Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 16 februari 2019

Matthew Ward /14 februari 2019 / door Suzanne Ward

Matthew Ward
  14 februari 2019 / door Suzanne Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Laten we beginnen met het bespreken van jullie zorgen over hoe de volgende situaties van invloed zijn op de voortgang van het licht: de Gele Vestjes- beweging in Frankrijk, Brexit-verwikkelingen, de politieke onrust in Venezuela, de gevolgen van de economische vertraging door China van de wereldeconomie, de gevolgen van de overheids-shutdown in de VS, cyberspace oorlogen, de crisis in Jemen, voortgaand terrorisme over de hele wereld, de ontkenning van de klimaatverandering, Ruslands intenties en de nucleaire programma's van Iran en Noord-Korea.

Deze situaties en alle andere zijn in een of andere mate de weerstand tegen verandering die botst met het aandringen op verandering, en op geen enkele manier houdt dit de voortgang van het licht tegen. Een zo monumentaal proces als de transformatie van de wereld gebeurt niet in een rechte lijn - het zigzagt in overeenstemming met miljarden keuzes op basis van vrije wil die dagelijks worden gemaakt.

De Illuminati, nu over het algemeen Deep State genoemd, verzetten zich tegen het accepteren dat hun pogingen om hun invloed op jullie wereld te behouden volkomen nutteloos zijn. En zonder te weten dat de ongeëvenaarde kracht van het licht de duisternis blootlegt en uitbant, reageren de mensen op de hoge vibraties van het licht door te hameren op rechtvaardigheid en gelijkheid. Wat je ziet is een beschaving die een einde maakt aan het eeuwenlange trauma zodat genezing kan volgen.

Geliefde zusters en broeders, we kennen jullie wens dat alle volkeren van de Aarde in een vreedzame, harmonieuze, verdraagzame wereld leven - jullie zijn daar naartoe gegaan om de mensen bewust en spiritueel te laten ontwaken zodat ze het kunnen manifesteren! En terwijl we weten dat dit gebeurt met een snelheid die in dit universum uniek is en we die prachtige wondere wereld in het continuüm zien opbloeien, begrijpen we jullie ongeduld om dit in lineaire tijd te zien.

Toen jullie je vrijwillig hebben aangemeld om naar de Aarde te gaan, wisten jullie dat deze reis het ervaren van de emoties evenals ontberingen zou inhouden die inherent zijn aan een beschaving van de derde dichtheid. Jullie wisten eveneens dat door goddelijke ontwerp dit allemaal zou worden vergeten toen je incarneerde en je je niet zou kunnen herinneren waarom je bent waar je bent. Om die reden zouden jullie je intuïtie gaan volgen, je spirituele kracht gebruiken en doorzetten met vastberadenheid en vindingrijkheid om de vele obstakels die je zou tegenkomen te overwinnen - en jullie hebben dit op grootmoedige wijze gedaan! Samen met het eren van jullie standvastigheid in het licht en jullie onschatbare dienst aan de mensen op Aarde, willen we jullie verzekeren dat het bewijs van wat je hen hebt helpen bereiken aan de nabije horizon ligt.

"Vraag Matthew alsjeblieft hoe moet worden omgegaan met de behoefte van het Ego in verhouding tot het leren dienen in licht en liefde." Eerst zeggen we, ego krijgt een slechte naam als het wordt beperkt tot het aanduiden van egoïsme of gewichtigdoenerij; het is meer dan jullie woordenboekdefinitie, het deel van de psyche waarvan een persoon zich bewust is.

Ego kan worden beschouwd als iets wat onderhevig is aan vooruitgang omdat het verandert naarmate je je bewuste gewaarwording toeneemt door academische en religieuze leringen; waarnemingen; ideeën; een zich uitbreidende kennissenkring; conformiteit met of rebellie tegen ouderlijke, inzichtelijke en maatschappelijke verwachtingen; het nastreven van belangen; het aanscherpen van vaardigheden en talenten; verwerving van "straatwijsheden"; ontwikkeling van waarden en gedragsnormen; succes of falen in persoonlijke relaties en professionele doelen. Kortom, ego is de samenstelling van alles wat je tot nu toe hebt meegemaakt vanaf de geboorte.

Het is gaat dus niet om de noodzaak van het ego om te leren hoe in licht en liefde of in een andere hoedanigheid te dienen. Ego is gewoon. Het is jouw idee van wie je bent, een intrinsiek onderdeel van jou dat 24/7 functioneert, net zo natuurlijk als ademen. Ego draait om zijn samenstelling van alle menselijke eigenschappen en acties die het heeft ervaren of waargenomen - de opslagfaciliteit van benodigdheden om zo maar te zeggen - en kiest automatisch wat het wil als met anderen wordt gecommuniceerd en het op de omstandigheden reageert.

Alles wat beschikbaar is in de aanvoerlijn van het ego, straalt trillingen uit. Het hoge uiteinde van de lijn omvat "goddelijke manieren": vriendelijkheid, empathie, mededogen, nederigheid, zachtaardigheid, bedachtzaamheid, hulpvaardigheid, dankbaarheid, vrijgevigheid, vreugde, eerlijkheid, vergeving, betrouwbaarheid, loyaliteit, geborgenheid, hoop en doorzettingsvermogen in tijden van tegenspoed. Het lage uiteinde omvat apathie, immoraliteit en a-moraliteit, wreedheid, bedrog, verraad, onverdraagzaamheid, arrogantie, angst, woede, gierigheid, jaloezie, afgunst, pessimisme, wrok, schuldgevoel, egoïsme, overmoed en wraakzucht. Deze dualiteit in de mensheid van de derde dichtheid komt voort uit het geloof dat elke persoon gescheiden is van alle anderen en van God.

Nu, het kiezen van karaktertrekken en acties met hoge vibraties brengt helderheid in het waarnemen van zichzelf en van anderen en maakt handelen met een gezond oordeel mogelijk, terwijl keuzes in de lage trilling reeksen misleidende meningen over zichzelf, gebrekkige beoordeling van anderen, en onbezonnen in plaats van beargumenteerd gedrag voortbrengen. En wat jullie zien als karakter, aard of persoonlijkheid, is wat het ego het vaakst kiest uit zijn spectrum van mogelijke opties. Hierin is het geweten – het terrein van de ziel dat voorzieningen stimuleert die in het zielscontract werden gekozen - de metgezel en bondgenoot van het ego; maar als het geweten consequent genegeerd wordt, kwijnt het weg en raakt het ontwricht, waardoor het ego bij wijze van spreken op goed geluk gaat reageren.

Om een voorbeeld van ego "in actie" te geven, laten we zeggen dat vier vreemden net hebben plaatsgenomen in de wachtruimte van een druk restaurant. Hun reacties zijn in overeenstemming met wat er automatisch in hen opkomt: de ene denkt aan het heerlijke diner dat hen te wachten staat, een ander maakt zich zorgen over te laat komen voor een zakelijke avondafspraak, weer een ander kijkt de ruimte rond en bewondert de inrichting, de vierde toont ergernis over het moeten wachten op een tafel. Die vier verschillende belevingswerelden van een gezamenlijke situatie komen het collectieve bewustzijn van de Aarde binnen. Terwijl ze wachten, ervaart elke persoon zichzelf op eigen wijze - het zelfbeeld - en vormt een indruk van de andere drie, dus zijn er binnen de groep nog 16 belevingswerelden en die worden, net als alle andere gedachten en gevoelens die bij hen opkomen, eveneens onderdeel van het collectief bewustzijn.

Laten we een stap verder gaan. Je ziet dingen als vaste materie, maar niets is dat - alles is energie die fluctueert in enorm uiteenlopende frequenties - en, net als het gezichtsvermogen, is alles wat je andere vier zintuigen je daarnaast vertellen, dat wat je waarneemt dat het is - wat je waarneemt is wat je gelooft en dat is jouw realiteit. Laten we nu de vraag hoe verschillende situaties het licht beïnvloeden in dat perspectief zetten – de situaties die je noemde en alle andere omstandigheden weerspiegelen de talloze waarnemingen van de werkelijkheid binnen de bevolking op enig moment.

Door deze allemaal in de context van de gebeurtenissen van vandaag te plaatsen, ontstaan twee primaire en tegengestelde percepties - een wereld geregeerd door enkelingen die het recht hebben om te doen wat zij willen, is er één; de andere is een vreedzame, harmonieuze wereld met gerechtigheid en overvloed voor iedereen. De voortdurend toenemende kracht van de energie van de laatste waarneming in het collectieve bewustzijn manifesteert die beoogde en gewenste wereld. En daar stopt het niet. De energie van die waarneming vloeit over in het universele massabewustzijn en verder in het kosmisch bewustzijn - alles wat overal gebeurt beïnvloedt alles overal.

We zijn behoorlijk afgedwaald, dus laten we het ego weer terugbrengen en spreken over personen die dienen in licht en liefde, oftewel lichtwerkers. Ze handelen op basis van de natuurlijke selectie van het ego, vanuit het aanbod van de opties, van die kwaliteiten die de hoogste trilling uitstralen. Hetzelfde geldt voor mensen die op een goddelijke manier leven, maar zij hebben niet van de term 'lichtwerker' gehoord, dus denken zij niet op die manier aan zichzelf. Het verschil tussen jullie die weten dat jullie lichtwerkers zijn en de vele miljoenen die niet weten dat ze dat zijn, is jullie kennis.

Jullie weten dat jullie multidimensionale onsterfelijke zielen zijn die onafscheidelijk verbonden zijn met elkaar en met God, waarbij alle zielen de zuivere liefde-licht essentie zijn van de Schepper. Jullie weten van zielscontracten en pre-geboorte overeenkomsten, universele wetten en planetaire en persoonlijke ascentie. Jullie weten dat er in andere beschavingen ontelbare zielen zijn, waarvan er vele spiritueel, bewust en technologisch hoog ontwikkeld zijn, en sommigen daarvan zijn jullie voorouders. En jullie weten dat tijdens dit ongekende tijdperk van verandering in heel dit universum, het Licht van Liefde, de machtigste kracht in de kosmos, de overblijfselen van de duisternis op Aarde aan het overwinnen is.

Verheug je, lieve familie, door deze waarheden te kennen!

"Ik ben een voormalig lid van de nieuwsmedia en ik moet zeggen dat ik niet geloof dat alle leden van de nieuwsmedia corrupt zijn. Misschien zijn hun bazen en een aantal hoog geprofileerde talenten dat. Maar de meeste journalisten waarmee ik in de jaren 80 en 90 heb samengewerkt, waren eerlijke, hardwerkende mensen. Ik weet zeker dat dit vandaag nog steeds zo is.” Ja, dat is zo. De meeste pers, radio- en tv-journalisten weten niet dat de informatie die zij van telegraafdiensten en andere bronnen doorgeven, is wat de duistere beheerders van de media willen dat het publiek gelooft.

Maar weinig journalisten weten dat de informatie die zij 'nep' nieuws noemen vaak de waarheid is. Bijvoorbeeld, toen de pedofielen-kring aan het licht kwam in het gebied rond Washington DC, de kring die leden van de Amerikaanse regering en bezoekende hoogwaardigheidsbekleders dient - dit werd bekend als "Pizzagate" – de duisteren hebben het snel nepnieuws genoemd, en onwetende verslaggevers hebben deze “onjuistheid” herhaald. Een begrip dat al lang bestaat om waarheid te verbergen, is de ‘samenzweringstheorie’ en het publiek is geprogrammeerd om dit meteen naar de vuilnishoop te verwijzen, ongeacht wat de media berichten.

Hoewel velen nog steeds geloven dat informatie die als nepnieuws of samenzweringstheorie wordt bestempeld, leugens of rare ideeën zijn realiseren anderen zich dat kwesties met een reden als doofpotgevallen worden bestempeld, en dat komt door de inspanningen van journalisten over de hele wereld, waarvan uitvoerig onderzoek de wijdverbreide corruptie binnen hun eigen industrie; bedrijven; medische, entertainment- en sportwereld; overheden en financiële instellingen hebben blootgelegd.

We eren deze mannen en vrouwen, wiens zielscontracten niet alleen schrijftalent, doorzettingsvermogen en moed omvatten, maar eveneens de potentie hebben om iemand professioneel in diskrediet brengen, opsluiting of moord vanwege hun toewijding aan het onthullen en publiceren van de waarheid. Het zou geen verrassing moeten zijn dat een groot aantal van hen zielen zijn van andere beschavingen die vrijwillig op Aarde zijn geïncarneerd om in deze hoedanigheid te dienen.

Hoewel de geschiedenis van St. Valentine terzijde is geschoven en de commercialisering van 14 februari de hyperruimte heeft betreden, wie kan het vieren van de liefde verkeerd vinden? Er zal een universele viering zijn wanneer de liefde elk hart in jullie wereld heeft doordrongen!

Geliefde familie, alle lichtwezens in dit universum ondersteunen jullie missie ten behoeve van de Aarde met de ongeëvenaarde kracht van onvoorwaardelijke liefde.

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob & Marja

[Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]