Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 2 februari 2019

Het geschenk via empowerment van vergeving / 31 Januari 2019. Berichten van Aartsengel Michael / Doorgegeven via Ronna Herman

HET GESCHENK VIA EMPOWERMENT
VAN VERGEVING
31 Januari 2019.

BERICHTEN van AARTSENGEL MICHAEL *LM-2-2019
Doorgegeven via RONNA / Heilige Schrijfster

Geliefde Meesters, terwijl de hogere frequenties van Licht en Schepper-wijsheid doordringen in de Aarde en de mensheid, vindt er een radicale bewustzijnsverandering plaats. Steeds meer kostbare zielen bevragen hun fundamentele overtuigingen en onderzoeken hun levenspatronen, de vele structuren die ze hebben gebouwd, zowel fysiek als mentaal, die hun persoonlijke realiteit vormen. Angst en onzekerheid zijn klimmende (als op de achterpoten/benen staand) en een grote meerderheid van de mensen is bang dat de beste tijden voorbij zijn en de toekomst ziet er somber en onzeker uit.

Het is normaal om weerstand te bieden aan of zich ongemakkelijk te voelen bij dramatische veranderingen, vooral wanneer mensen het gevoel hebben dat ze niet de baas zijn en controle hebben over hun toekomst. Dat is waarom het zo belangrijk is om gebruik te maken van de wijsheid van het Hogere Zelf en om jullie te verbinden met de prachtige engelengidsen en leraren.

Weet dat het pad naar huis altijd op zijn plaats is geweest en jullie terugkeer naar de hogere gebieden van verlichting verzekerd is.
Houd er echter rekening mee dat het geheim van hoe dit wordt bereikt, van binnenuit komt, niet vanuit de uiterlijke wereld.
Het interne transformatieproces kan met gemak en gratie volbracht worden als jullie weer toegang krijgen tot de wijsheid van jullie Heilige Hart en Geest. We moedigen jullie aan om te profiteren van alle prachtige informatie die voortkomt uit de Rijken van Licht via de vele boodschappers en leraren die hun leven hebben gewijd aan het voortbrengen van geavanceerde universele wijsheid.

Geliefden, jullie zijn diep in het proces van het helen van voorbijgaande schendingen, en het vrijgeven van de pijnlijke herinneringen van vele vorige levens op het aardse vlak - evenals die van door heel jullie zonnestelsel en ook de Melkweg.

We hebben al eerder gezegd dat jullie niet gestraft of in de hel geworpen zullen worden. Willen jullie je om onze woorden bekommeren? Jullie worden niet veroordeeld - jullie zijn nooit veroordeeld door iemand of enig wezen uit de onzichtbare of hogere sferen - JULLIE BERECHTEN ALLEEN JULLIEZELF!

Onder de Universele Wetten van oorzaak en gevolg worden al jullie gedachten, intenties en daden opgeslagen in het auraveld en het chakra-systeem, en jullie stralen de daardoor gecreëerde trillingspatronen uit, die uitgaan van jou, van jullie in een oneindigheidspatroon en terugkeren naar jou, naar jullie in soortgelijke frequenties en mate. In het verleden kostte het vaak vele levens om de vruchten te plukken van positieve, liefdevolle acties of om de straffen voor negatieve of kwetsende acties te ervaren. Daarom was het meestal niet duidelijk dat de rechtvaardigen inderdaad beloond worden en de onrechtvaardigen ook hun gegronde beloningen in natura ontvangen. Nogmaals, geen groot of klein Wezen deelt een beloning of een straf uit. De Universele Wetten zijn stevig op hun plaats, en jullie eigen Hogere Zelf bewaakt de voortgang of het ontbreken daarvan; ofwel de weg vrijmaken, en jullie zegenen met grote en kleine wonderen - of door meer obstakels voor jullie te plaatsen in de hoop dat jullie zullen ontwaken en op de spiraal van Ascentie stappen.

Geliefde harten, teveel van jullie dragen grote lasten uit het verleden, fouten die jullie in dit leven hebben gemaakt, en ook veel van conditioneringen uit het verleden en begraven herinneringen aan pijnlijke gebeurtenissen of acties uit al de vorige levens.
Het vasthouden aan deze herinneringen of het dragen van de lasten van onrecht, dienen jullie niet langer. Het is tijd dat jullie ons toestaan om jullie te helpen de pijnlijke herinneringen te helen opgeslagen in jullie fysieke vaartuig en auraveld, net zoals wij de vervormingen van de patronen van het collectieve bewustzijn van het Derde en Vierde Dimensionale bewustzijn opruimen en die dimensies terugbrengen in hun oorspronkelijk ontworpen spectrum van dualiteit.

Toen jullie afdaalden in de beperkte, begrenzende rijken van bewustzijn, werd de sluier van vergeetachtigheid over jullie geheugen geplaatst, zodat jullie vorige levens meestal niet konden herinneren, want het zou te zwaar zijn om al de fouten van het verleden te onthouden en ook de onvolkomenheden. Het was een daad van genade, want het is moeilijk genoeg gebleken om julliezelf te vergeven voor fouten en verkeerde beoordelingen in dit leven, laat staan voor al jullie aberraties in het verleden. Deze beperkende membranen van Licht lossen langzaam op als jullie terugkeren naar balans en harmonie en vooruitgaan op de spiraal van ascensie en hereniging.

Een belangrijk feit om te onthouden is dat hoewel jullie je fouten in het verleden en de gedachten en daden die jullie uit evenwicht brachten, niet meer kunnen herinneren, zijn deze energieën nog steeds aanwezig in de cellulaire structuur, wachtend om te worden gecorrigeerd en teruggekeerd naar harmonie binnenin.
Dat is het proces waar jullie nu in het midden van zijn: door jullie bewuste gewaarzijn en door de wil af te stemmen op de Wil van jullie Hogere Zelf en onze Moeder/ Vader God, alles wat niet in harmonie is met de frequenties van de hogere Vierde Dimensie zweeft naar binnen om te worden genezen en keert terug naar de harmonieën van vreedzame co-existentie, vreugde en liefdevolle intentie.

Stel jullie je een groot orkest voor dat een symfonie speelt; elk instrument is echter een beetje uit de toon. Stellen jullie je nu eens voor hoe ongemakkelijk dat jullie zou kunnen maken.
En dan, beeld jullie enkele van de krachtigste negatieve vibratiepatronen in, die jullie in het verleden hebben uitgezonden - in plaats van mooie, melodische frequenties welke verheffen en inspireren - het is alsof jullie dissonante frequenties hebben verzonden, die botsen en chaos creëren in plaats van balans en harmonie. Kunnen jullie weer in herinnering brengen enkele van de positieve vibrationele patronen die jullie onlangs hebben uitgezonden, die even krachtig zijn geweest als jullie negatieve gedachtevormen?

Jullie Ziellied is geleidelijk aan wat van de zuivere en harmonieuze frequentiepatronen kwijtgeraakt, en daarom zijn zowel jullie innerlijke als uiterlijke werelden uit balans geraakt en disharmonisch.
We hebben keer op keer benadrukt, een van de grootste uitdagingen, doch het belangrijkste is dat jullie moeten bereiken om op de spiraal van ascensie te stappen, om terug te keren naar het centrum in jullie Zonnekrachtcentrum. Dit vergemakkelijkt de opening van het Heilige Hart en laat daardoor het Scheppende Licht vrij naar en vanaf jullie stromen. Dit helpt jullie, op zijn beurt, om jullie unieke, mooie en harmonieuze Zielsignatuur terug te brengen.

Wij hebben uitgelegd hoe een membraan van licht over het portaal aan de achterkant van het Heilige Hartcentrum werd geplaatst totdat het tijd was voor jullie om de reis terug naar de hogere dimensies en de rijken van Licht te beginnen. Echter, jij en jij alleen, jullie en jullie alleen hebben een membraan van bescherming geplaatst op het voorportaal van het Heilige Hartcentrum omdat jullie zo vaak zijn gekwetst, teleurgesteld en gedesillusioneerd.
Langzaam maar zeker, door de technieken die wij jullie hebben gegeven, hebben jullie die beperkende membranen opgelost, zodat de Liefde/ het Licht vrij naar en vanaf jullie kan stromen zoals het bedoeld was. Om toegang te krijgen tot de steeds groter wordende frequenties van Licht en deze uit te stralen, moet jullie je Wezen kunnen integreren en doordringen met deze geavanceerde trillingspatronen. Dan moeten jullie bereid zijn om ze naar de kern van de Aarde uit te stralen en ze te projecteren in de algehele wereld, via de portalen van het Heilige Hartcentrum - zowel de voor- als de achterkant.

Stel jullie voor hoe jullie eruitzagen toen jullie voor het eerst naar de Aarde kwamen: jullie waren een schitterende kristallijne Zuil van Licht, gevuld met volledige toebedeling van de deugden, kwaliteiten en talenten van jullie Godsbewustzijn. Langzaam zoals jullie in de dichtheid zonken, begonnen jullie een kruis van materie op te bouwen, dat steeds onoverzichtelijker werd naarmate jullie spectrum van Licht en schaduw toenam.
Jullie zijn nu in het proces van liefhebben van die fragmenten die jullie hebt gecreëerd, terug naar in balans en harmonie terwijl jullie zoeken en intappen op hogere en hogere frequenties van Licht.
Jullie zijn bezig een kruis van Licht te worden, geliefden, als het chakrasysteem van de wervelkolom wordt ontstoken en jullie Liefde/ Licht uitstralen vanuit de voorste en achterste portalen van het Heilige Hartcentrum.

Waarom niet naar het centrum van de spiraal van opklimmend bewustzijn gaan - naar het oog van dualiteit en polariteit waar alles kalm en vredig is, en gevuld met pure kosmische levenskrachtstof genaamd Adamantine Deeltjes - wachtend om in jullie visie van de toekomst gevormd te worden? Op dit moment, terwijl jullie het Heilige Hartcentrum binnengaan, kunnen jullie de diepe liefde en het mededogen ervaren van onze Vader/ Moeder God en de Opperste Schepper, wetende dat jullie een dierbare zoon/ dochter zijn op een belangrijke missie en dat jullie niets kunt zeggen of doen, dat die liefde kan verminderen.

VIA HET GESCHENK VAN VERGEVING, KUNNEN JULLIE EMOTIONELE, MENTALE EN ETHERISCHE LICHAMEN WORDEN GENEZEN EN TERUGGETRANSFORMEERD WORDEN NAAR DE HEELHEID. DIT, OP ZIJN BEURT, DAAR HEEFT HET FYSIEKE LICHAAM BAAT BIJ EN VERBETERT JULLIE GEVOEL VAN WELZIJN.

Ga voor een spiegel staan en staar in jullie eigen ogen of ga in jullie Piramide van Licht en ga liggen op de kristallen tafel.

Zeg tegen julliezelf: "Ik vergeef mijzelf voor elke actie, gedachte of daad - verleden, heden of toekomst - in deze of enige andere realiteit, die niet is samengesteld uit de frequenties van Heilige Liefde.
Ik vergeef iedereen met wie ik tegenstrijdige, disharmonische energieën heb gedeeld tijdens mijn huidige of vorige levens - in deze of een andere realiteit - en ik geef terug aan hen, verpakt in een bubbel van liefde, alle negatieve herinneringen, beïnvloedde energieën en waarschijnlijke toekomsten die wij samen hebben gemaakt.
Ik vraag de engelen van vergiffenis om alle Facetten van mijn Wezen met de frequenties van liefde/ licht te doordringen, zodat ik Zielgericht en Hart gecentreerd kan worden als een Drager van Licht en een Zelfmeester."

Haal diep adem terwijl jullie je Heilige Hartcentrum binnengaan.
Laat de zuivere Liefde/ Licht door jullie heen stromen via jullie Hogere Zelf. Voel de uitbreiding in het hartcentrum terwijl dit Goddelijke Elixer van Liefde de diepten van jullie wezen doordringt. Heilige Liefde is wat jullie bevrijdt van de boeien die jullie om jezelf hebben geweven, die jullie binden, beperken en verstrengelen in karmische interacties. Wanneer jullie deze liefde ontkennen, ontkennen jullie je afkomst en jullie Goddelijke Geboorterecht. Voer deze oefening zo vaak uit als nodig is totdat jullie voelen dat jullie de waarheid accepteren dat jullie vergeving verdienen.

Vergeving is een zeer persoonlijke daad en het moet vanuit het hart komen. Het maakt niet uit of anderen jullie vergeven of niet. Wanneer jullie vergeven vanuit het hart, verandert het de energiedynamiek tussen jou, jullie en anderen. Zoals wij eerder hebben gezegd, kunnen jullie alleen jezelf veranderen en moeten jullie anderen toestaan om op hun eigen tijd en manier te veranderen. Jullie zijn alleen verantwoordelijk voor jullie eigen spirituele groei. Onthoud echter, geliefde harten, jullie liefhebbende energie spreekt voor zichzelf en het creëert wonderen.

Vergeving van het Zelf, die een vergeving van alle anderen vergemakkelijkt, is een integrale stap in het proces van het openen van het portaal naar het Heilige Hartcentrum. Jullie Hartportaal moet open zijn om succesvol te verbinden met de vele facetten van jullie Goddelijke Zelf en jullie universele bewustzijn. Jullie moeten een gezamenlijke inspanning leveren om terug te keren naar harmonie en balans binnenin jullie eigen Wezen om gereed te zijn om verbinding te maken met jullie Goddelijke equivalenten. Jullie pijnlijke, onbevredigende aardse relaties zijn een gevolg van innerlijke gevoelens van onwaardigheid, schuldgevoelens, faalangst en afwijzing.

De strijd tussen de seksen is in feite een interne strijd met het Zelf, terwijl jullie je behoeften, wensen en verlangens naar buiten projecteren naar iemand anders in de hoop dat zij kunnen leveren wat er binnenin ontbreekt. Jullie relaties zullen zeker de negatieve energieën weerspiegelen die jullie moeten overwinnen, evenals enkele van de positieve eigenschappen die jullie jezelf toewensen.
Ofwel pijnlijk of bevredigend, afhankelijk van de manier waarop jullie het spel van relaties willen toepassen.
Negatieve frequentie fysieke relaties zijn op angst gebaseerd, starheid, in zichzelf gekeerd en beperkend. Heilige relaties zijn gebaseerd op liefde en door de Geest geïnspireerd en laten elke partij toe om de positieve eigenschappen van hun intrinsieke mannelijke en vrouwelijke aard te integreren en tot uitdrukking te brengen. Ze richten zich op heelheid en eenheid, en toch zijn ze flexibel en staan ze vrijheid van meningsuiting toe.

Naarmate jullie je bewustzijn verhogen en terugkeren naar innerlijke harmonie, stralen jullie meer verfijnde frequentiepatronen uit, en daarom zullen jullie diegenen aantrekken die stralen en zich op gemak voelen bij hetzelfde niveau van het Lichtspectrum.
Het herenigingsproces bestaat uit het zich opnieuw verenigen van de veelvoudige Facetten en niveaus van jullie Zielsfamilie, die bestaat uit jullie aardse Zielsverwanten en de vele Facetten van jullie Hogere Zelf - jullie zon-, galactische en Sub-Universele familie.

Geliefden, zouden jullie NU niet met het proces van vergeving willen beginnen en een gezamenlijke inspanning leveren om de poort van het Heilige Hartcentrum te openen zodat deze wonderbaarlijke gaven over jullie heen naar beneden toe kunnen stromen?

Doe een beroep op ons en sta ons toe om jullie te helpen. Denk eraan, we zijn slechts een hartslag en een gedachte bij jullie vandaan.
Wij omhullen jullie in de Heilige, onvoorwaardelijke liefde van onze Vader/ Moeder God.

IK BEN Aartsengel Michaël.

Over het woord: Empowerment: zie onderstaande link:

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*
* Email: RonnaStar@earthlink.net

*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:  RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​ ã 1996/2018.

​​​​​​​You are invited to join the QFM Face book group here:  https://www.facebook.com/pages/Ronna-Herman-Archangel-Michael-Quest-For-Mastery/120490924701937
  

Ronna Herman is internationaal bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.
De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei  spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht, Laat het Licht zijn).

NIEUW BIJ STARQUEST: POWER CHAKRA TOOL SET

Onze wereld verschuift terwijl we in de deuropening staan van ons planetaire en persoonlijke ascensieproces. De tijd versnelt en ieder van ons wordt nu begeleid om een stap naar voren te zetten om onze persoonlijke goddelijkheid terug te winnen en de belofte van onze terugkeer te vervullen. Nooit eerder hadden we zo'n gelegenheid om uit het rad van karma te stappen en onze eeuwige vrijheid te verdienen. Om dit te doen, moeten we terugkeren naar de evenwichtsstaat die ons helpt terug te keren naar het eenheidsbewustzijn en het hart van de Ene. Deze tools zullen jullie helpen bij dit proces.

Door via de zeven boekjes te werken (een voor elk van de zeven chakra's), en regelmatig de toonoefening te doen en naar de begeleide meditaties te luisteren, zal het proces starten van het terugkeren van jullie chakra-systeem naar een harmonieus evenwicht en jullie helpen om meer volledig in de kracht te stappen van krachtig Wezen van Licht die jullie zijn.

** NOW AVAILABLE AS AN EBOOK: ON WINGS OF LIGHT **
** UNIFIED CREATOR SPIRITUALITY© EBOOK**
**  OUR INFINITE POWER EBOOK **

You’ll find these eBooks and more here: https://www.starquestmastery.com/ebooks

Vertaald voor wakkeremensen door Anja