Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 10 september 2019

Saul: Het wezen dat je als mens denkt te zijn, is voor eeuwig verbonden met de Bron, Moeder/Vader/God. / Via John Smallman, 8 september 2019


Saul:
Het wezen dat je als mens denkt te zijn, is voor eeuwig verbonden met de Bron, Moeder/Vader/God.

Via John Smallman, 8 september 2019


Het ontwakingsproces van de mensheid is zeer goed gevorderd, omdat alle erkende of ontkende problemen, die mensen bezitten en moeten loslaten, zowel individueel als collectief, in hun bewuste gewaarworden opkomen. Jullie mainstream media zijn gericht op conflicten in vele delen van de wereld en al deze conflicten zijn belangrijke tekenen van het ontwaken van het collectieve onbewuste; van het collectief ontstaan ​​van grote problemen die mensen in gezagsposities over de hele wereld hebben ontkend of niet bereid zijn geweest om aan te pakken vanwege hun egoïstische behoeften om zichzelf gelijk te geven en anderen - degenen met wie zij het oneens zijn -de schuld te geven.

Niettemin, deze onwil om de nodige stappen te ondernemen om creatieve oplossingen te bespreken en tot stand te brengen, wordt echter door bevolkingen overal erkend en de mensen, de basis van de samenleving, eisen verandering! Als gevolg hiervan worden essentiële veranderingen geïnitieerd. Mensen eisen weer hun persoonlijke macht op, de macht waarmee ze zo liefdevol zijn geschapen. Ze staan ​​erop dat hun gekozen functionarissen hen recht doen, hun behoeften aanpakken en de beloften nakomen, die ze hebben gedaan toen ze een mandaat zochten van degenen die hen kozen voor publieke functies.


De mensheid wil ontwaken. De illusoire en egoïstisch gedreven omgeving waarin je het leven als mens ervaart, heeft zijn aantrekkingskracht verloren. Het besef dat meningsverschillen en conflicten de belangrijkste oorzaken van pijn en lijden voor iedereen zijn, is bij de overgrote meerderheid doorgedrongen en wanhopig wil zij verandering. De extravagante en volkomen egocentrische levensstijlen van de 'bevoorrechte' weinigen zullen niet langer worden getolereerd, terwijl miljarden Gods goddelijke kinderen van de hand in de tand leven, in extreme armoede. Velen, die al decennialang de aandacht van de wereld vestigen op de ellende van de massa, zijn er eindelijk in geslaagd om degenen met de competentie en capaciteiten te overtuigen om de nodige veranderingen door te voeren en ervoor te zorgen, dat iedereen comfortabel kan leven als mens, door hun middelen te verbeteren om zich voldoende voorraden schoon water, voedsel en onderdak te verschaffen.

Jullie zijn allemaal goddelijke wezens en jullie zijn geschapen om op elk moment volledig en compleet van het leven te genieten. Hoewel moderne wetenschap en technologie de afgelopen tweehonderd jaar de levens van talloos velen hebben verbeterd, is dit selectief gedaan in plaats van liefdevol voor iedereen. Negatief oordeel over anderen is al heel lang een belangrijke bron van conflicten, omdat samenlevingen, evenals individuen, met verschillende culturele en religieuze overtuigingen anderen als onwaardig en onaanvaardbaar voor God hebben bestempeld en vervolgens ervoor hebben gekozen om deze overeenkomstig hun oordeel te vervolgen en te vernietigen.

Dit wordt niet langer als acceptabel gezien, omdat het bewustzijn is gegroeid dat jullie allemaal met elkaar verbonden zijn door het goddelijke veld van liefde, waarin al het leven zijn eeuwige bestaan ​​heeft. Er is geen scheiding, iedereen is met elkaar verbonden. Aangezien God jullie allemaal als Eén in Hem heeft geschapen en beïnvloedt dus elke gedachte, woord of elke actie, waarmee iemand van jullie zich bezighoudt, iedereen. Het wezen dat je als mens denkt te zijn, is voor eeuwig verbonden met Bron, Moeder/Vader/God, het oneindig uitgestrekte veld van liefde, dat is en dat alles bevat wat er bestaat. Iedereen zonder uitzondering is een essentieel deel of lid van dat eeuwige en volledig vervulde veld van Leven. Zonder één van jullie zou het minder dan compleet zijn. Wat goddelijk geschapen is, is altijd en eeuwig perfect en compleet.

Het beoordelen van iemand anders of anderen als onwaardig, is derhalve slechts over jezelf oordelen. Elk bewust wezen is een perfecte uitdrukking van goddelijke liefde, geschapen om de Ene te vervullen en te voltooien, Die reeds en altijd compleet is. Dat lijkt nogal een paradox, maar wanneer je ontwaakt, zullen de nevels van verwarring, die je individuele menselijke geest vullen, oplossen of wegsmelten als de absolute helderheid van goddelijk Licht je bewuste gewaarzijn vult en jij je ware en goddelijke aard herinnert als één met de Bron, met heel de goddelijke Schepping die onbeperkt, grenzeloos, oneindig uitgestrekt en allesomvattend is. Er is geen uitweg, geen uitgang uit Alles Dat Is. Allen zijn wij voor altijd veilig, zeker en oneindig geliefd, terwijl we vertoeven in de goddelijke Omhelzing, die we onze Bron is. En dit is reden om blij te zijn zonder op te houden, want Eén zijn met de Bron betekent, eeuwig verblijven in oneindige vreugde en zaligheid en volledig vrij zijn als je gebruik maakt van je oneindige door God gegeven macht om schoonheid en verwondering te creëren voor de vreugde van iedereen in de Schepping.

Hier in de niet-fysieke rijken zijn we in absolute vervoering, terwijl we de mensheid zien bewegen richting haar onvermijdelijke en enthousiast verwacht ontwaken. Maar er is natuurlijk geen wachten! In werkelijkheid ben je al volledig en volledig wakker. Je hebt er alleen maar voor gekozen om nog niet volledig bewust te zijn van deze onveranderlijke en prachtige waarheid. Je bent Eén, je bent volledig wakker, je bent volledig levend, je bent volledig alert, je bent absoluut compleet, aangezien je eeuwig Eén bent met de bron van wie scheiding absoluut onmogelijk is.

Het welkom, dat je op het punt staat te ervaren, gaat je vermogen als mens volledig te boven, zolang je bewustzijn en gewaarwording te beperkt is om het zich voor te stellen. Je bent klaar voor oneindige gelukzaligheid, waarop je recht hebt en hetgeen je erfenis is. Je verlossing van elk gevoel van onwaardigheid, schaamte, schuld, verdriet en lijden is nabij, wanneer de donkere wolken, of nevels of sluiers, die de realiteit voor je verborgen hebben gehouden en die jou zoveel pijn, angst en angst hebben bezorgd, worden weggeblazen en voor altijd verstrooid door het onvoorstelbaar briljante Licht van de Werkelijkheid, waarin je altijd en permanent in vreugde en lachen zult verblijven.

Met zoveel liefde, Saul.

Vertaling Winfried