Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 19 november 2019

Saul: De tijd van de egoïstische machtsstrijd komt ten einde. /17 november 2019 / Via John Smallman


Saul:
De tijd van de egoïstische machtsstrijd komt ten einde.
17 november 2019 / Via John Smallman

 Audio

Veranderingen van grote omvang vinden over de hele wereld plaats, terwijl het menselijk collectief in een steeds sneller tempo beweegt naar ontwaken. Er is momenteel bijna niemand op aarde die zich niet bewust is dat er iets van enorme betekenis plaatsvindt. De reguliere media rapporteren, zoals gewoonlijk, over chaos, verwarring en catastrofe in verschillende delen van de wereld, of meer lokaal over dramatische gebeurtenissen in de buurt die angst opwekken. Dit zijn echter niet de veranderingen waar ik het over heb. Over de hele wereld worden mensen door hun spirituele gidsen geprikkeld en aangespoord om hen te herinneren aan de intenties die ze hadden ingesteld, voordat ze incarneerden om menselijke vorm aan te nemen in hun huidige leven. De staat van geestelijk geheugenverlies die optreedt, wanneer een ziel ervoor kiest menselijke vorm aan te nemen, veroorzaakt intense verwarring omdat, men zich realiseert dat het leven als mens een doel moet hebben, terwijl voor de meeste mensen dat gevoel van doel niet lijkt te bestaan, ontbreekt of niet toegankelijk is, omdat het zo diep in hen verborgen ligt.  


Tot voor kort geloofde de meerderheid van de mensen, voornamelijk vanwege deze toestand van geheugenverlies, dat hun overleven als mens en hun vermogen om plezier te verkrijgen door hun menselijke zintuigen, het enige doel van het leven was. In de afgelopen decennia zijn echter steeds meer mensen op zoek geweest naar een diepere betekenis voor het leven, een liefdevolle en barmhartige betekenis. Er is overvloedig bewijs voor deze verandering in opvattingen over de hele planeet, waar groepen worden gevormd om begrip te creëren voor kwesties die hen aangaan. Bijvoorbeeld lopende industriële processen die enorme schade aan het milieu veroorzaken, gezondheidsproblemen, de armoede waarin zovelen zijn gedwongen te leven en de eliminatie van zoveel dieren en insectensoorten als gevolg van harteloze toepassing van commerciële meststoffen en pesticiden. Dit is een zeer positieve indicatie van de versnelling van het ontwakingsproces van de mensheid. Je ontwaken gebeurt nu!

Ja, er is chaos en verwarring op een ongekende schaal, maar dit komt omdat mensen veranderen als ze spiritueel evolueren. Ze groeien in het besef,   dat iedereen zonder uitzondering een intrinsiek recht heeft op het voorzien in levensbehoeften en over de hele wereld eisen ze dat in deze behoeften wordt voorzien door de regeringen die geacht worden hen te vertegenwoordigen. De oude manieren om een ​​onderdanige bevolking te besturen zijn niet langer acceptabel en worden ontmanteld. De nieuwe manieren om ze te vervangen zijn nog niet volledig ontwikkeld, maar vele intelligente en verstandige discussies leveren een aantal zeer effectieve ideeën op die wel degelijk ten zeerste vruchtbaar zullen zijn bij het oplossen van deze fundamentele sociale problemen die door regeringen al heel lang zijn genegeerd of verworpen.

Zoals het spreekwoord zegt: "Er hangt verandering in de lucht!" En dit is geweldig nieuws. Dit is het nieuws waar zovelen op hebben gewacht, het is aan de gang en niet te stoppen. De mensheid ontwaakt, NU! Vertrouw op je intuïtie die je met integriteit, veilig en eerlijk voorwaarts zal leiden. Je moet vooruitgaan, je wilt vooruit en het is jouw menselijke bestemming om vooruit te gaan. Het is dat, waar het jouw incarnatie om te doen was. De tijd van de egoïstische strijd om de macht komt ten einde. Zelfs degenen met de meest egoïstische bedoelingen worden aangespoord om te ontwaken en zij beginnen te beseffen, dat de manier waarop ze hebben geleefd, terwijl ze streefden naar controle en manipulatie over anderen, niet alleen niet langer acceptabel is, maar dat het een manier van leven is, waar ze niet langer aan mee willen doen. Velen die al vele jaren politieke posities bekleden met hun ambities, treden af ​​en dit wordt gemeld in de reguliere nieuwsmedia. Ook gebeurt er veel meer van een extreem verheffende aard, aangezien de spirituele evolutionaire intentie van de mensheid sterker en intensiever wordt.

Waar je ook leeft en wat je ook doet, je bent op je spirituele pad. Elk mens is op zijn spirituele pad, ook al lijkt het, dat jijzelf of anderen gewoon blindelings voortstrompelen. Dit is niet het geval.
Het lijkt alleen maar zo, omdat er zoveel in je opkomt dat moet worden erkend en losgelaten, dingen die al vele levens sluimerend, begraven, verborgen, geweigerd of genegeerd zijn en die, als ze in je bewustzijn komen, schokken en afschrikken. Gedachten komen bij je op waarvan je meende, dat ze louter aanwezig waren in de hoofden van degenen die uitermate krankzinnig zijn. Hoe kunnen ze in jouw gedachten opkomen wanneer je gelooft dat het je doel en intentie is om alleen lief te hebben, vraag je in afgrijzen jezelf af? Welnu, jullie maken allemaal deel uit van het menselijk collectief. Dus beïnvloeden de gedachten die je aansporen of waar je mee bezig bent, alle anderen. Daarom is het ontwakingsproces zo noodzakelijk en zo intens.

Er is slechts Eén Bewustzijn, Gewaarzijn, Moeder/ Vader/God, Bron en Jij bent het, waarin alle gedachten opkomen. Daarom kan iedereen er toegang krijgen en dat gebeurt ook, heel vaak geheel onbedoeld. De resultaten in jullie individuele denkpatronen kunnen zeer schokkend en alarmerend zijn. Laat ze gewoon gaan! Verbind je er niet mee en probeer ze niet te corrigeren, omdat dit niet nodig is. Ze zijn onwerkelijk en zullen gewoon oplossen of desintegreren, wanneer je ze loslaat door te weigeren je op hen te concentreren met de bedoeling ze te veranderen of uit te roeien.

Je taak in het ontwakingsproces blijft hetzelfde, namelijk de intentie instellen en behouden om alleen lief te hebben wat er ook gebeurt. Ga geen conflict aan, omdat dit alleen maar versterkend en intensiverend werkt. Als jij je er niet mee bezighoudt, blijft het vervat in de veroorzakers, erop wachtend wanneer zij klaar zijn om het los te laten. Conflict is nooit met succes gebruikt om conflicten op te lossen. Het repliceert zichzelf gewoon, wat leidt tot verder conflict. Wees daarom alleen vredig en liefdevol en probeer anderen niet te laten zien hoe jij in je recht staat of hoe fout zij zijn. Niemand heeft ooit helemaal gelijk of ongelijk. Mensen zijn gewoon misleid. Zij kunnen alleen uit die toestand komen, wanneer ze zelf daartoe bereid zijn. En wanneer ze dat zijn, kun je hen liefdevol en vreedzaam ondersteunen.

Je bent geïncarneerd om die liefdevolle en vredige steun te bieden en te geven. Terwijl je dat doet, ben je nooit alleen, omdat je ons hebt, een prachtig ondersteuningsteam in de spirituele rijken, dat constant beschikbaar is en, wanneer je er om vraagt, jou op elk moment zal helpen. Wanneer jij je overbelast voelt of overdonderd, angstig, bevreesd of met twijfel gevuld, roep ons dan op en wij zullen onmiddellijk reageren, want dat is onze taak in het ontwakingsproces. We willen jullie helpen, we helpen jullie graag en je kunt ons helpen jou te helpen door jezelf toe te staan ​​naar ons te luisteren, je intuïtieve innerlijke leiding, je hogere Zelf, in plaats van te luisteren naar en te handelen naar de angstige paniekreacties van jullie ego's.

Ga dagelijks naar binnen, naar je heilige innerlijke heiligdommen. Het is essentieel voor je welzijn, zodat je de kracht en motivatie hebt om te leven zoals je gepland had voordat je incarneerde, door lief te hebben, te accepteren en vredig te zijn in elke situatie. Je doet dat door trouw te zijn aan je ware en goddelijke aard.

Jullie, ieder bewust wezen zonder enige uitzondering, zijn wezens van pure Liefde. Als mensen vereist jullie toegang tot die staat echter, dat jullie absoluut dagelijks een time-out nemen om alleen en één te zijn met je goddelijkheid en om de stroom van liefde te versterken en te intensiveren in jullie menselijke harten door je ervoor open te stellen en Deze uit te nodigen binnen te komen. Tenzij je de Liefde bij je uitnodigt kan het niet binnenkomen, omdat jullie soevereine wezens zijn en Liefde eert altijd je individuele soevereiniteit. Het zal zich nooit opdringen. Wanneer je de dagelijkse intentie instelt om het in je hart toe te laten, zal je de Aanwezigheid ervan voelen. Dit geeft jullie de kracht en motivatie om te doen wat je als geïncarneerde te doen staat: ondersteun het ontwakingsproces door het voorbeeld te geven in Liefde in Actie.

Met zoveel liefde, Saul.


Vertaling Winfried