Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 7 februari 2019

Jezus: De veelomvattendheid van wie jullie werkelijk zijn wordt opvallend duidelijk. / 3 February 2019 / door John Smallman


Jezus:
De veelomvattendheid van wie jullie werkelijk zijn wordt opvallend duidelijk.
3 February 2019 / door John Smallman

Wij zijn het GEHEEL. Dat betekent: alle bewuste leven is één Bewustzijn, dat op ieder moment oneindig bewust en alwetend is. Echter, omdat de klaarblijkelijke afscheiding ontstond, hebben degenen in een menselijke vorm dit besef van het ene Bewustzijn, wat is wie ze op ieder moment van hun bestaan werkelijk zijn, verloren. Hier gaat afscheiding over – het verlies van het weten wie jullie zijn. Ieder bewust wezen is permanent en één met Bron en er is in het geringste geen andere toestand mogelijk!   

Iedereen kan toegang krijgen tot deze kennis door haar in je bewustzijn toe te laten. Er is niets anders voor nodig. Hoewel, onderdeel van het ervaren van de onwerkelijke staat van afscheiding betekent een gerichtheid, uitsluitend op jullie menselijke gestalte die een etiket draagt, de naam die jullie door jullie ouders bij je geboorte gegeven werd en waarvan jullie geloven dat dit jullie ware identiteit is. Dit is niet wie jullie zijn! Maar, omdat jullie, zo lang als jullie je kunnen herinneren, met dit etiket of naam worden aangesproken, lijkt het jullie ware identiteit te zijn en wanneer mensen deze gebruiken om je aan te spreken, zijn jullie er op getraind om automatisch te reageren.

Door naar binnen te gaan door te mediteren, te ontspannen, te bezinnen, of na te denken – en, zoals jullie heel goed weten wanneer jullie deze boodschappen regelmatig volgen, herinner ik jullie er steeds weer aan dat jullie dat dagelijks moeten doen – brengen jullie de eindeloze stroom van gedachten door jullie geest voldoende tot rust om je bewust te worden van de ruimte tussen gedachten in en zodoende bewust te worden dat jullie niet je gedachten zijn maar dat jullie het besef zijn dat zich bewust is van die gedachten en van jullie gestalte en van alle zintuiglijke waarnemingen waarin je lichaam jullie voorziet.

Wanneer dat besef in jullie bewustzijn opkomt, terwijl de afleidingen van de invoer waarmee jullie lichamen je doorlopend voorziet, tot rust komen, of zelfs volledig tot stilstand komen, wordt de onmetelijkheid van wie jullie werkelijk zijn opvallend duidelijk. Wanneer dat voor de eerste keer gebeurt, kan dat ongelofelijk mooi zijn! Of het kan zich zachtjes over een periode van tijd voordoen, terwijl jullie steeds effectiever leren om de identiteit van je naam – die als een etiket op jullie menselijke vorm is opgeplakt - los te laten of om je er niet aan vast te ketenen in de misleidende overtuiging dat dit het geheel is van wat jullie zijn. Niets kon verder van de waarheid zijn!  

Wie jullie zijn omvat alles wat bestaat, vanaf de allerkleinste deeltjes tot het multiversum. Dat klinkt kennelijk onmogelijk, maar dat komt alleen maar omdat jullie perceptie van wie jullie zijn enorm beperkt is. Er is alleen de Ene, Bron, Moeder/Vader/God en Jullie zijn dat! Bron schept vanuit Zichzelf, met Zichzelf, geheel zoals Zichzelf, eeuwig. Schepping gaat altijd door, onophoudelijk en derhalve doen jullie dat ook. Er bestaat geen afscheiding, er bestaat alleen maar de Ene. Jullie krijgen allemaal van tijd tot tijd aanduidingen hiervan wanneer jullie merken of bij intuïtie voelen dat jullie de beschikbare informatie op geen enkele manier hadden kunnen weten door jullie fysieke menselijke vorm. Dat is Eenheid die aan het werk is met jullie, zoals Dat altijd is, terwijl jullie voorbijgaand besef hiervan hebben. Jullie zijn veel, veel grootser dan wat jullie, als mens, ernstig beperkt door jullie menselijke vorm, ook maar zouden kunnen begrijpen.

Jullie ontwaken, het collectieve ontwaken van de mensheid, is niets anders dan de terugkeer naar het volle besef wat jullie zijn en als zodanig zal dit een verbazingwekkende ervaring zijn, die al jullie twijfels, angsten en lijden in een oogwenk zal doen verdwijnen. Door de tijdperken heen hebben enkelingen deze ervaring mogen genieten en hebben hierover bericht aan degenen die wilden luisteren, met als gevolg dat er een grote hoeveelheid belangrijke en toepasselijke informatie beschikbaar is voor degenen die meer willen weten, vooral omdat de moderne communicatie technologie zo veel informatie over ontelbare onderwerpen gemakkelijk toegankelijk heeft gemaakt voor hen die dit willen uitzoeken.

Maar natuurlijk is het lezen over andermans ervaringen, ofschoon behulpzaam en interessant, als de omschrijving van de aroma van ijs, omdat het eigenlijk betekenisloos is tot je het zelf proeft. Jullie moeten het ontwaken zelf beleven, individueel. En dat is paradoxaal omdat jullie als Een, het Geheel zijn. Desondanks zal het ontwaken door iedereen persoonlijk ervaren worden met ieder die zich ook bewust is van en het kennen van de ervaring van het Geheel. Dus iedereen zal in vreugde zijn omdat iedereen zal weten dat iedereen is ontwaakt.

Op dit moment kunnen jullie geen idee hebben van wat jullie te wachten staat, behalve dat jullie verteld is dat dit absoluut verbazingwekkend zal zijn. Daarom, laat alle verwachtingen los, want geen ervan zal jullie hoe dan ook voorbereiden op de wonderen die op het punt staan jullie te omhullen. Het volledige besef van wie jullie werkelijk zijn zal jullie oneindige en eeuwige vreugde brengen. Dat is de goddelijke Wil voor jullie, is het altijd geweest en het is ook jullie wil, daarom is het onvermijdelijk.  

Het ontwaken is goddelijk gepland vanaf het moment dat de gedachte van afscheiding, die de mens in een onwerkelijke of droomtoestand bracht die haar sinds die tijd verward en vol angst heeft gelaten, ontstond. Waar jullie aan denken of als jullie geschiedenis beschouwen, is slechts een selectie van herinneringen van jullie doorgaande dromen en nachtmerries die jullie overtuigd hebben van de echtheid van de toestand van afscheiding die jullie schijnbaar ervaren. Deze overtuiging of geloof stimuleren jullie sterk om je er op te richten, want, door jullie menselijke lichamen ervaren jullie fysieke gewaarwordingen die aangenaam of pijnlijk kunnen zijn en omdat jullie menselijke lichamen zo kwetsbaar zijn voor ziekte en beschadiging, leven jullie met een bijna doorgaande angst  over het geschikt voeden als gevolg van haar behoefte aan regelmatig voedsel en onderdak. Het zijn beiden een verantwoordelijkheid en een geschenk en ze vereisen buitensporig veel van jullie energie en aandacht om het soepel en efficiënt te laten functioneren.   

Sinds de industriële revolutie is aan steeds meer mensen de gelegenheid geboden om te leven met hun basisbehoeften die gemakkelijk beschikbaar waren, hen de tijd en de kans biedend om de zin van het leven te overdenken. In eerste instantie gebruikten niet zo heel veel deze kans in hun voordeel, maar kozen er in de plaats daarvan voor om genot en bevrediging buiten zichzelf te zoeken, in anderen en in materiële dingen. Dit was jammer, want jullie hadden in je energieveld al alles wat jullie nodig hadden, de levenskracht, het Liefdesveld dat jullie eeuwige bestaan verzekerde.  

Echter, in de laatste paar decennia hebben uiteindelijk steeds meer mensen er voor gekozen om zich bezig te houden met na te denken over de zin van het leven en hebben over dit onderwerp gesproken met gelijkgestemden. Dit startte jullie ontwakingsproces op, of liever gezegd, versterkte jullie collectieve motivatie en intentie om te ontwaken, krachtiger. Het omslagpunt is bereikt en er zijn nu voldoende mensen die deze intentie vasthouden en de intentie vasthouden om liefdevol te zijn, wat er zich ook voordoet, om te garanderen dat jullie ontwakingsproces snel tot afronding zal komen, zoals dat goddelijk gepland is. Dus, zoals dat jullie al een aantal keren gezegd is: VIER FEEST!

Feestvieren versterkt jullie energievelden door hen te overspoelen met passie voor het leven en wanneer jullie vervuld zijn met die passie, wordt het steeds lastiger om te blijven slapen, om onbewust te blijven, verloren in de onwerkelijke wereld van dromen. Echt waar, de mensheid is aan het ontwaken.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Vertaald door Sjra