Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 20 juli 2019

Matthew Ward - 18 juli 2019 / Suzanne Ward

Matthew Ward
- 18 juli 2019 / Suzanne Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Hoger wordende trillingen versnellen het tempo van het aan het licht brengen van de wonden van jullie wereld, zodat deze kunnen worden geheeld. Wat geneest is van licht, dezelfde energie als liefde; de meest sterke kracht in het universum, en zielen die zich op grote afstand bevinden alsook zielen op de Aarde, zorgen hiervoor.

Dit is ongeveer 80 jaar geleden begonnen, toen buitengewoon geavanceerde beschavingen enorme hoeveelheden licht uitstraalden om het leven op Gaia's planetaire lichaam te redden. Licht werd verder geleverd door de vele duizenden ontwikkelde zielen die hun geboortegrond verlieten om op Aarde te incarneren en haar bevolking te helpen positief te reageren op de hoge trillingen van het licht.

Alle personen die dit deden, werden genezen van wonden die werden veroorzaakt door hardvochtige ervaringen, die in zielscontracten waren gekozen, om levens van de derde dichtheid of moeilijke niet-gekozen ervaringen te completeren. Door het licht dat ze hadden geabsorbeerd uit te stralen, hielpen deze personen anderen vooruit, anderen die op hun beurt eveneens positief reageerden en licht begonnen uit te stralen; en omdat dit cruciale licht-genezingsproces zich verder bleef uitbreiden, kreeg de Aarde meer kracht en vorderde de genezing van haar diepe wonden voorspoedig.“Message from Matthew”: hoe een Amerikaanse moeder al 25 jaar berichten van haar zoon doorkrijgt vanuit de hemel / 19/07/2019 / admin-KC

“Message from Matthew”: hoe een Amerikaanse moeder al 25 jaar berichten van haar zoon doorkrijgt vanuit de hemel

Suzanne Ward werd geboren in Youngstown (Ohio, VS) in 1933. Zij verhuisde naar Miami, waar ze trouwde en haar vier kinderen werden geboren.

Het gezin woonde in Panama van 1965 tot 1972. Toen scheidde Suzanne, of kortweg Suzy, van haar man en verhuisde ze met haar kinderen naar Washington DC in Amerika.

Ze werkte als editor voor verschillende wetenschappelijke tijdschriften en als communicatiemanager voor een multinational.

In 1980 overleed haar zoon Matthew aan de gevolgen van een auto-ongeluk, op 17-jarige leeftijd. Suzy was er kapot van. In de maanden daarna werd zij geleid naar drie verschillende mediums, die allemaal zeiden dat Matthew weer contact met haar zou opnemen als de tijd daar rijp voor was.

Telepathisch

Dit gebeurde uiteindelijk pas zo’n 14 jaar later, in 1994.

Iemand had onverwachts aan Suzy gesuggereerd om dagelijks een kort bericht aan Matthew te schrijven. Dit vatte ze op als een hint, dus ze volgde dit advies op.

Toch schrok ze nog behoorlijk toen op de derde of vierde ochtend opeens Matthew’s stem kraakhelder in haar hoofd klonk: “Moeder, dit is Matthew. Ja, hier is Matthew! Schrijf op wat ik je vertel.

Suzy maakte aantekeningen, in steno, zoals ze gewend was uit haar journalistieke werk. Maar vanwege haar opwinding werden het onleesbare krabbels. Dus de volgende ochtend schreef ze op de computer: “Dear Matthew”.
  

Matthew begon onmiddellijk te praten en zij typte wat hij doorgaf.

Dat was het begin van een enorme hoeveelheid informatie over het hiernamaals (dat ze naar Matthew’s eigen zeggen “Nirvana” noemen daar), buitenaardse beschavingen, de ontwikkeling van zielen, het ascensie-proces van de Aarde en vele andere onderwerpen.

Zielenplan

In het begin alleen afkomstig van Matthew, maar later ook van vele galactische wezens en zelfs van God zelf. Zij ontdekte dat het haar zielenplan was om deze informatie via boeken en een website te publiceren, om de mensen te helpen met hun spirituele ontwikkeling.
Een dag buiten de tijd ~ Planetaire bevrijdings transmissie / Geplaatst: 19 Juli 2019 / door: Suzanne Maresca

Een dag buiten de tijd ~ Planetaire bevrijdings transmissie
Geplaatst: 19 Juli 2019 / door: 


door Jenji en de Witte Wolf Stam, 15 Juli 2019, 
www.matahariji.com

Geliefde broeders en zusters,

Groeten van de meest Hogen. Wij komen nu naar voren in dit moment van jullie tijd met nieuws waar jullie allemaal op hebben gewacht en om hebben gebeden. Het is nu in alle ernst begonnen.

De oude frequenties die dit rijk opgesloten hebben gehouden in de helse 3D-matrix, hebben hun einddagen bereikt. Het is belangrijk dat we jullie eraan herinneren dat dit stadium van het collectieve Ontwaken van de mensheid waarheden zal onthullen die jullie tot in jullie diepste kern zullen shockeren.

Dit is echter niet de plaats voor ons om te spreken over de wreedheden die momenteel aan de kaak worden gesteld. Alle reguliere media zullen verslag doen van de ontmanteling van wat bekend staat als de Deepe State - de cabal.

We bevinden ons in de eindtijd van Kali Yuga [- de Donkere Eeuwen -] en de openingsfase van Satya Yuga~ de Gouden Eeuw. Deze twee tijdlijnen werken op dit moment gelijktijdig en daarom is het cruciaal dat jullie je voortdurend bewust zijn van waar jullie je door God gegeven almachtige aandacht en intentie op focussen.

We raden jullie aan om de angsten niet te voeden of je niet te laten meeslepen door geen enkel slachtofferverhaal in deze energieën, want alles waar jullie je op focussen zal exponentieel versterkt worden in dit huidige energetische klimaat.

De zonsverduistering van 2 Juli j.l. in Kreeft was voor velen van ons extreem krachtig. En weet alstublieft dat velen van jullie die nog steeds in 3D karmische relaties verkeren en niet luisteren naar de ingevingen van jullie hart en heilige intuïtie volgen, weet alstublieft dat jullie nu getest worden tot aan jullie absolute kern.

Iedereen die deze relaties vasthoudt door middel van valse 3D-overtuigingen van verplichting en opoffering zal een meer uitdagende inwijding moeten ondergaan om zichzelf te helpen bevrijden van deze oude verplichte patronen.
Vertrouw op de signalen die je hogere zelf voortdurend naar je toe stuurt. Als je de boodschappen van je hogere zelf negeert, laat je het geen andere keuze dan harder te moeten schreeuwen. Voor sommigen zal dit door intensere fysieke symptomen en mogelijke noodsituaties gebeuren.Boodschap van Vader/Moeder God: “Ga je weg, word wie je Bent” /18 juli 2019 / via Eillie Deus'

Boodschap van Vader/Moeder God:
“Ga je weg, word wie je Bent”
18 juli 2019 / via Eillie Deus'

Lieve Kinderen van het Licht,

De boodschap van vandaag luidt klaar en duidelijk en is heel simpel: ga je weg!
Ga je weg!  Stoor je niet langer aan wat 'men' van je verwacht, wat 'men' over je zegt of denkt.  Voel.  Want diep in jou zit dat verlangen waarmee je geboren bent, je zou het je incarnatie-doel kunnen noemen. Dit verlangen werd meestal onderdrukt – vaak deed je dit zelf.  Want je wilde zijn wat van je werd verwacht: een lief, gehoorzaam, voorbeeldig kind – zo begon het. Dat kindje werd duidelijk gemaakt – via afkeuring of straf – wanneer het niet voldeed aan de wensen van de ander, meestal je ouders, je familie, je leerkrachten, je vrienden; later je partner, je werkgever, enzomeer...

Maar dat onbenoemde gevoel bleef je hart af en toe beroeren. Je noemde dit misschien een onbenoembaar verlangen, een onverklaarbaar heimwee, een stil verdriet,...
NU is de tijd om toe te laten. Laat dit gevoel tot je spreken, luister, begrijp je diepe verlangen, je grote wens. En werk niet meer tegen.. geef je over … en zie wat dan op je weg komt.

Het is tijd om eindelijk je zelf te dienen.
Het is tijd om te worden wie je Bent !
Word het unieke wezen dat je Bent.
Toon jezelf zoals je Bent.
Spreek zoals je Bent.
Handel zoals je Bent.

'Men' kan je dit niet voorzeggen. Je Bent immers Uniek!

Wij zien wie jij Bent, Wij zien je schoonheid, Wij kennen je verlangen. Nu jij nog :-)
Wij omhullen je met liefdevolle warmte, erkenning en waardering.

Vader/Moeder God


OVER LEVEN EN DOOD /18 juli 2019 eliaslimusemmanuel


OVER LEVEN EN DOOD

Laten we vooropstellen dat de dood niet bestaat omdat wij na het overlijden er nog altijd zijn, zij het in een andere omgeving en in een ander lichaam.


Het woord ‘over-lijden’ verwijst al naar een ander bestaan, waarin het lijden, de loutering door het beleven van de dualiteit over, voorbij en achtergelaten wordt.

Toch hebben nog veel mensen grote angst voor de dood en klampen zich vaak nog vast aan het leven op aarde, waardoor het lijden onnodig wordt verlengd. Van de Lichtwezens hoorde ik al vele jaren geleden dat geboren worden een groter trauma met zich meebrengt, dan het stervensproces.


Over dood en leven beslist onze ziel, dus wijzelf vanuit ons hoger zielenbewustzijn. Zelfs als een ziel aanvankelijk ertoe neigt om uit een lichaam te vertrekken, dan kan het zijn dat ze uiteindelijk toch besluit om te blijven om het verblijf in het fysieke lichaam langer mogelijk te maken. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Bijvoorbeeld heeft de zieke het ziekzijn als ervaring niet meer zo hard nodig, omdat de nog nodige lessen op een andere manier of op een ander moment kunnen worden geleerd. Een andere mogelijkheid is dat het bidden voor de zieke als onderdeel van een healingtherapie met succes wordt bekroond.


Aartsengel Gabriel: Het goddelijke plan wordt nu ten uitvoering gebracht. / 18 juli 2019 / via Martha Krul

Aartsengel Gabriel:
Het goddelijke plan wordt nu ten uitvoering gebracht.
18 juli 2019 / via Martha Krul

Het grote plan is zich aan het ontvouwen.
De mens heeft nog nauwelijks het idee van op welk punt wij aangekomen zijn.
Er zijn vele deuren open gegaan.
Het is te voelen.
Het is te zien.

Dat is een bijzondere verandering in de energie.
De mens voelt deze verandering en daarmee komen ook zijn “angstgevoelens” naar boven.
Wanneer de mens zou weten waar wij nu aangekomen zijn, zouden die angstgevoelens sterk overheerst worden door blijdschap en euforie.

Ik sprak over het grote plan.
Deze transformatie is niet alleen van de aarde.
Alle planeten zijn met elkaar verbonden.

Lieve mens hef uw hoofden omhoog.
Daar is de energie die u geleidt.
Daar is de energie waarmee u verbonden bent.


Kryon Channeling: Kryon op de Azoren. 2 / 16 mei 2019/Lee Carroll / Geplaatst: 20 juli 2019


Live Kryon Channeling:
Kryon op de Azoren. 2
16 mei 2019/Lee Carroll
Geplaatst: 20 juli 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Kracht van het Kristallijnen Raster  

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit is de tweede channeling op wat jullie de Azoren noemen. De zon schijnt en het is een prachtige dag. Het is voor mij een goede dag om jullie informatie te brengen. Degenen die nu of later naar deze boodschap luisteren of hem lezen: ik heb een boodschap voor jullie! Ik verwacht niet dat jullie alle informatie hebben gehoord die ik door de jaren heen heb gebracht, met name als het aankomt op bepaalde esoterische dingen hier. Als jullie naar een plaats zoals deze komen is het tijd om bepaalde dingen te herhalen of een paar dingen op te helderen of naar een plaats gaan die jullie in je hart niet hadden verwacht en misschien gaan jullie bepaalde concepten herinneren en/of in je opnemen, zoals jullie al eerder hebben gedaan. Elk mens heeft in zijn of haar leven een tijd waarin men rustig is en zich dingen gaat afvragen over dingen die voor hem/haar van belang zijn; misschien zelfs ook over esoterische dingen, de metafysische, bovennatuurlijke dingen….dingen die jullie niet kunnen zien of meten, zoals bijvoorbeeld liefde! Of compassie bijvoorbeeld! Laat mij de liefde-meter eens zien! Of het compassie-instrument! Toch zijn dit diepgaande bewustzijns op de planeet. Ik heb jullie lang geleden iets verteld dat ik vandaag ga herhalen en ophelderen. Het is zeer esoterisch. Zet je schrap voor dingen die jullie niet kunnen zien waarbij ik jullie vraag om gezond verstand als ik hen uitleg….een realisme van denken.

Lieve mensen, toen deze Aarde werd samengesteld en de schepping van de spiritualiteit van de mensheid plaatsvond – jullie scheppingsverhaal – onderging jullie Aarde ook veranderingen….niet alleen de mensen. Jullie hebben drie rasters waarover ik heb gesproken – er zijn er feitelijk meer – maar ik heb er over drie gesproken. Een fysiek raster dat jullie het magnetisch raster noemen, dat veel meer doet dan jullie denken. Een tweede raster dat het Gaia-raster wordt genoemd en nog een raster dat het Kristallijnen Raster wordt genoemd. Wij noemen deze rasters, maar lineariseer hen niet en plaats hen niet in en op een vreemde lineaire manier. Denk aan hen als een deel van de planeet en denk aan hen alsof zij op een bepaalde manier gloeien rondom de planeet. Stop hen niet in een bepaalde structuur of jullie zullen de impact van het verhaal missen. Wij hebben gesproken over het Gaia-raster. Ik wil graag dat jullie nu niet alleen je voorstellingsvermogen of jullie esoterische geest gebruiken, maar ook jullie logica. Als jullie iemand zijn die een boomknuffelaar wordt genoemd….voelen jullie iets van deze Aarde als jullie wandelen en de majesteit van de bergen zien of, inderdaad, een boom knuffelen? Ik wil aan deze gevoelige mensen vragen….voelen jullie daar iets of omarmen jullie gewoon een grote plant? Voelen jullie op welke manier dan ook communicaties van de planeet naar jullie toe?

Meer lezen >>>

OPENHARTIG ZIJNDE: Ben ik degene die gek is? / Van 9 Juli 2019 / door Wes Annac


Intuïtieve berichten door Wes Annac van zijn persoonlijke Blog
Het is om jullie geest te helpen te bevrijden.

OPENHARTIG ZIJNDE: Ben ik degene die gek is?
Van 9 Juli 2019 / door Wes Annac

Voor mij is openhartig zijn niets sensationeels. Het vereist geen radicale verandering in de manier waarop je leeft, maar op den duur kan deze kleine en subtiele verandering een verschil maken.

Openhartig zijn betekent gewoon om anderen met respect en vriendelijkheid te behandelen, ongeacht hun ras, geslacht, religie of politieke opvattingen. Het is een oprechte poging om een positieve kracht te zijn die liefde, acceptatie en begrip bevordert. Het verbaast me dat dit als extreem of als new age wordt beschouwd.

Als het geloven in liefde me een misplaatste hippie maakt, dan draag ik die titel als een ereteken. Ik begrijp deze afwijzing van liefde en vriendelijkheid niet omdat ze precies zijn wat de wereld nodig heeft.

Het is duidelijk dat we geen haat meer nodig hebben. We zijn er al helemaal tot de nok mee gevuld. Kijk maar naar een internationaal conflict of breng wat tijd door op sociale media. Het zal niet lang duren voordat je enkele van de slechtste eigenschappen van de mensheid ziet.

Op deze dag van je leven / Vrijdag 19 juli 2019 / Neale Donald Walsch


Vrijdag 19 juli 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


....dat net wanneer het lijkt dat het leven uiteen valt,
 het mogelijk voor de eerste keer samenvalt.

Ik heb geleerd om te vertrouwen op het levensproces,
 en niet zozeer op het resultaat.
Bestemmingen hebben lang niet zo veel waarde als de reizen zelf.

Dus misschien moet je de dingen uiteen laten vallen op dit moment....
als dat is wat er gebeurt.
Hou je er niet zo hardnekkig aan vast.
Het aardige van het uiteenvallen van dingen is
dat je alleen de stukken kunt oppakken die je wilt....

...en je weet precies waarom ik je dit vandaag heb verteld....

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nlAartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Vrijdag 19 juli 2019


Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Vrijdag 19 juli 2019
  

De belichaming van jouw hoogste zelf veranderd jouw gehele levensexpressie in een van Goddelijke stroom. De goddelijke stroom verandert jouw levensexpressie in de belichaming van jouw hoogste zelf.

Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Een Schrijven van de Schepper / Vrijdag 19 juli 2019 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
Vrijdag 19 juli 2019 / door Jennifer Farley,

Wat Het Beste Voor Je Is....


Naarmate je verder gaat, kan het een uitdaging zijn
 om de vertrouwde dingen los te laten. 
 Mensen, plaatsen en ervaringen die je hebben vormgegeven
en gekneed tot de persoon waar je je nu comfortabel bij voelt,
maar die, om de een of andere reden, niet meer resoneert. 
 Naarmate je verder gaat, kun je zeggen: "Kom met me mee, dit zal geweldig zijn,
je kunt het doen",
 en sommigen zullen reageren met: "Maar, waarom?  Waarvoor?!
Het is hier veilig en gezellig!"
  Ja, er zal teleurstelling zijn .... en dat is oké, maar zoals je al weet,
heeft Het Universum een plan. 
Het is volledig aan jou of je blijft of vooruitgaat. 
Dat is de gave van vrije wil en doen wat het beste voor je is,
is wat Het Universum altijd al heeft gewild.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


vrijdag 19 juli 2019

Ashtar: De Tijd is Nabij / 18 Juli 2019 / By Steve Beckow

Ashtar:
De Tijd is Nabij
18 Juli 2019 / By 

Bright Star stuurt ons deze channeling:

Jullie hebben zo ijverig gewacht op onze ontmoeting, die nu goed onderweg is. Aan onze kant is alles voorbereid om jullie eindelijk te ontmoeten op jullie mooie planeet, spiritueel bekend als Gaia.

Jullie hebben je misschien afgevraagd waarom het zo lang heeft geduurd. Weet dat de energie goed voor ons en jullie moet zijn, zodat onze interactie kan plaatsvinden zonder het energieveld van elke deelnemer t  
e schaden.

Nu zijn de energievelden in orde en zijn de vereiste niveaus bereikt!

We zullen jullie niet vertellen hoe de vergaderingen zullen plaatsvinden en wanneer. De redenen hiervoor liggen voor de hand: er zal geen enkele inmenging mogelijk zijn, aangezien elke vergadering op maat is gemaakt voor de groep die vergadert.

Weet alleen dat het niet in droomtoestand zal plaatsvinden, maar in jullie echte en dagelijkse leven.

Jullie hebben enige informatie ontvangen over hoe jullie je moeten voorbereiden op zo'n vergadering, als jullie een van de "vroege delegatieteamleden van het team" zijn. Er zullen meer bijeenkomsten plaatsvinden op een bredere schaal en met veel meer mensen van Gaia in een later stadium.

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 19 juli 2019

Mike Quinsey
 – Channeling van zijn Hogere Zelf -
 19 juli 2019

Wanneer men naar de onrust in de wereld kijk, is het duidelijk dat er veel lijkt voort te komen uit het verschil van mening over hoe het leven wel of niet zou moeten worden geleefd. Het probleem lijkt er een te zijn van intolerantie voor andermans opvattingen of overtuigingen, iets wat door de geschiedenis heen tot confrontaties en zelfs oorlogen heeft geleid. Vanuit ons gezichtspunt zien we hoe groepen mensen vasthouden aan hun overtuigingen, maar sommigen zijn extremer in hun opvattingen en willen dit aan anderen opdringen, daarbij aannemend dat hun overtuigingen het belangrijkst en waar zijn. Lieve Mensen, waarom kunnen jullie anderen niet de ruimte geven hun eigen opvattingen te volgen, wetende dat op de lange duur alleen de waarheid zal blijven bestaan. In het verleden heeft het dwingen van de mensen om een reeks bepaalde overtuigingen te volgen nooit gewerkt en heeft dit onvermijdelijk tot oorlogen geleid zonder dat er een vreedzaam samenleven werd bereikt. Het is tijd om het ego los te laten, het ego dat je ervan weerhoudt om vreedzame oplossingen te vinden voor jullie onderlinge verschillen, aangezien jullie best gelukkig kunnen samenleven als je de intentie hebt een vreedzame omgeving te creëren. Het zal zich op tijd aandienen omdat de trillingen zich verheffen en alle oorlogszuchtige gedachten en handelingen langzaam maar zeker worden afgewezen. In haar laatste stadia is dit Tijdperk er één van een reeks non-stop bloedige oorlogen geweest waardoor miljoenen en miljoenen levens verloren zijn gegaan, en waar de overlevenden nog verder werden beïnvloed door de gevolgen ervan. Eens zullen jullie terugkijken en je afvragen hoe dergelijke barbaarsheden hebben kunnen plaatsvinden, en waarom jullie niet in vreedzame co-existentie hebben kunnen samenleven. De ongelijkheden in het leven zijn voor veel dingen in het leven verantwoordelijk, en dit werd versterkt door het ontbreken van leiders die vrede in alle landen zouden kunnen bewerkstelligen; in plaats daarvan werden jullie geleid door degenen die de Antichrist ondersteunden.

Je eigen werkelijkheid creëren / 17 juli 2019 / Door Vegan & Spiritualiteit

Je eigen werkelijkheid creëren
17 juli 2019 / Door Vegan & Spiritualiteit

If you change the way
you look at things,
the things you look at,
change.”

Wayne Dyer

We zijn scheppers van onze werkelijkheid. Gedachten zijn krachten/energie en dat wat je denkt wordt uiteindelijk je realiteit. Dus zijn hele belangrijke vragen: ‘Hoe geven we onze gedachten vorm? Waar gaat onze intentie naar uit? Wat willen we bereiken? En waar geven we energie aan? Zoals de Triodosbank een paar jaar geleden de slogan had: ‘Alles wat je aandacht geeft, groeit….’ , zo geldt dat ook voor ons innerlijk leven.

Dit kan natuurlijk een, in onze ogen, ‘verkeerde kant’ opgaan, als we bijvoorbeeld steeds slecht denken over iemand anders. Dan kan diegene uiteindelijk niets meer goed doen, wat hij/zij ook probeert. Recent heb ik dat mee gemaakt met de stiefvader van twee kinderen. Die kinderen praatten samen met hun biologische vader steeds slecht over de stiefvader en soms ook over de moeder, waardoor de beleving van dat hij een naar mens zou zijn, heel erg opgeblazen werd. Hierdoor is de stiefvader al tijden het ‘zwarte schaap’, kan niets meer goed doen, wat hij ook probeert. Dat neemt niet weg dat die twee kinderen dat ook echt zo beleven: ze hebben het enorm veel aandacht gegeven, waardoor het heel groot is geworden en ze uiteindelijk er zelf het meest onder lijden.

Aartsengel Gabriel: “Wij zijn er voor de mens.” 17 juli 219 / via Martha Krul

Aartsengel Gabriel:
“Wij zijn er voor de mens.”
17 juli 219 / via Martha Krul

Lieve mensen van de aarde.
De mens op aarde gaat door een heftige periode.
De mens twijfelt aan zijn eigen kracht.
Wij twijfelen niet aan de kracht van de mens.

Wij hebben diep respect voor de mens die nu op aarde leeft.
Wij kijken liefdevol naar dat proces.
Wij helpen waar wij helpen kunnen.

De mens heeft moeite met zijn eigen beeld.
De mens ziet zich nog steeds omgeven met de leer van de dogma’s

Het zijn de dogma’s waardoor de mensen zich onderworpen voelen.
Nog steeds.
De mens voelt zich nederig ten aanzien van de engelen en de aartsengelen.
Waarom?

 Wij aartsengelen zijn er om u te steunen in alle liefde die wij in ons hebben.
En dat is veel…….
Wanneer de mens op aarde het moeilijk heeft wil hij dat zelf oplossen.
Wij staan klaar om te helpen.
Wij hebben een verbinding met de mens op aarde.
Die was er al en die is er constant.

Live Kryon Channeling: Kryon op de Azoren. 1 / 16 mei 2019/Lee Carroll / Geplaatst: 19 juli 2019


Live Kryon Channeling:
Kryon op de Azoren. 1
16 mei 2019/Lee Carroll
Geplaatst: 19 juli  2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Azoren 

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit is de eerste channeling op een prachtige plaats. Het is een van de eilanden van de Azoren die bij Portugal horen. Er zijn hier vele, vele energieën en vele, vele legenden en het kristallijnen raster is hier puur. Ik zou jullie een beetje willen vertellen over deze plaats. Over dingen waarvan jullie misschien al hebben gehoord. In een paar dagen, lieve mensen, zal mijn partner jullie een les geven over Lemurie en de legenden over Lemurie en waar die gebeurden. Dit heeft een relatie met wat ik jullie hier ga vertellen op deze openbare plek waar jullie luisteren. Of jullie de dingen die worden gechanneld geloven hangt van jullie af. Maar ik geeft jullie vandaag waarheid waarover jullie zelf kunnen beslissen, want vele dingen die ik ga vertellen zijn controversieel; zelfs voor mensen die esoterisch zijn.
Ik wil jullie het basisverhaal geven; iets dat de volgende dagen nog verder uitgebreid zal worden als jullie luisteren naar de lering van mijn partner.

Als jullie dit verhaal nog niet eerder hebben gehoord wil ik dat jullie daarover nadenken omdat dit een verhaal over jullie is. Jullie weten dat de mensen op deze planeet jong zijn. Mensen gaan, zoals jullie weten, tot ongeveer 200.000 jaar geleden terug. Het DNA van de mensheid werd veranderd. Dit klinkt extreem esoterisch, nietwaar, en toch is dit wat de wetenschap WEET! Meer dan 200.000 jaar geleden hadden mensen die eruit zagen als jullie – inclusief de apen en alle andere zoogdieren, 24 paar chromosomen. Maar opeens, heel snel, in maar een paar duizend jaar of zoiets, ontwikkelde de mensheid er 23. Jullie zijn het enige zoogdier op de planeet met 23 paar chromosomen. De mens, zoals jullie de mens kennen is specifiek anders dan al het andere in de geschiedenis van de planeet.

Meer lezen>>>