Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 8 juni 2019

Een intense maand: turning point / 6 juni 2019/ Fran Tielemans

Een intense maand: turning point
6 juni 2019/ Fran Tielemans

Dit is een intense maand, waarin je regelmatig het gevoel kan hebben een lijn overgegaan te zijn, een soort 'turning point', waarbij je duidelijk beseft niet meer terug te kunnen of te willen.

Bewustwording verloopt soms ongemerkt, maar deze maand kan het met schokjes of schokken gebeuren.

Plots zie je glashelder hoe de situatie (of relatie) is, plots zie je je eigen patroon heel scherp, en zo kan je het eindelijk loslaten.

Het kan soms wat akelig aanvoelen wanneer je merkt dat jij en de ander(-en) zich in totaal andere energievelden bevinden. Je communiceert dan als het ware langs mekaar heen, en dat kan knap frustrerend zijn. Tot je beseft dat dit geen zin meer heeft. Misschien heb je ooit met elkaar geresoneerd, maar nu lukt het echt niet meer. En dan kan er snel irritatie of zelfs woede ontstaan, omdat de andere je niet begrijpt - je denkt dat ie je niet wil begrijpen - maar dat heeft geen zin, omdat je beiden heel andere wegen kiest nu.

Je mag ontvangen want dan komt overvloed en succes jouw kant op. / 4 juni 2019 / Luc van Ewijk


Je mag ontvangen want dan komt overvloed en succes jouw kant op.
4 juni 2019 / Luc van Ewijk

Geloof in jezelf dat is jouw groeimiddel. Je hoort je talenten te zien. Want dan pas haal je het uit je schaduw. Haal jezelf uit de schaduw. En wordt je uiteindelijk zichtbaar. 

De wereld is een reflectie. Wanneer jezelf gaat zien hoe prachtig je bent. Hoe sterk je bent en hoeveel je kunt, dan gaan mensen dat ook zien. 

Je licht die aanstaat maakt dat je veel makkelijker mensen gaat aantrekken. Wat wij als succes zien is slechts de uitbetaling ervan. 

De magie begint al veel eerder. Schrijf je intenties maar op. En zie hoe het gaat groeien. Zie hoe jij je wereld kunt scheppen. Ja jij. Zie jezelf volledig. Je hoeft jezelf niet meer te verstoppen het is veilig om jezelf te zijn. 

Want wij zijn de wereld en we hebben jouw nodig om uit het depressief laagland te komen. En het paradijs te maken wat je zo graag wilde. 

Marshmallow Boodschap Uit Kryon Boek 14 “De Nieuwe Mens” / geplaatst: 8 juni 2019

Marshmallow Boodschap
Uit Kryon Boek 14 “De Nieuwe Mens”
geplaatst: 8 juni 2019 
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Vast op de Speelplaats   

De menselijke natuur lijkt door de geschiedenis heen hetzelfde te zijn geweest en als je psycholoog bent ben je hiervan overtuigd. Het is gewoon de manier waarop mensen denken. Dit is het uitgangspunt van waaruit jullie denken als jullie andere mensen helpen. De menselijke natuur wordt als het statische, onveranderlijke bewustzijn van de mensheid gezien. Het is dus geen wonder dat jullie je in je handen wringen van frustratie omdat dit alles is wat jullie ooit hebben gezien.

Er is hiervoor een metafoor die elke ouder zal begrijpen. Als kinderen opgroeien gaan zij door een bewustzijnsgroei. Als zij zes tot acht jaar oud zijn is er een bepaald bewustzijn dat zij hebben. Zij zijn sociaal disfunctioneel en onvolwassen. Zij hebben nog niet uitgezocht wat werkt met andere kinderen en/of hun ouders.

Zij hebben het druk met zichzelf en met opgroeien. Zij zijn in de overlevingsmodus en hebben enorme ego- of zelfwaarde-problemen. Er zijn maar heel weinig zes- tot achtjarigen die in balans zijn. Dit komt later. Als zij samenkomen op het schoolplein is er behoorlijke druk; zij begrijpen elkaar niet en soms verdelen zij elkaar ik specifieke geslachtsgroepen, geloofsgroepen en zelfs is het belangrijk uit welke buurt zij komen.Dagtekst van Zaterdag 8 juni 2019 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 8 juni 2019
door Omraam Mikhael Aivanhov

"Ons onderricht biedt je oefeningen voor elk moment van de dag. Je kunt ze natuurlijk niet allemaal doen, maar kies er toch een paar uit en oefen ze dagelijks. Deze oefeningen zullen veel verbeteringen in je leven teweegbrengen, maar het belangrijkste is dat ze je helpen om je wil te ontwikkelen. Het is dankzij de wilskracht dat weerstand wordt overwonnen, dat hindernissen worden genomen. Zonder oefening is het onmogelijk om je wil te ontwikkelen. 

We kunnen veel dingen van buitenaf ontvangen: rijkdom, kennis, gewaarwordingen ... Maar wilskracht kan niemand ons geven, die moeten wij zelf ontwikkelen. Daarom vraagt een spiritueel onderricht eerst en vooral dat de discipel zijn wilskracht oefent door discipline, door een regelmatige activiteit. Natuurlijk is dat moeilijk, maar het is het meest effectieve middel. Dankzij je wilskracht ga je aan het werk, houd je vol en uiteindelijk verkrijg je wat je wil: licht, liefde, macht, gezondheid, schoonheid ... Zonder wilskracht kan je, wat je ook bezit, niets extra winnen, en dreig je zelfs te verliezen wat je al hebt."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
http://www.prosveta.com/Op deze dag van je leven / Vrijdag 7 juni 2019 / Neale Donald Walsch


Vrijdag 7  juni 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat verbeeldingskracht jouw grootste geschenk is.
Wees niet bang om het te gebruiken.

Stel je voor dat je op dit moment in orde bent.
Helemaal in orde.
Stel jezelf voor als Heel, Voltooid en Perfect.
Met niets om te veranderen, niets om te "verbeteren".

Stel je jouw hart voor als zijnde weer open, jouw leven alsof
het opnieuw is begonnen op de meest belangrijke manieren.
Kun jij je dit voorstellen?

Dan heb je zojuist Morgen gecreëerd.

Liefs, je vriend ...

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nlEen Schrijven van de Schepper / Vrijdag 7 juni 2019 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
Vrijdag 7 juni 2019 / door Jennifer Farley,

Stuur Liefde en Laat Het Los


Soms, ondanks je beste inspanningen, zullen de mensen om je heen
 beledigd/gekwetst/boos worden op jouw pogingen om te helpen.
 Dierbare, Het Universum is hier om je te vertellen; vat het niet persoonlijk op!
Elke mens heeft zijn eigen geloofssystemen, leven in hun eigen paradigma
en hebben hun eigen reeks triggers ... waarvan je er geen van kent,
dus gun jezelf een pauze!
Laat de behoefte los om 'het goed te maken' of je te verontschuldigen voor
 het niet voldoen aan verwachtingen die voor jou totaal onbekend zijn.
Vasthouden aan de projectie van iemand anders zal je niet dienen
 (en zal dat ook nooit doen).
Als jij je eenmaal bewust gewaar bent van wat er gaande is,
 is er geen reden meer om 'daar nog langer te leven'.
Stuur liefde en laat het los.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


vrijdag 7 juni 2019

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 7 juni 2019

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf -
7 juni 2019

Niets kan jullie voorbereiden op de toekomst, behalve wanneer jullie het meest geweldige verwachten. Jullie kunnen ervan uitgaan dat je al op weg bent naar grote veranderingen die meer dan welkom zijn, en dat je dromen van alles wat je ooit nodig hebt in vervulling zullen gaan, op een manier die verder gaat dan je je op dit moment kunt voorstellen. Verschillende groepen ontvangen al influisteringen om de mensheid vooruit te helpen, voor vreedzame doeleinden en om samenlevingen op te zetten die werken voor de verbetering van iedereen, zonder uitsluiting. Het zal duidelijk veel tijd kosten om deze ultieme stadia te bereiken, maar alles dient op een bepaald moment een begin te hebben en die tijd is al begonnen. Het doel dat zal worden behaald, is om meer groepsplannen te stimuleren, en zoals jullie zouden zeggen "klein maar fijn" is de uitdaging om de dingen dienovereenkomstig te regelen. Jullie hebben al ondervonden dat kleinere organisaties efficiënter werken en dat jullie die kant op worden geleid.

Nu jullie een nieuw tijdperk betreden dat noodzakelijkerwijs vele veranderingen met zich meebrengt in de manier waarop samenlevingen worden gevormd, kunnen jullie ervan uitgaan dat veel zielen die recentelijk naar de Aarde zijn gekomen, hier zijn om het profijt van hun ervaring met jullie te delen dat jullie zal helpen met sprongen vooruitgang te boeken. Jullie zullen eveneens je voordeel kunnen halen uit nieuwe uitvindingen die aan jullie zullen worden gegeven zodra het veilig is om dit te doen, zonder dat ze worden gestolen of misbruikt. Zoals jullie zullen beseffen, kan dit niet plaatsvinden voordat het duister en cohorten uit de weg zijn geruimd. Ze worden al heel lang nauwlettend gevolgd en hun intenties zijn bekend. Uiteindelijk zullen ze niet in staat zijn om jullie voortgang te belemmeren, die vervolgens snel vooruit zal gaan.

Saul: Wanneer feest wordt gevierd, is conflict onmogelijk! / 5 juni 2019 / door John Smallman


Saul:
Wanneer feest wordt gevierd, is conflict onmogelijk!
5 juni 2019 / door John Smallman

Wereldwijd doen zich enorme veranderingen voor nu de mensheid steeds positiever zich voortbeweegt naar ontwaken. Over sommige, van politieke of geofysische aard, wordt in de reguliere media verslag gedaan, terwijl andere veranderingen van veel meer positieve aard, ter sprake komen in quasi openbare ruimten en vervolgens persoonlijk worden gedeeld via het uitgebreide netwerk van sociale media. Mensen over de hele wereld kiezen ervoor om van persoon tot persoon te communiceren over spirituele zaken die zich voor hen persoonlijk voordoen, zaken waarvan zij vinden, dat hun op geloof gebaseerde of religieuze organisaties deze niet willen of kunnen oppakken.

De mensheid evolueert inderdaad geestelijk zeer snel en veel van de oude religieuze organisaties zijn niet bereid of niet in staat om hun leden te helpen in dit verbazingwekkende proces van ontwaken. Alle oude systemen - sociaal, politiek, zakelijk, educatief en religieus - zullen ofwel spiritueel evolueren dan wel totaal overbodig worden.

Het nieuwe tijdperk, dat de laatste vijf of zes decennia is ontstaan, is het tijdperk van LIEFDE. Liefde is de natuurlijke staat van bewuste levensvormen, maar sinds eonen is dit vergeten. Nu groeit het besef snel dat Liefde Alles is. Alles wat niet in overeenstemming is met Liefde is onwerkelijk, illusoir. Als de schaduwen of sluiers die Liefde verbergen of verhullen, ontbinden en desintegreren, zal het bewustzijn van de Werkelijkheid van Liefde steeds meer worden onderkend en geëerd als de levenskracht, het veld van bewustzijn, waarin alles dat is geschapen zijn eeuwige en nooit eindigende bestaan heeft. De droom of, voor velen de nachtmerrie die het leven in vorm is geworden, zal op een ongekende manier veranderen, naar gelang steeds meer mensen zich volledig open stellen voor hun natuurlijke staat - LIEFDE - door het te beleven en het constant tot uitdrukking te brengen.

Vergeving opent een poort / 6 juni 2019 / door Marlijne

Vergeving opent een poort
6 juni 2019 / door Marlijne

Vergeving ontvangen, jezelf vergeven en vergeving naar de ander. Het mooiste geschenk wat je jezelf cadeau kan doen in het nu en voorbij het nu.

Vergeven kan zo moeilijk zijn vanuit jouw situatie als gekwetste ziel waarin jouw waarden met voeten zijn getreden, vertrouwen is geschaad en onrecht in jouw ogen is geschied. Situaties waarin je je moeilijker dan anders kan verplaatsen in die ander, in zijn of haar logica en beweegredenen. Op momenten dat je vergeet dat slachtoffers ook daders kunnen worden soms zelfs in één mensenleven. Dat veel mensen tegelijk dader en slachtoffer zijn. Maar ook dat iedereen het recht heeft om zijn of haar leven te leiden en eigen keuzes te maken.

Treurige situaties waarin communiceren onmogelijk kan worden en contacten zelfs worden verbroken. Gebroken zielen, die soms vele jaren in hun leven wegwissen ter zelfbescherming. Ondertussen worden blokkades opgeworpen en de werkelijkheid vervormd, krijgt die ander volledig de schuld zonder diep in zichzelf te schouwen. Diepe wonden die open kunnen gaan omdat men iedere keer weer ongewild in een situatie belandt die herinnert aan het gebeurde. Hoe meer je verstart en verhardt, hoe dieper de pijn en hoe groter het onbegrip tussen beide partijen.

Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Donderdag 6 juni 2019

Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Donderdag 6 juni 2019


Er is een alomtegenwoordig geloof dat als je goed genoeg bent, je voorrechten verdiend. Als je een goed genoeg persoon bent, zul je God behagen. Als je lang en hard genoeg werkt, zul je overvloed hebben. Als je goed genoeg bent, zal het fortuin op je schijnen.

Dit is oude conditionering, Dierbaren, en helemaal niet steekhoudend. Het probleem met dit denken is tweeledig. Ten eerste houd het je in de modus voor probleemoplossing, altijd op zoek naar alle manieren waarop je niet goed genoeg bent. Dit creëert een negatieve focus, wat leidt tot een laag zelfbeeld en een gebrek aan zelfliefde en acceptatie.

Ten tweede probeert het te voldoen aan standaarden die niet gedefinieerd zijn. Wat is goed genoeg? Wanneer heb je hard genoeg gewerkt? Dit geloofssysteem zorgt ervoor dat je probeert ergens te komen maar nooit helemaal aankomt. Het houdt je uit de uitlijning en weg van het ontvangen van de liefde, acceptatie en overvloed dat je geboorterecht is.


HET VINDEN VAN HET WARE NOORDEN / Uit: Quest Magazine 2017-07 / door Lilli Nye.

HET VINDEN VAN HET WARE NOORDEN
Uit: Quest Magazine 2017-07, door Lilli Nye.

Wanneer je in het leven wordt geconfronteerd met een juncture (Eng.), een overgangsperiode of een belangrijke beslissing, vraag ik me af ...

(Anja: over Juncture de vertalingen volgens van Dale zijn, tijdsgewricht, toestand, crisismoment/situatie, verbinding(spunt), samenkomst, raakpunt, naad, voeg, las, junctie, maar ook klankovergang).

Zoek je naar een antwoord door al je keuzes op een gemotiveerde, rationele manier af te wegen? Of probeer je je erdoorheen te voelen, op zoek naar een goed gevoel van juistheid?

Verbeeld je je dat het universum of een goddelijke aanwezigheid leiding heeft te bieden over je pad, en dat je naar een of andere richting wordt geroepen vanwege je specifieke spirituele werk of bestemming in een grotere universele ontvouwing?
Of heb je het gevoel dat we allemaal helemaal op onszelf zijn in een onverschillig universum en dat alle dingen in dit leven zich ontvouwen door een combinatie van menselijk handelen en willekeurig toeval?

In de vele tradities van onderscheidingsvermogen en spiritueel gefundeerde besluitvorming zijn er misschien twee zeer brede categorieën:

Live Kryon Channeling: Kryon in Egypte. 6 / 4/22 april 2019/Lee Carroll / Geplaatst: 7 juni 2019


Live Kryon Channeling:
Kryon in Egypte. 6
4/22 april 2019/Lee Carroll
Geplaatst:  7 juni 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Serapeum. De vier Pijlers van Waarheid.

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Vinden jullie het niet interessant dat op de hele planeet zo ver in de geschiedenis als jullie terug kunnen gaan, mensen in de Creatieve Bron geloven. Wij hebben jullie verteld dat dit jullie intuïtie is. Niet alleen dat….door de hele geschiedenis heen heeft het grootste deel van de mensheid gevoeld dat er iets anders gebeurt als een mens overlijdt. Er was een gevoel van eeuwigheid en schoonheid en liefde in een toekomstig leven. Intuïtief, en niet alleen hier in Egypte. Waar jullie ook gaan, en in het heden is dit ook het geval. Ik breng dit naar voren omdat ik wil dat jullie dit samen met mij gaan onderzoeken op een manier die ik nooit eerder van jullie heb gevraagd.
Sinds 2012 is er een versnelling van het licht geweest en deze versnelling komt met een verhoging van de zienswijze op de waarheid. Als jullie gaan kijken naar wat waarheid is lijkt het erop dat iedereen daar een ander idee over heeft.

Dit is geen lange channeling. Ik ga enkele diepgaande vragen stellen. Degenen die hier naar mijn stem luisteren, op deze Gizeh-plaats, zullen hier ook later naar kunnen luisteren, en dit geldt natuurlijk ook voor de latere luisteraars en lezers. Wij zijn nog steeds in Egypte en dit is een goede plaats om je eigen spiritualiteit te onderzoeken. Jullie zitten op maar een paar meters afstand van een diepgang van de Waarheid. Degenen die de honderd ton wegende betonnen boxen bouwden om een ziel te bevatten en die zo sterk vast te houden volgens de manier waarop zij geloofden hadden hun waarheid, maar geloof mij, dit had te maken met het leven na de dood, het had te maken met het Nirwana waar zij in geloofden en dit gaat natuurlijk over de Creatieve Bron. En hier zijn jullie dan. Wat betekent tijd voor jullie?

Meer lezen >>>


Op deze dag van je leven / Donderdag 6 juni 2019 / Neale Donald Walsch


Donderdag 6 juni 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat er geen garanties zijn in het leven ...
behalve dat alle dingen gebeuren om Gods beste reden.

Als je van tevoren moet weten dat alles zal "Werken"
voordat je erin springt, zul je nooit ergens in springen.

Maar "erin springen" is de grootste opwinding van het leven,
zijn grootste avontuur.
Ontken jezelf dat niet.
Ga er gewoon voor.
Vertrouw erop dat het leven je voordeel brengt,
wat er ook gebeurt.

Liefs, je vriend ...

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nlEen Schrijven van de Schepper / Donderdag 6 juni 2019 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
Donderdag 6 juni 2019 / door Jennifer Farley,

Klaar Staan


Als je je nog niet hebt voorbereid, is het nu de tijd.
Verschillende opeenvolgende golven komen nu naar jullie Aarde;
meer dan één boodschap heeft het belang van voorbereiding doorgegeven.
Als deze informatie je ontgaan is, wees dan gerust, er is nog steeds tijd.

Houd in gedachten ... hoe verder je doorgaat in het proces, hoe dieper je gaat.
 Hoe dieper je gaat, dan zullen de duistere dingen die zich
verborgen hebben gehouden naar het licht gebracht worden.
Je kunt ervoor kiezen om deze ervaringen en situaties
 met anderen te delen of ervoor kiezen om 'het alleen te doen'.
Het gaat erom wat je het meest comfortabel maakt.
 Er is nooit een 'goede' of 'foute' manier geweest om het aan te pakken.
Er is 'jouw manier' en het is absoluut geweldig en perfect!
(Glimlach)
Zoals altijd staat Het Universum klaar voor hulp en ondersteuning waar nodig.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


donderdag 6 juni 2019

Boodschap van Sananda over het binnenkomen van het plasma / door Jenny Schiltz | 1 juni 2019

Boodschap van Sananda over het binnenkomen van het plasma
door Jenny Schiltz | 1 juni 2019

Ik laat een kort berichtje achter voordat ik naar het bos ga om weer op te laden.

Tijdens een sessie met een cliënt gisteren kwam Sananda (die een incarnatie had als Jezus) om met de cliënt te praten over wat er met de energieën aan de hand was. Hij zei dat er een belangrijk onderscheid is met de energie die binnenkomt.

Hij liet me een plasma-achtige substantie zien, we hebben een tijdje plasma ontvangen, maar wat hij me liet zien was bijna een membraan. Hij legde uit dat dit plasma PROGRAMMEERBAAR is.

Dit is echt belangrijk om te begrijpen. Als wat er binnenkomt programmeerbaar is, kunnen we precies kiezen hoe het is geprogrammeerd. We kunnen kiezen met welke frequenties we het willen programmeren, welke gedachten, welke gevoelens, welke realiteit.

Het heeft geen andere keus dan te gehoorzamen en dan ermee te gaan draaien.


Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Woensdag 5 juni 2019

Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Woensdag 5 juni 2019


Onlangs vroeg iemand: "Wat doe je als je een ander pijn hebt gedaan, je hebt je verontschuldigd, maar ze kunnen er nog steeds niet overheen?" Dat willen we vandaag graag bespreken.

Als menselijke wezens zijn jullie op de planeet om veel ervaringen te hebben. In dit enorme scala aan ervaringen zullen jullie dingen proberen te doen of doen waar je spijt van krijgt. Dit is normaal en maakt deel uit van jullie groeiproces. Het stelt je in staat om jezelf opnieuw te evalueren, uit te breiden en jezelf om te leiden op een manier die beter overeenkomt met je waarheid, je energetica en hoe je in de wereld wilt verschijnen.

Als je je hebt gedragen op een manier waar je spijt van hebt, begrijp dan dat de spijt een indicator is van jouw verlangen naar groei, verandering en een betere afstemming. Het is een teken dat je evolueert. De introspectie en het bewustzijn hebben om dit te herkennen, is iets geweldigs. Dus alsjeblieft weet dat jouw verlangen om het beter of anders te doen echt iets is om te vieren.

Genoeg met het Martelaarschap / Channeling door Brenda Hofman / 3 Juni 2019

Genoeg met het Martelaarschap
Channeling door Brenda Hofman, 3 Juni 2019

Overzicht van Brenda’s gechannelde “Creatie Energieën” show van 31 Mei 2019.  http://www.blogtalkradio.com/brenda-hoffman

De afgelopen dagen zijn jullie waarschijnlijk overgestapt van de verschrikkelijke tweeën naar een jonge tiener die jullie verwarde evenals degenen van wie jullie houden. Binnenkort zijn jullie een weloverwogen 5D-volwassene en geliefden zullen jullie acties van de afgelopen weken vergeten. Deze entiteiten waarmee jullie op elkaar blijven inwerken, observeren jullie omdat ook zij van 5D willen zijn. En vanwege jullie zullen zij snel veranderen.

(Brenda heeft twee dingen, er is de show “Creation Energies” en Brenda’s Blog,
ze bevatten verschillende gechannelde informatie.)

Geliefden,
Jullie zijn gewend om de toekomst te voorspellen op basis van gebeurtenissen in het verleden. Maar omdat er zoveel verandert, hebben jullie geen basis voor wat er gaat gebeuren. Bang zijn veroorzakend of meer bezorgd dan nodig.

Een heel jong kind die een nieuwe vaardigheid leert, heeft weinig angst of het bereiken van die mijlpaal zal leiden tot een andere vaardigheid.

Family Bulletin Juni 2019 / Lee Carroll /6 juni 2019


Family Bulletin Juni 2019
Lee Carroll /6 juni 2019
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Groetjes, Henk! 

Deze maand wil ik een lid eren van het oorspronkelijke Kryon-team waarnaar velen hebben gevraagd. Peggy Phoenix Dubro is de oprichter en beheerder van de EMF Balanstechniek, een systeem betreffende de menselijke energie die wereldwijd wordt toegepast. Wat de meeste mensen niet weten is dat zij het eerste teamlid was dat meeging met de reizen van Kryon in 1997. Het waren Jan Tober, Peggy Dubro en ik die naar Australië gingen – mij eerste reis overzee! Sinds die reis heeft zij met ons de wereld bereisd – tot zij daarmee een paar jaar geleden stopte. Wat is er gebeurd? Waarom stopte zij? Geeft zij nog steeds les? Waar is zij? Het is een diepgaand verhaal van moed en overwinnen, en ja, zij is er nog steeds!

Dingen kunnen op slag omkeren, zoals men zegt, en een aantal jaren geleden kreeg Peggy’s man, Steve, grote medische problemen. Dit werd steeds erger totdat werd verwacht dat hij zou gaan overlijden. Toch bleef hij leven (Hiep hoi) door de ongelooflijke zorg van Peggy en anderen om hem heen en hij is er vandaag nog steeds. (tegen alles in!)

Toch was zij hier dag en nacht mee bezig en Peggy moest direct haar reizen tot nul beperken en thuisblijven in Sedona, Arizona. Zelfs tot op vandaag gaat zij door met hem te verzorgen en is zij vrijwillig gestopt met reizen.Een Schrijven van de Schepper / Woensdag 5 juni 2019 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
Woensdag 5 juni 2019 / door Jennifer Farley,

Heb Ik Dit Eerder Gehoord?


Soms lijkt het alsof je steeds dezelfde informatie ontvangt.
In sommige gevallen is dat ook zo.
 (Glimlach)
Als je tegen jezelf zegt: "Was dit niet gisteren gemeld / vorige week / of eerder?",
dan is het de manier van Het Universum om te zeggen
 'Let hier op, het is belangrijk!'
Je krijgt een nieuwe kans om de boodschap volledig te begrijpen
of (vooral na een intensieve leerfase) wordt deze gepresenteerd
 aan een ander niveau van jouw Zelf.
 Leren en groeien omvat alle delen ... hersenen, lichaam en ziel.
Ongeacht waar je bent op jouw reis; pas zelfzorg toe,
houd je gedachten / acties positief
en weet dat Het Universum je altijd ondersteunt.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl