Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 27 april 2019

Saul: Angst is onwerkelijk! / 25 april 2019 / door John Smallman


Saul:
Angst is onwerkelijk!
25 april 2019 / door John Smallman

Audio

Jullie, de mensheid, openen zich eindelijk voor Liefde en komen zo op dezelfde hoogte aan waar we in de niet-fysieke rijken veel van onze tijd doorbrengen. Dit maakt het voor ons veel gemakkelijker om de ogenschijnlijk enorme kloof tussen vorm en niet-vorm te overbruggen, zodat we veel gemakkelijker en spontaan met jullie kunnen communiceren. Het ervaren van je ware aard, het Zelf, dat het lichaam gebruikt als een voertuig om vorm te ervaren, neemt steeds meer in het bewustzijn van jullie toe, naar mate de gevoelde Aanwezigheid van de Tsunami van Liefde, die zich op Aarde uitstort, intensiever wordt. Iedereen die op aarde is geïncarneerd, voelt het nu, hoewel de overgrote meerderheid nog geen inzicht heeft in wat er gebeurt. Wat het is dat ze voelen. Ze voelen zich een beetje tot zeer ongemakkelijk en al hun ontkende of verborgen niet gespecificeerde angsten dragen bij aan dat ongemak.

Wat er gebeurt, is een essentieel aspect van het ontwakingsproces. Wakker worden betekent zich volledig openen voor liefde, maar angst blokkeert je toegang daar naar toe. En toch is angst in feite onwerkelijk. Wat mensen moeten doen is ernaar kijken en zien wat het is, namelijk een onredelijke en onlogische angst voor een ongekende en onvoorzienbare, maar schijnbaar mogelijk toekomstig voorval. Mensen hebben eeuwenlang angstig geleefd in de overtuiging, dat een verschrikkelijke catastrofe onverwachts op elk moment kan geschieden. Dat gebeurt heel zelden, maar met het wereldwijde nieuws, dat tegenwoordig voortdurend beschikbaar is en omdat rampen zich voordoen, zijn de angsten van de mensheid geïntensiveerd. En angst is cumulatief en versterkt zo de overtuiging dat het logisch is om angstig te zijn. Vervolgens, wakkeren uiteraard de media de vlammen aan - met het nieuws, de sociale, persoonlijke, politieke, religieuze en allerhande institutionele items - en gooien er zelfs benzine op. Aangezien degenen in posities van gezag over anderen altijd er op uit zijn hun posities te versterken, is het opwekken en aanmoedigen van angst, de meest effectieve manier om dit te doen.

Hoe Jullie de Evolutie van de Mens Helpen Een boodschap van Neale Donald Walsch / 19 april 2019. / Geplaatst 27 april 2019


Hoe Jullie de Evolutie van de Mens Helpen
Een boodschap van Neale Donald Walsch
19 april 2019. / Geplaatst 27 april 2019
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Mijn lieve vrienden... 

Vandaag meer uittreksels uit het boek The Storm Before the Calm, (de storm voor de stilte) omdat ik vorige week heb beloofd om eens te kijken naar de rol die wij allen kunnen spelen in het proces dat de mensheid nu ondergaat.

Ik heb dit proces de Revisie van de Mensheid genoemd en de rol waarvoor wij allen door het leven zelf zijn uitgenodigd gaat heel makkelijk gespeeld kunnen worden. Het is een rol waarvoor ik denk dat jullie naar de planeet zijn gekomen.

Jullie zijn hier gekomen in een fysieke vorm op deze plaats die Aarde wordt genoemd op dit speciale en kritieke moment in de tijd, om mee te doen aan de evolutie van onze soort.

Ik realiseer mij dat dit grandioos kan klinken, maar ik geloof er vast in dat dit waar is. Maar veel mensen hebben geen idee over wat zij kunnen doen en dus nemen zij aan dat zij niets kunnen doen. Dit is gewoon niet waar. Er is een vriendelijk verzoek om assistentie waarvoor het leven jullie nu uitnodigt. Als jullie daaraan mee willen doen kunnen jullie waarlijk helpen om de wereld te veranderen.

Laat jezelf hierdoor niet afschrikken. Jullie hoeven geen salto’s te maken of allerlei moeilijke dingen te doen om de aandacht van de mensen te trekken om een verschil op de planeet te maken. Jullie hoeven geen goede sprekers te zijn of geweldige schrijvers of zoiets.

Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Vrijdag 26 April 2019


Aartsengel Gabriel

via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Vrijdag 26 April 2019


Wat we willen dat jullie begrijpen, Dierbaren, is dat wanneer jullie je verplaatsen naar deze volgende opwindende fase van jullie incarnatie, je een stap voorwaarts doet met spirituele volwassenheid. Jullie hebben nog nooit eerder je leven genavigeerd met dit niveau van volwassenheid (belichaming). Jullie brengen de wijsheid en kennis van jullie ziel met je mee, wat betekent dat jullie jezelf en jullie bekwaamheid om de juiste keuzes en veranderingen te maken die nog niet eerder mogelijk waren, volledig kunnen vertrouwen. Dit zijn de momenten waar jullie ziel opgewonden op heeft gewacht. Geniet ervan omdat jullie hard hebben gewerkt om de liefde en begeleiding te ontdekken die jullie zijn en weet dat jullie goed voorbereid zijn op wat je kiest om het volgende te creëren.

Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Op deze dag van je leven / 26 April 2019 / Neale Donald Walsch


26 April 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat alles waar je de laatste tijd aan hebt gedacht,
 is om te worden weggegooid.

Je besteedt te veel tijd "in je hoofd" deze dagen.
Wat dacht je ervan om uit je gedachten te komen en in jouw gevoelens te gaan?
Je hebt het dood geanalyseerd.
Nu gaat het over het verplaatsen van je hoofd naar je hart.

Wat voel je over dit alles?
Dat is wat er echt toe doet.
Je gebruikt jouw gedachten om te proberen je gevoelens te ontleden.
Misschien wil je dat stoppen.

Je hoeft niet meer dan een seconde te denken
om precies te weten waarom je dit bericht vandaag hebt ontvangen.

Liefs, je vriend ...
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nlEen Schrijven van de Schepper / Vrijdag 26 April 2019 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
Vrijdag 26 April 2019 / door Jennifer Farley,

Binnenkomend!


Mijn lieve kind, de rit staat op het punt iets interessanter te worden dan je had verwacht.
(Glimlach)
Een andere enorme golf van energie komt naar jullie Aarde met geschenken,
veranderingen, kennis  en kwantum springen.
Ieder van jullie zal er, natuurlijk, op een manier mee omgaan
die voor jou het beste werkt.
Er kunnen enkele gekartelde randen zijn die moeten worden gladgemaakt,
 evenals gevoelens en emoties die moeten worden verwerkt.
Hanteer ze als ze naar boven komen.
Hoe langer ze worden genegeerd, hoe uitdagender ze worden.
Laat het ego je groei niet in de weg staan.
Als je hulp nodig hebt, vraag het dan ...
Het Universum staat naast je en leidt je in alle dingen.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nlvrijdag 26 april 2019

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 26 april 2019

Mike Quinsey
 – Channeling van zijn Hogere Zelf -
26 april 2019

Ik voel me weer helemaal goed door een fijne vakantie en het aantrekken van de banden met mijn familie. Over het algemeen lijkt de gang van zaken in de wereld weer uit de hand te lopen, maar het dient toch te worden gezien als de laatste pogingen van het duister om te voorkomen dat we ons doel bereiken. Ondanks hoe het op het eerste gezicht lijkt, is er veel vooruitgang geboekt, en het is opmerkelijk hoe goed de jongeren georganiseerd zijn en in staat om vreedzaam te demonstreren om zo hun doelen te bereiken. Dit lag in de lijn van de verwachting, aangezien die zielen die op Aarde incarneren veel beter geïnformeerd, veel wijzer en gevoeliger zijn en beter georganiseerd, om op die manier de mensheid vooruit te kunnen helpen op haar pad naar Ascentie. Houd in gedachten dat de meeste van de genoemde veranderingen pas na Ascentie kunnen plaatsvinden.

Op 1 november 2013 heeft Elizabeth Trutwin een bericht verspreid dat suggereerde dat Ascentie op het punt stond plaats te vinden. Klaarblijkelijk was dit niet het geval, maar in het licht van de gebeurtenissen die sindsdien hebben plaatsgevonden, en gezien de veranderingen die nu omvangrijk lijken te zijn, lijkt het erop dat we dichter bij Ascentie zijn dan ooit. Het versmelten naar Eenheid tussen "Boven – Zowel als Beneden" geeft een Nulpunt aan, en naarmate we dichterbij komen, helpen we de Gouden Eeuw om de Geascendeerde Aarde fysiek vorm te geven. Ik ben van mening dat het onder deze omstandigheden passend is om een ​​volledige versie van dat deel van de boodschap van Lord Ashtar die de meest welkome veranderingen beschrijft die ons in de zeer nabije toekomst te wachten staan, weer te geven. Het complete bericht was feitelijk zes pagina's lang.

DE ASCENTIE VAN DE AARDE - ASHTAR VIA ELIZABETH TRUTWIN.

Onze Nieuwe Universele Rapporten / Channeling door Brenda Hofman, 23 April 2019


Onze Nieuwe Universele Rapporten

Channeling door Brenda Hofman, 23 April 2019

Overzicht van Brenda’s gechannelde “Creatie Energieën” show van 12 april 2019.  http://www.blogtalkradio.com/brenda-hoffman

Sommigen van jullie blijven zoeken naar jullie rol in deze nieuwe wereld. Jullie geloven dat jullie iets moeten schrijven, voorlezen of creëren om anderen te veranderen.
Dat is een voortzetting van jullie naar buiten gerichte 3D-wereld. Jullie nieuwe wezen in deze nieuwe wereld hoeft alleen maar te zijn en jullie zullen liefdesfrequenties over de hele wereld verspreiden. Iedereen, inclusief media, die van buitenaf gerichte angst creëren in jullie nieuwe, naar binnen gerichte wereld, zal of heeft de kracht verloren om dat te doen.

(Brenda heeft twee dingen, er is de show “Creation Energies” en Brenda’s Blog,
ze bevatten verschillende gechannelde informatie.)

Geliefden,

Jullie behoefte om deel uit te maken van een gemeenschap is bedoeld om jullie te helpen de universele familieleden te vinden - degenen met wie jullie doorheen eonen van locaties en tijden hebben gereisd.

Velen van jullie verwisselen degenen van jullie gemeenschap, erkennend dat sommigen zullen blijven, terwijl anderen niet langer van belang zijn.
Dat is zo omdat jullie die interacties of karma hebben voltooid.


Tegen je eigen weerstanden aan botsen: hoge energiedagen / 26 april 2019 / Door Fran Tielemans

Tegen je eigen weerstanden aan botsen: hoge energiedagen
26 april 2019 / Door Fran Tielemans

Een periode van grote Licht-instroom brengt altijd onrust mee. in jezelf - je denken, emoties, lichaam en leven. Maar ook rondom jou en in de maatschappij.

Donkere kantjes worden plots zichtbaar, je ziet je geconfronteerd met je eigen schaduwstukken, en met die van anderen.

Hoe groter de onbalans, onvrede en kloof tussen de liefde die steeds aanwezig is in de puurste kern van elk Zélf en de gekwetste persoonlijkheid, hoe groter de behoefte om de eigen duisternis naar buiten te gooien, om ze te projecteren op anderen of om anderen pijn te doen.

Aangeboden door GOD en Zijn Helpers: “DE OORSPRONG VAN NURLAILA” / 20 april 2019/ Door Astrid

Aangeboden door GOD en Zijn Helpers:
“DE OORSPRONG VAN NURLAILA”
20 april 2019/ Door Astrid

NURLAILA.

In het Leven geroepen voor de Wederopbouw van de Wereld die nú gaande is.
Er is zóveel te Vrézen.
Maar wàt maakt dan nog dat wij kunnen Léven?

Het gaat  om Vertróuwen.
Vertrouwen in het Leven, in je Oorsprong, in je Afkomst.
Vertrouwen dat je dáár komt waar je Wezen moet, om Eén te worden met je Wezenskern.
Er is zóveel wat je onder Ogen moet zien wil je Zuivere en “schone” Ik weer de Boventoon kunnen gaan voeren en Nurlaila is je daar Behulpzaam bij.

Nurlaila is beslist niet door Toevalligheden verrezen.
Alles was “afgesproken Werk” en ligt diep geworteld in een Oeroud Verleden, wat in het Heden zijn Weerslag heeft.

Nurlaila.
(Licht)Bron in de Duisternis, door Mijzèlf verkózen, gebaseerd op Allen die mèt Mij zijn.


Marshmallow Boodschap Uit Kryon Boek 13 “Het Herijken van de Mensheid” / geplaatst: 26 april 2019


Marshmallow Boodschap
Uit Kryon Boek 13 “Het Herijken van de Mensheid”
geplaatst: 26 april 2019 
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Het Duister Overleven

Lieve familieleden. Net zoals wij zijn jullie eeuwig in BEIDE richtingen. Er was geen begin van jullie bestaan en er zal geen einde zijn. De Goddelijke Vonk die in jullie is weet dit heel goed. Er zal voor ieder van jullie een tijd komen waarop jullie aan het einde van deze incarnatie de kans zullen hebben om de angst voor wat jullie de dood noemen, te voelen.

Toch zijn er velen in deze zaal die daarnaar zullen knipogen en deze dood herkennen als iets waar zij al eonenlang doorheen zijn gegaan. Er is geen angel bij de dood. Het is gewoon een transmutatie van energie – van de ene energie naar de andere. Als jullie dit weer voelen zullen jullie direct weten dat het een “welkom thuis” zal zijn.

Wij vertellen jullie dit, familieleden, omdat wij willen dat jullie begrijpen hoe diepgaand jullie werk op deze planeet is.

~ KRYON
Door Lee Carroll, het originele Kryon-kanaal


Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Donderdag 25 April 2019


Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Donderdag 25 April 2019


We spreken zo vaak over het belang van vertrouwen. Het is een absoluut essentieel element voor jullie spirituele reis. Maar er kan een schaduwkant van vertrouwen zijn en dat is wat we vandaag willen bespreken.

Vertrouwen is een krachtig hulpmiddel wanneer het op een krachtige manier wordt gebruikt voor co-creatie. Dit betekent jezelf te zien als een even belangrijke partner in creatie en die stappen te nemen door alles te doen wat je kunt van jou kant. Dit houdt in dat je je in overgave en stroming bevindt, let op en volgt de tekenen, synchroniciteiten en inspiraties terwijl ze in jouw bewustzijn komen en gebalanceerd zijn om te bewegen met wat de energieën ondersteunen.

Op deze dag van je leven / 25 April 2019 / Neale Donald Walsch


25 April 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat het nooit veilig is om in de toekomst te kijken met ogen van angst.

Edward H. Harriman zei dat, en hij had gelijk.
Er is niets om bang van te zijn, tenzij het denken het zo maakt.
 Ik kan eerlijk zeggen dat voor waarschijnlijk 95% van de dingen waar ik bang voor was,
geen reden voor bleek te zijn om dat te zijn.

En zelfs als het ding waar je bang voor bent, gebeurt ... wat dan?
Nogmaals, 95% van de tijd zal jouw wereld niet uit elkaar vallen,
 jouw leven zal niet in gevaar zijn.
Dus laat de angst vallen.
Laat het gewoon....los.
Maak dan plaats voor een verrassende toekomst.

Liefs, je vriend ...
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Een Schrijven van de Schepper / Donderdag 25 April 2019 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
Donderdag 25 April 2019 / door Jennifer Farley,

” Kruising”


Met de huidige inkomende energie biedt Het Universum
je een veelheid aan keuzes en paden. 
Wanneer je je op een kruising bevindt,
 is dat altijd een goed moment om te pauzeren,
opnieuw te beoordelen en na te denken over de richting waarin je wilt bewegen. 
Sommige van de veranderingen kunnen subtiel
en nauwelijks waarneembaar voor je zijn,
terwijl andere hersenspinsels zijn.
Hoe dan ook, als je echt je hart volgt,
zul je altijd weten dat je in de goede richting beweegt.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


donderdag 25 april 2019

Jezus: Echt waar, er is ZO VEEL waarvoor jullie met dankbaarheid vervuld zouden moeten zijn! / 20 April 2019 door John Smallman


Jezus:
Echt waar, er is ZO VEEL waarvoor jullie met dankbaarheid vervuld zouden moeten zijn!
20 April 2019 door John Smallman

Pasen is een tijd van viering want het bewijst eer aan mijn verrijzenis, het belangrijkste feest in het Christelijke jaar, het feest dat jullie er aan herinnert dat jullie de goddelijke kinderen van God zijn, voor altijd gehuld in Zijn liefdevolle omarming en dat jullie goddelijke wezens zijn die gezegend zijn met een eeuwigdurend leven. Het leven kan en zou gevuld moeten zijn in vreugde en wanneer jullie ontwaken zal dat zo zijn!

Als mensheid zijn er maar zeer, zeer weinigen die deze feestdag echt erkennen of er aandacht aan besteden, anders dan een feestmaal te hebben en te genieten van het eten van chocolade eieren. Daar is niets mis mee, maar, naarmate jullie ontwaken steeds dichterbij komt, betaamt het jullie aandacht te besteden aan jullie spirituele levens en aan de heilige dagen die zich door het jaar voordoen. De Christelijke kalender van heilige dagen werd ingevoerd om mensen aan hun spirituele erfenis te herinneren en om de belangrijkste dagen waarop de herinnering van die betekenis in ere wordt gehouden door middel van devotie aan hen die als heiligen genoemd worden, te gedenken. Vanzelfsprekend zijn jullie allemaal heiligen, want ieder kind van God werd perfect geschapen en is daarom een heilige. Jullie zijn gewoon vergeten wie jullie waarlijk zijn.

Heling na mijn scheiding / 24 april 2019 / Door Vegan & Spiritualiteit

Heling na mijn scheiding
24 april 2019 / Door Vegan & Spiritualiteit

Zo’n vijf jaar geleden werd door mijn ex het mes gezet in onze relatie. Hij had op zijn werk iemand leren kennen waar hij verliefd op werd. Zijn gedrag naar mij toe veranderde in ongeveer een half jaar tijd van leuke en gezellige partner naar iemand waarbij ik niets meer goed kon doen. Dat was een zeer moeilijke tijd waarbij ik veel op mijn tenen heb gelopen om te proberen nog een en ander van richting te doen veranderen. Veel boeken over het redden van je relatie heb ik samen met hem doorgenomen om te zien of we er nog iets van konden maken. Maar het mocht niet baten. Er was een neerwaardse spiraal ingezet die uiteindelijk niet verder kon dalen.

Ik ben nog nooit in mijn leven zo verdrietig geweest. Ik voelde me enorm in de steek gelaten, had het gevoel dat mijn leven in elkaar stortte. Mijn geliefde en maatje viel ineens weg, degene waarmee ik achttien jaar lief en leed had gedeeld…

We hebben samen drie kinderen. Wellicht is dat nog het moeilijkste punt van scheiden. Want als je zelf erg verdrietig bent, kun je er niet goed voor je kinderen zijn. Ik was erg met mezelf bezig en behoorlijk van slag. Het vrolijke, leuke en ondernemende doen met hun was even op slot. Het heeft wel enkele maanden geduurd voordat ik mezelf weer kon herpakken.


Toen we uit elkaar gingen, waren we niet meer een geheel, waardoor onze mening over sommige punten van de opvoeding lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Het was soms erg moeilijk om samen nog een lijn te trekken. Bijvoorbeeld over voeding. Ik was in die tijd vegetariër en hij vleeseter. Als de kinderen dan bij mij kwamen vertelden ze meestal dat ze het eten niet lekker vonden, vroegen waar het vlees bleef en zeiden dat ze de vervangers maar niets vonden. Toen we nog samen waren aten we soms vlees, maar ook vaak vegetarisch. Ik ben nooit gek op vlees geweest, maar at soms een stukje mee voor de gezelligheid.

Live Kryon Channeling: Kryon in Ashville, North Carolina. 4 / 23 maart 2019 / Lee Carroll / Geplaatst: 25 april 2019


Live Kryon Channeling:
Kryon in Ashville, North Carolina. 4
23 maart 2019/Lee Carroll
Geplaatst: 25 april 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Regels

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Als jullie een van degenen zijn die hier naartoe zijn gekomen of later de opname horen of deze boodschap lezen, naar welk medium jullie ook luisteren, wees je er dan van bewust dat dit de vierde boodschap is van dit weekend. Dit is een toevoeging aan de andere drie, je zou het zelfs de afscheidsboodschap van dit weekend kunnen noemen. Ik wil ieder van jullie aanmoedigen om te weten dat er een plek is waar de andere drie bestaan zodat jullie de samenhang kunnen zien tussen de vier boodschappen. Zoek de anderen op, zij zijn niet zover weg!

Jaren geleden vertelde in mijn partner om alle boodschappen op te nemen en te bewaren en hen beschikbaar te maken voor de planeet. Hierbij is er soms een misvatting omdat degenen die maar een boodschap lezen niet weten wat er eerder werd gebracht. Daarom zeggen wij wat wij nu zeggen.

De energie waar jullie nu in zitten is een samenwerkende energie. Jullie hebben bij de vorige boodschappen gezeten, bij de vragen en de leringen. Dit schept bijna een familie door deze ervaringen, ook al zijn het maar twee dagen. Dit vormt de boodschap, lieve mensen, die ik aan deze zaal wil brengen, want de boodschappen van Kryon, hoewel die voor iedereen worden gegeven, zijn specifiek bestemd voor de energie van de hier aanwezigen. Jullie zitten samen met mijn partner en de boodschap is voor jullie. Degenen die later lezen en luisteren kunnen sommige dingen van waarheid opmerken, maar echt waar, dit is voor jullie! De energie van de mensen die hier voor mij zitten beïnvloedt altijd de boodschap die wordt gebracht. Wat voor boodschap kan ik brengen aan een publiek dat zit op een hoogtepunt van samenwerking die ervoor zorgt dat zij de meeste dingen die ik vertel kunnen begrijpen. Het gaat dus geen instructie worden, maar meer een ervaring. 

Meer lezen >>>


Op deze dag van je leven / 24 April 2019 / Neale Donald Walsch


24 April 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat het kleinste gebaar - een glimlach, een zachte blik, een simpel
klopje op de arm, een zacht woord - iemands leven kan veranderen.

Voordat deze dag voorbij is, krijg je een kans om te leven in die mogelijkheid.
 Kijk. Kijk maar.
Kijk wat deze dag je brengt. En ben er klaar voor.

Als je denkt dat ik dit overdrijf, weet dan alsjeblieft dat ik dat niet doe.
Er wacht nu iemand op die glimlach, die blik,
dat gebaar van jou.

Waarom denk je dat je dit zojuist hebt gelezen?
Denk je dat dit toeval is?

Liefs, je vriend ...
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl