangen te worden. Ze hebben hun licht- en liefdesuitzendingen naar verschillende hotspots over de hele planeet gestuurd, en in de nabije toekomst zullen ze meer naar de grote steden over de hele wereld kijken, waar ze minder snel zullen worden ontvangen, waar de gejaagdheid en drukte de mensen ervan weerhoudt om zich voor een groot deel te openen.

Nog 7 weken, en dit heftige jaar is voorbij / 14 November 2019 / Door Fran Tielemans

Nog 7 weken, en dit heftige jaar is voorbij
14 November 2019 / Door Fran Tielemans
  
Dit is een week die tekenend is voor deze Mercurius retro (nog tot 20/11). Wat helemaal onderaan ligt, komt naar boven. om te herbekijken, te her-evalueren, en om misschien los te laten.

Dit is een tijd om heel eerlijk te zijn met jezelf, en te zien wat er is, niet wat je dacht dat er was.

Je Hoogste Zelf duwt alles naar boven dat meer be-licht mag worden, om zo tot een hogere harmonie te komen.

Nog 7 weken, en dit heftige jaar is voorbij, en veel kans dat je net daardoor de afgelopen maanden een grotere intensiteit hebt ervaren, misschien een druk, om te veranderen, te vernieuwen, los te laten wat je beter niet mee draagt naar 2020.

Een goeie tijd om een inventaris op te maken van je leven tot nu toe. om te kijken wat waardevol is voor je, wat je mee wil nemen naar je toekomst, en wat je definitief wil los laten.

Op deze dag van je leven / Donderdag 14 November 2019 / Neale Donald Walsch


Donderdag 14 November 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


...dat er iets 'mis' is met alles.

Ongeacht waar je naar kijkt, je kunt iets vinden wat er mis mee is,
iets onvolmaakts, iets wat je niet goed vindt.
Maak je geen zorgen, als je goed genoeg kijkt, zul je het vinden.

Er is ook iets 'goed' met alles.
Waar je ook naar kijkt,
je kunt er iets goed aan vinden,
iets wat perfect is.

Er blijft dus maar één vraag over:
Waar ga je naar kijken?
Wat kies je om op te merken?
Wat is jouw perspectief?
(Ik durf te wedden dat je al weet wat Gods perspectief is....)


Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Woensdag 13 November 2019


Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Woensdag 13 November 2019


Eenzaamheid is vaak een voorloper van hogere vibrationele relaties in de toekomst, want het geeft je de tijd en ruimte om los te laten, te genezen en jezelf te ontdekken. Als je eenmaal een diepe verbinding binnenin hebt gecreëerd, zul je op natuurlijke wijze uitbreiden naar diepere verbindingen met anderen. Het is net alsof je terugkeert naar de baarmoeder en dan in nieuwe relatie mogelijkheden komt die de groei die je hebt bereikt zullen weerspiegelen.

Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nlEen Schrijven van de Schepper / Donderdag 14 November 2019 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
Donderdag 14 November 2019 / door Jennifer Farley,

Van Duisternis naar Licht....


Het is belangrijk om negatieve emoties uit te drukken
zodat je terug kunt gaan naar de goede emoties. 
Het Universum heeft je altijd gezegd dat dit een goede zaak is.
Het is een vrijgave, het is noodzakelijk en je kunt jouw licht
niet volledig erkennen zonder ook jouw duisternis te erkennen.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

donderdag 14 november 2019

Benjamin Fulford: Opzettelijke Implosie van het Financiële Systeem in Ontwikkeling om Het Nieuwe Financiële Systeem.............. / 11 November 2019

Opzettelijke Implosie van het Financiële Systeem in Ontwikkeling om Het Nieuwe Financiële Systeem een Krachtige Impuls te Geven.
Benjamin Fulford  / 11 November 2019

Een grotere ineenstorting van het financiële systeem dan Lehman Brothers wordt ontwikkeld om plaats te maken voor een nieuw financieel systeem, zeggen Aziatische geheime genootschapsbronnen.  Recente trends op de financiële markten, met name een aandelenmarkt bubbel van bijbelse proporties, ondersteunen deze bewering.  Elke financiële veteraan zal je vertellen dat wanneer financiële markten vechten tegen de werkelijkheid, de werkelijkheid uiteindelijk altijd wint.  Dit betekent dat de aandelenkoersen met 90% of meer kunnen kelderen.

Maar, als teken dat de financiële oorlog nog niet voorbij is, zijn de Europese koningen het er niet mee eens, zeggende: "Alle investeringsbanken in de wereld zijn begonnen met het verlaten van het oude systeem, dus het is slechts een kwestie van tijd voordat het naadloos of wrijvingsloos overgaat van het oude naar het nieuwe systeem".

Dit mag dan misschien werken voor betalingssystemen, geldautomaten, creditcards, enz., maar niet voor het westerse systeem van Babylonische schuldslavernij als geheel.  Dit systeem heeft geresulteerd in de top 1% die 53,2% van alle aandelen en beleggingsfondsen bezit, en als je daar de volgende 9% bij optelt, de rijke  hebben controle over 93,2%, laten de resterende 90% achter met slechts 6,8%.  Een ander bewijs dat dit een systeem van schuldslavernij is, is het feit dat de onderste 90% van de mensen 72,4% van alle schuld verschuldigd is.


Aantekeningen van het Licht - November 2019 / Geschenken van Vreugde

Aantekeningen van het Licht - November 2019

Geschenken van Vreugde (Verhaal: De Slak en het Schelpdier)

Welk gewicht draag je in je geest en hart? Beperkt het je om het goddelijke wezen te worden dat je bent? Kun je dit gewicht transformeren naar de vreugdevolle erkenning en het gebruik van je gaven?

Inderdaad, er is momenteel een gewicht op jullie planeet dat de spirituele en wetenschappelijke vooruitgang van jullie mensen lijkt te belemmeren. Er is echter een verband tussen de belasting door bezorgdheid en de verheffing tot vreugde. Deze link wordt " perceptie" genoemd. Laten we dit illustreren met het volgende verhaal.

Er was eens een glimmende slak die in het ondiepe gedeelte van een rivier ronddreef, op zoek naar zijn thuis in een specifiek gras dat de slak koesterde om zijn comfort en voedsel. Ik zal dit thuisgras nooit vinden, de slak dacht er verdrietig over na toen hij over de rimpelingen van de rivier tuimelde. Het is te ver weg en zelfs als ik daar aankom, zal ik het misschien niet herkennen.


Waarom aarden zo belangrijk is / Author: Trudy Hekkert/ Publistd date: 8 November 2019

Waarom aarden zo belangrijk is
Author: Trudy / Publistd date: 8 November 2019

Wat gebeurt er als je niet goed geaard of gegrond bent.
Voor hooggevoelige mensen is het vaak heel moeilijk om te gronden of te aarden,
maar het is juist zo belangrijk dat je dit wel gaat doen.


Anders zit je constant in je hoofd, er ontstaat chaos en je weet helemaal niet waarom, het loopt allemaal door elkaar, je gevoel, je denken, je weet het niet meer, je wilt van alles doen maar er komt niks uit je handen.

Je bent onzeker en makkelijk van je stuk af te brengen.
Je bent altijd voor de ander bezig en zet jezelf op de tweede plaats.
Soms voelt het alsof je watten in je hoofd hebt, je bent er wel maar ook weer niet.
Je bent aan het zweven en zit constant met je hoofd in de kosmos.
Of je krijgt lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, slapeloosheid of altijd moe zijn.
Vaak pak je de energie van de ander op zonder dat je het zelf in de gaten hebt, je krijgt zomaar last van bijvoorbeeld, pijnen, angsten en onrust.


WERELD IN BEWEGING – 3 / 13 november 2019 eliaslimusemmanuel


WERELD IN BEWEGING – 3
13 november 2019  eliaslimusemmanuel

Over de 5G-meditatie – De schilderijen van Ivah – Vrede in het Midden Oosten – Wonen in een Tiny House – Plastic en augurken – Financiële crash voor de deur?

Door de zilvermeditatie aankondiging, kreeg ik meerdere reacties van lezers die mij vroegen om iets dergelijks te organiseren met andere thema’s, een goed idee, eigenlijk. Het zou inderdaad mooi zijn, als wij ons, om te beginnen en zonder te vechten, zouden inzetten voor een wereld vrij van schadelijke straling. Gewoon samen onze schepperskrachten gebruiken om een positieve wending te realiseren. Dat zal de Geestelijke Wereld ondersteunen. De Lichtwezens geven energie aan wat uit de ziel opwelt, maar nooit aan wat van het ego komt.


Ik heb mij astrologisch laten informeren voor een goed moment voor deze meditatie en het schijnt dat 22 december een idiaal tijdstip is:

“We maken momenteel een nogal zeldzame samenstand mee : Saturnus, Jupiter, Pluto en de zuidelijke Maanknoop staan in december conjunct in Steenbok. Het wintersolstitium valt op 22 dec en nieuwe Maan op 26 dec. Dus al wat je doet rond die data wordt extra gestimuleerd.

De drie planeten zijn langzame planeten, dus bepalend voor een hele generatie. Saturnus staat voor traditioneel mannelijke waarden zoals autoriteit, structuur en controle, ook voor het verleden, de familiale en religieuze invloeden.

Pluto blaast die oude waarden op ; vernietigt om te bevrijden uit oude patronen. Meestal met geweld. Vandaar overal ter wereld de toename van betogingen en verzet. Pluto werkt onderhuids, is niet tegen te houden. Pluto is ook : “schadelijke straling”, hé, atoombommen, gif etc. De zuidelijke Maanknoop versterkt dat patroon, wijst op patronen uit het verleden die dienen achter gelaten te worden.