donderdag 31 oktober 2019

Help ons de Planetary Activation Organization (PAO) in leven te houden!


Help ons de Planetary Activation Organization (PAO) in leven te houden!

Twee volle jaren zijn voorbij geflitst sinds Sheldan het doelwit was van een DEW (Direct Energie Wapen). Gedurende die tijd hebben Colleen en ik hard gewerkt om de boodschap van de PAO levendig en informatief te houden door activerende webinars te presenteren en u te voorzien van tijdige nieuwsbrieven.

Wij zijn dankbaar voor al diegenen onder u die de PAO trouw zijn gebleven. Bij verschillende gelegenheden hebben we contact opgenomen met Lichtwerkers om Sheldan's boodschappen te helpen verspreiden en om meer webinar deelnemers aan te moedigen.

De PAO is sterk afhankelijk van de Webinar deelnemers, en archieven, en de aankoop van activerend materiaal. Helaas is ons Webinar-publiek de afgelopen maanden sterk gedaald. En met zoveel andere boeiende Nieuwe Tijd berichten die wedijveren om de oren van luisteraars, dreigt Sheldans unieke en vitale informatie over onze onvermijdelijke reis naar volledig bewustzijn verloren te gaan.

Op dit moment staat PAO op een kruispunt.

We hebben moeite om de PAO financieel overeind te houden. Sheldan's toestand en de kosten van zijn herstel hebben de dag tot dag uitgaven van Colleen aanzienlijk verhoogd. Er blijft weinig over om de PAO te handhaven. Ja, de Galactics werken aan het herstel van Sheldans cognitieve vaardigheden, maar de kloof tussen 3D en 5D vraagt om zorgvuldige technieken die tijd nodig hebben om zijn uiteindelijke genezing te bewerkstelligen.


Pamela Kribbe channelt Jeshua: De stem van je hart is dichtbij / 27 oktober 2019

Pamela Kribbe channelt Jeshua:
De stem van je hart is dichtbij
27 oktober 2019


Lieve mensen,

Ik ben Jeshua. Ik houd van jullie. Ik ben met jullie verbonden via zielsliefde; die is groter dan persoonlijke liefde.

Jullie hebben allemaal een ziel, en daarnaast besta je uit een menselijke persoonlijkheid. Die is sterk gevormd door uiterlijke invloeden, door de buitenwereld. Je innerlijke wereld staat daar in principe los van, staat dus los van de invloeden van maatschappij, ouders, opvoeding en familie.

Er is een kern in jou, die niet beïnvloed is - nog steeds niet - door alles wat zich om je heen bevindt en van buitenaf  komt. Deze innerlijke kern, je ziel, doet steeds weer nieuwe ervaringen op in de aardse sfeer of in andere sferen; daardoor groeit ze, wordt ze groter en rijker.

Het is de bedoeling dat je je onderdompelt in de aardse sfeer: zo kun je kennismaken met het menselijke gevoelsleven, met het denken, willen, voelen en weten. De ziel verlangt hiernaar, wil zich zelfs onderdompelen in de duisternis van de aardse sfeer; dat wil ze vanuit haar hartstochtelijk verlangen naar schepping, creativiteit, vernieuwing, dynamiek, leven en inspiratie.

Als je echter vergeet dat je een ziel bent die los staat van de invloeden van buitenaf, raak je zo ondergedompeld in je aardse persoonlijkheid dat je je kern verliest, dat je het contact ermee kwijt raakt. Dan kan het leven op aarde zó overweldigend worden, de emoties zó intens, de gedachten zó verwarrend, dat je je houvast verliest; dat je eigenlijk aan de buitenkant leeft van wie je ten diepste bent.

De kleine engel ziet verwarring / 30 oktober 2019 / Door Martha Krul


De kleine engel ziet verwarring
30 oktober 2019 / Door Martha Krul

Het raadsel van de mens, gezien door de ogen van de engelen

De kleine engel zit weer naast de oude engel en samen kijken ze naar beneden.
De kleine engel is in verwarring.
Natuurlijk voelt hij alles haarscherp aan, maar begrijpen….?

Hij kijkt naar de oude engel en vraagt, waarom houden die mensen zich zo veel met problemen bezig? Zij houden zich met problemen bezig en worden daar boos en verdrietig over.
Wij zien hoe hun energie daardoor verandert.
Hoe het licht vermindert in hun aura.

Ja, zegt de oude engel.
Dat gedrag van de mens zien wij al heel lang.

Voor ons is het gedrag van de mens een raadsel.
De mens wil naar het licht.
Het licht is er volop.
De mens is onderdeel van dit licht.
Alles is met elkaar verbonden.

Alles wat wij zien en ervaren, is er ook voor de mens.
De mens wil heel graag onderdeel ervan zijn, en vergeet dat hij er onderdeel van is.

Dat de mens verder, veel verder in zijn ontwikkeling is dan hij wil geloven.

Terug naar 432 Hz: We luisteren naar verkeerde muziek frequentie! / Door Marcelius

Terug naar 432 Hz:

We luisteren naar verkeerde muziek frequentie!
Door Marcelius

Door gebeurtenissen in de muziekwereld te begrijpen kunnen diverse problemen in de wereld worden verholpen, waaronder sociale agressie, politieke corruptie en de afbrokkeling van sociale waarden.

Rond 1940 is de standaardtoon van 440 Hz ingevoerd. Deze ontwikkeling kan worden vergeleken met de invoering van een standaardtijd op de klok.

De standaardisering van de stemtoon is in de loop der jaren verder ingeburgerd geraakt in de wereld. De stemtoon van 440 Hz is in de meest uiteenlopende muzieksoorten de standaard geworden. Na de militaire commercialisatie van muziek door de Rockefeller Foundation kwam de Amerikaanse muziekindustrie tot een compromis van 440 Hz voor de bouw van muziekinstrumenten.

Monopolisering

De Amerikaanse tandarts en schrijver dr. Leonard G. Horowitz heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de muziekwereld en de invloed van 440 Hz op de mens.

Meer lezen >>>


Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Woensdag 30 Oktober 2019


Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Woensdag 30 Oktober 2019


Wat, als je denkt dat je geblokkeerd bent, is de blokkade? Wij begrijpen dat je ijverig wilt zijn, maar geloven dat je geblokkeerd bent, is het tonen van oordeel en verzet tegen de perfectie van jouw nu moment. Het duidt ook op een gebrek aan geloof en vertrouwen, zowel in jezelf als in Het Universum.

Dierbaren, jullie aandacht is jullie zegen voor voortzetting. Jullie energie wordt veel beter besteed door te kijken naar WAT voor jullie werkt en te vertrouwen op de schoonheid en wijsheid van zowel jezelf als de ontvouwing. Jullie kunnen gerust zijn in de wetenschap dat als er iets is wat nodig is om aan te pakken, het in jullie bewustzijn naar boven zal komen met de volledige energetische steun van Het Universum voor zijn genezing en loslating.

Op deze dag van je leven / Woensdag 30 Oktober 2019 / Neale Donald Walsch


Woensdag 30 Oktober 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


....dat gisteren een geannuleerde cheque is, morgen is het een
Beloofde waardebon; vandaag is het enige geld dat je hebt;
dus besteed het verstandig.

Kay Lyons zei dat, en het is zo zeer, zeer nauwkeurig.
Wat doe je vandaag?
Stop je jouw energie in de wereld die jouw levensdroom voortbrengt,
 dat jouw levensmissie versterkt, die jouw levensdoel voedt?


Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Een Schrijven van de Schepper / Woensdag 30 oktober 2019 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
Woensdag 30 oktober 2019 / door Jennifer Farley,

Het is Oké....


Het Universum wil graag dat je weet dat het prima is om 'nee' te zeggen.
Een koor van mensen zegt: "O jee, het is gewoon niet mogelijk. 
Zonder mij zouden er dingen misgaan! 
Wat zouden mensen doen als ik er niet was om te helpen?" 
In antwoord daarop wordt je de grote vraag gesteld
wat als....

Wat als je tijd voor jezelf zou nemen?

Wat als je ervoor kiest om je rust te nemen, 
 jezelf weer eens dun uit te rekken?

Wat als je jezelf het geschenk zou geven om de noodzaak los te laten,
 om deel te nemen aan dingen die je oncomfortabel zullen maken?

Mijn dierbare kind, geef jezelf toestemming om voor je eigen behoeften
te zorgen zonder schuld, schaamte of teleurstelling. 
Je bent het waard en verdient het om je eigen beker te vullen,
 omdat je absoluut niet uit een lege beker kunt gieten.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


woensdag 30 oktober 2019

Saul: Jullie hebben allemaal heel bewuste keuzes gemaakt om op dit moment te incarneren tijdens de spirituele evolutie van de mensheid. / 28-10-2019 / via John Smallman

 Saul:
Jullie hebben allemaal heel bewuste keuzes gemaakt om op dit moment te incarneren tijdens de spirituele evolutie van de mensheid.
28-10-2019 / via John Smallman


Het Leven in Eenheid met de Bron is perfect, compleet en absoluut zegenrijk. Het leven gescheiden van de Bron - als het mogelijk zou zijn en dat is het beslist NIET - zou, wanneer het niet angstaanjagend was, saai en betekenisloos zijn, een verspilling van "tijd". In feite zou het een voortdurende en eindeloze poging zijn om de met angst vervulde ramp van gescheiden te zijn van de Bron en van gelukzaligheid te ontkennen en te negeren, terwijl een angstaanjagend gevoel van eenzaamheid wordt ervaren, van verlatenheid en van gebrek aan LIEFDE.

Dus gedurende de aionen, nadat de basisbehoeften voor menselijk overleven waren vervuld, zochten mensen naar afleiding, op zoek naar iets om te doen! Iets om hen af ​​te leiden van het gevoel dat er iets ongelooflijk belangrijks ontbrak aan hun leven. Degenen met een voldoende ontwikkeld intellect bestudeerden de fysieke aardse omgeving onder hun voeten en de hemel erboven en bedachten religies en filosofieën, kunst en muziek om hun dagen te vullen met zinvolle activiteiten. Degenen die minder geneigd waren zich intellectueel te ontwikkelen, dat wil zeggen de overgrote meerderheid van de mensen, namen deel aan competitieve fysieke activiteiten die voor het grootste deel uitliepen op conflicten.

Dit inspireerde sommige van de intellectuelen om enkelen van hen die fysieke activiteiten beoefenden aan te moedigen om samen met hen de eenvoudige mensen te besturen. Degenen die geneigd zijn aan iedereen hun steun te geven die beloofden, dat zij hen zouden willen en kunnen voorzien in de basis basisbehoeften van het leven. Toen ontwikkelden zich stammen, clans en naties, en deze verschillende groepen vochten met elkaar om de macht, de autoriteit, het vermogen en het recht om de mensen te controleren.

Conversatie met Samuel, 1e./ Maandag 28 oktober 2019. / Door Anja en Michael

Conversatie met Samuel, 1e.
Maandag 28 oktober 2019. / Door Anja en Michael

Hartelijke groet geliefden, bij deze conversatie met mij, Ik ben Samuel.
Als eerste wil ik graag enige uitleg over mij, Samuel doen.

Ik ben toen op Aarde gekomen in Rama een woonstede in het gebergte van de stam Ephraïm, ongeveer 1000 jaar voor Christus.
De 12 stammen waren toen nog niet verenigd tot een koninkrijk en waren vrij kwetsbaar voor en door de omliggende populatie. Mijn vader was Elkana (God heeft voortgebracht) en mijn moeder was Hanna (Genade van God, genadig).
Er was een situatie in de relaties van mijn vader en mijn moeder bleef vrij lang kinderloos, de andere vrouw daar had mijn vader wel kinderen bij gekregen, dat veroorzaakte de situatie.
Hanna was hiermee heel verdrietig, mijn moeder heeft om mij, een zoon, gebeden en de Schepper de belofte gedaan mij voor mijn hele leven aan God te schenken. Dat is zo gebeurd.
Toen ik de juiste fase had, heeft mijn moeder mij gebracht bij priester Eli en zijn gezin en ben ik daar verder opgegroeid en opgevoed. En ja, ik ben getrouwd en vader geworden van twee kinderen.
Mijn naam betekent, die mijn moeder mij heeft gegeven: “Ik heb hem aan de Heer gevraagd.”

Uiteindelijk ben ik priester geworden. En later Richter en later profeet.
Priester zijn is een tussenpersoon vanuit diverse standpunten om deze functie te vervullen.
Daarbij kwam de taak als Richter om tijdelijk leiding te geven aan de volksstammen en bij te dragen aan het maken van een koninkrijk met een koning.
Als profeet ben je een mediator tussen de Godheid en degenen op Aarde, met de visionaire eigenschap om dat wat nog niet waarneembaar is door te geven, maar ook wat al gedaan is als visie te gebruiken.

Ik heb al eerder bijgestaan in de communicatie met deze dierbaren als communicatiekanaal op Aarde en toen kwam het plan vanuit hier in het Hogere om een conversatie voor te stellen en aldus gedaan en nu in gang gezet. De bedoeling is dat er vragen gesteld kunnen worden, die ik voor het moment ga beantwoorden. Ik ben er klaar voor en Anja en Michael ook.

A en M: Lieve Samuel, wat is er nu voor jou daar in de Hogere Rijken, is dat hetzelfde zoals je op Aarde hebt vervuld?

De Stadia die Leiden naar Verlichting en Ascensie / Bron: L'AUra Pleiadian / 19 oktober 2019


De Stadia die Leiden naar Verlichting en Ascensie
Bron: L'AUra Pleiadian / 19 oktober 2019

Fase een ~ BEGRIJPEN dat de werkelijkheid het resultaat is van het eigen bewustzijn als DE OORZAAK.

Dit bewustzijn (oorzaak van de werkelijkheid) is de gecombineerde frequentie van gedachten, overtuigingen, angsten, emoties, onbewuste geheugen dat als karmische energie impulsen worden beschouwd alsook de niveaus van harmonie of disharmonie binnen de mentale en emotionele lichamen.

Fase twee ~ BEGRIJPEN dat de handelingen, gedachten, overtuigingen en emoties van anderen niets met jou of iemand anders te maken hebben. HET is allemaal gebaseerd op hun eigen frequentie, welke 100 procent hun eigen oorzaak is van hun eigen realiteit.

Fase drie ~ Begrijpen dat geluk, liefde en overvloed en elke andere kwaliteit, staat van zijn of deugd van bewustzijn niet gebaseerd is op het externe. Het is gebaseerd op de OORZAAK ~ de gecombineerde frequentie van gedachten, emoties, niveaus van hartsbewustzijn, harmonie en ga zo maar door zoals hierboven vermeld.

Fase vier ~ Je wordt je ervan bewust dat je verantwoordelijk bent voor jouw eigen niveau van bewustzijn. Jouw eigen gedachten, emoties, gevoelens, niveaus van harmonie en disharmonie.

Aranuth Spreekt: De Dood en de Doodtransitie/ -overgang. / Malcolm Bell / 30 oktober 2019

Aranuth Spreekt:
De Dood en de Doodtransitie/ -overgang.
Malcolm Bell / 30 oktober 2019
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Commentaar:

Hallo, lieve vrienden,

Alweer een maand voorbij met een kosmische energie die soms zeer vreemde effecten heeft op sommige geïncarneerde zielen. Ikzelf ervoer dat elektrische apparaten een voor een de geest gaven maar gelukkig is dit nu voorbij en kom ik weer in rustiger vaarwater…..als zoiets tenminste nog bestaat.

Het was fijn om te merken dat vele mensen in het Cairns Spiritual Centre op een sociale bijeenkomst onze zeer populaire overleden secretaresse Dot Sweeting eerden. Dot was een prachtige ziel die haar heerlijke individuele uitdrukking achter liet op ieder die zij ontmoette. Dot zal in mijn hart blijven als een prachtige ziel en een fijne vriendin.

De Boodschap:

Wel, goedenavond allemaal.

Heel amusant om jullie conversatie te horen. Het was een beetje afluisteren, hhhmn? Jullie spraken over dood en doodgaan. Ik vind dit amusant dat jullie spreken over doodgaan. Jullie praten over de dood. Er is geen doodgaan of dood. Ik geef de voorkeur aan, en dit stel ik ook voor, dat jullie het woord transitie, overgang, gebruiken.

Overgaan is allesomvattend. Overgaan behelst vele aspecten van verandering en daar kunnen wij dood en doodgaan ook onder scharen en toch brengt het woord doodgaan negatieve gedachten naar boven, negatieve gevoelens, negatieve beelden terwijl dit in feite een zeer mooie overgang is. Toch lijken jullie geïncarneerde zielen een ingebouwde angst voor doodgaan te hebben….de angst voor het overgaan naar een zeer mooie plaats….de angst die jullie hebben om deze zeer onzekere driedimensionale plek te verlaten die in feite alleen maar een werkplaats is, het is jullie speeltuin, het is waar jullie werken, waar jullie leren. Als jullie je hersenen zouden gebruiken zouden jullie kunnen communiceren met jullie gidsen, met jullie Hoger Zelf….elk moment dat jullie hier op dit aardse ruimteschip zijn zouden jullie kunnen vragen om richting. Vraag om hulp, vraag om begeleiding!

Ik ben die ik ben - I AM / 29 oktober 2019 / Door Martha Krul

Ik ben die ik ben - I AM
29 oktober 2019 / Door Martha Krul

Ik ben die ik ben – I AM
Ja dat lijkt heel gemakkelijk, maar is dat ook zo?

Laat ik mij altijd zien, zoals ik werkelijk ben?
Laat ik voelen wat ik voel?
Zeg ik wat ik wil echt zeggen?

Het is vaak niet gemakkelijk om op die vragen en luid en duidelijk “ja” te zeggen.

Nu wij in een fase zitten van zoveel licht zitten, worden ook wij in dat licht getoond.

Wanneer wij “doen alsof” en toch niet helemaal voor onszelf uitkomen,
is dat voor de ander merkbaar en geeft wrijving.

Door onszelf in licht en liefde te laten zien, doen wij de deuren naar de ander open.
Dan voelt de ander dat hij/zij niet met een illusie te maken heeft maar met de werkelijkheid.

Wij zijn in deze fase van onze transformatie,  op zoek naar waarheden.
De waarheid in onszelf.
De waarheid in de ander.
De waarheid in de wereld.

Het is een onderdeel dat in alle lagen speelt.

Steeds weer op zoek naar die ultieme waarheid.

Wat als geblokkeerde chakra's je ziek maken? / Door Marcelius

Wat als geblokkeerde chakra's je ziek maken?
Door Marcelius

Chakra’s zijn energiecentra die zich in het energetisch lichaam van elk mens bevinden. Het zijn openingen waar levensenergie doorheen stroomt van en naar onze aura, het energieveld om ons heen.

Als onze chakra’s in balans zijn, functioneert het lichaam goed, maar wanneer ze uit balans zijn doordat ze minder goed functioneren of (deels) geblokkeerd zijn, dan kan dit leiden tot vele lichamelijke klachten zoals: hoofdpijn, bronchitis, presbyopie (leesbril), oogklachten, overgewicht, (chronische) vermoeidheid, vormen van ADHD of PDD-NOS bij kinderen, en zelfs potentieel ernstige ziekten als aids of kanker, maar ook emotionele en/of psychische klachten als bijvoorbeeld burn-out, onzekerheid en problemen met communicatie en seksualiteit, om er maar een paar te noemen.

Chakra’s bevinden zich op de fysieke plekken van de belangrijkste knooppunten van zenuwen, aderen en slagaderen in het lichaam en als functie hebben zij onder andere het fysieke lichaam te vitaliseren. Er zijn zeven hoofdchakra’s en soms wordt de aura zelf de achtste chakra genoemd.Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Dinsdag 29 Oktober 2019

Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Dinsdag 29 Oktober 2019


Het is jouw vertrouwen dat je in staat stelt om overeenstemming met Het Universum te ervaren.

Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl
Op deze dag van je leven / Dinsdag 29 Oktober 2019 / Neale Donald Walsch


Dinsdag 29 Oktober 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


...dat je een verbintenis moet aangaan en als je er eenmaal
maakt, dan zal het leven je enige antwoorden geven.

Les Brown zei dat, en hij had gelijk.
En het creëren van een verbintenis
betekent meer dan zeggen: "Ik zal het proberen."
Het betekent zeggende: "Ik ga er helemaal voor.
Ik ben volledig toegewijd aan deze zaak.
Zelfs al wordt het zwaarder. In feite, vooral dan".

Iemand heeft ooit gezegd dat, ouder worden rimpels op het lichaam veroorzaakt.
Opgeven plaatst rimpels op de ziel.

Je hoeft geen seconde na te denken, om precies te weten
waarom je dit bericht vandaag hebt ontvangen.


Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Een Schrijven van de Schepper / Dinsdag 29 oktober 2019 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
Dinsdag 29 oktober 2019 / door Jennifer Farley,

Etiketten

 

Neem vandaag even de tijd en denk terug aan alle etiketten
die je in de loop van jouw aardse bestaan hebt gekregen. 
 Sommigen waren zelf gecreëerd, maar de meesten
 zijn door anderen aan jou gegeven. 
Misschien heb je ze zelfs omarmd om er "bij te horen",
zelfs als ze niet positief waren. 
Nu is het tijd om te kiezen wat je wilt behouden en de rest los te laten.
(Glimlach)
Je zet een nieuw pad uit, dierbaarste, wordt wie je kiest te zijn.

~ De Schepper ~


dinsdag 29 oktober 2019

De Raad – GEBED – 26 Oktober 2019 / Ron Head

De Raad
GEBED  
26 Oktober 2019 / Ron Head

Op dit moment willen we met jullie spreken over gebed, over hoe jullie het Goddelijke emotioneel en mentaal benaderen.

Duizenden jaren lang, vele levens en ook dit hele leven zijn jullie door degenen die zich ‘boven’ jullie hebben geplaatst en door jullie gelijken geïnstrueerd dat jullie moeten smeken, dat jullie dringend moeten verzoeken en dat jullie kansen om het resultaat dat jullie wensen te zien vanuit je smeken en dringend verzoeken, uiterst klein is. Verder werd jullie geleerd dat jullie iemand anders voor je nodig hadden om te bemiddelen, want jullie waren onwaardig.

Geleidelijk aan nu, ofschoon ietwat langzaam, beginnen jullie te begrijpen dat er in de borst van ieder van jullie een goddelijke vonk zit die niet onwaardig is en dat ook niet kan zijn. Langzaamaan leren jullie dat gebeden en intenties WORDEN beantwoord. Jullie leren dat dit hele universum de beste bedoelingen met ieder van jullie heeft die dit bevatten. Dat betekent jullie.

Het universum, het energieveld, het Wezen waarbinnen jullie je wezen hebben, heeft geen enkel belang in het jullie beroven van wat dan ook dat jullie nodig hebben. En jullie ZIJN een deel van dat veld, die energie, die allesomvattende Liefde.

“Maar voor mij werkt dat niet” zeggen jullie. In feite kan het alleen maar voor jullie werken. Het helpt echt wanneer jullie begrijpen wat te doen en hoe het te doen. Wat is het dat, wanneer jullie het goed zouden begrijpen, je hele relatie met jezelf – met jullie Zelf – zou kunnen veranderen? Wat zou jullie kunnen leren dat de manier waarop jullie bidden zou veranderen van smeken naar acceptatie en dankbaarheid?

Het Wonder komt eraan. / 27 oktober 2019 / Winfried Meier

Het Wonder komt eraan.
27 oktober 2019 / Winfried Meier

Jezus: Niets wordt door de dood voltooid,    

Of men nu sterft door een ongeval dan wel door een fysieke oorzaak, het is ten slotte altijd zelfmoord.” Onder de schuilnaam van Raj veroorlooft Jezus zich deze boute uitspraak, wanneer hij in 1990 via Paul een studiegroep toespreekt en zijn “Een Cursus in Wonderen” toelicht. Het is niet als een verwijt bedoeld, maar als les. Cursisten beseffen dat deze zelfmoord plaats vindt in onze denkbeeldige en afgescheiden wereld van illusies. Hierin projecteren wij ons een kortstondig leven in plaats van ons leven te omhelzen als onsterfelijk, eigen aan de Zoon Gods.

“Dood door natuurlijke oorzaken is eenvoudig een meer verlengd proces van zich langzaam uit het leven terugtrekken, zo gaat Jezus verder. En de reden dat men zich geleidelijk uit het leven terugtrekt, eerder dan zich actief in het leven te begeven, is omdat iedereen het gevoel heeft een fysiek organisme te zijn, waarin hun ziel of geest tijdelijk gehuisvest is. En, omdat zij om zich heen kijken en zij zien dat slechts een handvol individuen ooit van deze verblijfplaats vertrokken zijn zonder te sterven, veronderstellen zij, dat dit de normale, natuurlijke en onvermijdelijke manier is om verder te trekken”.

Meerdere malen wijst Jezus ook in een Cursus erop, dat jij niet je lichaam bent. Jij bent een Zoon van God. God schept niet iets dat sterfelijk en vergankelijk is. Het lichaam is een eigen creatie, dat mensen dient in het aardse bestaan. En als het niet meer van nut is en geschikt om te dienen wordt het vervangen. Wat staat je dan te wachten?