Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 17 juli 2019

Aartsengel Gabriel: De mens die kan vertrouwen komt vanzelf bij het “weten”. 15 juli 2019 – via Martha Krul

Aartsengel Gabriel:
De mens die kan vertrouwen komt vanzelf bij het “weten”.
15 juli 2019 – via Martha Krul

De energie is sterk aan het veranderen.
De processen zijn in volle gang.
Veel is hiervan al te zien.
De mens merkt dat hij verandert.
Soms begrijpt hij daardoor niet zoveel meer van zichzelf.
Dit maakt hem angstig en onzeker.

Die angst heeft met het “onbekende” te maken.
Die angst brengt de mens terug naar een lagere trilling (3D).
Juist in dit proces is de hoge trilling (5D) van belang.
Door die hoge trilling verdwijnen de angsten en komt de mens naar vertrouwen.

Dan is het onbekende niet meer omgeven met angst.
Dan gaat de mens met zijn eigen spontane krachten aan het werk.
Dan wordt de mens nieuwsgierig.
Wil de mens nog meer van al dat nieuwe.
Dan vliegt de mens van energie naar energie.

De angst houdt de mens in lage trilling.
Dan kan hij niet zien wie hij in werkelijkheid al is.
De mens die al zo veranderd is.


De ankerpunten zijn veranderd.
De mens heeft zijn verankering altijd via Moeder Aarde kunnen voelen.
Maar deze mens is niet alleen meer van de Aarde.
Deze mens is een universeel “mens” met aarde verbindingen.
Maar ook met universele verbindingen.

Dus laat de mens zijn oude zekerheden loslaten.
Laat de mens begrijpen dat er over hen gewaakt wordt.
De mens wordt geholpen.
Maar de mens van de aarde wil niet altijd geholpen worden, omdat hij dat niet gewoon is.

Dat maakt het voor de mens ook zo verwarrend en moeilijk.
De verschuiving van de mens die op aarde leeft en nu is getransformeerd naar een mens die een universele verbinding heeft, maakt hem angstig.
De mens wil begrijpen.
De mens wil weten.
Maar voor de mens is dat juist niet van belang.

De mens die kan vertrouwen komt vanzelf bij het “weten”.
En kan daardoor ook begrijpen.

Ook dat is volledig veranderd.
Door de aardse gewoonten los te laten kan de mens,
die verbonden is met zijn vertrouwen, verder in het proces.
Dit proces dat wij vanuit het universum vol trots gadeslaan.
De mens overtreft zichzelf.

Wij hebben vertrouwen in de mens.
Nu de mens nog in zichzelf.