Zodra je je vasthoudt aan de gecreëerde ziekten en beperkingen die momenteel in de wereld spelen, en al jouw aandacht daaraan geeft, doe je precies wat het duister wil dat je doet. Het leid je af van hetgeen waarvoor je hier op Aarde bent gekomen, het verzwakt jouw Licht en jouw Liefde. Heb je er al eens bij stilgestaan hoeveel je oordeelt wanneer je je hier mee bezighoud? Het brengt jou in een lage 3D trilling, woede, frustratie en boosheid, dat is waar het duister van leeft, het is het denksysteem wat jouw zover gekregen heeft. Laat het los, het is niet jij. Wij alleen bepalen wanneer deze krankzinnige situatie stopt, als wij stoppen mee te gaan in deze spelletjes van het duister. Hou je bezig met het enige wat echt de wereld en de mensen kan helpen, Licht en Liefde. Straal je Licht en Liefde uit als nooit tevoren, naar iedereen, ja zelfs naar het duister. Vergeef jezelf en neem de volledige verantwoordelijkheid voor alles wat je zegt, doet en denkt.

Wanneer wij dit allemaal doen, laten we onze enorme KRACHT van EENHEID zien en is er morgen WERELDVREDE.

zaterdag 2 februari 2019

De energie van februari / 1februari 2019 / Fran Tielemans


De energie van februari  
1februari 2019 / Fran Tielemans

Je kan februari beginnen met een dubbel gevoel. De hoge trilling van januari, met daarbij de eclipsen, kan je het gevoel hebben gegeven gestretcht geweest te zijn tot aan en soms over het randje. Misschien ben je zelfs dooreengeschud, en voel je je moe en ben je toe aan wat rust en stabiliteit. Maar ook en net door dat harde werk begin je aan deze nieuwe maand met veel meer inzichten dan het geval was op 1 januari.

Je kon er dan ook niet naast kijken: als op een schoolbord verschenen één na één alle belangrijke items in jezelf en je leven. Zowel de heel positieve zegeningen werden duidelijk zichtbaar – waardoor je blij bent wie je bent en hoe je leven evolueert. Maar ook de eerder tricky items konden niet genegeerd worden, en je werkpunten die nog eens extra in het licht werden gezet, dingen die je nu best écht wel zou kunnen aanpakken en veranderen.

In elk geval heeft afgelopen maand ons het innerlijk (en uiterlijk) werkmateriaal en inspiratie gegeven waar we de rest van het jaar mee aan de slag zullen gaan. Je kan ook de onderliggende 12/3-trilling van 2019 al goed hebben gevoeld, namelijk het besef dat veranderingen tijd vragen, dat er nog een en ander dient afgewerkt te worden vooraleer je nieuwe fase écht inzet. Maar ook kan je frustratie hebben gevoeld, omdat je merkt dat je toch nog aanloopt tegen bepaalde dingen waar je al klaar mee dacht te zijn.

Het geschenk via empowerment van vergeving / 31 Januari 2019. Berichten van Aartsengel Michael / Doorgegeven via Ronna Herman

HET GESCHENK VIA EMPOWERMENT
VAN VERGEVING
31 Januari 2019.

BERICHTEN van AARTSENGEL MICHAEL *LM-2-2019
Doorgegeven via RONNA / Heilige Schrijfster

Geliefde Meesters, terwijl de hogere frequenties van Licht en Schepper-wijsheid doordringen in de Aarde en de mensheid, vindt er een radicale bewustzijnsverandering plaats. Steeds meer kostbare zielen bevragen hun fundamentele overtuigingen en onderzoeken hun levenspatronen, de vele structuren die ze hebben gebouwd, zowel fysiek als mentaal, die hun persoonlijke realiteit vormen. Angst en onzekerheid zijn klimmende (als op de achterpoten/benen staand) en een grote meerderheid van de mensen is bang dat de beste tijden voorbij zijn en de toekomst ziet er somber en onzeker uit.

Het is normaal om weerstand te bieden aan of zich ongemakkelijk te voelen bij dramatische veranderingen, vooral wanneer mensen het gevoel hebben dat ze niet de baas zijn en controle hebben over hun toekomst. Dat is waarom het zo belangrijk is om gebruik te maken van de wijsheid van het Hogere Zelf en om jullie te verbinden met de prachtige engelengidsen en leraren.

Weet dat het pad naar huis altijd op zijn plaats is geweest en jullie terugkeer naar de hogere gebieden van verlichting verzekerd is.
Houd er echter rekening mee dat het geheim van hoe dit wordt bereikt, van binnenuit komt, niet vanuit de uiterlijke wereld.
Het interne transformatieproces kan met gemak en gratie volbracht worden als jullie weer toegang krijgen tot de wijsheid van jullie Heilige Hart en Geest. We moedigen jullie aan om te profiteren van alle prachtige informatie die voortkomt uit de Rijken van Licht via de vele boodschappers en leraren die hun leven hebben gewijd aan het voortbrengen van geavanceerde universele wijsheid.

Schouwen voorbij de sluiers 30 januari 2019 ★ Mieke Vulink

Schouwen voorbij de sluiers
30 januari 2019 Mieke Vulink 

Als je niet meer kunt functioneren in het oude, let het steeds nauwer waar je je aandacht en energie aan geeft. Iedere stap die we nu bewust kunnen zetten, iedere keuze die we bewust maken kan een enorme ondersteuning betekenen op de weg die ons van ons oude, door de persoonlijkheid beperkte zelf weg kan leiden. Vanuit onze eigen Lichtkracht en met hulp van de Lichtwereld zijn we onszelf van vele illusies en vergissingen aan het bevrijden.

Zitten we dan nog zo gevangen in illusies? Ja, waarschijnlijk meer dan we beseffen. Maar dat is ons niet kwalijk te nemen. Door de duale lasten van vele levens houden we die illusies vaak zelf onbewust nog in stand. Het aardse leven, zoals we dat door de eeuwen heen vanuit ons beperkte denkvermogen gevormd hebben, staat nog ver weg van hoe een door de geest bevrucht leven op Aarde eruit zou kunnen zien.

Maar het wordt steeds helderder wat er tussen ons 'oude', door de dualiteit gevormde zelf en ons bevrijde, verlichte Zelf in staat. De oude zelven gaan ons letterlijk dwars zitten, totdat we ze zó zat worden dat we ze niet meer kunnen negeren. Met een onophoudelijke versnelling krijgen we van alles op onze weg te 'verstouwen' en te verteren, met maar één doel: Ontwaken. Wij, en de tijd zijn er rijp voor.

Op deze dag van je leven /1 Februari 2019 / Neale Donald Walsch1 Februari 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat de mate waarin mensen zijn geëvolueerd onmiddellijk duidelijk wordt door wat ze noemen entertainment en 'plezier'.

Wat noem je 'entertainment'?
Wat omschrijf je als 'leuk'?
 Hoe besteed je jouw vrije tijd?
Hoe besteed je jouw entertainment geld?
Hoeveel televisie kijk je?
Hoeveel films zie je?
 Aan welke soort van programma's en films besteedt je je tijd aan?
Hoeveel boeken heb je deze maand gelezen?
Hoeveel concerten heb je bijgewoond?
Hoeveel balletten heb je gezien?
Naar wat voor soort muziek luister je?

vrijdag 1 februari 2019

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / 1 Februari 2019 / via Shelley Young


Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
1 Februari 2019 / via Shelley Young


Een van de meest volledige stappen van zelfgenezing is om je angst voor gevoel los
te laten, want kiezen om niet te voelen is kiezen voor afscheiding van jezelf.

Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 1 februari 2019

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf -
1 februari 2019

Voor diegenen die op zoek zijn naar meer informatie staat de deur wijd open, en het wordt op een manier aangeboden die een groter inzicht mogelijk maakt. Het is allemaal ter voorbereiding op jullie voortgang naar de hogere trillingen en uiteindelijke Ascentie. Tot nu toe hebben we alleen datgene vrijgegeven wat voldoende was om jullie vragen te beantwoorden, maar nu is jullie inzicht zodanig dat jullie méér kunnen behappen. Het is tijd voor jullie om een grote stap voorwaarts te zetten, en er is geen limiet aan het profijt dat jullie hiermee kunnen behalen. Tussen nu en Ascentie dienen jullie nog veel te leren, maar tegen de tijd dat jullie er klaar voor zijn, zullen jullie Meesters in je eigen recht zijn geworden. Eindelijk is er niets meer om jullie tegen te houden en jullie Gidsen staan klaar om je te helpen en zijn in staat al jullie behoeften te bevredigen.

De periode die direct voor jullie ligt, zal een snelweg betekenen om verbeteringen mogelijk te maken die voor het grootste deel opzettelijk door de Illuminati werden tegengewerkt. Het feit dat deze verbeteringen al bestaan houdt in dat, hoewel jullie meer dan vijftig jaar of langer achterop lopen, de introductie ervan behoorlijk snel zal gaan en jullie kwaliteit van leven zal worden verbeterd. Wat jullie zullen kunnen zien is dat de grote conglomeraten gedwongen zullen worden in te krimpen omdat "groot" niet langer gewenst of noodzakelijk is. Onafhankelijke eenheden zullen in overvloed aanwezig zijn en jullie zullen jezelf deel gaan zien uitmaken van kleine gemeenschappen die grotendeels zelfvoorzienend zijn. Uiteraard kunnen deze veranderingen niet van de ene op de andere dag plaatsvinden, maar jullie kunnen op dergelijke ingrijpende veranderingen worden voorbereid. De oude gebruiken zullen hun oorspronkelijke doel niet langer op een adequate manier dienen, en veranderingen zullen noodzakelijk worden.Pamela channelt Jeshua / Werk, geld en creativiteit 30 januari 2019 ★ Pamela Kribbe /

Werk, geld en creativiteit
30 januari 2019 Pamela Kribbe

De stroom van vanzelf en de stroom van genoeg...
Pamela channelt Jeshua

Lieve mensen,

Het is met vreugde en ontroering dat ik bij jullie ben vandaag. Ik ken jullie goed en voor mij is het net alsof wij elkaar gisteren ontmoet hebben. In de sfeer waarin ik verkeer, is tijd niet zo belangrijk. Ik herken jullie zeer goed ook al is jullie verschijningsvorm, jullie lichamelijke gedaante, anders dan in de tijden dat ik jullie kende.

Ik ben Jeshua. Ik ben op aarde geweest in een lichaam, als Jezus.

Ik ben onder mensen geweest en ben een mens geweest net als jullie. Niets menselijks is mij vreemd. Het is vanuit deze ervaring met het menszijn, dat ik bij jullie kom om jullie te ondersteunen in jullie eigen groeiproces, of beter gezegd: jullie geboorteproces in een Nieuwe Tijd. Er is een Nieuwe Tijd op handen. Er vindt een transformatie plaats vandaag de dag, waarmee jullie allemaal sterk verbonden zijn.

Ik wil nog iets zeggen over mijzelf. Ik was een mens van vlees en bloed op aarde en had een kanaal gevormd met de christusenergie. De christusenergie stroomde door mij heen naar buiten toe en dat was mijn wezensbijdrage aan de aarde op dat moment. Maar de christusenergie is niet van mij, die is van jullie allen. Jullie allen planten een zaadje, brengen een stukje van die energie vandaag hier op aarde en daarin ligt jullie grootste vervulling.

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / 31 Januari 2019 / via Shelley Young


Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
31 Januari 2019 / via Shelley Young


Wanneer emoties opkomen om losgelaten te worden - kan het labelen van hen een zeer nuttige oefening zijn, want het zal je helpen bij het gevoel in hen. Je zult verbaasd zijn om te ontdekken dat als je eenmaal ergens iets in voelt en het op de juiste manier labelt, het onmiddellijk zal verdwijnen. Als het aanhoudt, voel dan opnieuw om andere emoties te identificeren die mogelijk deel uitmaken van de mix.

Je kunt je bijvoorbeeld ergens door gekwetst voelen. Je voelt in de pijn en het neemt iets af, maar er is nog steeds ongemak daar. Je voelt weer en je ontdekt teleurstelling. Na het loslaten van dat, voel je nog steeds ongemak en realiseer je je dat er verdriet is. En misschien frustratie. En daaronder angst. Hoe opmerkelijk dat je zo ver bent gevorderd dat je er nu bij kunt blijven en heel veel verschillende lagen tegelijk kunt genezen!

Een Schrijven van de Schepper / 31 Januari 2019 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
31 Januari 2019 / door Jennifer Farley,

Op Het Randje


Zoveel mensen wankelen op de rand.
Om hier te zijn,  om daar te zijn, hier weer en daar ...
het is een constante strijd binnenin geworden.
Het Universum wil dat je weet dat het mogelijk is
ome Aarde met onvoorwaardelijke liefde en licht in jouw hart,
zichtbaar schijnend voor iedereen.
Sommigen zullen zich bij ouwe wandelingvoegen,
anderen kunnen aan de kant staan en staren, sommigen misschien de spot drijven.

Welk verschil is dat voor jou?
Als je standvastig bent in jouw waarheid,
ga je vooruit naar ouwe nieuwe toekomst
met degenen die je echt aan jouw zijde waarderen.
Het is, zonder twijfel, een prachtig begin!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Speciale uitgave van het Familiebulletin: Kryon Maya Conferentie in het Hart van Compassie. /1 februari 2019 / Lee Carroll


Kryon Maya Conferentie in het Hart van Compassie.
 1 februari 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur 

Hallo Henk!


Ik was aan het tellen hoe vaak ik naar de Riviera Maya in Cancun ben geweest en ik denk dat de komende reis de zesde zal zijn. Ik denk dat ik hier het vaakst ben geweest van al mijn reizen. (Met uitzondering van Hawaii, natuurlijk) Wat brengt mij hier steeds weer naar deze verbazingwekkende plaats? Deze vraag is moeilijk te beantwoorden omdat er zooooveel dingen zijn!  

Allereerst: de geschiedenis en de energie zijn die van de Maya’s en die trekt mij aan als een magneet en dit geldt ook voor mijn speciale gast en presentator Gregg Braden! 

De Maya’s zijn degenen die ons zoveel elegante profetieën hebben gebracht en informatie over de tijden die wij nu ervaren.

Als je nooit in Chichen Itza of Ek’Balam bent geweest zal je zeker houden van de verbazingwekkende, goed-bewaarde archeologie. Gregg Braden zal persoonlijk beschrijven wat jullie zien op deze historische plaatsen. Alleen dit al zal een onvergetelijke ervaring zijn. Dit is een van Gregg’s specialiteiten.
RUST / Channeling door Brenda Hofman, 28 januari 2019


RUST
Channeling door Brenda Hofman, 28 januari 2019

Overzicht van Brenda’s gechannelde “Creatie Energieën” show van 25 januari 2019.  http://www.blogtalkradio.com/brenda-hoffman

Hoewel de aarde chaotischer lijkt dan ooit, is het jullie rol niet om in te grijpen, om anderen over hun rivieren van pijn te dragen. Want het helpen van degenen die ontwaken om hun angsten te negeren, helpt hen niet om te evolueren.
Ze moeten leren omgaan met pestkoppen, net als jullie.

(Brenda heeft twee dingen, er is de show “Creation Energies” en Brenda’s Blog,
ze bevatten verschillende gechannelde informatie.)

Geliefden,
Ook al zijn jullie gedurende deze overgang vele malen verschoven, nooit eerder hebben jullie dat gedaan in een nieuwe lichamelijkheid en evenals met nieuwe spirituele en emotionele kennis. Deze verschuiving was moeilijker dan de meesten voor velen van jullie.

Op deze dag van je leven / 31 Januari 2019 / Neale Donald Walsch


31 Januari 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat roepingen die we wilden nastreven, maar dat niet deden,
bloeden, als kleuren, over het geheel van ons bestaan.

Honore De Balzac zei dat, en hij had gelijk.
Laat geen dag langer voorbij gaan zonder de roeping te eren
waartoe jouw ziel je oproept om na te streven.
En doe niet alsof je niet weet wat het is. Natuurlijk weet je dat.
Je kunt het in je maag voelen wanneer je erover nadenkt;
wanneer je een andere persoon het ziet doen.

Het leven is zo kort. Doe nu waar je naar hunkert in jouw leven.
Je hoeft niet "jouw dagelijkse werk op te geven" om dit te doen.
Je kunt dit doen als je ervoor kiest, maar je hoeft het niet te doen.
Veel mensen gaan door een roeping met behoud van hun "reguliere baan".
 Jij kunt dat ook.
Berust dan in je roeping en verander het in je "gewone baan".
Maar je moet energie geven aan jouw roeping met ingang van vandaag.
Ik bedoel, vandaag.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

donderdag 31 januari 2019

De Raad – Over Jullie Emoties – 28 januari 2019/ Ron Head

De Raad
Over Jullie Emoties
28 januari 2019/ Ron Head
  
Er is een vraag gesteld over jullie emoties. Velen van jullie ervaren in deze tijd onnodige problemen betreffende deze kwestie. Sta ons toe om dit probleem voor jullie te verlichten. Hier is ons antwoord op de vraag:

Welnu, laten we beginnen met te stellen dat jullie emoties niets dan signalen zijn. Waarvan zijn het signalen, vragen jullie. Ze vertellen jullie precies hoever jullie verwijderd zijn van het kennen van jullie ware zelf of, inderdaad, hoe dicht jullie er mee in lijn liggen.

Dus, wanneer de emotie zelf slechts een indicator is, wat zouden jullie er dan mee kunnen doen? Nou ja, wanneer jullie van de emoties houden zouden jullie waarschijnlijk besluiten om vaker op dezelfde manier te reageren. En de chemische stoffen die dat in jullie lichaam genereert zouden zeer gezond zijn. Wanneer de emotie NIET goed voelt, kunnen de chemische stoffen op de lange duur resulteren in een aftakeling van gezondheid. Jullie zouden er beter mee gediend zijn om niet op die manier te reageren, of om jezelf terug te trekken uit die prikkels. 

Boodschap van Vader/Moeder God – “Liefdevol, naar Waarheid Leven en Zijn” – via Eillie Deus' - 29 01 2019

 Boodschap van Vader/Moeder God
– “Liefdevol, naar Waarheid Leven en Zijn” –
via Eillie Deus' - 29 01 2019

 Lieve Kind,

Er loopt een autostrade van licht tussen jou en de Hogere Rijken, jij bent ons Kind, een kind van Licht, een klank van vreugde, een trilling van muziek, een trilling van kleur.  Jij bent ons mensen-kind.

Liefdevoller kan onze energie niet uitgedrukt worden. Alles wat Wij zijn, alles wat Jullie zijn, is één materie: Licht/Liefde. We bevinden ons (als we ons met elkaar vergelijken) op verschillende trillingsniveau's – dat is werkelijk het enige verschil.

De Wet van Eenheid zegt dat wij één zijn: in het kleinste deeltje zit evenveel vervat als in de grootste berg, de trilling van Liefde.(*)

Waarom deze proloog ?

Het ogenblik is gekomen dat jullie hoognodig en exclusief dienen te focussen op Liefde.
Niet het amoureuze soort  – al valt die liefde ook te waarderen, maar veeleer de beleving van alles wat je doet en denkt. En dan zul je tot de vaststelling komen dat het (nog) niet helemaal duidelijk is wat liefdevol is.

Wanneer is een gedachte liefdevol ?
Wanneer is een woord liefdevol ?
Wanneer is een daad liefdevol ?

Family Bulletin Januari 2019 / Lee Carroll / 31 januari 2019


Family Bulletin
Januari 2019
Lee Carroll
31 januari 2019
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Globale Opwarming of
Mini IJstijd?   

 Groetjes, Henk! 

Hopelijk zijn velen van jullie op het Noordelijk Halfrond in staat om warm te blijven! Mijn land ziet nu het begin van de weersveranderingen die zich steeds weer voordoen. Dit “absurd koude weer dat nooit eerder werd gezien” hebben wij nu. (CNN)

De meest controversiële boodschap van Kryon blijft die over de weersverandering. Al meer dan tien jaar heeft hij verteld dat “de kou eraan komt!” Het meest controversiële is dat deze informatie dwars tegen het verhaal van de globale opwarming ingaat”. Kryon is een “milieu-man” en heeft ons vaak verteld dat wij de luchtverontreiniging tegen moeten gaan omdat wij onszelf doden. Hij vertelt ons ook dat de planeet zal overleven….met of zonder ons.

ASHEVILLE, NC - 2008: "Jullie zitten in een watercyclus die diepgaand is samengesteld om een mini-ijstijd te scheppen. Dit kan voor jullie vreemd lijken dat het eerst heet wordt voordat het koud gaat worden, maar als jullie naar jullie geologie willen kijken zullen jullie bemerken dat precies hetzelfde al eerder is gebeurd.”

Meer lezen>>>


NIET Te Laat om te Veranderen / Door de Arcturianen via Suzanne Lie – 28 Januari 2019

NIET Te Laat om te Veranderen
Door de Arcturianen via Suzanne Lie – 28 Januari 2019

Lieve degenen die Ascenderen,
Heden willen wij jullie eraan herinneren om niets of niemand toe te staan om jullie te verminderen of om jullie je minder te laten voelen over jullie zelf!

Herinner alstublieft dat ieder persoon zijn eigen problemen heeft die hen bang maken. Daarom zou iemand boos kunnen zijn, bang gemaakt door uitdagingen voor hen, waar ze nog NIET-klaar voor zijn om op te pakken.

Iemand die niet klaar is om de waarheid onder ogen te zien over wat er in het dagelijkse leven en/ of in de bredere realiteit gebeurt, kan zich bang voelen voor de uitdagingen die voor hem/haar liggen en kan "angst naar buiten brengen" bij een andere persoon. De kwesties van financiële zekerheid zijn erg groot binnen jullie NU.

Wanneer een leider GEEN onvoorwaardelijke liefde en het vertrouwen van het hogere dimensionale zelf uitzendt, is het voor anderen moeilijker om die leider te volgen. Leiders die vertrouwen, vriendelijkheid naar buiten brengen en sturen naar degenen die zij leiden, worden soms vervangen door leiders die "hun eigen onzekerheid en" verborgen angst " naar buiten brengen aan degenen die zij geacht worden te leiden.

Meer lezen >>>


Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / 30 Januari 2019 / via Shelley Young


Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
30 Januari 2019 / via Shelley Young


Voor velen van jullie is oneerlijke vervolging een wond of een thema dat naar boven komt om te worden gezuiverd.
Als dit het geval is, kan het zijn dat mensen je beschuldigen van dingen die niet zo zijn, jouw intenties verkeerd interpreteren en jouw waarheid niet reflecteren. Naarmate je verder gaat met jouw reis op weg naar verlichting, zul je je realiseren dat het schijnen van je waarheid meer een middel is tot zelfexpressie dan dat het iemand iets bewijst.

Het loslaten van die oude wonden stelt je in staat om meer van wie je bent te omarmen, en je te laten leiden door die echte energetische expressie van het zelf, die je in staat zal stellen door te gaan met groeien en diegene zal aantrekken die het vermogen hebben om je in jouw waarheid en authenticiteit te zien.

Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nlHeavenletter 6546: Al het leven is kostbaar / 28 december 2018 / Geplaatst 31 januari 2019

Heavenletter 6546:
Brief uit de Hemel
Al het leven is kostbaar
28 december 2018 / Geplaatst 31 januari 2019


God zei:

Geliefden, jullie zijn hier op aarde om de wereld tot bloei te brengen.
Jullie verlangen naar vrijheid, en jij, jullie en Ik bestaan als Eén om een stempel te drukken in het leven en om het leven te ontdekken dat als jullie leven wordt beschouwd en om te staren naar alle leven en liefde in het Universum door Goddelijk Recht.

Relaties zijn gekend als onderlinge relaties.
Een pasgeboren baby heeft veel macht over jullie, en dat is hoe het is. Jullie baby heeft volledig overwicht op jullie. De baby huilt, jullie voeden de baby en kloppen de baby op de rug, en jullie staan op, alle uren van de nacht. Wanner jullie baby verzorgd wil worden, verzorgen jullie de baby. Dit gaat prima voor jullie. Sterker nog, jullie zijn ieder de andere kant van dezelfde medaille.

Naast verlangen, hebben jullie instincten. Jullie vragen je af of het mogelijk is dat verlangens instinct zijn. Kan dit zo zijn?

Op deze dag van je leven / 30 Januari 2019 / Neale Donald Walsch


30 Januari 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat bewustzijn geen geschenk is dat sommigen hebben
en anderen niet kunnen bereiken.
 Bewustzijn is je geboorterecht en jouw erfenis.
Je hebt het nu.

Het is geen kwestie van of je het hebt, maar of je het gebruikt.
Alle menselijke wezens hebben het geschenk van Bewustzijn.
Toch zijn niet alle mensen zich gewaar dat ze Bewust zijn.
Als je je bewust bent dat je Bewust bent,
verschuift jouw ervaring van Bewustzijn naar een nieuw niveau.
Dat is waarom dit vandaag naar jou is gezonden.
Je riep dit voort uit je eigen innerlijke gewaarzijn.
Dit ben Jij, je wakker makend.