vrijdag 31 mei 2019

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 31 mei 2019

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf -
31 mei 2019

Vanuit ons gezichtspunt zien we een wereld die worstelt met het overwinnen van problemen die ontstaan omdat de oude manier van doen niet meer werkt. Het is duidelijk dat jullie deze problemen niet eerder kunnen oplossen dan totdat jullie bereid zijn om ze vanuit een nieuw perspectief te bekijken. De mensen als collectief beginnen zich te realiseren dat een nieuw pad dient te worden bewandeld en dat er voldoende aandacht moet worden geschonken aan veranderingen die moeten worden doorgevoerd om jullie huidige problemen te overwinnen. De antwoorden dienen zich onmiddellijk aan op het moment dat jullie de bereidheid tonen om naar het nieuwe paradigma over te gaan, zonder enige vooropgezette ideeën, en zodra jullie openstaan voor het oplossen van je problemen op manieren die niet eerder in overweging zijn genomen. Zoals altijd staan jullie gidsen klaar om te helpen, omdat zij zich al bewust zijn van de antwoorden op de problemen waarmee jullie te maken hebben.

De tijd voor het nemen van belangrijke beslissingen is aangebroken, omdat jullie een uitweg dienen te vinden uit de chaos waarin jullie je als Menselijk Ras bevinden. Er staan nieuwe mensen klaar om belangrijke posities in te nemen, die een vooruitziende blik hebben om jullie op het juiste pad te zetten. Het zou een gemakkelijke overgang moeten zijn, omdat de hulp die nodig is in afwachting is van jullie deelname, en deze hulp zal jullie op het pad naar de vervulling van al je behoeften zetten, terwijl er tegelijkertijd met andere zielen een verbinding wordt gemaakt, zielen die jullie eveneens zullen helpen. Dit zijn de tijden waar zoveel zielen op hebben gewacht omdat de helpenden al zijn klaargestoomd om het werk uit te voeren. Besef dat leeftijd in deze tijd geen factor van belang is en dat de zielen die de "Nieuwe krachten ten goede" vormgeven, van recentere incarnaties zijn. Het zijn degenen van het Licht die in jullie belang werken en die jullie hebben voorbereid op deze tijd, een tijd die de belangrijkste periode tot nu toe is, omdat het jullie rechtstreeks naar Ascentie leidt.Live Kryon Channeling: Kryon in Egypte. 1 / 4/22 april 2019/Lee Carroll / Geplaatst: 31 mei 2019


Live Kryon Channeling:
Kryon in Egypte. 1
4/22 april 2019/Lee Carroll
Geplaatst: 31 mei  2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Het Avontuur begint

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.
De channeling waarnaar jullie gaan luisteren is er een die een gebeurtenis laat beginnen. Sommigen zouden dit een avontuur noemen. Lieve mensen, jullie zijn op een plaats waar grootse dingen zijn gebeurd. Sommigen hebben dit de bakermat van de beschaving genoemd en wij hebben al eerder beschreven dat dit ook zo is. Wij hebben ook verteld dat dit de vijfde beschaving is die jullie hadden en alweer willen wij jullie vertellen dat niet alles is wat het lijkt te zijn. Zelfs de dingen die jullie zien kunnen datums hebben die jullie verrassen en wij zullen het daar op het juiste moment over hebben want er was geschiedenis voor geschiedenis – zelfs geschiedenis voor de Indus-vallei. Deze reis gaat over het begin van jullie beschaving en die is diepgaand. De diepgang hiervan zit niet alleen in de structuren of de manier waarop er werd gebouwd of de mysteries; zij hadden te maken met de individuen en de Ouden….wat zij zeiden. Wat zij deden en hoe zij dit deden. De laatste keer dat wij hier waren hebben wij jullie verteld dat jullie Akasha dingen kan herkennen als jullie de hiëroglyfen zien, als jullie de verhalen horen en sommigen van jullie kunnen rillingen krijgen omdat jullie dit wisten en op de een of andere manier hebben meegedaan met vroegere gebeurtenissen. Wij hebben jullie toen verteld om behoedzaam te zijn en niet te gaan om dingen te veranderen maar om te luisteren en te voelen.

Meer lezen >>>Ode aan ……. / 28 mei 2019 / Anja Tjelpa

Ode aan …….
28 mei 2019 / Anja Tjelpa

Hoe zal ik dat nu eens gaan noemen, ik weet het wel, maar ook weer niet …..?
Leuk, blij, humor, lachen, geestig, vreugde, lol, genieten, de ‘lachen’ van de Schepper in zijn schrijvens…….

Toen kwam ik weer op Aarde, hallo duisternis, mijn, onze oude vriend.
Ben een beetje aan het slapen, sluimeren geweest, maar deze keer word ik wakker.
Dat is het doel van leven op deze reis.

Deze ode is om het genieten van de terugkeerreis en het gedoe op Aarde vanaf de vrolijke kant, de opgewekte, vanaf de zijde van de Zon, vanuit het Hart te zien en doen en om optimistisch te blijven.

We luisteren regelmatig naar de geluidsmeditaties van Tom Kenyon, welke?
Die met het meeste geluid van belletjes daar word je blij en wakker van.
Taoïst soundhealing duur 5.04 minuten/seconden (bijvoorbeeld), mensen op Aarde zijn accuraat genoeg geworden om aan van alles cijfers te geven en te registeren. Dan is het afgelopen en kijken elkaar aan en zeggen tegen elkaar, was dat vijf minuten, nee, nee, hoe wordt dat toch gedaan dat alles korter lijkt en wij blijven er tijd en zo aan plakken.
Onze gedachte; de Grote Kosmische Klok uit de Bron kan alles regelen, er wordt met tijd op Aarde regelend gespeeld, het is om ons te helpen.
De documentaire “Song of the New Earth” daar hebben we ook naar gekeken en mooi om te zien en leren dat naast al het brengende van het helende, Tom zo mooi humor hanteert.
Dat is o.a. stimulerend geweest om alles ook van de Zonnige kant met lachen en vreugde en gezelligheid te gaan zien en doen.

Grenzen stellen, zo moeilijk maar tevens heel bevrijdend / 28 mei 2019 / Martha Krul

Grenzen stellen, zo moeilijk maar tevens heel bevrijdend
28 mei 2019 / Martha Krul

Grenzen stellen, zo moeilijk.
Grenzen stellen, zo  bevrijdend.

Waarom is het toch zo moeilijk om onze grenzen te stellen?
Dat heeft met onze opvoeding te maken.
Dan bedoel ik de opvoeding van oudere generaties.
Je bent zeker als kind opgevoed dat jij de mindere was en dat altijd de oudere voor ging.
Het kind kwam naar de ouder.
Niet de ouder naar het kind.
Het zit erin gebeiteld.
Maar is dit niet ook een zogenaamd dogma?

Inmiddels leven wij in een heel andere tijd.
Wij hebben nu begrepen dat wij onszelf aardig en lief mogen vinden.
Dat wij onszelf ook sterk mogen positioneren.
Je mag laten zien dat je er bent.
Nog sterker….
Dat je een prachtig mens bent en dat je dat zeker mag beamen.

Wij zijn in een heel andere energie beland.
Wij zijn aan het overgaan naar die 5e dimensie.

Op deze dag van je leven / Donderdag 30 mei 2019 / Neale Donald Walsch

 Donderdag 30 mei 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat zonder te weten wie je bent en waarom je hier bent
het leven geen betekenis heeft.

Probeer dan de vragen na te gaan.
 Werk eraan om de grootste antwoorden te ervaren.
Wie je bent is een individuatie van Goddelijkheid.
Waarom je hier bent, is om dat aan te tonen.

Vandaag gaat het je een perfecte kans bieden om dat te doen.
Kijk. Luister.
Voor het einde van deze dag, krijg je de kans om Goddelijk te zijn.
Inderdaad, ook iemand rekent op jou.

Liefs, je vriend ...
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Een Schrijven van de Schepper / Donderdag 30 mei 2019 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
Donderdag 30 mei 2019 / door Jennifer Farley,

Het Is Het Waard


Met alle enorme, ingrijpende veranderingen die gaande zijn, lieve kind, denk aan liefde!
Het Universum weet dat je ijverig bent geweest in je leerproces en groei
en dat het bij meer dan één gelegenheid een uitdaging was.
Het is niet nodig veroordelend, hard of boos te zijn als je loslaat.
Als die emoties nog steeds aanwezig zijn, kunnen er verborgen dingen zijn
die je moet uitwerken voordat het proces is voltooid.
 Wanneer je op een punt komt waar de kakofonie is gestopt,
kun je dingen zien zoals ze zijn en er een diep begrip van hebben,
tenminste als je er klaar voor bent.
 Wees geduldig en hou van jezelf ... het kan enige tijd duren,
 maar het is echt de moeite waard.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


donderdag 30 mei 2019

Blossom Goodchild - De Galactische Federatie van het Licht - 27 mei 2019

Blossom Goodchild
 - De Galactische Federatie van het Licht -
 27 mei 2019

Blossom: Veel succes hiermee, mensen!

Blos: Nogmaals hallo. Een paar weken geleden heb ik aan het einde van ons gesprek het volgende gezegd ‘Nu en dan hebben we even een ‘vonk’ van inzicht hierover.
Maar ‘Het Spel’ – als we eenmaal weten hoe het gespeeld moet worden – kan nu worden verdergezet op deze veel Lichtere manier en gedurende veel langere tijd. Totdat het, zoals u dat zegt … gewoonweg ONS WORDT … ONS IS … WIJ ZIJN HET SPEL. Waarop u antwoordde ‘MAAR U BEHOORT ER NIET TOE.’ Ik zei ‘Wow! Wacht even. Dat is NOGAL WAT!’ En u zei: ‘Niet als u HET WEET.’
Kunnen we dat eens nader bekijken, alstublieft?

GFvL: Allereerst welkom Blossom, aan jou en aan Eenieder die evenveel van deze gesprekken geniet als wij. De stelling is niet zo diepgaand of ‘enorm’ als u het opvat. Want als u zegt ‘Wij zijn Het Spel’ … ja, dat bent u … want u, ieder voor zich, bent niet slechts de deelnemers aan Het Spel, u bent ook de regels en de spelers en alles wat Het Spel mogelijk kan zijn. Vandaar, ja … BENT U HET SPEL.

Wanneer wij zeggen ‘MAAR U BEHOORT ER NIET TOE’, dan komt dat vanuit het standpunt dat u erbuiten staat. In zekere zin, ook al IS U HET … VOELT u het alsof u er in zit/er deel van uitmaakt/enzovoort. Dat is niet zo. U bent, laat ons zeggen … een buitenstaander, die naar binnen kijkt. Laat het ons vergelijken met de videospelletjes die op Aarde worden gespeeld. U ‘Speelt’ het spel door gebruik te maken van de knoppen op de afstandsbediening. U manipuleert de ‘spelers’ … wat ze doen … waar ze heengaan … hoe ze zich gedragen … maar u bent hen niet. U stuurt hen aan, vanachter de schermen zeg maar. 

Verschrikkelijke Tweeën, Wie Ook? / Channeling door Brenda Hofman / 27 Mei 2019

Verschrikkelijke Tweeën, Wie Ook?

Channeling door Brenda Hofman, 27 Mei 2019

Overzicht van Brenda’s gechannelde “Creatie Energieën” show van 25 Mei 2019.  http://www.blogtalkradio.com/brenda-hoffman

Jullie zullen je de komende dagen minder angstig voelen als jullie je losmaken van de chaos. Het voeden van chaos zal of is begonnen ongepast te voelen.
Terwijl jullie je licht van de onrust verwijderen en een vreedzamer gedrag vertonen, zullen anderen jullie voorbeeld volgen totdat degenen die angst en chaos scheppen, weinig aanhechting hebben. Dus het zal zijn dat de Aarde verschuift van angst naar liefde.

(Brenda heeft twee dingen, er is de show “Creation Energies” en Brenda’s Blog,
ze bevatten verschillende gechannelde informatie.)

Geliefden,
Hoe jullie de dag beginnen, is zeer waarschijnlijk hoe jullie dag zal eindigen. Woorden van wijsheid, misschien of misschien niet. Want zulke woorden geven aan dat er weinig te redden is wanneer jullie eenmaal boos, bang of een andere emotie dan vreugde zijn geworden.

Dus jullie zijn in een geloofspatroon dat weinig te maken heeft met jullie realiteit. Want jullie hebben geleerd dat jullie 'aardigheid' MOETEN voelen, uiten en daarom ervaren.

De Worm / 22 mei 2019 / Door uitjebewust.nl

De Worm 
22 mei 2019 / Door uitjebewust.nl

Woelige worm, jij die in vele varianten vaak onzichtbaar voor ons mensheid leeft in Moeder Aarde, met je aardetinten en een geringd uiterlijk dat lijkt of het geen voor en achterkant heeft. Jij bent veel belangrijker dan de mensheid in de gaten heeft. Jij bent de bron voor een gezonde aarde. Net als jij, lief mens, jij bent veel belangrijker dan jij denkt. Jij bent net als de worm een schakel in het grote geheel en mag daar op jouw beste manier een positieve bijdrage aan leveren.

Moeder Aarde is verdrietig over de kaalslag (ploegen, rooien) van haar gronden. Evenals alle kunstmatige middelen die ingezet worden om eerst van alles te bestrijden om vervolgens kunstmatig te bemesten, zodat er weer wat leven in de aarde gebracht wordt om gewassen te kunnen laten groeien. Al dat kunstmatige gedoe is de mensheid aangepraat. We zijn zoveel vergeten. Moeder Aarde heeft een zelf herstellend vermogen. Zij creëert uit het niets. In haar onbewerkte bossen en ongerepte percelen groeit en bloeit van alles. Hier is de oneindige cirkel van geboorte en dood nog onlosmakelijk met elkaar verbonden en maakt alles deel uit van de grote universele eenheid. 


Live Kryon Channeling: Verstorende Dingen Laguna Hills, Cal. 4 / 14 juli 2018 /Lee Carroll / Geplaatst: 30 mei 2019

Live Kryon Channeling:
Verstorende Dingen
Laguna Hills, Cal. 4
14 juli 2018 /Lee Carroll
Geplaatst:  30 mei 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Er zijn mensen die denken dat channelen heel erg raar is. Als ik jullie vraag wat het is als jullie je verbinden met je ziel….hoe zou dit dan zijn? Jullie zeggen: “Wel, om dit te kunnen doen moet ik waarschijnlijk de drie dimensies opzij schuiven. Misschien moet ik wel naar een bepaalde staat gaan om deze goddelijkheid te aanvaarden waarna mijn ziel in staat zal zijn om te spreken!”

Welkom bij channelen! In dit speciale geval channelt mijn partner niet zijn ziel, maar in het algemeen is dit de manier waarop het voelt. De vaardigheid om jezelf te openen en je eigen ik opzij te zetten om de goddelijkheid naar buiten te laten komen die daar is en die daar altijd is geweest; om het meesterschap zich te laten tonen dat jullie hebben geleerd van degenen die voorheen deze planeet in goddelijkheid bewandelden.

Er is een kostbare, dierbare planeet die Aarde wordt genoemd, die een goddelijk plan heeft dat er – met vrije keuze - altijd is geweest. De potentiëlen waren er altijd en waren opgetekend, toch….waar gingen jullie naartoe omdat de vooruitzichten er niet zo goed uitzagen. Jullie hebben de planeet weer op de rand van vernietiging gebracht en ditmaal zou het een volledige vernietiging zijn geweest. Erger dan zelfs bij de dinosaurussen het geval was. Maar jullie deden dit niet!!!Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Woensdag 8 Mei 2019

Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Woensdag 8 Mei 2019


Terwijl je je leven observeert, waar loop je het meest tegen als verkeerd? Wat als het niet verkeerd was?  Hoe zit het met deze situatie, kan het je van dienst zijn? Welk ander perspectief kun je nemen dat je meer in niet-weerstand ertegen brengt?

Hoe groter je acceptatie, hoe groter je stroom. Je reis naar verlichting is zeer persoonlijk. Welke tips of trucs kun jij voor jezelf ontwikkelen om uit die weerstand te komen? Je zou een affirmatie kunnen gebruiken die goed voor je voelt. Iets als "God leidt me nu" of "Alles ontvouwt zich met goddelijke perfectie" kan nuttig zijn. Je zou kunnen mediteren en naar je situatie kijken vanuit een ander perspectief dat je kan helpen om dieper begrip te krijgen, en op deze manier jou uit je weerstand te verplaatsen.

Op deze dag van je leven / Woensdag 29 mei 2019 / Neale Donald Walsch


Woensdag 29 mei 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat teleurstelling jouw gedachte is
dat God niet weet wat God aan het doen is.

Dat is natuurlijk onmogelijk.
Dus probeer om niet ergens teleurgesteld over te zijn.
Weet dat het leven zich perfect manifesteert in elk moment.

De teleurstelling van vandaag zou de springplank van morgen
kunnen zijn naar alles wat je ooit hebt gewild.
In feite is het dat waarschijnlijk ook.

Je hoeft niet heel hard na te denken om precies te weten
waarom je dit bericht vandaag hebt ontvangen ...

Liefs, je vriend ...
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nlEen Schrijven van de Schepper / Woensdag 29 mei 2019 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
Woensdag 29 mei 2019 / door Jennifer Farley,

Meer Over Loslaten.....


Terwijl je het negatieve in je leven onderzoekt, begrijpt en loslaat,
is het prima om verdriet of hartzeer te voelen.
Of het nu jouw eigen beslissingen waren,
dingen die je achteraf toestond, het waren niet de grootste
ervaringen die je had vanwege die beslissingen,
ze hebben je geholpen om je te brengen naar waar je nu bent.
Je hoeft het niet te vergeten;
het bewaren van die herinneringen wordt wijsheid genoemd.
Je bent misschien nog niet klaar om te vergeven.
Bij dit proces gaat het erom dat je op jouw tijd bent.
Beweeg in een tempo dat comfortabel is voor jou,
vraag Het Universum om hulp wanneer je vastzit
 en weet dat alles goed zal komen.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nlwoensdag 29 mei 2019

Vis uit het water! / mei 2019 / Michiel Koperdraat


Vis uit het water!
mei 2019 / Michiel Koperdraat

Als je een vis zou kunnen vragen ‘weet je dat je in water leeft?’, zal ie niet begrijpen waar je het over hebt. Als je die vis zou vragen ‘weet je wel dat je nat bent?’, dan zal ie je met onbegrip aanstaren. Een vis weet niets van water of nat worden, omdat het zijn leefomstandigheid is. Mogelijk dat meer intelligente zeezoogdieren zoals walvissen en dolfijnen (met een enigszins zelf-reflectieve geest) wel weten dat ze in water leven omdat ze kunnen ervaren dat er meer is dan water alleen. Maar dan nog weten ze waarschijnlijk niet dat ze ‘nat’ zijn. Het begrip ‘nat’ kent alleen degene die water niet als leefomstandigheid heeft. Een mens weet dat zijn hand nat wordt zodra hij ‘m onder water houdt. Het water kleeft eraan.

Wij mensen zijn als vissen. We ‘zwemmen’ in ons leven in het water van onze onbewuste geest met haar vele psychische gesteldheden. Dit is ons zo enorm vertrouwd dat we het niet als ‘water’ zien en onwetend zijn van het feit dat er nog andere geestesgesteldheden bestaan. We ervaren onszelf niet als ‘nat’ en in grote onbewustheid vinden we het ondergaan van allerlei wisselende psychische gesteldheden normaal en vanzelfsprekend. Allerlei stemmingen, voorkeuren en gemoedstoestanden, zowel negatieve als positieve, aanvaarden we zonder erop te reflecteren. Zonder er vragen over te stellen waardoor het aan ons blijft kleven. We zijn zelfs niet bewust van het bestaan en de wisseling ervan. We geven ons er vol aan over, aan al die die innerlijke toestanden, waardoor die blijven bestaan en ook steeds krachtiger worden. We waarderen of verafschuwen onze psychische gesteldheden, maar onderzoeken ze zelden op hun essentie.Live Kryon Channeling: Dingen voor jullie laten werken! Laguna Hills, Cal. 1 / 14 juli 2018 /Lee Carroll / Geplaatst: 29 mei 2019

Live Kryon Channeling:
Dingen voor jullie laten werken!
Laguna Hills, Cal. 1
14 juli 2018 /Lee Carroll
Geplaatst:  29 mei 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Het is belangrijk dat jullie de energie hiervan begrijpen. De boodschap hiervan, de realiteit hiervan en van dat wat er nu in de zaal om jullie heen is. Dit is belangrijk want zonder dit is het alleen maar een stem. Dat is alles. Maar als jullie begrijpen dat deze zaal en de ruimte waar jullie dit horen of lezen, feitelijk, fysiek, is veranderd. Echt, op dit moment. Het Veld reageert op samenwerking, en dit zelfs op degenen die zelfs in de toekomst luisteren of lezen. Er is hier een samenhang die tijd gebruikt. Als ik het zou kunnen zou ik in deze zaal degenen introduceren die dit later horen of lezen. Voor degenen die dit later doen is hetgeen voor jullie nu is het verleden, en toch ontmoeten zij elkaar omdat jullie hetzelfde ding ervaren op een manier die multidimensionaal is. Jullie zitten momenteel op hetzelfde spoor en luisteren allemaal samen. Omdat jullie voorbij gaan aan wat jullie geloven kunnen jullie ook verder gaan. Als jullie dit wensen, als jullie zitten en luisteren hebben jullie intentie: “Dit kan mijn leven veranderen. Er zijn hier dingen voor mij!” Dit is een luisteraar/lezer met intentie. Maar er zijn ook degenen die achterover zitten en zeggen: “Ik ben hier vaker geweest en ik heb dit vaker gehoord” Jullie zijn misschien mensen die heel graag willen veranderen, maar er is een ding dat steeds en steeds doorgaat: het is de oude menselijke natuur die ergens binnenin zit en op een bepaald niveau zegt: “Ik zal het proberen, maar het heeft nog nooit gewerkt!”

Dit is een vooroordeel, lieve mensen,  en daar zouden jullie aan moeten werken. “Kryon, ik werk al mijn hele leven aan deze dingen maar niets schijnt te werken. Ik heb al jaren naar jou geluisterd.” Ik heb alles gehoord wat jij hebt gezegd, alles. Jij werkt en werkt en niets werkt! Hier is mijn boodschap: Dat zal het ook niet! Behalve als jij aan jezelf werkt. Ik heb het niet gehad over aan jezelf werken, ik heb het gehad over GELOVEN dat het gedaan kan worden. Het oude vooroordeel laten vallen dat zegt dat het niet zal werken. Dat is waar je aan dient te werken. Dit is het moeilijkst om aan te werken, vraag het maar aan een psycholoog. Het is zelfrealisatie van disfunctioneren. Echt het moeilijkste ding voor een mens om te doen….zelfrealisatie van je eigen disfunctioneren! Omdat jullie dit allemaal hebben. Jullie kunnen de vraag stellen: “Waarom kan ik niet….?” En vul de puntjes maar in! Op een bepaald niveau doen jullie dit allemaal. Het is dus tijd om dit aan te pakken, op welke manier dan ook. Wat het ook is, jullie denken dat jullie er niet toe in staat zijn, maar wij zullen jullie helpen om de blokkade hiervan te vinden. Vergeet wat je probeert te doen en ga werken aan de blokkade. Misschien zijn er helemaal geen veelvoudige processen voor nodig als jullie hulp toestaan van jezelf, je Hoger Zelf en jezelf realiseren dat jullie het alleen niet redden. 

Meer lezen >>>


Leven zonder taboes / 20 februari 2019 /door Richard Hereijgers/ geplaatst 29 mei 2019

Leven zonder taboes
20 februari 2019 /door Richard Hereijgers
geplaatst 29 mei 2019


Een taboe is volgens wikipedia iets dat wordt beschouwd als ongepast om te gebruiken, te doen of over te spreken. Maar aangezien het er wel is, al is het alleen maar de behoefte, is dat niet zo fijn voor de degene die er mee zit. Wat een wel of geen taboe is, hangt af van de heersende collectieve overtuigingen, en die kunnen per cultuur, land of geloof nogal verschillen.

Vrijheid
Leven zonder taboes draagt bij aan leven in vrijheid. Hoe mooi zou het zijn als alles bespreekbaar is? En waarom zou je oordelen? Je weet nooit met welk plan een ziel naar de aarde gekomen is. Ieder mens heeft z’n plan uit te werken en voor sommige mensen is dat een thema wat niet zo past in de belevingswereld van vele andere mensen.

Op deze dag van je leven / Dinsdag 28 mei 2019 / Neale Donald Walsch


Dinsdag 28 mei 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat het leven zichzelf zal oplossen in het proces van het leven zelf.

Laat het moment zichzelf uitspelen.
Probeer de rivier niet te duwen.
Het leven weet wat het in gedachten heeft.
Vertrouw het leven.
Het staat aan jouw kant.

Weet je hoe ik het weet?
Jij bent nog steeds hier.

Hoeveel meer bewijs heb je nodig?

Liefs, je vriend ...
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl