Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 5 mei 2019

Dagtekst van Zondag 5 Mei 2019 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 5 Mei 2019
door Omraam Mikhael Aivanhov

"Een tempel is in de eerste plaats een constructie die afgeschermd wordt van de profane ruimte om er een heilige plaats van te maken, een heiligdom van de Godheid. Het is goed om zulke plaatsen te bouwen: tempels, kerken, synagogen of nog andere gebedsruimten, zodat mensen die afstand willen nemen van hun alledaagse, wereldse beslommeringen, er kunnen heengaan met het bewustzijn dat hun ziel en hun geest daar voedsel zullen vinden. De sfeer van bezinning die door alle bedienaars wordt gecreëerd, evenals door alle mensen die voor hen gekomen zijn om zich te bezinnen, om te bidden en te zingen in deze tempel, trekt hemelse entiteiten aan en ieder vertrekt daarna herboren, gezuiverd, verlicht, in vrede.

Maar deze heilige ruimte moeten wij vooral in onszelf scheppen om de Godheid te verwelkomen. De kracht van het gebed hangt niet af van de plaats waar het wordt uitgesproken. Als je innerlijk heiligdom verwaarloosd wordt, zullen je gebeden niet verhoord worden. Maar als je door middel van gedachten, gevoelens en daden die geïnspireerd zijn door wijsheid en liefde, je heiligdom gezuiverd en verlicht hebt, dan zal, waar je ook bent, je stem opstijgen tot in de Hemel."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
http://www.prosveta.com/