Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 16 mei 2019

Waarom Geen Koninkrijk? / Channeling door Brenda Hofman / 13 Mei 2019


Waarom Geen Koninkrijk?
Channeling door Brenda Hofman, 13 Mei 2019

Overzicht van Brenda’s gechannelde “Creatie Energieën” show van 10 Mei 2019.  http://www.blogtalkradio.com/brenda-hoffman

De afgelopen dagen leken eeuwig mee te gaan, want jullie hebben veel van jullie interne April wijzigingen ingelijfd. Jullie innerlijke motor was amper in beweging, dus projecten en acties stonden stil. Nu jullie die fase hebben voltooid, gaat jullie wezen en de projecten snel vooruit, omdat jullie uiterlijk uitdrukken wat jullie in april eigen hebben gemaakt.

(Brenda heeft twee dingen, er is de show “Creation Energies” en Brenda’s Blog,
ze bevatten verschillende gechannelde informatie.)

Geliefden,
Er zijn onderstromen in jullie samenlevingen anders dan uiterlijke verschijningen. Dus het is dat jullie van streek raken als iemand dit of dat doet, alhoewel hun acties - onbekend voor jullie - jullie dromen vervullen.


Jullie bevinden je temidden van afbrokkelende wereldstructuren terwijl jullie wachten tot een ridder alles in orde maakt - in jullie gedachten. Die ridder zal niet verschijnen omdat jullie de schepper zijn van het leven.

De uitdrukking 'jullie zijn de schepper van het leven' betekent niet wat jullie ooit dachten dat het deed. Want jullie geloofden dat iemand jullie leven gemakkelijker zou maken, zodat jullie tijd en energie zouden hebben om te creëren. In werkelijkheid zijn jullie de ridder in een glanzend harnas die de wereld redden.

Wat geeft jullie vreugde? Die emotie is nu het centrum van jullie wereld en van iedereen die verder dan 3D wil gaan.

Jullie geloven waarschijnlijk dat alles samen zal floreren, ondanks dat jullie keer op keer worden geïnformeerd dat jullie unieke individuen zijn.
Jullie wachten op gelijkheid, ook al is de gelijkvormigheid gevuld met de zouden moeten en hebben, in de lucht gegooid, door jullie verlaten, als jullie eenmaal zijn overgestoken naar/in 5D.
Jullie nieuwe wereld gaat over de uniekheid, die jullie en allen van 5D en verder aan het creëren zijn. Toestaand om allen vrij te zijn in hun beslissingen en acties.

Dit lijkt misschien nu beangstigend, want jullie kunnen je nog geen denkbeeld vormen van individualiteit, ondanks jullie neerkijken op groepen die proberen een geheel te creëren terwijl jullie de uniekheid van leden negeren.

Hoe is het mogelijk voor jullie om vrij te zijn wanneer het voor jullie nodig is de richtlijnen te volgen van een specifieke regering of religie?
Het is tijd om jullie vreugde te vinden, jullie leven – en om te stoppen met wachten op iemand om jullie perfecte wereld te creëren.

Natuurlijk, jullie reageren dat sommige een wereld zullen creëren van racisme, seksisme, leeftijdsdiscriminatie, homofobie, corruptie of wat dan ook waar jullie het mee oneens zijn.

Jullie gebruiken 3D termen om de nieuwe wereld te beschrijven.
Want jullie geloven nog steeds dat het mogelijk is voor jullie om sommige delen die belangrijk voor jullie zijn te negeren, zoals jullie al eeuwen hebben gedaan, om een meer perfecte samenleving te creëren.
“Ik kan dat accepteren als jij mij dat geeft,” systeem type dat jullie enkel terugbrengt naar een 3D wereld.

Werk jullie goedheid in de hand, jullie wetendheid maakt niet langer deel uit van jullie nieuwe creaties. Wie zijn jullie? Niet wie jullie zijn binnenin de samenleving, maar wie zijn jullie als een unieke individueel?

Jullie zijn zo comfortabel om kruimels van troost te accepteren zodat jullie je zelfs geen wereld kunnen voorstellen waarin jullie vreugde ervaren - geen acceptatie - vreugde.

Niemand anders dan jullie kunnen de nieuwe wereld creëren.
Wat jullie vreugde geeft, is de enige bestuurlijke, persoonlijke, groeps-, commissie-regel waaraan jullie je moeten houden.

Zulke vrijheid lijkt onpraktisch, want jullie vertrouwen anderen niet zo om zo accepterend en liefdevol te zijn zoals jullie hopen dat jullie zijn.
Dus wensen jullie anderen te kooien binnenin jullie raamwerk van wat juist is voor jullie.

Dat is niet hoe jullie nieuwe wereld zal evolueren. Want in het 3D verleden werden samenlevingen gecreëerd vanaf de top (dictator, koning/ koningin, president, leider) naar beneden toe. Jullie creëren nu vanaf onderaan omhoog.

Een concept dat zo radicaal is dat jullie het nog niet kunnen bedenken dat zulk mogelijk is. Moet niet iemand jullie vertellen hoe en wanneer te functioneren? Moet er geen algemene instemming worden bereikt door de meerderheid, gevolgd door de minderheid?

Dus het zijn jullie die een concept vergeten dat jullie jaren geleden hebben geleerd dat de nieuwe wereld in harmonie zal zijn zoals waar is voor vogels die alleen verschillende melodieën zingen enkel om een prachtig geluid te creëren dat niet mogelijk is als alle vogels hetzelfde geluid tjilpen.

Sta julliezelf toe te groeien in dit nieuwe concept van een unieke wereld geregeerd door unieke individuen die niet verwachten dat iemand denkt of handelt zoals zij doen.

Dit radicale concept lijkt nu waarschijnlijk niet mogelijk voor jullie.
Niet omdat het niet mogelijk is, maar omdat het zo'n nieuw concept is - net zoals democratie, socialisme, een monotheïstische religie of een andere regeringsvorm in eerste instantie leek.
Wie en waarom werden koninkrijken beschouwd als de beste vorm van regering? Zo het ging het, de ene sociale structuur na de andere die zichzelf het recht voor de tijd verkondigde. En die structuren waren goed voor die tijden.

Dit is een nieuwe wereld die oproept tot nieuwe dynamiek - het belangrijkste daarvan is leven in vreugde, niet voor sommigen maar voor iedereen.
Jullie vreugde is niet per se de vreugde van jullie beste vriend. Ook al hebben jullie die vriendschapswaarheid zonder veel aandacht aanvaard, nu lijkt het onmogelijk om toe te staan iedereen vrij te laten.
Het zal niet zo lijken als jullie jezelf echt toestaan in vreugde te bewegen. Vreugde is de structuur van jullie nieuwe wereld. Dat betekent niet dat jullie in vreugde leven, maar niet jullie naasten, zoals in het verleden waar was, maar dat iedereen leeft in vreugde.

Jullie kunnen nog niet aanvoelen hoe dit mogelijk is gezien de verdeelde landen nu politiek en ideologisch zijn. In de niet-verre toekomst zullen landen accepteren dat ze verschillende behoeften hebben.

Dus in plaats van grote fysieke gebieden waarop toezicht wordt gehouden en wordt gecontroleerd door een kleine groep mensen, zullen kleine groepen gemeenschappen vormen die goed voor hen voelen.

Dit nieuwe formaat wordt geïnitieerd door groepen die niet langer deel willen uitmaken van het grotere geheel. Zo zal het gaan totdat de mensheid hun innerlijke stem volgt om de juiste locaties en acties voor hen te vinden. En alles zal beginnen met individuelen zoals jij, jullie die de vreugde volgen.

Volg jullie vreugde en jullie zullen deel uitmaken van de nieuwe wereld. Probeer een groep te creëren om anderen te regeren en jullie zullen je op elk moment gedwarsboomd voelen.
Zo zal het zijn. Amen.

Vertaald voor: wakkeremensen door Anja