Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 25 mei 2019

Waar gebeurd verhaal: Het wonder dat ophield / van Margreet de Carpentier

Waar gebeurd verhaal, van Margreet de Carpentier om de angst voor de dood weg te nemen. Uit het boek lessen van een engel.

Het wonder dat ophield

Karin, een goede bekende van mij, kwam voor een behandeling op de behandeltafel. Zij was zwanger en had wat gevloeid. Ik mocht de aura openen en schoonmaken, maar moest hem meteen weer sluiten in verband met de bescherming van het kleine kindje.
Daarna gaf ik haar een healing. Ik voelde toen dat er via mij aan de baarmoeder werd gewerkt door Doktor ( werkt vanuit het licht), andere artsen en de lichtwezens. Het kindje werd tijdens de behandeling goed in de baarmoeder geplaatst.

Het was een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Ik wist dat als Karin veertien weken zwanger was, dat het dan pas zeker zou zijn dat het kindje voldragen zou kunnen worden. Karin vertelde de volgende dag aan mij dat ze voelde dat ik meer wist dan ik haar vertelde. Telkens als ik haar zag, vertelde zij: “Als ik veertien weken zwanger ben, dan mag ik van mijzelf wat kopen voor het kindje.” Onbewust voelde ze dat het dan pas veilig was. En een dag na de veertiende week heeft ze inderdaad voor het eerst wat voor het kindje gekocht en ze vertelde dat ze nu voor het eerst gerust was dat het helemaal goed zat met het kleintje. Karin kwam die dag voor een behandeling en ik mocht toen vertellen dat op 1 mei een spirituele operatie aan de baarmoeder had plaatsgevonden, dat het kindje op die dag in de baarmoeder geplaatst was, omdat het buiten de baarmoeder groeide, zodat ze het kindje kon behouden, maar dat ze niets mocht weten voordat het zeker was dat het zich goed zou nestelen en het geen miskraam zou worden. De zwangerschap ging perfect. Alles was steeds goed, de bloeddruk, het gewicht van de moeder, er was weinig ongemak.

Op 26 september mocht ik met Karin mee naar de verloskundige. Karin had een knobbeltje in haar borst en onder haar oksel. De verloskundige vertelde haar dat het een melkkliertje kon zijn, maar als zij er last van zou houden, raadde zij aan om naar de dokter te gaan. Kort daarna stopte zij met werken en werd de pijn minder. In week drieëndertig van de zwangerschap kreeg ze meer pijn. Zij heeft toen meteen een afspraak bij de dokter gemaakt en binnen enkele dagen kon ze bij de oncoloog terecht. Daar deden ze een punctie in haar borst en in haar oksel.

Pamela channelt Jeshua: Eenzaamheid in Lichtwerkers 20 mei 2019 / Pamela Kribbe

Pamela channelt Jeshua:
Eenzaamheid in Lichtwerkers
20 mei 2019 / Pamela Kribbe


Lieve mensen,

Ik ben Jeshua, verbonden met jullie allen, in een veld van christusenergie. Met Christus bedoel ik het hart. Het hart als poort naar de liefde, de liefde die alles verbindt, die alle levende wezens omvat. Het woord Christus is slechts één naam daarvoor. Eigenlijk is het woord liefde beter, omdat het neutraler is, niet gebonden aan een traditie of een historisch tijdperk. Maar ook het woord liefde is vervormd geraakt, omdat liefde vaak heel persoonlijk wordt opgevat: iemand aardig vinden, iets voor iemand over hebben of voor iemand zorgen.

De liefde waarover ik spreek, is van een andere en diepere aard. Het is een liefde die leven geeft en niets terug eist. Onvoorwaardelijke liefde noemen jullie dat. Denk eens aan een moeder die een kind verwacht in haar buik. Er is een liefdesband tussen hen, maar die bevindt zich op een niveau dat dieper is dan de menselijke persoonlijkheid. De moeder kan positieve of negatieve gevoelens hebben over het kind dat ze draagt - er kunnen allerlei redenen zijn voor negatieve gevoelens - maar ondanks die twee polen is er een onderliggende laag van levengevende liefde tussen die twee zielen. Via elkaar, door elkaar heen, brengen ze nieuw leven voort. De vrouw wordt moeder, de ziel wordt kind. Deze liefde stuwt het leven voort en stuwt jullie voort, op jullie gang, op jullie weg, als ziel door vele levens heen.

Steve Rorher: Bakens van Licht April 2019 Solara Update over de planeet met twee zonnen

Steve Rorher: Bakens van Licht
April 2019 
Solara
Update over de planeet met twee zonnen

Groeten van Thuis dierbaren.

We komen vandaag bij je langs om je een beetje verder op weg te helpen en met je te delen wat er gebeurt. Ja, je wereld verandert. Je eigen lichamelijkheid begint nu te verschuiven. Ja, de aarde is aan het veranderen. Je omgeving verschuift op zoveel manieren om je heen. Hoewel het een enge tijd kan zijn voor mensen, vertellen we je ook dat je precies op tijd bent. Dat is een van de belangrijkste elementen die we op deze dag met je willen delen. Er zijn verschillende plaatsen in het universum die  de veranderingen die op aarde plaatsvinden, hebben waargenomen. Ze hebben de aarde gezien en kunnen je zien zoals mensen telescopen gebruiken om andere planeten te vinden.                                                       

Solara

In de afgelopen jaren hebben jullie wetenschappers vele planeten geïdentificeerd die zich bevinden in, wat zij, de Goudlokaaszone, noemen. Deze planeten bevinden zich op een zodanige perfecte afstand van de zon datze in staat te zijn het leven te ondersteunen dat vergelijkbaar is met het biologische leven dat op planeet Aarde bestaat. Wel, dierbare, je zit niet als enige in een spel. Je hebt dat geweten en we delen enkele verhalen van een van deze spellen op een planeet die we Solara zullen noemen. Begrijp alsjeblieft dat we die naam hebben gekozen omdat die naam in jouw wereld past. Wanneer je eindelijk deze planeet ontdekt, zul je je eigen namen en je eigen beschrijvingen ervoor hebben. Het ondersteunt het leven echter op dezelfde manier als het leven dat je op planeet Aarde hebt. We noemen het Solara omdat het twee zonnen en een ander type cyclus heeft dan op aarde heerst. Het is vergelijkbaar in veel van de grotere aspecten, maar de dagelijkse levenscyclus is anders en dus is het tempo behoorlijk langzamer dan op aarde.

Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Vrijdag 24 Mei 2019

Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Vrijdag 24 Mei 2019

Geliefden, weet alsjeblieft dat perfectie niet vereist is om grote veranderingen aan te brengen. Jullie hoeven niet 100% te voldoen aan een nieuwe manier van zijn om succesvol te zijn. Wat jullie wel nodig hebben, is consistentie, een verlangen om opnieuw te vestigen voor het geval jullie vergeten de veranderingen door te voeren die je wilt maken. Het energetische balanspunt wanneer jullie dingen doen het grootste deel van de tijd.

Dus wees vriendelijk en zacht voor jezelf terwijl je evolueert. Je zult af en toe prachtig vanuit je hart handelen, en andere keren kun je bij verstek in oude gewoontes terugvallen. Maar elke keer dat je opnieuw kiest, herdefinieer je jezelf en je intenties, en al snel wordt die consistentie een nieuwe gewoonte.

Op deze dag van je leven / Vrijdag 24 mei 2019 / Neale Donald Walsch


Vrijdag 24 mei 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
 
Vertrouw op God
... dat het denken van de hoogste gedachte
de veiligste mentale oefening is.

Laat je niet verleiden om de kleinste gedachte denken
of je verwachtingen te verlagen zodat alles daarboven
als een "overwinning" voor je wordt beschouwd.
Je zult reeds hebben verloren ...

Jouw veiligheid zal niet worden gevonden in hard werken
om teleurstelling te vermijden,
maar door weinig te werken om meer en meer leven te produceren.

Leg de lat hoog.
Doe het rustig aan.
Vertrouw op God.

Liefs, je vriend ...
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Een Schrijven van de Schepper / Vrijdag 24 mei 2019 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
Vrijdag 24 mei 2019 / door Jennifer Farley,

” Rust!”

 

Haal diep adem ... nu, stuur je bewustzijn naar buiten jezelf ... en voel alleen maar.
De veranderingen die nu gaande zijn, zijn zo verschillend van alles
wat jullie Aarde tot nu toe heeft ervaren,
het is een uitdaging om het onder woorden te brengen,
dus misschien moet je het zelf ervaren.
 (Lach)

Het Universum wil dat je weet dat je een geweldig werk hebt gedaan
 met het intense leerproces dat gepresenteerd is
en de huidige 'rustperiode' is welverdiend
en hard nodig voordat de volgende golf komt.
Neem de komende dagen tijd voor intensieve zelfzorg,
en besteed een deel ervan aan de integratie van wat je al hebt ontvangen.
Hiermee begint het voorbereidingsproces
voor aankomende evenementen en instructies.
Als je je overweldigd begint te voelen, vraag je gewoon om hulp.
Hulp, in welke vorm dan ook, is altijd voor je beschikbaar!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nlvrijdag 24 mei 2019

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 24 mei 2019

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf -
24 mei 2019

Het lange wachten gaat door en de zaken lijken zich te blijven aandienen alsof er belangrijke veranderingen zullen plaatsvinden, zonder dat er een einde aan komt. Toch zijn er uitkomsten die erop wijzen dat wat er gebeurt allemaal deel uitmaakt van het langzame proces om het oude paradigma achter te laten, waardoor het nieuwe ruim de tijd kan krijgen om effect te sorteren. Het is duidelijk dat veel van de oude manieren die nog steeds bestaan, plaats moeten maken voor het nieuwe dat ontstaat, en dat betekent gedeeltelijk het verwijderen van degenen die vooruitgang in de weg staan. Wijzigingen aan de top zijn essentieel wanneer er geen tijd te verliezen valt als het gaat om het op gang brengen van de veranderingen. Plotseling is zichtbaar geworden in welke staat de wereld is komen te verkeren, grotendeels als gevolg van de betweterigheid van de mens, een toestand die niet zonder risico kan worden genegeerd. De publieke opinie is geen kracht om over het hoofd te zien en er dient rekening te worden gehouden met de noodzaak van actie.

Jullie toekomst wordt vaak gezien als een herhaling van het verleden, maar als een paradigmaverschuiving aan de orde is, is geen enkele van de principes, acties of raakvlakken, of de verwachting op een herhaling van wat er in het verleden is gebeurd, van toepassing op de toekomst, aangezien geen van jullie er al is geweest, of de veranderingen hebt ervaren die je niet kunt waarderen, waarmee je niet blij bent, of die je niet begrijpt. Het gaat voor jullie dieper dan alleen een paradigmaverschuiving.


De Raad – Een Denkbeeld Dat Jullie Zou Kunnen Helpen – 21 mei 2019 / Ron Head

De Raad
Een Denkbeeld Dat Jullie Zou Kunnen Helpen  
21 mei 2019 / Ron Head

Vandaag wensen we een denkbeeld aan te bieden dat jullie zou kunnen helpen met een beetje meer vertrouwen in jezelf en ook met jullie begrip van de grote veranderingen waarover we spreken en dat jullie het wat moeilijk hebben om dit te zien.

Velen van jullie worden nog steeds geplaagd met gedachten van jullie onvermogen om iets te veranderen. In het aangezicht van de situaties die jullie rondom je heen zien, voelen jullie je hulpeloos. Jullie lezen onze boodschappen over de kracht die jullie werkelijk bezitten en jullie innerlijke stem zegt: “Ik niet!”. Ons antwoord is: “Jawel, jullie!”. Maar voor de meesten van jullie is het heel moeilijk om door die blokkade heen te dringen. Jullie zijn lang en stevig onderwezen.

Welnu, wij zien dat jullie een mentaal beeld hebben van ‘de sluier’ als een flinterdunne barrière tussen wat jullie kunnen zien en wat niet. Omdat dit tot op zekere hoogte waar is, zouden we jullie een ietwat afwijkend beeld willen aanbieden dat jullie zou kunnen helpen om de huidige toestand in jullie wereld in beeld te brengen.

De sluier die jullie zien is geen materieel ding. Het is geen laken of iets dat aan hemelse douchehaken hangt om jullie zicht te belemmeren. Voor de meesten van jullie is het overal. En dat belemmert het juist, een waarheidsgetrouwe zicht op alles. Alles. Zou dat niet beter omschreven kunnen worden als een mist? Jullie zicht is vertroebeld. Tevens zou het veel zuiverder jullie waarneming genoemd kunnen worden, omdat zicht niet echt het probleem is. 


Duw of Stroom / Channeling door Brenda Hofman / 20 Mei 2019


Duw of Stroom
Channeling door Brenda Hofman, 20 Mei 2019

Overzicht van Brenda’s gechannelde “Creatie Energieën” show van 17 Mei 2019.  http://www.blogtalkradio.com/brenda-hoffman

De media hebben altijd verslag gedaan van de gebeurtenissen van de heersende elite. Naarmate jullie minder geïnteresseerd raken in angstig media-nieuws, zal de heersende elite hun acties veranderen om de schijnwerpers te heroveren. Dus het is minder angst verspreidend en dat zal deel zijn van jullie dag, omdat de acties van jullie leiders minder belangrijk worden. Innerlijke kracht van de mensen is de nieuwe richting van de aarde.

(Brenda heeft twee dingen, er is de show “Creation Energies” en Brenda’s Blog,
ze bevatten verschillende gechannelde informatie.)

Geliefden,
Hoewel jullie een krachtige schepper zijn, lijkt de aarde een soort teruggang te maken en jullie persoonlijke wereld verschijnt zoals altijd. Omdat jullie je voortgang niet kunt zien of aanvoelen, hebben jullie het gevoel dat jullie in een ontregeling zijn, alsof jullie nooit genoeg zullen doen om jullie overgang te voltooien.

HARMONIEUS SAMEN "ZIJN" op zaterdag 22 juni 2019 met Elias

HARMONIEUS SAMEN "ZIJN"zaterdag 22 juni 2019
De viering van de summer-solstice,
de zomerzonnewende krijgt een bijzondere plaats:
  

Verbinding met de natuur - intuïtief schilderen - stargate energie 
Christusenergie en celwerk

van 11 tot 22u30
welkom vanaf 10.30u

 Basdonkstraat 14  -  3640 KINROOI, Belgisch Limburg
Speciale uitgave van het Familiebulletin Een Reis van Weerzien / 24 mei 2019 / Lee Carroll

Speciale uitgave van het Familiebulletin
Een Reis van Weerzien
 24 mei 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur 

Beste Henk!

Velen van jullie weten dat wij Kryon bijna elk jaar naar Duitsland brengen. Daar zijn vele Kryon-volgers en onze gastheer in München, Bernhard Keller, heeft de laatste jaren enkele speciale en unieke plaatsen uitgezocht voor seminars en excursies. Toch is hetgeen wij nu gaan doen iets geheel nieuws.

Dit jaar vertegenwoordigt de 30e verjaardag van het moment waarop ik Kryon begon te channelen en wij hebben een paar speciale gebeurtenissen om dit te vieren. Toen ik mij realiseerde dat dit ook de 30e verjaardag was van de val van de Berlijnse Muur wist ik wat wij dit jaar in Duitsland moesten gaan doen. De val van de muur betekende zoveel voor zo velen van ons!

Om zowel de 30 jaar met Kryon alsook de val van de muur te vieren willen wij in Berlijn een dubbele viering houden die de “Reis van Weerzien” wordt genoemd. Het wordt van 19 tot 22 september gehouden en wij beginnen in het noordwesten van Duitsland in de prachtige stad Potsdam. Hier houden wij een historische wandeling en gaan dan per rivierboot verder.

Wij gaan ook naar Wittenburg waar Martin Luther historie schreef en dan naar de Duitse hoofdstad Berlijn. In Berlijn zullen wij het gedenkteken van de Muur bezoeken en ook andere plaatsen die vertellen van het dramatische verhaal van vrijheid en weerzien. 

Als je om welke reden ook ooit naar Duitsland wilde gaan, zou dit het moment kunnen zijn! Ga met ons mee op deze Reis van Weerzien waarin wij gaan genieten van adembenemende uitzichten en ons lekker ontspannen op een schilderachtige riviertocht en tevens de geschiedenis eer betonen aan de Berlijnse Muur!

Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Donderdag 23 Mei 2019

Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Donderdag 23 Mei 2019


Als je in omstandigheden verkeert die niet jouw voorkeur hebben, zijn er twee vragen die je kunt stellen om de situatie te veranderen. De eerste is: "Wat kan ik in deze situatie vinden om van te houden?" De tweede is: "Hoe kan ik liefde in deze situatie brengen?" Kiezen om met liefde te leiden zal altijd, altijd de deur openen voor onderzoek en uitbreiding wat transformatie en groei mogelijk maakt. 

Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Op deze dag van je leven / Donderdag 23 mei 2019 / Neale Donald Walsch


Donderdag 23 mei 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat ongeduld je nergens snel zal brengen.

Als je met nadruk beweert haast te hebben,
zul je je heel snel bewegen -
en vaak nergens geraken.
Haal adem.
Kom tot rust. Vind je vrede.

Verplicht Het Universum niet om sneller te bewegen dan het doet.
Het werkt eigenlijk perfect en het zal je dat bewijzen
als je het een kans wilt geven.

Werkelijk. Vertrouw me hierin.

Liefs, je vriend ...
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nlEen Schrijven van de Schepper / Donderdag 23 mei 2019 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
Donderdag 23 mei 2019 / door Jennifer Farley,

Geniet!


Met deze volgende golf wordt een zachtere, meer liefhebbende energie geïntroduceerd.
Jullie worden voorzichtig geleid om de veranderingen 
die jullie tot nu toe hebt aangebracht te onderzoeken 
en te kijken wat er verder moet worden gedaan.
Het Universum weet dat de zaken de afgelopen weken wat uitzinnig zijn geweest,
dus dit is jullie kans om een beetje te ontspannen, tot je te nemen en te genieten!
Denk eraan ... jullie zijn altijd waardig en verdient het goede dat naar jullie komt!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


donderdag 23 mei 2019

Benjamin Fulford: Slagschepen en oorlogsvliegtuigen verzamelen zich in de buurt van Indonesië,........... / 20 Mei 2019

Slagschepen en oorlogsvliegtuigen verzamelen zich in de buurt van Indonesië, naarmate de proxyoorlog van de VS / China escaleert.
Door  Benjamin Fulford Weekly Reports  / 20 Mei 2019

Een volledige niet-gedeclareerde proxy-oorlog tussen China en de Verenigde Staten woedt nu over de hele wereld en zal alleen maar escaleren. Tarieven en het op de zwarte lijst zetten van telecomgigant Huawei door Amerika, was slechts een openingssalvo in een oorlog die zich kon omdraaien, meerdere bronnen zijn het daarmee eens. De Chinezen hebben de Amerikanen al gezegd: "Als je wilt praten, is de deur open; als je wilt vechten, zullen we tot het einde vechten." 


Het grootste slagveld in deze oorlog staat op het punt Zuidoost-Azië te zijn, volgens White Dragon Society (WDS) bronnen in de regio. Chinese, Amerikaanse en Australische oorlogsschepen evenals Franse straaljagers komen nu rond Indonesië samen ter voorbereiding op grote veldslagen wanneer de betwiste resultaten van de presidentsverkiezingen op 22 mei worden aangekondigd, zeggen de bronnen.

De zittende president, Joko Widodo, wordt gesteund door China en zal naar verwachting met 11% winnen. Hij zal massademonstraties onder ogen zien van studenten en moslimactivisten die klagen over stemfraude en zijn anti-Chinese tegenstander Prabowo Subianto steunen.

Prabowo is getrouwd met de dochter van de lange termijn dictator Suharto en was tevens hoofd van de Indonesische special forces. Prabowo waarschuwde eens Singapore Stichtend Vader Lee Kuan Yew dat "Chinezen in Indonesië risico liepen omdat ze bij problemen - rellen - als een minderheid zouden worden verwond." * Er is al één pro-Chinese generaal gestorven aan een geconstrueerd "apen pokken" -virus afkomstig uit Singapore, zeggen de Aziatische geheime genootschappen. De geplande demonstraties "zullen worden aangevallen met gifgas en biowapens", zeggen de bronnen.

In de tuin der Waarheid / 22 mei 2019 / Mieke Vulink

In de tuin der Waarheid
22 mei 2019 / Mieke Vulink

IN DE TUIN DER WAARHEID WORDEN DE BLOEMEN AAN DE ALLERHOOGSTE GESCHONKEN 

Met deze zin werd ik een paar maanden geleden wakker. Ik ging er op mediteren en visualiseren. Het is een zin die me steeds weer terug brengt naar de kern van ons aardse leven. 

Hoe meer we beginnen te beseffen, dat we alles wat we in ons dagelijks leven meemaken als bijdrage aan ons ontwaken bedoeld is, des te meer ons hart open gaat voor de Bron die ons dit allemaal aanreikt.

De Aarde heeft zich voor ons beschikbaar gesteld, om onze groei naar hogere levels van bewustzijn te kunnen vervolmaken. Hier is die diepe reis door de dualiteit mogelijk.

Alle coderingen liggen klaar, om de waarheid vanuit onze Bronverbinding te vergeten, en om vervolgens onze eigen Goddelijkheid weer terug te kunnen vinden.

Door eerst te verliezen wie we dachten te zijn en wat we dachten te hebben, al er een innerlijke drive ontstaan om de ware, geestelijke rijkdom weer terug te vinden. Terwijl we van ons bestaan op Aarde een woestenij maakten, daalden we af naar de laagst mogelijke vormen van bewustzijn.