Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 28 juni 2019

Dagtekst van Vrijdag 28 juni 2019 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Vrijdag 28 juni 2019
door Omraam Mikhael Aivanhov

 "Onze hemelse Vader heeft ons naar de aarde gestuurd om te werken aan de komst van zijn koninkrijk, en lichtende entiteiten van de onzichtbare wereld bieden ons voortdurend gunstige omstandigheden aan voor dat werk. Maar omdat deze omstandigheden zich meestal anders voordoen dan we verwachten, gebeurt het zelden dat we er ons bewust van zijn. Het is zo gemakkelijk om door de schijn bedrogen te worden!

Hoeveel mensen die besluiten een spiritueel werk te doen, verwachten vanwege de Voorzienigheid dat ze speciale gunsten en de beste omstandigheden zullen krijgen om hun taak gemakkelijker te maken! En nu komen ze tegenkantingen en beproevingen tegen. In plaats van te klagen, ontredderd te zijn en hun inspanningen op te geven, moeten ze goed bestuderen wat er hen overkomt. Wat wil de onzichtbare wereld hen zeggen? Wat verwacht hij van hen door hen niet te sparen voor moeilijkheden en mislukkingen? Want ondanks de schijn zijn die moeilijkheden en mislukkingen ook goede gelegenheden die ze moeten proberen te benutten om bij te dragen aan de realisatie van het Koninkrijk van God in hen en in de wereld."

Omraam Mikhaël Aïvanhov